Hoofdmenu

Algemene Vervoersvoorwaarden

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op

1. vluchten door easyJet Airline Company Limited, die worden uitgevoerd door easyJet UK Limited , easyJet Europe Airline GmbH of easyJet Switzerland S.A.; en

2. alle aanvullende diensten verstrekt door derden en door u aangekocht.

De onderhavige voorwaarden, zoals van toepassing op het moment van aankoop, dienen te worden gelezen in samenhang met het bevestigingsdocument of de vervoersvoorwaarden uiteengezet in uw elektronisch ticket, de toepasselijke tarieven (LINK-our Tariffs), de vereisten betreffende de op voorhand af te geven passagiersgegevens (API-gegevens) en ons privacybeleid, indien u een auto huurt de voorwaarden van Europcar, indien u een vakantie van easyJet heeft aangeschaft de voorwaarden die voor inwoners van het VK uiteengezet zijn en voor mensen die niet in het VK wonen en indien u hotels heeft geboekt de voorwaarden die uiteengezet zijn op hotels.easyJet.com, als u twee componenten van een reis via easyJet heeft gekocht in een enkele boeking en betaaltransactie (zoals een vlucht en autoverhuur samen) en die gecombineerde aankopen een arrangement zijn (zoals beschreven in de Richtlijn Arrangementen en gecombineerde reisarrangementen 2018) heeft u ook het voordeel van die richtlijn voor zover die van toepassing is op arrangementen, en easyJets Voorwaarden voor speciale vakantiearrangementen zijn ook van toepassing, zoals u volledig is uitgelegd op het moment van boeken en in uw boekingsbevestiging; als u twee componenten van een reis via easyJet heeft gekocht (zoals een vlucht en, binnen 24 uur, een hotel) en een dergelijke gekoppelde aankoop een Gekoppeld Reisarrangement (zoals gedefinieerd in de Richtlijn Arrangementen en gecombineerde reisarrangementen 2018) heeft u ook het voordeel van die richtlijn voor zover die van toepassing is op Gekoppelde reisarrangementen, zoals u volledig is uitgelegd op het moment van boeken; waar u een verzekering  heeft aangeschaft de voorwaarden die uiteengezet zijn op https://travelinsurance.easyjet.com/ (“Aanvullende Diensten”). Let op: easyJet Travel Insurance is onderschreven door Zurich Insurance plc en wordt geregeld door easyJet Airline Company Limited en Collinson Insurance Services Limited.  easyJet Airline Company Limited is een aangewezen vertegenwoordiger van Collinson Insurance Services Limited dat geautoriseerd en geregeld wordt door de Financial Conduct Authority met bedrijfsreferentienummer 311883.

 

Voor verdere informatie over vliegen met ons, kunt u het nuttig vinden onze veelgestelde vragen (FAQ’s) te raadplegen.

In het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en de speciale voorwaarden voor aanvullende diensten zoals hierboven beschreven en/of verplichte lokale wetten die van toepassing zijn op uw boeking, zijn de speciale voorwaarden en/of lokale verplichte wetten (indien van toepassing) leidend.

Houd er rekening mee dat wanneer je een boeking bij ons maakt, wij een account voor je zullen aanmaken waarmee je je boeking kunt afronden en beheren. We kunnen dit ook doen wanneer je een boeking maakt via een andere partij of andere website. Raadpleeg ons privacybeleid voor verdere informatie.

 

Definities ¦ Naam en adres van de vervoerder ¦ Toepassingsgebied ¦ Boekingen ¦ Tarieven en prijzen ¦ Terugbetaling ¦ Reserveringen ¦ Naamswijzigingen ¦ Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”) ¦ Passagiers met specifieke behoeften–handicap of personen met beperkte mobiliteit ¦ Baby's en kinderen ¦ Online inchecken en luchthavenprocedures ¦ Documenten en andere vereisten ¦ Zitplaatsen ¦ Vertragingen, annuleringen en geweigerde boarding ¦ Aansprakelijkheid ¦ Vorderingen van de passagiers ¦ Gedrag aan boord en op de luchthaven en het recht om vervoer te weigeren ¦ Bagage ¦ Gevaarlijke goederen ¦ Vervoer van levende dieren ¦ Vervoer van menselijke resten ¦ Autoverhuur ¦ Vakanties ¦ Belofte van prijs ¦ Gegevensbescherming ¦ Op voorhand af te geven passagiersinformatie (API-gegevens) ¦ Verzekering ¦ Rechtskeuze en bevoegdheid ¦ Neem contact met ons op

 

1 Definities

Bij het lezen van de onderhavige voorwaarden, gelieve nota te nemen van het volgende:

 

“APD” betekent Britse luchthavenbelasting (Air Passenger Duty) en is een accijnsheffing van HM Revenue & Customs en/of een belasting op passagiers die wordt geheven door elke vergelijkbare overheid (Verenigd Koninkrijk of andere)
“Aanvullende Diensten” betekent alle producten en diensten die door u zijn aangeschaft en die worden verstrekt door derden. Bv. autoverhuur, hotelaccommodatie.
“Luchthavendirectie” betekent de eigenaar en/of beheerder van een luchthaven waarop wij werkzaam zijn.
“Luchthavenpersoneel” een lid van het grond- en/of luchthavenpersoneel of een tussenpersoon die handelt namens easyJet.
“Bagage” betekent uw persoonlijke eigendommen die u meeneemt in verband met uw reis. Tenzij anders bepaald, omvat het uw handbagage en uw ingecheckte bagage.
"Bagage-identificatielabel" betekent een door ons uitgegeven document uitsluitend ter identificatie van de ingecheckte Bagage.
“Boeking” betekent een door u gemaakte boeking voor de aankoop van een vlucht en/of de aankoop van een vlucht en aanvullende diensten, en die door ons werd aanvaard in overeenstemming met onderhavige voorwaarden.
“Boekingsnummer” betekent een alfanumerieke code die door ons aan u wordt gegeven om elke reservatie van een vlucht die door u of namens u is gemaakt te identificeren en te bevestigen.
“Boeker” betekent de volwassene van minstens 18 jaar oud die als tussenpersoon handelt voor alle passagiers in de boeking en die de boeking maakt in eigen naam of in eigen naam en in de naam van andere Passagier(s), met inbegrip van een groot aantal passagiers, en die de verplichtingen aangaat zoals uiteengezet zijn in Artikels 3.1.4 en 3.1.5.
"Vervoerder" betekent voor elke vlucht, of: (a) easyJet UK Limited (een in het VK geregistreerd bedrijf, met bedrijfsnummer 10886978);
(b) easyJet Europe Airline GmbH (een in Oostenrijk geregistreerd bedrijf met bedrijfsnummer FN 452433);
(c) easyJet Switzerland S.A.  (een in Zwitserland geregistreerd bedrijf, met bedrijfsnummer CH-270-3.005.116-6); of
(d) een andere vervoerder die u is aangeraden voorafgaand aan de reis, in overeenstemming met bepaling 2.2 hieronder.
 
“Autoverhuur” betekent het huren van een auto via de website van easyJet voor gebruik aan de luchthaven van bestemming.
“Bevestigingsdocument” betekent de bevestigingspagina, -e-mail, en/of -brief van easyJet die u werd toegestuurd waarin de gegevens worden uiteengezet van uw boeking en alle speciale voorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking.
"Verdrag" betekent, naargelang welk van de volgende verdragen van toepassing is:
  • het Verdrag van Warschau 1929;
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag op 28 september 1955;
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door Aanvullend Protocol No. 4 van Montreal (1975);
  • het Verdrag van Montreal (1999);

en aangevuld met het Verdrag van Guadalajara (1961) wanneer van toepassing.
“Hoofdtalen” betekent Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans
“DS” betekent de IATA-aanduiding voor easyJet Switzerland S.A..
"Schade" omvat overlijden, verwonding, lichamelijk letsel van een passagier en verlies, gedeeltelijk verlies, diefstal van, of andere schade aan bagage van welke aard ook voortvloeiend uit of ontstaan verband houdende met het door ons verricht vervoer op een vlucht of andere aanvullende diensten die door ons werden verricht.
“Dagen” betekent kalenderdagen, met inbegrip van alle zeven dagen van de week; met dien verstande dat bij kennisgevingen de dag waarop deze is verzonden niet meetelt.
“Disclosed Agency” of “Disclosed Agent” betekent dat wij handelen als een “tussenpersoon” voor derden zoals hotels en autoverhuurders. Elke dienstverlener zal zijn eigen voorwaarden hebben voor zijn producten die van toepassing zijn bovenop onderhavige voorwaarden.
 “easyJet” of “”wij”, “ons” en “onze” betekent (a) easyJet Airline Company Limited (een in het VK geregistreerd bedrijf met registratienummer 3034606) met als geregistreerd adres Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF); en
(b) elke vervoerder (zoals hierboven gedefinieerd).
 
“easyJet Flexi” betekent elk flexibel tarief aangeboden door de vervoerder die onderworpen is aan zijn eigen toepasselijke tariefvoorwaarden en die mogelijk gekend zijn onder een naam van het reclametarief zoals FlexiPlus, FlexSaver, enz.
“EZY” betekent de ICAO-aanduiding voor easyJet Airline Company Limited.
“EZS” betekent de ICAO-aanduiding voor easyJet Switzerland S.A.
“Uitzonderlijke Omstandigheden” Betekent een ongewone of onvoorziene omstandigheid buiten de wil van de passagier en/of waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden door de passagier (bv. overlijden).
“Prijs” betekent het betaalde of te betalen bedrag voor de desbetreffende vlucht die aanvullende kosten, taksen en/of toeslagen kan omvatten (met inbegrip van kosten voor het gebruik van een vergunde derde partij boekingssysteem), maar APD niet inbegrepen zoals uiteengezet in Artikel 5.2.
“Vlucht” betekent een heenvlucht uitgevoerd door de vervoerder vanuit een luchthaven naar een andere luchthaven.
“Overmacht” betekent elk voorval dat buiten de wil van de vervoerder valt met inbegrip van gevallen van overmacht, oorlog, rellen, embargo’s, stakingen, terrorisme, slachtoffers, ongevallen, vulkanische activiteit, aardbeving of alle andere oorzaken, omstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen die buiten de wil van de vervoerder vallen die voorkomen of verhinderen dat de vervoerder zijn verplichtingen krachtens de voorwaarden kan nakomen.
“Handbagage” is de bagage in de cabine en omvat alle persoonlijke voorwerpen die aan boord wordt genomen door de passagier en is elke bagage die geen ingecheckte bagage is.
“Ingecheckte Bagage” betekent de bagage die de vervoerder in bewaring neemt in het laadruim van het toestel en waarvoor de vervoerder een bagage-identificatielabel heeft afgegeven.
“Vakantie” betekent een boeking met een vlucht en accommodatie die gelijktijdig aan u zijn verschaft tegen een gecombineerde prijs die door u wordt betaald.
“Hotel” betekent de accommodatie die werd geboekt via easyJet.
“IATA-aanduiding” betekent de twee of drie tekens of letters uitgegeven door IATA die elke luchtvaartmaatschappij identificeren.
“ICAO-aanduiding” betekent de drie tekens of letters uitgegeven door ICAO die elke luchtvaartmaatschappij identificeren.
“Hoofdpassagier” betekent de naam van de eerste passagier in een boeking.
“Grote Gezinnen” betekent een gezin dat als zodanig wordt erkend onder Artikel 12 van Wet 40/2003 van 18 november, inzake de bescherming van grote gezinnen.
“Minderjarige” betekent een passagier onder de 16 jaar.
“Passagier(s) of “U” of “Uw” of “Uzelf”

Onder "Passagier(s)” of "U", "Uw" en "Uzelf" wordt verstaan: elke persoon of alle personen, met uitzondering van het cabine- en crewpersoneel, die met onze toestemming vervoerd worden of zullen worden in een vliegtuig. Onder "Geregistreerd lid" wordt verstaan een passagier die een registratie bij easyJet heeft voltooid door een account te creëren via MyeasyJet.com. Onder "Verkoopbalie" of "Klantenservicebalie" wordt verstaan ofwel onze verkoop- of klantenservicebalie dan wel een verkoop- of klantenservicebalie die voor en namens easyJet wordt uitgevoerd op een luchthaven;

“Geregistreerd Lid” betekent een passagier die een registratie bij easyJet heeft voltooid door een account te creëren op MyeasyJet.com.
“Verkooppunt” betekent ofwel ons verkooppunt of een verkooppunt dat voor en namens easyJet wordt beheerd in een luchthaven.
“Bijzondere Trekkingsrechten” betekent een internationale monetaire rekeneenheid (vastgelegd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarvan de waarde dagelijks schommelt aan de hand van een aantal belangrijke munteenheden gebruikt in internationale handel en financiën zoals vastgelegd door het IMF.
“Dienstverlener” betekent een derde partij die zijn diensten aanbiedt via de vervoerder.
“Tarief” betekent de prijzen, tarieven, kosten en voorwaarden die van toepassing zijn overeenkomstig onderhavige Voorwaarden.
“U2” betekent de IATA-aanduiding voor easyJet Company Limited.
“Website” betekent elke internetsite beheerd door easyJet waarop online reservaties kunnen worden gemaakt.
Verordening 261 Onder ‘Verordening 261’ wordt verstaan Verordening (EG) 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.

2 Naam en Adres van de Vervoerder

Gegevens van de vervoerder

2.1 Met inachtneming van artikel 2.2, worden alle vluchten uitgevoerd door easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH of easyJet Switzerland SA tenzij we u schriftelijk voorafgaand aan uw reis berichten dat uw vlucht wordt uitgevoerd door easyJet Europe Airline GmbH,

2.1.1 als uw vlucht is aangeduid met een voorvoegsel ‘EZY’ zal deze worden uitgevoerd door easyJet UK Limited; 

2.1.2 als uw vlucht is aangeduid met een voorvoegsel ‘EJU’ zal deze worden uitgevoerd door easyJet Europe Airline GmbH; en

2.1.3 als uw vlucht is aangeduid met een voorvoegsel ‘EZS’ zal deze worden uitgevoerd door easyJet Switzerland S.A.

Wij zullen iedere update van de uitvoerder van uw vlucht, weergeven in de live Flight tracker, welke te vinden is op onze website en in onze mobiele app.

Let op: vluchten vóór 31 Maart 2019 met een voorvoegsel EZY kunnen uitgevoerd worden door easyJet Europe Airline GmbH. Dit zal in de Flight Tracker worden weergegeven.


2.2 Mocht de uitvoerende luchtvaartmaatschappij om welke reden dan ook een andere maatschappij zijn dan easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH of easyJet Switzerland SA, dan zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dergelijk vervoer valt ook onder deze voorwaarden.
 
