Hoofdmenu

Gevaarlijke Goederen

Gevaarlijke goederen zijn artikelen of stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, veiligheid, bezittingen of het milieu wanneer ze in een vliegtuig worden vervoerd.

Geen van de vliegtuigen van easyJet vervoert gevaarlijke goederen, behalve zoals hieronder beschreven.

Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie over de artikelen:

 • die alleen in handbagage mogen worden meegenomen,
 • die in de ruimbagage moeten worden geplaatst,
 • die niet mogen worden vervoerd.

Artikel

Handbagage

Ruimbagage

Zuurstof of lucht, gasvormige, kleine cilinders die vereist zijn voor medisch gebruik. De cilinder moet een brutogewicht hebben van minder dan 5 kg.

Vloeibare zuurstof – eenheden met gekoelde vloeibare zuurstof.Verdovingsapparaten – apparaten die speciaal zijn ontworpen om te verdoven of te immobiliseren, waaronder:
 • schokapparaten zoals verdovingsgeweren, tasers en verdovingsstokken,
 • verdovings- en slachtapparaten voor dieren,
 • chemische stoffen, gassen en sprays die mensen tijdelijk kunnen verdoven of uitschakelen, zoals mace, pepperspray, capsicumpray, traangas, zuurspray en sprays om dieren af te schrikken.


Attachékoffersé met bijvoorbeeld alarminstallatie, geldkisten of geldzakken die gevaarlijke goederen zoals lithiumbatterijen en/of pyrotechnische stoffen bevatten.Munitie voor sportdoeleinden die veilig is verpakt in hoeveelheden van minder dan 5 kg brutogewicht per persoon voor het eigen gebruik van die persoon, met uitzondering van munitie die explosieve of ontvlambare projectielen bevat. Toegestane hoeveelheden voor meer dan één passagier mogen niet worden samengevoegd tot één of meer pakketten.Geweren, vuurwapens en andere apparaten die projectielen kunnen afvuren – apparaten waarmee een projectiel kan worden afgevuurd en aldus ernstig letsel kan worden toegebracht, of die de indruk wekken daarvoor te kunnen worden gebruikt, zoals:
 • alle soorten vuurwapens, zoals pistolen, revolvers, geweren en jachtgeweren,
 • speelgoedwapens, namaak- en imitatievuurwapens die voor echte wapens kunnen worden aangezien,
 • onderdelen van vuurwapens, met uitzondering van telescopische kijkers,
 • perslucht- en CO2-buksen, zoals pistolen, hagelgeweren, geweren en kogelgeweren,
 • lichtkogelpistolen en startpistolen,
 • bogen, kruisbogen en pijlen,
 • harpoen- en speergeweren,
 • katapulten.

Zie het afzonderlijke gedeelte hieronder over vuurwapens..

Campingkooktoestellen en brandstofcontainers die een ontvlambare vloeibare brandstof hebben bevat, mogen worden vervoerd, mits de brandstoftank van het campingfornuis en/of brandstofcontainer volledig is ontdaan van alle vloeibare brandstof en er maatregelen zijn genomen om het gevaar volledig uit te bannen.


Zie opmerking 1
Kooldioxide, in vaste vorm (droogijs), in hoeveelheden van niet meer dan 2,5 kg per passagier wanneer dit wordt gebruikt voor het verpakken van voedingswaren die niet zijn onderworpen aan deze verordeningen, mits het pakket het vrijkomen van kooldioxidegas toestaat.


Zie opmerking 2
Mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen) die worden aangedreven door lekvrije natte batterijen voor gebruik door passagiers die in hun mobiliteit worden beperkt door een handicap, hun gezondheid of leeftijd, of door een tijdelijk mobiliteitsprobleem (bijvoorbeeld een gebroken been).

