Menu główne

Regulamin korzystania z serwisu

easyJet zezwala na korzystanie z niniejszej strony wyłącznie w prywatnych, niekomercyjnych celach. Użycie strony w jakichkolwiek innych celach jest zabronione. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu (zwanego dalej „Regulaminem”), nie mogą korzystać z tej strony.

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik wyraża zgodę na:

  • podleganie odpowiedzialności prawnej wynikającej z warunków niniejszego Regulaminu,
  • zamieszczanie odnośników wyłącznie do strony domowej www.easyjet.com, chyba że otrzymali pisemną zgodę easyJet (która może zostać wycofana w każdej chwili) na zamieszczanie odnośników do innych stron tego serwisu;
  • nieużywanie ramek do prezentowania odnośnika;
  • niewykorzystywanie nazwy „easyJet”, żadnego wizerunku easyJet ani żadnego fragmentu niniejszej strony w celach innych niż prywatne i niekomercyjne;
  • niegromadzenie, niewykorzystywanie fragmentów, niepowielanie i/lub nieumieszczanie na żadnej stronie internetowej ani żadnej stronie dostawcy usług online jakichkolwiek materiałów z niniejszej strony, w szczególności informacji dotyczących lotów easyJet, zarówno przy użyciu pająków, jak i innych programów przechwytujących dane ekranowe lub systemów służących do wyszukiwania danych; oraz
  • niewykorzystywanie niniejszej strony do udzielania informacji na temat lotów, usług lub szczegółów lotów easyJet ani innych informacji żadnym osobom lub organizacjom w celach innych niż prywatne i niekomercyjne.

Treść niniejszej strony w całości podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.

easyJet określi, czy podczas korzystania ze strony przez użytkownika miało miejsce naruszenie niniejszego Regulaminu. Jeśli naruszenie Regulaminu miało miejsce, easyJet może podjąć działania, jakie uzna za stosowne, w tym zakazanie dostępu do strony, wszczęcie postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi, a także ujawnienie tej informacji władzom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, zgodnie z uznaniem easyJet.

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.