Hoofdmenu

Gevaarlijke Goederen

Gevaarlijke goederen zijn artikelen of stoffen die een risico kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid, bezittingen of het milieu wanneer deze door de lucht worden vervoerd.

easyJet vervoert in geen enkele van de vliegtuigen gevaarlijke goederen, behalve zoals hieronder beschreven.

Raadpleeg de volgende tabel voor details over artikelen:

 • die alleen in handbagage mogen worden meegenomen,
 • die in ruimbagage moeten worden vervoerd,
 • die verboden zijn om te vervoeren.

Artikel

Handbagage

Ruimbagage

Zuurstof of lucht, gasvormige, kleine cilinders die voor medisch gebruik zijn vereist. De cilinder mag niet meer dan 5 kg brutogewicht hebben.

 
Vloeibare zuurstof – eenheden met gekoelde vloeibare zuurstof.

 
 
Verdovingsapparaten – apparaten die speciaal zijn ontworpen om te verdoven of te immobiliseren, waaronder:
 • apparaten om een schok toe te dienen, zoals verdovingsgeweren, tasers en verdovingsknuppels,
 • apparaten om dieren te verdoven en te doden,
 • chemische stoffen, gassen en sprays die mensen tijdelijk kunnen verdoven of uitschakelen, zoals mace, peperspray, paprikasprays, traangas, zure sprays en dierafstotende sprays.
 

Attachékoffers met alarminstallatie, geldkisten, geldzakken enz. die gevaarlijke goederen zoals lithiumbatterijen en/of pyrotechnische stoffen bevatten.

 
 
Munitie voor sportdoeleinden, die veilig is verpakt in hoeveelheden van minder dan 5 kg brutogewicht per persoon voor het eigen gebruik van die persoon, met uitzondering van munitie die explosieve of ontvlambare projectielen bevat. Toegestane hoeveelheden voor meer dan één passagier mogen niet worden gecombineerd tot één of meer pakketten.Geweren, vuurwapens en andere apparaten die projectielen kunnen afvuren – apparaten waarmee een projectiel kan worden afgevuurd en aldus ernstig letsel kan worden toegebracht, of die de indruk wekken daarvoor te kunnen worden gebruikt, zoals:
 • alle soorten vuurwapens, zoals pistolen, revolvers, geweren, jachtgeweren,
 • speelgoedgeweren, replica's en imitatievuurwapens die kunnen worden aangezien voor echte wapens,t
 • onderdelen van vuurwapens, met uitzondering van vizierkijkers,
 • luchtdruk- en CO2-geweren, zoals pistolen, hagelgeweren,
 • geweren en kogellagergeweren,
 • seinpistolen en startpistolen,
 • bogen, kruisbogen en pijlen,
 • harpoengeweren en speerpistolen, 
  katapulten.

Zie het afzonderlijke artikel hieronder omtrent vuurwapens..

Campingkooktoestellen en brandstofcontainers die een ontvlambare vloeibare brandstof hebben bevat mogen worden vervoerd, mits de brandstoftank van het campingfornuis en/of brandstofcontainer volledig is ontdaan van alle vloeibare brandstof en actie is ondernomen om het gevaar volledig te beperken.


 Zie opmerking 1
Kooldioxide, in vaste vorm (droogijs), in hoeveelheden van niet meer dan 2,5 kg per passagier wanneer dit wordt gebruikt voor het verpakken van voedingswaren die niet zijn onderworpen aan deze verordeningen, mits het pakket het vrijkomen van kooldioxidegas toestaat.

 
 Zie opmerking 2
Mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen) die worden aangedreven door lekvrije natte batterijen voor gebruik door passagiers die in hun mobiliteit worden beperkt door ofwel een handicap, hun gezondheid of leeftijd, of door een tijdelijk mobiliteitsprobleem (bijvoorbeeld een gebroken been).

