Terms and Conditions

  1. Disse vilkår (disse ”vilkår”)  giver dig oplysninger om os og fastsætter de juridiske vilkår og betingelser, hvorpå vi indgår aftale med dig om køb af dig af flyrejser fra easyJet Airline Company Limited, der drives af EasyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH eller easyJet Switzerland S.A.
  2. Eventuelle af tredjemand udbudte Tillægsydelser, som du måtte have tilkøbt. 

Disse Vilkår og Betingelser skal læses i sammenhæng med eventuelle Rejsebekræftelser eller transportbetingelser anført i din e-billet, eventuelle Tariffer, der måtte være gældende, de Udvidede Passageroplysningskrav og vores Politik om Beskytteslse af Personlige Oplysninger, Europcars vilkår og betingelser, hvis du har valgt Leje af Bil, de for britiske statsborgere, hhv. ikke-britiske statsborgere gældende vilkår og betingelser, hvis du har købt en easyJet Ferie, de på hotels.easyJet.com vilkår og betingelser, hvis du har booket Hotel, og de på https://travelinsurance.easyjet.com/ anførte vilkår og betingelser, hvis du har valgt forsikring gennem  (“Tillægsydelser”). Hvor du har købt to dele af en rejse gennem easyJet i en enkelt booking og betalingstransaktion (fx et fly og en udlejningsbil sammen) og sådanne samlede køb udgør en pakke (som defineret i regulativ om pakker og samlede rejsearrangementer 2018), vil du også have glæde af dette regulativ i det omfang, det gælder for pakker, og easyJets særlige bookingbetingelser for pakkeferier vil også gælde, som du fik det forklaret på købstidspunktet og i din bookingbekræftelse. Hvor du har købt to dele af en rejse gennem easyJet (fx et fly og inden for 24 timer et hotel) og sådanne samlede køb udgør en pakke (som defineret i regulativ om pakker og samlede rejsearrangementer 2018), vil du også have glæde af dette regulativ i det omfang, det gælder for pakker, og easyJets særlige bookingbetingelser for pakkeferier vil også gælde, som du fik det forklaret på købstidspunktet og i din bookingbekræftelse. easyJet Travel Insurance er tegnet af Zürich Insurance plc og arrangeret af easyJet Airline Company Limited og Collinson Insurance Services Limited. easyJet Airline Company Limited er en udnævnt repræsentant for Collinson Insurance Services Limited, som er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority med firmareferencenummer 311883.

Se eventuelt Ofte Stillede Spørgsmål (FAQs) for nærmere oplysninger om, hvordan det er at flyve med os.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de særlige vilkår og betingelser for yderligere serviceydelser specificeret ovenfor og/eller en obligatorisk lokal lov, der gælder for din booking, vil de særlige vilkår og betingelser og/eller lokale obligatoriske love (som relevant) være gældende.

Når du foretager en booking hos os, opretter vi en konto for dig, hvorigennem du kan gennemføre og administrere din booking. Vi kan gøre det samme, når du foretager en booking gennem en anden part eller bruger en anden hjemmeside. Du kan finde flere oplysninger i vores fortrolighedspolitik.

Afsnit 1: Definitioner ¦ Afsnit 2: Navn og adresse på Luftfartsselskabet ¦ Afsnit 3: Gyldighedsområde ¦ Afsnit 4: Bookinger ¦ Afsnit 5: Billetpriser ¦ Afsnit 6: Refundering og afbestillingsgebyrer ¦ Afsnit 7: Reservationer ¦ Afsnit 8: Navneændringer ¦ Afsnit 9: Ombooking og fleksible billetpriser ("easyJet Flexi") ¦ Afsnit 10: Passagerer med særlige behov - handicap, medicin og helbred ¦ Afsnit 11: Spædbørn og børn ¦ Afsnit 12: Check-in og lufthavnsprocedurer ¦ Afsnit 13: Dokumentation og øvrige krav ¦ Afsnit 14: Sæder ¦ Afsnit 15: Forsinkelser, aflysninger og nægtet ombordstigning ¦ Afsnit 16: Ansvar ¦ Afsnit 17: Krav fra Passagerer ¦  Afsnit 18: Opførsel ombord på flyet og i lufthavnen samt ret til at nægte transport ¦ Afsnit 19: Bagage ¦ Afsnit 20: Farligt gods¦ Afsnit 21: Transport af levende dyr ¦ Afsnit 22: Transport af jordiske rester ¦ Afsnit 23: Leje af Bil ¦ Afsnit 24 Ferier ¦ Afsnit 25: Prisgaranti ¦ Afsnit 26: Databeskyttelse ¦ Afsnit 27: Udvidede passageroplysninger ¦ Afsnit 28: Forsikring ¦ Afsnit 29: Lovvalg og værneting¦ Afsnit 30: Kontakt os

1 Definitioner

Definerede termer i disse Vilkår og Betingelser:

“APD” står for Air Passenger Duty. Herved forstås den britiske flypassagerafgift (en punktafgift opkrævet af de britiske told- og skattemyndigheder) og/eller enhver tilsvarende statslig (britisk eller ikke-britisk) skat, som opkræves direkte af Passagererne,

"Tillægsydelser"

betyder ethvert af dig tilkøbt produkt eller service, som udbydes af tredjemand, f.eks. leje af bil, hotel, mv.

"Lufthavnsmyndighed" betyder ejeren og/eller operatøren af en lufthavn, som vi opererer i;

"Lufthavnspersonale"

medarbejdere på jorden og/eller lufthavnspersonale eller en agent, der handler på vegne af easyJet.

"Bagage" betyder de personlige ejendele, du måtte medbringe på rejsen. Medmindre andet fremgår, omfatter dette både din Håndbagage og din Indskrevne Bagage.
"Bagage-ID-Mærke" betyder et dokument udstedt af os alene til identifikation af Indskrevet Bagage.
“Booking” betyder en af dig eller på vegne af dig foretaget booking med henblik på køb af en Flyrejse, og/eller køb af en Flyrejse og Tillægsydelser, og som er accepteret af os i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.
“Bookingreference” betyder den alfanumeriske kode, du får fra os til identifikation og bekræftelse af hver Flyreservation foretaget af dig eller på vegne af dig.
“Booker” betyder den voksne person (minimum 18 år gammel), som agerer som agent for alle Passagerer i Bookingen og foretager Bookingen i eget navn eller i eget og en eller flere andre Passagerers navn, og som påtager sig de i pkt. 3.1.4 og 3.1.5 anførte forpligtelser.
”Flyselskab” betyder for ethvert fly, enten: (a) easyJet UK Limited (en virksomhed registreret i Storbritannien, med virksomhedsnummer 10886978).
(b) easyJet Europe Airline GmbH (en virksomhed registreret i Østrig med virksomhedsnummer FN 452433).
(c) easyJet Switzerland S.A. (en virksomhed registreret i Schweiz, med virksomhedsnummer CH-270-3.005.116-6).
(d) et andet flyselskab som oplyst til dig inden rejsen, i overensstemmelse med paragraf 2.2 nedenfor.
"Leje af Bil" betyder leje af bil gennem easyJet's hjemmeside til afhentning i din ankomstlufthavn.
"Rejsebekræftelse" betyder den af easyJet til dig afgivne bekræftelsesside, -e-mail og/eller -brev med nærmere oplysninger om din Booking og eventuelle særlige vilkår og betingelser, der måtte være gældende for din Booking.
"Konvention"

betyder den af følgende konventioner, der måtte finde anvendelse:

  • Warszawa-konventionen af 1929,
  • Warszawa-konventionen som ændret i Haag den 28. september 1955,
  • Waszawa-konventionen som ændret i Haag og ved Tillægsprotokol Nr. 4 i Monteral (1975),
  • Warszawa-konventionen af 1999,
som suppleret ved Guadalajara-konventionen af 1961, hvor denne måtte finde anvendelse.

"Hovedsprog"

betyder engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk.
“DS” betyder IATA Designator for easyJet Switzerland S.A.
"Skade" omfatter en Passagers død eller skade på legeme eller helbred samt ethvert tab af, delvis tab af, tyveri af eller anden skade på Bagage, uanset art, opstået som følge af eller i forbindelse med transport på en af vore flyrejser eller andre af vore ydelser.
"Dage" betyder kalenderdage, omfattende alle ugens syv dage, dog således, at i forhold til afgivelse af meddelelser medregnes ikke den dag, hvor meddelelsen afsendes.
"Oplyst Agentur" eller "Oplyst Agent" betyder, at vi agerer som Oplyst Agent for tredjemandsudbydere som f.eks. hoteller og biludlejningsfirmaer. Hver udbyder har sine egne vilkår og betingelser, der er gældende for dennes produkter, og som også vil være gældende for dig, i tillæg til nærværende Vilkår og Betingelser.
"EF-Forordning" betyder Rådets Forordning 2097/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker som ændret ved Europa Parlamentet og Rådets Forordning 889/2002.
 ”easyJet” eller ”vi”, ”os” og ”vores” betyder (a) easyJet Airline Company Limited (en virksomhed registreret i Storbritannien med nummer 3034606) med hjemsted på Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF)
(b) ethvert flyselskab (som defineret ovenfor).
“easyJet Flexi” betyder en eventuel af Luftfartsselskabet tilbudt fleksibel billetpris, for hvilken der gælder særlige betingelser, og som eventuelt benævnes ved en særlig betegnelse som f.eks. FlexPlus, FlexSaver el.lign.

“EZY”

betyder ICAO Designator for easyJet Airline Company Limited.

“EZS”

betyder ICAO Designator for easyJet Switzerland S.A.

"Omstændigheder” have undgået (f.eks. dødsfald).
"Billetpris" betyder det beløb, der er betalt eller skal betales for den relevante Flyrejse, og kan indbefatte yderligere gebyrer, skatter og/eller tillægsopkrævninger (herunder gebyr for anvendelse af et bookingsystem givet i licens af tredjemand), men ikke APD som anført i pkt. 5.2.
"Flyrejse" betyder en enkelt flyrejse, som Luftfartsselskabet står for, fra én lufthavn til en anden.

"Force Majeure"

betyder enhver begivenhed, som er uden for Luftfartsselskabets kontrol, herunder naturkatastrofer, krig, opstand, embargo, strejke, terrorisme, ulykker, vulkansk aktivitet, jordskælv eller enhver anden årsag eller omstændighed uden for Luftfartsselskabets kontrol, som forhindrer eller hæmmer Luftfartsselskabets opfyldelse af sine forpligtelser i medfør af disse Vilkår og Betingelser. 

"Håndbagage" omfatter alle personlige effekter, som en Passager måtte tage med sig ind i kabinen, dvs. al bagage, som ikke er Indskrevet Bagage.
"Indskrevet Bagage" betyder Bagage, som vi tager i vores varetægt, og som læsses om bord på flyet, og som vi har udstedt et Bagage-ID-Mærke til.

“Ferie”

betyder en Booking, der omfatter Flyrejse og ophold, og som sælges til dig på samme tid under én samlet pris, som du betaler.

“Hotel”

betyder det gennem easyJet bookede ophold.

“IATA Designator”

betyder de to eller tre af IATA offentliggjorte tegn eller bogstaver, der identificerer hvert luftfartsselskab.

“ICAO Designator”

betyder de tre af ICAO offentliggjorte tegn eller bogstaver, der identificerer hvert luftfartsselskab.

"Lead-Passager" betyder navnet på den første Passager i en Booking,

"Store Familier"

betyder en i medfør af § 12 i Lov 40/2003 af 18. november om beskyttelse af store familier således benævnt familie.

"Mindreårig" betyder en Passager under 16 år.
"Passager(-er)" eller "du", "dig" og "din" "Passager(er) eller “du,” “din/dit” og “dig" betyder enhver person eller personer, undtagen besætningen, som transporteres eller skal transporteres ombord på et fly med vores samtykke. “Registreret medlem” betyder en passager, som har fuldført en easyJet registreringsproces ved at oprette en konto på Min easyJet.com. “Salgsskranke” eller “Kundeserviceskranke“ betyder enten vores salgs- eller kundeserviceskranke eller en salgs- eller kundeserviceskranke varetaget for og på vegne af easyJet i en lufthavn;

"Registreret Medlem"

betyder en Passager, som ved at oprette en konto på MyeasyJet.com har ladet sig registrere hos easyJet.

"Salgsskranke"

betyder enten vores salgsskranke eller en salgsskranke, der drives af eller for easyJet, i en lufthavn.

"Særlige Trækningsrettigheder" er en international pengemæssig opgørelsesenhed (fastsat af den Internationale Valutafond ("IMF")) af dagligt varierende værdi, opgjort med reference til en mængde af større valutaer anvendt i international handel og finans som bestemt af IMF.
”Leverandør” betyder en tredjemand, der udbyder ydelser gennem Luftfartsselskabet.
"Tarif" betyder de i medfør af disse Vilkår og Betingelser gældende Billetpriser, satser, opkrævninger og betingelser.
“U2” betyder IATA Designator for easyJet Airline Company Limited.
"Hjemmeside" betyder en hvilken som helst internetside, der drives af easyJet, og hvor der kan laves online reservationer.

2 Navn og adresse på Luftfartsselskabet

Oplysninger om flyselskab
2.1      I henhold til paragraf 2.2 er alle fly drevet af easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH eller easyJet Switzerland SA. Medmindre vi informerer dig om noget andet:
2.1.1     hvis dit fly er anført med præfikset ”EZY” vil det blive drevet af easyJet UK Limited 
2.1.1     hvis dit fly er anført med præfikset ”EJU” vil det blive drevet af easyJet Europe Airline GmbH, og
2.1.3     hvis dit fly er anført med præfikset ”EZS” vil det blive drevet af easyJet Switzerland S.A.

Vi vil vise opdateringer til det flyselskab, der opererer dit fly, i vores live Flight tracker, som du kan finde på vores websted og i vores mobilapp.

Bemærk, at fly inden den 31. marts 2019 med præfikset EZY kan være drevet af easyJet Europe Airline GmbH. Det vil blive vist i vores Flight tracker

2.2 Hvis flyselskabet af en hvilken som helst årsag er et andet selskab end easyJet UK Limited, easyJet Switzerland SA eller easyJet Europe Airline GmbH, så vil vi informere dig så hurtigt som muligt. Transporten vil fortsat være underlagt disse vilkår.