2.3 Onze naam en adresgegevens kunnen afgekort zijn (met verwijzing naar de betreffende IATA-code of anders) op elk van onze vervoersdocumenten of onze website. De gegevens van onze geregistreerde kantoren zijn als volgt:

2.3.1  voor zowel easyJet Airline Company Limited als easyJet UK Limited:
Statutaire zetel:
easyJet Airline Company Limited
Hangar 89, London Luton Airport
Luton, Bedfordshire
LU2 9PF
Verenigd Koninkrijk
btw-nummer: GB 745360825

2.3.2  voor easyJet Europe Airline GmbH:
Statutaire vestiging:
easyJet Europe Airline GmbH
5 Wagramer Straße 19
1220 Wenen
Oostenrijk
AT U72316013

2.3.3  voor easyJet Switzerland SA:
Statutaire vestiging:
easyJet Switzerland S.A.
Route de L'Aeroport 5
1215 Genève 15
Zwitserland
Btw-nummer: CH 106.034.481

3 Toepassingsgebied

3.1 Algemeen

3.1.1 Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die u bij ons maakt en zullen elke aansprakelijkheid beheersen die wij hebben inzake die boeking, met uitzondering van vluchten die we uitvoeren op basis van een “Disclosed Agency”. Naast onze eigen voorwaarden heeft elke dienstverlener zijn eigen toepasselijke voorwaarden op zijn producten. Gelieve zowel onze voorwaarden te lezen als die van de aanvullende diensten van de betrokken dienstverlener alvorens een transactie met ons aan te gaan.
(Belgium Flag Een aparte versie van deze clausule voor boekingen die vanuit België zijn gemaakt, is hier te vinden >)

3.1.2 Onze voorwaarden, het bevestigingsdocument, alle toepasselijke tarieven, de vereisten betreffende de op voorhand af te geven passagiersgegevens (API-gegevens) en ons privacybeleid, en de voorwaarden van alle aanvullende diensten verstrekt door de betrokken dienstverleners, maken deel uit van de onderhavige voorwaarden en zijn van toepassing op uw boeking. We raden u aan om alle voorwaarden die betrekking hebben op uw boeking te lezen. Deze informatie is beschikbaar via onze website door op de bovenstaande hyperlinks te klikken. Exemplaren kunnen worden afgedrukt of gedownload via onze website of worden afgehaald bij onze kantoren op de adressen zoals uiteengezet in artikel 2 van de onderhavige voorwaarden, bij de betrokken derden en bij onze verkooppunten of klantenservicebalies op de luchthaven (waar beschikbaar)

3.1.3 Indien we uw aanbod aanvaarden creëert ons intern reservatiesysteem een boeking (met een boekingsnummer), die dan naar u verzonden wordt als een bevestigingsdocument via een e-mail of via de post. Zodra de boeking is gemaakt in ons reservatiesysteem (of er nu een bevestigingsdocument werd verzonden of niet), is er een bindend contract tussen u en ons of tussen u en de dienstverlener van het product dat u hebt aangeschaft via ons en waar wij handelen als een tussenpersoon (“Disclosed Agent”). Gelieve het bevestigingsdocument heel aandachtig te bekijken. Gelieve onmiddellijk contact op te nemen met ons indien het bevestigingsdocument enige afwijking vertoont of indien het niet is wat u besteld heeft, of indien u geen bevestigingsdocument heeft ontvangen nadat u denkt dat uw boeking werd voltooid.
(Belgium Flag Een aparte versie van deze clausule voor boekingen die vanuit België zijn gemaakt, is hier te vinden >)

3.1.4 Wanneer u een boeking maakt, wordt u een boekingsnaam gevraagd die wordt aangeduid als de boeker. Een boeker moet 18 jaar of ouder zijn en:
• deze algemene voorwaarden namens alle passagiers op de boeking accepteren;
• is verantwoordelijk voor het ontvangen en doorgeven van alle communicatie/correspondentie (met inbegrip van wijzigingen, aanpassingen en annuleringen) van ons of onze leveranciers met betrekking tot de boeking aan alle passagiers op de boeking;
• in gevallen waar de boeker zelf niet tot de passagiers behoort, stemt u er op verzoek mee in ons de contactgegevens te verstrekken van de hoofdpassagier op de boeking die door ons gecontacteerd kan worden om op de hoogte gebracht te worden over verstoringen met inbegrip van vertragingen en annuleringen; en
• bevestigt dat hij/zij de toestemming heeft van elke passagier om een eventuele restitutie te ontvangen en, waar van toepassing, bijkomende kosten of opeisbare en verschuldigde compensatie uit hoofde van de boeking. Wanneer een boeking door een derde partij (met inbegrip van boekingssystemen) is gemaakt, zal de derde partij (bijv. een reisbureau) fungeren als de boeker en alle rechten en plichten van de boeker op zich nemen namens de in de boeking genoemde passagiers.
• bevestigt dat elke andere passagier op dezelfde boeking op een later tijdstip wijzigingen daarin mag aanbrengen, mits de vereiste veiligheidsvragen in het kader van de gegevensbescherming met goed gevolg zijn doorlopen en aan ons is bevestigd dat zij uw toestemming hebben om dergelijke wijzigingen door te voeren. Door, na beantwoording van de veiligheidsvragen in het kader van de gegevensbescherming, te goeder trouw te handelen, zijn wij niet aansprakelijk voor het doorvoeren van dergelijke wijzigingen indien, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn, u hiertoe geen toestemming hebt gegeven. (zie 4.1.1. hieronder).

3.1.6 EasyJet is een vervoerder van punt tot punt en voert geen aansluitende vluchten uit voor ons of voor andere vervoerders. Indien u een opeenvolgende vlucht heeft geboekt bij easyJet, is dit een aparte vervoersovereenkomst. We garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gemiste opeenvolgende vluchten van ons of van andere vervoerders. Indien u ervoor kiest om de vervolgvlucht of een vlucht bij een andere vervoerder te boeken, bent u gehouden tot en aansprakelijk voor naleving van alle voorwaarden van andere vervoerders aangaande online inchecken, bagage en reisdocumenten voor de vervolgvlucht of andere vluchten. Voor alle duidelijkheid: aangezien easyJet een luchtvaartvervoerder is van A naar B, wordt verwacht dat u en elke andere passagier op uw boeking die een visum nodig heeft voor het land van bestemming ook daadwerkelijk beschikt over een geldig visum op het moment van afreizen naar het land van bestemming. Dit is ongeacht het feit of u en elke andere passagier op uw boeking van plan bent/is om over te stappen op een aansluitende vlucht.

3.2 Charters

Indien het vervoer uitgevoerd wordt op basis van een charterovereenkomst, dan zijn de onderhavige voorwaarden enkel van toepassing in zoverre zij door middel van een verwijzing in de voorwaarden van de charterovereenkomst en/of het charterticket zijn inbegrepen.

3.3 Dwingend recht

Indien de onderhavige voorwaarden in strijd zijn met bepaalde wetten (zoals een Verdrag) die op uw vervoersovereenkomst met ons van toepassing zijn, dan zullen de van kracht zijnde wetten gelden.

3.4 Aanvullende Diensten

Uitgezonderd Artikel 3.1 (Toepassingsgebied, Algemeen): indien we gedurende het sluiten van een luchtvervoerovereenkomst, akkoord gaan om voorzieningen te treffen met derden voor aanvullende diensten, sluiten we zulke overeenkomsten enkel als een tussenpersoon en zullen we niet aansprakelijk zijn (uitgezonderd voor nalatigheid van onze kant) voor het sluiten van zulke overeenkomsten. De prijzen die worden aangeboden voor deze aanvullende diensten worden aangeboden door de betrokken derde verlener, en het aanvaarden van de aangeboden prijs geeft easyJet de toestemming om in uw naam de volledige betaling van de kosten te doen aan de betrokken derde partij.
(Belgium Flag Een aparte versie van deze clausule voor boekingen die vanuit België zijn gemaakt, is hier te vinden >)

4 Boekingen

4.1 Wijzigingen aan uw boeking

4.1.1 Als u een wijziging wilt aanbrengen in de vlucht of de te vervoeren passagier, kunt u dit doen conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tegen betaling van de vergoeding zoals uiteengezet in Onze tarieven en toeslagen. Indien wij, in goed vertrouwen, ofwel a) aan iemand vervoer bieden die claimt hiertoe gerechtigd te zijn uit hoofde van een boeking, of b) aan iemand een restitutie geven waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij/zij hier recht op heeft, zijn wij niet aansprakelijk jegens enige andere persoon die claimt recht te hebben op vervoer of een restitutie uit hoofde van dezelfde boeking, in overeenstemming met artikel 6 (Restituties en annuleringskosten).

4.1.2 Indien passagiers wijzigingen willen aanbrengen aan hun boeking, zullen huidige voorwaarden gelden voor passagiers die een boekingsnummer hebben aangemaakt enkel en alleen voor vluchten. Indien de passagiers aanvullende diensten hebben aangeschaft en zij enige wijzigingen willen aanbrengen aan de aanvullende diensten, zullen onderhavige voorwaarden alsmede de toepasselijke voorwaarden voor de aanvullende diensten van de betrokken dienstverlener gelden.

4.2 Geldigheid

Een boeking is enkel geldig voor de hierin vermelde passagier(s) en de vlucht waarvoor de boeking oorspronkelijk werd gemaakt, of indien de boeking daarna werd veranderd en door ons aanvaard overeenkomstig Artikel 4 (Boekingen).
 
 
 

5 Tarieven en Prijzen

5.1 Algemeen

5.1.1 Tarieven hebben uitsluitend betrekking op vervoer van de luchthaven van vertrek tot de luchthaven van bestemming. Grondvervoersdiensten tussen luchthavens en tussen luchthavens en stadsterminalen zijn niet in deze de tarieven inbegrepen. Tarieven zullen berekend worden in overeenstemming met het toepasselijk tarief dat geldig is op de dag dat de boeking gedaan wordt voor de betreffende vlucht of vluchten. Indien u uw vlucht of enig onderdeel van uw reis wenst te wijzigen, is het mogelijk dat aanvullende betalingen verschuldigd zijn overeenkomstig Artikel 7 (Reserveringen), Artikel 6 (Terugbetaling), Artikel 8 (Naamswijzigingen) en/of artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)) uiteengezet in onze Tarieven en Prijzen. Raadpleeg Artikel 14.5.1 voor informatie over de kosten van Toegewezen Zitplaatsen.

5.1.2 We zijn een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat, wanneer klanten een grensoverschrijvende transactie via een betaalkaart doen, er extra kosten worden aangerekend door hun kaartuitgever. Voor informatie over deze kosten gelieve contact op te nemen met uw kaartuitgever.

5.2 Belastingen en Toeslagen

Alle belastingen en toeslagen geheven door een overheid of andere autoriteit en die wij genoodzaakt zijn van u te innen en namens u te betalen, zullen door u verschuldigd zijn bovenop het tarief. Een voorbeeld van zo’n belasting of toeslag is de luchthaventaks (APD). Luchtvaartbelastingen en toeslagen fluctueren voortdurend en kunnen in rekening worden gebracht nadat uw reservering is bevestigd. De gewijzigde bedragen zullen niet op uw Bevestigingsdocument worden vermeld. Indien een dergelijke belasting of toeslag wordt geïntroduceerd of verhoogd nadat u hebt geboekt, zullen wij u dit bedrag aanrekenen telkens wanneer dit wettelijk toegelaten is en zal u verplicht zijn dit vóór uw vertrek te betalen. Zulke toeslagen of belastingen zullen wij heffen van uw kredietkaart of debetkaart die voor de boeking werd gebruikt (ofwel door betaling op de luchthaven). Het niet betalen van deze toeslag kan uw de mogelijkheid om met ons te vliegen in het gedrang brengen.

5.3 Munteenheid

Tenzij anders door ons overeengekomen, kunnen tarieven, prijzen en toeslagen worden voldaan in iedere munteenheid waarin de tarieven of prijzen zijn gepubliceerd.

6 Terugbetaling

6.1 Algemeen We bieden tarieven aan die in principe niet-terugbetaalbaar zijn, behoudens hetgeen voorzien is in onderhavige voorwaarden. Alle terugbetalingen zijn onderworpen aan de toepasselijke wetten, regels en reglementeringen van Engeland en Wales, en EG-verordeningen (waaronder Verordening (EG) No. 261/2004).

Terugbetalingen worden gewoonlijk gedaan in de munteenheid waarin de boeking werd betaald, tenzij anders aangenomen door easyJet. Kredietkaartkosten zijn niet terugbetaalbaar. Alle belastingen en toeslagen rechtstreeks geheven op easyJet met uitzondering van de luchthaventaksen (APD), zelfs als ze gebaseerd zijn op het aantal passagiers die gevlogen hebben, zijn niet terugbetaalbaar.

In gevallen waar u een alternatief voor een terugbetaling aanvaardt, zullen de desbetreffende voorwaarden gelden voor dit alternatief. Een annulering kan enkel worden verwerkt uiterlijk tot twee (2) uur voor het geplande vertrek van de vlucht.

6.2 Annuleringen binnen de 24 uur na de boeking

U kunt uw vlucht annuleren binnen 24 uur na het doen van de oorspronkelijke boeking en de bijbehorende terugbetaling ontvangen (met inbegrip van APD maar uitgezonderd alle annuleringskosten, kredietkaartkosten, overschrijvingskosten, bagagekosten, kosten voor Toegewezen Zitplaatsen, kosten voor sportartikelen of andere administratiekosten).

Indien u uw boeking binnen 24 uur annuleert, zal de terugbetaling ervan gebeuren via kredietkaart, een overschrijving op uw bankrekening of via een cheque. Terugbetalingen worden niet contant verricht.

Een annuleringstoeslag zal per passagier en per vlucht worden aangerekend in overeenstemming met de kosten uiteengezet in onze Tarieven en Prijzen.

Als u de boeking rechtstreeks via de luchtvaartmaatschappij heeft gemaakt, kunt u deze alleen annuleren door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

6.3 Annuleringen niet binnen de 24 uur na de boeking

Indien u uw boeking 24 uur nadat u de boeking heeft gemaakt annuleert, zal geen terugbetaling worden verricht, met uitzondering van de terugbetaling van de luchthaventaksen (APD).

Indien de boeking gemaakt werd bij de vervoerder, kunnen annuleringen na 24 uur van het maken van de boeking, enkel telefonisch via onze Klantendienst.

Wij bieden geen restitutie in het geval dat passagiers niet kunnen vliegen vanwege wijzigingen in hun persoonlijke omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, medische gronden, met uitzondering van de toepassing van de 24 uur-annuleringsvoorwaarden. 

6.4 Terugbetalingen van luchthaventaksen (APD)

Als u na het maken van een reservering niet met ons vliegt, ongeacht of u recht heeft op de terugbetaling van de vervoersprijs, kunt u een terugbetaling verzoeken van APD (Britse luchthavenbelasting) die u betaalde overeenkomstig Artikel 5.2, die wij als gevolg van uw afwezigheid niet hoeven te betalen aan enige overheid of andere instantie voor wie wij deze belasting innnen.

6.5 Terugbetaling enkel aan de boeker

6.5.1 We zullen terugbetalingen verrichten via de oorspronkelijke betaalmethode of een andere betaalmethode, eveneens op naam van de boeker, als de oorspronkelijke betaalmethode niet meer beschikbaar is.

6.5.2 Terugbetalingen gedaan aan een persoon die het ticket of andere door ons uitgegeven documenten in verband met het vervoer (met inbegrip van het boekingsnummer) heeft voorgelegd en die zichzelf voordoet als de boeker, en waarvan wij geen redenen hebben niet te geloven dat hij de boeker is, zal worden beschouwd als een geldige terugbetaling waardoor wij verder niet meer aansprakelijk zullen zijn en aangesproken kunnen worden voor latere vorderingen tot terugbetaling door de boeker en/of alle andere passagiers in de boeking.

7 Reserveringen

7.1 Het boeken van uw vlucht

Vluchten kunnen worden geboekt via de website, een gelicenseerd boekingssysteem van derden, telefonisch via onze klantenservice of op de luchthaven via onze verkoopbalie (waar beschikbaar), maar niet via een ongelicenseerd boekingssysteem of reisbureaus die gebruikmaken van gerobotiseerde toepassingen (bv. screen scraping).

Uw boeking is bevestigd op het moment dat wij of een extern gelicenseerd boekingssysteem een boeking voor u maken. U krijgt vervolgens de boekingsgegevens via e-mail, of via een bevestigingsdocument indien de boeking bij een verkoop- of klantenservicebalie wordt gedaan, of via een brief voor uw eigen administratie. Een vlucht waarvoor een boeking is gemaakt hoeft u niet te herbevestigen.

Indien u uw boeking moet wijzigen of annuleren, gelieve dan Artikel 6 (Terugbetaling), Artikel 8 (Naamswijzigingen), Artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)) en Artikel 14 (Zitplaatsen) te raadplegen.

