Residents of Balearic Islands, Canary Islands and cities of Ceuta and Melilla

Hvis du er spansk statsborger eller statsborger i et andet medlemsland i Den Europæiske Union eller en stat, som er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Schweiz, og hvis du kan bevise, at du er fastboende på De Baleariske Øer eller De Kanariske Øer eller byerne Ceuta og Melilla, er du berettiget til et statstilskud (rabat) til din rejse fra det sted, hvor du bor, til resten af Spanien og omvendt på direkte rejser ifølge kongelig resolution (Real Decreto) 1316/2001 af 30. november og som ændret ved kongelig resolution 1340/2007 af 11. oktober.  Med henblik på at sikre, at denne rabat opnås ved din bestilling, skal du under bestillingsprocessen vælge den relevante "Fastboende"-mulighed.

Kun de følgende typer af identifikation kan bevise din status som indbygger - et nationalt ID-kort (DNI) ELLER pas OG et af følgende:

  • Bopælsattest fra rådhuset, eller
  • Bopælsattest for mindreårige, eller
  • Bopælskort (NIE), eller
  • Akkreditiver fra en repræsentant eller senator, eller
  • Bevis for Registrering i det Centrale Register for Udlændinge.

I løbet af webstedets bookingproces vil du blive spurgt om, hvilken form for dokumentation du vil vise i lufthavnen for at bekræfte, at du opfylder kravene for rabat for storfamilier. Du skal medbringe den samme dokumentation til lufthavnen, som du angiver på bookingtidspunktet, og som skal vises ved bagagedropskranken og ved ombordstigning.

Hvis du ikke medbringer den rigtige identifikation, betyder det, at du nægtes transport.

Rabatter vil under ingen omstændigheder gælde for flyrejser, der allerede har fundet sted.

Rabat til store familier

Bekendtgørelse nr. 3837/2006 fra det spanske ministerium for offentlige arbejder fastlægger statstilskud til indenrigsflyvninger til medlemmer af store familier.  I overensstemmelse hermed kan medlemmer af store familier, som er erklæret som sådan (i henhold til Lov nr. 40/2003, paragraf 12, af 18. november angående beskyttelse af store familier) drage nytte af en takstreduktion på vores nationale standardpriser. For at være berettiget skal du være fast bosiddende på De Kanariske Øer, De Baleariske Øer eller byerne Ceuta eller Melilla.  Du skal vælge muligheden "stor familie", når du bestiller for at sikre, at rabatten gælder.

For at opnå rabatten skal du fremvise:

Et officielt bevis for en stor familie (enten individuelt eller kollektivt) udstedt af det selvstyrende lokalsamfund, og

et identifikationsdokument, enten et nationalt identitetskort (DNI) eller et bopælskort (eller fødselsdato for børn under 14 år).  Se punkt 11 (spædbørn og børn) for flere oplysninger om rejsende spædbørn og børn).

Du bliver i løbet af bestillingsprocessen bedt om at angive, hvilken type identifikation du vil fremvise i lufthavnen for at bekræfte, at du er berettiget til rabatten, der ydes til store familier. Du skal medbringe det samme dokument i lufthavnen, som du angiver på det tidspunkt, hvor du foretager bestillingen. Dokumentet skal fremvises ved indtjening og/eller når du går om bord på flyet.

Hvis du ikke medbringer den rigtige identifikation, betyder det, at du nægtes transport.

Rabatter vil under ingen omstændigheder gælde for flyrejser, der allerede har fundet sted.

Kombinerede bestillinger

Kombinerede bestillinger betyder, at nogle deltagere i rejsefølget er berettiget til rabat til fastboende eller store familier, og andre ikke er.  Kombinerede bestillinger accepteres ikke af luftfartsselskabet, uanset bestillingsmåde.  Når du foretager en bestilling, skal du sikre dig, at alle medlemmer i rejsefølget er berettigede til de relevante rabatter. Hvis nogle af medlemmerne ikke er berettigede til rabatten, skal der foretages en særskilt bestilling for de berettigede passagerer.

Ændringer

Ændringer kan ikke foretages online af bestillinger, hvor der er ydet rabat til fastboende eller store familier.  Hvis du ønsker at foretage ændringer i bestillingen bedes du kontakte Kundeservice.

 

Der opstod en fejl


Vi beklager meget, men noget gik galt. Prøv venligst igen eller kontakt os, hvis problemet opstår igen.


Du kan finde vores lokale telefonnumre her.


Hvis du allerede har indsendt en refunderingsanmodning online og ønsker at følge dens status, kan du klikke her.