1. Het luchtvaartpersoneel moet controleren of:
a. De accu goed is aangesloten op het mobiliteitshulpmiddel;
b. De accupolen zijn beveiligd tegen kortsluiting (bijv. doordat ze omsloten zijn door een batterijvak); en
c. Elektrische circuits zijn geïsoleerd; Om dit te doen plaatst u het apparaat in de rijstand (d.w.z. niet in de vrije stand), controleert u of het mobiliteitshulpmiddel kan opstarten en zo ja, of het gebruik van de joystick ertoe leidt dat het mobiliteitshulpmiddel wordt verplaatst. Er moet ook worden gecontroleerd of de circuits van aanvullende gemotoriseerde systemen zoals zitsystemen zodanig zijn beveiligd dat ze niet onbedoeld kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld door de scheiding van kabelaansluitingen. Als een elektrisch mobiliteitshulpmiddel niet veilig voor vervoer is gemaakt, mag het niet in het vliegtuig worden geladen.

2. Mobiliteitshulpmiddelen moeten op een zodanige wijze worden vervoerd dat ze beschermd zijn tegen beschadiging door de beweging van bagage, post, opgeslagen artikelen of andere lading;

3. Wanneer het mobiliteitshulpmiddel speciaal is ontworpen zodat de accu('s) door de gebruiker kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld inklapbaar):
a. De accu('s) moet(en) worden verwijderd; het mobiliteitshulpmiddel mag vervolgens zonder beperking als ingecheckte bagage worden vervoerd;
b. De verwijderde accu('s) moet(en) worden vervoerd in sterke, stevige verpakkingen, die in de laadruimte moeten worden vervoerd;
c. De accu('s) moet(en) worden beschermd tegen kortsluiting; en
d. De gezagvoerder moet worden geïnformeerd over de locatie van de ingepakte accu.

4. We adviseren passagiers om deze dingen van tevoren met elke luchtvaartmaatschappij te regelen.

 
 

Mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen) die worden aangedreven door accu's met vloeibare inhoud, voor gebruik door passagiers die in hun mobiliteit worden beperkt door ofwel een handicap, hun gezondheid of leeftijd, of door een tijdelijk mobiliteitsprobleem (bijvoorbeeld een gebroken been). Vervoer niet toegestaan (easyJet). Verordening van het bedrijf.

 
 
Mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen) die worden aangedreven door lithium-ion-accu's, voor gebruik door passagiers die in hun mobiliteit worden beperkt door ofwel een handicap, hun gezondheid of leeftijd, of door een tijdelijk mobiliteitsprobleem (bijvoorbeeld een gebroken been).

1. Het luchtvaartpersoneel moet controleren of:
a. De accu goed is aangesloten op het mobiliteitshulpmiddel;
b. Te accupolen zijn beveiligd tegen kortsluiting (bijv. doordat ze omsloten zijn door een batterijvak); en
c. Elektrische circuits zijn geïsoleerd; Om dit te doen plaatst u het apparaat in de rijstand (d.w.z. niet in de vrije stand), controleert u of het mobiliteitshulpmiddel kan opstarten en zo ja, of het gebruik van de joystick ertoe leidt dat het mobiliteitshulpmiddel wordt verplaatst. Er moet ook worden gecontroleerd of de circuits van aanvullende gemotoriseerde systemen zoals zitsystemen zodanig zijn beveiligd dat ze niet onbedoeld kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld door de scheiding van kabelaansluitingen. Als een elektrisch mobiliteitshulpmiddel niet veilig voor vervoer is gemaakt, mag het niet in het vliegtuig worden geladen.

2. Mobiliteitshulpmiddelen moeten op een zodanige wijze worden vervoerd dat ze beschermd zijn tegen beschadiging door de beweging van bagage, post, opgeslagen artikelen of andere lading;

3. Wanneer het mobiliteitshulpmiddel speciaal is ontworpen zodat de accu('s) door de gebruiker kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld inklapbaar):
a. De accu('s) moet(en) worden verwijderd en in de cabine worden vervoerd;
b. De accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijvoorbeeld door de openliggende polen dicht te plakken);
c. De accu moet worden beschermd tegen schade (bv. door elke accu in een beschermende hoes te plaatsen);
d. Het verwijderen van de accu van het mobiliteitshulpmiddel moet worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat;
e. De accu mag 300 Wh niet overschrijden; en
f. Maximaal één reserveaccu van minder dan 300 Wh of twee reserveaccu's met elk minder dan 160 Wh mag/mogen vervoerd worden.