2.3 Vores navn og adresse kan være forkortet (enten ved henvisning til den relevante IATA-designator eller på anden måde) på ethvert af vores befordringsdokumenter eller på hjemmesiden. Vores hjemstedsadresser er som følger:

2.2.1  for både easyJet Airline Company Limited og easyJet UK Limited:
Registreret adresse:
easyJet Airline Company Limited
Hangar 89, London Luton Airport
Luton, Bedfordshire
LU2 9PF
Storbritannien
Momsnummer: GB 745360825
 
2.2.2 for easyJet Europe Airline GmbH:
Registreret adresse:
easyJet Europe Airline GmbH
5 Wagramer Straße 19
1220 Wien
Østrig
AT U72316013

2.2.3  for easyJet Switzerland SA:
Registreret adresse:
easyJet Switzerland S.A.
5 Route de L'Aeroport
1215 Genève 15
Schweiz
Momsnummer: CH 106.034.481

3 Gyldighedsområde

3.1 Generelle bestemmelser

3.1.1  Disse Vilkår og Betingelser er gældende for alle Bookinger, som du foretager hos os, og gælder ethvert ansvar, vi måtte have i forhold til sådanne Bookinger, med undtagelse af eventuelle Flyrejser, vi måtte udbyde som Oplyst Agent. Hver Leverandør har sine egne vilkår og betingelser, der gælder for dennes produkter, og disse gælder i tillæg til nærværende Vilkår og Betingelser.  Læs venligst både nærværende Vilkår og Betingelser samt de for eventuelle Tillægsydelser gældende vilkår og betingelser som udstedt af de pågældende Leverandører, før du gennemfører transaktionen med os.

3.1.2 Vores Vilkår og Betingelser, eventuelle Rejsebekræftelser, eventuelle gældende Tariffer, de Udvidede Passageroplysningskrav og vores Politik om Beskyttelse af Personlige Oplysninger, samt de vilkår og betingelser, der gælder for eventuelle Tillægsydelser, indgår alle som en del af nærværende Vilkår og Betingelser og er gældende for din Booking. Det tilrådes kraftigt, at du læser alle vilkår og betingelser, der er relevante for din Booking.

Denne information kan ses ved at klikke på hyperlinket ovenfor, gennem vores websted, og kopier kan udskrives eller downloades fra vores websted, eller indhentes fra vores kontorer på de adresser, som er angivet i pkt. 2 i disse Betingelser og Vilkår, fra den relevante tredjepartsudbyder og ved vores salgs- eller kundeserviceskranke i lufthavnen (hvis der er en sådan i den pågældende lufthavn)

3.1.3 Hvis vi accepterer dit tilbud, vil vores interne reservationssystem oprette en Booking (og generere en Bookingreference), som efterfølgende vil blive sendt til dig pr. post eller e-mail som din Rejsebekræftelse. Så snart en Booking er registreret i vores reservationssystem (uanset om der er udsendt Rejsebekræftelse eller ej), er der indgået en bindende kontrakt mellem dig og os (hvor det er os, der er primær leverandør) eller mellem dig og Leverandøren af den ydelse eller det produkt, du har købt gennem os (hvor vi fungerer som Oplyst Agent).  Tjek venligst bekræftelsen meget grundigt. Hvis Rejsebekræftelsen er fejlbehæftet eller ikke i overensstemmelse med det, du mener at have bestilt, eller hvis du mener at have foretaget en Booking, men ikke modtager nogen Rejsebekræftelse, så kontakt os venligst med det samme.

 

3.1.4 Når du foretager en Booking, vil du blive bedt om at oplyse, hvem der skal stå som Booker. Du skal være mindst 18 år gammel for at kunne være en Booker, og:
• acceptere disse Vilkår og Betingelser på vegne af de i Bookingen anførte Passagerer,
• være ansvarlig for at modtage og videregive alle former for meddelelser/korrespondance (herunder om eventuelle ændringer og aflysninger) fra os eller vores Leverandører vedrørende Bookingen til alle de i Bookingen anførte Passagerer,
• hvis Bookeren ikke er en Passager, indvilger du i på opfordring at give os Lead-Passagerens kontaktoplysninger med henblik på, at vi kan kontakte denne med eventuelle meddelelser, herunder f.eks. om forsinkelser og aflysninger, og
• stå inde for, at du har samtykke fra hver enkelt Passager til at modtage eventuelle refusioner, udgifter eller godtgørelser, som måtte skulle udbetales i forbindelse med Bookingen. Hvor en Booking foretages af tredjemand (herunder et bookingsystem), fungerer denne tredjemand (eksempelvis et rejsebureau) som Booker og tildeles, hhv. underlægges, således på vegne af de i Bookingen anførte Passagerer alle Bookerens rettigheder og forpligtelser.

• anerkender, at alle andre passagerer på den samme Booking kan foretage efterfølgende ændringer i den, hvis de har besvaret de relevante sikkerhedsspørgsmål til beskyttelse af personlige oplysninger og har bekræftet over for os, at de har dit samtykke til at foretage sådanne ændringer. Idet vi handler i god tro efter besvarelsen af vores sikkerhedsspørgsmål til beskyttelse af personlige oplysninger, er vi ikke ansvarlige for at have foretaget sådanne ændringer, hvis du, uden vores viden, ikke har givet dit samtykke. (se 4.1.1. nedenfor)

 

3.1.5 Du anerkender, at vi modtager dine personlige oplysninger til brug for de formål, der er anført i vores Politik om Beskyttelse af Personlige Oplysninger, og idet du giver os dine kontaktoplysninger som Booker og/eller bemyndiger Bookeren til at handle på dine vegne, giver du samtidig dit samtykke til, at vi bruger disse kontaktoplysninger i al senere korrespondance mellem Bookeren og os eller vores Leverandører. Vi beder dig sikre, at de kontaktoplysninger, vi har fået om Bookeren, er korrekte, og vi beder dig orientere os med det samme om eventuelle ændringer i Bookerens kontaktoplysninger.

3.1.6 easyJet er en point-to-point-transportør og udbyder ikke nogen service i forhold til tilslutningsfly til den videre rejse, uanset om denne foregår med vores Fly eller andre luftfartsselskabers. Hvis du har booket en videregående Flyrejse med easyJet, udgør dette en særskilt kontrakt.  Vi garanterer ikke, og påtager os intet ansvar for eventuelt missede, tilslutningsfly, hvad enten disse beflyves af os eller andre luftfartsselskaber. 
I de tilfælde, hvor du vælger at booke et sådant videregående fly eller flyve med et andet selskab, er du ansvarlig for at sørge for, at du overholder alle krav vedr. online check-in, bagage og rejsepapirer for et efterfølgende fly eller på fly fra andre selskaber. For at der ikke skal være nogen som helst tvivl, så er easyJet et punkt-til-punkt luftfartselskab, og vi kræver, at du eller enhver anden passager i din booking, som skal have et visum for at komme ind i destinationslandet, har et sådant gyldigt visum, når der rejses til destinationslandet med et fly. Det er uanset om du eller enhver anden passager i din booking har til hensigt at skifte til en anden flyforbindelse.

3.2 Charter

Hvis beflyvningen sker i medfør af charteraftale, gælder nærværende Vilkår og Betingelser alene i det omfang, de er indarbejdet ved henvisning i vilkårene for charteraftalen og/eller charterbilletten.

3.3 Forrang

Hvis disse Vilkår og Betingelser er i strid med nogen lov (herunder Konventionen), der måtte være gældende for din kontrakt med os, har den pågældende lov forrang.

3.4 Tillægsydelser

Uanset pkt. 3.1 (Gyldighedsområde, Generelle bestemmelser) ovenfor gælder, at hvis vi i forbindelse med indgåelsen af kontrakten om lufttransport også indvilger i at træffe aftale med tredjemand om dennes levering af Tillægsydelser til dig, agerer vi i den henseende alene som agent for dig og påtager os således intet ansvar over for dig i den henseende (bortset fra enhver forsømmelse fra vores side). Den pris, sådanne Tillægsydelser udbydes til, er den pågældende tredjemands priser, og ved din accept af tilbuddet bemyndiger du samtidig easyJet til på dine vegne at foretage betaling til pågældende tredjemand.  

4 Bookinger

4.1 Ændringer i din Booking

Ønsker du at ændre din Flyrejse eller indsætte en anden som Passager, kan det gøres under de omstændigheder, der er anført i disse Vilkår og Betingelser, mod betaling af de i Gebyrer anførte gebyrer. Hvis vi i god tro enten a) transporterer en person, som hævder at være berettiget hertil iht. en Booking eller b) yder nogen refusion til en person, som vi har rimelig grund til at tro er berettiget til refusionen, påtager vi os intet ansvar over for nogen person, der hævder at være berettiget til transport under den samme Booking eller berettiget til en refusion iht. pkt. 6 (Refundering og Afbestillingsgebyrer).

4.1.2 Hvis en Passager ønsker at ændre en Booking, og Bookingreferencen udelukkende vedrører Flyrejser, er disse Vilkår og Betingelser gældende.  Hvis en Passager har købt Tillægsydelser og ønsker at foretage ændringer i disse, gælder disse Vilkår og Betingelser sammen med de vilkår og betingelser, som den eller de relevante Leverandører måtte have udstedt for de pågældende Tillægsydelser. 

4.2 Gyldighed

En Booking er kun gyldig for den eller de anførte Passagerer, og kun til den Flyrejse, der oprindeligt er reserveret (eller som senere ændret) og accepteret af os i overensstemmelse med pkt. 4 (Bookinger).

5 Billetpriser

5.1 Generelle bestemmelser

5.1.1 Billetpriser gælder kun for transport fra afgangsstedet i afgangslufthavnen til ankomststedet i ankomstlufthavnen. Billetprisen inkluderer ikke transport på jorden mellem lufthavne og mellem lufthavne og byterminaler. Billetpriser beregnes i overensstemmelse med den på Bookingdatoen for den eller de pågældende Flyrejser gældende Tarif. Ønsker du at ændre din Flyrejse eller nogen del af din rejseplan, vil der muligvis blive opkrævet yderligere gebyrer i overensstemmelse med pkt. 7 (Reservationer), pkt. 6 (Refundering og afbestillingsgebyrer), pkt. 8 (Navneændringer) og/eller pkt. 9 (Ombooking og fleksible billetpriser ("easyJet Flexi")) angivet i Gebyrer. Se pkt. 14.5.1 for oplysninger om gebyrer for Tildelte sæder.

5.1.2 Vi er en britisk-baseret detailvirksomhed. Kunder, der anvender betalingskort hen over landegrænser, vil af kortudstederen muligvis blive opkrævet yderligere gebyrer. Eventuelle spørgsmål i den henseende bedes rettet til kortudstederen.

5.2 Skatter og afgifter

Du skal i tillæg til Billetprisen også til os betale eventuelle skatter og afgifter for statslige eller andre myndigheder, som vi har pligt til at opkræve fra dig eller betale på dine vegne i forbindelse med din flyrejse. APD er et eksempel på en sådan skat eller afgift. Sådanne skatter og afgifter på flytransport ændres jævnligt og kan blive pålagt efter Bookingdatoen.  Disse ændrede beløb vil ikke være markeret på din Rejsebekræftelse. Hvis en sådan skat eller afgift indføres eller øges efter Bookingdatoen, men før din rejse, vil vi videreføre omkostningen til dig, i det omfang loven tillader, og du har i så fald pligt til at betale denne meromkostning forud for afrejse.  Sådanne skatter, afgifter eller gebyrer kan, i tillæg til Billetprisen, opkræves fra dig via træk på det kredit- eller betalingskort, som din Booking er foretaget med, eller i en lufthavn. Manglende betaling kan medføre, at du ikke er berettiget til at flyve med os.    

5.3 Valuta

Billetpriser og opkrævninger skal betales i den valuta, Billetprisen er oplyst i, medmindre andet er aftalt med os. 

6 Refundering og afbestillingsgebyrer

6.1 Generelle bestemmelser

Vores billetpriser kan generelt ikke refunderes, bortset fra som anført i disse Vilkår og Betingelser.

Eventuelle refusioner er underlagt gældende lovgivning, regler og forordninger i England og Wales samt alle EF-Forordninger (herunder, men ikke begrænset til, Forordning (EF) 261/2004). Refunderinger udbetales normalt i den valuta, som Bookingen er betalt i, medmindre andet er aftalt med easyJet.

Transaktionsafgifter og -gebyrer på kreditkort refunderes ikke, medmindre bookingen afbestilles inden for 24 timer som omfattet af afsnit 6.2 nedenfor. Eventuelle skatter og afgifter, som nogen lufthavnsoperatør måtte pålægge easyJet direkte, refunderes ikke, selv ikke hvis de baseres på antal befordrede passagerer.

I tilfælde, hvor du måtte acceptere et alternativ til en refusion, vil de relevante vilkår og betingelser gælde for dette alternativ. Afbestilling kan ikke gennemføres senere end to (2) timer før planlagt afgangstidspunkt.

6.2 Afbestilling inden for 24 timer efter Booking

En Booking kan afbestilles inden for 24 timer efter, at den er foretaget, og du vil i så fald modtage den relevante refusion (inklusive APD, men eksklusive administrationsgebyret inkluderet i den oprindelige pris for din booking). Hvis du afbestiller din Booking inden for 24 timer efter, at den er foretaget, vil refusionen blive udbetalt via kreditkort, bankoverførsel eller check. Refunderinger udbetales ikke kontant. Hvis bookingen er foretaget hos luftfartsselskabet, kan bookingen kun afbestilles ved at ringe til luftfartsselskabets Kundeservice. 

6.3 Afbestilling senere end 24 timer efter Booking

Hvis du afbestiller en Booking 24 timer efter, at den er foretaget, refunderes kun eventuelt betalt APD.

Hvis Bookingen er foretaget hos Luftfartsselskabet, kan afbestilling efter 24 timer kun ske ved telefonisk henvendelse til Kundeservice.

Vi yder ikke nogen refundering i tilfælde af, at passagerer ikke er i stand til at flyve på grund af ændringer i personlige forhold, inklusive, men ikke begrænset til, helbredsmæssige årsager, med undtagelse af vores 24-timers afbestillingspolitik.

6.4 Refusion af APD

Hvis du efter at have foretaget en booking alligevel ikke flyver med os, vil du, uanset om der udbetales refusion eller udstedes kredit svarende til billetprisen, være berettiget til refusion af eventuel APD, du måtte have betalt i medfør af pkt. 5.2, og som vi således alligevel ikke skal betale til den myndighed, vi opkrævede den pågældende APD på vegne af. 

6.5 Refusion udbetales kun til Bookeren

6.5.1 Eventuel refusion udbetales direkte via den oprindelige betalingskanal eller, hvis dette ikke er muligt, på anden vis til Bookeren.

6.5.2 En refusion, som via den relevante booking-dokumentation (herunder Bookingreference) eller anden af os i relation til befordringen udstedt dokumentation udbetales til nogen person, der udgiver sig for at være bookeren, og som vi ikke har grund til at tro taler usandt, sker med frigørende virkning for os, således at hverken Bookeren eller nogen Passager og/eller andet medlem af bookingselskabet efterfølgende kan gøre krav på samme refusion.

