Menú principal

Termes i Condicions

Aquests Termes i Condicions són aplicables a:

1. Aquestes Condicions (“Condicions”)  us proporcionen informació sobre la nostra companyia i estableixen les condicions legals mitjançant les quals realitzem el contracte amb què compreu vols d’easyJet Airline Company Limited operats per easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH i easyJet Switzerland S.A.
2. Qualsevol Serveis Addicionals proporcionats per tercers proveïdors i adquirits per Vostè.
Aquests Termes i Condicions, tal com s’apliquin en el moment de la compra, s'han de llegir de manera conjunta amb qualsevol Document de Confirmació o Condicions de Transport establertes al seu bitllet electrònic, qualsevol Tarifa aplicable, els requisits d'Informació Anticipada del Passatger i la Nostra Política de Privacitat; en cas que hagi contractat un Lloguer de Vehicle), els Termes i Condicions d'Europcar; en cas que hagi contractat unes vacances easyJet, els Termes i Condicions establerts per als residents del Regne Unit i per als no residents del Regne Unit i, en cas que hagi Reservat hotels, els Termes i Condicions que consten a hotels.easyJet.com; si heu contractat dos components d’un viatge mitjançant easyJet en una sola reserva i una transacció de pagament (com ara un vol i un lloguer de cotxes junts) i aquesta compra es considera un paquet vacacional (tal com es defineix a la normativa sobre preparatius de viatge connectats de 2018), també us podreu beneficiar d’allò que s’estipula a la normativa en matèria de paquets. Les condicions especials de reserva de paquets vacacionals també s’aplicaran, com se us va explicar detalladament en el moment de la compra i en la vostra confirmació de reserva; si heu contractat dos components d’un viatge mitjançant easyJet (com ara un vol i, en un termini de 24 hores, un hotel) i aquesta compra conjunta es considera com a preparatius de viatge connectats (tal com es defineix a la normativa sobre preparatius de viatge connectats de 2018), també us podreu beneficiar d’allò que s’estipula a la normativa en matèria de preparatius de viatge connectats, com se us va explicar detalladament en el moment de la compra i en la vostra confirmació de reserva; en cas que hagi contractat l'assegurança, els Termes i Condicions establerts a https://travelinsurance.easyjet.com/.

Per a més informació sobre Volar amb Nosaltres, li pot resultar d'ajuda consultar les nostres Preguntes Més Freqüents.

En cas d’un possible conflicte entre aquestes Condicions i les condicions especials per als serveis addicionals especificades anteriorment o qualsevol normativa local de compliment obligatori relacionada amb la vostra reserva, les condicions especials i la normativa local relacionada de compliment obligatori prevaldran.

Tingues en compte que quan facis una Reserva amb Nosaltres, et crearem un compte a través del qual podràs completar i gestionar la teva Reserva. És possible que fem el mateix quan facis una Reserva a través d’un tercer o quan utilitzis un altre lloc web. Consulta la nostra Política de privadesa per obtenir més informació.

 

Definicions ¦ Nom i adreça del Transportista ¦ Aplicabilitat ¦ Reserves ¦ Tarifes ¦ Reembossaments i càrrecs de cancel•lació ¦ Reserves ¦ Canvis de Vol i tarifes flexibles («easyJet Flexi») ¦ Canvis de Vol i tarifes flexibles («easyJet Flexi») ¦ Passatgers amb necessitats especials (mèdiques, sanitàries i discapacitats) ¦ Nadons i nens ¦ Facturació i procediments de l’aeroport ¦ Documentació i altres requisits ¦ Seients ¦ Endarreriments, cancel•lació i embarcament denegat ¦ Responsabilitat ¦ Reclamacions del passatger ¦ Conducta a bord i a l'aeroport i dret de rebutjar el transport ¦ Equipatge ¦ Mercaderies perilloses ¦ Transport d'animals vius ¦ Transport de restes humanes ¦ Lloguer de Vehicle ¦ Vacances ¦ Promesa de tarifa ¦ Protecció de dades ¦ Informació Anticipada del Passatger ¦ Assegurança ¦ Elecció de dret i jurisdicció ¦ Posi's en contacte amb Nosaltres

Definicions

Durant la lectura d'aquests Termes i Condicions, tingui en compte el següent:

 