7.2 Inwoners van de Balearen of de Canarische Eilanden en de steden Ceuta en Melilla – Kortingen voor inwoners en grote gezinnen.

Inwoners van de Balearen, de Canarische Eilanden en de steden Ceuta en Melilla kunnen voor bepaalde vluchten recht hebben op een korting. Gelieve onze pagina over kortingen voor inwoners en grote gezinnen te raadplegen voor meer informatie en voorwaarden.

7.3 Wijzigingen

Onder voorbehoud van de voorwaarden in Artikel 6 (Terugbetaling) Artikel 8 (Naamswijzigingen), Artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)) en Artikel 14 (Zitplaatsen) Zodra uw boeking is bevestigd kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren, met uitzondering van wijzigingen in passagiersnamen of vluchten (afhankelijk van de beschikbaarheid) die voorafgaand aan het online inchecken voor de oorspronkelijke vlucht tegen betaling van een toeslag zoals uiteengezet in Onze tarieven en prijzen kunnen worden doorgevoerd (zie artikel 8 Naamswijzigingen). Deze toeslag geldt per passagier per vlucht, te vermeerderen met het verschil in tarieven, belastingen en overige toepasselijke kosten tussen de oorspronkelijke boeking en de van toepassing zijnde tarieven, belastingen en overige kosten voor dezelfde vluchten ten tijde van de wijziging.

7.4 Betaling

Tarieven, alle belastingen en andere kosten met betrekking tot uw vlucht dienen volledig te worden betaald voordat een boeking afgerond kan worden. Indien dergelijke bedragen niet volledig zijn betaald (of indien er geen passende betalingsregelingen met ons werden gemaakt) op het moment dat een boeking werd gedaan, zijn wij te allen tijde gerechtigd om uw boeking zonder melding voorafgaand aan uw reis te annuleren. Wij behouden ons het recht voor om uw betaling te verwerken te verwerken op een andere manier dan in real time. We moeten wellicht contact met u opnemen in het geval dat de betaling mislukt, om u te vragen de betaling uit te voeren. Als we geen betaling ontvangen ofwel binnen 21 dagen vanaf het moment van uw boeking, of ten minste 6 uur vóór uw vlucht (afhankelijk van welke eerder plaatsvindt), behouden we ons het recht voor om uw boeking te annuleren.

7.5 Niet terug betaalbare tarieven

U zult het Tarief moeten betalen indien u faalt de vlucht, waarvoor een boeking gedaan werd, te nemen, uitgezonderd hetgeen bepaald is in Artikel 6 (Terugbetaling)en Artikel 15 (Vertragingen, annuleringen en instapweigering).
(Belgium Flag Een aparte versie van deze clausule voor boekingen die vanuit België zijn gemaakt, is hier te vinden >)

8 Naamswijzigingen

8.1 Namen van passagiers kunnen tot twee uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd worden gewijzigd tegen betaling van een “Naamswijzigingstoeslag” (zie artikel 8.4) per passagier per vlucht. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd via de website, een extern boekingssysteem, of telefonisch worden doorgegeven aan onze klantenservice. Daarnaast kunt u hiervoor tot één uur voor de geplande vertrektijd nog terecht bij de verkoop- of klantenservicebalie op de luchthaven zelf.

8.2 Indien de boeking is gemaakt bij de vervoerder, kunnen wijzigingen enkel aangebracht worden bij de vervoerder. Indien de boeking is gemaakt via het vergunde boekingssysteem van een derde partij, kan enkel dit boekingssysteem uw wijzigingen doorvoeren.

8.3 Bovenop dient de klant indien er een verschil is tussen de oorspronkelijke betaalde prijs en de prijs beschikbaar op het tijdstip van de wijziging, de prijsverhoging te betalen. Indien het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke tarief, wordt het verschil niet terugbetaald.

8.4 De kosten verbonden aan naamswijzigingen die ofwel online worden doorgevoerd, dan wel via de klantenservice bij de verkoop- of klantenservicebalie op de luchthaven zelf, staan vermeld in Onze tarieven en prijzen.

9 Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)

9.1 Vluchtwijzigingen

9.1.1 Passagiers kunnen vluchten wijzigen (d.w.z. de datum en tijd, of de route van de vlucht) tegen administratieve kosten per passagier per vlucht (Zie de vluchtwijzigingstoeslag in Onze tarieven en prijzen), plus eventuele verschillen tussen het oorspronkelijk betaalde tarief en het beschikbare tarief voor de gewijzigde vlucht op het moment dat de wijziging wordt gemaakt. Indien het beschikbare tarief lager ligt dan het oorspronkelijke betaalde tarief, zal geen restitutie plaatsvinden. 

9.1.2 Een online boeking die is gemaakt door een geregistreerd lid kan via de website worden overgeplaatst naar een andere easyJet vlucht. De wijzigingen moeten worden voltooid meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd van de oorspronkelijke vlucht, en meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd van de gewijzigde vlucht.

9.1.3 Een boeking kan worden gewijzigd naar een andere easyJet vlucht door te bellen naar onze Klantenservice en de wijziging te voltooien meer dan twee uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd van de oorspronkelijke vlucht en meer dan twee uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd van de gewijzigde vlucht, of door naar een verkoop- of klantenservicebalie van easyJet op de luchthaven (indien aanwezig) te gaan en de wijziging te voltooien meer dan één uur voor de geplande vertrektijd van de oorspronkelijke vlucht en de gewijzigde vlucht.

9.1.4 Een boeking die is gemaakt via een erkend extern boekingssysteem kan worden gewijzigd naar een andere easyJet vlucht via dat erkende externe boekingssysteem, via de website, of via contact met onze Klantenservice. De wijzigingen moeten worden voltooid meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd van de oorspronkelijke vlucht en meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd van de gewijzigde vlucht.

9.1.5 Als u wilt veranderen naar een ‘vroegere vlucht’ op dezelfde dag als uw originele terugvlucht, kan dit worden uitgevoerd:

(a) Via onze easyJet mobiele app, vanaf de start van de kalenderdag tot 2 uur voor de vastgestelde vertrektijd van de vlucht waar u naar wilt overschakelen; of

(b) Persoonlijk bij een klantenservicebalie op de luchthaven vanaf 3 uur tot 60 minuten (90 minuten bij luchthavens in Egypte en Marokko) voor de vastgestelde vertrektijd van de vlucht waar u naar wilt overschakelen.

De kosten verbonden aan omboekingen naar een andere vlucht die online worden uitgevoerd of via de klantenservice bij de klantenservicebalie van easyJet op de luchthaven zelf, staan vermeld in Onze tarieven en prijzen, mits u instemt met het volgende:

(a) de eerdere vlucht moet stoelen beschikbaar hebben en u een vroegere vlucht geven moet geen vertraging voor het vertrek van de vlucht opleveren;

(b) u hebt reeds een uitgaande vlucht bij ons gehad op datzelfde boekingsnummer;

(c) beschikbaarheid kan veranderen naar aanleiding van hoeveel vraag er is (het is mogelijk dat er meer stoelen beschikbaar komen als de vertrektijd dichterbij komt);

(d) u moet voldoen aan de inchecktijden, luchthavenprocedures en bagageafgiftesluitingstijden voor deze eerdere vlucht, zoals uiteengezet in artikel 12 (Online inchecken en luchthavenprocedures).

We behouden ons het recht voor om uw aanvraag voor een omboeking naar een eerdere vlucht te weigeren indien er naar onze mening niet voldaan wordt aan de hierboven genoemde voorwaarden of vanwege veiligheids- of operationale redenen.

Voor uw gemak, als uw originele vertrekpunt valt onder een groep van meerdere luchthavens die easyJet gebruikt voor één stad/locatie (‘marktgroepen’) kunt u naar een beschikbare vlucht zoeken bij elke luchthaven binnen deze groep, en/of als uw originele aankomstpunt valt onder een marktgroep dan kunt u zoeken naar beschikbare vluchten naar elke luchthaven binnen deze groep. Onze belangrijkste marktgroepen zijn als volgt: Londen (Gatwick, Luton, Southend of Stansted), Parijs (Paris Charles de Gaulle, Paris Orly), Milaan (Milan Linate, Milan Malpensa), Centraal-Schotland (Edinburgh, Glasgow) en Noordwest-Engeland (Liverpool, Manchester).


9.1.6 Indien u te laat voor uw vlucht op de luchthaven arriveert, doch binnen 2 uur voor de geplande vertrektijd van uw oorspronkelijke vlucht, dan kunt u bij de verkoop- of klantenservicebalie informeren of het mogelijk is om uw vlucht om te boeken. Als er op dat moment een verkoop- of klantenservicebalie van easyJet geopend is op de luchthaven, dan zullen wij u, tegen betaling van een “reddingstoeslag” zoals uiteengezet in Onze tarieven en prijzen, omboeken naar de eerstvolgende vlucht met beschikbare zitplaatsen, mits dit geen vertraging veroorzaakt voor het vertrek van deze vlucht. 


9.2 “easyJet Flexi”

9.2.1 easyJet Flexi is beschikbaar op alle vluchten, onder voorbehoud van beperkte beschikbaarheid per vlucht.

9.2.2 Indien u easyJet Flexi koopt, zult u een onbeperkt aantal keren gratis de vluchttijd van uw originele boeking kunnen wijzigen, mits de gewijzigde vluchttijd binnen een vaste tijdspanne van 4 weken tijd valt (vanaf 1 week vóór de oorspronkelijke reisdatum en uiterlijk 3 weken na de oorspronkelijke reisdatum).

9.2.3 U hebt ook recht op een onbeperkt aantal routewijzigingen (d.w.z. wijzigingen in de luchthavens van vertrek of bestemming van uw oorspronkelijke boeking) in een easyJet Flexi-boeking zonder betaling van de vluchtwijzigingstoeslag (uiteengezet in Onze tarieven en prijzen), op voorwaarde dat:

(a) de gewijzigde vlucht binnen een vaste tijdspanne van 4 weken tijd valt (vanaf 1 week vóór de oorspronkelijke reisdatum en uiterlijk 3 weken na de oorspronkelijke reisdatum); en

(b) U betaalt het verschil tussen het oorspronkelijk betaalde tarief en het beschikbare tarief voor de gewijzigde vlucht op het moment dat de wijziging wordt gedaan. Indien het beschikbare tarief lager is dan het oorspronkelijk betaalde tarief, zal er geen restitutie worden gegeven. Routewijzigingen voor Flexi-boekingen zijn niet beschikbaar op de website. Zie artikel 9.2.5 hieronder voor de manieren waarop u een routewijziging kunt maken.

9.2.4 Wijzigingen in uw easyJet Flexi-boeking zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van stoelen op alternatieve vluchten. U moet elke wijziging in uw easyJet Flexi-boeking meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd van uw oorspronkelijke boeking en meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd van de gewijzigde vlucht voltooien (of meer dan één uur voor de geplande vertrektijd van de oorspronkelijke vlucht en de gewijzigde vlucht indien u de omboeking uitvoert door naar een verkoop- of klantenservicebalie van easyJet op de luchthaven te gaan (indien aanwezig)). Indien u dat niet doet, raakt u de mogelijkheid om uw vlucht te wijzigen kwijt. Binnen de eerste 24 uur die volgen op de eerste easyJet Flexi-boeking kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

9.2.5 U kunt de wijzigingen in uw easyJet Flexi-boeking uitvoeren via een van de volgende methoden:

(a) met uitzondering van een routewijziging onder artikel 9.2.3 kan een online Flexi-boeking die is gemaakt door een geregistreerd lid naar een andere easyJet-vlucht via de website worden omgeboekt;

(b) door te bellen naar ons klantenserviceteam;

(c) door naar een verkoop- of klantenservicebalie van easyJet op de luchthaven te gaan (indien aanwezig); of

(d) een Flexi-boeking gemaakt via een extern gelicentieerd boekingssysteem kan worden omgeboekt naar een andere easyJet-vlucht via datzelfde externe gelicentieerde boekingssysteem; via de website; of via contact met Onze Klantenservice.

9.2.6 met easyJet Flexi maakt u aanspraak op:

(a) één stuk ruimbagage (van 23 kg), dat moet worden aangevraagd op het moment dat u de boeking maakt;


(b) uw keuze voor een stoel vooraan in het vliegtuig, afhankelijk van beschikbaarheid;

(c) Speedy Boarding, wat betekent dat u in de Speedy Boarding-rij kunt gaan staan bij de bagageafgifte en het aan boord gaan van het vliegtuig; en

(d) een voucher voor eten en drinken (een voucher per easyJet Flexi) aan boord ter waarde van maximaal £ 7.


Uw aanspraak op een stuk ruimbagage is niet restitueerbaar als u deze niet gebruikt. U mag uw keuze voor een stoel vooraan in het vliegtuig, afhankelijk van beschikbaarheid, op elk moment vóór het inchecken maken, mits u minstens 8 uur voor vertrek van uw vlucht klaar bent met online inchecken. Vouchers voor eten en drinken zijn alleen geldig op geselecteerde vlucht, en zijn niet overdraagbaar en niet restitueerbaar (volledig of gedeeltelijk) en u krijgt geen wisselgeld (zorg er dus voor dat u de volledige voucher gebruikt). Alle aanvullende diensten moeten ook volledig worden betaald wanneer u de boeking maakt.

9.2.7 Er worden geen extra kosten aan het easyJet Flexi-tarief toegevoegd (tenzij aanvullende diensten worden gekocht). U ontvangt geen restitutie als u niet in staat bent om te vliegen.

9.2.8 Indien u de vluchttijden van uw easyJet Flexi-boeking wijzigt, bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van de noodzakelijke wijzigingen in de andere dingen die u geregeld heeft, zoals autohuur, verzekeringen, huisvesting, ongeacht of zij al dan niet via easyJet.com geboekt zijn. Als u sportuitrusting of ruimbagage hebt geboekt, zal dit samen met Uw easyJet Flexi-boeking gewijzigd worden. Houd er rekening mee dat eventuele aanvullende diensten niet automatisch met uw easyJet Flexi-boeking mee gewijzigd zullen worden. Naamswijzigingen blijven onderworpen aan de toepasselijke voorschriften en toeslagen (zie artikel 8 (Naamswijzigingen)).

10 Passagiers met specifieke behoeften–handicap of personen met beperkte mobiliteit

10.1 Passagiers met specifieke behoeften omvatten mensen met een handicap, zoals mensen met een tijdelijke of permanente lichamelijke (zintuiglijk of motorisch) handicap, een geestelijke handicap of stoornis of enige andere invaliditeit tengevolge van leeftijd en ziekte.

10.2 We kunnen het vervoer van passagiers met een handicap die behoefte hebben aan het bijstaan van een verzorger/ondersteunend persoon niet aanvaarden, tenzij de verzorger/ondersteunende persoon samen met de passagier reist. U moet ervoor zorgen dat u vergezeld bent van voldoende verzorgers/ondersteunende personen om u in uw bijzondere zorgen te assisteren gedurende de vlucht.

10.3 Indien u specifieke behoeften heeft, moet u dat ons ten minste 48 uur voor uw vlucht laten weten. Passagiers met specifieke behoeften moeten ervoor zorgen dat ze aan de instappoort zijn wanneer de aankondiging voor pre-boarding wordt gemaakt.

