Hoofdmenu

Algemene Vervoersvoorwaarden

 1. Inleiding

  1. Dit zijn de wettelijke bepalingen en voorwaarden (de “voorwaarden”) die van toepassing zijn op uw boeking bij easyJet Airline Company Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming met statutaire zetel te Hangar 89, London Luton Airport, Bedfordshire, LU2 9PF, VK, met ondernemingsnummer 03034606 en btw-nummer GB745360825.

  2. Deze voorwaarden omvatten:

   1. ons Privacybeleid, waarin staat hoe we uw gegevens kunnen gebruiken;

   2. ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik, als u onze website of app gebruikt; en

   3. Boekingsbevestigingen en eventuele specifieke voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

   4. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u vluchten bij easyJet boekt.


  3. Wanneer bepaalde woorden en uitdrukkingen met hoofdletters worden vermeld in deze voorwaarden, zijn dit gedefinieerde termen waarvan de betekenis wordt toegelicht in paragraaf 22 hieronder.

  4. Wanneer we in deze voorwaarden verwijzen naar “easyJet” of naar " wij", "ons" of "onze", bedoelen we easyJet Airline Company Limited en, met betrekking tot uw vlucht, de luchtvaartmaatschappij die namens easyJet de vluchten uitvoert, zoals beschreven in paragraaf 2 hieronder. Wanneer we verwijzen naar " u" of "uw", bedoelen we u als de passagier of de boeker op een boeking.

  5. Als u aanvullende diensten via ons koopt, zoals autohuur, hotels, reisverzekeringen of een easyJet Holiday, dan zijn naast deze voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing op deze services. Deze voorwaarden worden op het moment van boeken weergegeven en zijn opgenomen in uw boekingsbevestiging (en) voor de desbetreffende services. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over Aanvullende diensten.

  6. Als een bepaalde voorwaarde in deze voorwaarden ongeldig is of niet overeenstemt met de toepasselijke wetgeving, is de toepasselijke wetgeving van toepassing, maar blijven de andere voorwaarden van kracht.

 2. Vliegen met easyJet

  1. Wanneer u een vlucht bij ons boekt, gaat u een boeking en contract aan met easyJet Airline Company Limited. Uw vlucht zal echter worden uitgevoerd door een van de drie luchtvaartmaatschappijen in onze groep zoals hieronder uiteengezet. Deze bieden allemaal dezelfde easyJet-service aan boord en tijdens uw reis. Op alle vluchten zijn deze voorwaarden van toepassing.

  2. Als uw vluchtnummer begint met:

   1. EZY, zal uw vlucht doorgaans worden uitgevoerd door easyJet UK Limited, met statutaire zetel te Hangar 89, London Luton Airport, Bedfordshire, LU2 9PF, VK (btw-nummer GB302620751);

   2. EJU, zal uw vlucht doorgaans worden uitgevoerd door easyJet Europe Airline GmbH, met statutaire zetel te Wagramer Straße 19, 1220 Wenen, Oostenrijk, (btw-nummer ATU72316013); en

   3. EZS, zal uw vlucht doorgaans worden uitgevoerd door easyJet Switzerland SA, met statutaire zetel te 5 route de l’Aeroport, 1215 Genève 15, Zwitserland (btw-nummer CH106.034.481).

  3. Als om welke reden dan ook uw vlucht niet door een van de bovengenoemde luchtvaartpartners wordt uitgevoerd, dan zullen wij u dit zo snel mogelijk laten weten. Dergelijk vervoer valt ook onder deze voorwaarden.

  4. Eventuele updates betreffende de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zullen in de Flight Tracker-tool op onze website en in onze app worden doorgevoerd.

 3. Boekingen

   Een boeking maken

  1. Alle boekingen moeten worden gemaakt door iemand die ouder is dan 18 jaar.

  2. Vluchten kunnen rechtstreeks bij ons worden geboekt via de website, onze app, door te bellen met onze klantenservice of bij ons grondpersoneel bij de bagageafgiftebalie op de luchthaven (indien aanwezig).

  3. U kunt ook via agenten boeken. Als u via een agent boekt, kan deze bij ons als boeker worden geregistreerd en, indien dat het geval is, heeft hij verantwoordelijkheden jegens u. Deze zijn uiteengezet in paragraaf 3.6.

  4. Houd er rekening mee dat wanneer u een boeking bij ons maakt, wij een account voor u zullen aanmaken waarmee u uw boeking kunt afronden en beheren. Dit kunnen we ook doen als u via een agent boekt. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

  5. In ons Distributiehandvest wordt ons beleid uiteengezet met betrekking tot boekingen gemaakt door agenten, zodat ze te allen tijde de best mogelijke serviceniveaus voor passagiers zullen bieden. We behouden ons het recht voor om boekingen die zijn gemaakt via agenten niet te accepteren als ze niet voldoen aan ons distributiehandvest. Vraag aan uw agent of hij zich aan ons Distributiehandvest houdt voordat u een vlucht boekt.

  6. Een boeker kan een boeking maken namens andere passagiers, op voorwaarde dat de boeker:

   1. deze voorwaarden namens alle passagiers accepteert;

   2. verantwoordelijkheid neemt voor het beheren en doorgeven van communicaties over de boeking, met in begrip van deze voorwaarden, aan alle passagiers op de boeking;

   3. als de boeker zelf geen passagier is, verstrek ons dan het e-mailadres en telefoonnummer van de hoofdpassagier, zodat we rechtstreeks contact met hem/haar kunnen opnemen in geval van een verstoring van de vlucht, zoals vertragingen of annuleringen;

   4. toestemming heeft van elke passagier om eventuele restituties te ontvangen (indien van toepassing) die verschuldigd zijn uit hoofde van de boeking; en

   5. erkent dat eventuele andere passagiers op de boeking eventueel later nog wijzigingen kunnen aanbrengen (zoals nader beschreven in paragraaf 6.12 hieronder).

  7. Boeking voor een grote groep

  8. U kunt een standaardboeking maken voor maximaal 40 passagiers via onze website. Om u te assisteren bij het maken van boekingen voor groepen van 15 of meer passagiers, kunt u ook een beroep doen op ons Boekingsteam voor groepen. Voor boekingen die via dit toegewijde team worden gemaakt gelden specifieke kosten en onze Voorwaarden voor groepsboekingen.

  9. Wanneer een boeking is bevestigd

  10. Wanneer u het bestelproces bij ons afrondt, geeft u in feite aan dat u aan overeenkomst met ons aan wilt gaan. Dit wordt pas geaccepteerd op het moment dat ons systeem een boekingsreferentie genereert en er dus een overeenkomst tot stand is gekomen. Als u probeert te boeken maar dit om welke reden dan ook niet lukt en er geen boekingsreferentie wordt gegenereerd, heeft u geen geldige boeking bij ons.

  11. Uw boekingsreferentie staat vermeld in uw boekingsbevestiging die we per e-mail naar de boeker zullen sturen. Controleer alle gegevens zorgvuldig. Neem contact met ons op als er iets niet klopt. Zie hiervoor ook paragraaf 6 (Wijzigingen aanbrengen in uw boeking).

  12. Als u denkt dat u een boeking heeft gemaakt maar nog geen boekingsreferentie of boekingsbevestiging hebt ontvangen, neem dan contact met ons op.

  13. Annuleringen van boekingen vanwege bepaalde gedragingen

  14. We behouden ons het recht voor om uw vlucht of aan u verbonden boekingen te annuleren, u niet toe te laten aan boord of andere maatregelen te nemen om ons en onze systemen te beschermen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, als:

   1. u, als u daarom wordt verzocht, geen contactgegevens kunt verstrekken van de kaarthouder zodat wij onze veiligheidscontroles kunnen uitvoeren;

   2. de kaarthouder de betaling niet heeft geautoriseerd of de autorisatie van de betaling betwist en/of beweert dat de boeking frauduleus is;

   3. u (of de boeker namens u) de toepasselijke tarieven of andere openstaande kosten in verband met uw boeking niet heeft betaald;

   4. we redelijkerwijs vermoeden dat de boeking, of enige informatie verstrekt met betrekking tot de boeking (hetzij door de kaarthouder, de boeker of een passagier) frauduleus, misleidend, onrechtmatig of onnauwkeurig is; en/of

   5. wij redelijkerwijs vermoeden dat de kaarthouder, boeker of een passagier op de boeking betrokken is bij andere frauduleuze activiteiten.
 4. Tarieven, belastingen, valuta en betaling

   Onze tarieven

  1. De tarieven omvatten alleen de door u geselecteerde vluchten. Onze tarieven dekken alleen uw luchttransport van luchthaven naar luchthaven, en omvatten geen vervoer over land of andere extra's, tenzij anders vermeld.

  2. Belastingen en toeslagen

  3. Wanneer u een boeking maakt, wordt de toepasselijke overheidsbelasting aan u doorberekend en maakt deze deel uit van het totaalbedrag dat u aan ons betaalt. De hoogte van de overheidsbelasting staat vermeld in de tabel van onze Kosten en toeslagen.

  4. In het onwaarschijnlijke geval dat de overheidsbelasting nadat u een boeking heeft gemaakt wordt verhoogd, zult u mogelijk het verschil moeten bijbetalen om gebruik te maken van de vlucht. Als u wordt verzocht om het verschil bij te betalen en u weigert dit te doen, kunnen we uw boeking annuleren en ontvangt u van ons een restitutie van het vliegtarief. Als de overheidsbelasting nadat u een boeking heeft gemaakt wordt verlaagd, heeft u recht op een restitutie van het verschil.

  5. Behalve de overheidsbelasting, zijn de overige kosten met betrekking van uw vlucht voor onze rekening (zoals brandstofkosten, luchthavenheffingen, onderhoudsservices, enz.). We berekenen deze kosten van derden niet aan u door.

  6. Paragraaf 4.4 hierboven is niet van toepassing op de extra kosten die worden gemaakt als gevolg van uw wangedrag, inbreuk of niet-naleving van relevante vereisten. Wij houden ons namelijk het recht voor om deze van u terug te vorderen (bijv. zoals uiteengezet in paragraaf 14.2).

  7. Munteenheid

  8. Onze tarieven dienen te worden betaald in de valuta zoals weergegeven op het moment van boeken. Als u vlucht extra's (zoals zitplaatsen) toevoegt of online of telefonisch wijzigingen aanbrengt, brengen wij u hiervoor kosten in rekening in dezelfde valuta als uw oorspronkelijke boeking. Als u dit op het vliegveld doet, brengen wij u kosten in rekening in de lokale valuta.

