Κύριο μενού

Acceptable use policy

Η easyJet επιτρέπει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης («πολιτική»), δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το διαδικτυακό τόπο. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμφωνείτε στα ακόλουθα:
  • οι όροι της παρούσας πολιτικής είναι νομικά δεσμευτικοί για εσάς,
  • η μετάβαση στον διαδικτυακό μας τόπο πραγματοποιείται από την αρχική σελίδα μας www.easyjet.com εκτός εάν έχετε τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας (την οποία μπορούμε να αποσύρουμε ανά πάσα στιγμή) να συνδεθείτε σε οποιεσδήποτε άλλες σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου,
  • μη χρήση πλαισίων (frames), για να παρουσιάσετε τον σύνδεσμο,
  • μη χρήση του ονόματος “easyJet”, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της easyJet ή οποιουδήποτε περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από προσωπική και μη εμπορική,
  • μη συγκέντρωση, εξαγωγή, αναπαραγωγή ή/και απεικόνιση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή άλλη online υπηρεσία, οποιουδήποτε υλικού σε ή από τον διαδικτυακό μας τόπο, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα πληροφορίες που σχετίζονται με τις πτήσεις της easyJet, χρησιμοποιώντας ή μη spiders ή άλλα λογισμικά ‘screen scraping’ ή συστήματα εξαγωγής δεδομένων, και
  • μη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου για παροχή πτήσεων ή υπηρεσιών ή λεπτομερών πληροφοριών πτήσεων της easyJet ή άλλων πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός από την περίπτωση προσωπικής και μη εμπορικής χρήσης.
Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου είναι αντικείμενο κατοχυρωμένων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός εάν δίδεται ρητή συγκατάθεση στην παρούσα πολιτική. Η easyJet θα αποφανθεί εάν υπήρξε παραβίαση της παρούσας πολιτικής μέσα από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Εάν προκύψει παραβίαση της πολιτικής, η easyJet θα αναλάβει τη δράση που θεωρεί κατάλληλη μεταξύ των οποίων άρνηση πρόσβασης στο διαδικτυακό μας τόπο, ανάληψη νομικής δράσης εναντίον σας και αποκάλυψη σχετικών πληροφοριών σε αρμόδιες αρχές ανάλογα με την κρίση της easyJet.

Προέκυψε σφάλμα


Ζητούμε συγγνώμη, αλλά προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.


Μπορείτε να βρείτε τους κατά τόπους τηλεφωνικούς αριθμούς μας εδώ.


Εάν έχετε ήδη καταθέσει ένα ηλεκτρονικό αίτημα επιστροφής χρημάτων και θα θέλατε να παρακολουθήσετε την κατάσταση, κάντε κλικ εδώ.