7 Reservationer

7.1 Booking af Flyrejse

Flyrejser kan bookes via hjemmesiden, et licenseret tredjemandsbookingsystem, ved at ringe til voresKundeservice eller ved vores salgs- eller kundeserviceskranke i lufthavnen fra (i det omfang vi har én i den pågældende lufthavn), men ikke via ulicenserede bookingsystemer eller rejsebureauer, som booker ved hjælp af robotapplikationer (f.eks.: screen scraping).

Din booking er bekræftet, når vi eller et licenseret tredjemandsbookingsystem foretager en Booking for dig. Bookingen sendes efterfølgende til dig pr. e-mail, eller ved en Rejsebekræftelse, hvis Booking er foretaget ved salgs- eller kundeserviceskranken, eller pr. brev for dit arkiv. En bekræftet booking skal ikke efterfølgende bekræftes af dig.

Får du brug for at ændre eller afbestille en booking, se da venligst pkt. 6 (Refundering og Afbestillingsgebyrer), pkt. 8 (Navneændringer) og pkt. 9 (Ombooking og fleksible billetpriser ("easyJet Flexi")) og pkt. 14 (Sæder).

7.2 Fastboende på De Baleariske Øer, De Kanariske Øer og byerne Ceuta og Melilla - Rabatter for fastboende og Store Familier

Fastboende på De Baleariske Øer, De Kanariske Øer og byerne Ceuta og Melilla kan muligvis opnå rabat på visse Flyrejser. Nærmere oplysninger kan ses på Residents’ and Large Families’ Discounts.

7.3 Ændringer

Jævnfør betingelserne i pkt. 6 (Refundering og Afbestillingsgebyrer), pkt. 8 (Navneændringer), pkt. 9 (Ombooking og fleksible billetpriser ("easyJet Flexi")) og pkt. 14 (Sæder) er du ikke berettiget til at ændre din booking, efter den er bekræftet. 

7.4 Betaling

Billetpriser, alle skatter og, i relation til din Flyrejse, opkrævninger i relation til din Booking skal være fuldt betalt, før booking kan foretages Er disse beløb ikke fuldt indbetalt (og er der ikke truffet behørig kreditaftale med os), når en booking foretages, kan vi til enhver tid forud for afrejse annullere bookingen uden varsel. Vi forbeholder os retten til at behandle din betaling på anden måde end i realtid. Vi kan få behov for at kontakte dig i tilfælde af, at betalingen ikke går igennem, for at anmode dig om at foretage betaling. Hvis vi ikke modtager betaling enten inden for 21 dage fra dit bookingtidspunkt eller mindst 6 timer før dit fly (afhængigt af hvad kommer først), forbeholder vi os retten til at afbestille din booking.

7.5 Billetprisen refunderes ikke

Billetprisen skal betales, selv hvis du ikke benytter dig af en flyrejse, for hvilken der er foretaget booking, dog med forbehold af bestemmelserne i pkt. 6 (Refusioner og Afbestillingsgebyrer) og pkt. 15 (Forsinkelser, Aflysning og Nægtet Boarding).

8 Navneændringer

8.1 Navne på passagerer (med undtagelse af personen, som booker, nævnt i pkt. 3.1.4 ovenfor) kan ændres mod betaling af et "Navneændringsgebyr" (se pkt. 8.4) pr. passager pr. flyrejse. Dette kan gøres indtil to timer før flyets planlagte afgang via Hjemmesiden, et licenseret tredjemandsbookingsystem eller ved telefonisk henvendelse til Vores Kundeservice eller indtil en time før planlagt afgang ved personlig henvendelse til salgs- eller kundeserviceskranken i lufthavnen.

 

8.2 Hvis bookingen er foretaget hos luftfartsselskabet, kan bookingen kun ændres af luftfartsselskabet. Hvis bookingen blev foretaget via et licenseret tredjemandsbookingsystem, kan kun den pågældende licenserede tredjepart foretage de anmodede ændringer.

 

8.3 Gebyr for navneændring foretaget online, og for navneændringer foretaget hhv. gennem Kundeservice, via salgs- eller kundeserviceskranken i lufthavnen kan ses i Gebyrer

9 Ombooking og fleksible billetpriser ("easyJet Flexi")

9.1 Ombooking

9.1.1 Passagerer kan ombooke flyrejser (dvs. ændre flyrejsens dato, tidspunkt eller rute) mod betaling af et administrationsgebyr pr. passager pr. flyrejse (se ombookingsgebyret i Gebyrer), plus den eventuelle difference mellem den oprindelige billetpris og den på ændringstidspunktet tilgængelige billetpris for den ændrede flyrejse. Hvis den tilgængelige pris er lavere end den oprindelige betalte pris, gives der ikke nogen refundering. 

9.1.2 En online Booking foretaget af et registreret medlem kan ombookes til en anden easyJet flyrejse via hjemmesiden. Ændringen skal være gennemført mere end to timer før den oprindelige flyrejses planmæssige afgang og mere end to timer før den ændrede flyrejses planmæssige afgang. 

9.1.3 Ombooking til en anden easyJet flyrejse kan ske ved telefonisk henvendelse til Kundeservice, således at ombookingen kan gennemføres mere end to timer før den oprindelige flyrejses planmæssige afgang og mere end to timer før den ændrede flyrejses planmæssige afgang, eller ved personlig henvendelse til salgs- eller kundeserviceskranken i lufthavnen (hvis en sådan findes), således at ombookingen kan gennemføres mere end én time før den oprindelige flyrejses og den ændrede flyrejses planmæssige afgang. 

9.1.4 En Booking foretaget af et licenseret tredjemandsbookingsystem kan ombookes til en anden easyJet flyrejse via det pågældende tredjemandsbookingsystem, via hjemmesiden eller ved kontakt til Kundeservice. Ændringen skal være gennemført mere end to timer før den oprindelige flyrejses planmæssige afgang og mere end to timer før den ændrede flyrejses planmæssige afgang. 

9.1.5 Gebyr for ombooking foretaget online og for ombooking foretaget hhv. gennem Kundeservice via en easyJet salgsskranke eller kundeserviceskranken i lufthavnen kan ses i Gebyrer. Hvis du ankommer tidligt til lufthavnen, og hvis der er en easyJet salgsskranke eller Kundeservice i lufthavnen, som er åben på det tidspunkt, kan du gratis ombooke til en tidligere afgang samme dag som den bookede flyrejse, i det omfang der er ledige pladser og ombookingen ikke forsinker flyet, på følgende betingelser:  

(a) Du skal allerede have fløjet med et udgående fly med os med den samme bookingreference. For yderligere bekvemmelighed, hvis dit oprindelige afrejsepunkt er en lufthavn i London, Paris eller Milano, som easyJet flyver til, hvor det er til rådighed, vil vi lade dig flyve tilbage til en hvilken som helst lufthavn i hhv. London-området  (dvs. Gatwick, Luton, Southend eller Stansted), i Paris-området (dvs. Paris Charles de Gaulle eller Paris Orly) eller i Milano-området (Linate eller Malpensa). Hvis du oprindeligt rejser ud fra en lufthavn i London-området, og din destination er en lufthavn i Skotland, vil vi, for dit returfly, lade dig rejse fra en hvilken som helst lufthavn i Skotland, som beflyves af easyJet og/eller flyve tilbage til en hvilken som helst lufthavn i London-området, som beflyves af easyJet, afhængigt af tilgængelighed i hvert tilfælde. Hvis du oprindeligt rejser ud fra en lufthavn i Skotland, og din destination er en lufthavn i London-området, vil vi ligeledes, for dit returfly, lade dig rejse fra en hvilken som helst lufthavn i London-området, som beflyves af easyJet og/eller flyve tilbage til en hvilken som helst lufthavn i Skotland, som beflyves af easyJet, afhængigt af tilgængelighed i hvert tilfælde.

b) Du skal overholde tidspunkterne for online check-in, lufthavnsprocedurer og bagageaflevering for den tidligere afgang som anført i pkt. 12 (Online Check-in og Lufthavnsprocedurer); og 

(c) Vi forbeholder os retten til at afvise ombooking til en tidligere afgang, hvis vi mener, at nogen af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, eller af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. 

9.1.6 Hvis du kommer for sent til lufthavnen til dit fly, dog ikke mere end 2 timer efter dit oprindelige flys planmæssige afgang, kan du henvende dig i easyJets salgs- eller kundeserviceskranke (hvis en sådan findes) og forhøre dig om mulighederne for ombooking. Hvis en easyJet salgsskranke eller Kundeservice er åben i lufthavnen på det tidspunkt, kan du så mod betaling af et Redningsgebyr som anført i Gebyrer blive ombooket til det næste fly med ledige pladser, som ikke vil blive forsinket derved. 

9.2 “easyJet Flexi”

9.2.1 easyJet Flexi tilbydes på alle Flyrejser, dog i begrænset antal for hvert fly.

9.2.2 Køber du easyJet Flexi, kan du gratis ændre tidspunktet for flyrejsen i den oprindelige booking et ubegrænset antal gange, forudsat det ændrede tidspunkt ligger inden for et fastsat 4-ugers vindue (startende 1 uge før det oprindelige rejsetidspunkt og sluttende 3 uger efter det oprindelige rejsetidspunkt).

9.2.3 Du er også berettiget til at ændre flyruten i en easyJet Flexi Booking et ubegrænset antal gange (dvs. ændringer i afgangs- eller ankomstlufthavnen i din oprindelige booking) uden at betale ændringsgebyret (anført i Gebyrer) forudsat:

(a) det ændrede tidspunkt ligger inden for et fastsat 4-ugers vindue (startende 1 uge før det oprindelige rejsetidspunkt og sluttende 3 uger efter det oprindelige rejsetidspunkt); og

(b) Du betaler den eventuelle difference mellem den oprindelige billetpris og den på ændringstidspunktet tilgængelige billetpris for den ændrede flyrejse. Hvis den tilgængelige pris er lavere end den oprindelige betalte pris, gives der ikke nogen refundering. Ruteændringer for Flexi bookinger er ikke tilgængelig på hjemmesiden. Se pkt. 9.2.5 nedenfor angående måder du kan foretage ruteændringer.

9.2.4 Ændring af easyJet Flexi bookinger forudsætter, at der er ledige pladser på de ønskede fly. Eventuelle ændringer til easyJet Flexi Bookinger skal foretages senest to timer før den oprindelige planmæssige afgang for din oprindelige booking og mere end to timer før den planmæssige afgang for den ændrede flyrejse (eller mere end én time før den planmæssige afgang for den oprindelige flyrejse og den ændrede flyrejse, hvis du ombooker ved en easyJet Salgs- eller Kundeserviceskranke i lufthavnen (hvis en sådan findes)), ellers vil du have forspildt din mulighed for at foretage ændringen. Ændringer kan ikke foretages inden for de første 24 timer efter den oprindelige easyJet Flexi Booking.

9.2.5 Du kan foretage ændringer i din easyJet Flexi Booking på en af følgende måder:

(a) med undtagelse af en ruteændring iht. pkt. 9.2.3, kan en online Flexi Booking foretaget af et registreret medlem ombookes til en anden easyJet flyrejse via hjemmesiden;

(b) ved at ringe til Kundeservice;

(c) ved henvendelse til en easyJet Salgs- eller Kundeserviceskranke i lufthavnen (hvis en sådan findes); eller

(d) en Flexi Booking foretaget af et licenseret tredjepartssystem kan ombookes til en anden easyJet flyrejse via det pågældende tredjepartssystem; via hjemmesiden; eller via kontakt til Kundeservice.

9.2.6 Med easyJet Flexi er du også berettiget til ét stk. indskrevet bagage i fragtrummet og dit valg af et sæde forrest i flyet, i det omfang der er ledige sæder forrest i flyet, og til Speedy Boarding, og du er berettiget til at anvende køen for Speedy Boarding ved bagageaflevering og ved boarding. Ønsker du at gøre brug af retten til ét stk. indskrevet bagage, som er indeholdt i prisen for din booking, skal du gøre opmærksom på det, når bookingen foretages. Du kan vælge dit sæde forrest i flyet på et hvilket som helst tidspunkt før online check-in, forudsat at check-in foretages mindst 8 timer forud for dit flys afgang. Eventuelle tillægsydelser skal også betales, når bookingen foretages.

9.2.7 Der vil ikke blive tilføjet nogen ekstra gebyrer (medmindre der købes yderligere tjenester) til easyJet Flexi Fare prisen. Der gives ikke refundering, hvis du ikke er i stand til at flyve.

9.2.8 Hvis du ændrer tidspunkterne i en easyJet Flexi Booking, er du selv ansvarlig for at foretage de nødvendige konsekvensændringer i forhold til dine andre arrangementer som f.eks. leje af bil, forsikring og ophold, uanset om disse er booket gennem easyJet.com eller ej. Hvis du har booket sportsudstyr eller indskrevet bagage, vil disse automatisk blive flyttet med, når din easyJet Flexi Booking ændres. Bemærk venligst, at eventuelle tillægsydelser ikke automatisk flyttes med, når din easyJet Flexi Booking ændres. Navneændringer er fortsat underlagt de gældende regler og gebyrer (se pkt. 8 (Navneændringer)).

10 Passagerer med særlige behov - handicap, medicin og helbred

10.1 Passagerer med særlige behov omfatter passagerer med handicaps, f.eks. midlertidige eller permanente fysiske handicaps (sensoriske eller bevægelsesmæssige), intellektuelle handicaps og alle andre former for handicaps. Handicappede kan være ældre og/eller syge mennesker.

10.2 Vi kan ikke befordre handicappede, som har brug for assistance fra en plejer/hjælper, medmindre denne plejer/hjælper følger med den handicappede på rejsen. Passagerer, der har brug for sådan assistance, skal selv sørge for at blive fulgt af tilstrækkeligt med plejere/hjælpere til at kunne klare sig på rejsen. 

10.3 Hvis du har særlige behov, skal du give os besked herom senest 48 timer før din rejse. Passagerer med særlige behov skal sørge for at være ved boarding gaten, når der kaldes ud til pre-boarding.

10.4 Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler, som ikke kan løftes manuelt om bord på flyet, kan kun medbringes på rejsen, hvis begge lufthavne har faciliteter til at laste / losse anordningen. Bemærk venligst, at ikke alle lufthavne har tilstrækkeligt udstyr til at løfte tunge kørestole og mobilitetshjælpemidler. Hvis du underretter os 48 timer forud for din afrejse, vil vi være i stand til at fastslå dette og gøre rimelige anstrengelser for at imødekomme dine behov.