  9. Betaling

  10. Tenzij we u anders vertellen, moet de boeker op het moment dat hij/zij uw boeking maakt gelijk het volledige bedrag voldoen.

  11. Betalingsmethoden kunnen verschillen afhankelijk van de website, app of het verkoopkanaal dat u gebruikt. Op de luchthaven moeten betalingen met een bekende debetkaart of creditcard worden gemaakt. Contante betalingen of andere betaalmethoden worden niet geaccepteerd.

  12. Uw bank of kaartuitgever kan u buitenlandse valuta of andere transactiekosten in rekening brengen. We zijn niet verantwoordelijk voor deze kosten.

  13. We kunnen uw betaling verwerken op een andere manier dan in real time. Als de betaling mislukt of om welke reden dan ook ongedaan wordt gemaakt nadat u een boeking heeft gemaakt, zullen we mogelijk contact moeten opnemen met de boeker en verzoeken dat de betaling alsnog wordt voltooid. Als we de volledige betaling niet binnen 21 dagen vanaf het moment van boeken, of ten minste 6 uur vóór uw vlucht (afhankelijk van welke eerder plaatsvindt) ontvangen, kunnen we uw boeking annuleren.

  14. Inwoners van de Balearen, Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla

  15. Inwoners van de Balearen, Canarische Eilanden en de steden Ceuta en Melilla hebben mogelijk recht op kortingen op bepaalde vluchten. Raadpleeg voor meer informatie de pagina over Kortingen voor inwoners en grote gezinnen.

 5. Restituties

  1. Onze tarieven en kosten zijn niet-restitueerbaar, dus als u uw vlucht annuleert, mist of er geen gebruik van maakt ontvangt u geen restitutie, behalve zoals vermeld in deze voorwaarden.

  2. Annuleringen binnen 24 uur na de boeking

  3. Als u uw boeking binnen 24 uur na het maken van de boeking volledig annuleert, geven wij u een volledige restitutie minus de annuleringskosten zoals vermeld in onze Kosten en toeslagen. U kunt deze annulering online doen of door contact op te nemen met onze klantenservice. Als u via een agent hebt geboekt, moet u hun vragen dit voor u te doen.

   1. Houd er echter rekening mee dat u uw boeking uiterlijk tot 2 uur voor de geplande vertrektijd van de eerste vlucht kunt annuleren (zelfs als dit binnen 24 uur na het boeken is).

  4. Annuleringen als gevolg van ernstige ziekte of overlijden

  5. Als je moet annuleren:

   1. vanwege een ernstige of terminale ziekte, dan moet je een medische verklaring invullen en deze naar ons sturen. Raadpleeg Boekingen beheren voor meer informatie en de voorwaarden. Ons team zal je persoonlijke situatie beoordelen. Als je omstandigheden hiertoe aanleiding geven, dan bieden we je een restitutie aan of een vluchtvoucher voor een nieuwe vlucht;

   2. Wegens een sterfgeval in de familie; neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. Ons team zal je zaak beoordelen en als je omstandigheden hiertoe in aanmerking komen, kunnen we je naar eigen goeddunken het volgende aanbieden: een restitutie, vrijstelling van de kosten voor het wijzigen van je vlucht of een vluchtvoucher voor een volgende vlucht, te gebruiken binnen 12 maanden. We kunnen je om bewijs van deze speciale omstandigheden vragen.

  6. Restitutie van overheidsbelastingen

  7. Als u uw vlucht annuleert, mist of er geen gebruik van maakt, heeft dit geen invloed op de andere vluchten op uw boeking. U kunt een volledige restitutie aanvragen voor de overheidsbelastingen (zoals vermeld in Kosten en toeslagen) voor de vlucht(en) die u niet gebruikt. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice.

  8. Wijze van uitbetaling restituties

  9. We betalen restituties alleen uit aan de boeker via de oorspronkelijke betaalmethode of de oorspronkelijke easyJet-account, welke maar van toepassing is. Als de oorspronkelijke betaalmethode of account niet langer beschikbaar is, zullen we de restitutie uitvoeren via een alternatieve betaalmethode in de naam van de boeker. Als u via een agent hebt geboekt, is deze verantwoordelijk voor het uitbetalen van de restitutie aan u. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die de agent kan toepassen voor het verwerken van de restitutie.

  10. Een restitutie uitbetaald aan iemand die zichzelf presenteert als de boeker met behulp van de nodige Boekings- en beveiligingsgegevens en waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat hij/zij de boeker is, zal worden beschouwd als een geldige terugbetaling. We zullen dan ook geen verdere aanvragen voor restitutie door de boeker of een andere passagier op de boeking verwerken.

  11. Restituties worden normaal gesproken uitbetaald in de oorspronkelijke valuta waarin de boeking is gemaakt.

 6. Wijziging aanbrengen in uw boeking

  1. Onze wijzigingskosten staan duidelijk vermeld in onze Kosten en toeslagen.

  2. Uw vlucht wijzigen

  3. U kunt uw vlucht wijzigen naar een andere beschikbare easyJet-vlucht als u de Kosten voor vluchtwijzigingen betaalt plus het verschil in tarief, indien van toepassing, voor uw nieuwe vlucht . Dit wordt berekend wanneer u de wijziging aanbrengt. Als het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke tarief, betalen we u het verschil niet terug.

  4. Vroegere terugvlucht

  5. Op de dag van uw terugvlucht kunt u deze mogelijk wijzigen naar een vroegere vlucht door betaling van de Toeslag voor vroegere terugvlucht, zonder een extra tariefverschil. NB:

   1. U kunt dit alleen doen als u een retourboeking (geen enkele reis) heeft, en de heenreis op die boeking heeft gevlogen.

   2. U kunt alleen wijzigen naar een vroegere terugvlucht vanaf hetzelfde vertrekpunt naar hetzelfde aankomstpunt. Dit betekent meestal dezelfde luchthaven. We groeperen echter enkele luchthavens, zodat u kunt zoeken op van/naar meer dan één luchthaven in die groep. Voor Londen kunt u bijvoorbeeld wijzigingen naar/van Gatwick, Luton, Southend of Stansted. Raadpleeg voor meer informatie Een vroegere vlucht nemen.


  6. Het wijzigen van passagiers

  7. U kunt de naam van een passagier op een boeking wijzigen naar iemand anders door een betaling van een Naamswijzigingstoeslag.

  8. U kunt uw ticket niet aan iemand anders verkopen. We behouden ons het recht voor om boekingen te annuleren zonder restitutie hiervan, als we redelijkerwijs vermoeden ze doorverkocht zijn of beschikbaar zijn gemaakt voor wederverkoop (inclusief, maar niet beperkt tot, via een online marktplaats).

  9. Spelfouten

  10. Het is belangrijk dat uw naam correct is gespeld op uw boekingsbevestiging en instapkaart, en overeenkomt met de naam op uw reisdocument. Als dit niet het geval is, moet u dit zo snel mogelijk corrigeren.

  11. U kunt dit doen op onze website of in onze app (alleen voor wijzigingen van maximaal drie tekens). Als u de correctie niet online kunt uitvoeren, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. We zullen hiervoor geen kosten in rekening brengen, zolang we redelijkerwijs van mening zijn dat u een fout corrigeert en niet probeert de boeking op naam van iemand anders te zetten.

  12. Flexi-tarieven

  13. Als u een easyJet Flexifare koopt, zijn sommige wijzigingskosten niet van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie onze Tarievenpagina.

  14. Het aanbrengen van wijzigingen

  15. Onze wijzigingskosten zijn afhankelijk van wanneer de wijziging is aangebracht én welk kanaal u gebruikt om de wijziging aan te brengen. U kunt wijzigingen aanbrengen:

   1. op onze website of via onze app, tot twee uur voor vertrek;

   2. door contact op te nemen met onze klantenservice, tot twee uur voor vertrek; of

   3. persoonlijk bij de bagageafgiftebalie op de luchthaven, ten minste één uur voor vertrek (op sommige luchthavens is dit 90 minuten, zie ook onze Sluitingstijden).


  16. Als u via een agent hebt geboekt, kunt u mogelijk wijzigingen aanbrengen via hun boekingssysteem. Ze zullen eventuele wijzigingen ten minste twee uur voor vertrek aan ons door moeten geven. Neem contact op met de agent als ze dit voor u kunnen doen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die uw agent hiervoor in rekening brengt.

  17. De tijden zoals uiteengezet in deze paragraaf 6 zijn gebaseerd op de geplande vertrektijd van uw oorspronkelijke vlucht of de vlucht die u wenst te veranderen, naargelang wat zich eerder voordoet. Deze tijden veranderen niet als uw vlucht vertraging heeft.

  18. Een boeker of passagier mag wijzigingen aanbrengen in een boeking, mits de vereiste veiligheidsvragen in het kader van de gegevensbescherming met goed gevolg zijn doorlopen en aan ons is bevestigd dat zij de toestemming van de boeker en andere passagiers (indien van toepassing) hebben om dergelijke wijzigingen door te voeren. Mits we redelijkerwijs en te goeder trouw hebben gehandeld op basis van de antwoorden op de veiligheidsvragen in het kader van de gegevensbescherming, zijn wij niet aansprakelijk voor het doorvoeren van dergelijke wijzigingen indien, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn, u hiertoe geen toestemming hebt gegeven.

  19. easyJet Holidays

  20. Als u een easyJet Holiday hebt geboekt, neem dan contact op met de klantenservice van easyJet Holidays om wijzigingen aan te brengen. Raadpleeg ook deAlgemene voorwaarden van easyJet Holidays.

  21. Aanvullende diensten

  22. Als u aanvullende diensten hebt geboekt voor uw reis, zoals autohuur, hotels, transfers of een reisverzekering, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van eventuele noodzakelijke wijzigingen in die services als uw vluchten veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die andere wijzigingen.

 7. Reizen met kinderen of baby's

  1. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over een "baby" wordt daarmee een kind bedoeld van twee jaar of jonger op de reisdatum, en een "kind" een kind van tussen de twee en 16 jaar op de reisdatum.

  2. Wij vervoeren geen baby's die jonger dan 14 dagen oud zijn op de reisdatum.

  3. Wij vervoeren alleen baby's of kinderen als ze reizen met een Begeleidende volwassene, die op dezelfde boeking moeten staan als de baby of het kind. Neem contact op met onze klantenservice als u een baby of kind aan uw boeking wilt toevoegen.

