Hoofdmenu

Algemene voorwaarden voor Groepsboekingen

 1. Inleiding

  1. De algemene voorwaarden voor Groepsboekingen zijn samengesteld uit (1) deze algemene voorwaarden voor Groepsboekingen (de “Groepsvoorwaarden”); (2) het Manifest; en (3) de algemene voorwaarden van easyJet (de “Algemene voorwaarden”).

  2. Als er een conflict bestaat tussen wat deze Groepsvoorwaarden stellen en wat de Algemene voorwaarden stellen, dan zijn deze Groepsvoorwaarden van toepassing.

  3. Houd er rekening mee dat Groepsboekingen alleen kunnen worden gedaan via ons speciale team voor Groepsboekingen.

  4. De definities van de Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze Groepsvoorwaarden, en worden hieronder uitgebreid met verdere specifieke definities omtrent Groepsboekingen.


 2. Definities


  Groep’: de groep passagiers op een Groepsboeking;


  Groepsboeker’: een persoon die ten minste 18 jaar oud is of een zakelijke entiteit (bv. een reisbureau) die een Groepsboeking doet en die als vertegenwoordiger optreedt voor alle passagiers in de Groepsboeking;


  Groepsboeking’: elke Boeking gedaan voor een groep van 10 of meer passagiers via ons speciale team voor Groepsboekingen en waarvoor Groepsboekingskosten gelden;


  Groepsboekingskosten’: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het gebruik van onze Groepsboekingsservice zoals vermeld in ons beleid Vergoedingen en kosten;


  Groepspassagier’: iedere passagier op een Groepsboeking; en


  Manifest’: het formulier dat door easyJet wordt verstrekt, waarop de namen en paspoortgegevens (en alle andere informatie die door easyJet op het formulier wordt vereist) van alle Groepspassagiers door de Groepsboeker moeten worden verstrekt in overeenstemming met deze Groepsvoorwaarden. 3. Rol van de Groepsboeker

  1. De Groepsboeker is verantwoordelijk voor de Groepsboeking en accepteert deze Groepsvoorwaarden als vertegenwoordiger van alle Groepspassagiers op de Groepsboeking. De Groepsboeker is verantwoordelijk voor het ontvangen en doorgeven van alle mededelingen/correspondentie (met inbegrip van wijzigingen, aanpassingen en annuleringen) van ons of onze leveranciers betreffende de Groepsboeking voor alle Groepspassagiers genoemd in de Groepsboeking.

  2. Door het maken van een Groepsboeking bevestigt en erkent de Groepsboeker dat hij/zij de instemming heeft van elke Groepspassagier om hun persoonlijke en paspoortgegevens aan ons bekend te maken en om eventuele terugbetaling en, indien van toepassing, bijkomende kosten of vergoedingen die onder de Groepsboeking zijn verschuldigd, te ontvangen, in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

  3. De Groepsboeker bevestigt en erkent tevens dat elke andere Groepspassagier op dezelfde Groepsboeking op een later tijdstip wijzigingen daarin mag aanbrengen, mits de vereiste veiligheidsvragen in het kader van de gegevensbescherming met goed gevolg zijn doorlopen en aan ons is bevestigd dat zij de toestemming van de Groepsboeker hebben om dergelijke wijzigingen door te voeren. Mits we redelijkerwijs en te goeder trouw hebben gehandeld op basis van de antwoorden op de veiligheidsvragen in het kader van de gegevensbescherming, zijn wij niet aansprakelijk voor het doorvoeren van dergelijke wijzigingen indien, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn, de Groepsboeker hiertoe geen toestemming heeft gegeven.

 4. Offerte Groepsboeking

  1. Je kunt een offerte voor een Groepsboeking aanvragen door contact op te nemen met ons Team Groepsboekingen. De offerte wordt naar je gemaild en bevat alle vergoedingen en kosten, inclusief de Groepsboekingskosten.

  2. Wanneer je een offerte ontvangt, worden er geen zitplaatsen gereserveerd en garanderen wij geen beschikbaarheid op vluchten waarvoor je een offerte hebt ontvangen. Prijzen kunnen stijgen nadat we je een offerte hebben gegeven en voor Groepsboekingen geldt de vluchtprijs op het moment van boeken.