1. Het luchtvaartpersoneel moet controleren of:
a. De accu veilig is aangesloten op het mobiliteitshulpmiddel;
b. De accupolen zijn beveiligd tegen kortsluiting (bijv. doordat ze omsloten zijn door een batterijvak); en
c. De elektrische circuits zijn geïsoleerd. Om dit te doen, plaats het apparaat in de rijstand (d.w.z. niet in de vrije stand), controleer of je het mobiliteitshulpmiddel kunt opstarten en zo ja, of het gebruik van de joystick ertoe leidt dat het mobiliteitshulpmiddel beweegt. Er moet ook worden gecontroleerd of de circuits van aanvullende gemotoriseerde systemen, zoals zitsystemen, zodanig zijn beveiligd dat ze niet onbedoeld kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld door de scheiding van kabelaansluitingen. Als een elektrisch mobiliteitshulpmiddel niet veilig voor vervoer is gemaakt, mag het niet worden opgeladen.

2. Mobiliteitshulpmiddelen moeten op een zodanige wijze worden vervoerd dat ze beschermd zijn tegen beschadiging door de beweging van bagage, post, opgeslagen voorwerpen of andere lading;

3. Wanneer het mobiliteitshulpmiddel speciaal is ontworpen zodat de accu('s) door de gebruiker kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld inklapbaar):
a. De accu('s) moet(en) worden verwijderd en het mobiliteitshulpmiddel mag vervolgens zonder beperking als ingecheckte bagage worden vervoerd;
b. De verwijderde accu('s) moet(en) worden vervoerd in sterke, stevige verpakkingen, die in de laadruimte moeten worden geplaatst;
c. De accu('s) moet(en) worden beschermd tegen kortsluiting; en
d. De gezagvoerder moet worden geïnformeerd over de locatie van de ingepakte accu.

4. We adviseren passagiers om dit alles van tevoren met elke luchtvaartmaatschappij te regelen.
Mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen) die worden aangedreven door accu's met vloeibare inhoud voor gebruik door passagiers die in hun mobiliteit worden beperkt door een handicap, hun gezondheid of leeftijd, of door een tijdelijk mobiliteitsprobleem (bijvoorbeeld een gebroken been). Vervoer niet toegestaan (easyJet). Verordening van het bedrijf.Mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen) die worden aangedreven door lithium-ion accu's voor gebruik door passagiers die in hun mobiliteit worden beperkt door een handicap, hun gezondheid of leeftijd, of door een tijdelijk mobiliteitsprobleem (bijvoorbeeld een gebroken been).

1. Het luchtvaartpersoneel moet controleren of:
a. De accu veilig is aangesloten op het mobiliteitshulpmiddel;
b. De accupolen zijn beveiligd tegen kortsluiting (bijv. doordat ze omsloten zijn door een batterijvak); en
c. De elektrische circuits zijn geïsoleerd. Om dit te doen, plaats het apparaat in de rijstand (d.w.z. niet in de vrije stand), controleer of je het mobiliteitshulpmiddel kunt opstarten en zo ja, of het gebruik van de joystick ertoe leidt dat het mobiliteitshulpmiddel wordt verplaatst. Er moet ook worden gecontroleerd of de circuits van aanvullende gemotoriseerde systemen zoals zitsystemen zodanig zijn beveiligd dat ze niet onbedoeld kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld door de scheiding van kabelaansluitingen. Als een elektrisch mobiliteitshulpmiddel niet veilig voor vervoer is gemaakt, mag het niet worden opgeladen.

2. Mobiliteitshulpmiddelen moeten op een zodanige wijze worden vervoerd dat ze beschermd zijn tegen beschadiging door de beweging van bagage, post, opgeslagen voorwerpen of andere lading;

3. Wanneer het mobiliteitshulpmiddel speciaal is ontworpen zodat de accu('s) door de gebruiker kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld inklapbaar):
a. De accu('s) moet(en) worden verwijderd en in de cabine worden vervoerd;
b. De accupolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting (door de polen te isoleren, bijvoorbeeld door de openliggende polen dicht te plakken);
c. De accu moet worden beschermd tegen schade (bijv. door elke accu in een beschermende hoes te plaatsen);
d. Het verwijderen van de accu van het mobiliteitshulpmiddel moet worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant of de eigenaar van het apparaat;
e. De accu mag 300 Wh niet overschrijden; en
f. Maximaal één reserveaccu van minder dan 300 Wh of twee reserveaccu's met elk minder dan 160 Wh mag/mogen vervoerd worden.