10.5 Du skal have rimelig sikkerhed for, at du medicinsk er i stand til at gennemføre rejsen, før du går om bord på flyet. Hvis du har grund til at tro, eller hvis du med rimelighed burde vide, at du har en lidelse, der vil kunne forværres af at gennemføre en almindelig flyrejse, eller som vil kunne give dig problemer, hvis du ikke kan få adgang til lægehjælp, før flyrejsen slutter, bør du ikke flyve. Er du det mindste i tvivl, har du pligt til at søge kvalificeret lægelig rådgivning, før du flyver med os. Hvis du har en lidelse som netop beskrevet, men har fået at vide, at du med visse forholdsregler (f.eks. brug af medicin) vil kunne gennemføre flyrejsen, er det dit ansvar at sørge for, at alle sådanne forholdsregler tages hhv. før, under og efter flyrejsen, og at du på anmodning kan fremvise skriftlig dokumentation for, at du vil kunne gennemføre flyrejsen.

10.6 For yderligere oplysninger om reglerne i forhold til Særlige Behov, herunder transport af Førerhunde og Servicehunde, venligst klik på de relevante links. Hvis du har en medicinsk sygdom eller lidelse og er usikker på, om du er i stand til at flyve, rådfør dig da med din egen læge.

11 Spædbørn og børn

11.1 Spædbørn

11.1.1 Ved spædbørn forstås børn som på rejsedagen er under 2 år.

11.1.2 Hvis en voksen rejser med to spædbørn, skal det ene sidde på den voksnes skød og det andet på et særskilt flysæde ved siden af den voksne, hvor det kan sidde forsvarligt fastspændt i et barnesæde eller lignende som beskrevet nedenfor vedsiden af den ledsagende person. Dette særskilte flysæde skal være købt af den ledsagende voksne. Af sikkerheds- og driftsmæssige årsager kan visse sæder ikke købes til et spædbarn, og kun et spædbarn pr. sæderække kan bookes til at sidde på skødet at en ledsagende voksen. Nærmere oplysninger kan findes i ofte stillede spørgsmål vedr. Tildelte sæder. For fly til/fra Berlin Tegel drevet af vores partner WDL kan autostole og lignende ikke tages med om bord, så hvert spædbarn skal være ledsaget af en voksen og skal sidde på skødet af den voksne under take-off og landing.

11.1.3 Spædbørn under to uger må ikke medbringes.

11.1.4 Børn på to år eller derover skal sidde i deres eget sæde og betale samme billetpris som voksne.

11.1.5 Det er den ledsagende voksnes ansvar at sikre, at barnet eller spædbarnet er forsvarligt fastspændt i flysædet. Vi accepterer Child Restraint System (CARES) som en godkendt fastholdelsesanordning.

11.2 Børn

11.2.1 Mindreårige får ikke lov at rejse, medmindre de ledsages af en person på 16 år eller derover, som har ansvaret for den mindreårige. Booking skal under alle omstændigheder foretages af en person, som er mindst 18 år, i overensstemmelse med pkt. 3 (Gyldighedsområde). 

11.2.2 En passager kan under ingen omstændigheder blive bedt om under en Flyrejse at påtage sig ansvaret for en uledsaget mindreårig. ID-kravene for spædbørn og børn kan variere fra land til land. Det er i overensstemmelse med pkt. 13.2 nedenfor dit ansvar at sikre, at der foreligger behørig dokumentation for alle passagerer omfattet af bookingen. Nærmere oplysninger kan findes i vores (Krav til børne-ID).

11.2.3 Vi accepterer mindreårige, som rejser i grupper på 10 eller flere, forudsat at der er mindst én (1) voksen for hver ti (10) mindreårige. I disse situationer anses enhver, som er 16 år gammel eller derover, som en voksen. Alle mindreårige skal registreres på bookingen som sådan pga. sikkerhedsmæssige restriktioner mht. hvor i flyet de, og derfor deres forældre og/eller værger, kan sidde.

12 Check-in og lufthavnsprocedurer

12.1 Online Check-in

12.1.1 Du kan kun checke ind online for vores selskab.

12.1.2 Før du ankommer til lufthavnen for dit planlagte fly, skal du checke ind online og enten udskrive dit boardingkort eller downloade et mobilt boardingkort, hvis du flyver fra en lufthavn, hvor de accepteres. For at checke ind online skal du gå til vores websted og klikke på ‘Administrer Bookinger’ i øverste højre side på hjemmesiden. Indtast de bookingreferenceoplysninger, som du fik, da du bookede dit/dine fly, og følg anvisningerne på skærmen. Du skal gennemføre online check-in for dit/dine planlagte fly mellem 30 dage og 2 timer før dit flys planlagte afgang. Når du har checket ind online, skal du også enten udskrive dit boardingkort eller, hvis du flyver fra en lufthavn, hvor de accepteres, downloade et mobilt boardingkort og tage det med dig til lufthavnen. Du kan også checke ind online og udskrive dit boardingkort eller downloade et mobilt boardingkort (hvis du flyver fra en lufthavn, hvor de accepteres) for eventuelle efterfølgende fly, inklusive dit returfly, som afgår inden for 30 dage. Du kan finde ud af, om mobile boardingkort accepteres i den lufthavn, som du flyver fra, ved at gå til: http://easyJet.u5e.com/mobile-boarding-pass/en.html

Bemærk, at lufthavne kun accepterer mobile boardingkort, som er blevet downloadet til din mobiltelefon eller tablet med easyJet-app'en. Lufthavne vil ikke acceptere pdf-versioner af dit boardingkort downloadet til en mobiltelefon eller tablet og vil muligvis ikke give dig lov til at gå igennem sikkerhedskontrollen eller om bord på dit fly, hvis du viser en pdf-version af dit boardingkort på en mobiltelefon eller tablet.

 

12.1.3 Hvis du ændrede oplysningerne på dit fly (inklusive, men ikke begrænset til, passagers navn, pas- eller andre oplysninger om identitetsdokumenter, dato, og/eller destination), tilføjede et spædbarn, bad om særlig assistance og/eller bookede et sæde gennem sædetildeling (eller nogen anden service, som vi tilbyder), efter du bookede dit/dine fly, skal du checke ind online igen og udskrive dit/dine nye boardingkort eller, hvis disse er tilgængelige i den lufthavn, som du flyver fra, downloade et nyt mobilt boardingkort for dit/dine fly, da det oprindelige boardingkort ikke længere er gyldigt. Du skal være i besiddelse af dit trykte boardingkort eller mobile boardingkort , når du ankommer til lufthavnen.

12.1.4 Hvis dit fly er blevet forsinket eller aflyst, eller du har skiftet over til et andet fly, skal du checke ind igen online og udskrive et nyt boardingkort eller, hvis disse er tilgængelige i den relevante lufthavn, downloade et nyt mobilt boardingkort , da det oprindelige boardingkort ikke længere er gyldigt. Hvis du allerede er i lufthavnen, når dit fly bliver forsinket eller aflyst, skal du henvende dig til enten bagageafleveringen, salgs- eller kundeserviceskranken, hvor en af vores repræsentanter vil hjælpe dig.

 

12.2 I lufthavnen

12.2.1 Du skal ankomme til lufthavnen i tilstrækkelig tid inden det planlagte afgangstidspunkt for at beregne tid til udførelse af officielle formaliteter og sikkerhedsprocedurer. Officielle formaliteter og sikkerhedsprocedurer kan variere i de forskellige lufthavne og for bestemte flyafgange. Det er dit ansvar at sørge for, at du overholder disse formaliteter og procedurer. Nærmere oplysninger herom vil være tilgængelige, når din booking foretages.

12.2.2 Ved ankomst til lufthavnen, hvis du kun rejser med håndbagage, kan du gå direkte gennem sikkerhedskontrollen og eventuel told-/immigrationskontrol og derfra videre til gaten.

 

12.2.3 Hvis du har indskrevet bagage, skal du gå til området med bagagedropskranker ved ankomsten til lufthavnen for at aflevere din indskrevne bagage. Bagagedropskranker åbner to timer før og lukker 40 minutter før den planlagte afgang for dit fly. Indskrevet bagage skal være indleveret mere end 40 minutter før planlagt afgang. Bagage indleveret senere end det kommer ikke med flyet. I nogle lufthavne, hvor vi beflyver længere ruter, inklusive, men ikke begrænset til lufthavne i Israel, Jordan, Ægypten og Marokko, skal indskreven bagage indleveres mindst 60 minutter før flyets planlagte afgang for at komme med. Tjek venligst din rejsebekræftelse for disse begrænsede undtagelser.

12.2.4 Når du ankommer til gaten, skal du fremvise visse informationer vedrørende dit fly og din identitet. Dette omfatter dit boardingkort for dit fly og en acceptabel form for foto-ID. Oplysninger vedrørende disse identifikationskrav, som er påkrævede for alle fly (både internationale og indenrigs), er anført i pkt. 13 (Dokumentation og øvrige krav) i disse Betingelser og Vilkår.

12.3 Forudbestilt assistance

12.3.1 Hvis du har forudbestilt hjælp til at komme til gaten, beder vi dig efter ankomst enten kontakte en af vores medarbejdere ved salgs- eller kundeserviceskranken eller gå til det opsamlingssted, som den udpegede lufthavnsmyndighed har oprettet til formålet, og så vil du få hjælp. Husk at beregne ekstra tid hertil.

12.3.2 Hvis du rejser med en kørestol eller ledsages af en fører- eller servicehund, bedes du kontakte vores lufthavnspersonale, så snart du ankommer til lufthavnen, således at de får besked om dine behov og den hjælp, du har brug for. Sørg for at komme til lufthavnen, så du har tid nok til at komme igennem sikkerhedskontrollen og nå din afgangs-gate før dit fly.

12.3.3 Det anbefales, at du ankommer til lufthavnen 2 timer før planlagt afgang. Du skal være fremme senest 40 minutter før planlagt afgang, ellers kan du (eller din kørestol eller fører- eller servicehund) ikke komme med på flyet. I nogle lufthavne, hvor vi beflyver længere ruter, vil du ikke kunne komme med, hvis du ankommer senere end 60 minutter før planlagt afgang. Tjek venligst din rejsebekræftelse for disse begrænsede undtagelser.

12.3.4 Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du boarder efter Speedy Boarding-passagererne, men før de øvrige passager, således at kabinepersonalet kan oplyse dig om sikkerhedsforholdene forud for flyvningen. Hvis du har brug for tidlig boarding, beder vi dig kontakte vores lufthavnspersonale, når du ankommer til lufthavnen.

12.3.5 Bemærk venligst, at easyJet følger en fast politik om tidlig boarding. En person, der boarder tidligt, kan ledsages af højst én anden rejsende, som er værge, forælder, plejer, hjælper eller rejseledsager, samt eventuelle søskende under 10 år. Se pkt. 10 (Passagerer med særlige krav - handicap, sygdom og helbredstilstand) og siden med Specialbehov for yderligere oplysninger.

12.3.6 Det er den relevante Lufthavnsmyndighed, der er ansvarlig for assistance gennem lufthavnen, om bord på flyet, ud af flyet og igennem ankomstforløbet i destinationslufthavnen. Eventuelle klager over serviceniveauet bedes rettet til den relevante Lufthavnsmyndighed.

12.4 Alle passagerer

12.4.1 Bemærk venligst: Du skal henvende dig ved boardinggaten senest 30 minutter før planlagt afgangstid, ellers kan du blive nægtet at komme med, og miste din plads, også selvom du har købt easyJet Flexi, sæde med ekstra benplads eller forrest i flyet, eller hvis du har et easyJet Plus! kort, hvor Speedy Boarding gør sig gældende. Det anbefales, at du henvender dig ved gaten og er klar til boarding senest 40 minutter før planlagt afgang for dit fly.

12.4.2 Dit pas og dine rejsepapirer vil blive tjekket i sikkerhedskontrollen i lufthavnen og ved ombordstigning.

12.4.3 Hvis du ikke overholder de tidsfrister, der er anført i dette pkt. 12 (Online Check-in og lufthavnsprocedurer), eller hvis du ikke medbringer behørig dokumentation og ikke er klar til at rejse, kan vi nægte at tage dig med. Du vil i så fald miste din plads i flyet, uden ret til kompensation, med forbehold for eventuelle regler om passagerrettigheder, der måtte finde anvendelse i medfør af nationale eller internationale love eller regelsæt. Det præciseres, at dette også gælder, hvis du ikke afgiver eller fremviser oplysninger som påkrævet i medfør af de Udvidede Passageroplysningskrav. Nærmere oplysninger om vores Udvidede Passageroplysningskrav fremgår af pkt. 27 (Udvidede Passageroplysninger). I sådanne tilfælde bedes du henvende dig ved vores salgs- eller kundeserviceskranke i lufthavnen (hvis der er en sådan i den pågældende lufthavn), så kan vores personale muligvis hjælpe dig. Der kan, i exceptionelle tilfælde, muligvis være mulighed for ombooking til en senere afgang i overensstemmelse med pkt. 9 (Ombooking og fleksible billetpriser ("easyJet Flexi")).

12.4.4 Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du boarde efter Speedy Boarding-passagererne, men før de øvrige passager, således at kabinepersonalet kan oplyse dig om sikkerhedsforholdene forud for flyvningen. Hvis du har brug for tidlig boarding, beder vi dig kontakte vores lufthavnspersonale, når du tjekker ind.

 

12.4.5 easyJet følger en fast politik om tidlig boarding. En person, der boarder tidligt, kan ledsages af højst én anden rejsende, som er værge, forælder, plejer, hjælper eller rejseledsager, samt eventuelle søskende under 10 år.  Nærmere oplysninger kan ses i pkt. 10 (Passagerer med særlige behov – handicap, medicin og helbred) og på vores side om Særlige Behov.

12.4.6 Det er den relevante Lufthavnsmyndighed, der er ansvarlig for assistance gennem lufthavnen, om bord på flyet, ud af flyet og igennem ankomstforløbet i destinationslufthavnen.  Eventuelle klager over serviceniveauet bedes rettet til den relevante Lufthavnsmyndighed.

12.5 Indtjekkede passagerer

12.5.1 Dit pas og dine rejsepapirer vil blive tjekket i sikkerhedskontrollen og ved ombordstigning.

12.5.2 Det anbefales, at du henvender dig ved gaten og er klar til boarding senest 30 minutter før planlagt afgang.

12.5.3 Hvis du ikke overholder de tidsfrister, der er anført i dette pkt. 12 (Indtjekning), eller hvis du ikke medbringer behørig dokumentation og ikke er klar til at rejse, kan vi nægte at tage dig med. Du vil i så fald miste din plads i flyet, uden ret til kompensation, med forbehold af eventuelle regler om passagerrettigheder, der måtte finde anvendelse i medfør af nationale eller internationale love eller regelsæt. Det præciseres, at dette også gælder, hvis du ikke afgiver eller fremviser oplysninger som påkrævet i medfør af de Udvidede Passageroplysningskrav. Nærmere oplysninger om vores Udvidede Passageroplysningskrav fremgår af pkt. 28 (Udvidede Passageroplysninger). I sådanne tilfælde bedes du henvende dig i vores salgsskranke i Lufthavnen (hvis der er en sådan i Lufthavnen), så kan vores personale muligvis hjælpe dig. Der kan, i exceptionelle tilfælde, muligvis være mulighed for ombooking til en senere afgang i overensstemmelse med pkt. 9 (Ombooking og fleksible billetpriser ("easyJet Flexi")).