  4. Met uitzondering van hetgeen zoals uiteengezet in paragraaf 7.6, hebben baby's geen aparte stoel nodig en kunnen ze meereizen op schoot van een Begeleidende volwassene. Er worden dan ook geen kosten in rekening gebracht voor dergelijke baby's. Zie onze Kosten en toeslagen. U kunt ook een afzonderlijke stoel voor uw baby kopen, op voorwaarde dat u een autostoeltje/kinderveiligheidsgordel gebruikt die wij aan boord accepteren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf over Vliegen met kinderen. kinderen mogen niet meereizen op schoot van een een Begeleidende volwassene, en moeten een aparte stoel hebben. Voor tickets voor baby's met een stoel en voor kinderen geldt ons normale tarief, enkel de overheidsbelastingen kunnen verschillen.

  5. Om veiligheids- en operationele redenen zijn bepaalde stoelen niet beschikbaar voor baby's. Per rij kan er slechts één baby worden geboekt om meer te reizen op schoot van een Begeleidende volwassene.

  6. U kunt geen Begeleidende volwassene zijn voor meer dan twee baby's. Als u een Begeleidende volwassene bent met twee baby's, kan er maar één baby op uw schoot zitten. De andere baby moet naast u zitten in een geschikt autostoeltje of met een kinderveiligheidsgordel in een aparte stoel (die u hebt gekocht in overeenstemming met paragraaf 7.4). U kunt indien gewenst afzonderlijke stoelen voor beide baby's kopen

  7. Als u met een baby of kind reist, moet tijdens uw reis tijdens de hele vlucht de volledige verantwoordelijkheid voor hen dragen. U moet ervoor zorgen dat ze goed en veilig aan boord zitten. In geen geval mag u een passagier die niet op uw boeking staat verzoeken om de verantwoordelijkheid te dragen voor een baby of kind vóór of tijdens de vlucht.

  8. Documentvereisten voor baby's en kinderen kunnen van land tot land verschillen. In overeenstemming met paragraaf 11.10 (Documenten en overige informatie) hieronder, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle passagiers op de boeking in het bezit zijn van de juiste documenten.

  9. Voor elke boeking geldt dat er per 10 kinderen ten minste één begeleidende volwassene meereist.

 8. Passagiers die speciale assistentie behoeven

   Specifieke vereisten

  1. Als u speciale assistentie nodig heeft vanwege een handicap of medische aandoening, voeg dan bij het boeken eventuele aanvragen hiertoe toe zodat we uw verzoek kunnen doorgeven aan de relevante luchthaventeams. U kunt ook een verzoek toevoegen nadat u uw boeking hebt gemaakt. Raadpleeg voor meer informatie onze pagina met Contactgegevens voor speciale assistentie. Zorg ervoor dat u ons ten minste 48 uur voorafgaand aan de geplande vertrekdatum op de hoogte stelt van uw speciale behoeften.

  2. Als u een handicap of medische aandoening heeft, wat betekent dat u een van de volgende dingen niet kunt doen:

   1. de veiligheidsinformatie begrijpen

   2. uw veiligheidsgordel vast- en losmaken

   3. uw reddingsvest pakken en aantrekken

   4. uw stoel verlaten en richting de nooduitgang gaan

   5. een zuurstofmasker opzetten; en/of

   6. zelfstandig naar het toilet gaan

   7. dient u om veiligheidsredenen te worden vergezeld door een medereiziger op uw vlucht. Als uw medereiziger nog geen ticket heeft voor dezelfde vlucht, kan hij/zij er eentje aanschaffen tegen hetzelfde tarief als de uwe. Raadpleeg onze pagina voor 'Speciale assistentie' voor meer informatie over Medereizigers.


  3. Wanneer het aantal passagiers met een beperkte mobiliteit een aanzienlijk deel uitmaakt van het totale aantal passagiers, mag dit aantal groter zijn dan het aantal valide personen dat kan helpen bij een noodevacuatie.

  4. Rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen die meer dan 60 kg wegen, kunnen alleen worden meegenomen als zowel de luchthaven van aankomst als vertrek de faciliteiten heeft om het apparaat te laden en te lossen. Als u ons ten minste 48 uur voor vertrek of op het moment van boeken hierover te informeert, hebben wij de mogelijkheid om dit te onderzoeken en de nodige inspanningen te verrichten om aan uw wensen tegemoet te komen.

  5. Voor meer informatie over ons beleid met betrekking tot speciale assistentie, met inbegrip van het vervoer van erkende hulphonden (inclusief specifieke trainingsvereisten) en het vervoer van rolstoel- en mobiliteitshulpmiddelen, kunt u onze pagina voor 'Speciale assistentie' raadplegen.

  6. U en wij moeten er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat voordat u aan boord van het vliegtuig gaat, u medisch in staat bent om te vliegen. Als u enige reden hebt om te vermoeden, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat u een aandoening heeft die verergerd zou kunnen worden door de normale werking van een vliegtuig en/of door anderen aan boord of die voor problemen kan zorgen als u geen medische hulp krijgt voordat de vlucht is aangekomen, dan moet u niet gaan vliegen en kunnen we u misschien niet toelaten aan boord. Als u twijfelt moet u professioneel medisch advies inwinnen voordat u met ons vliegt. Wanneer u zich bewust bent van een dergelijke medische aandoening, maar het advies heeft gekregen dat u mag vliegen mits bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen (bijvoorbeeld medicijngebruik), dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al dergelijke voorzorgsmaatregelen daadwerkelijk worden genomen voor, tijdens en na uw vlucht indien nodig. We kunnen u vragen schriftelijk bewijs te overleggen waarin wordt bevestigd dat u in staat bent om te vliegen voordat we u daadwerkelijk met ons mag reizen.

  7. Vooraf geboekte speciale assistentie

  8. Als u met een rolstoel reist of vooraf speciale assistentie heeft geboekt, laat dit dan weten aan ons Grondpersoneel, of meldt u bij aankomst op de luchthaven bij het afhaalpunt zoals aangewezen door de luchthavenautoriteiten waarna u door hen verder zult worden geholpen. U dient voldoende tijd uit te trekken voor de veiligheidscontrole en om de boarding gate van uw vlucht op tijd te kunnen bereiken. We raden aan minimaal 2 uur vóór de geplande vertrektijd aanwezig te zijn op de luchthaven.

  9. We zullen ons uiterste best doen om u met voorrang te laten instappen, dat wil zeggen nog vóór de overige passagiers zodra we hiertoe kunnen overgaan. Iemand die voorrang krijgt bij het instappen, mag maximaal vergezeld worden door één medereiziger en broers of zussen onder de 16 jaar.

  10. Het verlenen van assistentie op de luchthaven, bij het in- en uitstappen van het vliegtuig en met de aankomstformaliteiten op de bestemming valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende luchthavenautoriteit. Indien u op- en/of aanmerkingen heeft ten aanzien van de verleende service dient u deze te richten aan de luchthavenautoriteit.

 9. Zitplaatsen

  1. We werken met toegewezen zitplaatsen. U kunt tegen betaling online stoelen selecteren op het moment van boeken of daarna. Raadpleeg voor meer informatie ons Zitplaatsenbeleid en onze Kosten en toeslagen. Sommige van onze tarieven zijn inclusief stoelkeuze. Dit wordt vermeld op het moment van boeken. Alle stoelen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment dat u de stoelen wilt selecteren. Als u ervoor kiest om stoelen te selecteren, dan moet u dit voor alle passagiers op de boeking doen.

  2. Als u ervoor kiest om geen stoel te selecteren, dan zullen wij er automatisch een voor u toewijzen wanneer u incheckt. Ons systeem zal proberen om alle passagiers op de boeking bij elkaar te plaatsen, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid en kan niet worden gegarandeerd.

  3. Er zijn mogelijk upgrades naar een stoel vooraan of met extra beenruimte beschikbaar op je vlucht, afhankelijk van beschikbaarheid op de dag in kwestie en de betaling van een toeslag zoals meegedeeld door het cabinepersoneel.

  4. Om veiligheidsredenen geldt er voor sommige stoelen een beperking en zijn ze niet geschikt voor alle passagiers. Raadpleeg ons Zitplaatsenbeleid voor meer informatie.

  5. Behalve voor wat vermeld wordt in 9.6 en 9.7 hieronder, worden stoeltoeslagen niet aan je terugbetaald. Als je je vlucht verandert en op je oorspronkelijke vlucht betaald had voor een stoel, zullen we proberen je een gelijkwaardige stoel te bieden op je nieuwe vlucht. Als de toeslag voor de nieuwe stoel hoger is dan je oorspronkelijke stoeltoeslag, moet je het verschil bijbetalen om deze stoel te kunnen selecteren. Als de gelijkaardige stoel niet beschikbaar is, je liever een andere stoel wilt of er geen wilt kiezen, heb je geen recht op een terugbetaling.

  6. Stoeltoeslagen worden gerestitueerd als we uw vlucht annuleren en u voor een volledige restitutie kiest in plaats van een overboeking naar een andere easyJet-vlucht.

  7. Wij behouden ons het recht om uw stoelkeuze om operationele of veiligheidsredenen te wijzigen, hetzij voorafgaand aan de vlucht dan wel aan boord. Indien wij de door u geselecteerde stoel moeten wijzigen, of uw vlucht moeten omboeken als gevolg van een vertraging of annulering, en uw keuze niet kunnen respecteren door een stoel in dezelfde of een hogere categorie aan te bieden, dan hebt u recht op restitutie van de door u betaalde stoelprijs.

 10. Inchecken en vooraf te verstrekken passagiersgegevens (Advance Passenger Information - API)

  1. U kunt bij ons uitsluitend online inchecken.

  2. Online inchecken kan al vanaf 30 dagen voor vertrek. U dient vóór aankomst op de luchthaven online in te checken en ofwel uw instapkaart uit te printen dan wel uw elektronische instapkaart te downloaden (indien u vliegt vanaf een luchthaven waar deze worden ondersteund). Raadpleeg de website voor meer informatie over online inchecken en acceptatie van elektronische instapkaarten.

  3. Voor veel landen zult u ook op voorhand passagiersgegevens (Advance Passenger Information - API) moeten verstrekken. U moet ervoor zorgen dat de ingediende informatie correct is en dat u deze bijwerkt mocht er iets gewijzigd zijn. U moet namelijk reizen met de reisdocumenten die u hebt opgegeven.