10.4 Rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen die niet handmatig in de laadruimte van het vliegtuig kunnen worden geladen, worden alleen geaccepteerd als beide luchthavens beschikken over de hiertoe benodigde laad- en losapparatuur. Houd er rekening mee dat sommige luchthavens niet beschikken over toereikende laad- en losapparatuur voor zware rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen. Als u ons 48 uur voor vertrek hierover informeert, hebben wij de mogelijkheid om dit te onderzoeken en de nodige inspanningen te verrichten om aan uw wensen tegemoet te komen

10.5 U moet er behoorlijk van overtuigd zijn dat u medisch in staat bent om te vliegen vooraleer u het vliegtuig instapt. Indien u enige reden heeft om te vermoeden, of u redelijkerwijze weet dat u een aandoening heeft die kan verergeren door de normale gang van zaken in het vliegtuig, of die u moeilijkheden kan veroorzaken indien u niet de medische hulp krijgt toegediend vooraleer de vlucht is beëindigd, mag u niet te vliegen. Indien u enige twijfels heeft, bent u verplicht professioneel medisch advies te vragen vooraleer u met ons vliegt. Indien u op de hoogte bent dat u een medische aandoening heeft van het type dat hierboven werd vermeld, maar u toch werd meegedeeld dat u gezond bent om te vliegen op voorwaarde dat een aantal specifieke voorzorgsmaatregelen worden genomen (bv. het gebruik van medicatie), dan bent u ervoor verantwoordelijk dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen voor, gedurende en na uw vlucht, en dat u een schriftelijk bewijs kunt voorleggen van uw geschiktheid om te vliegen, indien dat wordt gevraagd.

10.6 Voor meer informatie over onze regels betreffende specifieke vereisten, met inbegrip van het vervoer van , geleide- en assistentiehonden gelieve op de links te klikken. Indien u een medische aandoening heeft en u onzeker bent of u mag vliegen of niet, gelieve dan uw huisarts of lokale arts te raadplegen voor advies.

11 Baby's en kinderen

11.1 Baby's

11.1.1 Baby's zijn kinderen die onder de twee jaar zijn op de dag van het reizen.

11.1.2 Indien een volwassene reist met twee baby's van minder dan twee jaar oud, moet één kind op de schoot van de begeleidende volwassene zitten en het andere moet op een aparte zitplaats zitten naast de begeleidende volwassene in een geschikt kinderzitje zoals hieronder omschreven. De tweede zitplaats moet worden aangekocht door de begeleidende volwassene. Om operationele en veiligheidsredenen zijn sommige zitplaatsen niet beschikbaar voor baby's. Per rij mag voor slechts één baby die op schoot zit bij een begeleidende volwassene een boeking worden gedaan. Zie onze Veelgestelde Vragen Toegewezen Zitplaatsen voor meer informatie. Voor vluchten naar/van Berlin Tegel die uitgevoerd worden door onze partner WDL geldt dat u geen autostoeltjes/kinderveiligheidsgordels mee mag nemen aan boord. Elk kind dient dan ook vergezeld te worden door een volwassene en op diens schoot te zitten tijdens het opstijgen en landen.

 

11.1.3 Baby's die jonger zijn dan twee weken oud, worden niet aanvaard om te reizen.

11.1.4 Kinderen van twee jaar of ouder moeten hun eigen stoel gebruiken en hetzelfde tarief betalen als volwassenen.

11.1.5 Het is de verantwoordelijkheid van de begeleidende persoon om ervoor te zorgen dat de baby of het kind voldoende beveiligd op de zitplaats zit. We erkennen het "Child Restraint System" (CARES) als een goedgekeurd kinderzitje.

11.2 Kinderen

11.2.1 We aanvaarden geen kinderen voor het reizen zonder een persoon van 16 jaar of ouder die de verantwoordelijkheid zal nemen voor het kind. In alle gevallen moet de boeking worden gemaakt door iemand die 18 jaar of ouder is in overeenstemming met Artikel 3 (Toepassingsgebied).

11.2.2 In geen geval mag een passagier worden gevraagd de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een kind zonder begeleiding gedurende een vlucht. Identificatieplicht van jonge kinderen en minderjarigen kan variëren van land tot land. In overeenstemming met Artikel 13.2 hieronder, is het uw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle passagiers op de boeking over de nodige documenten beschikken. Gelieve onze pagina over specifieke identificatieplicht voor kinderen te raadplegen voor meer informatie.

11.2.3 Minderjarigen reizend in groepen van 10 of meer worden toegelaten aan boord, mits ze worden begeleid door minimaal één (1) volwassene per tien (10) minderjarigen. In dergelijke gevallen wordt onder een volwassene iemand van 16 jaar of ouder verstaan. Alle minderjarigen dienen als dusdanig op de boeking te worden vermeld. Dit in verband met veiligheidsbeperkingen die gelden voor de zitplaatsen aan boord en bepalen waar de jongeren en daarom ook hun ouders en/of verzorgers al dan niet plaats kunnen nemen.

12 Online inchecken en luchthavenprocedures

12.1 Online inchecken

12.1.1 U kunt bij ons uitsluitend online inchecken.

12.1.2 U dient vóór aankomst op de luchthaven online in te checken en ofwel uw instapkaart uit te printen dan wel uw elektronische instapkaart te downloaden indien u vliegt vanaf een luchthaven waar deze wordt ondersteund. U kunt online inchecken via onze website door te klikken op ‘Boekingen bijwerken’ in de rechterbovenhoek van de homepagina, uw boekingsnummer in te voeren zoals aan u bevestigd bij het boeken van de vlucht(en), en de instructies te volgen. Voor alle vluchten geldt dat u vanaf 30 dagen tot 2 uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd online moet inchecken. Nadat u online heeft ingecheckt zult u eveneens ofwel uw instapkaart moeten uitprinten, dan wel uw elektronische instapkaart moeten downloaden indien u vliegt vanaf een luchthaven waar deze wordt ondersteund, en deze meenemen naar de luchthaven. U kunt eveneens online inchecken of uw elektronische instapkaart downloaden (indien u vliegt vanaf een luchthaven waar deze wordt ondersteund) voor eventuele vervolgvluchten, met inbegrip van uw terugvlucht, mits deze binnen 30 dagen plaatsvinden, en hiervoor de desbetreffende instapkaarten uitprinten. Als u wilt weten of elektronische instapkaarten worden ondersteund op uw luchthaven van vertrek, ga dan naar http://easyjet.u5e.com/mobile-boarding-pass/en.html

Houd er rekening mee dat luchthavens alleen mobiele instapkaarten aanvaarden die zijn gedownload naar uw mobiele telefoon of tablet met behulp van de easyJet app. Luchthavens zullen geen pdf-versies van uw instapkaart die is gedownload naar een mobiele telefoon of tablet aanvaarden, en zullen u mogelijk niet toestaan om door de beveiliging te gaan of het vliegtuig te betreden indien u een pdf-versie van uw instapkaart op een mobiele telefoon of tablet toont.

12.1.3 Indien u wijzigingen heeft aangebracht in uw vluchtgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot wijzigingen in de naam van de passagier, gegevens van paspoorten of overige identificatiebewijzen, datum en/of bestemming), een kind heeft toegevoegd, speciale assistentie heeft aangevraagd en/of een stoel heeft geboekt via het toegewezen zitplaatsensysteem (of via een andere service van ons) na verwerking van uw boeking, zult u opnieuw online moeten inchecken en opnieuw uw instapkaart moeten uitprinten of, indien ondersteund op de luchthaven van vertrek opnieuw een elektrische instapkaart moeten downloaden voor de desbetreffende vlucht(en) omdat uw oorspronkelijke instapkaart is komen te vervallen. Zorg ervoor dat u bij aankomst op de luchthaven in het bezit bent van een uitgeprinte of een elektronische instapkaart.

12.1.4 Indien uw vlucht is vertraagd of geannuleerd, of als u bent omgeboekt naar een andere vlucht, zult u opnieuw online moeten inchecken en opnieuw uw instapkaart moeten uitprinten of, indien ondersteund op de desbetreffende luchthaven opnieuw een elektrische instapkaart moeten downloaden omdat uw oorspronkelijke instapkaart is komen te vervallen. Bent u ten tijde van de vertraging of annulering al aanwezig op de luchthaven, meld u dan bij de bagageafgifte-, verkoop- of klantenservicebalie waar één van onze medewerkers u verder kan helpen.

12.2 Op de luchthaven

12.2.1 Zorg ervoor dat u voldoende tijd uittrekt voorafgaand aan de geplande vertrektijd van uw vlucht om te kunnen voldoen aan de formaliteiten en veiligheidsprocedures. Formaliteiten en veiligheidsprocedures kunnen per luchthaven verschillen, evenals voor bepaalde vluchten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoet aan deze formaliteiten en procedures. U zult hierover worden geïnformeerd bij het maken van uw boeking.

12.2.2 Indien u alleen met handbagage reist kunt u bij aankomst op de luchthaven gelijk doorlopen naar de veiligheidscontrole en douane-/immigratiecontroles voorafgaand aan de vertrekgate.

12.2.3 Indien u incheckbagage heeft dient u bij aankomst op de luchthaven naar de bagage-afgiftebalie gaan om uw incheckbagage af te geven. U kunt bij de bagage-afgiftebalies terecht vanaf twee uur tot 40 minuten voorafgaand aan uw geplande vlucht. Zorg ervoor dat u uw incheckbagage minstens 40 minuten vóór de geplande vertrektijd van uw vlucht afgeeft, anders kunnen wij uw incheckbagage niet meer accepteren voor de desbetreffende vlucht. Op sommige luchthavens waar we langere vluchten uitvoeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot luchthavens in Israël, Jordanië, Egypte en Marokko, moet u uw incheckbagage minstens 60 minuten voor de geplande vertrektijd van uw vlucht afgeven. Raadpleeg uw bevestigingsdocument voor deze specifieke uitzonderingen.

12.2.4 Bij aankomst op de luchthaven wordt u verzocht bepaalde informatie met betrekking tot uw vlucht en uw identiteit te overleggen. Hieronder vallen uw instapkaart voor uw vlucht en een toegestaan identiteitsbewijs met foto. Nadere informatie met betrekking tot de identificatievereisten die nodig zijn voor alle vluchten (zowel internationaal als nationaal), wordt uiteengezet in artikel 13 (Documenten en andere vereisten) van deze algemene vervoersvoorwaarden.

12.3 Vooraf geboekte speciale assistentie

12.3.1 Indien u vooraf speciale assistentie heeft geboekt voor de begeleiding naar de gate, laat dit dan weten aan een luchthavenmedewerker bij de verkoop- of klantenservicebalie, of meldt u bij aankomst op de luchthaven bij het afhaalpunt zoals aangewezen door de luchthavenautoriteiten waarna u door hen verder zult worden geholpen. Wij attenderen u erop dat u hiervoor voldoende tijd dient uit te trekken.

12.3.2 Indien u met een rolstoel of een geleide- of hulphond reist, moet u één van onze luchthavenmedewerkers hierover bij aankomst op de luchthaven inlichten, om ervoor te zorgen dat ons personeel op de hoogte is van uw specifieke behoefte en uw benodigde assistentie. U dient voldoende tijd uit te trekken voor de veiligheidscontrole en om de vertrekgate van uw vlucht op tijd te kunnen bereiken.

12.3.3 Wij raden aan dat u twee uur vóór de geplande vertrektijd van uw vlucht aanwezig bent op de luchthaven. In alle gevallen geldt dat u minstens 40 minuten vóór de geplande vertrektijd van uw vlucht aanwezig dient te zijn op de luchthaven, anders kunnen wij u (of uw rolstoel, geleide- of hulphond) niet meer toelaten tot de desbetreffende vlucht. Op sommige luchthavens waar we langere vluchten uitvoeren zijn wij gerechtigd u de toegang tot een vlucht te ontzeggen indien u minder dan 60 minuten voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de luchthaven arriveert. Raadpleeg uw bevestigingsdocument voor deze specifieke uitzonderingen.

12.3.4 Wij zullen ons uiterste best doen om u met voorrang ná de Speedy Boarding-passagiers en vóór de overige passagiers te laten instappen zodat het cabinepersoneel alvast de veiligheidsinstructies met u kan doorlopen. Indien u hiervoor in aanmerking komt dient u een luchthavenmedewerker hiervan op de hoogte te stellen bij aankomst op de luchthaven.

12.3.5 Wij attenderen u erop dat easyJet een strikt beleid hanteert ten aanzien van het met voorrang instappen in het vliegtuig. Iemand die voorrang krijgt bij het instappen, mag maximaal vergezeld worden door één persoon, te weten een aangewezen voogd, ouder, verzorger, begeleider of medereiziger of broers of zussen onder de 10 jaar. Voor meer informatie, raadpleeg artikel 10 (Passagiers met specifieke behoeften – handicap of personen met beperkte mobiliteit) en de pagina over specifieke behoeften.

12.3.6 Het verlenen van assistentie op de luchthaven, bij het in- en uitstappen van het vliegtuig en met de aankomstformaliteiten op de bestemming valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende luchthavenautoriteit. Indien u op- en/of aanmerkingen heeft ten aanzien van de verleende service dient u deze te richten aan de luchthavenautoriteit.

12.4 Alle passagiers

12.4.1 Wij attenderen u erop dat u zich uiterlijk 30 minuten voor de geplande vertrektijd bij de vertrekgate dient te melden. Als u hierin verzuimt kunnen wij u niet meer toelaten tot de vlucht en verliest u het recht op uw zitplaats, zelfs wanneer u een easyJet Flexi-ticket, een stoel met extra beenruimte of vooraan in het vliegtuig hebt gekocht, of als u een easyJet Plus! kaarthouder bent en u uit hoofde hiervan in aanmerking komt voor Speedy Boarding. Wij raden u aan uiterlijk 40 minuten voor de geplande vertrektijd van uw vlucht bij de vertrekgate aanwezig te zijn.

12.4.2 Uw paspoort en reisdocumenten zullen worden gecontroleerd als u door de veiligheidscontrole gaat en nogmaals voordat u het vliegtuig instapt.

12.4.3 Indien u zich buiten de tijdsgrenzen zoals uiteengezet in artikel 12 (Online inchecken en luchthavenprocedures) bij de vertrekgate meldt, of indien u niet beschikt over de juiste reisdocumenten en niet klaar bent om te vliegen, kunnen wij u de toegang tot het vliegtuig ontzeggen en zult u het recht op uw zitplaats verliezen noch aanspraak kunnen maken op eventuele compensatie, e.e.a. behoudens eventuele passagiersrechten binnen internationale of nationale wet- en regelgevingen waaruit het tegendeel blijkt. Om misverstanden te voorkomen, valt hieronder eveneens het niet hebben verstrekt of niet kunnen voorleggen van de vereiste informatie met betrekking tot de Advanced Passenger Information (API) regelgeving. Onze vereisten aangaande op voorhand af te geven passagiersinformatie (API) zijn nader uiteengezet in artikel 27. In dergelijke gevallen kunt u zich richten tot een medewerker van onze verkoop- of klantenservicebalie (indien beschikbaar) die u hierbij verder zal helpen. In sommige uitzonderlijke gevallen kunt u worden omgeboekt naar een latere vlucht in overeenstemming met artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)).

12.4.4 We zullen ons best doen om u te laten instappen na het Speedy Boarding maar vóór de andere passagiers, zodat het cabinepersoneel u een veiligheidsbriefing kan geven voor het vertrek van de vlucht. Indien u vooraf moet instappen, gelieve ons luchthavenpersoneel daarvan op de hoogte te brengen wanneer u incheckt.

12.4.5 Gelieve er nota van te nemen dat easyJet een streng beleid heeft inzake het vooraf instappen. Iemand die vooraf instapt, mag vergezeld worden door maximum één persoon die de aangewezen voogd, ouder, verzorger, ondersteunend persoon of reispartner is, en enige broers of zussen onder de 10 jaar. Gelieve Artikel 10 (Passagiers met specifieke behoeften –handicap of personen met beperkte mobiliteit) en de pagina over specifieke behoeften te raadplegen voor meer informatie.

12.4.6 Het voorzien van assistentie om door te luchthaven te gaan, in te stappen op het vliegtuig, uit te stappen uit het vliegtuig en door het aankomstproces te gaan, is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende luchthavendirectie. Indien u wilt weten in hoeverre de luchthaven is voorzien om voorvermelde diensten te verlenen, kan u zich wenden tot de desbetreffende luchthavendirectie.

