Hovedmenuen

Medicinsk information

Dit helbred og ro i sindet er vigtigt for os, og det er vores ønske, at du føler dig så behageligt tilpas som muligt om bord på dit fly. Det er fuldstændig sikkert at flyve med langt de fleste helbredsmæssige tilstande. Men hvis du er i tvivl, kan du tjekke oplysningerne her, eller kontakte din egen læge vedrørende din specifikke helbredstilstand. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Rejse med medicinsk udstyr

Noget medicinsk udstyr kan tages med om bord, men hvis du medbringer større udstyr eller en stor mængde forsyninger, bedes du kontakte os for at sikre, at vi kan imødekomme dig.

Medicin

 • Vi anbefaler, at du medbringer din medicin i din håndbagage
 • Du bedes medbringe et brev fra din læge, der bekræfter medicintypen, og hvad den skal bruges til
 • Vi er ikke i stand til at anbringe din medicin på køl om bord på flyet

Nåle

Du har lov til at medbringe nåle og injektionssprøjter til behandling af medicinske tilstande. Du bedes imidlertid sørge for at medbringe et brev fra din læge, der bekræfter medicintypen, og hvad den skal bruges til. Du skal administrere indsprøjtninger, som skal gives under flyveturen. Vores kabinepersonale er ikke i stand til at yde hjælp til medicin, herunder indsprøjtninger, under nogen omstændigheder. Informer kabinepersonalet, hvis du skal bruge dine nåle, så de kan tilvejebringe en beholder til skarpe genstande til sikker bortskaffelse.

Medicinsk ilt

Med undtagelse af nødsituationer leverer vi ikke supplerende ilt. Små cylindre med komprimeret luft eller ilt er kun tilladt i tillæg til din håndbagage til personlig medicinsk brug. Bemærk, at de ikke må være mere end 56 cm lange med en maksimal diameter på 25 cm.

Du skal have et medicinsk dokument, som bekræfter, at cylindrene er nødvendige af helbredsmæssige årsager, og at du er stærk nok til at flyve. Du har højst lov til at medtage 2 cylindre, og de skal anbringes i bagagerummet oven over eller under sædet. Hvis du medbringer iltflasker, skal du fortælle det til kabinepersonalet, når du går om bord.

Iltkoncentratorer (som enten skal tilsluttes stikkontakt eller er batteridrevne) er tilladt om bord og medicinsk dokumentation er påkrævet. Der skal bruges batterier, hvis du har brug for ilt om bord (sørg for, at batterierne har strøm nok til hele flyveturens varighed, inklusive mulige forsinkelser).

Kemiske iltgeneratorer er ikke tilladte.

Pacemakere

Hjertepacemakere eller andre enheder, inklusive enheder drevet af litiumbatterier, implanteret i en person, eller radiofarmaceutiske midler i kroppen på en person efter medicinsk behandlinger, er tilladte.

Bårer

Vi er ikke i stand til at acceptere bårer på nogen af vores fly.

Rejse under graviditet

Vordende mødre Skønt graviditet ikke anses for at være en medicinsk tilstand, og du er i stand til at rejse indtil ret sent i din graviditet, bedes du bemærke at:

 • Hvis du har haft nogen form for komplikationer i løbet af din graviditet, bedes du konsultere din læge, før du flyver med os
 • Du kan rejse op til slutningen af uge 35 i graviditeten i tilfælde af et foster
 • Hvis du venter mere end et barn, kan du rejse op til slutningen af uge 32 i graviditeten

Vordende mødre, der ønsker at rejse med et spædbarn på skødet, har lov til dette.

Dyb venetrombose (“DVT”)

Denne tilstand er forbundet med langvarige inaktive perioder og berører generelt mennesker, der flyver langdistanceflyvninger. DVT kaldes også “økonomiklassesyndrom”, men passagerer, der rejser med bil eller tog, kan også have en risiko. Følgende kan gøre dig mere tilbøjelig til at få en DVT: Denne tilstand er forbundet med langvarige inaktive perioder og berører generelt mennesker, der flyver langdistanceflyvninger. DVT kaldes også “økonomiklassesyndrom”, men passagerer, der rejser med bil eller tog, kan også have en risiko. Følgende kan gøre dig mere tilbøjelig til at få en DVT:

 • En tendens til blodpropper
 • Nylig operation, især i benene, skader eller hævelse inden for seks uger før flyvning
 • Langvarig immobilitet, især lammede ben
 • Tidligere eller aktuel DVT, eller familiehistorie med DVT
 • Hvis du er over 40 år
 • Hvis du tager p-piller og andre hormonbehandlinger
 • Hvis du er gravid
 • Hvis du har åreknuder
 • Nylig hjertesygdom
 • Aktuel ondartet sygdom eller kemoterapi
 • Blodsygdomme
 • Reduktion i kropsvæsker, som forårsager fortykkelse af blodet
 • Hvis du har haft et slagtilfælde inden for 6 uger før flyvning.
Da immobilitet udgør den største risiko for at udvikle DVT, anbefaler vi for at mindske risikoen, at du under flyveturen:
 • Går rundt i kabinen
 • Ændrer stilling hyppigt
 • Undgår at krydse benene
 • Laver øvelser i dit sæde
 • Drikker masser af vand før, under og efter flyveturen.

Hvis du er tilbøjelig til at få DVT, skal du vurderes af din læge inden flyvning og udstyres med korrekt tilpassede støttestrømper, heparin med lav molekylvægt eller oral antikoagulationsmiddel med warfarin. Hvis du har risiko for DVT, må du ikke forlade dig på aspirin til at forhindre DVT.

