Music Instruments

Přeprava hudebních nástrojů jako příručních zavazadel je povolena pouze, pokud rozměry nástroje včetně ochranného obalu nepřekročí 30 cm x 120 cm x 38 cm. Mezi hudební nástroje splňující tyto rozměry patří housle, viola, pikola, flétna, klarinet, trubka a trumpeta. Přeprava hudebních nástrojů jako příručních zavazadel je povolena pouze tehdy, je-li v úložných skříňkách nad sedadly volné místo a závisí výhradně na uvážení kapitána. Upozorňujeme, že hudební nástroj bude považován za jedno příruční zavazadlo, které je vám povoleno.

Větší hudební nástroje (s výjimkou cella) musí projít odbavením jako Cestovní zavazadlo a podléhají poplatku za zavazadlo, přičemž nesmí vážit více než 32 kg.

Není-li praktické zabalit hudební nástroj s dalšími věcmi do jednoho příručního zavazadla v souladu s naší směrnicí o příručních zavazadlech, můžete si s sebou vzít ještě jedno malé zavazadlo (např. dámskou kabelku nebo notebook), není-li praktické nechat tyto věci odbavit jako cestovní zavazadla.

Cello lze vzít do kabiny letadla, pokud si pro tento hudební nástroj přikoupíte sedadlo navíc. Cello lze vzhledem k jeho velikosti snadno položit na sedadlo a zabezpečit ho bezpečnostním pásem. Menší hudební nástroj (např. housle, kytara apod.) by mohl z bezpečnostního pásu vyklouznout a spadnout na podlahu v kabině letadla, což by v případě nouze mohlo být nebezpečné. Pro hudební nástroje větší než cello (např. kontrabas, harfa apod.) neexistuje možnost přikoupit další sedadlo, protože tyto hudební nástroje jsou příliš velké a těžké.

Pokud provádíte rezervaci online na easyJet.com a přejete si přikoupit sedadlo pro violoncello, přidejte během procesu online rezervace sedadlo navíc a jako jméno cestujícího použijte MR SEAT CELLO. Mějte na paměti, že musíte provést online odbavení tohoto sedadla, stejně tak jako vašeho vlastního.

Pokud jste již provedli rezervaci a přejete si provést dodatečnou rezervaci pro cello, kontaktujte prosím telefonicky náš Náš Tým zákaznických služeb

Doporučujeme, abyste uzavřeli pojištění, jímž budou kryty hudební nástroje, s nimiž cestujete.