13 Dokumentation og øvrige krav

13.1 Krav til foto-ID

13.1.1 Luftfartsselskabet kræver fremvisning af foto-ID for ved indtjekning for alle passagerer på alle ruter, også indenrigsruter. Passagerer, der tjekker ind online, skal fremvise foto-ID ved gaten.

13.1.2  Børn under 16 år skal normalt ikke fremvise foto-ID for at rejse, hvis de er ledsaget af en voksen. Dette gælder kun for indenrigsfly. Nærmere oplysninger herom kan ses på vores side om ID-krav til børn. Se paragraf 13.1.3 nedenfor vedrørende internationale fly.

13.1.3 Alle internationale fly

Kravene om dokumentation for passagerer på internationale fly (inklusive inden for EU) er et gyldigt pas, eller i nogle situationer vil et gyldigt EU nationalt identitetskort blive accepteret, forudsat at det er understøttet af anden relevant dokumentation såsom visum, hvor relevant. Et udløbet pas eller udløbet EU nationalt identitetskort er ikke en gyldig form for dokumentation på noget internationalt fly. Hvis du ikke er en statsborger i et EU-land og skal rejse ind i EU, er det dit ansvar at sørge for, at dine rejsepapirer er gyldige i mindst tre (3) måneder fra din afrejsedato fra det Schengen-område, hvorfra du rejste ud.

13.2 Dokumentation og ansvar

Det er alene dit ansvar, at du overholder alle love, forordninger, bekendtgørelser, krav m.v. i alle lande, der flyves til eller fra, og at du overholder disse Vilkår og Betingelser og alle andre instrukser fra vores side. Vi har intet ansvar over for dig i forbindelse med indhentelse af nødvendige dokumenter eller overholdelse af sådanne love, forordninger, bekendtgørelser, krav eller instrukser (mundtlige eller skriftlige), og ej heller for følgerne for dig af din eventuelle manglende indhentelse af sådanne dokumenter eller manglende overholdelse af sådanne love, forordninger, bekendtgørelse, krav eller instrukser.  Uanset pkt. 27 (Udvidede Passageroplysninger), som beskriver de Udvidede Passageroplysninger (herunder dine pasoplysninger), som Luftfartsselskabet skal videregive til destinationslufthavnene forud for Flyrejsen, er det alene dit ansvar at sikre, at du har ret til indrejse i et hvilket som helst land eller et hvilket som helst område, og Luftfartsselskabets har med sin videregivelse af disse oplysninger til destinationslufthavnene ikke godkendt eller sagt god for din indrejseret til noget land eller noget område.

13.2.1 Rejsepapirer

Du er selv ansvarlig for at indhente, og skal til enhver tid på forlangende kunne fremvise, alle rejsepapirer (herunder din Rejsebekræftelse) og alle ind- og udrejsedokumenter, helbredsdokumenter og lignende, som måtte være påkrævet i medfør af nogen gældende lov, forordning, bekendtgørelse eller krav i noget land, der flyves til eller fra. Vi forbeholder os retten til, med forbehold af eventuelle regler om passagerrettigheder, der måtte finde anvendelse i medfør af nationale eller internationale love eller regelsæt, at afvise passagerer, som vi med rimelig grund mener ikke har overholdt, eller hvis papirer ikke overholder, sådanne love, forordninger, bekendtgørelser eller krav. 

13.2.2 Nægtet indrejse

Du accepterer at betale den gældende billetpris og/eller bøder, hvis vi af noget land eller immigrationsmyndighed pålægges at sende dig tilbage til afrejsestedet eller et andet sted på grund af, at du måtte blive nægtet indrejse i et land, uanset om dette land er en mellemdestination eller slutdestinationen. I sådanne tilfælde vil du ikke få refunderet billetprisen for de pågældende flyrejser med os (herunder eventuelle flyrejser, som du på grund af indrejsenægtelse måtte blive forhindret i at benytte dig af).  Eventuelle omkostninger, vi måtte afholde på dine vegne, vil blive opkrævet dig via træk på det kredit- eller betalingskort, som din booking er foretaget med.

13.2.3 Passageren ansvarlig for bøder, tilbageholdelsesomkostninger mv.

Hvis vi pålægges at betale eller deponere nogen bøde eller lignende, eller afholde nogen udgift, på grund af din manglende overholdelse af nogen gældende lov, forordning, bekendtgørelse eller krav i noget land, der flyves til eller fra, eller på grund af din manglende fremlæggelse af påkrævede dokumenter, skal du på forlangende godtgøre os det relevante beløb. Vi kan til dette formål modregne værdien af din eventuelle ubenyttede transport eller andre aktiver (f.eks. gavekort, tilgodebeviser mv.), som du måtte have hos os.  Også sådanne omkostninger kan blive opkrævet dig via træk på det kredit- eller betalingskort, som din Booking er foretaget med.

13.2.4 Sikkerhedskontrol

Du accepterer at gennemgå enhver sikkerhedskontrol og overholde alle sikkerhedskrav, der af staten, lufthavnsmyndighederne eller os måtte blive stillet til passagererne. Dette omfatter alle oplysninger, vi skal fremlægge i medfør af de Udvidede Passageroplysningskrav (se pkt. 27 (Udvidede Passageroplysninger]).

Afsnit 14 Sæder

14.1 Generelt

easyJet anvender et system med tildelte sæder, afhængigt af hvilket sæde du har valgt, eller som er valgt for dig på forhånd, vil du blive tildelt en boardinggruppe ved check-in enten online eller i lufthavnen. easyJet anvender et boardingsystem med prioritet.

14.2 Boarding

14.2.1 Når du er kommet om bord, kan sæder, som du har valgt, være nødt til at blive ændret af driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Følg venligst kabinepersonalets anvisninger vedrørende dette (se Artikel 14.3 (Sæder, sædeundtagelser) nedenfor).

14.2.2 Vi anerkender, at der er passagerer, som har behov for særlig hjælp med boarding og sæder. Hvis du fortæller vores personale ved check-in og gaten om dine behov, vil vi gøre vores bedste for at give dig mere tid til at gå om bord og finde dit sæde. Se pkt. Afsnit (Passagerer med særlige krav - handicap, sygdom og helbredstilstand) og siden med Specialbehov for yderligere oplysninger.

14.3 Sædeundtagelser

14.3.1 Af sikkerhedsmæssige årsager er der nogle sæder, som ikke er egnede til alle passagerer. Disse findes i flyets forreste række, over vingerne med nødudgange og i den sidste række. Passagerer, som sidder i disse sæder, kan blive nødt til og skal være fysisk i stand til at assistere kabinepersonalet i det højst usandsynlige tilfælde af en nødevakuering. Se ofte stillede spørgsmål vedr. Tildelte sæder for yderligere oplysninger.

14.3.2 Vi forbeholder os retten til at omfordele sæder af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige årsager.

14.4 Speedy Boarding

14.4.1 Hvor du har købt et sæde med Ekstra benplads, en sæde forrest i flyet, en easyJet Flexi Fare, eller du har et easyJet Plus! kort, er du berettiget til at anvende køen for Speedy Boarding ved tjek-ind og boarding af flyet. Passagerer, som er berettiget til Speedy Boarding, omtales i dette afsnit som 'Speedy Boarding-gruppen' eller 'Speedy Boarders'. For flere oplysninger om Speedy Boarding henvises til vores ofte stillede spørgsmål.

14.5 Tildelte sæder

14.5.1 Vi anvender et system med forhåndstildelte sæder ("Tildelte sæder") på alle ruter.

For yderligere oplysninger om Tildelte sæder henvises til vores ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte vores Kundeservice.

På bookingtidspunktet eller på et hvilket som helst tidspunkt før online check-in vil du enten online eller gennem vores Kundeservice have mulighed for at købe et sæde, som vælges på forhånd i henhold til de viste sædetyper i nedenstående tabel.

Sædetyper

A319

Første række (Ekstra benplads)

Række 1 (Bemærk: række 1 D, E, F har en væg (skillerum) foran sig)

 

Ekstra benplads (over vingerne)

Række 10 og 11

 

Forrest i flyet

Række 2 til 5 inklusive

 

Resterende sæder

Række 6 til 9 og 12 til 26 inklusive

A320

Første række (Ekstra benplads)

Række 1 (Bemærk: række 1 D, E, F har en væg (skillerum) foran sig)

    

Ekstra benplads (over vingerne)  

Række 12 og 13

 

Forrest i flyet    

Række 2 til 6 inklusive

 

Resterende sæder    

Række 7 til 11 og 14 til 31 inklusive

 

 Du vil enten online eller gennem vores Kundeservice få mulighed for at købe et sæde, som vælges på forhånd mod et gebyr, som vist på siden Vores gebyrer og opkrævninger. Gebyrer for tildelte sæder vil blive beregnet i overensstemmelse med den tarif, som gælder den dag, det tildelte sæde købes for det/de pågældende fly. Størrelsen af opkrævningen for tildelte sæder vil variere både mellem de forskellige kategorier af sæder (dvs. Første række, Ekstra benplads/Forrest i flyet og andre sæder) og de specifikke fly på en booking. Se venligst siden med Vores gebyrer og opkrævninger for flere oplysninger om de forskellige opkrævninger for tildelte sæder. Vi gør opmærksom på, at fly til/fra Berlin Tegel drevet af vores partnere kan have andre sædekonfigurationer end dem, der vises ovenfor.

 Hvis du ikke ønsker at vælge et sæde, før eller når du checker ind online for dit fly, vil vi automatisk tildele dig et sæde uden beregning.

14.5.2 Hvor du har købt et sæde med Ekstra benplads, et sæde forrest i flyet, en easyJet Flexi Fare, eller du har et easyJet Plus! kort, er du automatisk berettiget til at anvende køen for Speedy Boarding ved bagagedropskranken og boarding af flyet.

14.5.3 Vi vil tilstræbe at placere familier, som ikke har valgt at købe forhåndsvalgte sæder, sammen, forudsat at de alle har booket under den samme booking, så vidt det er muligt, men dette kan ikke garanteres. Af sikkerhedsmæssige årsager vil passagerer, som rejser med spædbørn, kun kunne forhåndsvælge visse sæder.

14.5.4 Gebyrer for tildelte sæder kan ikke refunderes eller overføres, hvis du vælger at aflyse eller overføre. Gebyrer for tildelte sæder vil blive refunderet, hvis vi aflyser din flyafgang med tildelte sæder.

14.5.5 Vi forbeholder os retten til at ændre dit sædevalg af driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. Skulle vi være nødt til at ændre dit sædevalg, men er ude af stand til at imødekomme dette sædevalg ved at tilbyde et sæde i samme eller et højere bånd, som du har købt, vil du være berettiget til tilbagebetaling af gebyret for tildelte sæder.

14.5.6 Vi vil bestræbe os på at vælge et sæde, som svarer til behovet for alle passagerer med specialbehov.

15 Forsinkelser, aflysninger og nægtet ombordstigning

15.1 Tidsplaner

15.1.1 Uden præjudice for passagerrettigheder i medfør af eventuelle nationale eller internationale love, der måtte finde anvendelse, er de anførte tider i tidsplaner, flyveplaner og lignende ikke garanterede, og tidsplaner, flyveplaner og lignende er ikke en del af kontrakten. 

15.1.2 Vi er ikke ansvarlige for fejl eller mangler i vores tidsplaner eller andre offentliggjorte tidsplaner i forhold til afgangs- og ankomstdatoer eller -tidspunkter eller i forhold til gennemførelsen af nogen Flyrejse, medmindre sådan fejl eller mangel skyldes vores forsømmelse eller nogen forsætlig handling eller undladelse fra vores side. 

15.2 Ændringer i tidsplaner, aflysninger, forsinkelser og nægtet ombordstigning

15.2.1 Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt, efter en booking er foretaget, blive nødt til at ændre vores flyplaner eller aflyse, omdirigere, nægte ombordstigning eller forsinke et fly. Det kan f.eks. være på grund af sikkerhedshensyn, påkrævede godkendelser fra myndigheder eller af andre kommercielle eller driftsmæssige årsager.

15.2.2 Reglerne om aflysninger, forsinkelser og nægtet ombordstigning er fastsat i Konventionen og Forordning (EF) 261/2004, i det omfang sidstnævnte finder anvendelse. Nærmere oplysninger om dine rettigheder og om hjælp i forbindelse med  afbrydelser (disrupted services) kan fås på vores hjemmeside.

15.3 Meddelelse til Bookeren

I tilfælde af aflysning eller væsentlig ændring af vores tidsplan vil vi gøre, hvad vi med rimelighed kan for så hurtigt som praktisk muligt at orientere Bookeren, som så skal underrette alle øvrige Passagerer/medlemmer af gruppen.

15.4 Bedrageri eller ulovlig aktivitet

Betalinger skal være autoriserede af den kortindehaver, som er navngivet i bestillingen. Vi forbeholder os retten til at aflyse din flyrejse uden forudgående varsel, hvis:

15.4.1      Du ikke, på forespørgsel, kan give kontaktoplysninger om kortindehaveren, så vi kan udføre sikkerhedstjek.

15.4.2      Kortindehaveren ikke autoriserede betalingen og påstår, at bestillingen er uretmæssig.

15.4.3      Vi har begrundet mistanke om, at kortindehaveren eller passageren er forbundet med anden uretmæssig aktivitet.

Mistanke om bedrageri

Banker og kortudstedere beder os af og til om at undersøge transaktioner, som kortindehaveren mener, er uretmæssige.  Hvis vi i løbet af en sådan undersøgelse med rimelig sikkerhed vurderer, at en kortindehavers påstand om en uretmæssig transaktion ikke er korrekt, så vil bestillingen blive underkastet yderligere intern kontrol.  Alle fremtidige bestillinger i forbindelse med denne kortindehaver vil blive afvist, indtil det tidspunkt hvor alle udestående beløb, som vi har til gode i forbindelse med fejlen, er blevet betalt.

15.5 Du indvilliger i at kontakte easyJet vedrørende alle fordringer gennem vores Kundeservice, inden nogen fordringer bringes for retten. Formålet med denne klausul er ikke at hindre din ret til at gøre regres gældende gennem retten, domstolene eller nogen anden form for alternativ konfliktløsning. Derimod er dette for at sikre, at den hurtigste og mest omkostningseffektive vej for begge parter afprøves først. Det vil spare både dig, os og de civile domstole tid og penge. Til gengæld vil vi forsøge at svare på din anmodning inden for 28 dage.