4. De gezagvoerder moet worden geïnformeerd over de locatie van de lithium-ion accu('s);

5. We adviseren passagiers om deze dingen van tevoren met elke luchtvaartmaatschappij te regelen.

Zie punt 3   
Warmte-opwekkende artikelen zoals onderwaterlampen (duiklampen) en soldeerbouten. 

Zie opmerking 3
Kwikbarometer of thermometer die wordt vervoerd door een vertegenwoordiger van een nationaal weerinstituut of soortgelijke officiële instantie.


Zie opmerking 4
Lawinereddingsrugzak easyJet staat elke passagier toe om één lawine-reddingspakket mee te nemen met gaspatronen (paragraaf 2.2; niet-ontvlambaar, niet-giftig gas). Hiervoor is geen toestemming nodig, maar gelden de volgende regels:

 • De airbags in de rugzak moeten voorzien zijn van overdrukventielen.
 • Ze mogen uitgerust zijn met een pyrotechnisch activeringsmechanisme dat niet meer dan 200 mg netto explosief bevat, in overeenstemming met paragraaf 1.4S (geen significant gevaar).
 • Reservepatronen zijn NIET toegestaan.
 • Zorg ervoor dat ze dusdanig verpakt zijn dat onbedoelde activering wordt voorkomen.


 

 
Geïsoleerde verpakkingen met gekoelde vloeibare stikstof (dry shipper), volledig geabsorbeerd in een poreus materiaal dat alleen niet-gevaarlijke goederen bevat. 


 

Kleine niet-ontvlambare gascilinders, met kooldioxide of ander geschikt gas van Klasse 2.2. Maximaal twee (2) kleine cilinders die in een reddingsvest zijn gemonteerd, en maximaal twee (2) reservepatronen per persoon, niet meer dan vier (4) cilinders met maximaal 50 ml watercapaciteit voor andere apparaten. 

 

Spuitbussen van Klasse 2.2, zonder bijkomend gevaar, voor sport- of thuisgebruik.


Niet-radioactieve geneesmiddelen of toiletartikelen (incl. spuitbussen) zoals hairsprays, parfums, colognes en geneesmiddelen die alcohol bevatten. De totale nettohoeveelheid van alle hierboven genoemde artikelen mag niet meer bedragen dan 2 kg of 2 liter, en de nettohoeveelheid van elk individueel artikel mag niet meer bedragen dan 0,5 kg of 0,5 liter.


Alcoholische dranken, in detailhandelverpakkingen, met meer dan 24% maar niet meer dan 70% alcohol, in containers van niet meer dan 5 liter, met een totale nettohoeveelheid per persoon van 5 liter.


 

Niet-ontvlambare, niet-giftige gasflessen die worden gedragen voor de werking van mechanische ledematen. Tevens extra cilinders van een soortgelijke grootte, indien nodig om een adequate voorziening voor de duur van de reis te verzekeren.


 

Zuurstofconcentratoren. Dit zijn apparaten die werken op batterijen of die worden aangesloten op de netstroom. Deze zijn toegestaan omdat ze geen zuurstof bevatten en er geen sprake is van een chemische reactie. Deze filteren en concentreren de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer. Deze mogen aan boord van het vliegtuig alleen worden gevoed door de accu.


 

Duikflessen/scubatanks zijn toegestaan voor vervoer op vliegtuigen van easyJet, mits alle kleppen worden verwijderd en de duikflessen leeg zijn.


 

Zuurstofgeneratoren (chemische), die een of meer chemische stoffen bevatten die, wanneer ze worden geactiveerd, warmte opwekken om door chemische reactie zuurstof te produceren.


   

Krultangen die koolwaterstofgas bevatten. Maximaal één (1) per passagier of bemanningslid, mits de veiligheidsklep stevig is aangebracht over het verwarmingselement. Deze mogen op geen enkel moment aan boord van het vliegtuig worden gebruikt. Gasvullingen mogen NIET worden vervoerd.


