Farligt gods

Farligt gods er genstande eller stoffer, der udgør en potentiel fare for helbred, sikkerhed, ejendomme eller miljøet, når det transporteres i luften.

easyJet transporterer ikke farligt gods om bord på nogen fly undtagen som beskrevet nedenfor.

Der henvises til følgende oversigt for detaljer om genstande:

 • der kun kan medtages som håndbagage,
 • skal medbringes i indskrevet bagage,
 • ikke må medtages til transport.

Emne

Håndbagage

Indskrevet bagage

Ilt eller luft, små luftcylindre nødvendige til medicinsk brug. Cylinderen må ikke veje mere end 5 kg brutto.

 
Flydende ilt – Enheder, som indeholder nedkølet flydende ilt.

 
 
Chokapparater – apparater, som er specifikt beregnet til at lamme eller immobilisere, inklusive:
 • apparater til at give chok, fx strømpistoler, tasere og stødstave,
 • stødstave til dyr og instrumenter til aflivning af dyr,
 • kemikalier der invaliderer eller forårsager ukampdygtighed, gasser og sprøjtevæsker som fx peberspray, paprikaspray, tåregas, syrespray og insektspray.
 

Attachémapper med sikkerhedstape, pengekasser, pengeposer osv., som har farligt gods indbygget som fx litiumbatterier og/eller pyroteknisk materiale.

 
 
Ammunition til sportsformål, som er pakket forsvarligt i kasser i mængder på under 5 kg brutto pr. person til personens egen brug, eksklusive ammunition med sprænglegemer eller brandprojektiler. Tilladt bagage for mere end én passager kan ikke kombineres i en eller flere pakker.Pistoler, skydevåben og andre anordninger, som afsender projektiler – apparater, som er i stand til, eller forekommer at være i stand til, at blive anvendt til at forårsage alvorlig skade ved udløsning af et projektil, inklusive:
 • skydevåben af alle typer, som fx pistoler, revolvere, rifler, haglgeværer,
 • legetøjspistoler, våbenattrapper som kan forveksles med rigtige våben,
 • våbendele eksklusive teleskopiske sigtekorn,
 • våben med komprimeret luft og CO 2-pistoler, såsom luftpistoler, rifler og BB-pistoler,
 • signalpistoler og startpistoler,
 • buer, armbrøster og pile,
 • harpuner og spydpistoler,
 • slangebøsser og katapulter.

Se særskilt afsnit nedenfor vedrørende skydevåben..

Campingblus og brændstofbeholdere, som har indeholdt en brændbar væske, må medbringes forudsat at brændstofstanken på campingblusset og/eller brændstofbeholderen er helt tømt for alt flydende brændstof, og der er taget skridt til at tilintetgøre faren.


 Se bemærkning 1
Kuldioxid, fast form (tøris) i mængder på under 2,5 kg pr. passager, når det anvendes til at pakke fordærvelige varer, som ikke er underlagt disse bestemmelser, forudsat at pakken tillader frigivelse af kuldioxidgas.

 
 Se bemærkning 2
Mobilitetshjælpemidler (fx kørestole) drevet af batterier med vådelementer i lukkede kasser til brug af passagerer med begrænset mobilitet på grund af enten et handicap, helbred eller alder, eller et midlertidigt mobilitetsproblem (fx brækket ben).

1. Brugeren skal bekræfte, at:
a. Batteriet er sikkert påsat mobilitetshjælpemidlet;
b. Batteriets terminaler er beskyttet mod kortslutning (fx lukket inde i en batterikasse); og
c. Elektriske kredsløb er isolerede. For at gøre dette anbringes enheden i kørselstilstand (dvs. ikke i frigear). Se så om mobilitetshjælpemidlet vil starte, og i så fald om brugen af joysticket bevæger mobilitetshjælpemidlet. Det skal også bekræftes, at kredsløb i supplerende motoriserede systemer som fx sædesystemer er blevet sat ud af funktion for at forhindre utilsigtet drift, fx ved at frakoble kabelstik. Hvis et elektrisk mobilitetshjælpemiddel ikke er sikret til transport, må det ikke medtages i flyet.