16 Ansvar 

16.1 Vores Vilkår og Betingelser  

Vores ansvar over for dig er fastlagt i disse Vilkår og Betingelser.  Et eventuelt ansvar, der måtte påhvile et andet luftfartsselskab, på hvis billet eller Booking du måtte rejse, vil være fastlagt i det pågældende andet luftfartsselskabs egne transportbetingelser. 

16.2 Konventionens anvendelse

Transport med os er underlagt de ansvarsregler og -begrænsninger, der er fastlagt i Konventionen, medmindre der ikke er tale om international transport, og Konventionen således ikke finder anvendelse, idet i så fald øvrige gældende love vil finde anvendelse.

16.3 Dødsfald eller personskade blandt passagerer

Følgende betingelser gælder for al transport af Passagerer af os:

16.3.1 Vi er ansvarlige over for dig, hvis du dør eller lider personskade som følge af en ulykke, mens du befinder dig om bord på et af vores fly, eller i forbindelse med, at du stiger om bord på eller forlader et af vores fly.

16.3.2 Der er ingen beløbsmæssig begrænsning på vores eventuelle erstatningsansvar (det være sig defineret ved gældende lov, Konventionen eller kontrakt), bortset fra, at vi, hvis Konventionen finder anvendelse, og vores erstatningsansvar overstiger 113.100 Særlige Trækningsrettigheder, frigøres fra ansvar, hvis vi kan godtgøre, at skaden ikke skyldtes vores - eller vores medhjælperes eller agenters - forsømmelse eller anden uagtsom handling eller undladelse, eller at skaden alene skyldtes en tredjemands forsømmelse eller anden ulovlige handling eller undladelse.

16.3.3 Hvis vi beviser, at skaden helt eller delvis skyldtes den afdøde eller tilskadekomne Passagers forsømmelse eller anden ulovlige handling eller undladelse, kan vi frigøres helt eller delvis fra vores ansvar i overensstemmelse med gældende lov.

16.3.4 Hvis en flyulykke måtte medføre en Passagers død eller personskade, mens den pågældende er om bord på, eller i færd med at boarde eller forlade et af vores fly, vil vi uden ophold og senest 15 dage efter, at identiteten på den eller de personer, som skal modtage erstatningen er blevet fastlagt (ved retskendelse eller på anden vis), udbetale sådan forudbetaling, som måtte være nødvendig for at imødekomme den eller de pågældende personers umiddelbare økonomiske behov, opgjort forholdsmæssigt i forhold til den nød, der er lidt, dog således, at forudbetalingen ved dødsfald vil være svarende til mindst 16.000 Særlige Trækningsrettigheder pr. Passager.

16.3.5 En eventuel forudbetaling i medfør af pkt. 16.3.4 ovenfor:

(a) udgør ikke nogen accept af ansvar fra vores side og ydes uden præjudice for ethvert forsvar, vi måtte kunne påberåbe os;

(b) vil kunne modregnes i eventuelle yderligere beløb, vi efterfølgende måtte blive pålagt at betale i erstatning;

(c) kan ikke gøres til genstand for tilbagesøgning, medmindre vi efterfølgende godtgør, at: (1) skaden helt eller delvis skyldtes den afdøde eller tilskadekomne Passagers forsømmelse eller anden ulovlige handling eller undladelse; eller at (2) den person, som modtog forudbetalingen, helt eller delvis forårsagede skaden ved forsømmelse eller anden ulovlig handling eller undladelse; eller at (3) den person, som modtog forudbetalingen, ikke er den retmæssige modtager af samme

16.3.6 Medmindre andet følger af gældende lov, skal modtageren af en eventuel forudbetaling i medfør af pkt. 16.3.4 ovenfor, som helt eller delvis måtte skulle tilbagebetales til os i medfør af pkt. 16.3.5 ovenfor, tilbagebetale det pågældende beløb til os, så snart denne tilbagebetalingspligt er fastlagt (ved retskendelse eller på anden vis), med sædvanlig procesrente som fastsat af den relevante kompetente domstol, beregnet fra datoen for den pågældendes modtagelse af betalingen og indtil tilbagebetaling sker.

16.3.7 I forhold til en eventuel forudbetaling i medfør af pkt. 16.3.5 ovenfor eller beløbsstørrelsen af Særlige Trækningsrettigheder udtrykt i lokal valuta gælder, at beløbet skal opgøres med anvendelse af kursen på den pågældende lokale valuta som fastsat af den Internationale Valutafond for de relevante datoer.

16.4 Forsinkelser for Passagerer

Ud over vores eventuelle ansvar i medfør af pkt. 15.2 ovenfor, i overensstemmelse med Konventionen, er vi i tilfælde af forsinkelser for dig erstatningsansvarlige over for dig op til det for os i medfør af Konventionen gældende maksimale erstatningsansvar, som er 4.694 Særlige Trækningsrettigheder.  Vi er dog ikke ansvarlige over for dig, hvis vi har gjort alle rimelige bestræbelser på at afværge skaden, eller hvis det var umuligt at gøre sådanne bestræbelser. 

16.5 Beskadigelse af Bagage

Følgende betingelser gælder for al transport af Bagage af os:

16.5.1 Vi er ansvarlige over for dig for eventuel ødelæggelse, tab eller beskadigelse af Indskrevet Bagage, mens denne er i vores varetægt, og medmindre skaden ikke skyldes nogen iboende defekt, egenskab eller svaghed ved Bagagen;

16.5.2 Vi er ikke ansvarlige over for dig for eventuel skade som følge af overpakning, skade på håndtag af enhver type, hjul, fødder eller lommer, eller for tab af træksnore, sikkerhedssnore og udvendige låseanordninger.

16.5.3 Vi er ikke ansvarlige over for dig for eventuel skade på Håndbagage, i det omfang sådan skade helt eller delvis skyldes forsømmelse fra din side;

16.5.4 Vores erstatningsansvar over for dig i forhold til Bagage er begrænset til højst 1.131 Særlige Trækningsrettigheder pr. Passager, medmindre (a) det kan godtgøres, at skaden skyldtes en handling eller undladelse fra vores eller vores medhjælperes eller agenters side, og var udtryk for uagtsom eller forsætlig skadeforvoldelse med viden om, at skaden ville være en sandsynlig følge, og, hvor der måtte være tale om en sådan handling eller undladelse fra vores medhjælperes eller agenters side, hvor det også godtgøres, at vores medhjælpere eller agenter handlede inden for legitimationen for deres ansættelse.

16.5.5 Særlige Trækningsrettigheder omregnes til den relevante valuta pr. datoen for retskendelse eller forlig.

16.5.6 Uanset omstændighederne er vi ikke ansvarlige for eventuelt tab af eller skade på Bagage, som det i medfør af pkt. 20 (Farligt gods) ikke er tilladt at medbringe på flyet, og heller ikke for eventuelt tab af eller skade på skrøbelige, værdifulde eller let fordærvelige genstande eller genstande, som ikke er pakket i korrekt emballage, og som er medtaget i strid med pkt. 19.12 (Bagage, genstande der ikke kan accepteres som Bagage). 

16.5.7 Vores erstatningsansvar over for dig iht. 16.5.4 ovenfor er begrænset til højst 1.131 Særlige Trækningsrettigheder pr. Passager, medmindre der ved bagagens indskrivning er oplyst en højere værdi (op til et maksimum på £2500) og betalt et yderligere beløb iht. vores gældende tarif (se Gebyrer), idet vores erstatningsansvar i så fald er begrænset til denne højere deklarerede værdi (forudsat denne højere værdi ikke overstiger værdien af Passagerens faktiske interesse i levering på destinationen). Der kan kun indgives en erklæring på rejsetidspunket ved vores salgsskranke eller Kundeserviceskranke. Vi forbeholder os retten til at kontrollere, om en erklæret værdi afspejler den indskrevne bagages indhold på passende vis. Vi har også i tilfælde af skade ret til at levere bevis på, at det erklærede beløb var højere end den reelle værdi på leveringstidspunktet.

16.6 Intet yderligere ansvar

Vi fraskriver os ethvert ansvar, ud over som anført i disse Vilkår og Betingelser, for eventuelle omkostninger, udgifter, tab eller skade af enhver art, der på nogen måde måtte opstå i forbindelse med transporten.  

16.7 Generelle bestemmelser 

16.7.1 Vi er ikke ansvarlige for eventuel skade opstået som følge af vores overholdelse af love, bekendtgørelser eller krav, eller som følge af din manglende overholdelse af sådanne.

16.7.2 Enhver fraskrivelse eller begrænsning af vores ansvar der samtidig en tilsvarende fraskrivelse eller begrænsning af det ansvar, der måtte påhvile vores agenter, medarbejdere og repræsentanter og enhver person/enhed, hvis fly vi måtte anvende, og disse personers/enheders agenter, medarbejdere og repræsentanter. Det samlede beløb, som vi og vores agenter, medarbejdere og repræsentanter samt enhver person/enhed, hvis fly vi måtte anvende, og disse personers/enheders agenter, medarbejdere og repræsentanter, måtte være ansvarlige for alt i alt, kan ikke overstige det eventuelle maksimumbeløb, der måtte gælde for vores ansvar.

16.7.3 Vi er ikke ansvarlige for eventuel indirekte skade eller følgeskade, og ej heller for pønalt begrundet forhøjet erstatning, uanset art og årsag.  Medmindre andet er udtrykkeligt bestemt i disse Vilkår og Betingelser, gives der under ingen omstændigheder afkald på nogen fraskrivelse eller begrænsning af vores ansvar i medfør af Konventionen eller gældende love, og vores forpligtelser kan, i det efter Konventionen tilladte omfang, under ingen omstændigheder overstige det ansvar, der påhviler os i medfør af disse Vilkår og Betingelser.

17 Krav fra Passagerer 

17.1 Krav i anledning af personskade eller død

Hvis:

(a) du ønsker at gøre et krav gældende i anledning af personskade; eller

(b) din personlige repræsentant ønsker at gøre et krav gældende i anledning af din død,

skal du, hhv. din personlige repræsentant skriftligt meddele os dette hurtigst muligt. 

17.2 Krav vedrørende Bagage  

17.2.1 Hvis du tager imod din Indskrevne Bagage uden at indgive klage, anses dette for rimeligt bevis på, at din Indskrevne Bagage er udleveret til dig i god behold og i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser, medmindre du kan føre bevis for det modsatte.  Vi er ikke ansvarlige for almindelig slitage på Bagage, såsom mindre skrabemærker, skrammer, buler, rifter og flænger. 

17.2.2 Hvis din Bagage under en Flyrejse med os beskadiges, bortkommer eller forsinkes, skal du underrette vores Lufthavnspersonale i ankomstlufthavnen, så snart du finder ud af, at sådan skade, bortkomst eller forsinkelse er sket.

17.2.3 Hvis din Bagage forsinkes mere end 24 timer på udrejsen, er du berettiget til at få refunderet nødvendige indkøb i rimeligt omfang (op til GBP 25 pr. dag pr. person) i op til tre dage. 

17.2.4 For at kunne gøre krav på denne refundering skal du senest 21 dage efter den pågældende Flyrejse skrive til vores Kundeservice på den adresse, du får oplyst af easyJets personale i den lufthavn, hvor forsinkelsen indrapporteres. Alle indkøb skal dokumenteres (f.eks. ved kvitteringer). 

17.2.5 I alle tilfælde skal ethvert krav i anledning af beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse af Bagage fremsættes skriftligt over for easyJet inden for følgende tidsfrister:

(a) i tilfælde af beskadigelse af Bagage: Hurtigst muligt og senest 7 dage efter modtagelse af Bagagen; og

(b) i tilfælde af forsinkelse: Senest 21 dage efter, at Bagagen igen er tilgængelig for dig.  

17.3 Forældelse  

Alle sagsanlæg for en domstol for at søge skadeserstatning og/eller kompensation skal føres inden for 2 år efter den dato, flyet ankom til sin destination, eller den dato, hvor flyet skulle være ankommet, eller den dato hvor din transport med easyJet ophørte. Den måde, hvorpå forældelsesfristen skal beregnes, vil blive afgjort af loven for den domstol, hvor sagen høres.  

For anmeldelser iht. EC-regulativet er forældelsesfristen fastsat af lovgivningen for den domstol, hvor sagen høres.

18 Opførsel ombord på flyet og i lufthavnen samt ret til at nægte transport

18.1 Generelle krav 

19.1.1 Passagerne gøres opmærksom på, at i henhold til gældende national og udenlandsk lovgivning er det Kaptajnen, der har kommandoen over flyet, og alle personer ombord på flyet skal adlyde hans eller hendes lovformelige befalinger. Alle vores Kaptajner er bemyndiget til at udstede ordrer til Passagerer, der opfører sig upassende eller forstyrrende eller på anden måde forårsager problemer, med henblik på at løse problemerne bedst muligt under de givne omstændigheder. Dette kan indbefatte brugen af fysisk tvang og - om muligt -  fjernelse af sådanne personer fra flyet.

18.1.2 Hvis du ombord på flyet eller i lufthavnen opfører dig på en sådan måde, at du:

(a) udgør en fare for flyet eller for andre personer eller ejendele ombord på flyet eller i lufthavnen, eller

(b) hindrer besætningen eller lufthavnspersonalet i at udføre deres arbejde, eller

(c) undlader at følge besætningens eller lufthavnspersonalets instrukser, eller

(d) bruger truende, grove eller fornærmende ord over for besætningen eller lufthavnspersonalet eller opfører dig truende, groft eller fornærmende over for besætningen eller lufthavnspersonalet, eller

(e) opfører dig uregerligt, uforudsigeligt, upålideligt eller aggressivt eller på en måde, som andre Passagerer med rimelig grund kan have indvendinger imod,

kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi anser for nødvendige for at forhindre en fortsættelse af denne opførsel, herunder tilbageholdelse eller fjernelse af dig fra flyet eller lufthavnen samt afbrydelse af din fortsatte rejse på flyet. Du vil kunne blive retsforfulgt for forseelser begået ombord på flyet eller i lufthavnen.  Du forpligter dig til at holde os skadesløs for alle de omkostninger, der måtte opstå som følge af din upassende opførsel ombord på flyet eller i lufthavnen.    Hvis en Passagers opførsel har nødvendiggjort en omdirigering, kan en løsningen på problemet være at udlevere den pågældende Passager til sikkerheds- eller politimyndighederne på omdirigeringsstedet.