4. De gezagvoerder moet worden geïnformeerd over de locatie van de lithium-ion accu('s);

5. We adviseren passagiers om dit alles van tevoren met elke luchtvaartmaatschappij te regelen.

Zie punt 3
Warmte-opwekkende artikelen zoals onderwater zaklampen (duiklampen) en soldeerbouten.

Zie opmerking 3
Kwikbarometer of thermometer die wordt vervoerd door een vertegenwoordiger van een nationaal weerinstituut of soortgelijke officiële instantie.


Zie opmerking 4
Lawine-reddingsrugzak easyJet staat elke passagier toe om één lawine-reddingspakket mee te nemen met gaspatronen (paragraaf 2.2; niet-ontvlambaar, niet-giftig gas). Hiervoor gelden de volgende regels:
 • De airbags in de rugzak moeten voorzien zijn van overdrukventielen
 • Ze mogen uitgerust zijn met een pyrotechnisch activeringsmechanisme dat niet meer dan 200 mg netto explosief bevat, in overeenstemming met paragraaf 1.4S (geen significant gevaar)
 • Reservepatronen zijn NIET toegestaan
 • Zorg ervoor dat ze dusdanig verpakt zijn dat onbedoelde activering wordt voorkomenGeïsoleerde verpakkingen met gekoelde vloeibare stikstof (dry shipper), volledig geabsorbeerd in een poreus materiaal dat alleen niet-gevaarlijke goederen bevat.


Kleine niet-ontvlambare gascilinders, met kooldioxide of ander geschikt gas van Klasse 2.2. Maximaal twee (2) kleine cilinders in een reddingsvest en maximaal twee (2) reservepatronen per persoon, niet meer dan vier (4) cilinders met maximaal 50 ml watercapaciteit voor andere apparaten.
Spuitbussen van Klasse 2.2, zonder bijkomend gevaar, voor sport- of thuisgebruik.


Niet-radioactieve geneesmiddelen of toiletartikelen (incl. spuitbussen), zoals hairspray, parfum, eau de cologne en geneesmiddelen die alcohol bevatten. De totale nettohoeveelheid van alle hierboven genoemde artikelen mag niet meer bedragen dan 2 kg of 2 liter, en de nettohoeveelheid van elk individueel artikel mag niet meer bedragen dan 0,5 kg of 0,5 liter.


Alcoholische dranken in winkelverpakking, met meer dan 24% maar niet meer dan 70% alcohol, in containers van niet meer dan 5 liter, met een totale nettohoeveelheid per persoon van 5 liter.Niet-ontvlambare, niet-giftige gasflessen die worden gedragen ten behoeve van mechanische ledematen. Tevens extra cilinders van een soortgelijke grootte, indien nodig om een adequate voorziening voor de duur van de reis te verzekeren.


Zuurstofconcentratoren. Dit zijn apparaten die werken op batterijen of die worden aangesloten op de netstroom. Deze zijn toegestaan omdat ze geen zuurstof bevatten en geen chemische reactie teweegbrengen. Deze filteren en concentreren de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer. Deze mogen aan boord van het vliegtuig alleen worden gevoed door de accu.Duikflessen/scubatanks zijn toegestaan voor vervoer in vliegtuigen van easyJet, mits alle kleppen zijn verwijderd en de duikflessen leeg zijn.


Zuurstofgeneratoren (chemische), die een of meer chemische stoffen bevatten die, wanneer ze worden geactiveerd, warmte opwekken om door chemische reactie zuurstof te produceren.


Krultangen die koolwaterstofgas bevatten. Maximaal één (1) per passagier of bemanningslid, mits de veiligheidsklep stevig is aangebracht over het verwarmingselement. Deze mogen op geen enkel moment aan boord van het vliegtuig worden gebruikt. Gasvullingen mogen NIET worden vervoerd.