12.5 Ingecheckte passagiers

12.5.1 Uw paspoort en reisdocumenten worden gecontroleerd aan de veiligheidscontrole gaat, en opnieuw vooraleer u het vliegtuig instapt.

12.5.2 Het is aangeraden dat u ten minste 45 minuten voor het geplande vertrekuur van uw vlucht klaar staat aan de instappoort.

12.5.3 Indien u zich buiten de tijdslimieten uiteengezet in dit artikel 12 (Inchecken) aan de instappoort meldt, of indien u niet over de nodige documenten beschikt of niet klaar bent om te reizen, kunnen we weigeren u te vervoeren en zal u uw zitplaats en elk recht op compensatie verliezen, onder voorbehoud van alle passagiersrechten overeenkomstig alle internationale en nationale wetten of andersluidende voorschriften. Om twijfel te vermijden: dit omvat het niet kunnen voorleggen van de nodige informatie met betrekking tot de verordeningen inzake de API-gegevens. Details over de vereisten betreffende de op voorhand af te geven passagiersgegevens worden uiteengezet in Artikel 27 (Op voorhand af te geven passagiersgegevens). In deze gevallen dient u naar ons verkooppunt op de luchthaven te begeven (waar beschikbaar) en zich te richten tot onze vertegenwoordiger, die u misschien zal kunnen helpen. In beperkte omstandigheden zal u kunnen overgedragen worden naar een latere vlucht in overeenstemming met Artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibel tarief (“easyJet Flexi”)).

13 Documenten en andere vereisten

13.1 Vereisten identiteitsbewijs met foto

13.1.1 De luchtvaartmaatschappij eist dat alle passagiers een identiteitsbewijs met foto voorleggen bij het inchecken van alle vluchten, met inbegrip van binnenlandse vluchten. Passagiers die online ingecheckt hebben moeten hun identiteitsbewijs met foto voorleggen aan de instappoort.

13.1.2 In het algemeen geldt dat alleen op binnenlandse vluchten, kinderen onder de 16 jaar niet vereist zijn een identiteitsbewijs met foto te overleggen indien ze worden vergezeld door een volwassene. Voor meer informatie over specifieke identificatieplichten, raadpleeg onze pagina over identificatieplicht voor kinderen. Voor internationale vluchten, zie artikel 13.1.3 hieronder.

13.1.3 Alle internationale vluchten
De vereiste documenten voor internationale vluchten (inclusief vluchten in de EU) zijn een geldig paspoort. In sommige gevallen wordt ook een geldige nationale identiteitskaart die geldig is voor de lidstaten van de Europese Unie aanvaard, op voorwaarde dat deze, wanneer van toepassing, voorgelegd kan worden samen met andere relevante documenten zoals een visum. Een verlopen paspoort, of een verlopen nationale identiteitskaart die geldig is voor de lidstaten van de Europese Unie, zijn geen geldige vorm van identificatie voor een internationale vlucht. Als u niet afkomstig bent uit een lidstaat van de EU en naar de EU zult reizen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw reisdocumenten geldig zijn voor ten minste drie (3) maanden vanaf de vertrekdatum uit het Schengengebied waaruit u vertrok.

13.2 Documenten en verantwoordelijkheid

U alleen bent verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten, reglementeringen, regels, eisen en vereisten van alle landen waarnaar en waaruit wordt gevlogen en voor het naleven van onze vervoersvoorwaarden en instructies. We zullen ten aanzien van u niet aansprakelijk zijn voor het verkrijgen van de nodige documenten of het naleven van zulke wetten, reglementeringen, regels, eisen of instructies, zowel mondeling als schriftelijk of op enige andere manier gegeven, of voor de gevolgen van het niet verkrijgen van zulke documenten of van de niet naleving van zulke wetten, reglementeringen, regels, eisen of instructies... Behoudens artikel 27 (Op voorhand af te geven passagiersgegevens) waarin de af te geven passagiersgegevens omschreven worden (met inbegrip van paspoortgegevens) die de vervoerder op voorhand aan de luchthavens van bestemming moet geven, blijft het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u toegelaten wordt om een staat of staatsgebied te betreden. Het bezorgen van deze informatie door de vervoerder aan de luchthavens van bestemming geldt geenszins als de aanvaarding of toelating om een staat of staatsgebied te betreden.

13.2.1 Reisdocumenten

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en het bezitten, en het voorhanden hebben ter controle van alle vereiste reisdocumenten (met inbegrip van uw bevestigingsdocument) alle in- en uitreisdocumenten, documenten inzake gezondheid en medische toestand, en alle andere documenten vereist door alle toepasselijke wetten, reglementeringen, regels, eisen en vereisten van alle landen waarnaar en waaruit wordt gevlogen. Afhankelijk van alle toepasselijke passagiersrechten overeenkomstig alle internationale of nationale andersluidende wetten of reglementeringen, behouden we ons het recht om het vervoer van alle passagiers te weigeren indien we enigszins vermoeden dat deze laatsten zulke wetten, reglementeringen, regels, eisen en vereisten niet naleven of indien de documenten van die passagier niet in overeenstemming zijn met zulke wetten, reglementeringen, regels, eisen en vereisten.

13.2.2 Weigering tot toegang

U gaat ermee akkoord om het toepasselijk tarief en/of alle toepasselijke kosten en/of boete te betalen indien wij, op verzoek van een overheids- of immigratie-instantie, u moeten terugbrengen naar uw oorspronkelijk vertrekpunt of elders, tengevolge van uw ontoelaatbaarheid in het land, ongeacht of het een transitluchthaven of de luchthaven van bestemming is. In zulke gevallen zullen we geen terugbetaling aanbieden van het door uw betaalde tarief voor de betrokken vluchten met ons (met inbegrip van alle vluchten die u niet kan nemen tengevolge van uw geweigerde toegang). Alle kosten die wij in uw naam moeten maken, zullen worden doorgerekend aan u via de kredietkaart of debetkaart die u hebt gebruikt voor uw boeking.

13.2.3 Passagiers verantwoordelijk voor geldboetes, opsluiting, kosten, etc.

Indien wij een boete of schadevergoeding moeten betalen of storten, of indien wij enige kosten moeten dragen tengevolge van het feit dat u de toepasselijke wetten, reglementeringen, regels, eisen of andere vereisten van de landen waarnaar en waaruit wordt gevlogen niet heeft nageleefd, of indien u de vereiste documenten niet kan voorleggen, zal u op ons verzoek het betaalde bedrag of kosten die nog verschuldigd zijn aan ons terugbetalen. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van de waarde van enig ongebruikt vervoer door u, of andere kredieten (bv. cadeaubonnen, tegoedbonnen, etc.) in uw naam. We kunnen ook via de kredietkaart of debetkaart die u hebt gebruikt om uw boeking te maken, de door u verschuldigde kosten in rekening brengen.

13.2.4 Veiligheidscontroles

U zult zich onderwerpen aan alle veiligheidscontroles of vereisten die aan u worden gevraagd door staatsambtenaars, luchthavenpersoneel of door ons. Dit omvat alle informatie die wij moeten voorleggen om de vereisten betreffende de op voorhand af te geven passagiersgegevens (zie Artikel 27 (Op voorhand af te geven passagiersgegevens)) na te leven.

14 Zitplaatsen

14.1 Algemeen

easyJet maakt gebruik van een systeem voor toegewezen zitplaatsen. Dit houdt in dat u, afhankelijk van de door u (of voor u) gekozen stoel, tijdens het inchecken een instapgroep toegewezen krijgt, hetzij online of op de luchthaven. easyJet heeft een instapsysteem met prioriteit.

14.2 Instappen

14.2.1 Zodra u aan boord bent, kunnen de door u gekozen zitplaatsen mogelijk nog worden veranderd om operationele of veiligheidsredenen. Gelieve de aanwijzingen van het cabinepersoneel inzake dit opzicht te willen volgen (zie Artikel 14.3 (Uitzonderingen op zitplaatsen) hieronder).

14.2.2 We begrijpen dat er passagiers zijn die behoefte hebben aan speciale assistentie bij het instappen en plaatsnemen. Gelieve ons incheckpersoneel en gatepersoneel hiervan op de hoogte te willen brengen en we zullen ons best doen om meer tijd te voorzien voor uw instappen en plaatsnemen. Gelieve artikel 10 (Passagiers met specifieke behoeften – Invaliditeit, medisch en gezondheid) en de pagina over hulpbehoevende passagiers te raadplegen voor meer informatie.

14.3 Uitzonderingen op zitplaatsen

14.3.1 Vanwege veiligheidsredenen zijn er een aantal zitplaatsen die niet beschikbaar zijn voor alle passagiers. Deze bevinden zich op de eerste rij van het toestel, bij de uitgangen boven de vleugels en in de laatste rij. Iemand die plaatsneemt op deze zitplaatsen moet fysiek in staat zijn om het cabinepersoneel te assisteren in het uitzonderlijke geval van een noodevacuatie. Raadpleeg voor meer informatie onze Veelgestelde Vragen Toegewezen Zitplaatsen.

14.3.2 We behouden het recht om zitplaatsen opnieuw toe te wijzen uit hoofde van veiligheids- of operationele redenen.

14.4 Speedy Boarding

14.4.1 Wanneer u een stoel met extra beenruimte, een stoel vooraan in het vliegtuig of een easyJet Flexifare-ticket hebt gekocht, of als u een easyJet Plus!-kaarthouder bent, mag u zich aansluiten bij de rij voor Speedy Boarding bij het inchecken en het instappen in het vliegtuig. Passagiers die recht hebben op Speedy Boarding worden in dit artikel de ‘Speedy Boarding Groep’ of de ‘Speedy Boarders’ genoemd. Voor meer informatie over Speedy Boarding, verzoeken wij u onze FAQ’s te raadplegen.

14.5 Toegewezen Zitplaatsen

14.5.1 We werken op alle vluchten met een systeem van toegewezen zitplaatsen ('Toegewezen zitplaatsen').

Voor meer informatie over toegewezen zitplaatsen kunt u onze Veelgestelde vragen raadplegen of contact opnemen met onze klantenservice.

U kunt tijdens het boeken, of op elk moment voorafgaand aan het online inchecken en afhankelijk van de beschikbaarheid, tegen betaling een vooraf geselecteerde zitplaats ofwel online dan wel via onze klantenservice boeken, en kiezen uit de verschillende stoelen zoals uiteengezet in onderstaande tabel.

Stoeltypes

A319

Eerste rij (extra beenruimte)

Rij 1 (opmerking:  rij 1 D, E, F zijn bij de scheidingswand)

 

Extra beenruimte (vleugel)

Rijen 10 en 11

 

Vooraan

Rijen 2 tot en met 5

 

Overige stoelen

Rijen 6 tot 9, en 12 tot en met 26

A320

Eerste rij (extra beenruimte)

Rij 1 (opmerking:  rij 1 D, E, F zijn bij de scheidingswand)

    

Extra beenruimte (vleugel)  

Rijen 12 en 13

 

Vooraan    

Rijen 2 tot en met 6

 

Overige stoelen    

Rijen 7 tot 11, en 14 tot en met 31

U kunt een vooraf geselecteerde zitplaats ofwel online dan wel via de klantenservice boeken, op basis van de tarieven zoals uiteengezet in Ons toeslagenoverzicht. Toeslagen voor toegewezen zitplaatsen zijn gebaseerd op het van toepassing zijnde tarief op de aanschafdatum van de toegewezen zitplaats voor de desbetreffende vlucht of vluchten. Toeslagen voor toegewezen zitplaatsen kunnen variëren en zijn afhankelijk van zowel de verschillende stoeltypen (d.w.z. eerste rij, extra beenruimte/vooraan en overige stoelen) en de specifieke vluchten op de boeking. Voor meer informatie over de verschillende toeslagen voor toegewezen zitplaatsen, raadpleeg Ons toeslagenoverzicht. Wij attenderen u erop dat de stoelindeling voor vluchten naar/van Berlin Tegel die uitgevoerd worden door onze partners kan afwijken van bovengenoemde indeling.

 

Indien u besluit om geen zitplaats voorafgaand of tijdens het online inchecken te selecteren, zullen wij u automatisch en gratis een zitplaats toewijzen.

 

14.5.2 Als u een stoel met extra beenruimte, een stoel vooraan in het vliegtuig of een easyJet Flexifare-ticket hebt geboekt, of als u een easyJet Plus!-kaarthouder bent, hebt u automatisch het recht u aan te sluiten bij de rij voor Speedy Boarding bij de bagage-afgiftebalie en bij het instappen in het vliegtuig.

14.5.3. Wij zullen trachten om families en groepen die niet voor op voorhand Toegewezen Zitplaatsen hebben gekozen indien mogelijk samen te laten zitten, mits zij allemaal onder dezelfde boeking hebben geboekt, maar dit kan niet gegarandeerd worden. Om veiligheidsredenen kunnen passagiers met baby's slechts een aantal zitplaatsen selecteren.

14.5.4. De kosten voor Toegewezen Zitplaatsen zijn niet terugbetaalbaar en niet overdraagbaar in geval van annulering of overdracht. De kosten voor Toegewezen Zitplaatsen zullen terugbetaald worden indien wij uw vlucht met Toegewezen Zitplaatsen annuleren.

14.5.5. Wij behouden ons het recht om uw geselecteerde zitplaatsen om operationele of veiligheidsredenen te wijzigen. Indien wij u geselecteerde zitplaats moeten wijzigen en uw keuze niet kunnen respecteren door een zitplaats op dezelfde of hogere rij aan te bieden, dan zal u recht hebben op de terugbetaling van de kosten voor de Toegewezen Zitplaats.

14.5.6. Wij zullen trachten om een aangepaste zitplaats te selecteren, die aansluit op de behoeften van Passagiers die speciale assistentie nodig hebben.

15 Vertragingen, annuleringen en geweigerde boarding

15.1 Dienstregelingen

15.1.1 Onder voorbehoud van alle toepasselijke passagiersrechten overeenkomstig alle internationale of nationale wetten, worden de vluchturen in de dienstregelingen, uurroosters of elders niet gegarandeerd en maken ze geen deel uit van het vervoerscontract.

15.1.2 Tenzij veroorzaakt door een foutieve handeling of nalatigheid, zullen we niet aansprakelijk zijn voor vergissingen of weglatingen in onze dienstregelingen of andere gepubliceerde uurroosters betreffende de data, uren van vertrek- of aankomsttijden of de uitvoering van elke vlucht.

15.2 Wijziging van dienstregeling, annulering, vertraging, geweigerde boarding

15.2.1 Het kan zijn dat we, nadat een boeking is gemaakt, onze dienstregeling alsnog moeten wijzigen, vluchten moeten annuleren, omleiden of verzetten, of iemand toch niet kunnen toelaten. Deze wijzigingen kunnen om veiligheids-, commerciële of operationele redenen of vanwege vereiste wettelijke goedkeuringen moeten worden doorgevoerd.

15.2.2 De toepasselijke bepalingen ingeval van annuleringen, vertragingen en instapweigering zijn uiteengezet in het Verdrag en indien van toepassing in de Verordening (EG) 216/2004. Meer informatie over uw rechten en ondersteunende informatie over verstoorde diensten is beschikbaar op onze website. 

15.3 De boeker informeren

Wanneer een annulering of een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd in onze dienstregeling, zullen we redelijke inspanningen doen om de boeker zo spoedig mogelijk te informeren over zulke annulering of wijziging, die dan alle passagiers/leden van de groep op de hoogte dient te brengen.