2. Mobilitetshjælpemidler skal medbringes på en måde, så de er beskyttet mod skade ved flytning af bagage, post, lager eller andet gods;

3. Hvor mobilitetshjælpemidlet er specifikt designet til at brugeren kan aftage batteriet/batterierne (fx sammenklappelig),
a. skal batteriet/batterierne fjernes. Mobilitetshjælpemidlet kan derefter medbringes som indskrevet bagage uden begrænsninger;
b. skal det/de fjernede batteri/batterier skal medbringes i solid, fast emballage, som kan anbringes i lastrummet;
c. skal batteriet/batterierne skal være beskyttet mod kortslutning; og
d. skal den ansvarlige pilot være informeret om, hvor det pakkede batteri er anbragt.

4. Det anbefales, at passagerer udarbejder arrangementer på forhånd med hvert flyselskab. 

 
 

Mobilitetshjælpemidler (fx kørestole) drevet af batterier med vådelementer, som ikke er i lukkede kasser, til brug af passagerer med begrænset mobilitet på grund af enten et handicap, helbred, alder eller et midlertidigt mobilitetsproblem (fx brækket ben). Transport ikke tilladt (easyJet). Virksomhedsbestemmelser.
 
 
Mobilitetshjælpemidler (fx kørestole) drevet af litium-ionbatterier til brug af passagerer med begrænset mobilitet på grund af enten et handicap, helbred, alder eller et midlertidigt mobilitetsproblem (fx brækket ben).

1. Brugeren skal bekræfte, at:
a. Batteriet er sikkert påsat mobilitetshjælpemidlet;
b. Batteriets terminaler er beskyttet mod kortslutning (fx lukket inde i en batterikasse); og
c. Elektriske kredsløb er isolerede. For at gøre dette anbringes enheden i kørselstilstand (dvs. ikke i frigear). Se så om mobilitetshjælpemidlet vil starte, og i så fald om brugen af joysticket bevæger mobilitetshjælpemidlet. Det skal også bekræftes, at kredsløb i supplerende motoriserede systemer som fx sædesystemer er blevet sat ud af funktion for at forhindre utilsigtet drift, fx ved at frakoble kabelstik. Hvis et elektrisk mobilitetshjælpemiddel ikke er sikret til transport, må det ikke medtages i flyet.

2. Mobilitetshjælpemidler skal medbringes på en måde, så de er beskyttet mod skade ved flytning af bagage, post, lager eller andet gods;

3. Hvor mobilitetshjælpemidlet er specifikt designet til at brugeren kan aftage batteriet/batterierne (fx sammenklappelig),
a. skal batteriet/batterierne aftages og medbringes i passagerkabinen;
b. skal batteriterminalerne være beskyttet mod kortslutning (ved at isolere terminalerne fx ved at sætte tape over udækkede terminaler);
c. skal batteriet være beskyttet mod skade (fx ved at anbringe hvert batteri i en beskyttende pose);
d. skal batteriet tages af mobilitetshjælpemidlet ved at følge anvisningerne fra producenten eller hjælpemidlets ejer;
e. må batteriet ikke være over 300 Wh
f. må der maksimalt medbringes ét reservebatteri, som ikke er over 300 Wh, eller to reservebatterier, som ikke er over 160 Wh hver.
 
4. Den ansvarlige pilot skal være informeret om, hvor litium-ionbatteriet/-batterierne er anbragt;

5. Det anbefales, at passagerer udarbejder arrangementer på forhånd med hvert flyselskab.

Se punkt 3   
Varmeproducerende artikler som fx undervandslygter (dykkerlygter) og loddejern.

Se bemærkning 3
Kviksølvsbarometer eller termometer medbragt af en repræsentant for et statsligt vejrinstitut eller lignende offentligt agentur.


Se bemærkning 4
Lavineredningsrygsæk, én (1) pr. passager, indeholdende en cylinder med komprimeret luft i afs. 2.2. Kan også være udstyret med en pyroteknisk udløsningsmekanisme, som indeholder under 200 mg netto af afsnit 1.4S. Rygsækken skal være pakket således, at den ikke kan aktiveres utilsigtet. Rygsækkens airbags skal være udstyret med trykudløsningsventiler. 


