ATOL-beskyttelse

Alle fly og biler booket sammen er nu beskyttet af ATOL!


Når du booker et fly og en bil samtidigt, er din booking beskyttet af alle fordelene ved ATOL på samme måde som en pakkeferie.

Hvad er ATOL-beskyttelse?

ATOL – eller “Air Travel Organiser’s Licence” betyder, at hvis et selskab ophører med at operere, –f.eks. hvis det er sat under administration, vil ATOL beskytte dig mod at tabe penge eller blive strandet i udlandet.

Ifølge loven er alle fly og biler, der bookes sammen, nu dækket af en ATOL. Så hvis der skulle ske os noget, kan vi stadig garantere, at du kan gennemføre din rejse, komme sikkert hjem eller, hvis du endnu ikke har påbegyndt rejsen, modtage en fuld refusion.

Og nu til det med småt: Dine vigtigste rettigheder i henhold til direktiv (EF) 2015/2302:


 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakken, inden de færdiggør kontrakten om pakkerejsen.

 • Der er altid mindst en sælger, som er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af alle rejsetjenester omfattet af kontrakten.

 • Rejsende får oplyst et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktcenter, hvor de kan få kontakt med arrangøren eller rejsebureauet. Du kan kontakte easyJet via telefon, e-mail eller webchat – gå til vores side Kontakt os for flere oplysninger.

 • Rejsende kan overføre pakken til en anden person, med rimeligt varsel og muligvis mod betaling af yderligere omkostninger.

 • Prisen på pakken kan kun øges, hvis der opstår specifikke omkostninger (f.eks. brændstofspriser), og hvis det udtrykkeligt er anført i kontrakten, og i alle tilfælde senest 20 dage før pakkens start. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkens pris, kan den rejsende opsige kontrakten. Hvis arrangøren forbeholder sig retten til en prisstigning, har den rejsende ret til et prisnedslag, hvis der er en reduktion i de relevante omkostninger.

 • Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr og få en fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkens væsentlige dele, udover prisen, ændres betydeligt. Hvis den ansvarlige sælger for pakken inden pakkens start annullerer pakken, har rejsende ret til en refundering og kompensation hvor relevant.

 • Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr inden pakkens start i tilfælde af ekstraordinære forhold, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som kan berøre pakken.

 • Rejsende kan også på et hvilket som helst tidspunkt inden pakkens start opsige kontrakten mod et passende og rimeligt opsigelsesgebyr.

 • Hvis væsentlige dele af pakken ikke kan tilvejebringes som aftalt efter pakkens start, skal den rejsende tilbydes passende alternative arrangementer uden ekstra omkostninger. Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr, hvis tjenester ikke udføres i overensstemmelse med kontrakten og dette i væsentlig grad påvirker udførelsen af pakken, og arrangøren undlader at løse problemet.

 • Rejsende har også ret til et prisnedslag og/eller kompensation for skader, hvis rejsetjenester ikke udføres eller ikke udføres korrekt.

 • Arrangøren skal yde assistance, hvis den rejsende er i vanskeligheder.

 • Hvis arrangøren eller, i nogle medlemslande, sælgeren bliver insolvent, vil betalinger blive refunderet. Hvis arrangøren eller, hvor relevant, sælgeren bliver insolvent efter pakkens start, og hvis transport er inkluderet i pakken, er hjemsendelse af de rejsende sikret. Vi (EasyJet Airline Company Limited) har tegnet forsikring mod insolvens under ATOL-ordningen, som er administreret af Storbritanniens civile luftfartsmyndigheder (CAA). Hvis tjenesteydelser nægtes på grund af vores insolvens, kan rejsende kontakte CAA ved brug af følgende oplysninger.

CAA kontaktoplysninger:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
ATOL Helpline: 020 7453 6350
Website: www.atol.org.uk

Direktivet (EF) 2015/2302 som indført i britisk lov kan findes her