15.4 Fraude of onwettige activiteiten

Betalingen moeten worden geautoriseerd door de kaarthouder zoals genoemd in de boeking. Wij behouden ons het recht voor om uw vlucht te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, indien:

15.4.1 U, als u daarom wordt verzocht, geen contactgegevens kunt verstrekken van de kaarthouder zodat wij onze veiligheidscontroles kunnen uitvoeren;

15.4.2 De kaarthouder de betaling niet heeft geautoriseerd en beweert dat de boeking frauduleus is;

15.4.3 Wij redelijkerwijs vermoeden dat de kaarthouder of passagier betrokken is bij andere frauduleuze activiteiten.

Fraudeverdenkingen

Zo nu en dan kan het voorkomen dat banken en creditcardmaatschappijen een beroep op ons doen om transacties te onderzoeken waarvan de kaarthouder vermoedt dat deze frauduleus zijn. Indien wij in de loop van dit onderzoek redelijkerwijs hebben kunnen vaststellen dat de kaarthouder een transactie ten onrechte heeft aangemerkt als frauduleus, zal de boeking worden onderworpen aan nader intern onderzoek. Toekomstige boekingen gerelateerd aan de desbetreffende kaarthouder kunnen worden opgeschort totdat alle openstaande vorderingen aangaande de incorrecte aanmerking aan ons zijn voldaan.

15.5 Verordening 261 schadevergoeding

15.5.1 Dit artikel is van toepassing op schadevergoeding op grond van Verordening 261.

15.5.2 Passagiers moeten claims rechtstreeks bij easyJet indienen en ons 28 dagen (of tijd die volgens toepasselijke wetgeving vereist is, of minder) de tijd geven om rechtstreeks naar de passagier te reageren alvorens zij een derde partij inschakelen om namens hen schadevergoeding te vorderen. Claims kunnen worden ingediend via het online formulier.

15.5.3 Wij zullen claims die door een derde partij zijn ingediend niet verwerken ingeval de betreffende passagier de claim niet rechtstreeks bij ons heeft ingediend en ons geen tijd heeft gegeven om te reageren, in overeenstemming met artikel 15.5.2 hierboven.

15.5.4 Artikel 15.5.2 en 15.5.3 hierboven zijn niet van toepassing op passagiers die niet in staat zijn om zelf claims in te dienen. De wettelijke vertegenwoordiger van deze passagier mag een claim namens de betreffende passagier bij ons indienen. Wij kunnen bewijs van u verlangen dat de wettelijke vertegenwoordiger bevoegd is om een claim namens de passagier in te dienen.

15.5.5 Een passagier kan, namens andere passagiers op dezelfde boeking, een claim bij ons indienen. Wij kunnen bewijs van u verlangen dat de passagier de toestemming heeft van andere passagiers op de boeking, om een claim namens hen in te dienen.

15.5.6 In elk geval, met uitzondering van artikel 15.5.4 en 15.5.5 hierboven, zullen wij claims die door een derde partij zijn ingediend, niet verwerken, tenzij de claim vergezeld gaat van de juiste documentatie die naar behoren

15.5.7 Het is passagiers, op grond van deze clausule, niet verboden om juridische of externe adviseurs te raadplegen alvorens hun claim rechtstreeks bij ons in te dienen.

15.5.8 In overeenstemming met onze procedures zal iedere schadevergoeding worden overgemaakt naar een genomineerde bankrekening van een passagier op de boeking. We kunnen bewijs van u verlangen dat de bankrekening wordt aangehouden door de betreffende passagier. (Restituties voor geannuleerde vluchten zullen afzonderlijk aan de boeker worden overgemaakt in overeenstemming met artikel 6.5).

16 Aansprakelijkheid

16.1 Onze vervoersvoorwaarden

Huidige vervoersvoorwaarden beheersen onze aansprakelijkheid ten aanzien van u. De aansprakelijkheid van enige andere vervoerder met wiens ticket of boeking u reist, wordt uiteengezet in de eigen voorwaarden van deze vervoerder.

16.2 Beheerst door het Verdrag

Ons vervoer is onderworpen aan de regels en beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid vastgesteld in het Verdrag, tenzij het vervoer geen internationaal vervoer is waarvoor het verdrag niet geldt. In dat geval zijn alle andere toepasselijke wetten van toepassing.

16.3 Overlijden of lichamelijke letsel van een passagier

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor alle personenvervoer uitgevoerd door ons:

16.3.1 We zijn aansprakelijk voor ongevallen indien het ongeval dat de dood of het letsel heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens enige handeling verband houdende met het aan boord gaan of het verlaten van het luchtvaartuig.

16.3.2 De hoogte van een door ons te betalen schadevergoeding is niet onderworpen aan een (bij enige toepasselijke wet, verdrag of overeenkomst omschreven) financieel maximumbedrag, tenzij wanneer het Verdrag van toepassing is en indien de bewezen schade 113.100 bijzondere trekkingsrechten overschrijdt. We zijn niet aansprakelijk indien wij het bewijs aanbrengen dat de schade niet te wijten is aan de schuld of foutieve handeling of verzuim van ons of van onze ondergeschikten of lasthebbers of wanneer deze schade uitsluitend te wijten is aan de schuld of foutieve handeling ofwel verzuim van een derde partij.

16.3.3 Indien we bewijzen dat de schade werd veroorzaakt of gedeeltelijk veroorzaakt door de schuld of elke andere foutieve handeling of verzuim van de overledene of verwonde passagier, kunnen we volledig of gedeeltelijk worden opgeheven van onze aansprakelijkheid in overeenstemming met het toepasselijk recht.

16.3.4 Indien een passagier overlijdt of gewond geraakt bij een ongeval terwijl de passagier aan boord was van een vliegtuig van easyJet, of tijdens het in- of uitstappen, zullen we u, binnen de vijftien dagen na vaststelling (door een rechtbank of andere instantie) van de identiteit van de natuurlijke persoon die recht heeft op een schadevergoeding, de noodzakelijke voorafbetalingen, proportioneel met de geleden ontbering, overmaken dewelke vereist zijn om in de onmiddellijke economische behoeften van deze persoon te voorzien. In het geval van overlijden, zal deze voorafbetaling niet minder zijn dan de tegenwaarde van 16,000 SDR per passagier.

16.3.5 Elke voorafbetaling betaald overeenkomstig artikel 16.3.4:

(a) houdt geen aansprakelijkheidserkenning in en doet geen afbreuk aan een eventueel verweer dat wij zouden kunnen inroepen; (b) kan gecompenseerd worden met elke latere som verschulidgd op basis van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder; (c) kan niet worden teruggevorderd, tenzij wij nadien bewijzen dat: (1) de schade (deels) was veroorzaakt door de nalatigheid van de overleden of verwonde passagier; of (2) de persoon die het voorschot heeft ontvangen door zijn eigen nalatigheid het overlijden of het letsel (mee) veroorzaakt heeft; of (3) dat de persoon die de voorafbetaling ontvangen heeft, niet diegene die daarop gerechtigd was.

16.3.6 Behoudens de toepassing van afijkende wettelijke bepalingen, wanneer een voorafbetaling conform 16.3.4 hierboven, of enig deel daarvan aan ons moet worden terugbetaald, conform 16.3.5, dan zal de persoon die de voorafbetaling heeft ontvangen deze aan ons terugbetalen zodra het bewijs ervan (door een rechtbank of anderszins) is vastgesteld, samen met de intresten berekend vanaf de datum van ontvangst van de voorafbetaling door die persoon tot de datum van terugbetaling aan ons, tegen de alsdan geldende gerechtelijke interesten van toepassing in het bevoegde gerecht.

16.3.7 Met betrekking tot een eventuele voorafbetaling dat volgens artikel 16.3.4 betaald moet worden of enig bedrag uitgedrukt in een tegenwaarde van Bijzondere Trekkingsrechten (BTR), zal de tegenwaarde in de lokale munteenheid berekend worden tegen de gangbare door het Internationaal Monetair Fonds vastgestelde koers voor de desbetreffende datums.

16.4 Vertraging voor passagiers

In aanvulling op alle toepasselijke aansprakelijkheden waarnaar werd verwezen in Artikel 15.2, overeenkomstig het Verdrag, zullen we aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit uw vertraging, tot de limiet van onze aansprakelijkheid onder het Verdrag, zijnde 4.694 bijzondere trekkingsrechten. We zullen niet aansprakelijk zijn ingeval we alle redelijke maatregelen hebben getroffen om de schade te vermijden of indien het onmogelijk was zulke maatregelen te treffen.

16.5 Beschadiging van bagage

De volgende voorwaarden gelden voor het vervoer van bagage door ons: 16.5.1 Met betrekking tot geregistreerde bagage zijn wij aansprakelijk voor de vernietiging, verlies of beschadiging terwijl de bagage onder onze hoede was en voor zover de schade niet voortvloeit uit inherente gebreken, de kwaliteit of een gebrek aan de bagage;

16.5.2 We zullen niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit overlading, schade aan handvaten van alle types, wielen, pootjes en zakken of voor het verlies van trekbanden, borgbeugels en sloten aan de buitenkant;

16.5.3 We zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan uw handbagage voortvloeiend uit, of bevorderd door uw nalatigheid;

16.5.4 Onze aansprakelijkheid voor schade aan uw bagage is beperkt tot maximaal 1.131 bijzondere trekkingsrechten per passagier, tenzij (a) bewezen kan worden dat de schade het gevolg is van ons handelen of nalaten of van dat van onze aangestelden of agenten en met opzet was begaan om schade te berokkenen of roekeloos en met de wetenschap dat daardoor waarschijnlijk schade zou ontstaan, en dat in het geval van een dergelijke handeling of nalatigheid door een aangestelde of agent het eveneens is bewezen dat onze aangestelden en agenten handelden binnen hun verantwoordelijkheden.

16.5.5 Bijzondere trekkingsrechten zullen worden omgerekend in de toepasselijke nationale munteenheid op de datum van het gerechtelijk vonnis of schikking.

16.5.6 We zijn in geen geval aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan bagage die niet mag worden vervoerd in overeenstemming met artikel 20 (Gevaarlijke goederen) of voor enige breekbare, waardevolle, bederfelijke artikelen of voorwerpen die niet in gepaste verpakkingen in uw bagage werden vervoerd in strijd met de vereisten in Artikel 19.12 (Bagage, Ongeschikte voorwerpen voor bagage).

16.5.7 Onze aansprakelijkheid jegens u onder 16.5.4 hierboven is beperkt tot maximaal 1.131 speciale trekkingsrechten per passagier, tenzij een verklaring van een hogere waarde (tot een maximum van £ 2500) wordt aangegeven wanneer u uw ruimbagage bij ons inlevert en een aanvullende vergoeding wordt betaald volgens onze geldende tarieven (zie Tarieven en prijzen), in welk geval onze aansprakelijkheid is beperkt tot een dergelijke hoger aangegeven waarde (op voorwaarde dat het hogere bedrag beperkt is tot de waarde van het daadwerkelijk belang dat de passagier heeft in aflevering op de plaats van bestemming). Een verklaring kan alleen worden afgegeven op het moment van de reis bij onze verkoopbalie of Klantenservice. Wij behouden ons het recht voor om te controleren of een verklaarde waarde inderdaad de inhoud van de ruimbagage weerspiegelt. Wij hebben ook het recht om in het geval van schade bewijs te leveren dat het verklaarde bedrag hoger was dan het daadwerkelijk belang op het moment van levering.

16.6 Geen verdere aansprakelijkheid

Met uitzondering van huidige voorwaarden, verwerpen we alle aansprakelijkheid voor alle kosten, uitgaven, verlies of schade welke dan ook die zou voortvloeien uit het vervoer.

16.7 Algemeen

16.7.1 We zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de naleving door ons van wetten of overheidsregelingen, bevelen of vereisten, noch voor het niet-naleven door u van dergelijke wetten, overheidsregelingen, bevelen of vereisten. 16.7.2 Iedere uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid geldt in dezelfde mate als ze op ons toepasselijk zijn uit tot onze gemachtigde agenten, bedienden, werknemers en vertegenwoordigers en iedere (rechts)persoon wiens vliegtuig door ons wordt gebruikt evenals diens agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers. Het totale bedrag dat van ons en van de door bevoegde verkoopsagenten, werknemers, vertegenwoordigers en de (rechts)persoon en diens agenten teruggevorderd kan worden, zal het gelimiteerde bedrag van onze eventuele eigen aansprakelijkheid niet overschrijden.

16.7.3 We zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade en gevolgschade van welke aard of oorzaak dan ook. Tenzij specifiek anders aangegeven in huidige voorwaarden, zal niets in deze Vervoersvoorwaarden geïnterpreteerd kunnen worden als een verzaking aan elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid onder het Verdrag of onder de toepasselijke wetgeving. In geen geval zullen onze verplichtingen de aansprakelijkheid zoals uiteengezet in huidige voorwaarden overschrijden.

17 Vorderingen van de passagiers

17.1 Vorderingen betreffende lichamelijk letsel of overlijden

Indien:

(a) u een vordering heeft betreffende een lichamelijk letsel; of (b) uw erfgenamen een vordering hebben betreffende uw overlijden,

dient u of desgevallend uw erfgenamen ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

17.2 Protest betreffende bagage

17.2.1 Indien u uw geregistreerde bagage bij de levering zonder protest in ontvangst neemt, geldt dit als bewijs tot het tegendeel, dat de bagage in goede staat en in overeenstemming met huidige voorwaarden geleverd is, tenzij u het tegendeel bewijst. We zullen niet aansprakelijk zijn voor normale slijtage van de bagage, zoals kleine krassen, afslijtingen, deuken en insnijdingen.

17.2.2 Indien uw bagage beschadigd, verloren of vertraagd is tijdens een vlucht van easyJet, dient u aan een personeelslid van easyJet op de luchthaven bij aankomst zodra u er zich van bewust bent dat uw bagage beschadigd, verloren of vertraagd is hiervan te verwittigen.

17.2.3 Indien uw bagage op uw uitgaande reis ten minste 24 uur is vertraagd, kan u gedurende maximaal drie dagen een redelijk bedrag (maximaal GBP 25 (+/- 30 EUR) per persoon per dag) uitgeven aan onontbeerlijke artikelen.

17.2.4 Om deze vergoeding te bekomen dient u binnen 21 dagen na aankomst van de betrokken vlucht onze klantendienst aan te schrijven op het adres dat u werd opgegeven door de afhandelingsagent van easyJet op de luchthaven waar de vertraging werd aangegeven. Alle klachten moeten worden gestaafd door bewijsstukken van de verrichte aankopen (bv. ontvangstbewijs).

17.2.5 In elk geval moet elke klacht met betrekking tot de schade aan bagage of verlies of vertraging van bagage schriftelijk worden medegedeeld aan easyJet binnen de volgende perioden:

(a) ingeval van schade aan uw bagage is, moet u dit laten weten zodra u de schade heeft ontdekt, en ten laatste binnen de 7 dagen na ontvangst; en (b) ingeval uw bagage vertraging had, binnen de 21 dagen nadat uw bagage te uwer beschikking is.

17.3 Beperkingen van klachten

Een gerechtelijke procedure om schadevergoeding en/of compensatie te vorderen moet zijn ingediend binnen de 2 jaar na de aankomstdatum van het vliegtuig op de plaats van bestemming, of de datum waarop het vliegtuig gepland was om te zullen aankomen, of de datum waarop uw vervoer door easyJet gestopt is. De methode voor de berekening van de verjaringstermijn wordt vastgesteld door de wet van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld.

Voor claims op grond van Verordening 261 wordt de verjaringstermijn bepaald door de wet van het gerecht waar de zaak wordt behandeld. Claims moeten in overeenstemming met artikel 15.5 worden ingediend.