   

Medische of koortsthermometer, die kwik bevat, één (1) per passagier voor persoonlijk gebruik, mits deze in de beschermhoes wordt vervoerd. 
 

Radio-isotopische pacemakers of andere apparaten, waaronder apparaten die werken op lithiumbatterijen en die zijn geïmplanteerd in een persoon, of radiofarmaceutica die deel uitmaakt van het lichaam van een persoon als gevolg van medische behandeling.


Lucifers of een aansteker met brandstof/vloeistof die volledig is geabsorbeerd in een vaste brandstof en bedoeld voor gebruik door een persoon die deze op zijn/haar lichaam draagt. Echter, aanstekers met een reservoir van brandbare vloeistof met niet-geabsorbeerde vloeibare brandstof (met uitzondering van vloeibaar gas), aanstekerbrandstof en aanstekervullingen zijn niet toegestaan om op het eigen lichaam te gedragen. Deze mogen ook niet in ingecheckte of handbagage worden vervoerd. Let op: Wrijvingslucifers zijn verboden voor vervoer in de lucht.
 

E-sigaretten, alle elektronische sigaretten en maximaal twee reservebatterijen mogen in de handbagage en op het eigen lichaam worden vervoerd.
Christmas Crackers, 2 dozen per passagier mits deze zijn verpakt in de originele verpakking van de fabrikant. Cadeau-artikelen die zich in deze crackers bevinden mogen geen verboden voorwerpen zijn. 
 
Explosieven en brandstoffen en stoffen - Explosieven en brandstoffen en -toestellen die geschikt zijn of kunnen blijken te worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken of de veiligheid van vliegtuigen te bedreigen, met inbegrip van:
 • munitie,
 • Spatborden,
 • Detonatoren en zekeringen,
 • Replica of imitatie explosieve apparaten,
 • Mijnen, granaten en andere explosieve militaire winkels,
 • Vuurwerk en andere pyrotechniek,
 • Rookgeneratoren en rookgenererende cartridges,
 • Dynamiet, kruit en plastic explosieven
 

 
 

Elektronische apparaten die op lithium batterijen werken Lithium-ion-batterijen voor draagbare (met inbegrip van medische) elektronische apparaten, met een Wh-classificatie van meer dan 100 Wh maar niet meer dan 160 Wh. Alleen voor draagbare medische elektronische apparaten, lithium-metaalbatterijen met een lithiumgehalte van meer dan 2 g maar niet meer dan 8 g.

Notitie 1: Als een product dat een lithiumbatterij bevat onderhevig is aan een veiligheidsherroeping met betrekking tot de batterij, mag het niet aan boord van een vliegtuig worden vervoerd tenzij de richtlijnen voor het teruggeroepen product/onderdeel zijn opgevolgd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Als passagiers te weten komen dat ze een apparaat bij zich hebben dat kan worden teruggeroepen, neem dan onmiddellijk contact op met een easyJet-vertegenwoordiger.

Notitie 2: Voorwerpen met beschadigde/defecte lithiumbatterijen mogen niet worden vervoerd.

Notitie 3: easyJet staat je toe om lithiumbatterijen tot 160 Wh mee te nemen.

 Extra lithium batterijen Lithium-ion-batterijen voor draagbare (met inbegrip van medische) elektronische apparaten, met een Wh-classificatie van meer dan 100 Wh maar niet meer dan 160 Wh. Alleen voor draagbare medische elektronische apparaten, lithium-metaalbatterijen met een lithiumgehalte van meer dan 2 g maar niet meer dan 8 g. Maximaal twee reservebatterijen mogen in de handbagage worden vervoerd. Deze batterijen moeten individueel worden beschermd om kortsluiting te voorkomen.
 


Draagbare elektronische apparaten (inclusief medische hulpmiddelen) die lithium-metaal of lithium-ion-cellen of -batterijen bevatten zoals horloges, rekenmachines, camera's, mobiele telefoons, laptopcomputers, camcorders, etc., indien door passagiers of de bemanning vervoerd voor persoonlijk gebruik. Batterijen mogen niet meer dan 2 g bedragen voor lithium-metaalbatterijen en 100 Wh voor lithium-ion-batterijen. Let op: er geldt per passagier een maximum van 15 draagbare elektronische apparaten.
 