18.1.3 Hvis vi på grund af din opførsel beslutter os for at omdirigere flyet med det formål at sætte dig af, skal du til os betale alle de omkostninger og udgifter af enhver art, som vi måtte pådrage os som følge af eller i forbindelse med en sådan omdirigering  Hvis en passager forårsager nogen som helst skade, eller hvis hans eller hendes handlinger påfører easyJet nogen omkostninger, vil easyJet holde den eller disse personer ansvarlige for eventuelle heraf følgende omkostninger, erstatningskrav eller forpligtelser.  Sådanne eventuelle omkostninger, som vi måtte pådrage os som følge af bestemmelserne i dette afsnit, vil vi kunne opkræve fra dig ved at trække beløbet på det kredit- eller betalingskort, som du benyttede til din Booking.

18.1.4 I overensstemmelse med de britiske sikkerhedsforskrifter for civil luftfart er der rygeforbud på alle easyJet-Flyrejser. Passagererne bør være opmærksomme på, at rygning er strengt forbudt, og at der vil blive skredet ind for at stoppe Passagerer, der ryger ombord på easyJets fly.

18.1.5 Efter easyJets skønsmæssige vurdering vil vi udlevere og servere alkoholiske drikke for passagererne, hvis det skønnes passende.  Dog må Passagererne ikke på easyJets Flyrejser nyde alkoholiske drikke, som de selv har medbragt, eller som er leveret af tredjemand.

18.2 Ret til at nægte transport  

Vi har ret til at nægte transport af dig eller din Bagage af sikkerhedsmæssige årsager eller:

18.2.1 hvis dette er nødvendigt for at overholde gældende love, forordninger eller dekreter i de stater eller lande, der skal flyves til eller fra, herunder love eller forordninger vedrørende kravene til Udvidede Passageroplysninger (se pkt. 12 (Check-in og lufthavnsprocedurer) og pkt. 28 (Udvidede Passageroplysninger)),

18.2.2 hvis du eller din Bagage - eller befordringen af dig eller din Bagage - kan udgøre en sikkerhedsrisiko for flyet eller en helbreds- eller sikkerhedsrisiko for de øvrige ombordværende personer,

18.2.3 hvis du er fuld eller påvirket af alkohol eller stoffer enten i lufthavnen eller ombord på flyet,

18.2.4 hvis du er i besiddelse af ulovlige stoffer (eller der er god grund til at formode dette),

18.2.5 hvis din mentale eller fysiske tilstand udgør en fare eller risiko for dig selv, for flyet eller for nogen af de andre ombordværende personer,

18.2.6 hvis du lider af en sygdom eller anden lidelse, hvor det er nødvendigt med en lægeattest, der bekræfter, at du er i stand til at foretage flyrejsen,

18.2.7 hvis du har anvendt truende, krænkende, fornærmende, sjofelt eller uanstændigt sprog, eller har udvist en sådan adfærd overfor et medlem af easyJet personale, mandskab eller lufthavnspersonale eller en medpassager.

18.2.8 hvis du har fremsat en bombetrussel mod easyJet,

18.2.9 hvis du har begået en kriminel handling i forbindelse med din Booking, indtjekning eller boarding eller ombord på flyet inden afgang, 

18.2.10 hvis du har brug for ekstra assistance ud over de ydelser, som easyJet kan tilbyde personer med handicap (se pkt. 10 (Passagerer med særlige behov - handicap, medicin og helbred) samt Særlige behov (Specific Requirements), eller

18.2.11 hvis du forvolder skade - eller truer med at forvolde skade - på nogen af de andre Passagerer eller på besætningen eller lufthavnspersonalet, eller

18.2.12 hvis du udgør en fare eller risiko for dig selv eller for andre personer eller ejendele,

18.2.13 hvis du har udvist dårlig opførsel på en tidligere Flyrejse, og hvis din fortsatte adfærd antyder, at en sådan opførsel vil blive gentaget,

18.2.14 hvis du ikke har overholdt vores instrukser vedr. sikkerhed - enten ombord på flyet eller i lufthavnen,

18.2.15 hvis du har afvist at få foretaget sikkerhedskontrol af dig selv eller din Bagage,

18.2.16 hvis den gældende Billetpris eller eventuelle forfaldne skatter eller afgifter ikke er blevet betalt, eller hvis eventuelle kreditordninger, som er aftalt mellem os og dig (eller den person, der betaler Billetprisen), ikke er blevet overholdt,

18.2.17 hvis du ikke har den rette dokumentation,

18.2.18 hvis den af dig fremviste dokumentation:

(a) er fremskaffet på ulovlig vis eller er købt gennem andre end os eller vores autoriserede agent eller

(b) er blevet meldt tabt eller stjålet eller

(c) er forfalsket eller er genstand for økonomisk kriminalitet eller

(d) er blevet ændret af andre end os eller vores autoriserede agent eller er blevet ødelagt,

i hvilke tilfælde vi forbeholder os ret til at beholde den pågældende dokumentation, eller

18.2.19 hvis den person, der ankommer til bagagedropskranken eller boardinggaten, ikke kan bevise, at han/hun er den person, som er nævnt som Passager på Rejsebekræftelsen, eller som er nævnt i Bookingen. Vi forbeholder os ret til at beholde en kopi af Rejsebekræftelsen i disse tilfælde.

18.2.20 Du har pillet ved, eller bevidst forårsaget skade på flyet eller et sikkerhedsudstyr. 

18.3 I alle de førnævnte tilfælde har vi ret til at fjerne dig fra en Flyrejse, uanset om du allerede er gået ombord, uden at dette medfører noget erstatningsansvar for os, og vi har ret til at annullere alle efterfølgende Flyrejser i din Booking.  Du vil ikke få refunderet noget beløb i nogen af disse tilfælde.

19 Bagage

19.1 Spædbørn

Spædbørn, der deler dit sæde, har tilladelse til at medbringe indskrevet bagage.

19.2 Sikkerhed

19.2.1 Passagerer og deres Bagage vil blive sikkerhedstjekket i lufthavnen.

19.2.2 De af staten og/eller lufthavnsmyndighederne fastsatte regler for Bagage, herunder især Håndbagage, vil løbende kunne blive ændret med kort varsel. Som følge heraf vil der af de regionale eller nationale myndigheder eller lufthavnsmyndighederne kunne blive vedtaget yderligere restriktioner for din Indskrevne Bagage eller Håndbagage i perioden mellem din Booking og datoen for din rejse.  Disse krav vil være gældende for din Bagage i de pågældende lufthavne, uanset om de måtte adskille sig fra de krav, der fremgår af nærværende Vilkår og Betingelser og/eller vores gældende politikker.  Såfremt en lokal lufthavnsmyndighed tillader, at der medtages flere stykker bagage enten i fragtrummet eller i kabinen, end vi tillader, vil det være disse Vilkår og Betingelser, der er gældende for dig.

19.3 Håndbagage

19.3.1 medmindre du har et easyJet Plus! kort, har købt Flexi Fare, sæde med ekstra benplads eller forrest i flyet (og har tilladelse til at medbringe en yderligere lille taske ikke større end 45 x 36 x 20 cm udover tasken beskrevet nedenfor), har du tilladelse til et styk håndbagage, som skal overholde følgende kriterier:

• Håndbagagens maksimale dimensioner må ikke overstige 56 x 45 x 25 cm (inklusive hjul, lommer og håndtag). På grund af begrænsninger af tilgængelig plads i flyets kabine på mange travle fly forbeholder vi os imidlertid retten til at anbringe håndbagage i lastrummet. De oplyste dimensioner er inklusive håndtag, lommer og hjul (se Håndbagage ofte stillede spørgsmål)
• al håndbagage skal let kunne passe ned i de bagagemålere, som er anbragt ved bagagedropskranken og ved afgangs-gaten.
• der er ingen vægtbegrænsninger på det ene stykke håndbagage inden for rimelighedens grænser - dvs. en passager skal være i stand til at anbringe og nedtage det ene stykke håndbagage sikkert i bagagerummene ovenover uden hjælp. Det kan lejlighedsvis være nødvendigt at indføre en vægtgrænse af driftsmæssige årsager. I så fald vil din Håndbagage blive placeret i flyets fragtrum uden ekstraudgifter for dig, forudsat at du har overholdt alle de gældende bagagekrav og -begrænsninger, der fremgår af vores Vilkår og Betingelser.
• alle håndtasker, mapper og/eller laptops skal være i det tilladte ene styk håndbagage, medmindre du har easyJet Plus! kort eller har købt Flexi Fare, sæde med ekstra benplads eller forrest i flyet.
• en overfrakke, sjal, paraply eller stok og en pose med varer, der er købt, efter du er kommet i gennem sikkerhedskontrollen ved afrejselufthavnen, kan også medtages udover det ene stykke tilladte Håndbagage.

19.3.2 Såfremt de i pkt. 19.3.1 nævnte begrænsninger er mere restriktive i destinationslufthavnen, vil vi orientere dig herom pr. e-mail.

19.3.3 Medmindre vi på forhånd har givet udtrykkelig tilladelse hertil, må Du ombord på flyet af sikkerhedsmæssige årsager ikke benytte nogen form for transmitterende elektronisk udstyr eller lignende udstyr bortset fra høreapparat og pacemaker. Ikke-transmitterende udstyr samt transmitterende udstyr, hvor der kan slukkes for denne funktion, må gerne benyttes under Flyrejsen.  Transmitterende udstyr må benyttes, når flyets døre er åbne, og omfatter - men er ikke begrænset til - bærbare radioer og optagere, mobiltelefoner, bærbare computere, kassette-, CD-, DVD- og MP3-afspillere, elektroniske spil, radiostyret legetøj og walkie talkies.  Selvom kemiske iltgeneratorer ikke er tilladt ombord på flyet, tillader vi dog, at der ombord medbringes små komprimerede ilt- eller luftbeholdere eller batteridrevne iltkoncentratorer (hvis størrelse ikke må overskride visse begrænsninger).  For yderligere oplysninger om godkendt udstyr ombord henvises til pkt. 10 (Passagerer med særlige behov - handicap, medicin og helbred).

19.3.4 Du har lov til at medbringe varme drikke ombord (herunder kaffe eller te, der er købt i lufthavnen), forudsat at der er låg på.  Du må gerne medbringe alkohol ombord på flyet, men Du må kun drikke alkohol, der er købt ombord på flyet (se pkt. 19.1.5 (Opførsel ombord på flyet og ret til at nægte transport, generelle krav).

19.3.5 Anvendes ikke

Se Håndbagage

19.3.6 Såfremt din Håndbagage overskrider det tilladte omfang, vil du være nødt til at indlevere den ekstra og/eller den ekstra store bagage ved bagagedropskranken eller ved boardinggaten som Indskrevet Bagage, så den kan placeres i flyets fragtrum. Du vil blive opkrævet et gebyr for hvert stykke Indskrevet Bagage samt et eventuelt gebyr for Overvægt pr. kilo som beskrevet i Gebyrer.

19.3.7 Såfremt du undlader at efterleve dette krav og vi finder ud af ved afgangs-gaten, at din Håndbagage overskrider den tilladte grænse, vil du ud over de gældende gebyrer for hvert stykke Indskrevet Bagage også blive opkrævet et gebyr for Overvægt for hvert stykke bagage samt et gate-bagagegebyr for hvert stykke bagage som beskrevet i Gebyrer. Din bagage vil derefter blive mærket som Indskrevet Bagage og placeret i flyets fragtrum.

19.4 Indskrevet Bagage 

19.4.1 Dit navn eller anden personlig identifikation skal være sikkert fastgjort på den Indskrevne Bagage.

19.4.2 Når Bagage afleveres til os til indskrivning, tager vi det i vores varetægt og udsteder et Bagage-ID-Mærke for hvert stykke Indskrevet Bagage.

19.4.3 Forudsat at vi overholder alle gældende passagerrettigheder i henhold til internationale eller nationale love eller forordninger, vil din Indskrevne Bagage blive transporteret med det samme fly som dig, medmindre vi af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager beslutter at transportere den med det næste ledige fly eller et alternativt fly. Hvis din Indskrevne Bagage transporteres med et efterfølgende fly, leverer vi Bagagen til dig så hurtigt, som det med rimelighed kan lade sig gøre, medmindre gældende lovgivning kræver, at du er til stede ved toldklareringen.

19.4.4 Generelt bør hvert enkelt stykke Indskrevet Bagage ikke overskride et samlet mål (dvs. længde + bredde + højde) på 275 cm, medmindre der er tale om bagage, der medtages som Sportsudstyr (se pkt. 19.6 (Bagage, Sportsudstyr)). Eventuelt Indskrevet Bagage, der overskrider disse mål, vil blive betragtet som Ekstra Stor Bagage, og du bør kontakte Kundeservice for at høre, hvordan denne bagage kan transporteres.

19.4.5 Der vil blive pålagt et gebyr for hvert stykke indskrevet bagage. Du kan købe tilladelse til at medbringe op til tre stykker indskrevet bagage per Passager i løbet af Booking-processen. Det gældende online-gebyr vil blive vist i Booking-processen, når du angiver, at du har til hensigt at medbringe bagage til indskrivning. Online-gebyret vil være et lavere gebyr, end hvis du giver os besked i lufthavnen om, at du ønsker at medbringe Indskrevet bagage. Hvis du ønsker at tilføje Indskrevet Bagage til din Booking, efter at din Booking er foretaget, kan du gøre dette online eller via Kundeservice op til to timer før det planlagte afgangstidspunkt for din Flyrejse til de gældende online-takster for Indskrevet bagage. Bemærk venligst, at hvis du vælger Indskrevet bagage, mens du foretager en booking online, vil tilladt indskrevet bagage gælde for alle fly i din booking. Hvis du kun ønsker at tilføje Indskrevet bagage til udvalgte fly i en booking, kan du kun gøre dette direkte i lufthavnen. Du kan købe tilladelse til at medbringe mere end tre stykker Indskrevet bagage per Passager ved at kontakte vores Kundeservice.

19.4.6 Hvis du beslutter dig for at medtage yderligere Indskrevet bagage ud over det, som er registreret i din Booking, og du først giver os besked herom i lufthaven eller under alle omstændigheder mindre end to timer før det planlagte afgangstidspunkt for din Flyrejse, vil du for den pågældende Indskrevne bagage blive opkrævet et gebyr i lufthavnen, som er højere, end hvis du havde booket den Indskrevne bagage online eller via Kundeservice. De gældende gebyrer fremgår af Gebyrer.

19.4.7 Betaling af det relevante gebyr giver dig ret til at medbringe enten 15 kg eller 23 kg pr. stykke Indskrevet bagage, som du medtager, afhængigt af det valgte produkt.

19.4.8 Hvis din Indskrevne bagage overskrider den tilladte vægt, kan du kun forøge den tilladte vægt ved at betale et Overvægtsgebyr pr. kg op til et maksimum på 32 kg for hvert stykke Indskrevet bagage iht. de gebyrer, som fremgår af Gebyrer (se også pkt. 19.10 (Bagage, overvægtsgebyrer)).