  4. Als u wijzigingen aanbrengt in uw vlucht(en) nadat u online hebt ingecheckt, als uw vlucht geannuleerd is of als u omgeboekt bent naar een andere vlucht, moet u opnieuw online inchecken en een nieuwe instapkaart afdrukken of downloaden. Bent u ten tijde van de annulering al aanwezig op de luchthaven, meld u dan bij de bagageafgiftebalie waar een medewerker van ons grondpersoneel u verder kan helpen.

  5. Als u technische problemen ondervindt bij het online inchecken, probeer het later dan nog eens. Als u problemen blijft ondervinden, vraag ons Grondpersoneel op de luchthaven u hierbij te assisteren. Zorg ervoor dat u ingecheckt bent voordat de bagageafgifte sluit.

 11. Luchthavenprocedures

   Aankomst op de luchthaven

  1. Zorg ervoor dat u voldoende tijd uittrekt voorafgaand aan de geplande vertrektijd van uw vlucht om uw bagage (in geval van ruimbagage) af te geven, te voldoen aan de formaliteiten en veiligheidsprocedures, en om uw op tijd bij de gate te melden. De procedures kunnen per luchthaven verschillen, evenals voor bepaalde vluchten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u zich aan deze formaliteiten en procedures houdt. Onze sluitingstijden voor de bagageafgifte en de gate staan vermeld in uw boekingsbevestiging en op onze website. Deze sluitingstijden zijn gebaseerd op de geplande vertrektijd van uw vlucht. Tenzij we u uitdrukkelijk anders vertellen, veranderen de sluitingstijden niet als uw vlucht vertraagd is en dient u zich hier nog steeds aan te houden.

  2. U moet uw instapkaart en alle vereiste reisdocumenten kunnen overleggen. Zie hiervoor paragraaf 11.10 (Reisdocumenten en overige vereisten). U dient aan alle veiligheidscontroles of -procedures zoals vereist door de overheids- of luchthavenfunctionarissen te voldoen. Hiertoe behoort ook het verstrekken van informatie de we nodig hebben om aan de vereisten ten aanzien van de op voorhand af te geven passagiersgegevens (Advance Passenger Information - API) te voldoen. U moet ook voldoen aan alle vereisten in ons beleid ten aanzien van bioveiligheid – zie onze webpagina voor meer informatie. Dit omvat de noodzaak om tijdens uw reis een masker te dragen en specifieke documenten die u moet meenemen als u een medische vrijstelling heeft. We kunnen ons bioveiligheidsbeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de laatste updates op onze website plaatsen. U moet het nieuwste beleid dat van toepassing is op uw vlucht en reisdatum controleren en naleven.

  3. Speedy Boarding

  4. Als u recht op hebt 'Speedy Boarding' voor uw vlucht, kunt u gebruikmaken van de prioriteitsrij bij de bagageafgifte en bij het instappen van het vliegtuig. Of u recht heeft op Speedy Boarding staat vermeld op uw instapkaart. We kunnen niet garanderen dat u met Speedy Boarding ook altijd als eerste aan boord kunt gaan, aangezien instapprocessen altijd onderhevig zijn aan operationele vereisten.

  5. Om gebruik te maken van Speedy Boarding, moet u bij de gate zijn op het moment dat het instappen begint. Raadpleeg voor meer informatie onze pagina over Boarding.

  6. Vlucht gemist? Wat dan?

  7. Als u om welke reden dan ook na de aangegeven Sluitingstijd aankomt bij de gate, en/of u bent niet in staat om uw instapkaart en alle vereiste reisdocumenten op verzoek te overleggen, kunnen we u de toegang weigeren en zult u uw vlucht missen.

  8. Als u uw vlucht mist, kunt zich laten omboeken naar de eerstvolgende beschikbare easyJet-vlucht naar dezelfde bestemming door een reddingstoeslag te betalen, zoals vermeld in onze lijst van Kosten en toeslagen. Om dit te doen, moet u zich binnen twee uur na de geplande vertrektijd van uw gemiste vlucht met geldige documenten melden bij ons grondpersoneel bij de bagageafgiftebalie op de luchthaven.

  9. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten die u maakt als gevolg van het missen van uw vlucht, en u heeft geen recht op compensatie of restitutie (behalve zoals uiteengezet in paragraaf 5.4).

  10. Reisdocumenten en andere vereisten

  11. Alle passagiers moeten een identiteitsbewijs met foto kunnen overleggen bij de bagageafgifte en de boarding gate. Dit geldt voor alle vluchten, inclusief binnenlandse vluchten.

  12. De vereisten ten aanzien van reisdocumenten verschillen per route, uw nationaliteit en status. De geldigheidsduur van de documenten is van belang, en die kan mogelijk langer zijn dan uw geplande verblijf. Vereisten kunnen ook verschillen voor kinderen en degenen die met hen reizen. Raadpleeg voor meer informatie onze pagina over Reisdocumenten. Let wel, we kunnen geen advies geven over uw specifieke omstandigheden.

  13. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren en naleven van alle toepasselijke wetten en documentvereisten (met in begrip van inreis- en uitreisvisa of vergunningen, gezondheids-, medische en andere documenten) van alle landen waarnaar, waaruit en waardoor u vliegt. U bent ook verantwoordelijk voor het controleren van buitenlandse reisadviezen van de overheid die van invloed kunnen zijn op uw reis.

  14. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het verkrijgen van de vereiste documenten of het niet naleven door u van de toepasselijke wetten, vereisten of deze voorwaarden. De verstrekking van uw passagiersgegevens op voorhand (Advance Passenger Information - API) betekent niet dat u automatisch zult worden toegelaten of gerechtigd bent om een staat of land te betreden. Wij behouden ons het recht voor om passagiers niet toe te laten waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat zij of hun documenten niet aan dergelijke eisen voldoen, of in geval wij door overheidsinstanties worden opgedragen dit te doen.

 12. Recht om passagiers te weigeren

  1. We kunnen weigeren om u en/of uw bagage te vervoeren, of u van een vlucht te verwijderen als u al ingestapt bent, zonder enige aansprakelijkheid van onze kant, als we redelijkerwijs van mening zijn dat:

   1. u of uw bagage de veiligheid van het vliegtuig of de gezondheid of veiligheid van iemand in het vliegtuig of op de luchthaven in gevaar brengt;

   2. u dronken bent of als u zich onder de invloed van alcohol of drugs op de luchthaven of aan boord bevindt;

   3. u gerookt hebt of geprobeerd hebt te roken op de luchthaven (ergens anders dan de toegestane gebieden) of aan boord;

   4. u onrechtmatig in het bezit bent van drugs;

   5. uw mentale of fysieke toestand een gevaar of risico vormt voor uzelf, het vliegtuig of andere mensen aan boord;

   6. u schade of verwondingen hebt toegebracht aan, dreigende, beledigende, discriminerende, obscene of onzedelijke taal hebt gebruikt of gedrag hebt getoond jegens een lid van ons personeel, grondpersoneel of andere passagiers;

   7. u een bommelding hebt gedaan of een andere veiligheidsdreiging hebt geuit;

   8. u een strafbaar feit hebt gepleegd tijdens het boekingsproces, het incheck- of instapproces, of op de luchthaven of aan boord van het vliegtuig;

   9. u een gevaar of risico voor uzelf of andere personen of eigendommen vormt;

   10. u onze instructies met betrekking tot veiligheid niet hebt nageleefd;

   11. u geweigerd hebt zich te onderwerpen aan een veiligheidscontrole van uzelf of uw bagage;

   12. u heeft een medische ziekte of aandoening waarvoor een verklaring van uw arts vereist is waarin wordt bevestigd dat u in staat bent om te vliegen en u geen geldige verklaring kunt overleggen, of op andere wijze kunt aantonen dat u mag vliegen; (zie voor meer informatie onze pagina over medische);

   13. u specifieke hulp nodig heeft buiten de diensten die easyJet biedt aan mensen met een handicap (zie paragraaf 8 en onze pagina over Speciale assistentie voor meer informatie);

   14. u niet beschikt over de juiste documenten beschikt;

   15. wij door overheidsinstanties opgedragen zijn om dit te doen (ook met betrekking tot uw vooraf verstrekte passagiersgegevens (Advance Passenger Information - API) ;

   16. documenten die door u zijn overlegd:

    1. zijn onwettig verkregen of gekocht van een andere entiteit dan ons of onze bevoegde agent;

    2. zijn gemeld als zijnde verloren of gestolen;

    3. zijn vals of betrokken bij betalingsfraude; of

    4. zijn gewijzigd door iemand anders dan ons of onze bevoegde agent, of zijn beschadigd,

    5. (en in dat geval behouden we ons het recht voor om dergelijke documenten te behouden);


   17. de persoon die zich meldt bij de bagageafgifte of de gate niet kan bewijzen dat hij/zij de passagier is die op de boeking staat vermeld;

   18. u geknoeid hebt met, of juist opzettelijk schade toegebracht hebt aan het vliegtuig of de veiligheidsuitrusting, of getracht hebt toegang te krijgen tot verboden zones zonder toestemming;

   19. het vervoer van u en/of uw bagage de veiligheid anderszins in gevaar kan brengen; en/of

   20. een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

  2. Mocht een situatie zoals in hierboven paragraaf 12.1 beschreven zich voordoen, dan kunnen we:

   1. alle vervolgvluchten op uw boeking annuleren (en in dergelijke gevallen worden er geen restituties uitbetaald); en

   2. bestaande boekingen annuleren en/of toekomstige boekingen van u weigeren voor de tijdsduur die wij geschikt achten gezien de omstandigheden.

 13. Bagage

   Handbagage

  1. Behalve zoals hieronder uiteengezet, mag u één stuk handbagage per passagier meenemen. Raadpleeg voor meer informatie ons Handbagagebeleid. Let wel:

   1. uw handbagage moet voldoen aan de toegestane en maximale afmetingen zoals uiteengezet in ons Handbagagebeleid. Als dat niet het geval is, wordt het in het ruim van het vliegtuig geplaatst en worden er kosten in rekening gebracht in overeenstemming met onze Kosten en toeslagen;

    1. standaard mag u aan boord kunt één kleine handbagage (max. 45 x 36 x 20 cm) meenemen, die onder de stoel voor u moet passen.
    2. Daarnaast kun je één groot stuk handbagage (max 56 x 45 x 25 cm, die in een bagagevak boven de stoelen moet passen) meenemen aan boord. Maar alleen als:
     1. je een groot stuk handbagage hebt geboekt voor je vlucht, of
     2. je een easyJet Plus-lid bent en een groot stuk handbagage hebt toegevoegd aan je boeking;

     Als je een easyJet Plus-lid bent en geen groot stuk handbagage hebt toegevoegd aan je boeking of als je een FLEXI-tarief hebt geboekt, kun je alleen een groot stuk handbagage aan boord brengen als er ruimte is, anders wordt deze gratis in het ruim geplaatst.