«APD» es refereix a l'impost al passatger aeri (air passenger duty) del Regne Unit, que és un impost intern del Departament d'Hisenda o de Sa Majestat, i/o a qualsevol impost governamental equivalent (del Regne Unit o qualsevol altre) aplicat directament sobre els Passatgers.
«Serveis Addicionals» es refereix a qualsevol producte i servei adquirits per Vostè i que siguin proporcionats per tercers proveïdors, per exemple, el Lloguer de Vehicles o l'allotjament en hotels.
«Autoritat Aeroportuària» es refereix al propietari i/o l'operador d'un aeroport en el qual operem.
«Personal d’Aeroport» és un membre del personal de terra i/o aeroport o un agent que actuï en nom d'easyJet.
«Equipatge» es refereix als efectes personals que l'acompanyen durant el Seu viatge. Tret que s'especifiqui altrament, inclou tant el seu Equipatge de Mà com el Seu Equipatge Facturat.
«Taló d’Identificació d’Equipatge» es refereix a un document emès per Nosaltres únicament per identificar l'Equipatge Facturat.
«Reserva» es refereix a la Reserva feta per Vostè o en nom Seu per a l'adquisició d'un Vol i/o l'adquisició d'un Vol i Serveis Addicionals, i que Nosaltres acceptem de conformitat amb aquests Termes i Condicions.
«Número de Reserva» es refereix al localitzador alfanumèric que Nosaltres li facilitem per identificar i confirmar cada Reserva de Vol efectuada per Vostè o en nom Seu.
«Reservant» es refereix a l'adult d’almenys 18 anys d'edat que actua com a representant per a tots els Passatgers de la Reserva i fa la Reserva en nom propi o bé en nom d'ell i d'altres Passatgers, fins i tot d'un nombre elevat de Passatgers, i que assumeix les obligacions que consten als articles 3.1.4 i 3.1.5.
«Transportista»
es refereix a qualsevol vol de:
(a) easyJet UK Limited (núm. de registre al Regne Unit 10886978);
(b) easyJet Europe Airline GmbH (núm. de registre a Àustria FN 452433);
(c) easyJet Switzerland S.A., (núm. de registre a Suïssa CH-270-3.005.116-6), o
(d) un altre transportista que us hagi estat indicat abans del viatge, d’acord amb la clàusula 2.2 més endavant.
«Lloguer de Vehicle» es refereix al lloguer d'un vehicle mitjançant la Pàgina Web d'easyJet per al Seu ús al port de destinació.
«Document de Confirmació» es refereix a la pàgina, el correu electrònic i/o la carta de confirmació que easyJet li tramet a Vostè on s'especifiquen els detalls de la Seva Reserva i qualsseVol Termes i Condicions especials aplicables a la Seva Reserva.
«Conveni» implica qualsevol dels instruments següents que sigui aplicable:
  • el Conveni de Varsòvia de 1929;
  • el Conveni de Varsòvia, segons l'esmena efectuada a La Haia el 28 de setembre de 1955;
  • el Conveni de Varsòvia, segons l'esmena efectuada a La Haia i pel Protocol addicional núm. 4 de Montreal (1975);
  • el Conveni de Montreal (1999);
    complementats pel Conveni de Guadalajara (1961), si escau.
«Idiomes Bàsics» són l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià o l'espanyol.
«DS» és el Codi de Designació de la IATA per a easyJet Switzerland S.A.
«Danys» inclou mort, ferides o lesions corporals d'un passatger i pèrdua, pèrdua parcial, robatori o altres danys de l'Equipatge de qualsevol mena resultants de, o en relació amb, el transport en un Vol operat per Nosaltres o altres serveis secundaris prestats per Nosaltres.
«Dies» es refereix a dies naturals, inclosos els set dies de la setmana; no obstant a l'efecte de les notificacions, el dia en què s'emet la notificació no es compta.
«Agencia Manifesta» o «Agent Manifest» es refereix al fet que Nosaltres actuem com a Agent Manifest per a tercers proveïdors, com ara proveïdors d'hotels i lloguer de vehicles. Cada proveïdor té els seus propis termes i condicions que regeixen els seus productes, els quals li són aplicables a Vostè juntament amb aquests Termes i Condicions.
«Reglament CE» es refereix al Reglament núm. 2027/92 del Consell relatiu a la responsabilitat de les companyies aèrees en cas d'accidents modificat pel Reglament núm. 889/2002 del Parlament Europeu i del Consell.
 “easyJet”, “nosaltres”, “ens/nos” i “nostre” significa (a) easyJet Airline Company Limited (núm. de registre al Regne Unit: 3034606) amb domicili social a Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF, i
(b) qualsevol transportista tal com es defineix anteriorment.
«easyJet Flexi» es refereix a qualsevol tarifa flexible ofert pel Transportista; està subjecta a les seves pròpies condicions aplicables de tarifa i es pot conèixer mitjançant un nom de tarifa promocional, com ara FlexPlus, FlexSaver, etc.
«EZY» és el Codi de Designació de la OACI per a easyJet Airline Company Limited.
«EZS» és el Codi de Designació de la OACI per a easyJet Switzerland S.A.
«Circumstàncies Excepcionals» es refereix a una circumstància inusual o imprevista que el passatger no pot controlar i/o les conseqüències de la qual el passatger no podria haver evitat (per exemple, la mort d'un propparent).
«Tarifa» es refereix a l'import pagat o que s'hagi de pagar pel Vol en qüestió i pot incloure comissions, impostos i/o recàrrecs addicionals (incloses les comissions per l'ús d'un sistema de reserves llicenciat per tercers), però no inclou l'APD segons el que s'especifica a l'article 5.2.
«Vol» es refereix a un únic Vol operat pel Transportista d'un aeroport a un altre aeroport.
«Força major» es refereix a qualsevol esdeveniment fora del control del Transportista, incloent-hi actes fortuïts, guerra, avalots, embargaments, vagues, actes terroristes, accidents amb víctimes, accidents, activitat volcànica, terratrèmols o qualsevol altres causes, circumstàncies o situacions alienes al control del Transportista que impedeixin o obstaculitzin el desenvolupament de les obligacions en virtut dels Termes i Condicions per part del Transportista.
«Equipatge de Mà» és equivalent a Equipatge de cabina i inclou tots els elements personals que un passatger puja a bord i és qualsevol Equipatge que no és Equipatge Facturat.
«Equipatge Facturat» es refereix a l'Equipatge que prenem en custòdia i que és carregat a la bodega de l'avió i per al qual hem emès una Taló d’Identificació d’Equipatge.
«Vacances» es refereix a una Reserva que conté un Vol i allotjament que li han estat venuts al mateix temps per un tarifa global el pagament del qual ha fet Vostè.
«Hotel» es refereix a l'allotjament Reservat per mitjà d'easyJet.
«Codi de Designació de la IATA» són els dos o tres caràcters o lletres publicats per la IATA que identifiquen cada línia aèria.
«Codi de Designació de la OACI» són els tres caràcters o lletres publicats per la OACI que identifiquen cada línia aèrea.
«Passatger Principal» és el nom del primer passatger en una Reserva.
«Família Nombrosa» es refereix a una família que hagi estat declarada com a tal en virtut de l'article 12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
«Menor» es refereix a un passatger de menys de 16 anys d'edat.
«Passatgers» o «Vostè», “Li» i “Seu» “Passatger(s)”, “tu” i “teus” fa referència a qualsevol persona o persones, excepte membres de la tripulació, que viatgen o viatjaran en un avió amb el nostre consentiment. “Membre registrat” es refereix a un passatger que hagi completat un procés de registre d’easyJet i hagi creat un compte a MyeasyJet.com. “Taulell de vendes” o “Taulell d’atenció al client” es refereix al nostre taulell de vendes o d’atenció al client o al taulell d’atenció al client de l’aeroport que funcionen en nom i per compte d’easyJet;
«Membre Registrat» es refereix a un Passatger que ha completat el procés de registre d'easyJet creant un compte a “My easyJet.com”.
«Taulell de Vendes» es refereix o bé al Nostre taulell de vendes o bé a un taulell de vendes gestionat en nom i representació d'easyJet en un aeroport.
«Drets Especials de Gir» és una unitat monetària internacional de compte (fixada pel Fons Monetari Internacional, «FMI»), el valor de la qual fluctua diàriament per referència a una cistella de monedes principals emprades en el comerç i les finances internacionals segons determini l'FMI.
«Proveïdor» es refereix a un proveïdor tercer que ofereix serveis per mitjà del Transportista.
«Tarifa» es refereix al les Tarifes, les taxes, els recàrrecs i les Condicions aplicables de conformitat amb aquests Termes i Condicions.
«U2» és el Codi de Designació de la IATA per a easyJet Airline Company Limited.
«Pàgina Web» es refereix a qualsevol lloc d'Internet operat per easyJet on es poden fer Reserves en línia.

Nom i adreça del Transportista

 
Dades de la línia aèria

2.1      D’acord amb la clàusula 2.2, tots els vols estan operats per easyJet UK Limited, easyJet Switzerland S.A. o easyJet Europe Airline GmbH. Tret que us informem del contrari:
2.1.1     si el vostre vol apareix amb el prefix “EZY”, l’operarà easyJet UK Limited; 
2.1.2     si el vostre vol apareix amb el prefix “EJU”, l’operarà easyJet Europe Airline GmbH; i
2.1.3     si el vostre vol apareix amb el prefix “EZS”, l’operarà easyJet Switzerland S.A. Limited.

Us mostrarem les novetats de l’operador del vostre vol en el nostre Flight Tracker en viu, que podeu trobar al nostre lloc web i a la nostra aplicació per a mòbil.

