Κύριο μενού

Προστασία ATOL

Όλες οι πτήσεις και τα αυτοκίνητα για τα οποία κάνετε κράτηση προστατεύονται πλέον από την ATOL!


Καταπληκτικά νέα, όταν κάνετε κράτηση για πτήση και αυτοκίνητο ταυτόχρονα, η κράτησή σας έχει όλα τα οφέλη της προστασίας ATOL ακριβώς όπως ένα πακέτο διακοπών.

Τι είναι η προστασία ATOL;

ATOL – ή “Άδεια Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδίων’ σημαίνει ότι εάν μία εταιρία σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές ” σαν να είχε τεθεί υπό διαχείριση, – η ATOL σας προστατεύει ώστε να μην χάσετε χρήματα ή να μην αποκλειστείτε στο εξωτερικό.

Δια νόμου, όλες οι πτήσεις και τα αυτοκίνητα για τα οποία κάνετε κράτηση μαζί καλύπτονται πλέον από μία ATOL. Συνεπώς, εάν μας συμβεί κάτι, μπορούμε ακόμα να εγγυηθούμε ότι θα ολοκληρώσετε το ταξίδι σας, θα επιστρέψετε στο σπίτι σας με ασφάλεια ή, ’ εάν δεν έχετε ταξιδέψει ακόμα, – ότι θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Τώρα τα ψιλά γράμματα: Τα βασικά σας δικαιώματα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302:


 • Οι ταξιδιώτες θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο πριν συναφθεί η σύμβαση ταξιδιωτικού πακέτου.

 • Υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένας έμπορος που ευθύνεται για τη σωστή απόδοση όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

 • Στους ταξιδιώτες δίδεται ένας αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης ή στοιχεία ενός σημείου επικοινωνίας όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την easyJet μέσω τηλεφώνου, email ή webchat - για λεπτομέρειες επισκεφτείτε την σελίδα Επικοινωνία

 • Οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταβιβάσουν το πακέτο σε κάποιο άλλο άτομο κατόπιν εύλογης ειδοποίησης και, ενδεχομένως, υπό την προϋπόθεση επιπλέον χρέωσης.

 • Η τιμή του πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνον εάν αυξηθούν συγκεκριμένες χρεώσεις (για παράδειγμα, τιμές καυσίμων) και αν προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση και σε οποιαδήποτε περίπτωση το νωρίτερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Εάν η αύξηση της τιμής υπερβεί το 8% του τιμήματος του πακέτου, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος αύξησης της τιμής, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα για μείωση τιμής, εάν υπάρχει μείωση στο σχετικό κόστος.

 • Οι ταξιδιώτες δύναται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλλουν κάποια χρέωση καταγγελίας και να λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων για οποιεσδήποτε πληρωμές, εάν κάποιο από τα απαραίτητα στοιχεία του πακέτου, εκτός από το τίμημα, αλλάξει σημαντικά. Εάν πριν από την έναρξη του πακέτου, ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για το πακέτο ακυρώσει το πακέτο, οι ταξιδιώτες δικαιούνται επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση, κατά περίπτωση.

 • Οι ταξιδιώτες δύναται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλλουν κάποια χρέωση καταγγελίας πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών, για παράδειγμα, εάν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στον προορισμό τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν το πακέτο.

 • Επιπροσθέτως, οι ταξιδιώτες μπορούν ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου να καταγγείλουν τη σύμβαση έναντι μίας κατάλληλης και αιτιολογημένης χρέωσης καταγγελίας.

 • Εάν, μετά από την έναρξη του πακέτου, δεν μπορούν να παρασχεθούν σημαντικά στοιχεία του πακέτου, σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα, θα πρέπει να προσφερθούν εναλλακτικές ρυθμίσεις στον ταξιδιώτη χωρίς επιπλέον χρέωση. Οι ταξιδιώτες δύναται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλουν κάποια χρέωση καταγγελίας, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σύμβαση και επηρεάζουν ουσιωδώς την πραγματοποίηση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν καταφέρει να διορθώσει το πρόβλημα.

 • Επίσης, οι ταξιδιώτες δικαιούνται μείωση τιμής ή/και αποζημίωση για ζημίες στις περιπτώσεις που οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται ή πραγματοποιούνται λανθασμένα.

 • Ο διοργανωτής πρέπει να παράσχει υποστήριξη, εάν ο ταξιδιώτης βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

 • Εάν ο διοργανωτής ή, σε ορισμένα Κράτη Μέλη, ο έμπορος χρεοκοπήσει, οι πληρωμές θα επιστραφούν. Εάν ο διοργανωτής ή, κατά περίπτωση, ο έμπορος χρεοκοπήσει μετά από την έναρξη του πακέτου και εάν στο πακέτο περιλαμβάνεται η μεταφορά, είναι ασφαλισμένος ο επαναπατρισμός των ταξιδιωτών. Εμείς (EasyJet Airline Company Limited) έχουμε εκδώσει προστασία κατά της χρεοκοπίας σύμφωνα με το ATOL, το οποίο διέπεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Η.Β. (CAA, Civil Aviation Authority). Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την CAA, εάν υπάρξει άρνηση των υπηρεσιών λόγω χρεοκοπίας μας, στα εξής στοιχεία.

Λεπτομέρειες επαφής CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
Γραμμή βοηθείας ATOL: 020 7453 6350
Ιστότοπος: www.atol.org.uk
Μπορείτε να βρείτε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, όπως μεταγράφεται στη νομοθεσία του Η.Β., εδώ (υπερσύνδεσμος)