Hoofdmenu

Toonaangevend op het gebied van milieu
 

Onze belofte

 
Vliegen is fantastisch, het stelt ons in staat nieuwe werelden te ontdekken, te ontspannen, onszelf weer op te laden en het voedt mooie herinneringen met oude en nieuwe vrienden. Maar we willen ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de impact van vliegen op het milieu.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om onze vluchten uit te voeren zonder CO2 uit te stoten. Emissievrije technologie is niet beschikbaar en duurzame brandstoffen, met een lagere koolstofuitstoot, zijn nog steeds schaars. We kunnen echter wel stappen zetten om ervoor te zorgen dat we met onze keuzes het milieu minder belasten. Daarom compenseren wij voor elke vlucht die we uitvoeren de koolstof uit de gebruikte brandstof. Dit doen we door te investeren in projecten die ontbossing tegengaan, het planten van bomen en in hernieuwbare energiebronnen. Met deze projecten wordt CO2-uitstoot elders voorkomen of wordt CO2 direct uit de atmosfeer gehaald.

En het kost jou, als klant van ons, helemaal niets. We hebben hiervoor nog nooit een toeslag op de prijs van onze vliegtickets berekend, en dat zullen we ook nooit doen.

We zijn ons ervan bewust dat het compenseren van CO2 geen oplossing is voor de lange termijn, maar op dit moment is het volgens ons de beste manier om de CO2-uitstoot van vliegen aan te pakken. Het is slechts een onderdeel van onze ambitie om een duurzamere luchtvaartmaatschappij te worden.

 

Vermindering van CO2-uitstoot en efficiënt vliegen staan al geruime tijd bovenaan onze prioriteitenlijst


We zijn niet alleen betrokken bij projecten voor CO2-compensatie, maar dragen ook bij aan onderzoek en het implementeren van andere manieren om onze emissie-intensiteit terug te dringen, zoals het verwijderen van gewicht uit onze toestellen of taxiën op één motor. We lopen al voorop met stimuleren van luchtvaarttechnologie zonder uitstoot op de middellange termijn en zullen dat ook blijven doen.

 • We hebben onze CO2-uitstoot per passagier, per kilometer sinds 2000, in twintig jaar, met meer dan een derde verlaagd en ons doel is dit verder te verlagen.
 • In juni 2017 hebben we de Airbus A320neo geïntroduceerd en in 2019 namen we onze eerste A321neo in gebruik. Dit is ons grootste, stilste en meest kosten- en brandstofefficiënte vliegtuig ooit.
 • We streven naar een zo efficiënt mogelijke bezettingsgraad. In 2019 lag die op 92,9%.
 • We vliegen point-to-point routes en brengen onze klanten dus rechtstreeks naar hun eindbestemming en niet via een centrale luchthaven.
 • Waar mogelijk gebruiken we slechts één motor bij het taxiën op de grond en gebruiken we opstijgings-, afdalings- en landingstechnieken die de efficiëntie verbeteren.
 • Om het gewicht en het brandstofverbruik te verminderen, hebben we onze vliegtuigen uitgerust met lichtgewicht Recaro-passagierszitplaatsen en gebruiken we elektronische apparaten in plaats van papieren documenten.

Meer informatie over de maatregelen die we nemen om onze CO2-uitstoot te verminderen vind je in het onderdeel Duurzaamheid van ons jaarverslag.

 

 Wat betekent dit voor jou?

 
We zijn de enige grote luchtvaartmaatschappij in Europa die de CO2-uitstoot van onze brandstof op al onze vluchten compenseert. Dat betekent dat als je ervoor kiest om met ons te vliegen, je een milieubewustere keuze maakt. We vliegen met een moderne vloot met steeds meer Airbus Neo-vliegtuigen, die 15% zuiniger zijn ten opzichte van de vliegtuigen die zij vervangen. Bovendien blijven we ons inzetten voor het ontwikkelen en implementeren van innovatieve en duurzamere luchtvaarttechnologieën op de (middel)lange termijn om de CO2-uitstoot verder te verminderen.

 

------------------------

Sinds november 2019 hebben we miljoenen klanten vervoerd en de CO2-uitstoot van de brandstof die op al deze vluchten werd gebruikt, volledig gecompenseerd.  Dit hebben we gedaan door te investeren in CO2-compensatieprojecten op het gebied van bosbouw en hernieuwbare energie, die zijn gecertificeerd volgens de hoogste normen.

------------------------

 

Maak kennis met de Travel Better

 
Om onze uitstoot te compenseren investeren we in een aantal projecten die de uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer verminderen. In deze serie geven we je een kijkje in enkele van de projecten waarin we investeren om dit mogelijk te maken, samen met andere initiatieven die we ondernemen om onze bredere impact op het milieu te verminderen.


Hoe compenseren we CO2?


