Group Bookings Terms & Conditions

 1. Introduktion

  1. Vilkår og betingelser for gruppebookinger består af (1) disse vilkår og betingelser for gruppebookinger, (2) manifestet og (3) easyJets generelle vilkår og betingelser.

  2. De generelle vilkår og betingelser beskriver vilkårene vedrørende (men ikke udelukkende) tidspunkt for check-in, boardingkort og ændringer i bookinger. Hvis der er en konflikt mellem, hvad disse vilkår siger, og hvad de generelle vilkår og betingelser siger, så vil disse vilkår være gældende.

  3. Definitionerne fra de generelle vilkår gælder for disse vilkår i tillæg til de yderligere specifikke definitioner for gruppebookinger nedenfor.


 2. Definitioner anvendt i disse vilkår for gruppebookinger


  "Booker" betyder enten Bookeren for gruppen eller den gruppearrangør, som handler som agent for alle passagerer i bookingen;


  "Gruppe" betyder en enkelt Booking for mellem 10 og 60 passagerer;


  "Gruppebooker" betyder en person, som er mindst 18 år gammel, og som foretager en gruppebooking for flyrejser, hvor han/hun vil være en passager;


  "Gruppebooking"betyder en Booking foretaget på en gruppes vegne;


  "Gruppearrangør" betyder en person, som er mindst 18 år gammel eller en forretningsentitet (fx et rejsebureau), som foretager en gruppebooking for flyrejser, hvor han/hun/det ikke vil være en passager;


  "Gruppepassager" betyder en Passager i en gruppebooking; og


  "Manifest" betyder den formular, hvor navnene og pasoplysninger (og alle andre oplysninger krævet af easyJet i formularen) for alle gruppepassagerer skal angives af Bookeren. 3. Bookerens rolle

  1. Bookeren er ansvarlig for gruppebookingen og accepterer disse Vilkår og Betingelser som en agent på vegne af alle Passagererne i Bookingen. Bookeren er ansvarlig for at modtage og videregive alle former for meddelelser/korrespondance (herunder eventuelle ændringer og aflysninger) fra os eller vores Leverandører vedrørende Bookingen til alle de på Bookingen anførte Passagerer.

  2. Ved at foretage en Booking accepterer Bookeren og står inde for, at han/hun/det har samtykke fra hver enkelt passager til at oplyse deres personlige og pasoplysninger til os og til at modtage eventuelle refusioner og, hvor relevant, udgifter eller godtgørelser, som måtte skulle udbetales i forbindelse med Booking.

  3. Bookeren accepterer og anerkender også, at alle andre passagerer på Bookingen kan foretage efterfølgende ændringer i den, hvis de har besvaret de relevante sikkerhedsspørgsmål til beskyttelse af personlige oplysninger og har bekræftet over for os, at de har Bookerens samtykke til at foretage sådanne ændringer. Idet vi handler i god tro efter besvarelsen af vores sikkerhedsspørgsmål til beskyttelse af personlige oplysninger, er vi ikke ansvarlige for at have foretaget sådanne ændringer, hvis Bookeren, uden vores viden, ikke har givet sit samtykke.

 4. Foretagelse af en booking

  1. Bookinger for grupper på op til 40 passagerer kan foretages på vores websted.

  2. Bookinger for større grupper på mellem 10 og 60 passagerer kan kun foretages ved at ringe til vores Kundeservice for Grupper (se nedenfor) og et gebyr for gruppebookinger vil gøre sig gældende. Dette gebyr vil blive oplyst, når Gruppebookingen foretages, og skal betales pr. passager pr. fly. Den samlede pris for Gruppebookingen kan betales med mere end ét debet- eller kreditkort.

 5. Udfyldelse af Manifestet

  1. Udover et bekræftelsesdokument sender vi et Manifest til Bookeren via e-mail, når en Gruppebooking er blevet foretaget. Bookere skal udfylde Manifestet og sende det tilbage til os senest 5 dage inden den planlagte afgang for det første fly i Gruppebookingen. Bookere kan ændre navne(ne) på Gruppepassagerer når som helst, inden Manifestet sendes tilbage til os. Alle ændringer i Manifestet efter dets indsendelse vil være underlagt vores politik for Gebyrer.

  2. Hvis du er en gruppearrangør, skal du i Manifestet anføre alle delbookinger, som udgør en del af den overordnede Gruppebooking, inden du sender det tilbage til os. Vi vil derefter give dig en tilsvarende Bookingreference for hver af disse delbookinger. Du skal videregive alle Bookingreferencer for disse delbookinger til Gruppepassagererne. Hvis du er en Gruppebooker, sender vi dig en enkelt Bookingreference, som du skal videregive til hver enkelt Passager. I henhold til pkt. 16 i de generelle Vilkår og Betingelser er vi ikke ansvarlige for noget tab lidt af Passagerer, som kommer for sent til et fly, hvis du ikke gør.

  3. Da vi af sikkerhedsmæssige årsager er nødt til at bekræfte alle passageroplysninger 5 dage inden alle flyafgange, vil vi aflyse Bookingen for alle Gruppepassagerer, hvis oplysninger ikke er fyldestgørende eller korrekt anført i Manifestet. Hvis vi er nødt til at aflyse, vil vi ikke refundere flyprisen til Bookeren (bortset fra en refusion af APD (se pkt. 6.4 i de generelle Vilkår og Betingelser)).

 6. Generelt

  1. For Bookinger foretaget af en Gruppebooker kan vi (efter vores skøn og i tillæg til enhver anden handling, som vi kan være berettiget til at tage), hvis en Passager ikke overholder pkt. 18 i de generelle Vilkår og Betingelser, fjerne alle Passagerer på den samme Booking fra flyet eller lufthavnen.

  2. Alle Passager skal tjekke ind online på vores websted og udskrive deres egne Boardingkort.

  3. Når en Gruppebooking er blevet foretaget, kan den navngivne Booker ikke ændres, bortset fra at kontakt-e-mailadressen for den pågældende Booker kan ændres ved at kontakte Kundeservice for Grupper.

  4. Kontakt venligst vores Kundeservice for Grupper, hvis du har nogen spørgsmål, mens du foretager din Gruppebooking.

Der opstod en fejl


Vi beklager meget, men noget gik galt. Prøv venligst igen eller kontakt os, hvis problemet opstår igen.


Du kan finde vores lokale telefonnumre her.


Hvis du allerede har indsendt en refunderingsanmodning online og ønsker at følge dens status, kan du klikke her.