Medische of koortsthermometer, die kwik bevat, één (1) per passagier voor persoonlijk gebruik, mits deze in de beschermhoes wordt vervoerd.
Radio-isotopische pacemakers of andere apparaten, waaronder apparaten die werken op lithiumbatterijen, die zijn geïmplanteerd in een persoon, of radiofarmaceutica die deel uitmaken van het lichaam van een persoon als gevolg van medische behandeling. Opmerking: Niet toegestaan in handbagage indien niet in gebruik.


Lucifers of aanstekers met brandstof/vloeistof volledig geabsorbeerd in een vaste stof en bedoeld voor gebruik door de persoon die deze bij zich heeft. Echter, aanstekers met een reservoir van brandbare vloeistof met niet-geabsorbeerde vloeibare brandstof (met uitzondering van vloeibaar gas), aanstekerbrandstof en aanstekervullingen mogen niet worden meegenomen. Deze mogen ook niet in ingecheckte of handbagage worden vervoerd. Opmerking: “Lucifers” zijn verboden voor vervoer in de lucht.
E-sigaretten en vaping-apparaten, alle elektronische sigaretten en vaping-apparaten moeten in de cabine worden meegenomen en opladen is ten strengste verboden. Er mogen maximaal twee reservebatterijen in de handbagage worden meegenomen.
Christmas crackers (knalbonbons), twee dozen per passagier mits deze zijn verpakt in de originele verpakking van de fabrikant. Cadeau-artikelen die zich in deze crackers bevinden mogen geen verboden voorwerpen zijn.
Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten - explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht of die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van vliegtuigen, inclusief:

 • munitie,
 • slagpijpen,
 • ontstekers en zekeringen,
 • replica's of imitaties van explosieve apparaten,
 • mijnen, granaten en andere militaire explosieven,
 • vuurwerk en andere pyrotechnische producten,
 • rookgenererende bussen en patronen,
 • dynamiet, buskruit en plastic explosieven


Elektronische apparaten die op lithium batterijen werken Lithium-ion-batterijen voor draagbare (met inbegrip van medische) elektronische apparaten, met een Wh-classificatie van meer dan 100 Wh maar niet meer dan 160 Wh. Alleen voor draagbare medische elektronische apparaten, lithium-metaalbatterijen met een lithiumgehalte van meer dan 2 g maar niet meer dan 8 g.

Opmerking 1: Als een product dat een lithiumbatterij bevat onderhevig is aan een veiligheidsherroeping met betrekking tot de batterij, mag deze niet aan boord van een vliegtuig worden meegenomen tenzij de richtlijnen voor het teruggeroepen product/onderdeel zijn opgevolgd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Passagiers die te weten komen dat ze een apparaat bij zich hebben dat kan worden teruggeroepen, moeten onmiddellijk contact opnemen met een easyJet-vertegenwoordiger.

Opmerking 2: Voorwerpen met beschadigde/defecte lithiumbatterijen mogen niet worden vervoerd.

Opmerking 3: easyJet staat je toe om lithiumbatterijen tot 160 Wh mee te nemen
Reserve lithium batterijen Lithium-ion-batterijen voor draagbare (met inbegrip van medische) elektronische apparaten, met een Wh-classificatie van meer dan 100 Wh maar niet meer dan 160 Wh. Alleen voor draagbare medische elektronische apparaten, lithium-metaalbatterijen met een lithiumgehalte van meer dan 2 g maar niet meer dan 8 g. Er mogen maximaal twee reservebatterijen in de handbagage worden meegenomen. Deze batterijen moeten individueel worden beschermd om kortsluiting te voorkomen.


Draagbare elektronische apparaten (inclusief medische hulpmiddelen) die lithium-metaal of lithium-ion-cellen of -batterijen bevatten zoals horloges, rekenmachines, camera's, mobiele telefoons, laptopcomputers, camcorders, etc., indien door passagiers of de bemanning meegenomen voor persoonlijk gebruik. Batterijen mogen niet meer dan 2 g bedragen voor lithium-metaalbatterijen en 100 Wh voor lithium-ion-batterijen. Let op: er geldt een maximum van 15 draagbare elektronische apparaten per passagier.


