Hoofdmenu

Inwoners van de Balearen, Canarische Eilanden en de steden Ceuta en Melilla

Indien u een Spaanse staatsburger bent of een staatsburger van een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat dat deel uitmaakt van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, en u kunt aantonen dat u een inwoner bent van de Balearen, de Canarische Eilanden of de steden Ceuta en Melilla, heeft u recht op een subsidie (korting) voor directe reizen van uw verblijfplaats naar de rest van Spanje en omgekeerd in overeenstemming met het Koninklijk Besluit 1316/2001, van 30 november, gewijzigd door het Koninklijk Besluit 1340/2007, van 11 oktober. Om er zeker van te zijn dat deze korting toegepast wordt op uw boeking, moet u de gepaste optie voor “inwoners” selecteren tijdens het boekingsproces.

 

Alleen een nationale identiteitskaart (DNI) OF paspoort en de volgende identiteitsbewijzen worden aanvaard om uw inwonerstatus aan te tonen:

 

  • Woonplaatsverklaring van het gemeentehuis; of
  • Woonplaatsverklaring voor minderjarigen; of
  • Verblijfsvergunning (NIE); of
  • Geloofsbrieven van volksvertegenwoordiger of senator; of
  • Bewijs van officiële inschrijving in het Centraal Register Vreemdelingen.

 

 

Tijdens uw boeking op de website wordt u gevraagd welke vorm van identificatie u wilt gebruiken op de luchthaven om te bevestigen dat u recht heeft op de korting voor grote gezinnen. U moet op de luchthaven hetzelfde document voorleggen als het document dat ingevoerd werd op de website. Het document moet worden getoond bij de bagage drop-off balie en bij het boarden van het vliegtuig

Indien u niet het correcte identificatiebewijs meebrengt, zal het vervoer u worden geweigerd.

 

Onder geen enkele voorwaarde worden kortingen gegeven op al genomen vluchten.

 

Korting voor grote gezinnen

 

De “Order of the Ministry of Public Works 3837/2006” voert een subsidie in voor binnenlandse luchtvaarttarieven voor leden van grote gezinnen. Dienvolgens kunnen leden van een gezin die als dusdanig erkend worden (onder Artikel 12 van Wet 40/2003 van 18 november, inzake de bescherming van grote gezinnen) genieten van een tariefvermindering op onze standaard nationale tarieven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een inwoner zijn van de Canarische Eilanden of de Balearen, of een inwoner van de steden Ceuta en Melilla. U moet de optie “Groot Gezin” tijdens het boekingsproces selecteren om ervoor te zorgen dat de korting wordt toegepast.

 

Om in aanmerking te komen voor de korting, moet u het volgende voorleggen:

 

Officieel certificaat van Groot Gezin (of individueel of samen) gegeven door de Autonome regio; en

 

een identificatiedocument zoals de nationale identiteitskaart (DNI) of een verblijfsvergunning (of geboortedatum voor minderjarigen onder de leeftijd van 14 jaar). Zie artikel 11 (Jonge kinderen en minderjarigen) voor meer informatie over reizende jonge kinderen en minderjarigen.

 

Tijdens het boekingsproces op de website zal u worden gevraagd welk identificatiebewijs u zal voorleggen op de luchthaven om te bevestigen dat u in aanmerking komt voor de korting voor grote gezinnen. U moet hetzelfde document dat u gebruikte wanneer u de boeking maakte met zich meebrengen naar de luchthaven. Het document moet worden voorgelegd tijdens het inchecken en/of wanneer u het vliegtuig instapt.

 

Indien u niet het correcte identificatiebewijs meebrengt, zal het vervoer u worden geweigerd.

 

Onder geen enkele voorwaarde worden kortingen verstrekt op vluchten die al genomen zijn.

 

Gemengde boekingen

 

Gemengde boekingen zijn boekingen waarbij sommige, maar niet alle passagiers, in aanmerking komen voor een korting voor inwoners of een korting voor grote gezinnen. Gemengde boekingen, via welke boekingsmethode dan ook, zullen niet worden aanvaard door de vervoerder. Wanneer u uw boeking maakt, gelieve er dan voor te zorgen dat alle leden van de groep in aanmerking komen voor de desbetreffende kortingen. Indien bepaalde leden niet in aanmerking komen, moet een aparte boeking worden aangemaakt voor hen.

 

Wijzigingen

 

Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht online aan boekingen waarbij de korting voor inwoners of de korting voor grote gezinnen van toepassing is. Indien u uw boeking wenst te wijzigen, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.