Medicinsk information

Dit helbred og velbefindende er vigtigt for os, og det er vores ønske, at du føler dig så behageligt tilpas som muligt om bord på din flyrejse. Det er fuldstændig sikkert at flyve med langt de fleste helbredsmæssige tilstande. Men hvis du er i tvivl, kan du tjekke oplysningerne her eller kontakte din egen læge vedrørende din specifikke helbredstilstand. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Rejse med medicinsk udstyr

Hvis du har pakket medicin i din indskrevne bagage, kræver vi ikke, at du har et brev fra din læge.

Hvis du medbringer flere medicinske anordninger eller én stor anordning, bedes du kontakte vores afdeling for særlig assistance mindst 48 timer, før du skal flyve, så de kan rådgive dig.

Medicin

 • Vi anbefaler stærkt, at du medbringer din medicin i din håndbagage, hvis du får brug for den under flyveturen eller umiddelbart efter landing. Skønt det er sjældent, kan bagage blive forsinket, så vi anbefaler, at du til enhver tid har al vigtig medicin hos dig.
 • Du skal kun medbringe et brev fra din læge, som bekræfter hvilken type medicin det er, og hvad den skal bruges til, hvis det drejer sig om: væske i en større mængde end 100 ml, skarpe genstande såsom nåle, iltbeholdere eller -koncentratorer eller andet medicinsk udstyr, som kan anses for at være farligt i flykabinen.
 • Spørg din læge eller dit apotekspersonale, om din medicin indeholder et kontrolleret lægemiddel. Kontrollerede lægemidler er medicin, der er underlagt streng regulering fra myndighedernes side, såsom Diazepam, Lorazepam, Codein eller Tramadol.
 • Undersøg reglerne hos ambassaden for det land, som du rejser til, samt indrejsekravene, før du flyver. Da nogle lande har strenge love vedrørende kontrollerede lægemidler, skal du være i stand til at bevise, at det er din medicin, enten med en recept eller en erklæring fra din læge.
 • Bemærk, at vi ikke er i stand til at anbringe din medicin på køl om bord på flyet.
 • For alle andre lægemidler og alt andet udstyr kræver vi ikke et brev fra din læge.

Nåle

Du har lov til at medbringe nåle og injektionssprøjter til behandling af helbredsmæssige tilstande. Du bedes imidlertid sørge for at medbringe et brev fra din læge, der bekræfter typen af medicin, og hvad den skal bruges til. Du skal selv administrere eventuelle indsprøjtninger, som skal gives under flyveturen. Vores kabinepersonale er ikke i stand til at administrere eventuel medicin, herunder indsprøjtninger, under nogen omstændigheder. Sørg for at informere kabinepersonalet, hvis du skal bruge dine nåle, så de kan tilvejebringe en beholder til skarpe genstande til sikker bortskaffelse.

Medicinsk ilt

Vi har ilt ombord, men det bruges kun i nødstilfælde.

Du kan medbringe to små cylindre med komprimeret luft eller ilt, som kun er til personlig medicinsk brug, ud over din håndbagage. De må være maks. 56 cm i længde, 25 cm i diameter og veje maks. 5 kg.

Du skal have en lægeerklæring, som bekræfter, at cylindrene er nødvendige af helbredsmæssige årsager, og at du er i stand til at flyve. Hvis du medbringer iltbeholdere, skal du fortælle det til kabinepersonalet, når du går om bord.

Flydende ilt er ikke tilladt ombord på fly, hverken i kabine eller lastrum.

Iltkoncentratorer (på strøm eller batteri) kan medbringes om bord – du skal blot have en lægeerklæring, som bekræfter, at det er af helbredsmæssige årsager, og at du er i stand til at flyve.

Se vores ‘udstyrsguide for medicin og medicinsk udstyr’.

Gascylinder båret til mekaniske lemmer samt en ekstra cylinder af samme størrelse kan medbringes om bord.

Pacemakere

Hjertepacemakere eller andre enheder, inklusive enheder drevet af litiumbatterier, implanteret i en person, eller radiofarmaceutiske midler i kroppen på en person efter medicinsk behandlinger, er tilladte.