Alle reservebatterijen met inbegrip van lithium-metaal of lithium-ion-cellen of -batterijen, mogen alleen als handbagage worden vervoerd. Deze batterijen moeten individueel worden beschermd om kortsluiting te voorkomen.
 


Draagbare elektronische apparaten met lekvrije batterijen, mogen maximaal 12 V en maximaal 100 Wh zijn. Een maximum van 2 reservebatterijen mag worden vervoerd.
 


 

Brandstofcelsystemen en reservebrandstofpatronen als voeding voor draagbare elektronische apparaten (zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en camcorders). Raadpleeg punt 5 voor meer informatie.
 


Stompe voorwerpen. Elk stomp voorwerp dat letsel zou kunnen veroorzaken, waaronder:

 • honkbal- en softbalknuppels,
 • knuppels of stokken (harde of buigzaam),
 • cricket bats/golfclubs/hockeysticks/lacrossestokken,
 • hengels,
 • vechtsportuitrusting bijvoorbeeld boksbeugels, numchucks, etc.
Chemische en giftige stoffen. Alle chemische of giftige stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van passagiers/bemanning of de beveiliging/veiligheid van vliegtuigen of goederen, met inbegrip van:

 • vergif
 • besmettelijk of biologisch gevaarlijk materiaal, bijv. geïnfecteerd bloed, bacteriën en virussen


 


 

Gereedschappen – instrumenten die kunnen worden gebruikt om ofwel ernstige schade te veroorzaken of de veiligheid van vliegtuigen te bedreigen, inclusief:

 • breekijzers,
 • boren en boorbitjes, inclusief draadloze draagbare boormachines,
 • instrumenten met een blad of een lemmet van meer dan 6 cm die geschikt zijn voor gebruik als wapen, zoals
 • schroevendraaiers en beitels,
 • zagen, inclusief draagbare snoerloze zagen,
 • branders,
  bout- en nagelpistolen;


 


 

Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand – voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand die kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken, zoals:

 • voorwerpen om mee te hakken, zoals bijlen, hak- en kapmessen,
 • ijsbijlen en -priemen,
 • scheermesjes,
 • stanleymesjes,
 • messen met een blad van meer dan 6 cm
 • scharen met een blad van meer dan 6 cm, gemeten vanaf het scharnierpunt,
 • vechtsportuitrusting met een scherpe punt of scherpe rand,
 • zwaarden, degenstokken en sabels,
 • ski- en wandelstokken en klimhaken,

 • schaatsen,

 • pijlen, darts, harpoenen, kapmessen en speren.


 


 

Hoverboards, (ook bekend als Rideables of Segway-boards) zijn niet toegestaan wegens niet-conforme elektrische onderdelen.

Bagage (koffer, rugzak of vergelijkbaar) die een lithiumbatterij of powerbank bevat, ook wel “Smart”-bagage genoemd

 Zie opmerking 6

 Zie opmerking 7


 

Opmerkingen:

1. 

De lege brandstofcontainer moet worden afgetapt, en vervolgens gedurende minimaal 6 uren geopend blijven staan, zodat eventuele resterende brandstof kan verdampen. Alternatieve methodes, zoals het toevoegen van kookolie aan de brandstoftank of -container om het vlampunt van eventuele restvloeistof te verhogen en de brandstoftank vervolgens te legen zijn eveneens aanvaardbaar. De dop van de brandstoftank moet dan stevig worden vastgemaakt en in absorberend materiaal zoals papieren handdoeken worden omwikkeld en geplaatst in een zak van polyethyleen of gelijkwaardig materiaal. De bovenkant van de zak moet vervolgens worden verzegeld of bijeengebonden en worden afgesloten met een elastieken band of touw. Mits deze methode wordt gevolgd, kan de brandstofkachel of de container als niet-gevaarlijk worden geclassificeerd.

