Hoofdmenu

Medische Informatie

Uw gezondheid en een zorgeloze vlucht staan bij ons voorop. We willen u dan ook op alle vlakken een fantastische vluchtervaring kunnen bieden. Voor de meeste medische aandoeningen geldt dat vliegen geen enkel probleem is. Raadpleeg bij twijfel de informatie hieronder of vraag advies van uw eigen arts ten aanzien van uw specifieke aandoening. Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Reizen met medische apparatuur

Het gebruik van bepaalde medische apparatuur is toegestaan aan boord. Mocht u een groot apparaat of een groot aantal hulpmiddelen willen meenemen, neem dan contact met ons op om er zeker van te zijn dat dit is toegestaan.

Medicijnen

 • We raden u aan om uw medicijnen mee te nemen in uw handbagage.
 • Zorg ervoor dat u ook een brief van uw arts meeneemt waarin wordt bevestigd om welk soort medicatie het gaat en waarvoor het is bedoeld.
 • We kunnen geen medicijnen koel bewaren tijdens de vlucht.

Injectienaalden

Injectienaalden en -spuiten zijn toegestaan aan boord voor de behandeling van medische aandoeningen. Zorg ervoor dat u ook een brief van uw arts meeneemt waarin wordt bevestigd om welk soort medicatie het gaat en waarvoor het is bedoeld. U dient zelf uw eigen injecties toe te dienen tijdens de vlucht. Ons cabinepersoneel mag onder geen enkele omstandigheid medicatie toedienen, met inbegrip van injecties. Laat het cabinepersoneel weten dat u naalden gebruikt zodat ze u een naaldencontainer kunnen geven voor de afvoer ervan.

Medicinale zuurstof

Met uitzondering van noodsituaties bieden we geen extra zuurstof. Kleine perslucht- of zuurstofcilinders zijn toegestaan naast je handbagage voor persoonlijk medisch gebruik. Houd er rekening mee dat ze niet groter mogen zijn dan 56 cm in lengte, met een maximale diameter van 25 cm.

U hebt een medische verklaring nodig ter bevestiging dat de cilinders om medische redenen zijn vereist, en dat u in staat bent om te vliegen. U mag maximaal 2 cilinders meenemen en ze moeten in het bagagevak of onder de stoel geplaatst worden. Als u zuurstofcilinders meeneemt, laat dit dan aan het cabinepersoneel weten wanneer u aan boord gaat.

Zuurstofconcentratoren (hetzij op netspanning of batterijen) zijn toegestaan aan boord en hiervoor is een medische verklaring vereist. U zult batterijen moeten gebruiken als u zuurstof nodig hebt aan boord (zorg ervoor dat de batterijen voldoende opgeladen zijn voor de duur van de reis, met inbegrip van eventuele vertragingen).

Chemische zuurstofgeneratoren zijn niet toegestaan.

Pacemakers

Als u een pacemaker hebt, mag u gewoon met ons reizen. Ook andere apparatuur waaronder in het lichaam geïmplanteerde apparatuur die werkt op lithiumbatterijen, of radiofarmaceutica die deel uitmaken van het lichaam als gevolg van medische behandeling, zijn toegestaan.

Brancards

Brancards zijn niet toegestaan op onze vluchten.

Reizen tijdens zwangerschap

Aanstaande moeders - Hoewel een zwangerschap niet als een medische aandoening wordt beschouwd en u nog tot vrij laat in de zwangerschap kunt reizen, moet u toch rekening houden met het volgende:

 • Als u tijdens uw zwangerschap enige complicaties hebt ervaren, raadpleeg dan uw arts voordat u met ons vliegt.
 • Bij enkelvoudige zwangerschappen mag u nog tot het einde van de 35ste week reizen.
 • Als u meer dan één baby verwacht, mag u tot het einde van de 32ste week reizen.

Aanstaande moeders mogen met een baby op hun schoot reizen als zij dit wensen te doen.