19.4.9 Den maksimalt tilladte vægt for hvert enkelt stykke Indskrevet Bagage er 32 kg. Indskrevet Bagage, der overskrider denne vægtgrænse, vil blive afvist.

19.4.10 Hvis du rejser sammen med andre passagerer på samme Booking, må du samle eller dele den tilladte vægt for den Indskrevne bagage sammen med en anden passager i Bookingen. I er dog kun berettiget til maksimalt 23 kg per passager, som har betalt for indskrevet bagage. 

19.4.11 Du bør i den Indskrevne Bagage ikke medtage skrøbelige eller forgængelige genstande, penge, smykker, ædelmetaller, sølvtøj, computere, elektronisk udstyr, omsætningspapirer, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas og andre identifikationspapirer eller -prøver, og vi påtager os ikke noget ansvar for disse bortset fra, hvad der fremgår af pkt. 16.5.3 (Bagage, Beskadigelse af Bagage).

19.4.12 Fragt- eller lastgenstande accepteres ikke som passagerbagage.

19.5 Musikinstrumenter

Visse musikinstrumenter vil kunne medbringes i kabinen. Der henvises til vores regler for yderligere oplysninger om transport af musikinstrumenter.

19.6 Sportsudstyr

For at kunne blive betragtet som "Sportsudstyrsbagage" skal Bagagen indeholde mindst ét stykke sportsudstyr, der er med på vores liste over, hvad der er godkendt. Der henvises til vores regler for yderligere oplysninger om transport af Sportsudstyr, herunder vores liste over, hvad der er godkendt.

19.7 Cykler

Transport af cykler er omfattet af gebyret for Sportsudstyr, og de skal være behørigt emballeret. Der henvises til vores regler for yderligere oplysninger om transport af cykler).

19.8 Manglende overholdelse af vores bagagepolitikker

Såfremt du overtræder nogen af vores politikker vedrørende transport af Håndbagage, Indskrevet Bagage, Musikinstrumenter, Sportsudstyr eller Cykler, forbeholder vi os ret til at afvise din rejse, uden at vi er forpligtet til at betale kompensation til dig. Dette gælder også, såfremt du undlader at betale gebyret for Sportsudstyr eller for Overvægt, og/eller såfremt du ikke er i stand til at betale gebyr for Bagagen ved gaten, inden boardingen er færdig.

19.9 Ingen refundering af gebyrer for bagage

Der gøres opmærksom på, at gebyr for Bagage ikke kan refunderes, når først det er betalt, uanset om du efterfølgende ikke medbringer Overvægten, den Indskrevne Bagage, Sportsudstyret, Musikinstrumentet eller Cyklen på din Flyrejse, eller hvis du afbestiller din Flyrejse som beskrevet i pkt. 6 (Refunderinger og afbestillingsgebyrer).

19.10 Gebyrer for overvægt

Som hovedregel har hver Passager ret til at medbringe Indskrevet Bagage over den tilladte vægt op til en maksimal vægt på 32 kg pr. stykke Bagage mod betaling af det gebyr for Overvægt, som fremgår af Gebyrer som angivet i pkt. 19.4 (Bagage, Indskrevet Bagage). Du kan tilkøbe Ekstra vægt i løbet af Booking-processen, online på Min easyJet eller i lufthavnen.

19.11 Afhentning og udlevering af Bagage

(a) Du skal afhente din Bagage, så snart det er muligt på destinations- eller mellemlandingsstedet. Hvis du ikke anmoder om eller afhenter din Bagage inden 27 dage fra det tidspunkt, hvor den stod til din rådighed, kan vi skille os af med den uden varsel og uden noget erstatningsansvar over for dig.

(b) Det er udelukkende indehaveren af det Bagage-ID-Mærke, som udleveres til Passageren på tidspunktet for indskrivning af Bagagen, der har ret til at få Bagagen udleveret.

(c) Hvis en person, der ønsker Bagagen udleveret, ikke kan fremvise et Bagage-ID-Mærke til identifikation af den ønskede Bagage, vil vi udelukkende udlevere Bagagen til den pågældende person på den betingelse, at han eller hun på tilfredsstillende vis kan bevise, at han eller hun har ret til at modtage Bagagen. På vores forlangende skal den pågældende person stille passende sikkerhed før udlevering af Bagagen, så vi kan holdes skadesløse for eventuelle tab, skader eller udgifter, som vi måtte pådrage os som følge af en sådan udlevering.

19.12 Genstande der ikke kan accepteres som Bagage

Du må ikke medtage følgende i din Bagage, og vi kan nægte at acceptere Bagage, som indeholder:

(a) Genstande, der ikke er behørigt pakket i kufferter eller andre egnede beholdere, således at de kan transporteres på sikker vis ved udvisning af almindelig forsigtighed under håndteringen.

(b) Genstande, der er angivet som ikke tilladte i pkt. 19.4.9, 20.4.10 og 19.4.13 (Indskrevet Bagage).

(c) Farligt gods, med de undtagelser der fremgår af pkt. 20 (Farligt gods).

(d) Genstande, hvor transport heraf er forbudt i henhold til gældende love, forordninger eller dekreter i et af de lande, hvor der skal flyves fra eller til.

(e) Genstande, der er uegnede til transport på grund af deres vægt, størrelse eller form (herunder skrøbelige eller forgængelige genstande).

(f) Levende dyr, med de undtagelser der fremgår af pkt. 21 (Transport af levende dyr).

(g) Jordiske rester, med de undtagelser der fremgår af pkt. 22 (Transport af jordiske rester).

19.13 Ret til gennemsøgning

19.13.1 Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi kræve, at du tillader en kropsvisitation, gennemsøgning, gennemlysning eller anden form for scanning (herunder en kropsscanning) af dig selv og/eller din Bagage. Vi kan således - hvis du ikke er tilstede - gennemsøge eller få foretaget en gennemsøgning af din Bagage i dit fravær (herunder bryde en eventuel lås op på din Bagage)  med henblik på at finde ud af, om du er i besiddelse af - eller om din Bagage indeholder - nogen af de genstande, der er beskrevet i pkt. 19.12 (Bagage, genstande der ikke kan accepteres som Bagage).

19.13.2 Hvis du ikke ønsker at overholde det i pkt. 19.13.1 nævnte krav, kan vi nægte at transportere dig og din Bagage uden nogen form for refundering eller andet erstatningsansvar. Hvis en kropsvisitation eller scanning medfører skader på dig, eller hvis en gennemlysning eller scanning medfører skader på din Bagage, er vi ikke erstatningsansvarlige for en sådan skade, medmindre den skyldes fejl eller uagtsomhed fra vores side.

19.13.3 Hvis det forlanges, skal du overvære den inspektion af din Bagage (hvad enten det er Håndbagage eller Indskrevet Bagage), som udføres af toldmyndighederne eller andre statslige myndigheder. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for eventuelle tab eller skader, der skyldes din manglende overholdelse af dette forlangende, medmindre det skyldes uagtsomhed fra vores side.

20 Farligt gods

20.1 Genstande, der udgør en potentiel fare for flyet eller for personer eller ejendele, der befinder sig ombord på flyet, som f.eks. de genstande, der er specificeret i Dangerous Goods Regulations fra International Civil Aviation Organisation (ICAO) og International Air Transport Association (IATA), herunder men ikke begrænset til gasflasker, brandfarlige væsker og stoffer, gift, radioaktivt materiale, ætsende stoffer, skydevåben og eksplosiver, må ikke modtages til transport i hverken fragtrum eller kabine uden vores udtrykkelige forudgående samtykke. Der henvises til vores regler for yderligere oplysninger om farligt gods.

20.2 Hvis du er i tvivl om, hvilke genstande du kan medtage i kabinen og i fragtrummet, eller hvordan du skal pakke bestemte genstande, er du velkommen til at ringe til os forud for din rejse eller spørge ved salgs- eller kundeservice-skranken ved ankomsten til lufthavnen.

21 Transport af levende dyr

Transport af levende dyr, herunder kæledyr, insekter, reptiler eller andre typer af levende dyr, er uanset omstændighederne forbudt overalt i flyet, såvel i kabinen som i fragtrummet, med undtagelse af transport af Førerhunde og Servicehunde (se pkt. 10 (Passagerer med særlige behov - handicap, medicin og helbred).

22 Transport af jordiske rester

easyJet accepterer ikke transport af jordiske rester på nogen af sine ruter. 

Transport af en afdøds aske er dog tilladt på den betingelse, at den person, som er i besiddelse af asken, medbringer en kopi af dødsattesten og kremeringsattesten.  Det skal sikres, at asken er sikkert emballeret i en egnet og forseglet beholder og medbringes som en del af den tilladte Håndbagage.

23 Leje af Bil

For de nærmere betingelser om billeje gennem easyJet henvises til Billeje.

24 Ferier

Indbyggere i Storbritannien skal bruge dette link til at se vilkår og betingelser vedrørende easyJet ferier.
Indbyggere i Schweiz (FR) og Schweiz (DE) skal bruge dette link til at se vilkår og betingelser vedrørende easyJet ferier. 
 
Indbyggere i Spanien skal bruge dette link til at se vilkår og betingelser vedrørende easyJet ferier. 

Indbyggere i Italien
skal bruge dette link til at se vilkår og betingelser vedrørende easyJet ferier. 
Indbyggere i Tyskland skal bruge dette link til at se vilkår og betingelser vedrørende easyJet ferier. 
Indbyggere i Frankrig skal bruge dette link til at se vilkår og betingelser vedrørende easyJet ferier. 

Indbyggere i Holland
skal bruge dette link til at se vilkår og betingelser vedrørende easyJet ferier. 

25 Prisgaranti (kun easyJet Plus medlemmer og Flight Club medlemmer)

25.1 Prisløftet og denne paragraf 25 gælder kun for easyJet Plus! kortholdere og Flight Club medlemmer. Hvis du eller din Booker har foretaget en Booking direkte via Hjemmesiden og senere finder den samme easyJet-Flyrejse til en lavere pris (efter at alle gældende gebyrer og afgifter er lagt til), vil du få refunderet forskellen i form af et tilgodebevis, der kan bruges til fremtidige Flyrejser med easyJet. Den eneste undtagelse fra denne "prisgaranti" er, hvis den lavere billetpris tilbydes som led i en salgskampagne, der er igangsat, efter at du købte Flyrejsen.  For god ordens skyld præciseres det, at nærværende pkt. 25 ikke gælder for Bookinger, der foretages på dine vegne af et autoriseret tredjemands bookingsystem (f.eks. rejsebureauer eller prissøgemaskiner) eller via easyJets Call Center.

25.2 Hver enkelt Flyrejse vil blive behandlet separat. Tilgodebeviset vil kunne bruges til Bookinger, der foretages senest 6 måneder fra udstedelsen af tilgodebeviset. Tilgodebeviset udløber ved midnat på udløbsdatoen, og tilgodebevisets gyldighedsperiode kan ikke forlænges.

25.3 For at man kan være berettiget til en refundering, skal den billige afgang stadig være til salg på det tidspunkt, hvor kravet rejses over for vores Kundeservice, og skal vedrøre samme dato, destination og flynummer som den foretagne Booking.

25.4 Hvis Dit prisløftekrav drejer sig om en Booking, hvor der har været anmodet om "Ombooking" eller "Navneændring" (se pkt. 8 (Navneændringer) og pkt. 9 (Ombookinger og Fleksible Billetpriser ("easyJet Flexi")), vil easyJet i sin "prissammenligning" kun anvende den totale billetpris (inklusive alle gældende afgifter og gebyrer) i den oprindelige Booking og ikke det samlede betalte beløb bestående af den oprindelige Booking-pris plus de yderligere gebyrer og afgifter, der er påløbet som følge af navneændringen eller ombookingen.  Ombooking- og navneændringsgebyrer refunderes ikke.

25.5 For at gøre et krav gældende, der relaterer sig til vores "prisgaranti", skal man ringe til Kundeservice. Krav, der fremsættes pr. telefax, brev eller e-mail, vil ikke blive accepteret. 

26 Databeskyttelse

26.1 easyJet kontrollerer de måder og formål, hvortil dine personoplysninger bliver behandlet af os, og er den ”dataansvarlige” med hensyn til den databeskyttelseslovgivning, som gælder for os, herunder EU regulativ 2016/679 (generel forordning om databeskyttelse eller GDPR  [General Data Protection Regulation])

26.2 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Hvis du ønsker flere oplysninger om de personoplysninger, som vi indsamler om dig, hvordan vi beskytter dem, og hvorfor vi behandler dem, hvem vi videregiver dem til, samt din ret til beskyttelse af personoplysninger, kan du se vores komplette Fortrolighedspolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside www.easyJet.com

27 Udvidede passageroplysninger

27.1 Som følge af lovgivningen i EU er easyJet forpligtet til - når du rejser mellem visse lande i Europa og de omkringliggende lande - at udlevere Udvidede Passageroplysninger (Advanced Passenger Information eller API) til visse destinationslufthavne forud for din Flyrejse.

27.2 Såfremt disse oplysninger er påkrævet, vil vi orientere dig om denne forpligtelse og om, hvordan du forsyner os med de pågældende oplysninger.  Du vil skulle forsyne os med disse oplysninger senest 2 timer før det planlagte afgangstidspunkt for din Flyrejse.  Transportselskabets udlevering af disse oplysninger til destinationslufthavnene er ikke ensbetydende med, at du bliver godkendt eller berettiget til at rejse ind i et Land eller Territorium (se pkt. 13 (Dokumentation og andre krav)).

28 Forsikring

En Booking er ikke omfattet af nogen økonomisk beskyttelsesordning, så du bør sikre dig, at du har tilstrækkelig forsikringsdækning til hele din rejse, herunder til dækning af værdien af din Bagage (samt indhold).

29 Lovvalg og værneting

Medmindre andet fremgår af Konventionen eller anden gældende lovgivning, bekendtgørelser, andre statslige forskrifter eller krav:

(a) skal disse Vilkår og Betingelser og enhver transport, som vi aftaler at levere til dig (af dig selv og/eller din Bagage) reguleres af lovgivningen i England og Wales; og

(b) skal enhver strid mellem dig og os, der på nogen som helst måde vedrører eller opstår som følge af en sådan transport, være underlagt domstolene i England og Wales som ikke-eksklusivt værneting.  "Ikke-eksklusivt værneting" betyder, at du kan anlægge sag mod easyJet ved et andet værneting end domstolene i England og Wales.

30 Kontakt os

30.1 Adressen til Kundeservice er følgende for alle easyJet-Flyrejser:

Customer Services Team
easyJet Airline Company Limited
Hangar 89
London Luton Airport
Luton
Bedfordshire
LU2 9PF
UK

30.2 Du er velkommen til at kontakte vores Kundeservice, hvis du ønsker at tale med en medarbejder i vores Kundeservice.


 

​​