     Deze opties zijn niet cumulatief. De maximaal toegestane handbagage voor één persoon is één klein stuk handbagage en (indien toegevoegd of geboekt) één groot stuk handbagage.

    3. De beschikbaarheid en prijzen van het boeken van grote handbagage kunnen variëren en zijn niet gegarandeerd. Als er geen ruimte aan boord is, moet je je bagage in het ruim inchecken en gelden de toepasselijke toeslagen ruimbagage.
    4. als u uw vlucht vóór 1 december 2020 hebt geboekt voor reizen na 10 februari 2021 zonder een 'Up front'-stoel of 'Extra legroom'-stoel, kunt u gebruikmaken van onze Hands Free-service waarbij u een groot stuk handbagage (max. 56 x 45 x 25 cm) gratis kunt inchecken bij onze bagageafgifte op vertoon van onze e-mailuitnodiging. Breng uw stuk grote handbagage niet naar de gate, omdat deze dan in het ruim wordt geplaatst en u een luchthaventoeslag zult moeten betalen.

   2. we controleren de afmetingen van de handbagage voordat u aan boord gaat. Als u een tas naar de gate brengt die niet voldoet aan de handbagageregels, wordt deze in het ruim geplaatst (als we deze kunnen accepteren) en moet u een luchthaventoeslag betalen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bagage die u achterlaat als deze bij de gate wordt geweigerd. Zorg er altijd voor dat u waardevolle spullen, essentials zoals medicijnen en reisdocumenten verwijdert uit alle tassen die in het ruim worden geplaatst;

   3. we hanteren geen gewichtslimiet voor handbagage, maar je moet het stuk handbagage zonder hulp veilig kunnen optillen en vervoeren. Voor vluchten die worden uitgevoerd door easyJet Switzerland SA, mag een stuk handbagage niet meer dan 15 kg mag wegen, vanwege lokale wetgeving. Soms kan het om operationele redenen nodig zijn om toch een maximumgewicht te hanteren. In dat geval kan uw handbagage zonder extra kosten in het ruim van het vliegtuig worden geplaatst;

   4. een jas, sjaal, paraplu of wandelstok en één tas met artikelen die u hebt gekocht nadat u de veiligheidscontrole op de luchthaven van vertrek bent gepasseerd, mag eveneens naast de toegestane hoeveelheid van één stuk handbagage worden meegenomen; 

   5. u heeft recht op bepaalde aanvullende zaken als u met een baby of kind reist - zie Vliegen met kinderen voor meer details. Zie onze Pagina met medische aandoeningen met betrekking tot medische apparatuur; en 

   6. we kunnen ons handbagagebeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de laatste updates op onze website plaatsen. U moet het nieuwste beleid dat van toepassing is op uw vlucht en reisdatum controleren en naleven.

  2. Tenzij we u anderszins vertellen, is het om veiligheidsredenen verboden om aan boord elektronische apparatuur of soortgelijke apparaten te gebruiken, behalve hoorapparaten en pacemakers. Alle niet-verzendende apparaten of verzendende apparaten waar die functie kan worden uitgeschakeld, kunnen tijdens de vlucht worden gebruikt, met inachtneming van eventuele instructies van de bemanning. Raadpleeg ons Beleid inzake gevaarlijke goederen voor meer informatie, waaronder over het vervoer van zuurstof.

  3. Verzegelde alcohol kan in uw handbagage worden vervoerd, maar u mag alleen alcohol aan boord gebruiken die is gekocht bij de Eat.Drink.Shop-service aan boord.

  4. Ruimbagage

  5. We berekenen kosten voor elk stuk ruimbagage. Zie onze Kosten en toeslagen. Deze kosten zijn afhankelijk van uw vlucht en wanneer u de ruimbagage koopt. Voor ruimbagage die op de luchthaven wordt toegevoegd zijn de kosten altijd hoger.

  6. U kunt ruimbagage kopen tijdens het boekingsproces of na het boeken op onze website, met de app of via onze klantenservice (tot twee uur vóór vertrek). U kunt ook extra ruimbagage kopen bij de bagageafgiftebalie op de luchthaven.

  7. Houd er rekening mee dat als u ruimbagage toevoegt op onze website, met de app of via de klantenservice, de toegestane hoeveelheid ruimbagage van toepassing is op alle vluchten op uw boeking. Als u enkel aan bepaalde vluchten op uw boeking ruimbagage wilt toevoegen, kunt u dit uitsluitend op de luchthaven zelf doen. Hiervoor wordt het luchthaventarief in rekening gebracht.

  8. U dient uw ruimbagage in te checken bij onze bagage-inleverbalie. U mag het niet meenemen naar de gate brengen. Ruimbagage moet voorzien zijn van uw naam of andere persoonlijke gegevens en goed zijn bevestigd.

  9. Wanneer u uw ruimbagage bij ons afgeeft en we deze accepteren, nemen wij de zorg hiervoor op ons en krijgt u een bagagebewijs voor elk stuk ruimbagage. U moet elk bagagebewijs bewaren als bewijs dat u het hebt ingecheckt. Op bepaalde luchthavens maken we gebruik van automatische bagageafgifte. Als u hiervan gebruikmaakt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de bagagelabels op de juiste manier bevestigt en uw ruimbagage afgeeft conform de instructies. Het kan zijn dat u bij de automatische bagageafgifte geen gedrukt bagagebewijs ontvangt, maar uw bagage staat wel degelijk geregistreerd in onze systemen.

  10. Normaal gesproken vervoeren we uw ruimbagage in hetzelfde vliegtuig als u, tenzij we het om veiligheids-, beveiligings- of operationele redenen op een alternatieve vlucht moeten meenemen. Als uw ruimbagage op een alternatieve vlucht wordt vervoerd, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is bij u afleveren, tenzij de toepasselijke wetgeving uw aanwezigheid vereist bij het inklaren.

  11. U dient zich te houden aan het toegestane formaat en gewicht van de ruimbagage zoals uiteengezet in ons Bagagebeleid. Het maximaal aanvaardbare gewicht voor elk stuk ruimbagage is 32 kg. Ruimbagage die dit gewicht overschrijdt, zal niet worden vervoerd. Ruimbagage die buiten de toegestane afmetingen valt, wordt beschouwd als extra grote bagage en u dient contact op te nemen met onze klantenservice voor advies over hoe dit kan worden vervoerd.

  12. Als u het toegestane gewicht voor de ruimbagage overschrijdt, moet u een toeslag per kilogram betalen, zoals uiteengezet in onze Kosten en toeslagen.

  13. Indien u met andere passagiers samen op dezelfde boeking reist, mag u uw toegestane ruimbagage samenvoegen met of verdelen over alle andere passagiers op de boeking.

  14. U kunt beter geen fragiele of bederfelijke items, geld, juwelen, edele metalen, zilverwerk, computers, elektronische apparaten, verhandelbare papieren, waardepapieren of andere waardevolle spullen, bedrijfsdocumenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten of monsters meenemen in uw ruimbagage, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hen behoudens zoals vermeld in paragraaf 17.

  15. Vrachtitems worden niet aanvaard als ruimbagage.

  16. Muziekinstrumenten, sportuitrusting en fietsen

  17. We hebben speciale regels en toeslagen voor het vervoer van muziekinstrumenten, sportuitrusting en fietsen. Zie hiervoor ons Bagagebeleid. Houd er rekening mee dat de kosten voor deze speciale items van toepassing zijn, zelfs als ze binnen de afmetingen van standaardbagage vallen.

  18. Niet-naleving van ons bagagebeleid

  19. Als u zich niet houdt aan onze beleidsregels met betrekking tot het vervoer van handbagage, ruimbagage, muziekinstrumenten, sportuitrusting of fietsen, of de desbetreffende kosten niet betaalt voordat het inchecken of de boarding sluit, behouden wij ons het recht voor om u niet toe te laten aan boord en kunt u geen aanspraak maken op een restitutie of compensatie.

  20. Geen restitutie van bagagetoeslagen

  21. Eenmaal betaald kunt u geen restitutie krijgen van de bagagekosten, zelfs als u de items niet meeneemt, het betaalde gewicht niet haalt of uw vlucht annuleert of wijzigt. Als u uw vlucht wijzigt is uw betaalde toegestane ruimbagage van toepassing op uw nieuwe vlucht. De toegestane handbagage is afhankelijk van uw stoelkeuze voor uw nieuwe vlucht (zie paragraaf 9.4). Als u een grote handbagage had gekocht maar er geen grote handbagage beschikbaar is op uw nieuwe vlucht, mag u uw bagage niet naar de gate brengen. Zie ons Beleid voor handbagage voor meer informatie.

  22. Gevaarlijke goederen en niet toegestane bagage

  23. U mag de hieronder vermelde items niet in uw bagage meenemen:

   1. items die het vliegtuig of de personen en eigendommen aan boord van het vliegtuig (inclusief maar niet beperkt tot gasflessen, ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen, vergif, radioactief materiaal, bijtende middelen, vuurwapens en explosieven) in gevaar kunnen brengen zonder onze toestemming. Zie ons Beleid inzake gevaarlijke goederen voor meer informatie;

   2. artikelen die niet op de juiste manier zijn verpakt in koffers of andere geschikte containers om veilig vervoer te waarborgen bij normale hantering van de bagage;

   3. items die uit hoofde van de toepasselijke wetgeving niet mogen worden vervoerd;

   4. items die ongeschikt zijn om te worden vervoerd vanwege hun gewicht, afmeting of vorm (met inbegrip van breekbare of bederfelijke items);

   5. levende dieren (inclusief huisdieren, insecten, reptielen of welke andere vorm van vee dan ook), met uitzondering van erkende hulphonden; en

   6. menselijke of dierlijke overblijfselen (op voorwaarde dat het vervoer van menselijke as in uw handbagage is toegestaan als: (i) u ons voorafgaand aan uw reis op de hoogte stelt van uw voornemen om de as te vervoeren; (ii) u een kopie van de overlijdensakte en het crematie-certificaat kunt overleggen; en (iii) de menselijke as veilig verpakt is in een geschikte verzegelde container in uw toegestane handbagage).