Tingueu en compte que els vols amb sortida abans del 31 de març de 2019 amb el prefix EZY poden ser operats per easyJet Europe Airline GmbH. Aquesta informació apareixerà a Flight Tracker. 

2.2 Si, per qualsevol raó, la línia aèria que opera el vol és una companyia diferent a easyJet UK Limited, easyJet Switzerland S.A. o easyJet Europe Airline GmbH, llavors us ho comunicarem al més aviat possible. El transport se seguirà regint segons les Condicions aquí estipulades.
2.3 El Nostre nom i la Nostra adreça poden aparèixer abreujats (ja sigui per referència a l’identificador IATA pertinent o a un altre respecte) a qualsevol dels Nostres documents de transport a la Pàgina web. Les adreces dels Nostres domicilis socials són les següents:

2.3.1  tant per a easyJet Airline Company Limited com per a easyJet UK Limited:
Oficina de registre:
easyJet Airline Company Limited
Hangar 89, London Luton Airport
Luton, Bedfordshire
LU2 9PF
Regne Unit
Número d’IVA-NIF: GB 745360825
2.3.2  per a easyJet Europe Airline GmbH:
Oficina de registre:
easyJet Europe Airline GmbH
5 Wagramer Straße 19
1220 Viena
Àustria
AT U72316013
2.3.3  per a easyJet Switzerland SA:
Oficina de registre:
easyJet Switzerland SA
5 Route de L’Aeroport
1215 Ginebra 15
Suïssa
Número d’IVA-NIF: CH 106.034.481

3 Aplicabilitat

3.1 Aspectes generals
3.1.1 Aquests Termes i Condicions regeixen totes les reserves que Vostè fa amb Nosaltres, així com qualsevol responsabilitat que puguem tenir en relació amb la dita Reserva, amb l'excepció dels Vols que operem com a Agència Manifesta. A més d'aquests Termes i Condicions aplicables, cada Proveïdor tindrà els seus propis termes i condicions, que regeixen els seus productes. Abans de fer una transacció amb Nosaltres, asseguri's que ha llegit tant aquests Termes i Condicions com els termes i condicions de qualsevol Servei Addicional proporcionat pels Proveïdors en qüestió.
3.1.2 Els nostres Termes i condicions, qualsevol Document de confirmació, qualsevol Tarifa aplicable, els requisits d'Informació anticipada del passatger i la nostra Política de privadesa, així com els termes i condicions de qualsevol Servei addicional subministrat pels Proveïdors corresponents, formen tots part d'aquests Termes i condicions i són aplicables a la seva reserva. Li aconsellem encaridament que llegeixi tots els termes i condicions corresponents per a la seva reserva. Per accedir a aquesta informació, faci clic als enllaços de la part superior, a través de la nostra pàgina web. També es poden imprimir o descarregar còpies des de la nostra pàgina web o obtenir-les a les nostres oficines, a les direccions que trobarà a l’article 2 d’aquests Termes i condicions, o als Taulells de vendes o d’Atenció al client (on estiguin disponibles).
3.1.3 Si acceptem la Seva oferta, el Nostre sistema intern de reserves crea una Reserva (inclós un Número de Reserva), que li és remesa per correu electrònic o postal com a Document de Confirmació per als Seus arxius. Una vegada efectuada la Reserva al Nostre sistema de reserves (tant si s'ha enviat un Document de Confirmació com si no), queda formalitzat un contracte vinculant entre Vostè i Nosaltres pel qual Nosaltres actuem o bé com a principal o bé entre Vostè i el Proveïdor del servei o el producte que Vostè ha adquirit per mitjà de Nosaltres, cas en què actuem com a Agent Manifest. Si li plau comprovi el Document de Confirmació amb molt deteniment. Si el Document de Confirmació mostra alguna discrepància o no és el que Vostè pensa que ha sol•licitat, o si Vostè no rep un Document de Confirmació quan Vostè creu que ha finalitzat la seva Reserva, posi's en contacte amb Nosaltres immediatament.

3.1.4 Quan faci una Reserva, li demanarem un nom per a la Reserva, el qual es coneixerà com a Reservant. Per poder ser el Reservant, ha de tenir més de 18 anys i:
• Acceptar aquests Termes i Condicions en nom dels Passatgers esmentats a la Reserva.
• Ser responsable de rebre totes i cadascuna de les comunicacions/correspondència (incloent-hi canvis, modificacions i cancel·lacions) enviades per Nosaltres o els Nostres Proveïdors relatives a la Reserva i transmetre-les a tots els Passatgers esmentats a la Reserva.
• En cas que el Reservant no sigui un passatger, Vostè accepta proporcionar-nos, quan li demanem prèviament, les dades de contacte del Passatger Principal de la Reserva, el qual ha de poder ser contactat per Nosaltres a l'efecte de notificar alteracions, incloent-hi endarreriments i cancel·lacions.
• Confirmar que té el consentiment de cadascun dels Passatgers per rebre qualsevol reembossament i, si escau, despeses imprevistes o compensacions que siguin vençudes i pagadores en virtut de la Reserva. Si la Reserva és efectuada per un tercer (incloent-hi sistemes de reserva), el tercer (per exemple, una agència de viatges) actua com a Reservant i assumeix tots els drets i les obligacions del Reservant en nom dels Passatgers esmentats a la Reserva.
• Confirmar que qualsevol altre Passatger en la mateixa Reserva pot fer canvis posteriors una vegada ha passat els requisits de protecció de dades, les preguntes de seguretat i ens ha confirmat que té el consentiment necessari per realitzar aquests canvis. A través de les respostes i les preguntes de seguretat per a la protecció de dades, confirmem que actuem de bona fe i declinem, per tant, tota la responsabilitat en cas que, sense el nostre coneixement, es realitzin aquests canvis sense el consentiment oportú. (consulti l’apartat 4.1.1 següent)

3.1.5 Vostè reconeix que les Seves dades personals Ens han estat facilitades per a les finalitats expressades a la Nostra Política de Privacitat i, en proporcionar-nos les Seves dades de contacte com a Reservant i/o en proporcionar al Reservant autoritat per actuar en nom seu, Vostè consent que fem servir aquestes dades de contacte a tota la correspondència posterior entre el Reservant i Nosaltres o els Nostres Proveïdors. Asseguri's que les dades de contacte del Reservant que se'ns han facilitat són correctes i avisi'ns immediatament si aquestes dades canvien.

3.1.6 easyJet treballa de punt a punt i no ofereix un servei de vols de connexió per a la continuació del viatge utilitzant els nostres vols o els vols d'altres companyies. Si ha reservat un vol de connexió amb easyJet, aquest representa un contracte de transport separat. No garantim o acceptem la responsabilitat si perd la connexió al vol següent o als vols amb altres companyies. Quan reservi un vol de connexió o un vol amb una companyia, vostè és el responsable d’assegurar que compleixi tots els requisits de facturació, equipatge i documentació necessaris per al vol següent o per als vols amb altres companyies. Quan reservi un vol de connexió o un vol amb una companyia, vostè és el responsable d’assegurar que compleixi tots els requisits de facturació en línia, equipatge i documentació necessaris per al vol següent o per als vols amb altres companyies. Per tal d'evitar qualsevol dubte, easyJet treballa amb vols directes. És per això que exigim que Vostè, o qualsevol passatger de la vostra reserva que necessiti un visat per entrar al país de destinació, porti un visat vàlid quan voli a aquest país; encara que sigui per transferir o enllaçar un altre vol.