Alle reservebatterijen, met inbegrip van lithium-metaal of lithium-ion-cellen of -batterijen, dergelijke draagbare elektronische apparaten mogen alleen als handbagage worden meegenomen. Deze batterijen moeten individueel worden beschermd om kortsluiting te voorkomen.


Draagbare elektronische apparaten met lekvrije batterijen, mogen maximaal 12 V en maximaal 100 Wh zijn. Er mogen maximaal twee reservebatterijen worden meegenomen.


Zelfverwarmende kleding, zoals verwarmde jassen en sportkleding, is toegestaan in de cabine, op voorwaarde dat de batterijen ervan niet zwaarder zijn dan 2 g voor lithium-metaalbatterijen en niet krachtiger dan 100 Wh voor lithium-ion batterijen. Let op: deze artikelen mogen aan boord niet worden ingeschakeld.


Brandstofcelsystemen en reservebrandstofpatronen voor draagbare elektronische apparaten (zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en camcorders). Raadpleeg opmerking 5 voor meer informatie.


Stompe voorwerpen. Alle stompe voorwerpen die letsel kunnen veroorzaken, waaronder:

 • honkbal- en softbalknuppels,
 • knuppels en stokken (al dan niet buigbaar),
 • cricketbats/golfclubs/hockey- en lacrossesticks,
 • vishengels,
 • vechtsportuitrusting zoals boksbeugels, nunchucks, enz.
Chemische en giftige stoffen. Alle chemische en giftige stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van passagiers/bemanning of de beveiliging/veiligheid van vliegtuigen of eigendommen, met inbegrip van:

 • giftige stoffen
 • besmettelijk of biologisch gevaarlijk materiaal, zoals geïnfecteerd bloed, bacteriën en virussen
werkgereedschap – gereedschappen die kunnen worden gebruikt om ernstige schade te veroorzaken of de veiligheid aan boord van vliegtuigen te bedreigen, inclusief:

 • breekijzers,
 • boren en boorbits, inclusief draagbare accuboormachines,
 • gereedschap met een blad of schacht van meer dan 6 cm dat als wapen kan worden gebruikt, zoals schroevendraaiers en beitels,
 • zagen, inclusief draagbare accuzagen,
 • snijbranders,
 • bout- en spijkerpistolen;
Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand – voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand die kunnen worden gebruikt om ernstig letsel te veroorzaken, zoals:

 • voorwerpen om mee te hakken, zoals bijlen, hakbijlen en hakmessen,
 • ijsbijlen en ijspriemen,
 • scheermesjes,
 • dozensnijders,
 • messen met een blad van meer dan 6 cm
 • scharen met bladen van meer dan 6 cm, gemeten vanaf het scharnierpunt,
 • vechtsportartikelen met een scherpe punt of scherpe rand,
 • zwaarden, zwaardstokken en sabels,
 • ski- en wandelstokken en stijgijzers,

 • ijsschaatsen,

 • pijlen, darts, harpoenen, machetes en speren.
Hoverboards, ook wel Rideables of Segway-boards genoemd

Bagage (koffer, rugzak of vergelijkbaar) die een lithiumbatterij of powerbank bevat, ook wel ‘smart’-bagage genoemd


Zie opmerking 6
Zie opmerking 7


Opmerkingen:

1.

De lege brandstofcontainer moet worden afgetapt en vervolgens gedurende minimaal 6 uren geopend blijven, zodat eventuele resterende brandstof kan verdampen. Alternatieve methodes, zoals het toevoegen van kookolie aan de brandstoftank of -container om het vlampunt van eventuele restvloeistof te verhogen en de brandstoftank vervolgens te legen, zijn eveneens aanvaardbaar. De dop van de brandstoftank moet dan stevig worden vastgemaakt en in absorberend materiaal, zoals papieren handdoeken, worden gewikkeld en in een zak van polyethyleen of gelijkwaardig materiaal worden geplaatst. De bovenkant van de zak moet vervolgens worden verzegeld of bijeengebonden en worden afgesloten met een elastieken band of een touwtje. Mits deze methode wordt gevolgd, kan de brandstofkachel of de container als niet-gevaarlijk worden geclassificeerd.

