Hoofdmenu

ATOL-garantieregeling

Alle vluchten geboekt in combinatie met autohuur zijn gedekt door ATOL.


Goed nieuws! Wanneer u een vlucht in combinatie met een autohuur boekt, is op deze boeking ook de ATOL-garantieregeling van toepassing, net zoals bij pakketreizen.

Wat houdt de ATOL-garantieregeling in?

De ATOL-garantieregeling –(“Air Travel Organiser’s Licence”) houdt in dat wanneer een bedrijf zijn activiteiten beëindigt, – bijvoorbeeld als het onder curatele wordt gesteld –, u ervan verzekerd bent dat u uw vooruitbetaalde geld terugkrijgt en u gerepatrieerd zult worden mocht u in het buitenland verblijven.

Alle vluchten en autohuren die samen worden geboekt zijn vanaf nu wettelijk gedekt door de ATOL-garantieregeling. Dus mocht ons iets overkomen, dan kunnen we u ervan verzekeren dat u uw reis kunt afmaken en veilig thuis kunt komen. – Mocht u nog niet aan uw reis zijn begonnen – dan krijgt u deze volledig terugbetaald.

De kleine lettertjes: Uw belangrijkste rechten onder Richtlijn (EU) 2015/2302:


 • Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over het pakket voordat de pakketreisovereenkomst wordt gesloten.

 • Er is altijd minstens één partij die verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen.

 • Reizigers krijgen een alarmnummer of contactgegevens van een meldpunt waar ze contact kunnen opnemen met de organisator of de reisagent. U kunt contact opnemen met easyJet via telefoon, e-mail of webchat. Ga voor meer informatie naar onze Contactpagina.

 • Reizigers mogen het pakket aan iemand anders overdragen. Hiervoor dient een redelijke termijn in acht te worden genomen en er kunnen mogelijk kosten aan verbonden zijn.

 • De prijs van het pakket kan alleen worden verhoogd bij stijging van bepaalde kosten (bijv. brandstofprijzen), en als dit nadrukkelijk is voorzien in de overeenkomst. In elk geval niet later dan 20 dagen vóór aanvang van de pakketreis. Als deze prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van het pakket bedraagt, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst beëindigen. Als de reisorganisator zich het recht voorbehoudt om een prijsverhoging door te voeren, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging in geval van een daling van de relevante kosten.

 • Reizigers kunnen de pakketreisovereenkomst opzeggen zonder een beëindigingsvergoeding te betalen en krijgen een volledige terugbetaling van alle betaalde bedragen als een van de essentiële elementen van het pakket, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd. Indien de partij die verantwoordelijk is voor het pakket, vóór het begin van de pakketreis het pakket annuleert, hebben reizigers recht op een terugbetaling en, waar van toepassing, een schadevergoeding.

 • Reizigers kunnen de pakketreisovereenkomst vóór het begin van het pakket beëindigen zonder een beëindigingsvergoeding te betalen en wel in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er ernstige beveiligingsproblemen zijn op de bestemming die van invloed kunnen zijn op het pakket.

 • Bovendien kunnen reizigers op elk moment vóór het begin van het pakket de pakketreisovereenkomst beëindigen in ruil voor een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.

 • Indien, na de start van het pakket, een aanzienlijk deel van het pakket niet kunnen worden geleverd zoals overeengekomen, zullen er zonder bijkomende kosten voor de reiziger geschikte alternatieve arrangementen aan de reiziger moeten worden aangeboden. Reizigers kunnen de pakketreisovereenkomst opzeggen zonder een opzeggingsvergoeding te betalen, wanneer diensten niet worden uitgevoerd in overeenstemming met het contract en dit een aanzienlijke invloed heeft op de uitvoering van het pakket en de organisator het probleem niet kan verhelpen.

 • Reizigers hebben ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding wanneer de reisdiensten niet worden uitgevoerd of niet juist worden uitgevoerd.

 • De reisorganisator moet bijstand verlenen als de reiziger in moeilijkheden verkeert.

 • Als de reisorganisator of, in sommige lidstaten, de doorverkoper insolvent wordt, zullen de aanbetalingen worden terugbetaald. Als de reisorganisator of, in voorkomend geval, de doorverkoper insolvent wordt na de start van het pakket en als het transport is inbegrepen in het pakket, zullen de reizigers gegarandeerd worden gerepatrieerd. Wij (EasyJet Airline Company Limited) zijn aangesloten bij het garantiefonds ATOL, dat beheerd word door de Britse burgerluchtvaartautoriteit (Civil Aviation Authority (CAA)). Reizigers kunnen contact opnemen met de CAA (zie contactgegevens hieronder) als diensten worden geweigerd vanwege onze insolventie.

Contactgegevens van de CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
ATOL helplijn: 020 7453 6350
Website: www.atol.org.uk
De Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in de Britse wetgeving kan hier worden geraadpleegd.