3.2 Xàrters
Si el transport es fa d'acord amb un contracte de xàrter, aquests Termes i Condicions són aplicables únicament en la mesura en que hagin estat incorporats per referència als termes del contracte de xàrter i/o el bitllet de xàrter.
3.3 Legislació preponderant
Si aquests Termes i Condicions no concorden amb qualsevol llei (com el Conveni) que s'apliquen al Seu contracte de transport amb Nosaltres, regeix la legislació aplicable.
3.4 Serveis Addicionals
No obstant allò previst en l'Article 3.1. (Aplicabilitat. Aspectes generals), si durant la conclusió del contracte de transport per aire Nosaltres també acceptem establir acords amb tercers per subministrar-li a Vostè Serveis Addicionals, efectuem aquests acords només com el Seu agent i no tenim cap mena de responsabilitat amb Vostè (excepte en cas de negligència per part Nostra) en efectuar aquests acords. Els preus oferts per aquests Serveis Addicionals són oferts pel proveïdor tercer rellevant i l'acceptació del pressupost autoritza easyJet a fer el pagament complet del cost al tercer rellevant en nom de Vostè.

4 Reserves

4.1 Canvis en la seva Reserva

4.1.1 Si Vol canviar el Seu Vol o el passatger que ha de ser transportat, pot fer-ho en les circumstàncies que s'especifiquen en aquests Termes i Condicions, pagant abans els càrrecs comissions que s'especifiquen a l'apartat Les Nostres comissions i recàrrecs. Si, de bona fe, nosaltres a) proporcionem servei de transport a una persona que afirmi tenir dret a transport d’acord amb la Reserva o b) fem el reembossament a qualsevol persona a la qual creiem raonablement que li pertany aquest dret, no serem responsables per cap altra persona pretengui tenir dret al transport sota la mateixa Reserva o dret a un reembossament, segons l’Article 6 (Reembossaments i comissions de cancel·lació).

1.2 En cas que un Passatger vulgui fer un canvi en la seva Reserva, aquests Termes i Condicions són aplicables quan el passatger hagi creat una Número de Reserva només per a Vols. En cas que els Passatgers hagin adquirit Serveis Addicionals i vulguin canviar alguna part d'aquests Serveis Addicionals, aquests Termes i Condicions són aplicables juntament amb els Termes i Condicions de qualsevol Serveis Addicionals proporcionats pels proveïdors rellevants.

4.2 Validesa

Una Reserva només és vàlida per al passatger o els Passatgers esmentats i el Vol per al qual la Reserva s'ha fet originalment, o segons s'hagi canviat posteriorment, i hagi estat acceptada per Nosaltres d'acord amb l'article 4. Reserves.

 

5 Tarifes

5.1 Aspectes generals
5.1.1 Les Tarifes només s'apliquen al transport des de l'aeroport del punt d'origen fins a l'aeroport del punt de destinació. Les Tarifes no inclouen serveis de transport terrestre entre aeroports ni entre aeroports i terminals situades a la ciutat. Les Tarifes són calculades d'acord amb la Tarifa aplicable disponible en la data en què es fa la Reserva per al Vol o els Vols en qüestió. En cas que vulgui canviar el seu Vol o alguna part del seu itinerari, es poden haver de pagar càrrecs addicionals d'acord amb l'Article 7. (Reserves), l'Article 6. (Reembossaments i càrrecs de cancel•lació), l'Article 8. (Canvis de nom), i/o l'Article 9. (Canvis de Vol i tarifes flexibles («easyJet Flexi»)), que s'especifiquen a Les Nostres comissions i recàrrecs.
5.1.2 Som un negoci minorista establert al Regne Unit. En determinades circumstàncies, els clients que facin servir targetes de pagament des d'altres països poden estar subjectes a comissions addicionals aplicades per l'emissor de la targeta. Qualsevol consulta relativa a aquestes comissions per targeta de crèdit s'ha de trametre a l'emissor de la targeta.
5.2 Impostos i recàrrecs
Tots els impostos o recàrrecs fixats per qualsevol govern o una altra autoritat que Nosaltres estem obligats a cobrar-li o a pagar en nom seu respecte del seu Vol han de ser pagats a Nosaltres per part seva a més del tarifa. Un exemple d'aquests impostos o recàrrecs és l'APD. Aquests impostos i recàrrecs sobre els desplaçaments aeris canvien constantment i es poden establir després de la data en què ha fet la seva Reserva. Aquestes sumes modificades no queden indicades al seu Document de Confirmació. Si s'introdueix o s'augmenta algun d'aquests impostos o recàrrecs després d'haver fet la Reserva i abans que Vostè viatgi, repercutim el cost en Vostè en cas que la llei ho permeti i Vostè està obligat a pagar abans de la sortida. Tots aquests recàrrecs, comissions o impostos a més del tarifa se li poden cobrar mitjançant la deducció d'aquests recàrrecs a la targeta de crèdit o de dèbit utilitzada per fer la Reserva o en un aeroport. Si no fa el pagament, pot ser que no pugui Volar amb Nosaltres.
5.3 Moneda
Les tarifes i els recàrrecs són pagadors en qualsevol moneda en què s'hagi publicat la tarifa, tret que ho pactem altrament

6 Reembossaments i càrrecs de cancel•lació

6.1 Aspectes generals
Oferim tarifes que, en general, no són reembossables excepte en el que disposen aquests Termes i Condicions. Tots els reembossaments estan subjectes a les lleis, normes i normatives aplicables d'Anglaterra i Gal•les, així com a tots els Reglaments de la Comunitat Europea (incloent-hi el Reglament (CE) núm. 261/2004, sense limitar-s'hi). Normalment els reembossaments es fan en la moneda en què s'ha pagat la Reserva, llevat que easyJet accepti fer-ho d’una altra manera.
Els recàrrecs i/o comissions per targeta de crèdit no són reembossables. Qualsevol impost i recàrrec que sigui cobrat a easyJet directament per part d'un operador aeroportuari, fins i tot si es basa en el nombre de passatgers transportats, no és reembossable.
En els casos en què Vostè accepti una alternativa a un reembossament, els corresponents Termes i Condicions són aplicables a la dita alternativa.
Les cancel•lacions només es poden processar fins a dues (2) hores abans de l'hora prevista de sortida del Vol.
6.2 Cancel•lacions dins de les 24 hores posteriors a la Reserva
Vostè pot cancel•lar la Seva Reserva dins de les 24 hores posteriors a la Reserva original i rebre el reembossament aplicable (que inclou l'APD però exclou qualsevol càrrec de cancel•lació i de targeta de crèdit, canvi, Equipatge, Embarcament Preferent, equipament esportiu o altres de tipus administratiu).
Si cancel•la la Reserva en les 24 hores posteriors a la seva realització, el reembossament es fa mitjançant targeta de crèdit, ingrés al compte bancari o xec. Els reembossaments no es fan en efectiu. S'aplica una càrrec de cancel•lació per passatger per Vol d'acord amb les comissions establertes a Les Nostres comissions i recàrrecs.
Si la reserva s’ha fet amb el transportista, aquesta només es pot cancel·lar per telèfon trucant a l’equip d’atenció al client del transportista.
6.3 Cancel•lacions efectuades passades 24 hores de la Reserva
Si Vostè cancel•la la Seva Reserva 24 hores després d'haver-la fet, no es paga cap reembossament a part del reembossament de qualsevol APD. Si la Reserva s'ha fet amb el Transportista, les cancel•lacions 24 hores després de la creació de la Reserva només es poden fer trucant per telèfon al Nostre

