Menu główne

Ochrona ATOL

Wszystkie loty i samochody objęte wspólną rezerwacją są teraz chronione przez ATOL!


Świetne wieści! Gdy równocześnie rezerwujesz lot i samochód, rezerwacja jest objęta programem ochrony ATOL jako pakiet wakacyjny.

Na czym polega ochrona ATOL?

ATOL (–Air Travel Organiser“s Licence’) ” to licencja organizatora podróży lotniczych, która sprawia, że jeśli firma przestanie działać – na przykład przejdzie pod zarząd komisaryczny – program ATOL chroni jej klientów przed utratą pieniędzy lub pozostawieniem za granicą.

Według przepisów wszystkie loty zarezerwowane razem z wynajmem samochodu są obecnie objęte programem ATOL. Jeśli więc coś stanie się z naszymi liniami, nadal możemy zagwarantować realizację całej podróży, bezpieczny powrót do domu klientów lub – w przypadku klientów, którzy nie rozpoczęli jeszcze podróży ’ otrzymanie pełnego zwrotu pieniędzy.

Teraz drobny druk: Najważniejsze prawa klientów wynikające z dyrektywy (UE) 2015/2302:


 • Podróżni otrzymają podstawowe informacje dotyczące pakietu przed zawarciem umowy dotyczącej podróży pakietowej.

 • Zawsze występuje co najmniej jeden podmiot handlowy odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich usług podróżnych zawartych w umowie.

 • Podróżni otrzymują numer telefonu awaryjnego lub szczegóły punktu kontaktowego, gdzie mogą nawiązać kontakt z organizatorem lub pośrednikiem podróży. Klienci mogą nawiązać kontakt z liniami easyJet za pomocą telefonu, wiadomości e-mail lub czatu internetowego – w celu uzyskania szczegółów należy odwiedzić stronę kontaktu z nami

 • Podróżni mogą przenieść pakiet na inną osobę po właściwym powiadomieniu i prawdopodobnie za dodatkową opłatą.

 • Cena pakietu może być zwiększona tylko wówczas, gdy wzrosną określone koszty (na przykład ceny paliwa) i jeśli zostanie to wyraźnie określone w umowie, a w żadnym wypadku nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem pakietu. Jeśli wzrost ceny przekracza 8% ceny pakietu, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ceny, podróżny ma prawo do zmniejszenia ceny, jeśli wystąpi spadek stosownych kosztów.

 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełny zwrot wszelkich płatności, jeśli którykolwiek z podstawowych elementów pakietu, z wyjątkiem ceny, ulegnie istotnej zmianie. Jeśli przed rozpoczęciem pakietu podmiot handlowy odpowiedzialny za pakiet anuluje pakiet, podróżni są uprawnieni do zwrotu i rekompensaty, w stosownym przypadku.

 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie przed rozpoczęciem pakietu w przypadku wyjątkowych okoliczności, na przykład, jeśli wystąpi poważne zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu docelowym, które może wpłynąć na pakiet.

 • Ponadto podróżni mogą w każdej chwili przed rozpoczęciem pakietu rozwiązać umowę w zamian za uiszczenie odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za rozwiązanie.

 • Jeśli po rozpoczęciu pakietu okaże się, że istotne elementy pakietu nie mogą zostać zapewnione zgodnie z uzgodnieniami, podróżnemu muszą zostać zaoferowane odpowiednie alternatywne propozycje bez dodatkowego kosztu. Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za przerwanie, gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową i wpływa to zasadniczo na realizację pakietu, a organizator nie rozwiąże problemu.

 • Podróżni są również uprawnieni do redukcji ceny i/lub rekompensaty za szkody, gdy usługi podróżne nie są realizowane lub są nieprawidłowo wykonywane.

 • Organizator musi zapewnić pomoc, jeśli podróżny napotka trudności.

 • Jeśli organizator lub, w niektórych Krajach Członkowskich, sprzedawca detaliczny stanie się niewypłacalny, płatności zostaną zwrócone. Jeśli organizator lub, w stosownym przypadku, sprzedawca detaliczny stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu pakietu i jeśli transport jest objęty pakietem, gwarantowane jest zapewnienie podróżnym powrotu do kraju. My (EasyJet Airline Company Limited) przyjęliśmy ochronę przed niewypłacalnością w ramach programu ATOL, który jest administrowany przez brytyjski urząd lotnictwa cywilnego (CAA, Civil Aviation Authority). W przypadku odmowy świadczenia usług z powodu naszej niewypłacalności podróżni mogą skontaktować się z CAA, korzystając z poniższych danych.

Dane kontaktowe CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
Linia pomocy programu ATOL: 020 7453 6350
Witryna internetowa: www.atol.org.uk

Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do brytyjskiego prawa znajduje się tutaj