Vejledning til diabetikere

Hvis du har diabetes og kræver indsprøjtninger i løbet af flyveturen, skal du selv give indsprøjtningerne, og du bedes informere kabinepersonalet om din tilstand, når du stiger om bord på flyet. Sørg for, at du medbringer insulin i din håndbagage i stedet for din indcheckede bagage. Insulin kan blive uvirksom, hvis den transporteres i lastrummet på grund af frostgrader. Insulinpenne til diabetikere kan medbringes på rejse uden medicinsk dokumentation. Hvis du tager insulin eller langtidsvirkende sulfonylurea, anbefaler vi at medbringe ekstra kulhydrater i din håndbagage og forblive på “hjemlig tid” under hele flyveturen.

Vejledning til dykkere

Dykkersyge Du skal sørge for, at du ikke dykker i 24 timer inden flyvningen for at minimere risikoen for at få dykkersyge. Ilttanke til dykning/scubadykning er ikke tilladte om bord.

 

Flyvning efter en sygdom eller operation

Operationstype

Rejse tilladt efter

Hjerteoperation

14 dage

Angioplastik

5 dage

Maveoperation

10 dage

Operation i brystkassen

6 uger

Fjernet mandler

14 dage

Operation i mellemøret

Ørehulrummet er tørt og normalt udluftet (normalt 14 dage)

Operation for grå stær/laseroperation på hornhinden

1 dag


Efter nylig operation skal du have en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at flyve

Type medicinsk hændelse

Lov til at rejse

Hjerteanfald

7 dage, hvis det er et mindre anfald eller ukompliceret
For større eller komplicerede hjerteanfald skal du konsultere en læge, inden du flyver
En lægeerklæring der bekræfter, at du er i stand til at rejse, er påkrævet

Slagtilfælde 10 dage

Hvis du rejser mellem 11 og 21 dage efter en hændelse, skal du bruge en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at rejse

Pneumothorax (punkteret lunge)

Når brystkassen er blevet drænet, og lungen har udvidet sig helt (normalt 14 dage) Skal rejse med en ledsager. En lægeerklæring der bekræfter, at du er i stand til at rejse, er påkrævet

Øjenskade, der penetrerer øjet

7 dageTilstandstype

Lov til at rejse

Brystsmerter

Kun hvis tilstanden er stabil

Mellemørebetændelse

Når tilstanden er væk (normalt 7 dage)

Sinusitis

Når tilstanden er væk (normalt 7 dage)

Kronisk blodmangel

Ikke lov til at flyve

Epilepsi

24 timer efter et tonisk-klonisk (grand mal) anfald

Astma

Lov til at rejse
Opbevar din(e) inhalator(er) i din håndbagage
Svær astma – medbring en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at flyve
Nebulisatorer (luftforstøver)e er tilladt forudsat, at de ikke indeholder iltbeholdere

Lungetilstande (kronisk obstruktiv lungesygdom, cystisk fibrose, bronkiektasi)

Kun hvis du medbringer en lægeerklæring, der bekræfter, at du er i stand til at flyve
Vi anbefaler, at du konsulterer din læge, for at fastslå, om du har brug for ilt under flyvningen

Passagerer, der har åndenød, får ikke lov til at flyve Børn med vejrtrækningsproblemer skal have en erklæring fra en passende læge, der bekræfter, at de er i stand til at flyve.

Passagerer, som rejser med en ubetydelig smitsom sygdom, inklusive enhver af følgende sygdomme, har lov til at flyve i overensstemmelse med retningslinjerne i nedenstående tabel.

Infektionssygdomme

Lov til at rejse

Røde hunde

4 dage efter forekomsten af udslættet

Mæslinger

7 dage efter forekomsten af udslættet

Fåresyge

Når al hævelse er faldet (normalt efter 7 dage)

Skoldkopper

7 dage efter forekomsten af den sidste nye plet

Virale infektioner (f.eks. influenza)

Når man ikke længere smitter

Passagerer med alvorlige smitsomme sygdomme (f.eks. alvorlige luftvejsinfektioner, tuberkulose, lungebetændelse) vil ikke få lov til at rejse uden en erklæring fra en passende læge, der bekræfter, at de er i stand til at flyve. Passagerer med meningitis eller symptomer på meningitis eller inficeret med en virus, der skyldes en pandemi, såsom SARS, H1N1 eller COVID-19, vil ikke få lov til at rejse.

Alle passagerer skal overholde vores politik for biosikkerhed, herunder kravet om at bære ansigtsmaske.

Psykiske lidelser Passagerer med psykiske lidelser har lov til at flyve underlagt følgende betingelser:

 • Hvis du lider at tilstande som f.eks. fobier, angst eller depression, skal du informere kabinepersonalet om din tilstand, når du går om bord på flyet
 • Hvis du har en forhistorie med stof- eller alkoholafhængighed, skal du være stabiliseret på en afvænningsplan, og du skal have en erklæring fra en passende læge, der bekræfter, at du er i stand til at flyve. Du må ikke være påvirket af stoffer eller alkohol på rejsetidspunktet
 • Kundernes og mandskabets sikkerhed er altid vores førsteprioritet. Vores personale vil forhindre alle i at rejse, uanset tilstand, hvis de mener, at de udgør en sikkerhedsrisiko.

Der opstod en fejl


Vi beklager meget, men noget gik galt. Prøv venligst igen eller kontakt os, hvis problemet opstår igen.


Du kan finde vores lokale telefonnumre her.


Hvis du allerede har indsendt en refunderingsanmodning online og ønsker at følge dens status, kan du klikke her.