No podem oferir reemborsaments en el cas que els passatgers no puguin viatjar per motius personals, inclosos, entre d'altres, els motius mèdics, amb excepció de quan s'apliqui la política de cancel·lació de 24 hores.

6.4 Reembossaments de l'APD

Si després d'haver fet una Reserva Vostè no Vola amb Nosaltres, independentment que sigui pagable un reembossament o un crèdit pel valor de la Tarifa, Vostè té dret a reclamar el reembossament de qualsevol APD que hagi hagut de pagar d'acord amb l'Article 5.2, ja que, en aquest cas, no estem obligats a pagar el dit APD al govern ni a cap altra autoritat en nom de la qual el cobrem.
6.5 Reembossament efectuat només al Reservant
6.5.1 Fem un reembossament directament o bé al mètode de pagament original o bé a un mètode de pagament diferent també a nom del Reservant, si el mètode de pagament original ja no està disponible.
 
6.5.2 El reembossament efectuat a qualsevol persona que al•legui ser el Reservant, mitjançant l'ús de la Reserva corresponent (inclós el Número de Reserva) o qualsevol altra documentació proporcionada per Nosaltres en relació amb el transport i en relació amb la qual no tinguem motius per creure que no és el Reservant, es considera un reembossament correcte i Ens eximeix de qualsevol responsabilitat i qualsevol reclamació posterior d'un reembossament per part del Reservant o qualsevol passatger i/o altre membre del grup de la Reserva.

7 Reserves

7.1 Reservar el Seu Vol
 

Es poden reservar vols a través de la pàgina web, mitjançant un sistema de reserves de tercers autoritzats, trucant al nostre equip d’atenció al client o a l’aeroport a través del nostre taulell de vendes o taulell d’atenció al client (on estiguin disponibles), però no a través de sistemes de reserves o agències de viatges no autoritzats que generen reserves mitjançant aplicacions automatitzades (per exemple, screen scraping).

La teva reserva està confirmada quan nosaltres, o un sistema de reserves de tercers autoritzats, fem una reserva per a tu. Tot seguit, aquesta reserva s’envia per correu electrònic, a través d’un document de confirmació si la reserva s’ha realitzat al taulell de vendes o d’atenció al client, o per carta per als teus arxius. No és necessari que tornis a confirmar un vol per al qual s’ha fet una reserva.

Si necessita canviar o cancel•lar la Reserva, consulti l'Article 6. (Reembossaments i càrrecs de cancel•lació), l'Article 8. (Canvis de nom), i l'Article 9. (Canvis de Vol i tarifes flexibles («easyJet Flexi»)).

7.2 Residents de les Illes Balears, les Illes Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla. Descomptes de resident i de Família Nombrosa
Els residents de les Illes Balears, les Illes Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla poden tenir dret a descomptes en determinats Vols. Consulti la nostra pàgina de descomptes per a residents i famílies nombroses per saber-ne més detalls i requisits.
7.3 Canvis

Subjecte a les condicions de l'Article 6 (Reembossaments i càrrecs de cancel·lació), l'Article 8 (Canvis de nom), l'Article 9 (Canvis de vol i tarifes flexibles (“easyJet Flexi”)) i l'Article 14 (Seients). No pot canviar la seva reserva una vegada ha estat confirmada, excepte els noms dels passatgers o vols (subjecte a disponibilitat), que poden canviar-se abans de la facturació en línia del vol original previ pagament d’una taxa establerta a Les nostres comissions i recàrrecs. (Consulti l’Article 8, Canvis de nom) per passatger i per vol més el pagament de qualsevol diferència entre les tarifes, taxes i altres càrrecs aplicables de la reserva original i les tarifes, taxes i qualsevol càrrec aplicable per als mateixos vols quan es fa el canvi.

7.4 Pagament
Les tarifes, tots els impostos i, en relació amb el seu Vol, els recàrrecs relatius a la seva Reserva, s’han de pagar íntegrament abans que es faci la Reserva. Si no s’han abonat íntegrament aquestes sumes (o no s’han fet els acords de crèdit pertinents amb Nosaltres) quan es fa una Reserva podem, en qualsevol moment sense notificació prèvia al viatge, cancel•lar la Reserva. Ens reservem el dret de processar el seu pagament en un temps diferent al temps real. En cas que es produeixi un error en el pagament, és possible que ens posem en contacte amb vostè per sol•licitar-li que ens el faci. Si no rebem el pagament en un període de 21 dies des del moment en què es va realitzar la reserva, o almenys sis hores abans del vol (el que sigui primer), ens reservem el dret de cancel•lar la seva reserva.
7.5 Seients del Vol
Excepte pel que disposa l'Article 14. (Seients), no garantim proporcionar cap seient concret a l'avió i Vostè s'avé a acceptar qualsevol seient que se li pugui assignar o que es posi a la Seva disposició durant el Vol.
7.6 Tarifa no reembossable
La tarifa ha de ser pagada per Vostè si Vostè no pot agafar el Vol per al qual s'ha fet una Reserva, excepte pel que disposa l'Article 6. (Reembossaments i comissions de cancel•lació), i l'Article 15. (Endarreriments, cancel•lació i embarcament denegat).

8 Canvis de nom

8.1 Els noms dels passatgers es poden canviar previ pagament d’una taxa de “Canvi de nom” (consulta l’article 8.4) per passatger i per vol, fins a dues hores abans de la sortida programada del vol a través de la pàgina web, d’un sistema de reserves de tercers autoritzats, per telèfon a través del nostre equip d’atenció al client o fins a una hora abans de la sortida programa al taulell de vendes o d’atenció al client.

8.2 Si la Reserva ha estat efectuada pel Transportista, els canvis en la Reserva només els pot fer el Transportista. Si la Reserva ha estat efectuada mitjançant un sistema de reserva de tercers autoritzats, només aquests tercers autoritzats poden fer els canvis sol•licitats.
8.3 A més, si hi ha diferència entre el Tarifa original pagada i la tarifa actual disponible en el moment de fer el canvi, el client farà el pagament de qualsevol increment de tarifa des que es va fer la Reserva original. No es farà cap reembossament si la nova Tarifa és més baixa.