2.

Voor kooldioxide in vaste vorm (droogijs) is voorafgaande toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist. Elk stuk ingecheckte bagage moet gemarkeerd zijn met 'DRY ICE' of 'CARBON DIOXIDE, SOLID' en met het nettogewicht van het droogijs of met een aanduiding dat het 2,5 kg of minder bevat.

3.

Warmte-opwekkende artikelen, d.w.z. op batterijen werkende apparatuur zoals duiklampen en onderwater soldeerapparatuur die enorme hitte produceren en brand kunnen veroorzaken, mogen alleen in handbagage worden meegenomen. Het warmte-producerende onderdeel, of de energiebron, moet worden verwijderd om onbedoelde werking tijdens het vervoer te voorkomen.

4.

Kwikbarometer of thermometer die wordt vervoerd door een vertegenwoordiger van een nationaal weerinstituut of soortgelijke officiële instantie. De barometer of thermometer moet worden verpakt in een stevige buitenverpakking met een verzegelde binnenzak, of in een zak van sterk, lekvrij en prikbestendig materiaal dat ondoordringbaar is voor kwik, waardoor, ongeacht de positie van de barometer of thermometer, wordt voorkomen dat er kwik uit de verpakking ontsnapt. De gezagvoerder moet worden geïnformeerd over de locatie van de barometer or thermometer.

5.

Brandstofcelsystemen en reservebrandstofpatronen. Draagbare elektronische apparaten (zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en camcorders) die werken op brandstofcelsystemen en reservebrandstofpatronen, onder de volgende omstandigheden:

a. brandstofcelpatronen mogen alleen brandbare vloeistoffen (met inbegrip van methanol), methaanzuur en butaan bevatten;

b. brandstofcelpatronen moeten voldoen aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1;

c. de brandstofcelpatronen mogen niet hervulbaar zijn door de gebruiker. Het hervullen van brandstofcelsystemen is niet toegestaan; de installatie van een reservepatroon is wel toegestaan. brandstofcelpatronen, die worden gebruikt om brandstofcelsystemen te hervullen, maar die niet ontworpen of bedoeld zijn om blijvend geïnstalleerd te worden (brandstofcelvullingen), mogen niet worden vervoerd;

d. de maximumhoeveelheid brandstof in een brandstofcelpatroon mag niet groter zijn dan 200 ml voor vloeibaar gas, 120 ml voor niet-metalen brandstofcelpatronen of 200 ml voor metalen brandstofcelpatronen. Elk brandstofcelpatroon moet zijn voorzien met een verklaring van de fabrikant dat deze voldoet aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 en met de maximumhoeveelheid en het type brandstof in de patroon;

e. elk brandstofcelsysteem moet voldoen aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 en moet zijn voorzien van een verklaring van de fabrikant dat het voldoet aan deze specificatie;

f. elke passagier mag niet meer dan twee reserve-brandstofcelpatronen meenemen; 

g. brandstofcelsystemen met brandstof en brandstofcelpatronen, inclusief reservepatronen, mogen alleen in handbagage worden meegenomen;

h. de interactie tussen brandstofcellen en geïntegreerde batterijen in een apparaat moet voldoen aan IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. Brandstofcelsystemen waarvan de enige functie het opladen van een batterij in het apparaat is, zijn niet toegestaan;

i. alleen brandstofcelsystemen die de batterij niet opladen wanneer het draagbare elektronische apparaat niet in gebruik is zijn toegestaan, mits ze door de fabrikant als duurzaam zijn gemarkeerd: “APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY (ALLEEN GOEDGEKEURD VOOR VERVOER IN VLIEGTUIGCABINE)” moet worden aangegeven; en

j. naast de talen voor de bovengenoemde verklaringen die mogelijk door het land van oorsprong worden vereist, moet het ook in het Engels worden weergegeven.

6.