 

 
Isolerede pakker indeholdende nedkølet flydende kvælstof (tørforsendelseskasser), fuldt absorberet i porøst materiale, og som kun indeholder ikke-farligt gods. 


 

Små ikke-brændbare gascylindre, som indeholder kuldioxid eller anden passende gas i afsnit 2.2. Op til to (2) små cylindre i en redningsvest og op til to (2) ekstra patroner pr. person, ikke over fire (4) cylindre med en kapacitet på op til 50 ml for andre enheder.


     

 

 

Spraydåser i afsnit 2.2 uden en subsidiær risiko til sportsbrug eller hjemmebrug.


Ikke-radioaktive medicinske eller toiletartikler (inklusive spraydåser) som fx hårspray, parfume, cologne og medicin indeholdende alkohol. Den samlede nettovægt for alle ovennævnte genstande må ikke overstige 2 kg eller 2 liter, og en enkelt genstand må ikke overstige 0,5 kg eller 0,5 liter.


Alkoholiske drikkevarer i detailemballage, der indeholder mellem 24 % og 70 % alkohol i beholdere, som ikke overstiger 5 liter, med en samlet nettomængde på 5 liter per person.


 

Ikke-brændbare, ikke-toksiske gascylindre til drift af mekaniske lemmer. Også reservecylindere i lignende størrelse, hvis de er nødvendige for at sikre tilstrækkelig forsyning under rejsens varighed.


 

Iltkoncentrationsapparater. Disse er batteri- eller strømdrevne enheder. De er tilladt, da de ikke indeholder ilt, og en kemisk reaktion ikke er involveret. De filtrerer og koncentrerer mængden af ilt i atmosfæren. De må kun være batteridrevne om bord på flyet.


 

Dykkerflasker/scubatanke er tilladt om bord på et easyJet fly forudsat, at alle ventiler er fjernet og cylindrene er tomme.


 

Iltgeneratorer (kemiske), som indeholder et eller flere kemikalier som, når aktiveret, producerer varme for at danne ilt via en kemisk reaktion.


   

Krøllejern med kulbrintegas. Op til ét (1) per passager eller besætningsmedlem, forudsat at sikkerhedsdækket sidder godt fast på varmeelementet. Disse må ikke anvendes om bord på flyet på noget tidspunkt. Gas-refills er IKKE tilladt til transport.


   

Medicinsk eller klinisk termometer, som indeholder kviksølv: ét (1) per passager til eget brug, når det er i dets beskyttelseshylster. 
 

Radioisotopiske hjertepacemakere eller andre enheder, inklusive enheder drevet af litiumbatterier, implanteret i en person, eller radiofarmaceutiske midler i kroppen på en person efter medicinsk behandling.


 

Sikkerhedstændstikker eller en lighter med brændstof/væske helt absorberet i en fast beholder og beregnet til personligt brug når båret på en person. Lightere med en beholder til brændbar væske, som indeholder ikke-absorberet flydende brændstof (andet end flydende gas), lightervæske og lighter-refills må ikke bæres på en person eller i indskrevet bagage eller håndbagage. Bemærk: Kun sikkerhedstændstikker er tilladt til lufttransport.
 

E-cigaretter, alle elektroniske cigaretter og højst to ekstra batterier må medtages i håndbagagen eller bæres på en person.
Juleknallerter, 2 æsker per pakke, forudsat at de er pakket i producentens originale emballage. Overraskelser indeholdt heri må ikke indeholde forbudte genstande. 
 
Fyrværkeri og bordbomber
 

 
 

Litiumbatteridrevne elektroniske enheder Litium-ionbatterier til bærbare (inklusive medicinske) elektroniske enheder med en Wh kategori på over 100 Wh, men ikke over 160 Wh. Kun for bærbare medicinske elektroniske enheder: litium-metalbatterier med et litiumindhold på over 2 g, men ikke over 8 g.

Note 1: Hvis et produkt, der indeholder et lithiumbatteri, er omfattet af en produkttilbagekaldelse relateret til batteriet, må det ikke medbringes ombord på et fly, medmindre vejledningen for det/den tilbagekaldte produkt/del er blevet fulgt i henhold til producentens anvisninger.Hvis passagerer på noget tidspunkt bliver klar over, at de medbringer et produkt, der er omfattet af en tilbagekaldelse, skal de straks underrette en easyJet-repræsentant.