8.4 Les taxes per als canvis de nom realitzats en línia i a través del equip d’atenció al client o a través del taulell de vendes o el taulell d’atenció al client a l’aeroport es poden trobar a Les nostres comissions i recàrrecs.

9 Canvis de Vol i tarifes flexibles («easyJet Flexi»)

9.1 Transferències de vols

 9.1.1 Els passatgers poden transferir vols (és a dir, canviar la data i l’hora o la ruta) després de pagar una taxa administrativa per passatger i vol (consulta la taxa per canvi de vol a Les nostres comissions i recàrrecs), més la diferència entre la tarifa original abonada i la tarifa disponible per al nou vol en el moment del canvi. Si la tarifa disponible és més baixa que la tarifa original, no es farà cap reembossament. 

9.1.2 Una reserva en línia feta per un membre registrat pot transferir-se a un altre vol d’easyJet a través de la pàgina web. Els canvis han de completar-se fins a dues hores abans de la sortida programada del vol original i dues hores abans de la sortida programada del vol nou. 

9.1.3 Es pot modificar una reserva per a transferir-la a un altre vol d’easyJet per telèfon a través del nostre equip d’atenció al client amb un marge mínim de dues hores abans de la sortida programada del vol original i dues hores abans de la sortida del vol nou; o a l’aeroport, al taulell de vendes d’easyJet o al taulell d’atenció al client (si n’hi ha) fins a una hora abans de la sortida programada del vol original i fins a una hora abans de la sortida programada del vol nou. 

9.1.4 Una reserva realitzada per un sistema de reserva de tercers autoritzats pot transferir-se a un altre vol easyJet a través del mateix sistema de reserva de tercers autoritzats, a través de la pàgina web, o a través del nostre equip d’atenció al client. Els canvis han de completar-se fins a dues hores abans de la sortida programada del vol original i dues hores abans de la sortida programada del vol nou. 

9.1.5 Les taxes per als canvis realitzats en línia a través del nostre equip d’atenció al client, del taulell de vendes d’easyJet o del taulell d’atenció al client a l’aeroport es poden trobar a Les nostres comissions i recàrrecs. Si el dia que surt el vol de la reserva, arribes aviat a l’aeroport i hi trobes un taulell de vendes d’easyJet o d’atenció al client obert, podràs canviar gratuïtament el vol per un d’anterior del mateix dia, sempre que aquest vol tingui seients disponibles i que no suposi un retard per a la sortida del vol, amb les condicions següents: 

(a) Has de tenir una reserva per al vol de tornada amb easyJet amb la mateixa referència de reserva. Per a més comoditat, si el punt de sortida del teu vol amb easyJet ha estat Londres, París o Milà, sempre que estigui disponible, podràs fer el vol de tornada a qualsevol aeroport de Londres (p. ex., Gatwick, Luton, Southend o Stansted), París (p. ex., París Charles de Gaulle o París Orly) o Milà (Linate o Malpensa). Si el punt de sortida original és un aeroport de Londres i el destí és un aeroport d’Escòcia, aleshores, per al vol de tornada, podràs volar des de qualsevol aeroport d’Escòcia que treballi amb easyJet i tornar a qualsevol aeroport de Londres que treballi amb easyJet. Condicions subjectes a la disponibilitat. De la mateixa manera, si el punt original de sortida és un aeroport d’Escòcia i el destí és Londres, es pot sortir de qualsevol aeroport de Londres que treballi amb easyJet i tornar a qualsevol aeroport d’Escòcia que treballi amb easyJet. Condicions subjectes a la disponibilitat.

b) Has de tenir en compte la facturació en línia, els procediments de l’aeroport i el lliurament d’equipatge per al nou vol tal com s’indica a l’article 12 (Facturació en línia i procediments de l’aeroport). 

(c) Ens reservem el dret de rebutjar la sol•licitud de transferència a un vol anterior si pensem que no es respecta alguna de les condicions esmentades, o per motius operacionals o de seguretat. 

9.1.6 Si el passatger arriba tard a l’aeroport per al vol, sempre que sigui durant les dues hores posteriors a l’hora de sortida del vol original, ha d’anar al taulell de vendes d’easyJet o al taulell de l’equip d’atenció al client (si n’hi ha) per comprovar si és possible transferir-lo a un altre vol. Si hi ha algun taulell de vendes o d’atenció al client obert a l’aeroport, amb l’aplicació d’un càrrec de rescat que es pot consultar a Les nostres comissions i recàrrecs, el passatger serà transferit al següent vol que tingui seients disponibles, sempre que no suposi un retard per a la sortida del vol. 

9.2 “easyJet Flexi”

9.2.1 easyJet Flexi està disponible a tots els vols, subjecte a disponibilitat limitada per vol.

9.2.2 easyJet Flexi permet realitzar canvis de vol il·limitats de manera gratuïta en la reserva original, sempre que la data del vol nou estigui dins d’un període de 4 setmanes (començant la setmana 1 abans de la data original del vol i acabant tres setmanes després de la data original del vol).

 9.2.3 També permet canviar il·limitadament la ruta (p. ex., canvis en l’aeroport de sortida o destí sobre la reserva original) amb una reserva easyJet Flexi sense haver de pagar la taxa de canvi (establerta a les nostres comissions i recàrrecs), sempre que:

(a) la data del vol nou estigui dins d’un període de 4 setmanes (començant la setmana 1 abans de la data original del vol i acabant tres setmanes després de la data original del vol); i

(b) s’aboni la diferència entre la tarifa original i la tarifa disponible per al vol en el moment del canvi. Si la tarifa disponible és menor que la tarifa original abonada, no es reemborsarà la diferència. Els canvis de ruta per a reserves Flexi no estan disponibles a la pàgina web. Vegeu l’Article 9.2.5 següent per a obtenir informació sobre com fer canvis en la ruta.

9.2.4 Els canvis a la reserva Flexi d’easyJet estan subjectes a disponibilitat de seients en vols alternatius. Qualsevol canvi en la reserva easyJet Flexi ha de completar-se més de dues hores abans de la sortida programada del vol de la reserva original i més de dues hores abans de la sortida programada per al vol nou (o més d’una hora abans de l’hora programada dels vols si es fa la transferència a l’aeroport, al taulell de vendes d’easyJet o al taulell de l’equip d’atenció al client, si n’hi ha); en cas de no complir-ho, es perd la possibilitat de fer cap canvi. No es podran realitzar canvis en les 24 hores següents a la reserva easyJet Flexi original.

9.2.5 Els canvis per a reserves easyJet Flexi poden realitzar-se a través de qualsevol dels mètodes següents:

(a) excepte per a canvis de ruta estipulats a l’Article 9.2.3, una reserva Flexi realitzada per un membre registrat pot transferir-se a un altre vol easyJet a través de la pàgina web;

(b) trucant al nostre equip d’atenció al client;

 (c) al taulell de vendes o d’atenció al client (si n’hi ha) de l’aeroport; o

 (d) si es tracta d’una reserva Flexi realitzada per un sistema de reserves d’un tercer autoritzat, pot transferir-se a un altre vol easyJet a través del mateix sistema de reserves; a través de la pàgina web; o contactant el nostre equip d’atenció al client.