Als de ‘smart’-bagage in de cabine moet worden vervoerd, moet de klant de lithiumbatterij/powerbank gemakkelijk kunnen ontkoppelen en verwijderen. Deze kan vervolgens los in de tas worden meegenomen. Als de lithiumbatterij/powerbank niet gemakkelijk door de klant kan worden ontkoppeld en verwijderd, kan deze ‘smart’-bagage niet worden geaccepteerd.

7.

Als de ‘smart’-bagage moet worden ingecheckt en in het ruim moet worden geplaatst, moet de lithiumbatterij/powerbank bij de bagageafgifte worden losgekoppeld van de ‘smart’-bagage en worden meegenomen als handbagage. Alle blootliggende aansluitingen moeten worden beschermd tegen kortsluiting. De lithiumbatterij/powerbank moet worden losgekoppeld, dus als je deze niet uit je bagage kunt halen, kunnen we de tas niet aan boord accepteren.

VUURWAPENS EN munitie/SPORTWAPENS

Pistolen, automatische wapens, projectielen, munitie (inclusief lege patronen), slaghoedjes, vuurwerk, fakkels, rookbommen en crackers zijn niet toegestaan voor vervoer in een vliegtuig van easyJet, met bepaalde uitzonderingen zoals hieronder toegelicht.

Sport- en wedstrijdwapens vermeld in dit artikel en de munitie voor deze vuurwapens zijn toegestaan voor vervoer, op voorwaarde dat deze goed verpakt zijn of in dozen zijn geplaatst. Lees de specifieke vereisten hieronder en bel ons klantenserviceteam om ons te laten weten dat je met een vuurwapen of munitie wilt reizen. Het beleid ten aanzien van vuurwapens kan variëren voor vluchten naar/van Berlin Tegel, afhankelijk van de uitvoerende partner. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons klantenserviceteam.

Alle passagiers die van plan zijn met vuurwapens of munitie te reizen, moeten zorgen dat zij in het bezit zijn van de vereiste:

a) documentatie en vergunningen;
b) uitvoer-/invoervergunningen
c) toestemming van lokale en nationale autoriteiten.

Houd er rekening mee dat sommige soorten vuurwapens niet zijn toegestaan in bepaalde landen. easyJet kan geen vuurwapens aanvaarden voor vervoer naar en binnen deze landen. De passagier is er zelf voor verantwoordelijk dat de vereisten (a) – (c) hierboven correct en bijgewerkt zijn voor hun vuurwapen(s) of munitie. De passagier moet ook een geldig identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort) tonen.

Zorg ervoor dat je ten minste 90 minuten vóór de geplande vertrektijd van je vlucht bij de bagageafgiftebalie arriveert, zodat we de nodige controles kunnen uitvoeren. Als je na dit tijdstip arriveert, is het mogelijk dat je geen toestemming krijgt om te vliegen.

Houd er rekening mee dat de volgende soorten vuurwapens zijn toegestaan:

 • Sportwapens met een loop die langer is dan 60 cm.
 • Sportwapens (inclusief luchtbuksen) van elk kaliber, maar geen semiautomatische wapens met een diameter van meer dan .22.
 • Enkelschots handvuurwapens met een kaliber van .22 of minder.
 • Alle geweren en handvuurwapens met een kaliber van .22 of minder.
Vuurwapens moeten ongeladen en goed verpakt zijn in een geschikte wapentas. Maximaal 5 kg munitie per passagier is toegestaan en dit moet veilig verpakt worden, idealiter in de doos van de fabrikant. Munitie met explosieve of ontvlambare projectielen is verboden.

Als je met sport- of wedstrijdwapens reist, moet je 18 jaar of ouder zijn, of vergezeld worden door iemand die 18 jaar of ouder is. Als je met sport- of wedstrijdwapens wilt reizen, betaal je een extra toeslag voor sportuitrusting per vuurwapen per vlucht.

Houd er rekening mee dat sommige luchthavens het vervoer van replica wapens verbieden.


DEZE LIJST IS NIET VOLLEDIG EN WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM VOORWERPEN AAN DEZE LIJST TOE TE VOEGEN WEGENS DE VEILIGHEID EN/OF OPERATIONELE REDENEN, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.