  3. Als je besluit om een Groepsboeking te maken, moet je dit doen door ons Team Groepsboekingen te bellen.

  4. Als je meer dan 90 dagen vóór de vertrekdatum een offerte van ons ontvangt en je belt het Team Groepsboekingen om de reis te boeken met dezelfde boekingsgegevens binnen 72 uur (3 dagen) na de offerte-e-mail (volgens de tijdstempel op de e-mail) en de vluchtprijs is verhoogd op het moment van boeken, dan zullen we de vluchtprijs als volgt verlagen:

   • (a) als de prijs van een vlucht per Groepspassagier met minder dan £ 20 is gestegen, geven wij je voor elke Groepspassagier een korting die gelijk is aan die verhoging; of

   • (b) als de prijs van een vlucht per Groepspassagier met meer dan £ 20 is gestegen, geven wij je een korting van £ 20 per Groepspassagier

 5. Een Groepsboeking maken

  1. Groepsboekingen kunnen alleen worden gemaakt door ons Team Groepsboekingen te bellen. De Groepsboekingskosten worden vermeld op het moment van de Groepsboeking en worden in rekening gebracht per Groepspassagier en per vlucht op het moment van de Groepsboeking. De volledige waarde van de Groepsboeking moet worden betaald op het moment dat de Groepsboeking wordt gemaakt.

  2. We zullen proberen om bij het inchecken de Groepsstoelen bij elkaar toe te wijzen, maar we kunnen dit niet garanderen.
 6. Het Manifest invullen

  1. Naast een Boekingsbevestiging sturen we de Groepsboeker per e-mail een Manifest zodra een Groepsboeking is gemaakt. Groepsboekers moeten het Manifest invullen en minimaal 5 dagen vóór de geplande vertrektijd van de eerste vlucht op de Groepsboeking aan ons retourneren. Groepsboekers kunnen de naam/namen van Groepspassagiers op elk moment wijzigen tot 5 dagen vóór de geplande vertrektijd van de eerste vlucht. Eventuele wijzigingen in het Manifest later dan 5 dagen vóór de geplande vertrektijd van de eerste vlucht zijn onderworpen aan ons beleid inzake vergoedingen en toeslagen

  2. Als je bij het invullen van het Manifest subboekingen hebt, moet je alle subboekingen die deel uitmaken van de totale Groepsboeking op het Manifest vermelden voordat je deze aan ons retourneert. Wij zullen je dan voor elk van deze subboekingen een overeenkomstige Boekingsreferentie verstrekken. Je bent verplicht om alle boekingsreferentiegegevens voor die subboekingen door te geven aan de Groepspassagiers. Als je geen subboekingen hebt, sturen wij je één boekingsreferentie die je moet doorgeven aan elke Groepspassagier op de Groepsboeking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Groepspassagiers die vluchten missen als je hen niet de benodigde gegevens van hun boeking hebt verstrekt.

  3. Je moet alle gegevens van de Groepspassagier ten minste 5 dagen vóór de geplande vertrektijd van de eerste vlucht bevestigen. Als je tegen die tijd geen accuraat Manifest hebt verstrekt, zijn eventuele wijzigingen in het Manifest onderworpen aan ons beleid inzake vergoedingen en toeslagen. Als de boeking wordt geannuleerd, restitueren wij de prijs van de vlucht niet aan de Groepsboeker (met uitzondering van restitutie van overheidsbelasting (zie paragraaf 5.4 van de Algemene Voorwaarden).
 7. Algemeen

  1. Alle Groepspassagiers zijn verplicht om online in te checken op onze website of mobiele app en hun eigen instapkaarten af te drukken of te downloaden.

  2. Zodra een Groepsboeking is gemaakt, kan de genoemde Groepsboeker niet meer worden gewijzigd, behalve het e-mailadres voor die Groepsboeker. Dit adres kan worden gewijzigd door contact op te nemen met het Team Groepsboekingen via de contactgegevens die in deze Groepsvoorwaarden staan vermeld.

  3. Neem contact op met ons toegewijde Groepsboekingsteam als je vragen hebt over je Groepsboeking of deze Groepsvoorwaarden. Houd er rekening mee dat deze Groepsvoorwaarden niet van toepassing zijn op groepen Passagiers die boeken via onze standaard websiteroute.

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.