Bårer

Vi er ikke i stand til at acceptere bårer på nogen af vores fly.

Rejse under graviditet

Skønt graviditet ikke anses for at være en medicinsk tilstand, og du er i stand til at rejse indtil ret sent i din graviditet, bedes vordende mødre bemærke at:

 • Hvis du har haft nogen form for komplikationer i løbet af din graviditet, skal du konsultere din læge, før du flyver med os
 • Du kan rejse op til slutningen af uge 35 i graviditeten, hvis du er gravid med ét barn
 • Hvis du venter mere end ét barn, kan du rejse op til slutningen af uge 32 i graviditeten

Vordende mødre, der ønsker at rejse med et spædbarn på skødet, har lov til dette.

Dyb venetrombose (“DVT”)

Denne tilstand er forbundet med længere perioder med inaktivitet, og passagerer, der rejser i bil eller med tog, kan også have risiko for DVT. Følgende kan gøre dig mere tilbøjelig til at få DVT:

 • En tendens til blodpropper
 • Nylig operation, især i benene, skader eller hævelse inden for seks uger før flyvning
 • Langvarig immobilitet, især lammede ben
 • Tidligere eller aktuel DVT, eller familiehistorie med DVT
 • Hvis du er over 40 år
 • Hvis du tager p-piller og andre hormonbehandlinger
 • Hvis du er gravid
 • Hvis du har åreknuder
 • Nylig hjertesygdom
 • Aktuel ondartet sygdom eller kemoterapi
 • Blodsygdomme
 • Reduktion i kropsvæsker, som forårsager fortykkelse af blodet
 • Hvis du har haft et slagtilfælde inden for 6 uger før flyvning.
Da immobilitet udgør den største risiko for at udvikle DVT, anbefaler vi for at mindske risikoen, at du under flyveturen:
 • går rundt i kabinen
 • ændrer stilling hyppigt
 • undgår at krydse benene
 • laver øvelser i dit sæde
 • drikker masser af vand før, under og efter flyveturen.

Hvis du er tilbøjelig til at få DVT, anbefaler vi, at du vurderes af din læge inden flyvning og udstyres med korrekt tilpassede støttestrømper, heparin med lav molekylvægt eller et oralt antikoagulationsmiddel med warfarin. Hvis du har risiko for DVT, må du ikke forlade dig på aspirin til at forhindre DVT.

Vejledning til diabetikere

Hvis du har diabetes og kræver indsprøjtninger i løbet af flyveturen, skal du selv give indsprøjtningerne, og du bedes informere kabinepersonalet om din tilstand, når du stiger om bord på flyet. Sørg for at medbringe insulin i din håndbagage i stedet for din indskrevne bagage. Insulin kan blive uvirksom, hvis den transporteres i lastrummet på grund af frostgrader. Du kan medbringe insulinpenne til diabetikere på rejse uden dokumentation fra en læge. Hvis du tager insulin eller langtidsvirkende sulfonylurea, anbefaler vi at medbringe ekstra kulhydrater i din håndbagage og forblive på “tidszonen for dit hjemland” under hele flyveturen.

Vejledning til dykkere

For at minimere risikoen for at få dykkersyge skal du sørge for, at du ikke dykker i 24 timer inden flyvningen. Ilttanke til dykning/sportsdykning er ikke tilladte om bord.

Hvis du har gennemgået en operation for nylig, skal du have en lægeerklæring, der bekræfter din egnethed til at flyve.

Flyvning efter en sygdom eller operation

Operationstype

Rejse tilladt efter

Hjerteoperation

14 dage

Angioplastik

5 dage

Maveoperation

10 dage

Operation i brystkassen

6 uger

Fjernede mandler

14 dage

Operation i mellemøret

Du skal vente, indtil øregangen er tør og iltet, før du kan rejse (normalt 14 dage)

Operation for grå stær/laseroperation på hornhinden

1 dagType medicinsk hændelse

Lov til at rejse

Hjerteanfald

Du har lov til at rejse 7 dage efter et hjerteanfald, hvis det var mildt eller ukompliceret.
For større eller komplicerede hjerteanfald skal du sørge for at konsultere en læge, inden du flyver
En lægeerklæring der bekræfter, at du er i stand til at rejse, er påkrævet

Slagtilfælde 10 dage

Hvis du rejser mellem 11 og 21 dage efter et slagtilfælde, skal du bruge en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at flyve.