   7. We kunnen bagage met dergelijke items weigeren, en behouden ons het recht voor om uw bagage te doorzoeken om te bepalen of u dergelijke items vervoert. Daartoe kunnen we uw bagage tijdens uw afwezigheid doorzoeken als u niet beschikbaar bent, en mogelijk de sloten die aan uw bagage zijn bevestigd breken.


  24. Als u niet bereid bent om hieraan gevolg te geven, kunnen wij weigeren om u en/of uw bagage te vervoeren. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op een restitutie en kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. Mocht het doorzoeken of scannen schade aan uw bagage veroorzaken, dan zijn wij niet aansprakelijk voor dergelijke schade tenzij door onze schuld of nalatigheid.

  25. Indien nodig, moet u aanwezig zijn bij de inspectie van uw bagage door de douane of andere overheidsfunctionarissen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade geleden door u als gevolg van uw verzuim om deze vereiste in acht te nemen, tenzij door onze schuld of nalatigheid.

  26. Indien u twijfelt over welke voorwerpen u al dan niet mag meenemen in uw hand- of ruimbagage, of in welke bagage u bepaalde voorwerpen moet inpakken, neem dan voorafgaand aan uw reis contact met ons op of vraag het aan ons grondpersoneel bij de bagageafgiftebalie op de luchthaven.

  27. Overheidsinstanties en/of luchthavenautoriteiten kunnen aanvullende of zwaardere eisen stellen aan uw bagage. Deze vereisten kunnen op korte termijn worden gewijzigd en zijn van toepassing op uw bagage, ook al kunnen deze afwijken van die opgenomen in deze voorwaarden, onze beleidsregels en/of uw boekingsbevestiging. We zullen de boeker zo snel mogelijk op de hoogte stellen via de gegevens die we in de boeking hebben opgenomen, als deze vereisten veranderen tussen het moment van boeken en uw vlucht. Wanneer een overheidsinstantie of luchthavenautoriteit toestaat dat meer items kunnen worden vervoerd dan door ons is toegestaan, blijft u aan deze voorwaarden gebonden.

  28. Afhaling en bezorging van bagage

  29. U moet uw bagage zodra deze beschikbaar afhalen op uw luchthaven van aankomst. Als u uw bagage niet claimt of afhaalt binnen 28 dagen nadat deze aan u ter beschikking is gesteld, kunnen wij deze afvoeren zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Als u uw bagage niet kunt afhalen, kunnen wij naar eigen goeddunken helpen de bagage beschikbaar te maken voor bezorging door geschikte koeriersdiensten. Alle bezorgkosten zijn voor uw eigen rekening, en worden voorafgaand aan de bezorging overeengekomen.

  30. Alleen de houder van het bagagebewijs, zoals verstrekt aan de passagier op het moment van afgifte van de bagage (of de passagier zoals vermeld op het bagagebewijs in ons systeem bij gebruik van automatische bagageafgifte), mag de bagage in ontvangst nemen.

  31. Als degene die de bagage claimt niet in staat is om het bijbehorende bagagebewijs op verzoek te overleggen, zullen we de bagage alleen aan die persoon afgeven op voorwaarde dat hij/zij voldoende kan aantonen dat hij/zij de passagier is die de bagage heeft ingecheckt of anderszins het recht heeft om de bagage in ontvangst te nemen. Indien nodig, kunnen we eisen dat hij/zij ons vrijwaart van enige aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die wij kunnen oplopen als gevolg van het bezorgen van dergelijke bagage aan iemand zonder het betreffende bagagebewijs of dergelijke identificatie.

 14. Gedrag aan boord

  1. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft de gezagvoerder het bevel over het vliegtuig en moet iedereen aan boord zijn/haar rechtmatige bevelen opvolgen. Wanneer passagiers zich misdragen, verstorend zijn of anderszins problemen veroorzaken, hebben al onze gezagvoerders de bevoegdheid om de problemen in alle omstandigheden zo goed mogelijk op te lossen. Dit kan het gebruik van fysieke beperkingen en, waar mogelijk, verwijdering van de vlucht van dergelijke personen inhouden.

  2. Als u zich aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven dusdanig gedraagt dat u:

   1. het vliegtuig of iemand of eigendommen aan boord of op de luchthaven in gevaar brengen; en/of

   2. de bemanning of het grondpersoneel belemmert bij de uitvoering van hun taken; en/of

   3. de instructies van de bemanning of het grondpersoneel niet opvolgt; en/of

   4. u dreigende, beledigende of discriminerende woorden uit tegen de bemanning of het grondpersoneel, of u zich op een dergelijke manier gedraagt jegens de bemanning of het grondpersoneel; en/of

   5. u zich op een wanordelijke, onvoorspelbare, onveilige, discriminerende of agressieve manier gedraagt of op een manier waartegen een andere passagier redelijkerwijs bezwaar kan maken,

   6. kunnen we maatregelen nemen die wij nodig achten om te voorkomen dat dit gedrag wordt voortgezet, met inbegrip van vastzetting of verwijdering uit het vliegtuig of van de luchthaven, evenals voortijdige beëindiging van uw vlucht. U kunt worden vervolgd voor misdrijven begaan aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven. U bent aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit uw ongepaste gedrag aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven. Als een omleiding is vereist als gevolg van het gedrag van een passagier, kan het nodig zijn om die passagier over te dragen aan de veiligheidsfunctionarissen of wetshandhavers op het omleidpunt om het probleem op te lossen.


  3. Als wij als gevolg van uw gedrag besluiten om het vliegtuig om te leiden met als doel u uit het vliegtuig te zetten, dan moet u ons alle kosten en uitgaven betalen die wij maken, van welke aard dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit die omleiding. Als u enige schade veroorzaakt of als uw acties ertoe leiden dat wij kosten maken, dan zullen wij u aansprakelijk houden voor alle kosten, schade of resulterende aansprakelijkheden die wij oplopen. Het staat ons vrij om maatregelen nemen die wij geschikt achten om dergelijke kosten op u te verhalen. Tegen deze achtergrond, kunnen we toekomstige boekingen van u ook weigeren totdat alle verschuldigde kosten zijn voldaan.

  4. In overeenstemming met veiligheidseisen voor de burgerluchtvaart, mag er op alle easyJet-vluchten niet gerookt worden. Passagiers moeten zich ervan bewust zijn dat roken ten strengste verboden is en dat er maatregelen zullen worden genomen om het roken aan boord te stoppen.

  5. We zullen naar eigen goeddunken en waar van toepassing, alcoholische dranken schenken aan onze passagiers. Passagiers mogen geen andere alcohol nuttigen op easyJet-vluchten dan de alcohol die de passagier heeft gekocht van Eat.Drink.Shop-service aan boord.

 15. Wijzigingen in de dienstregeling, vertragingen en annulering, APR 2019 en verordening EU261

  1. Met uitzondering van uw rechten onder deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, zijn de vluchttijden op onze website of elders niet gegarandeerd.

  2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de dienstregelingen of andere informatie vrijgegeven door derden aangaande de data, tijden of uitvoering van een vlucht

  3. Het kan zijn dat we, nadat een boeking is gemaakt, onze dienstregeling alsnog moeten wijzigen, vluchten moeten annuleren, omleiden of verzetten, of iemand toch niet kunnen toelaten. Deze wijzigingen kunnen om veiligheids-, commerciële of operationele redenen of vanwege vereiste wettelijke goedkeuringen moeten worden doorgevoerd.

  4. Als we een annulering of belangrijke wijziging doorvoeren, nemen we zo snel mogelijk contact op met de boeker via de contactgegevens die zoals opgenomen in de boeking. Als u de boeker bent, is het uw verantwoordelijkheid om alle andere passagiers op de boeking op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

  5. De bepalingen inzake annuleringen, vertragingen en instapweigering zijn vastgelegd in het verdrag en (indien van toepassing) APR 2019 of verordening EU261. Niets in deze voorwaarden beïnvloedt uw rechten op grond van de toepasbare wetgeving. Raadpleeg onze speciale webpagina voor meer informatie over uw rechten en ondersteuningsinformatie voor verstoorde services. Zie ook paragraaf 19 met betrekking tot de claimprocedures uit hoofde van APR 2019 en verordening EU261.

 16. Point-to-point vluchten

  1. easyJet is een point-to-point-luchtvaartmaatschappij en voert geen aansluitende vluchten uit of ‘doorreistickets’ voor onze vluchten of de vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen.

  2. Als u een vervolgvlucht hebt geboekt met easyJet of een andere luchtvaartmaatschappij, geldt dit als een afzonderlijke vervoersovereenkomst. We garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gemiste vervolgvluchten. Als u ervoor kiest om een vervolgvlucht te boeken, bent u ervoor verantwoordelijk dat u voldoet aan alle vereisten ten aanzien van het inchecken, de bagage en de reisdocumenten voor die vlucht. Om te profiteren van afzonderlijke bescherming voor overstapvluchten, zie Worldwide by easyJet.

  3. U dient er zelf voor te zorgen dat u gerechtigd bent om het land van aankomst van uw vlucht te betreden. We houden geen rekening met eventuele vervolgvluchten die u mogelijk heeft (zelfs als er een luchthaventransferroute is op die aankomstluchthaven). Deze vereiste is ook van toepassing op boekingen via Worldwide by easyJet.

 17. Aansprakelijkheid

  1. Deze voorwaarden regelen onze aansprakelijkheid jegens u. De aansprakelijkheid van een externe vervoerder op wiens ticket of boeking u reist, wordt bepaald door de vervoersvoorwaarden van die vervoerder.

  2. Onze aansprakelijkheid jegens u wordt geregeld door het verdrag

  3. Onze aansprakelijkheid met betrekking tot uw vervoer door ons wordt beheerst door de regels en beperkingen krachtens het verdrag, tenzij dergelijk vervoer geen internationaal vervoer is waarop het verdrag van toepassing is, in welk geval andere toepasselijke wetgeving van toepassing is.

  4. Overlijden van of letselschade bij passagiers

  5. Krachtens de bepalingen van het verdrag, zijn wij aansprakelijk jegens u in het geval van een ongeval dat kan leiden tot uw dood of ander lichamelijk letsel terwijl u aan boord bent van een door ons uitgevoerde vlucht of tijdens het in- en uitstappen.