2. 

Kooldioxide, in vaste vorm (droogijs). Om droogijs in de ruimbagage te vervoeren is de toestemming van de vervoerder vereist, en elk artikel van de ingecheckte bagage moet worden gemarkeerd als "DRY ICE (DROOGIJS)" of "CARBON DIOXIDE, SOLID (KOOLDIOXIDE, IN VASTE VORM)" en met vermelding van het nettogewicht van het droogijs of een aanduiding dat het maximaal 2,5 kg droogijs bevat.

3. 

Warmte-opwekkende artikelen Warmte-opwekkende artikelen, d.w.z. op batterijen werkende apparatuur zoals duiklampen en soldeerapparatuur die enorme hitte produceren en brand kunnen veroorzaken, mogen alleen in handbagage worden vervoerd. Het warmte producerende onderdeel, of de energiebron, moet worden verwijderd zodat onbedoelde werking tijdens het transport wordt voorkomen.

4. 

Kwikbarometer of thermometer Een kwikbarometer of thermometer die wordt vervoerd door een vertegenwoordiger van een nationaal weerinstituut of soortgelijke officiële instantie. De barometer of thermometer moet worden verpakt in een stevige verpakking aan de buitenkant, met een verzegelde binnenvoering of een zak van sterk lekvrij en prikbestendig materiaal dat ondoordringbaar is voor kwik, waardoor ongeacht de positie van het artikel het ontsnappen van kwik uit het pakket wordt voorkomen. De gezagvoerder moet worden geïnformeerd over de locatie van de barometer or thermometer.

5. 

Brandstofcelsystemen en reservebrandstofpatronen. Draagbare elektronische apparaten (zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en camcorders) die werken op brandstofcelsystemen en reservebrandstofpatronen, onder de volgende omstandigheden:

a. brandstofcelpatronen mogen alleen brandbare vloeistoffen (met inbegrip van methanol), mierenzuur en butaan bevatten;

b. brandstofcelpatronen moeten voldoen aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1;

c. de brandstofcelpatronen mogen niet navulbaar zijn door de gebruiker. Het bijvullen van brandstofcelsystemen is niet toegestaan, met uitzondering van de installatie van een reservepatroon. Brandstofcelpatronen, die worden gebruikt voor het bijvullen van brandstofcelsystemen maar niet zijn ontworpen of zijn bedoeld om geïnstalleerd te blijven (brandstofcelvullingen), mogen niet worden vervoerd;

d. de maximale hoeveelheid brandstof in elke brandstofcelpatroon mag niet meer bedragen dan: 200 ml voor vloeibare gassen, 120 ml voor niet-metalen brandstofcelpatronen of 200 ml voor metalen brandstofcelpatronen. Elk brandstofcelpatroon moet worden gemarkeerd met de certificering van een fabrikant die voldoet aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1, en met de maximale hoeveelheid en het soort brandstof in het patroon;

e. elk brandstofcelsysteem moet voldoen aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1, en moet worden gemarkeerd met een certificering van een fabrikant dat het voldoet aan de specificatie;

f. niet meer dan twee reserve brandstofcelpatronen mogen door een passagier worden vervoerd;

g. brandstofcelsystemen die brandstof bevatten en brandstofcelpatronen met inbegrip van reservepatronen zijn alleen toegestaan in de handbagage;

h. de interactie tussen brandstofcellen en geïntegreerde batterijen in een apparaat moet voldoen aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. Brandstofcelsystemen met als enig doel om een batterij in het apparaat op te laden zijn niet toegestaan;

i. brandstofcelsystemen moeten bestaan uit een type dat de batterijen niet zal opladen wanneer het draagbare elektronische apparaat niet in gebruik is, en moeten permanent als volgt worden gemarkeerd door de fabrikant: "APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY (ALLEEN GOEDGEKEURD VOOR VERVOER IN VLIEGTUIGCABINE)" om dat aan te geven; en

j. naast de talen die mogelijk door het land van oorsprong worden vereist voor de bovengenoemde markeringen, moet het ook in het Engels worden weergegeven.

6. 