 9.2.6 La tarifa easyJet Flexi permet portar una peça d’equipatge facturat, escollir un seient de la primera fila, segons disponibilitat de seient, i emprar l’Speedy Boarding tant per a entregar l’equipatge com per a embarcar a l’avió. La peça d’equipatge facturat, que s’inclou al preu de la reserva, s’ha de sol·licitar en el moment de la reserva. Es pot triar el seient de la primera fila en qualsevol moment abans de la facturació en línia, sempre que aquesta es completi com a mínim 8 hores abans de la sortida del vol. Qualsevol servei addicional s’ha de pagar en el moment de la reserva.

9.2.7 No s’afegiran càrrecs extra (excepte per la compra de serveis addicionals) a la tarifa Flexi d’easyJet. No s’aplicarà cap reemborsament en cas que el passatger no pugui volar.

9.2.8 Si es modifica la data de la reserva Flexi d’easyJet, el passatger s’ha de fer càrrec dels canvis necessaris per a la resta de serveis, com ara lloguer de vehicle, assegurança, allotjament, s’hagi o no s’hagi fet la reserva a través d’easyJet.com. Les reserves d’equipament esportiu i equipatge facturat es modificaran automàticament en canviar la reserva easyJet Flexi. Cal tenir en compte que els serveis addicionals que s’hagin pogut contractar no es canvien automàticament en modificar la reserva Flexi d’easyJet. Els canvis de nom estan subjectes a les normes i càrrecs aplicables (consulteu l’Article 8: Canvis de nom)..

10 Passatgers amb necessitats especials (mèdiques, sanitàries i discapacitats)

10.1 Els Passatgers amb necessitats especials inclouen persones amb discapacitat, com ara una minusvalidesa física temporal o permanent (sensorial o locomotora), una discapacitat intel•lectual o de qualsevol altra mena. Les persones amb discapacitats poden ser grans i/o poden estar malaltes.
10.2 No podem acceptar transportar Passatgers amb una discapacitat que exigeixi l'assistència d'un cuidador/assistent llevat que el cuidador/assistent viatgi amb el Passatger. Vostè ha de disposar cuidadors/assistents suficients que l'acompanyin per ajudar-lo en les Seves necessitats durant el Vol.
10.3 Si necessita assistència especial, haurà de comunicar-nos-ho amb una antelació mínima de 48 hores abans del Seu viatge.  Els Passatgers amb necessitats especials s'han d'assegurar de ser a la porta d'embarcament quan es fa l'avís per al preembarcament.
10.4 Les cadires de roda i els equips de mobilitat que no es puguin pujar manualment a l’avió només s’acceptaran si tots dos aeroports disposen d’instal•lacions per carregar-los i descarregar-los. Tingui en compte que alguns aeroports podrien no tenir l’equipament necessari per alçar cadires de rodes i equips de mobilitat pesats. Avisi’ns 48 hores abans de la sortida del vol perquè puguem determinar si hi ha els equipaments necessaris i fer els esforços raonables per respondre a les seves necessitats.
10.5 Vostè ha d'estar raonablement convençut que abans d'embarcar a l'avió Vostè reuneix les Condicions mèdiques necessàries per Volar. Si té algun motiu per sospitar, o hauria de saber de manera raonable, que té una afecció que es podria agreujar a causa del funcionament normal d'un avió o que li podria provocar dificultats si no rep assistència mèdica abans que el Vol finalitzi, Vostè no hauria de Volar. En cas de dubte, està obligat a sol•licitar consell mèdic professional abans de Volar amb Nosaltres. Si té coneixement d'una afecció del tipus esmentat, però se li ha dit que pot Volar sempre que es prenguin determinades precaucions (per exemple, prendre certs medicaments), és responsabilitat Seva assegurar que realment es prenen totes aquestes precaucions abans, durant i després del Seu Vol, segons pertoqui, i que Vostè pot facilitar proves per escrit que està en Condicions de Volar, si les hi demanen.
10.6 Per a més informació sobre les Nostres normes relatives a necessitats especials, incloent-hi el transport de gossos guia i d'assistència, faci clic als enllaços. Si Vostè pateix una malaltia o afecció i no està segur de si pot Volar, consulti el Seu metge de capçalera.

11 Nadons i nens

11.1 Nadons
11.1.1 Els nadons són nens de menys de dos anys en la data del viatge.
11.1.2 Si un adult viatja amb dos nadons de menys de dos anys, un dels nadons s'ha d'asseure a la falda de l'adult acompanyant i l'altre nadó ha d'ocupar un seient separat i anar assegut en una cadira infantil per a cotxe / dispositiu de retenció adequat descrit més endavant al costat de la persona acompanyant. L'adult acompanyant ha de comprar el segon seient. Als vols amb procedència o destinació a Berlín-Tegel operats pel nostre soci WDL, no podreu portar a bord cap cadira de cotxe ni dispositiu de subjecció, de manera que cada nadó haurà de viatjar amb un acompanyant i seure a la seva falda durant l’enlairament o l’aterratge.
11.1.3 No acceptarem nadons de menys de dues setmanes d'edat per viatjar.
11.1.4 Els nens de dos anys o majors han de seure al seu propi seient i pagar la mateixa tarifa que els adults.
11.1.5 És responsabilitat de l'acompanyant assegurar-se que el nadó o el nen està assegurat correctament al seient de l'avió. Considerem el sistema CARES (Child Restraint System) com a sistema de retenció infantil aprovat.
11.2 Nens
11.2.1 No acceptem que els menors viatgin sols sense una persona de 16 anys o més que se'n responsabilitzi. En tots els casos, la Reserva ha de ser efectuada per una persona de més de 18 anys, d'acord amb l'Article 3. (Aplicabilitat).
11.2.2 En cap circumstància no es pot sol•licitar a un Passatger que es responsabilitzi d'un menor no acompanyat durant un Vol. Els requisits d'identificació per a nadons i nens poden diferir d'un país a un altre. D'acord amb l'Article 13.2 següent, és responsabilitat Seva assegurar-se que tots els Passatgers de la Reserva porten la documentació adequada. Consulti la nostra pàgina de requisits d'identificació específics per a nEns per a més detalls.

11.2.3 Acceptem menors que viatgin en grups de 10 persones o més, sempre que es compleixi la proporció mínima d’un (1) adult per cada deu (10) menors. En aquests casos, es considera adult qualsevol persona a partir de 16 anys. Tots els menors han d’enregistrar-se en la reserva com a tals per motius de seguretat, com ara, el lloc on hauran de seure a l’avió ells, i per extensió, el pares o tutors.