Diepe veneuze trombose (DVT)

Deze aandoening is gekoppeld aan lange periodes van inactiviteit en vooral mensen die lange afstanden vliegen zijn hiervoor vatbaar. DVT staat ook wel bekend als het “'economy class-syndroom”, maar ook passagiers die met de auto of trein reizen kunnen er last van krijgen. U bent meer vatbaar voor de vorming van DVT als: Deze aandoening is gekoppeld aan lange periodes van inactiviteit en vooral mensen die lange afstanden vliegen zijn hiervoor vatbaar. DVT staat ook wel bekend als het “'economy class-syndroom”, maar ook passagiers die met de auto of trein reizen kunnen er last van krijgen. U bent meer vatbaar voor de vorming van DVT als:

 • U last hebt van bloedstollingsproblemen.
 • U onlangs geopereerd bent met name aan het been, of verwondingen of zwellingen hebt opgelopen de zes weken voorafgaand aan uw vlucht.
 • U langdurig immobiel bent, met name in geval van een verlamming aan de onderste ledematen
 • U al eens eerder DVT hebt gehad, momenteel hebt of als DVT in de familie zit
 • U ouder dan 40 jaar bent.
 • U de orale anticonceptiepil neemt of andere hormonale preparaten.
 • U zwanger bent.
 • U spataderen hebt.
 • U recent een hartaandoening hebt gehad.
 • U momenteel een kwaadaardige ziekte hebt of chemotherapie ondergaat.
 • U bloedafwijkingen hebt.
 • U last hebt van uitdroging/afname van lichaamsvloeistoffen, wat leidt tot verhoogde bloedviscositeit.
 • U in de 6 weken voorafgaand aan de vlucht een beroerte hebt gehad.
Aangezien gebrek aan beweging de grootste risicofactor voor DVT is, kunt u dat risico tijdens de vlucht verkleinen door:
 • Rond te lopen door de cabine.
 • Regelmatig van positie te veranderen.
 • Niet met de benen over elkaar te gaan zitten.
 • Oefeningen te doen in uw stoel.
 • Veel water te drinken voor, tijdens en na de vlucht.

Hebt u een verhoogd risico op DVT, dan moet u voorafgaand aan uw vlucht door uw huisarts worden onderzocht en voorzien van passende steunkousen, Heparine met laag moleculair gewicht of orale anticoagulantia met Warfarine. Vertrouw bij een verhoogd risico niet op aspirine om DVT te voorkomen.

Richtlijnen voor diabetici

Als u diabetes hebt en injecties nodig hebt tijdens de vlucht, dan moet u deze zelf toedienen. U moet het cabinepersoneel inlichten over uw aandoening wanneer u aan boord gaat. Zorg ervoor dat u de insuline meeneemt in uw handbagage in plaats van in de ingecheckte bagage. Insuline kan namelijk worden geïnactiveerd als dit in het ruim wordt vervoerd, vanwege temperaturen onder het vriespunt. Diabetische insulinepennen zijn toegestaan aan boord zonder medische verklaring. Gebruikt u insuline of langwerkende sulfonylureumderivaten? Neem dan extra koolhydraten mee in uw handbagage en zorg ervoor dat u tijdens de hele vlucht ”de tijdzone van thuis aanhoudt.

Richtlijnen voor duikers

Decompressieziekte - Zorg ervoor dat u gedurende 24 uur vóór uw vlucht niet meer duikt, om de kans op decompressieziekte te minimaliseren. Persluchttanks voor duikers/diepzeeduikers zijn niet toegestaan aan boord.

 

Vliegen na een ziekte of operatie

Soort operatie

Reizen toegestaan na

Hartoperatie

14 dagen

Angioplastiek

5 dagen

Buikoperatie

10 dagen

Borstoperatie

6 weken

Amandelen verwijderd

14 dagen

Middenoorchirurgie

Oorholte is droog en normaal belucht (meestal 14 dagen)

Laserchirurgie voor staar/hoornvlies

1 dag


Bij een recente chirurgische ingreep is een medische verklaring vereist met bevestiging dat u in staat bent om te vliegen.