  6. Aan de hoogte van de door ons te betalen schadevergoeding voor overlijden of lichamelijk letsel is geen limiet gesteld, behalve waar het verdrag van toepassing is en als de bewezen schade hoger uitvalt dan 128.821 bijzondere trekkingsrechten, kunnen wij de aansprakelijkheid uitsluiten als we bewijzen dat een dergelijke schade niet te wijten was aan onze nalatigheid of een andere onrechtmatige daad of nalatigheid of die van onze aangestelden of agenten, of dat dergelijke schade uitsluitend te wijten was aan de nalatigheid of een andere onrechtmatige daad of nalatigheid van een derde.

  7. Indien we bewijzen dat de schade is veroorzaakt of in de hand gewerkt door de nalatigheid of een andere onrechtmatige daad of omissie van de overledene of gewonde passagier, kunnen we geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van onze aansprakelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  8. Wij zullen onverwijld, en in elk geval niet later dan 15 dagen nadat de identiteit van de natuurlijke persoon die recht heeft op schadevergoeding is vastgesteld (door een rechtbank of anderszins), de voorschotten uitbetalen die nodig zijn om te voorzien in de onmiddellijke economische behoeften van die persoon op een basis die evenredig is aan de geleden nadeel. In geval van overlijden zal het voorschot niet lager zijn dan het equivalent van 16.000 bijzondere trekkingsrechten per passagier.

  9. Een voorschot die overeenkomstig paragraaf 17.6 hierboven is uitbetaald:

   1. zal niet worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid door ons en wordt uitbetaald zonder afbreuk te doen aan enig verweermiddel waarop wij aanspraak kunnen maken;

   2. kan worden verrekend met alle latere bedragen die betaalbaar zijn op grond van het feit dat wij aansprakelijk worden gehouden;

   3. wordt niet teruggenomen, tenzij we vervolgens bewijzen dat: (1) de schade werd veroorzaakt of in de hand gewerkt door nalatigheid of andere onrechtmatige daad of omissie van de overledene of gewonde passagier; of (2) de persoon die het voorschot heeft ontvangen de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen door nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen of omissies; of (3) de persoon die de betaling heeft ontvangen, niet de persoon is die recht heeft op een schadevergoeding.

  10. Behoudens voor zover de toepasselijke wet anders bepaalt, wanneer een voorschot is uitbetaald ingevolge paragraaf 17.6 hierboven, of een deel daarvan, aan ons moet worden terugbetaald op grond van paragraaf 17.7 hierboven, zal de persoon die de betaling heeft ontvangen de terugbetaling onmiddellijk nadat de relevante bewijzen zijn vastgesteld (bij een rechtbank of anderszins) uitvoeren, vermeerderd met rente berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling door die persoon tot aan de datum van terugbetaling aan ons, tegen het dan geldende rentepercentage dat van toepassing op dit vonnis in de bevoegde rechtbank .

  11. Vertragingen voor passagiers

  12. Krachtens het verdrag, is onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vertraging aan een passagier beperkt tot 5.346 speciale trekkingsrechten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als we alle redelijke maatregelen hebben getroffen om de schade te voorkomen, of het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te nemen.

  13. Schade aan bagage

  14. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan uw handbagage, behalve voor zover de schade het gevolg is van onze schuld.

  15. Met betrekking tot ruimbagage zijn wij aansprakelijk voor de vernietiging, het verlies van of schade hieraan gedurende de periode dat wij deze onder onze hoede hadden en voor zover de schade niet voortvloeit uit de aard of het eigen gebrek van de bagage.

  16. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade als gevolg van te vol gepakte bagage of normale slijtage van bagage zoals kleine krassen, doffe plekken, deuken en sneetjes, of andere schade die u niet belet om de bagage te gebruiken.

  17. Tenzij paragraaf 17.14 van toepassing is, is onze aansprakelijkheid jegens u voor verlies van of schade aan bagage, inclusief verlies of schade veroorzaakt door vertragingen, beperkt tot 1.288 speciale trekkingsrechten per passagier, tenzij is aangetoond dat de schade het gevolg was van het handelen of nalaten van ons of onze agenten en gebeurd is ofwel:

   1. met de bedoeling om schade te veroorzaken; dan wel

   2. roekeloos en met de wetenschap dat er waarschijnlijk schade zou ontstaan, en u bewijst dat onze werknemers of agenten handelden in de uitoefening van hun werkzaamheden.

  18. Als u een een hogere waarde opgeeft (tot £ 2.500) bij onze bagageafgiftebalie op het moment van inchecken van uw bagage en de toepasselijke toeslag betaalt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hogere waarde. Wij behouden ons het recht voor om te controleren of een verklaarde waarde inderdaad de inhoud van de bagage weerspiegelt.

  19. Bijzondere trekkingsrechten zullen worden omgezet naar de desbetreffende nationale valuta op de datum van uitspraak of verrekening.

  20. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies van of schade aan bagage die niet mag worden vervoerd op grond van deze voorwaarden (met in begrip van ons Beleid inzake gevaarlijke goederen) of voor kwetsbare, waardevolle, bederfelijke artikelen of artikelen die niet verpakt zijn in geschikte containers en meegenomen zijn in uw bagage in strijd met de vereisten van paragraaf 13.17.

  21. Algemeen

  22. Anders dan zoals vermeld in deze voorwaarden, zijn wij alleen aansprakelijk voor compenserende schadevergoedingen die u kunt verhalen op bewezen verliezen en kosten krachtens het verdrag.

  23. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze naleving van de toepasselijke wetgeving, of uit uw verzuim hieraan te voldoen. In het geval van een claim wegens schade, vertraging of verlies, kunnen we gebruikmaken van alle verweermiddelen ten aanzien van mede-oorzakelijke nalatigheid die krachtens het verdrag van toepassing zijn.

  24. Elke uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid is van toepassing op en komt ten goede aan onze agenten, werknemers en vertegenwoordigers en elke persoon/entiteit wiens vliegtuig door ons wordt gebruikt evenals de agenten, werknemers en vertegenwoordigers van dergelijke personen/entiteiten en wel in dezelfde mate als dat ze op ons van toepassing zijn. Het totaalbedrag dat van ons en van dergelijke agenten, werknemers, vertegenwoordigers en personen/entiteiten evenals de agenten, werknemers en vertegenwoordigers van dergelijke personen/entiteiten kan worden teruggevorderd, zal het bedrag van onze aansprakelijkheidsgrens, indien van toepassing, niet overschrijden.

  25. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of vervolgschade, van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden, doet niets afstand van enige uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid krachtens het verdrag of andere toepasselijke wetgeving en voor zover verenigbaar met het verdrag. In geen geval zullen onze verplichtingen enige aansprakelijkheid overschrijden zoals gespecificeerd in deze voorwaarden.

  26. Niets in deze voorwaarden sluit uit of beperkt, of is voornemens uit te sluiten of te beperken: (a) de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of (b) de aansprakelijkheid voor onze fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken; of (c) de aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door het toepasselijke recht.

 18. Reisverzekering en bescherming tegen insolventie

  1. Omdat onze aansprakelijkheid beperkt is, moet u er altijd voor zorgen dat u voldoende gedekt bent voor uw hele reis, met in begrip van de waarde van uw bagage, de inhoud ervan en eventuele medische risico's. Raadpleeg onze webpagina over reisverzekering voor meer informatie.

  2. Behalve wanneer u een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement hebt gekocht (zoals gedefinieerd in onze Boekingsvoorwaarden voor pakketreizen), of een easyJet Holiday, is uw boeking niet gedekt tegen insolventie door een garantieregeling van easyJet. Raadpleeg onze webpagina voor meer informatie over de bescherming tegen insolventie.

 19. Claimprocedures

  Claims inzake persoonlijk letsel of overlijden

  1. Mocht:

   1. u een claim willen indienen voor persoonlijk letsel; of

   2. uw persoonlijke vertegenwoordiger een claim voor uw overlijden,

   3. dan moet u of uw persoonlijke vertegenwoordiger, indien van toepassing, ons dit zo spoedig mogelijk schriftelijk laten weten.


  2. Bagageclaims

  3. Als uw bagage tijdens een vlucht beschadigd, verloren of vertraagd is, moet u een medewerker van ons grondpersoneel op de luchthaven van aankomst hierover informeren zodra u erachter bent gekomen dat deze beschadigd, verloren of vertraagd is.

  4. Als u uw bagage ontvangt zonder een klacht in te dienen, wordt dit beschouwd als een aanvaardbaar bewijs dat de bagage in goede staat en volgens deze voorwaarden is afgeleverd, tenzij u het tegendeel bewijst.

  5. Als uw bagage meer dan 24 uur vertraagd is op een uitgaande vlucht, kunt u een redelijk bedrag uitgeven (tot £ 25 per dag per persoon) aan essentiële items, voor een maximum van drie dagen. Om deze vergoeding te claimen, moet u binnen 21 dagen na de betreffende vlucht schriftelijk een claim indienen via ons online formulier. Alle claims moeten worden worden gestaafd met bewijsstukken (bijv. bonnetjes) van de noodzakelijke aankopen.

  6. In elk geval dient elke claim voor beschadiging, verlies of vertraging van bagage schriftelijk te worden ingediend bij easyJet en wel binnen de volgende deadlines:

   1. in geval van schade aan bagage, zodra u de schade ontdekt nadat u de bagage hebt ontvangen, en uiterlijk binnen zeven dagen. Dit omvat ondersteunende documentatie zoals foto's van de schade; en

   2. in geval van vertraging, binnen 21 dagen nadat de bagage aan u beschikbaar is gesteld.