Note 2: Genstande, der indeholder beskadigede/defekte lithiumbatterier, må ikke medbringes.

 Ekstra litiumbatterier Litium-ionbatterier til bærbare (inklusive medicinske) elektroniske enheder med en Wh kategori på over 100 Wh, men ikke over 160 Wh. Kun for bærbare medicinske elektroniske enheder: litium-metalbatterier med et litiumindhold på over 2 g, men ikke over 8 g. Maksimalt to ekstra batterier, kun i håndbagage. Disse batterier skal være beskyttet individuelt for at forhindre kortslutninger.
 


Bærbare elektroniske enheder (inklusive medicinske enheder) indeholdende litium metal- eller litium-ionceller eller batterier som fx ure, lommeregnere, kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere, videokameraer osv. når medbragt af passagerer eller besætning til eget brug. Batterier må ikke overstige 2 g for litium-metalbatterier og 100 Wh for litium-ionbatterier.
 


Alle ekstra batterier, inklusive litiummetal eller litium ion-celler eller -batterier, til sådanne bærbare elektroniske enheder må kun medtages i håndbagagen. Disse batterier skal være beskyttet individuelt for at forhindre kortslutning.
 


Bærbare elektroniske enheder, som indeholder batterier med vådelementer i lukkede kasser, skal være 12 V eller derunder og 100 Wh eller derunder. Der må maksimalt medbringes 2 ekstra batterier.
 


 

Brændstofcellesystemer og ekstra brændstofpatroner, som driver bærbare elektroniske enheder (fx kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere og videokameraer) Se bemærkning 5 for yderligere oplysninger. 
 


Stumpe instrumenter. Alle stumpe instrumenter, som kan forårsage skade, inklusive:

 • boldtræ til baseball og softball,
 • køller eller stave (stive eller bøjelige),
 • boldtræ til cricket/golfkøller/hockeystave/lacrossestave,
 • fiskestænger,
 • kampsportsudstyr fx knojern, nunchakuer osv.
Kemiske og giftige stoffer. Alle kemiske eller giftige stoffer, som udgør en fare for passagerers/besætnings helbred eller sikkerheden for flyet eller ejendele, inklusive:

 • gifte
 • smittefarligt eller biologisk farligt materiale, fx inficeret blod, bakterier eller vira


 


 

Professionelt værktøj – værktøj, som kan anvendes til at forårsage alvorlig skade eller true flyets sikkerhed, inklusive:

 • koben,
 • boremaskiner og bor, inklusive ledningsfri bærbare boremaskiner,
 • værktøj med et blad eller skaft over 6 cm, som kan bruges som et våben, som fx skruetrækkere og mejsler,
 • save, inklusive ledningsfri bærbare elektriske save,
 • blæselamper,
 • boltpistoler og sømpistoler;


 


Genstande med en skarp spids eller skarp kant – genstande med en skarp spids eller skarp kant, som kan anvendes til at forårsage alvorlig skade, inklusive:

 • genstande beregnet til ophugning, som fx økser, håndøkser og kødøkser,
 • isøkser og issyle,
 • barberblade,
 • hobbyknive,
 • knive med blade over 6 cm
 • sakse med blade over 6 cm målt fra drejepunktet,
 • kampsportsudstyr med en skarp spids eller skarp kant,
 • sværd, kårdestokke og sabler,
 • ski og vandrestave og ispigge,
 • skøjter,
 •  
 • pile, kastepile, harpuner, macheter og spyd.

 


 
Hoverboards (også kaldet Rideables eller Segway boards) er ikke tilladte på grund af elektroniske dele, som ikke opfylder kravene.

Bagage (kuffert, rygsæk eller lignende), der indeholder et litiumbatteri eller  powerbank, også kaldet Smart-bagage
 Se bemærkning 6

 Se bemærkning 7

 

Bemærkninger:

1. 