Soort medisch incident

Toestemming om te reizen

Hartaanval

7 dagen bij een lichte hartaanval of een zonder complicaties.
Voor een zware hartaanval of een met complicaties moet u een arts raadplegen voordat u kunt vliegen.
Er is een medische verklaring vereist met bevestiging dat u in staat bent om te vliegen.

Beroerte 10 dagen

Als u tussen de 11 en 21 dagen na een beroerte reist, dan hebt u een medische verklaring nodig met bevestiging dat u in staat bent om te vliegen.

Klaplong

Als een drain op de borst is uitgevoerd en de long volledig is uitgevouwen (meestal 14 dagen). Reizen mag enkel met een begeleider. Er is een medische verklaring vereist met bevestiging dat u in staat bent om te vliegen.

Doorboring van het oog

7 dagenSoort aandoening

Toestemming om te reizen

Angina

Alleen als de aandoening stabiel is

Middenoorontsteking

Nadat de aandoening is verdwenen (meestal 7 dagen)

Sinusitis

Nadat de aandoening is verdwenen (meestal 7 dagen)

Chronische bloedarmoede

Niet toegestaan om te vliegen

Epilepsie

24 uur na een tonische-clonische (grand mal) aanval

Astma

Toestemming om te reizen
Bewaar uw inhalator(en) in uw handbagage.
Ernstige astma – verstrek een medische verklaring met bevestiging dat u in staat bent om te vliegen.
Vernevelaars zijn toegestaan aan boord op voorwaarde dat ze geen zuurstofcilinders bevatten.

Longaandoeningen (chronisch obstructieve longziekte; taaislijmziekte, bronchiëctasieën).

Alleen met een medische verklaring die bevestigt dat u in staat bent om te vliegen.
We adviseren om medisch advies in te winnen om te bepalen of er tijdens de vlucht zuurstof nodig is.

Passagiers die kortademig zijn, worden niet toegelaten op de vlucht. Kinderen met ademhalingsproblemen moeten een verklaring van een arts hebben met bevestiging dat ze in staat zijn om te vliegen.

Passagiers met een lichte vorm van een besmettelijke ziekte, waaronder één van de volgende aandoeningen, mogen vliegen in overeenstemming met de richtlijnen zoals uiteengezet in de tabel hieronder.

Besmettelijke ziekten

Toestemming om te reizen

Rode hond

4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag

Mazelen

7 dagen na het verschijnen van de huiduitslag

De bof

Als alle zwelling is verdwenen (meestal na 7 dagen)

Waterpokken

7 dagen na het verschijnen van het laatste nieuwe bultje

Virale infecties (bv. seizoensgebonden griep)

Zodra niet langer besmettelijk

Passagiers met een ernstige besmettelijke ziekte (bijv. ernstige ademhalingsinfectie, tuberculose, longontsteking) worden niet toegelaten op de vlucht zonder een verklaring van een arts met bevestiging dat ze in staat zijn te vliegen. Passagiers met, of symptomen van, meningitis of een virus als gevolg van een pandemie zoals SARS, H1N1 of COVID-19 worden niet toegelaten op de vlucht.

Alle passagiers moeten voldoen aan ons beleid ten aanzien van bioveiligheid, inclusief de vereiste om een masker te dragen.

Psychiatrische aandoeningen Passagiers met psychiatrische aandoeningen mogen vliegen, maar onder de volgende voorwaarden:

 • Als u lijdt aan een psychische aandoening zoals fobieën, angsten of depressies dan moet u ons cabinepersoneel hiervan op de hoogte brengen wanneer u aan boord gaat.
 • Als u een geschiedenis hebt van drugs- of alcoholverslaving, dan moet u stabiel zijn dankzij een afkickplan en een medische verklaring kunnen voorleggen van uw arts met bevestiging dat u in staat bent om te vliegen. U mag niet afreizen als u onder de invloed van drugs of alcohol bent.
 • De veiligheid van onze passagiers en bemanning staat bij ons altijd voorop. Als onze bemanning van mening is dat iemand een gevaar vormt, ongeacht zijn/haar toestand, dan wordt hij/zij niet toegelaten aan boord.

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.