Als de ‘smart’-bagage in de cabine moet worden vervoerd, moet de passagier de lithiumbatterij/powerbank gemakkelijk kunnen ontkoppelen en verwijderen. Deze kan vervolgens los in de tas worden geplaatst. Als de lithiumbatterij/powerbank niet gemakkelijk door de passagier kan worden ontkoppeld en verwijderd, kan deze ‘smart’-bagage niet worden geaccepteerd.

7. 

Als de “smart”-bagage moet worden ingecheckt en in het ruim moet worden geplaatst, moet de lithiumbatterij/powerbank bij Bag Drop worden losgekoppeld van de “smart”-bagage en worden meegenomen als handbagage. Alle blootliggende aansluitingen moeten worden beschermd tegen kortsluiting. De lithiumbatterij/powerbank moet worden losgekoppeld, dus als je deze niet uit je bagage kunt halen, kunnen we de tas niet aan boord accepteren.

 

DEZE LIJST IS NIET VOLLEDIG EN WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM WEGENS DE VEILIGHEID EN/OF OPERATIONELE REDENEN ZONDER KENNISGEVING AAN U AANVULLENDE ARTIKELEN AAN DEZE LIJST TOE TE VOEGEN.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de CAA website.

Andere beperkingen

 • Sport- en competitievuurwapens vermeld in dit artikel en hun munitie zijn toegestaan voor vervoer op voorwaarde dat deze goed verpakt of in dozen geplaatst zijn. Lees de specifieke onderstaande eisen en bel onze Klantenservice om ons te informeren dat u met een vuurwapen of munitie reist. Het beleid ten aanzien van vuurwapens kan variëren voor vluchten naar/van Berlin Tegel, afhankelijk van de uitvoerende partner. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze Klantenservice.
   

  Alle passagiers die van plan zijn met vuurwapens of munitie te reizen moeten zorgen dat zij in het bezit zijn van de vereiste:

  a) documentatie en vergunningen; 
  b) uitvoer-/invoercertificaten; en
  c) toestemming van lokale en nationale overheden. 

  Houd er rekening mee dat sommige soorten vuurwapens niet zijn toegestaan in bepaalde landen en easyJet kan geen vuurwapens aanvaarden voor vervoer naar en binnen deze landen. De passagier is zelf verantwoordelijk dat de vereisten (a) - (c) hierboven correct en geactualiseerd zijn voor hun vuurwapen(s) of munitie. De passagier moet ook een geldig identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort) tonen. 

  Zorg dat u ten minste 90 minuten vóór de geplande vertrektijd van uw vlucht bij de bagage-incheckbalie arriveert zodat wij de nodige controles kunnen uitvoeren. Als u na dit tijdstip arriveert, is het mogelijk dat u geen toestemming krijgt om te vliegen. 

  Houd er rekening mee dat de volgende soorten vuurwapens zijn toegestaan:
  • Geweren met een loop van meer dan 24 inch (60 cm).
  • Sportgeweren (inclusief luchtbuksen) van elk kaliber, maar geen semiautomatische wapens met een grotere diameter dan .22.
  • Sportieve enkelschotspistolen met een kaliber van .22 of minder.
  • Alle geweren en pistolen met een kaliber van .22 of minder. 
    
 • Vuurwapens moeten ongeladen en goed verpakt in een geschikte wapentas zijn. Een maximum van 5 kg munitie per passagier is toegestaan en dit moet veilig verpakt worden, idealiter in de container van de fabrikant. Munitie met explosieve of ontvlambare projectielen is verboden. 

  Als u met sport- of competitievuurwapens reist, moet u ouder zijn dan 18 jaar, of vergezeld worden door iemand die meer dan 18 jaar oud is. Als u met sport- of competitievuurwapens wenst te reizen betaalt u een extra toeslag voor sportuitrusting per vuurwapen per vlucht. 

  Op sommige luchthavens mogen geen replicawapens worden vervoerd.

 • E-sigaretten: alle elektronische sigaretten en maximaal twee reservebatterijen mogen alleen in de handbagage vervoerd worden.

 Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.