Den tomme brændstofbeholder skal være tømt og derefter stå uden låg i mindst 6 timer for at eventuelt overskydende brændstof kan fordampe. Alternative metoder som fx tilføjelse af madolie i brændstofstanken og/eller beholderen for at hæve antændelsespunktet for eventuel overskydende væske og derefter tømme brændstofbeholderen er også acceptabelt. Brændstofbeholderen skal derefter have låget sikkert påsat og vikles i absorberende materiale som fx papirhåndklæder og anbringes i en pose af polyethylen eller tilsvarende materiale. Toppen af posen skal derefter forsegles eller samles og lukkes med en elastik eller et bånd. Forudsat at disse anvisninger følges, kan campingblusset eller beholderen klassificeres som værende ikke-farlig. 

2. 

Kuldioxid, i fast form (tøris) Tøris i indskrevet bagage kræver godkendelse fra flyselskabet, og hvert styk indskrevet bagage skal mærkes "TØRIS" eller "KULDIOXID, FAST FORM" og med angivelse af nettovægten af tøris eller en angivelse af, at der er 2,5 kg tøris eller derunder.

3. 

Varmeproducerende genstande Varmeproducerende genstande, dvs. batteridrevent udstyr som fx dykkerlygter og loddeudstyr, som danner ekstrem varme og kan forårsage brand, må kun medtages som håndbagage. Den varmeproducerende del eller energikilden skal være aftaget for at forhindre utilsigtet drift under transport.

4. 

Kviksølvsbarometer eller termometer Et kviksølvsbarometer eller kviksølvstermometer medbragt af en repræsentant for et statsligt vejrinstitut eller lignende offentligt agentur. Barometeret eller termometeret skal være pakket i en solid ydre emballage med en forseglet indvendig pose af et stærkt, vandtæt og punkteringssikkert materiale, som er modstandsdygtigt overfor kviksølv, og som vil forhindre udslip af kviksølv fra pakken uanset dens stilling. Den ansvarlige pilot skal være informeret om barometeret eller termometeret.

5. 

Brændstofcellesystemer og ekstra brændstofpatroner Bærbare elektroniske enheder (fx kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere og videokameraer) drevet af brændstofcellesystemer, og ekstra brændstofpatroner under følgende betingelser:

a. brændstofcellepatroner må kun indeholde brændbare væsker (inklusive metanol), myresyre og butan;

b. brændstofcellepatroner skal opfylde IEC PAS 62282-6-1 udg. 1;

c. brændstofcellepatroner må ikke kunne genopfyldes af brugeren. Genopfyldning af brændstofcellesystemer er ikke tilladt med den undtagelse, at installation af en ekstra patron er tilladt. Det er ikke tilladt at medbringe brændstofcellepatroner, som anvendes til at genopfylde brændstofcellesystemer, men som ikke er designet eller beregnet til at forblive installeret (brændstofcelle-refills);

d. den maksimale mængde brændstof i en brændstofcellepatron må ikke overstige 200 ml for flydende gasser, 120 ml for ikke-metalliske brændstofcellepatroner eller 200 ml for brændstofcellepatroner i metal. Hver brændstofcellepatron skal være mærket med en producents erklæring om, at det overholder IEC PAS 62282-6-1 udg. 1, og med den maksimale brændstofmængde og type i patronen;

e. hvert brændstofcellesystem skal overholde IEC PAS 62282-6-1 udg. 1, og skal være mærket med en erklæring fra producenten om, at det overholder specifikationen;

f. hver passager må maksimalt medbringe to ekstra brændstofcellepatroner;

g. brændstofcellesystemer, som indeholder brændstof og brændstofcellepatroner, inklusive ekstra patroner, må kun medbringes i håndbagagen;

h. interaktion mellem brændstofceller og integrerede batterier i en enhed skal overholde IEC PAS 62282-6-1 udg. 1. Brændstofcellesystemer, hvis eneste funktion er at oplade et batteri i enheden, er ikke tilladt;

i. brændstofcellesystemer skal være af en type, som ikke vil oplade batterier, når den bærbare enhed ikke er i brug og skal være bestandigt mærket af producenten: "KUN GODKENDT TIL TRANSPORT I FLYKABINE" til angivelse heraf; og

j. udover de sprog, som kan være krævet af oprindelseslandet for markeringerne specificeret ovenfor, skal engelsk også anvendes.