Pneumothorax (punkteret lunge)

Du må først rejse, når brystkassen er blevet drænet, og lungen har udvidet sig helt (normalt 14 dage). Du skal rejse sammen med en ledsager og medbringe en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at flyve.

Øjenskade, der penetrerer øjet

7 dageTilstandstype

Lov til at rejse

Brystsmerter

Kun hvis tilstanden er stabil

Mellemørebetændelse

Når tilstanden er væk (normalt 7 dage)

Sinusitis

Når tilstanden er væk (normalt 7 dage)

Kronisk blodmangel

Ikke lov til at flyve

Epilepsi

24 timer efter et tonisk-klonisk (grand mal) anfald

Astma

Du har lov til at rejse, hvis du har astma.
Opbevar din(e) inhalator(er) i din håndbagage.
Hvis du har svær astma, skal du fremvise en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at flyve.
Nebulisatorer (luftforstøver)e er tilladt forudsat, at de ikke indeholder iltbeholdere.

Lungetilstande (kronisk obstruktiv lungesygdom, cystisk fibrose, bronkiektasi)

Du vil kun få lov til at rejse, hvis du medbringer en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at flyve.
Vi anbefaler, at du konsulterer din læge, for at fastslå, om du har brug for ilt under flyvningen


Passagerer, der har åndenød, får ikke lov til at flyve Børn med vejrtrækningsproblemer skal have en erklæring fra en passende læge, der bekræfter, at de er i stand til at flyve.

Passagerer, som rejser med en ubetydelig smitsom sygdom, inklusive enhver af følgende sygdomme, har lov til at flyve i overensstemmelse med retningslinjerne i nedenstående tabel.

Infektionssygdomme

Lov til at rejse

Røde hunde

4 dage efter forekomsten af udslættet

Mæslinger

7 dage efter forekomsten af udslættet

Fåresyge

Når al hævelse er faldet (normalt efter 7 dage)

Skoldkopper

7 dage efter forekomsten af den sidste nye plet

Virale infektioner (f.eks. influenza)

Når man ikke længere smitter


Passagerer med alvorlige smitsomme sygdomme (f.eks. alvorlige luftvejsinfektioner, tuberkulose, lungebetændelse) vil ikke få lov til at rejse uden en erklæring fra en passende læge, der bekræfter, at de er i stand til at flyve. Passagerer med meningitis eller inficeret med en virus, der skyldes en pandemi såsom SARS eller H1N1 (”Svineinfluenza”), vil ikke få lov til at rejse. Passagerer med meningitis eller symptomer på meningitis eller inficeret med en virus, der skyldes en pandemi, såsom SARS, H1N1 eller COVID-19, vil ikke få lov til at rejse.

Psykiske lidelser Passagerer med psykiske lidelser har lov til at flyve underlagt følgende betingelser:

 • Hvis du lider at tilstande som f.eks. fobier, angst eller depression, skal du informere kabinepersonalet om din tilstand, når du går om bord på flyet.
 • Hvis du har en forhistorie med stof- eller alkoholafhængighed, skal du være stabiliseret på en afvænningsplan, og du skal have en erklæring fra en passende læge, der bekræfter, at du er i stand til at flyve. Du må ikke være påvirket af stoffer eller alkohol på rejsetidspunktet, da det er strafbart at være påvirket ombord på flyet.
 • Kundernes og mandskabets sikkerhed er altid vores højeste prioritet. Vores personale vil forhindre alle i at rejse, uanset tilstand, hvis de mener, at de udgør en sikkerhedsrisiko for dem selv, andre passagerer og mandskabet eller flyet.

Der opstod en fejl


Vi beklager meget, men noget gik galt. Prøv venligst igen eller kontakt os, hvis problemet opstår igen.


Du kan finde vores lokale telefonnumre her.


Hvis du allerede har indsendt en refunderingsanmodning online og ønsker at følge dens status, kan du klikke her.