  7. Schadeclaims uit hoofde van APR 2019 en verordening EU261

  8. Met betrekking tot schadeclaims uit hoofde van APR 2019 en verordening EU261 (zoals van toepassing) geldt:

   1. Passagiers moeten claims rechtstreeks bij easyJet indienen en ons 28 dagen de tijd geven (of zo lang als vereist door de toepasselijke wetgeving, of minder) om hierop te reageren alvorens derden in te schakelen om namens hen te claimen. U kunt claims indienen met behulp van het online formulier hier;

   2. behalve zoals uiteengezet in 19.6.3 en 19.6.4 hieronder, zullen we claims die door een derde zijn ingediend niet verwerken als de betrokken passagier de claim niet rechtstreeks bij ons heeft ingediend en ons niet de tijd heeft gegeven om te reageren, in overeenstemming met paragraaf 19.6.1 hierboven;

   3. subparagrafen 19.6.1 en 19.6.2 hierboven zijn niet van toepassing op passagiers die niet in staat zijn om zelf claims in te dienen. De wettelijke voogd van een passagier die zelf niet bij machte is, kan namens hem/haar een claim indienen. We kunnen bewijs vragen dat de wettelijke voogd bevoegd is om een claim in te dienen namens de passagier;

   4. een passagier kan een claim indienen namens andere passagiers op dezelfde boeking. We kunnen bewijs vragen dat de passagier de toestemming heeft van andere passagiers op de boeking om namens hen een claim in te dienen;

   5. in elk geval, met uitzondering van 19.6.3 en 19.6.4 hierboven, zullen we claims ingediend door een derde niet verwerken, tenzij de claim vergezeld gaat van de juiste documentatie waaruit blijkt dat de derde gerechtigd is om namens de passagier op te treden;

   6. deze paragraaf verbiedt passagiers niet om juridische of andere externe adviseurs te raadplegen alvorens hun claim rechtstreeks bij ons in te dienen; en

   7. In overeenstemming met onze procedures, zal elke schadevergoeding worden uitbetaald op de aangewezen bankrekening op naam van een passagier op de boeking. We kunnen bewijs vragen dat de bankrekening ook daadwerkelijk wordt aangehouden door de betreffende passagier.

  9. Beperking van claims

  10. Een gerechtelijke procedure om schadevergoeding en/of compensatie te vorderen uit hoofde van een verdrag moet zijn ingediend binnen de twee jaar na de aankomstdatum van het vliegtuig op de plaats van bestemming, of de geplande aankomstdatum van het vliegtuig, of de datum waarop u niet door easyJet werd vervoerd. De methode voor de berekening van de verjaringstermijn wordt vastgesteld door de wet van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld.

  11. Voor claims uit hoofde van APR 2019 en verordening EU261 wordt de verjaringstermijn bepaald door de wetgeving van het land waar de zaak wordt behandeld. In Engeland en Wales is dit zes jaar na de datum van de betreffende vlucht.

  12. Klachtenprocedure voor klanten

  13. Voor algemene vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via de gegevens op onze Contactpagina.

  14. Overdracht

  15. U kunt het recht op compensatie, schadevergoeding of restitutie dat u mogelijk ten - opzichte van ons heeft, alleen overdragen als het vorderings recht is overgedragen aan:

   1. natuurlijke personen die op uw boeking als passagier zijn geregistreerd; en / of
   2. als u lid bent van een reisgroep, aan andere passagiers van die reisgroep; en / of
   3. als de Passagier minderjarig is of anderszins niet wettelijk bevoegd, de wettelijke voogd (en) van die Passagier; en / of
   4. overdracht of subrogatie van de claim is vereist door de toepasselijke wetgeving.

  16. Behalve zoals hierboven uiteengezet, gaat u ermee akkoord geen enkele vordering tot compensatie, schadevergoeding of restitutie over te dragen en dat elke andere overdracht ongeldig is. 20. Gegevensbescherming

  1. We zien toe op de manieren waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden deze door ons worden gebruikt. In het kader van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zoals de EU-verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AGV), worden we beschouwd als de ‘beheerder’.

  2. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Voor meer informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze beschermen, hoe en waarom we deze verwerken, aan wie we deze openbaar maken en wat uw rechten inzake deze zijn, verwijzen we u naar ons volledige privacybeleid.

  3. Zorg ervoor dat de contactgegevens van de boeker en die van alle aan ons doorgegeven passagiers correct zijn, en update ze gelijk als ze veranderen. U kunt dit doen via onze website of app.

 21. Keuze van recht en jurisdictie

  1. Rechtskeuze

   U en wij komen overeen dat uw vervoersovereenkomst met ons en deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales.

   De rechtskeuze laat de toepassing onverlet van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, bijvoorbeeld voor zover van toepassing, de Verdragen, APR 2019 of EU-verordening 261/2004 (zie "Definities" hieronder).

  2. Jurisdictie

   Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving:

   1. De Engelse rechtbanken zijn niet exclusief bevoegd in geval van contractuele of niet-contractuele geschillen die voortvloeien uit of verband houdt met deze overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, de totstandkoming, geldigheid en beëindiging van deze overeenkomst.

   2. Bent u woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie dan kunt u mogelijk aldaar ook een rechtszaak aanspannen bij de rechtbanken van die lidstaat.

   3. Als u woonachtig bent in Zwitserland dan kunt u mogelijk een zaak aanhangig maken in het kanton waar u woont.

 22. Definities

  1. De volgende termen hebben de volgende betekenis wanneer ze in deze voorwaarden worden gebruikt:

   "Begeleidende volwassene" betekent een volwassen passagier van 16 jaar of ouder die op dezelfde boeking staat als een baby of kind en hen vergezelt tijdens een vlucht;


   "Aanvullende diensten" betekent diensten die wij aanbieden buiten onze vluchtdiensten;


   "Vooraf te verstrekken passagiersgegevens (Advance Passenger Information - API)" verwijst naar aanvullende informatie (waaronder de gegevens van uw reisdocumenten) die moet worden verstrekt als onderdeel van het incheckproces, waarvan wij volgens de wet verplicht zijn deze aan uw overheidsinstanties door te geven voordat u op reis gaat;


   "Agent" betekent een derde partij die passagiers van een dienst voorziet om easyJet-vluchten namens hen te boeken, zoals reisbureaus, touroperators of zakelijke boekingtools;


   "Luchthavenautoriteit" verwijst naar de eigenaar en/of beheerder van een luchthaven waar wij vluchten aanbieden;


   "App" betekent de mobiele applicaties van easyJet die verbonden zijn met de website en geëxploiteerd worden door of voor easyJet en waar boekingen kunnen worden gemaakt;


   "Toepasselijke wetgeving" verwijst naar alle wetten, statuten, verordeningen, lokale wetgeving, verplichte gedragscodes en richtlijnen, waaronder het verdrag, die van toepassing zijn op de boeking, het vervoer en andere diensten die we leveren aan u overeenkomstig deze voorwaarden;


   "Automatische bagageafgifte " verwijst naar de automatische label- en incheckmachines voor bagage die wij op bepaalde luchthavens gebruiken;


   "Bagage" betekent uw persoonlijke eigendommen die u vergezellen tijdens uw reis, inclusief handbagage en ruimbagage;


   "Bagagebewijs" verwijst naar een document dat door ons is uitgegeven om elk stuk van ruimbagage te kunnen identificeren;


   "Boeking"betekent een boeking voor een of meer easyJet-vluchten (met eventuele aanvullende diensten indien van toepassing) die door ons is geaccepteerd in overeenstemming met paragraaf 3.8;


   "Boekingsreferentie" verwijst naar de alfanumerieke code die we aan de boeker afgeven om elke boeking te kunnen bevestigen en te identificeren;


   "Boeker" betekent een volwassene van 18 jaar of ouder die een boeking namens alle passagiers op die boeking maakt;


   "Boekingsbevestiging" betekent de bevestigingspagina en/of e-mail van easyJet aan de boeker waarin uw boekingsreferentie is opgenomen evenals de details van uw boeking en alle speciale voorwaarden die op uw boeking van toepassing;


   "Handbagage" betekent elk stuk bagage dat u meeneemt aan boord van uw vlucht (inclusief items zoals handtassen, aktetassen en laptoptassen) en dat geen ruimbagage is (als we uw bagage inchecken bij de balies of de gate, wordt het ruimbagage);


   "Kind": deze term wordt gedefinieerd in paragraaf 7.1;


   "Sluitingstijd" betekent de sluitingstijd van de desbetreffende relevante incheckbalie, bagageafgiftebalie of gate voor uw vlucht, zoals vermeld in uw boekingsbevestiging en op onze Helppagina;


   "Medereiziger" betekent een passagier van 16 jaar of ouder die in geval van een calamiteit lichamelijk in staat is om een passagier te helpen die speciale assistentie nodig heeft;


   "Verdrag" betekent dat de volgende instrumenten van toepassing kunnen zijn:
   a) het verdrag van Warschau uit 1929;
   b) het verdrag van Warschau zoals aangepast in Den Haag op 28 september 1955;
   c) het verdrag van Warschau zoals aangepast in Den Haag en door aanvullend protocol nr. 4 van Montreal (1975); en
   d) het verdrag van Montreal (1999),
   uitgebreid met het verdrag van Guadalajara (1961) waar van toepassing;


   "Bemanning" betekent onze cabine- en/of cockpitpersoneel die onze vluchten uitvoeren;


   "Klantenservice" kan ook verwijzen naar ons callcenter of webteam, waarvan de gegevens terig te vinden zijn op onze Contactpagina.


   "Overheidsbelasting" betekent Air Passenger Duty in het Verenigd Koninkrijk en/of gelijkwaardige passagiersbelasting geheven door de overheid in bepaalde rechtsgebieden die wij verplicht zijn namens u te betalen met betrekking tot uw vlucht, zoals vermeld in Kosten en toeslagen;


   "Grondpersoneel" verwijst naar een medewerker van het grond- en/of luchthavenpersoneel of een agent die namens ons optreedt;


   "Ruimbagage" betekent bagage die wij in bewaring namen voor vervoer in het vliegtuigruim en waarvoor wij een bagagebewijs hebben afgegeven;


   "Baby": deze term wordt gedefinieerd in paragraaf 7.1;


   "Passagier(s)" betekent elke persoon of personen op een boeking die wordt/worden vervoerd of zal/zullen worden uitgevoerd op een easyJet-vlucht (met uitzondering van de bemanning);


   "Verordening EU261" verwijst naar Verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 waarin gemeenschappelijke regels zijn vastgelegd inzake compensatie en hulp aan passagiers in geval van instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten;

   "Speciale trekkingsrechten" verwijst naar een internationale monetaire rekeneenheid die vast is gesteld door het Internationaal Monetair Fonds; en


   "Website " verwijst naar easyjet.com of een andere website die deel uitmaakt van easyJet.com en die wordt beheerd door of voor easyJet en waar boekingen op kunnen worden gemaakt.


   "APR 2019" verwijst naar de Air Passenger Rights Regulation 2019; Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.