6. 

Hvis Smart-bagage skal medbringes i kabinen, skal kunden være i stand til let at frakoble og fjerne litiumbatteriet/powerbanken, men det kan forblive i tasken. Smart-bagage vil ikke blive accepteret på rejsen, hvis litiumbatteriet/powerbanken ikke let kan frakobles og fjernes af kunden.

7. 

Hvis Smart-bagage skal indskrives og anbringes i lastrummet, skal litiumbatteriet/powerbanken være frakoblet og fjernet, og det skal medbringes i kabinen (ledninger skal være beskyttet mod kortslutning). Smart-bagage vil ikke blive accepteret på rejsen, hvis litiumbatteriet/powerbanken ikke let kan frakobles og fjernes af kunden.

 

SKYDEVÅBEN OG AMMUNITION/SPORTSVÅBEN

Pistoler, automatiske våben, ammunition (inklusive blanke patroner), legetøjspistoler, fyrværkeri, signallys, pyrotekniske produkter, røgbeholdere og knallerter må ikke transporteres på et easyJet fly, med visse undtagelser som beskrevet nedenfor. Skydevåben og ammunition til jagt- og sportsformål anført i dette afsnit kan medbringes som indskrevet bagage, forudsat at de er forsvarligt pakket eller i en kasse. Læs venligst de specifikke krav nedenfor og ring til vores Kundeservice for at informere os, at du rejser med et skydevåben eller ammunition. Vi gør opmærksom på, at andre regler vedrørende skydevåben kan gælde for fly til/fra Berlin Tegel drevet af vores partnere – kontakt vores Kundeservice for yderligere oplysninger.
 
Alle passagerer, som agter at rejse med skydevåben eller ammunition, skal sikre sig, at de har de(n) nødvendige:

a) dokumentation og licenser;
b) eksport-/importlicenser; og
c) tilladelse fra lokale og nationale myndigheder.

Bemærk, at nogle typer skydevåben ikke er tilladt i visse lande, og easyJet kan ikke acceptere skydevåben som indskrevet bagage til og inden for sådanne lande. Passageren alene er ansvarlig for, at krav (a) – (c) ovenfor opfyldes og er ajour angående alle skydevåben eller ammunition. Passageren skal også vise en gyldig form for dokumentation (fx et pas).

Sørg for at henvende dig til bagageafleveringsskranken mindst 90 minutter før den planlagte flyafgang, så vi kan udføre alle nødvendige sikkerhedskontroller. Hvis du ankommer efter dette tidspunkt, vil du ikke få lov til at flyve.

Bemærk, at følgende typer skydevåben er tilladt:
 • Jagtgeværer med løb, som er længere end 60 cm.
 • Rifler til sportsformål (inklusive luftbøsser) af enhver kaliber, men ikke halvautomatiske våben med en kaliber større end .22.
 • Håndvåben til sportsformål med ét skud med en kaliber på .22 eller derunder.
 • Alle rifler og håndvåben med en kaliber på .22 eller derunder.xxx
Skydevåben må ikke være ladte, og de skal være forsvarligt pakket i en passende våbentaske. Et maksimum på 5 kg ammunition er tilladt pr. passager og skal være pakket forsvarligt, helst i producentens beholder. Ammunition kan pakkes sammen med skydevåben, under forudsætning af, at det er forsvarligt pakket i kasser. Ammunition med eksplosive stoffer eller sprænglegemer er forbudt.

Hvis du rejser med skydevåben til jagt- eller sportsformål, skal du være over 18 år gammel eller ledsaget af en person, som er over 18 år. Hvis du ønsker at rejse med skydevåben til jagt- eller sportsformål, vil du blive opkrævet et gebyr for sportsudstyr for hvert skydevåben for hvert fly.

DENNE LISTE ER IKKE UDTØMMENDE, OG VI FORBEHOLDER OS RET TIL UDEN VARSEL AT ANFØRE ANDRE GENSTANDE PÅ LISTEN AF SIKKERHEDS- ELLER DRIFTSMÆSSIGE HENSYN.


Se flere oplysninger på CAA webstedets side.