18 Gedrag aan boord en op de luchthaven en het recht om vervoer te weigeren

18.1 Algemene vereisten

18.1.1 indien dergelijk handelen noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen of verordeningen van alle staten of landen waaruit of waarnaar wordt gevlogen, met inbegrip van wet- en regelgeving aangaande de op voorhand af te geven passagiersinformatievereisten (zie artikel 12 (Online inchecken en luchthavenprocedures) en artikel 28 (Op voorhand af te geven passagiersinformatie));

18.1.2 Indien u zich aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven misdraagt en u:

(a) het vliegtuig of andere personen of eigendommen aan boord of op de luchthaven in gevaar brengt; of (b) de bemanning of het luchthavenpersoneel hindert bij het uitoefenen van hun taken; of (c) de instructies van de bemanning of het luchthavenpersoneel niet naleeft; of (d) dreigende, grof of beledigende taal gebruikt tegenover de bemanning of het luchthavenpersoneel of u zicht gedraagt op één van de voorgenoemde manieren tegenover de bemanning of het luchthavenpersoneel; of (e) zich gedraagt op een gewelddadige, onvoorspelbare, onveilige of agressieve manier of op een manier waarop een andere passagier redelijkerwijze bezwaren heeft,

kunnen we maatregelen treffen indien het nodig wordt geacht om de voortzetting van zo’n gedrag te voorkomen, met inbegrip van bedwang of verwijdering van het vliegtuig of van de luchthaven, en de beëindiging van uw reis op een vlucht. U kunt vervolgt worden voor strafbare feiten gepleegd aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven. U zal ons moeten vergoeden voor alle kosten die voortvloeien uit uw ongepast gedrag aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven. Indien, als gevolg van het gedrag van een passagier, een omleiding noodzakelijk wordt, kunnen wij die passagier overhandigen aan de beveiligingsfunctionarissen of politie op het punt van uitwijking.

18.1.3 Indien wij als gevolg van uw gedrag naar ons redelijk oordeel besluiten het vliegtuig te doen omleiden met als doel u van boord te verwijderen, dan dient u alle kosten die wij daarbij oplopen aan ons te vergoeden. Indien een passagier schade veroorzaakt door zijn of haar daden, waardoor easyJet kosten moet maken, zal easyJet die persoon of personen aansprakelijk houden voor alle kosten, schadevergoedingen of daaruit resulterende verplichtingen. Elke kost die wij moeten maken tengevolge van de bepalingen in dit artikel kan aangerekend worden op de kredietkaart of debetkaart die gebruikt werd om de boeking te maken.

18.1.4 In overeenstemming met de veiligheidsvereisten van het VK betreffende burgerluchtvaart, zijn alle vluchten van easyJet rookvrij. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat roken ten strengste verboden is en dat maatregelen zullen worden genomen om een passagier aan boord van een vliegtuig van easyJet te doen stoppen met roken.

18.1.5 easyJet zal naar eigen oordeel alcoholische dranken aan passagiers aan boord verstrekken en bedienen. Het is passagiers echter verboden om op easyJet vluchten alcoholische dranken te verbruiken die zij zelf hebben meegenomen of die door derden zijn verstrekt.

18.2 Het recht om vervoer te weigeren

We kunnen u of uw bagage weigeren te vervoeren uit hoofde van veiligheidsredenen of indien:

18.2.1 zulke handeling noodzakelijk is om in overeenstemming te zijn met alle toepasselijke wetten, reglementeringen of bevelen van elke staat of land waaruit of waarnaar wordt gevlogen, met inbegrip van wetten of voorschriften inzake de vereisten betreffende op voorhand af te geven passagiersinformatie (zie Artikel 12 (Inchecken) en Artikel 30 (Op voorhand af te geven passagiersinformatie));

18.2.2 u of uw bagage, of het vervoeren van u of uw bagage, de veiligheid van het vliegtuig of de gezondheid en veiligheid van elke persoon in het vliegtuig in gevaar kan brengen;

18.2.3 u dronken bent of onder invloed van alcohol of drugs op de luchthaven of aan boord;

18.2.4 u in het bezit bent van illegale drugs, of indien er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat u in het bezit bent van illegale drugs;

18.2.5 uw geestelijke of lichamelijke toestand een gevaar of risico inhoudt voor uzelf, het vliegtuig of elke andere persoon aan boord;

18.2.6 u een medische ziekte of aandoening heeft waarvoor een schriftelijke verklaring van uw huisarts of plaatselijke arts wordt vereist om uw geschiktheid om te vliegen te bevestigen;

18.2.7 U hebt bedreigende, kwetsende, beledigende, obscene of aanstootgevende uitingen gedaan, of dergelijk gedragingen vertoont jegens een medewerker van easyJet, het cabine- of luchthavenpersoneel of een medepassagier;

18.2.8 u een bommelding heeft gemaakt aan easyJet;

18.2.9 u een misdaad heeft begaan tijdens het boekingsproces, het incheckings- of boardingproces of aan boord van het vliegtuig voor het vertrek;

18.2.10 u behoefte heeft aan bijzondere bijstand die niet binnen de diensten van easyJet aan mensen met een handicap vallen (zie Artikel 10 (Passagiers met specifieke behoeften– Invaliditeit, medisch en gezondheid) en onze pagina over specifieke vereisten;

18.2.11 u schade of verwondingen veroorzaakt, of indien u ermee dreigt andere passagiers, bemanning of luchthavenpersoneel te verwonden;

18.2.12 u een gevaar of risico bent voor uzelf of andere personen of bezittingen;

18.2.13 u zich onfatsoenlijk heeft gedragen op een vorige vlucht en uw niet aflatende houding suggereert dat zo’n gedrag zal worden herhaald;

18.2.14 u ofwel aan boord of op de luchthaven onze aanwijzingen betreffende veiligheid niet heeft nageleefd;

18.2.15 u hebt geweigerd uzelf of uw bagage te laten controleren voor veiligheid;

18.2.16 de toepasselijke tarieven, of enige te betalen kosten of belastingen niet zijn betaald, of indien een kredietovereenkomst tussen ons en u (of de persoon die de kosten betaalt) niet werd nageleefd;

18.2.17 u niet over de vereiste documenten beschikt;

18.2.18 enig document dat door u werd voorgelegd:

(a) bekomen werden op een onwettige manier of werden aangekocht bij een andere entiteit dan bij ons of bij onze vergunde agent; of (b) werden aangegeven als gestolen of verloren; of (c) vervalst is of voorwerp is van een betalingsfraude; of (d) gewijzigd is door iemand die niet tot ons of door onze vergunde agenten behoort, of gemutileerd is;

in welke gevallen wij ons het recht behouden om zulke documenten in ons bezit te houden;

18.2.19 de persoon die zich meldt bij de bagage-afgiftebalie of bij de vertrekgate niet kan bewijzen dat hij/zij de persoon is zoals genoemd als passagier in het bevestigingsdocument of in de boeking. Wij behouden ons het recht voor om in dergelijke gevallen een afgedrukt exemplaar van een dergelijk bevestigingsdocument te bewaren.

18.2.20 U hebt geknoeid met, of juist opzettelijk schade veroorzaakt aan, het vliegtuig of de veiligheidsuitrustingen. 

18.3 In elke situatie zoals hierboven omschreven, kunnen wij u van boord zetten van uw vlucht, zelfs nadat u bent ingestapt, zonder enige aansprakelijkheid vanwege onze kant. Wij kunnen eveneens al uw latere vluchten in uw boeking annuleren. In geen van deze gevallen zal een terugbetaling zich voordoen.

19 Bagage

19.1 Baby's

Voor baby's die een stoel met u delen kan eveneens incheckbagage worden geboekt.

19.2 Veiligheid

19.2.1 De passagiers en hun bagage zullen een veiligheidscontrole moeten ondergaan op de luchthaven.

19.2.2 De toepasselijke vereisten door overheidsinstanties of de luchthavendirectie betreffende bagage, in het bijzonder handbagage, zijn onderworpen aan wijzigingen op korte termijn. Als gevolg kunnen er bijkomende beperkingen worden doorgevoerd op ingecheckte bagage of handbagage door de regionale of nationale overheid, of door de luchthavendirectie, tussen het tijdstip waarop u de boeking maakte en de datum van uw reis. Die vereisten zullen gelden voor uw bagage op die luchthavens, hoewel deze vereisten kunnen verschillen van deze uiteengezet in de voorwaarden en/of in ons toepasselijke beleid. Indien de plaatselijke luchthavendirectie het toelaat om meer stukken geregistreerde bagage of handbagage mee te nemen dan hetgeen toegestaan wordt door ons, blijft u toch gebonden aan huidige voorwaarden.

19.3 Handbagage

19.3.1 tenzij u een easyJet Plus kaarthouder bent, of een Flexi-tarief of een stoel vooraan of met extra beenruimte hebt gekocht (en het u is toegestaan om een extra kleine tas van maximaal 45 x 36 x 20 cm mee te brengen naast de bagage hieronder beschreven), mogen passagiers één stuk handbagage meenemen die aan de volgende criteria moet voldoen:

• De maximale afmetingen van de handbagage mogen niet groter zijn dan 56 x 45 x 25 cm (met inbegrip van wielen, zakken en handvatten). Als gevolg van beperkingen op de beschikbare ruimte in de cabine van het vliegtuig op vele drukke vluchten, behouden wij ons echter het recht voor om handbagage in de laadruimte te plaatsen. De gegeven afmetingen omvatten handvatten, vakken en wielen, (zie Veelgestelde vragen over handbagage).

• Alle handbagage moet qua afmetingen gemakkelijk in de handbagagemallen passen die zich bevinden bij de bagageafgiftebalies op de luchthaven en de vertrekgates.

• Er geldt geen gewichtsbeperking voor het enkele artikel van handbagage binnen redelijke grenzen: dat wil zeggen een passagier moet het enkele artikel van handbagage zonder hulp veilig in de bagagevakken boven zijn/haar hoofd kunnen plaatsen en eruit halen. Soms kan het om operationele redenen nodig zijn een maximumgewicht in te stellen. In dat geval zal uw handbagage zonder extra kosten in het vrachtruim worden geplaatst, mits u hebt voldaan aan alle toepasselijke bagagevereisten en -beperkingen die zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden.

• Een handtas, aktetas en/of laptoptas telt als de toegestane hoeveelheid van één toegestaan stuk handbagage, tenzij u een easyJet Plus kaarthouder bent of een Flexi-tarief of een stoel vooraan of met extra beenruimte hebt gekocht.

• Een jas, sjaal, paraplu of wandelstok en één tas met artikelen die u hebt gekocht nadat u de veiligheidscontrole op de luchthaven van vertrek bent gepasseerd, mag eveneens worden vervoerd naast de toegestane hoeveelheid van één artikel handbagage.

19.3.2 Indien de limieten uiteengezet in artikel 19.3.1 beperkter zijn op de luchthaven van bestemming, informeren we u via e-mail.

19.3.3 Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is het om veiligheidsredenen verboden aan boord van een vliegtuig elektronische zendapparatuur of gelijksoortige instrumenten te gebruiken, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers. Alle andere apparatuur of zendapparatuur waar de zendfunctie kan worden uitgeschakeld, mogen worden gebruikt gedurende de vlucht. Zendapparatuur mag worden gebruikt wanneer de deuren van het vliegtuig open zijn. Onder de apparatuur en instrumenten die voor gebruik verboden zijn vallen onder andere draagbare radio's en opnameapparatuur, mobiele telefoons, laptopcomputers, cassette- en CD-, DVD- en MP3-spelers, elektronische spelletjes of walkie-talkies (met inbegrip van speelgoed met radiobesturing en portofoons). Chemische zuurstofgenerators zijn niet toegelaten aan boord, maar we laten wel kleine flesjes samengeperste lucht of zuurstof toe, en zuurstofconcentratoren op batterijen (afhankelijk van de maatbeperkingen). Voor meer informatie over toegestane apparatuur aan boord (zie Artikel 10 (Hulpbehoevende passagiers – Invaliditeit, medisch en gezondheid)).

19.3.4 U mag warme dranken aan boord dragen (met inbegrip van koffie en thee aangekocht op de luchthaven) die een deksel hebben. Alcohol mag aan boord worden gebracht, maar het is enkel toegestaan alcohol te gebruiken dat aan boord van het vliegtuig is gekocht (zie Artikel 8.1.5 (Gedrag aan boord en recht op weigering van vervoer, algemene vereisten).

19.3.5 Niet gebruikt

Zie handbagage

19.3.6 Indien u het toegestane gewicht voor handbagage overschrijdt zult u alle extra en/of te grote tassen bij de bagage-afgiftebalie of de vertrekgate moeten afgeven zodat dit alsnog kan worden ingecheckt. Voor elk stuk overbagage en voor elke kilo overgewicht zult u een toeslag moeten betalen zoals uiteengezet in Onze tarieven en prijzen.

19.3.7 Indien u deze vereisten niet naleeft en we ontdekken dat uw toegestane handbagage de toegestane limieten heeft overschreden aan de instappoort, zal een toeslag voor het overgewicht van uw bagage aan u worden aangerekend alsmede een toeslag voor gate-bagage per stuk, en een toepasselijk toeslag voor geregistreerde bagage zoals uiteengezet in onze Tarieven en Prijzen. Uw bagage wordt dan gemarkeerd als geregistreerde bagage en zal in het ruim van het vliegtuig worden geplaatst.

19.4 Geregistreerde bagage

19.4.1 Uw naam en andere persoonlijke gegevens moeten op uw geregistreerde bagage veilig worden vastgemaakt.

19.4.2 Bij afgifte aan ons van uw geregistreerde bagage, nemen wij die bagage in bewaring en geven we een bagage-identificatielabel voor elk stuk geregistreerde bagage.

19.4.3 In overeenstemming met alle toepasselijke passagiersrechten conform alle internationale en nationale andersluidende wetten of voorschriften, wordt de geregistreerde bagage in hetzelfde vliegtuig vervoerd als u, behoudens veiligheidsredenen of operationele redenen. Wij zullen uw bagage, indien mogelijk, vervoeren aan boord van de volgende beschikbare vlucht, of aan boord van een alternatieve vlucht. Indien uw geregistreerde bagage wordt vervoerd op de volgende vlucht, zullen we de geregistreerde bagage zo snel mogelijk aan u bezorgen, tenzij enige toepasselijke wet vereist dat u zelf aanwezig bent bij de douaneafhandeling.

19.4.4 In principe mag elk stuk geregistreerde bagage de totale afmetingen (dat wil zeggen lengte + breedte + hoogte) 275cm niet overschrijden, uitgezonderd voor artikelen die voor vervoer als sportartikelen werden aanvaard (zie Artikel 20.6 (Bagage, Sportartikelen) hieronder). Elk ander stuk geregistreerde bagage dat buiten deze afmetingen valt, zal worden beschouwd als bovenmaatse bagage en u dient contact op te nemen met onze klantendienst om meer informatie te ontvangen over de manier waarop dit artikel vervoerd kan worden.

19.4.5 Voor elk stuk incheckbagage wordt een toeslag geheven. Tijdens het boekingsproces mogen er per passagier maximaal drie stuks incheckbagage worden geboekt. Indien u aangeeft met incheckbagage te willen reizen, zal tijdens het boekingsproces de van toepassing zijnde online toeslag worden weergegeven. De online toeslag ligt lager dan de toeslag die voor incheckbagage op de luchthaven wordt geheven. Indien u ervoor kiest om alsnog incheckbagage toe te voegen nadat de boeking is gemaakt, kunt u dit tot twee uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd van uw vlucht ofwel online dan wel via de klantenservice doen tegen de van toepassing zijnde online toeslagen voor incheckbagage. Wij attenderen u erop dat als u incheckbagage toevoegt tijdens het maken van uw online boeking, de toegestane incheckbagage (stuks/gewicht) van toepassing zal zijn op alle vluchten in uw boeking. Indien u slechts aan bepaalde vluchten in uw boeking incheckbagage wilt toevoegen, kunt u dit uitsluitend op de luchthaven zelf doen. U mag tegen bijbetaling meer dan drie stuks incheckbagage per passagier meenemen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

19.4.6 Indien u besluit om naast uw reeds geboekte incheckbagage nog extra incheckbagage mee te nemen, en ons hiervan pas op de luchthaven zelf dan wel minder dan twee uur voor de geplande vertrektijd van uw vlucht op de hoogte stelt, zult u hiervoor op de luchthaven een hogere toeslag moeten betalen dan wanneer u dit online of via de klantenservice regelt. De van toepassing zijnde toeslagen zijn uiteengezet in Ons tarievenoverzicht.