We betalen voor deelname aan CO2-compensatieprojecten die voldoen aan de hoogste standaard: de Gold Standard- of Verified Carbon Standard (VCS)-certificering. Daarom werken we samen met EcoAct en First Climate: bedrijven die wereldwijd worden erkend en gerespecteerd vanwege hun compensatienormen. Deelname aan deze compensatieprojecten is op vrijwillige basis en is voor ons een bewuste keuze in aanvulling op het EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) dat van toepassing is in de lidstaten van de EU of andere wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het International Civil Aviation Organization Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie over deze adviesbureaus op het gebied van energie en duurzaamheid:

 

                              


We investeren in de volgende CO2-compensatieprojecten:


Herbebossing in Zuid-Amerika en Afrika

De bossen in Zuid-Amerika zijn niet alleen cruciaal als leefgebied voor inheemse planten en dieren, maar ook in de beheersing van CO2-uitstoot wereldwijd, omdat zij koolstofdioxide uit de atmosfeer absorberen.

In deze regio's is de armoede groot en dat heeft geleid tot grootschalige ontbossing: bomen werden gekapt voor brandhout en voor meer landbouwgrond.

Met de projecten waarin wij investeren werken wij aan het creëren van werkgelegenheid en het versterken van duurzame praktijken voor landgebruik om ontbossing tegen te gaan. Omdat bomen zo meer waarde krijgen binnen de gemeenschap, helpen wij overheden en bewoners hiermee om verantwoordelijkheid voor het bos te nemen.Zonne-energie in India

In India zijn fossiele brandstoffen de primaire energiebron en is steenkool goed voor 75% van het totale energieverbruik. Door de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is er ook een grote uitstoot van koolstofdioxide, methaan en stikstof in de atmosfeer.

Dit project richt zich op diversificatie van de energiemix van India, het verminderen van de afhankelijkheid van steenkool en het terugdringen van de koolstofintensiteit van het stroomnet. Het project maakt deel uit van een grote zonne-installatie in Tamil Nadu met meer dan 820.000 zonnepanelen, waarmee jaarlijks zo'n 350.000 ton koolstofdioxide wordt bespaard.


Community-based

DelAgua

Dit project pakt gezondheids- en milieuproblemen in Rwanda aan met betere kookfaciliteiten voor huishoudens. Daarmee is dit het grootste distributieproject van kooktoestellen wereldwijd.

De meeste mensen in Rwanda koken nog op traditioneel houtvuur. Dit is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook belastend voor het milieu. Bij deze manier van koken komt giftige rook vrij en vooral vrouwen en kinderen worden hier de dupe van.

Via dit project krijgen huishoudens nieuwe, efficiëntere kooktoestellen, waarbij minder hout wordt verbruikt, er wordt bespaard op tijd en kosten, en er minder CO2-uitstoot en ontbossing plaatsvindt. En omdat de kooktoestellen minder giftige stoffen uitstoten, is koken ook veel veiliger geworden.

Het DelAgua-project draagt bij aan een beter leven voor de mensen in Rwanda en aan een schonere wereld voor ons allemaal.

Meer informatie is te vinden in de emissiecertificaten die we voor al onze projecten publiceren.Vooruitblik op de toekomst

Wij geloven dat vliegen voor iedereen een haalbare keuze moet zijn, nu en in de toekomst. Daarom doen wij er alles aan om onze milieu-impact te verminderen en stimuleren wij de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie zonder uitstoot.

 • • We werken samen met Wright Electric aan het ontwerp van een zero-emissievliegtuig. Eind 2019 zijn we samen met Airbus aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een waterstofvliegtuig. Naar verwachting zullen we beide typen vliegtuigen (op zijn vroegst) medio 2030 in gebruik kunnen nemen.  

 • • We werken samen met beleidsmakers in Europa aan het stimuleren van maatregelen voor zero-emissievluchten.
 • • We werken er hard aan om zoveel mogelijk plastic voor eenmalig gebruik aan boord van onze vluchten te verwijderen en passen de afvalhiërarchie toe om de impact van eventueel restafval te verminderen.
 • • Aan boord van onze vluchten hebben we veranderingen doorgevoerd bij het serveren van onze voedsel- en drankproducten. We hebben onder meer plastic lepeltjes en roerstaafjes vervangen door houten alternatieven en daarmee hebben we al ruim 36 miljoen plastic items verwijderd. Passagiers die hun eigen herbruikbare beker meenemen, geven wij korting op warme dranken.
 • • We hebben voor onze crew recent nieuwe uniformen geïntroduceerd, gemaakt van gerecyclede plastic flesjes. voor elk uniform worden er 45 flesjes gebruikt - dit betekent dat er in de komende vijf jaar 2,7 miljoen plastic flesjes niet bij het afval of in onze oceanen belanden.
 • • Bij Engineering en Maintenance zijn we in gesprek met een bedrijf dat versleten vliegtuiginterieur op een milieuvriendelijke manier kan recyclen. Het doel is om verschillende afvoerscenario's van versleten vliegtuiginterieur te onderzoeken en te kijken welke onderdelen en materialen opnieuw kunnen worden gebruikt en gerecycled als ze apart worden ingezameld, zodat ze niet bij het afval belanden.


Raadpleeg voor meer informatie onze Veelgestelde vragen en het onderdeel Duurzaamheid van ons jaarverslag.Bekijk ook onze infografiek CO2-compensatie om te zien hoe wij de CO2-uitstoot van de brandstof die wordt gebruikt voor al onze vluchten, compenseren.


We compenseren de CO2-uitstoot van de brandstof die wordt gebruikt voor al onze vluchten.