19.4.7 Betaling van de relevante toeslag geeft u recht op 15 kg dan wel 23 kg per stuk ruimbagage dat u meeneemt, afhankelijk van het geselecteerde product.

19.4.8 Indien u uw toegestane incheckbagage overschrijdt, kunt u het toegestane gewicht uitsluitend verhogen door een overgewichttoeslag per kilogram te betalen, tot een maximum van 32 kg per stuk incheckbagage in overeenstemming met de toeslagen zoals uiteengezet in Ons tarievenoverzicht (zie ook Artikel 19.10 (Overgewichttoeslagen)).

19.4.9 Indien u met andere passagiers samen op dezelfde boeking reist, mag u uw toegestane ruimbagage samenvoegen met of verdelen over alle andere passagiers op de boeking. Echter, er geldt een maximum van 23 kg per passagier per betaald stuk ruimbagage.

19.4.10 Indien u samen reist met andere passagiers op dezelfde boeking, mag u uw toegestane geregistreerde bagage samenvoegen of verdelen onder alle andere passagiers op de boeking. Doch zult u slechts het recht hebben op 23kg toegestane geregistreerde bagage voor elke passagier die heeft betaald voor geregistreerde bagage.

19.4.11 U dient geen breekbare of bederfelijke artikelen, geld, juwelen, edele metalen, zilver, computers, elektronische apparatuur, inwisselbare papieren, waardepapieren of andere waardevolle artikelen, zakelijke documenten, paspoorten en ander identificatiedocumenten of stalen in uw geregistreerde bagage plaatsen, en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bovenvermelde artikelen, zoals uiteengezet in Artikel 16.5.3 (Bagage, schade aan bagage).

19.4.12 Vracht- of cargoartikelen kunnen niet worden aanvaard als geregistreerde bagage van de passagier.

19.5 Muziekinstrumenten

Sommige muziekinstrumenten kunnen worden aanvaard voor vervoer in de cabine. Gelieve onze regels over het vervoer van muziekinstrumenten te raadplegen voor meer informatie.

19.6 Sportartikelen

Om als “Sportartikelen Bagage” te worden beschouwd, moet de bagage ten minste één sportartikel uit onze lijst toegestane sportartikelen bevatten. Gelieve onze regels over het vervoer van sportartikelen te raadplegen voor meer informatie, waaronder de lijst toegestane sportartikelen.

19.7 Fietsen

Het vervoer van fietsen is onderworpen aan de toeslag voor sportartikelen en ze moeten correct verpakt zijn. Gelieve onze regels over het vervoer van fietsen te raadplegen voor meer informatie.

19.8 Het niet naleven van ons bagagebeleid

Indien u ons beleid betreffende het vervoer van handbagage, geregistreerde bagage, muziekinstrumenten, sportartikelen of fietsen niet naleeft, behouden we ons het recht voor om u het vervoer te weigeren zonder u enige vergoeding te moeten t betalen.. Dit omvat het niet betalen van een toeslag voor sportartikelen, kosten voor overgewicht van de bagage en/of indien u niet in staat bent een bagagekost te betalen aan de instappoort vooraleer het instappen is voltooid.

19.9 Geen terugbetaling van bagagekosten

Wij attenderen u erop dat reeds betaalde bagagetoeslagen niet-restitueerbaar zijn, zelfs wanneer u vervolgens het overgewicht, de incheckbagage, het (de) sportartikel(en), het (de) muziekinstrument(en) of de fiets(en) niet meeneemt, of wanneer u uw vlucht annuleert overeenkomstig Artikel 6 (Restituties en annuleringskosten).

19.10 Toeslag voor overgewicht

In principe mag elke passagier tegen betaling van een overgewichttoeslag, zoals uiteengezet in Ons tarievenoverzicht in Artikel 20.4 (Bagage, incheckbagage), meer incheckbagage meenemen dan het toegestane gewicht, tot een maximumgewicht van 32 kg per stuk incheckbagage. U kunt extra gewicht tegen betaling bijboeken, ofwel tijdens het boekingsproces via Mijn easyJet dan wel op de luchthaven zelf.

19.11 Afhaling en aflevering van bagage

(a) U zult uw bagage afhalen zodra die beschikbaar is op de plaatsen van bestemming of reisonderbreking. Indien u uw bagage niet opeist of ophaalt binnen de 28 dagen nadat de bagage beschikbaar werd gemaakt voor u, mogen wij erover beschikken zonder u daarvan op de hoogte te brengen en zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van u. (b) Enkel de houder van het bagage-identificatielabel, dat werd gegeven aan de passagier wanneer de geregistreerde bagage in bewaring werd genomen, heeft recht op de levering van de bagage. (c) Indien een persoon die de bagage opeist niet in staat is om een bagage-identificatielabel voor te leggen om deze bagage te identificeren, zullen we de bagage enkel aan die persoon leveren op de voorwaarde dat hij of zij voldoende bewijst het recht te hebben op deze bagage, en indien door ons verzocht, deze persoon voldoende zekerheid verstrekt om ons te vrijwaren van enig verlies, schade of kosten die wij kunnen oplopen tengevolge van zulke levering.

19.12 Ongeschikte voorwerpen voor bagage

U mag de volgende zaken niet in uw bagage plaatsen, en we kunnen bagage weigeren die de volgende voorwerpen bevatten:

(a) voorwerpen die niet op een correcte manier zijn verpakt in koffers of andere geschikte verpakkingen, om veilig vervoer te verzekeren bij het gewone behandelingsproces; (b) voorwerpen die onaanvaardbaar zijn overeenkomstig Artikels 19.4.9, 19.4.10 en 19.4.13 (geregistreerde bagage); (c) gevaarlijke goederen, behalve zoals voorzien in Artikel 21 (Gevaarlijke goederen); (d) voorwerpen waarvan het vervoer wordt verboden door de toepasselijke wetten,reglementeringen of eisen van alle landen waarnaar en waaruit wordt gevlogen; (e) voorwerpen die ongeschikt zijn voor vervoer wegens hun gewicht, grootte of vorm (met inbegrip van breekbare of bederfelijke voorwerpen. (f) levende dieren, behalve wanneer zoals voorzien in Artikel 22 (Vervoer van levende dieren); (g) menselijke resten, behalve zoals voorzien in Artikel 22 (Vervoer van menselijke resten).

19.13 Het recht te doorzoeken

19.13.1 Om redenen van veiligheid en beveiliging, mogen wij u vragen een doorzoeking, röntgenscan of ander type scan (met inbegrip van een lichaamsscan) toe te staan, die zal worden toegepast op uw persoon en/of uw bagage, en we kunnen uw bagage doorzoeken of laten doorzoeken in uw afwezigheid omdat u niet beschikbaar bent (met inbegrip van het breken van sloten die aan uw bagage hangen), om te bepalen of u al dan niet in het bezit bent van enig voorwerp omschreven in Artikel 19.12 (Bagage, ongeschikte voorwerpen voor bagage), of om te bepalen of uw bagage enig voorwerp omschreven in Artikel 19.12 (Bagage, ongeschikte voorwerpen voor bagage) bevat.

19.13.2 Indien u niet bereid bent onze vereisten uiteengezet in Artikel 19.13.1 na te leven, kunnen wij u of uw bagage weigeren te vervoeren zonder enige terugbetaling of andere aansprakelijkheid ten aanzien van u. Indien een doorzoeking of scan schade aan u of aan uw bagage veroorzaakt zullen wij niet aansprakelijk zijn voor zulke schade tenzij veroorzaakt door onze fout of nalatigheid.

19.13.3 Indien vereist dient u aanwezig te zijn bij de controle van uw bagage (zowel handbagage als geregistreerde bagage), door de douane of overheidsfunctionarissen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt tengevolge van het feit dat u deze vereisten niet naleeft, tenzij veroorzaakt door onze fout of nalatigheid.

20 Gevaarlijke goederen

20.1 Voorwerpen die een potentiële bedreiging vormen voor het vliegtuig of personen of bezittingen aan boord van het vliegtuig, zoals de voorwerpen omschreven in de reglementen betreffende gevaarlijke goederen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale Luchtvaartassociatie (IATA), waaronder gasflessen, ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen, vergiffen, radioactief materiaal, bijtende stoffen, vuurwapens en explosieven, zullen niet worden aanvaard voor vervoer in het ruim of in de cabine, zonder uitdrukkelijke goedkeuring vooraf. Gelieve onze regels over gevaarlijke goederen te raadplegen voor meer informatie.

20.2 Indien u twijfelt over welke voorwerpen u al dan niet mag meenemen in uw hand- of incheckbagage, of in welke bagage u bepaalde voorwerpen moet inpakken, neem dan voorafgaand aan uw reis contact met ons op of laat u bij aankomst op de luchthaven voorlichten door een medewerker van onze verkoop- of klantenservice.

21 Vervoer van levende dieren

Het vervoer van levende dieren, met inbegrip van huisdieren, insecten, reptielen, of elke vorm van vee, is verboden op het vliegtuig, zowel in de cabine van het vliegtuig als in het ruim, met uitzondering van het vervoer van geleide-/of assistentiehonden (zie Artikel 10 (Hulpbehoevende passagiers – invaliditeit, medisch en gezondheid)).

22 Vervoer van menselijke resten

easyJet aanvaardt op geen enkele route menselijke resten voor vervoer.

Het vervoer van menselijke assen is toegestaan ingeval u, de passagier in het bezit van de assen, een kopie van de overlijdensakte en de crematieverklaring kunt voorleggen. U moet ervoor zorgen dat de menselijke assen veilig verpakt zijn in een gesloten container die deel zal uitmaken van uw toegestane handbagage.

23 Autoverhuur

Voor de voorwaarden betreffende autoverhuur via easyJet, gelieve onze pagina over autoverhuur te raadplegen.

24 Vakanties

Voor algemene voorwaarden voor vakanties met easyJet, klik op deze link voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Voor algemene voorwaarden voor vakanties met easyJet, klik op deze link voor inwoners van Zwitserland (FR) en Zwitserland (DE)

Voor algemene voorwaarden voor vakanties met easyJet, klik op deze link voor inwoners van Spanje

Voor algemene voorwaarden voor vakanties met easyJet, klik op deze link voor inwoners van Italië

Voor algemene voorwaarden voor vakanties met easyJet, klik op deze link voor inwoners van Duitsland

Voor algemene voorwaarden voor vakanties met easyJet, klik op deze link voor inwoners van Frankrijk

Voor algemene voorwaarden voor vakanties met easyJet, klik op deze link voor inwoners van Nederland.
 

25 Belofte van prijs (alleen voor easyJet Plus-leden en Flight Club-leden)

25.1 Onze prijsbelofte en artikel 25 zijn uitsluitend van toepassing op kaarthouders van easyJet Plus! en Flight Club-leden. Indien u, of de boeker in uw naam, een boeking rechtstreeks via de website van easyJet heeft gemaakt en u, of de boeker, vervolgens ondervindt dat er lagere tarieven (wanneer samen gerekend met alle toepasselijke tarieven en kosten) beschikbaar zijn geworden voor dezelfde vlucht van easyJet, wordt u het verschil terugbetaald als een reiskrediet voor volgende vluchten met easyJet. De enige uitzondering op deze “belofte van prijs” is indien de lagere tarieven aangeboden worden als deel van een promotie die van start is gegaan nadat u uw vlucht heeft aangekocht. Om twijfel te voorkomen zal dit Artikel 26 niet van toepassing zijn op boekingen die gemaakt zijn namens u via een derde partij boekingssysteem met vergunning (bv. reisbureaus, screen scrapers) of via het callcenter van easyJet.

25.2 Elke vlucht zal afzonderlijk worden behandeld. Dit reiskrediet zal geldig zijn voor boekingen die binnen de 6 maanden na uitgifte van het reiskrediet vallen. Het reiskrediet zal vervallen op middernacht van de vervaldatum en de geldigheid van het reiskrediet kan niet worden verlengd.

25.3 Om recht te hebben op een terugbetaling, moet het lagere tarief nog steeds beschikbaar zijn wanneer de klacht wordt ingediend bij onze klantendienst, en moet het voor dezelfde datum, bestemming en hetzelfde vluchtnummer zijn als in de gemaakte boeking.

25.4 Indien uw verzoek “belofte van prijs” een boeking die een vluchtwijziging of naamswijziging heeft ondergaan betreft (zie Artikel 8 (Naamswijzigingen) en Artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (easyJet Flexi”))) dan beschouwt easyJet enkel de totale prijs (met inbegrip van alle toepasselijke kosten en prijzen) van de oorspronkelijke boeking als referentiepunt voor de prijsvergelijking, en niet de som van alle kosten van de oorspronkelijke boeking en de bijkomende kosten en prijzen tengevolge van naamwijziging of vluchtwijziging. Alle wijzigingskosten zijn niet terugbetaalbaar.

25.5 Claims m.b.t. “belofte van prijs” moeten via de telefoon aan onze klantendienst ingediend worden. Klachten die ingediend worden via fax, brief of e-mail worden niet aanvaard.

26 Gegevensbescherming

26.1 easyJet ziet toe op de manieren waarop je persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden deze door ons worden gebruikt. In het kader van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zoals de EU-verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AGV), wordt easyJet beschouwd als de ‘beheerder’.

26.2 Wij verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Voor meer informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze beschermen, hoe en waarom we deze verwerken, aan wie we deze openbaar maken en wat je rechten inzake deze zijn, verwijzen we je naar ons volledige privacybeleid. Deze kun je inzien op onze website: www.easyJet.com.

27 Op voorhand af te geven passagiersinformatie (API-gegevens)

27.1 Tengevolge van de Europese wetgeving, wordt easyJet voor uw vlucht verzocht om op voorhand passagiersinformatie (API) aan bepaalde luchthavens door te geven, indien u reist tussen bepaalde landen in Europa en omringende landen.

2.2 Indien deze informatie vereist is, zullen we u dit laten weten en zullen we u informeren over hoe u ons deze informatie kunt doorgeven. U zult ons deze informatie moeten verschaffen meer dan 2 uur voor het geplande vertrekuur van uw vlucht. De verschaffing van deze informatie door de vervoerder aan de luchthavens van bestemming, brengt geen aanvaarding of erkenning mee dat u een staat of staatsgebied mag betreden (zie Artikel 13 (Documenten en andere vereisten).

29 Verzekering

Een boeking is niet gedekt door enige financiële bescherming en u moet ervoor zorgen dat u de geschikte verzekering heeft die uw volledige reis dekt, met inbegrip van de waarde van uw bagage (met inbegrip van de inhoud ervan). 30 Rechtskeuze en bevoegdheid

Tenzij anders voorzien in het Verdrag of enig toepasselijk recht, overheidsreglementen, voorschriften of vereisten:

(a) zijn de huidige voorwaarden en alle vervoer (met betrekking tot uzelf en/of uw bagage) die wij aan u verstrekken, onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales; en (b) zal een eventueel geschil tussen u en ons met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijk vervoer worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in Engeland en Wales. “Niet-exclusieve bevoegdheid ” betekent dat u een vordering mag instellen tegen easyJet in een andere jurisdictie buiten Engeland en Wales.

30 Neem contact met ons op

30.1 Het adres van de klantendienst voor alle vluchten van easyJet is:

Customer Services Team easyJet Airline Company Limited Hangar 89 London Luton Airport Luton Bedfordshire LU2 9PF

30.2 U kunt onze klantendienst contacteren indien u met een van de medewerkers van ons team wenst te spreken.

 

​​