12 Facturació i procediments de l’aeroport

12.1 Facturació en línia

12.1.1 Som una línia aèria de facturació en línia.

12.1.2 Abans d’arribar a l’aeroport per al seu vol programat, ha de facturar en línia i o bé imprimir la targeta d’embarcament o descarregar una targeta d’embarcament mòbil si l’aeroport de sortida accepta aquest servei. Per facturar en línia, ha d’anar a la nostra pàgina web i fer clic a la secció “Gestionar reserves” a la part superior dreta de la pàgina d’inici, introduir les dades de referència de la reserva que va rebre en fer la reserva del(s) seu(s) vol(s) i seguir les instruccions que apareixen a la pantalla. Ha de fer la facturació en línia per al(s) seu(s) vol(s) programat(s) entre 30 dies i 2 hores abans de la sortida programada del vol. Una vegada realitzada la facturació en línia, haurà de o bé imprimir la targeta d’embarcament o, si vola des d’un aeroport on s’accepta, descarregar una targeta d’embarcament mòbil i portar-la a l’aeroport. També podrà facturar en línia i imprimir la targeta d’embarcament o descarregar una targeta d’embarcament mòbil (si el seu aeroport de sortida accepta aquest servei) per a tots el(s) vol(s) posterior(s), inclòs el vol de tornada, sempre que tinguin lloc en un termini de 30 dies. Comprovi si l’aeroport de sortida accepta targetes d’embarcament mòbil en aquest enllaç.

Tingues en compte que als aeroports només s'acceptaran les targetes d’embarcament mòbil que s'hagin descarregat al teu telèfon mòbil o tauleta tàctil mitjançant l'aplicació d'easyJet. Als aeroports no s'acceptaran versions en pdf de la teva targeta d'embarcament descarregada a un telèfon mòbil o tauleta tàctil; i potser no se't permetrà passar el control de seguretat o embarcar al teu vol si presentes una versió en pdf de la teva targeta d'embarcament en un telèfon mòbil o tauleta tàctil.

 

12.1.3 Si ha canviat les dades del(s) seu(s) vol(s) (inclòs entre d’altres, el nom del passatger, passaport o altra informació sobre el document d’identificació, data i/o destinació), si ha afegit un nadó, demanat assistència especial i/o reservat un seient a través del servei d’assignació de seients (o altre servei ofert per nosaltres) des de la reserva del(s) seu(s) vol(s), haurà de facturar en línia una altra vegada i imprimir una targeta d’embarcament nova o, si l’aeroport de sortida ofereix el servei, descarregar una targeta d’embarcament mòbil nova per al seu(s) vol(s), ja que la targeta d’embarcament original ja no serà vàlida, i per tant, necessitarà la nova targeta d’embarcament impresa o la targeta d’embarcament mòbil quan arribi a l’aeroport.

12.1.4 Si el seu vol s’ha endarrerit o ha estat cancel·lat, o si l’han transferit a un altre vol, necessitarà facturar en línia una altra vegada i imprimir una nova targeta d’embarcament o, si l’aeroport de sortida ofereix el servei, descarregar una nova targeta d’embarcament mòbil ja que la targeta d’embarcament original ja no serà vàlida. Si ja és a l’aeroport quan el vol es cancel·la o s’endarrereix, vagi al taulell de lliurament d’equipatge, de vendes o d’atenció al client, on el podrà ajudar un dels nostres representants.

12.2 A l’aeroport

12.2.1 Has d’arribar a l’aeroport amb prou antelació a l’hora programada de sortida del vol per passar els procediments de seguretat i les formalitats governamentals. Les formalitats governamentals i els processos de seguretat poden ser diferents segons l’aeroport i per a vols concrets. És responsabilitat teva garantir que compleixes les formalitats i procediments esmentats. Trobaràs més detalls quan facis la reserva.

12.2.2 En arribar a l’aeroport, si viatges només amb equipatge de mà, has de passar directament pel punt de control de seguretat i qualsevol zona de duana/immigració cap a la porta d’embarcament.

12.2.3 Si tens equipatge facturat, has d’anar a l’àrea dels taulells de lliurament d’equipatge de l’aeroport per presentar el teu equipatge facturat. Els taulells de lliurament d’equipatge obren dues hores i tanquen 40 minuts abans de la sortida programada del vol. Presenta el teu equipatge facturat més de 40 minuts abans de la sortida programada del vol perquè sigui acceptat. Per alguns aeroports on operen vols més llargs, com són, entre altres, els aeroports d’Israel, Jordània, Egipte i Marroc, has de presentar el teu equipatge facturat més de 60 minuts abans de la sortida programada del teu vol perquè sigui acceptat. Consulta aquestes excepcions al Document de confirmació.

12.2.4 Quan arribis a la porta, se’t demanarà que presentis certa informació sobre el teu vol i la teva identitat. Això inclou la targeta d’embarcament per al teu vol i una identificació adequada amb fotografia. Els requisits d’identificació, necessaris per a tots els vols (tant nacionals com internacionals) es detallen a l’article 13 (Documentació i altres requisits) d’aquests Termes i condicions.

12.3 Assistència reservada amb anterioritat

12.3.1 Si has reservat prèviament assistència per arribar a la porta d’embarcament, comunica-ho als nostres treballadors al taulell de vendes o al taulell d’atenció al client, o vés al punt de recollida designat per l’autoritat de l’aeroport competent quan arribis a l’aeroport perquè puguin organitzar la teva assistència. No oblidis reservar temps addicional per a això.

12.3.2 Si viatges amb cadira de rodes o acompanyat per un gos guia o d’assistència, parla amb un membre del nostre personal quan arribis a l’aeroport per assegurar que el nostre personal està al corrent de les teves necessitats i de l’assistència que requereixes. Assegura’t que arribes amb l’antelació suficient a l’aeroport per passar pels controls de seguretat i arribar a la porta de sortida abans de l’hora programada del teu vol.

12.3.3 Et recomanem que arribis a l’aeroport 2 hores abans de l’hora de sortida programada per al teu vol, en qualsevol cas, has d’arribar més de 40 minuts abans de l’hora de sortida prevista del vol o no podrem permetre la teva entrada (o de la teva cadira de rodes o el teu gos guia o d’assistència) a l’avió. Per a alguns avions que operen amb vols més llargs, ens reservem el dret d’admissió si arribes menys de 60 minuts abans de l’hora de sortida programada per al teu vol. Consulta aquestes excepcions al Document de confirmació.

12.3.4 Farem tot el possible perquè siguis dels primers a pujar a l’avió després de l’Speedy Boarding però abans que altres passatgers, de manera que la tripulació de cabina pugui facilitar-te les instruccions de seguretat abans del vol. Si has d’embarcar abans, indica-ho al nostre personal de l’aeroport quan facturis.

12.3.5 Tingues en compte que easyJet treballa amb una política estricta d’embarcament prioritari. La persona que embarca abans pot anar acompanyada per un màxim d’un viatger, que ha de ser un tutor designat, pare o mare, cuidador, assistent o el company de viatge i germans menors de 10 anys. Per obtenir més informació, consulta l’article 10 (Passatgers amb necessitats especials [mèdiques, sanitàries o amb discapacitat]) i la pàgina de necessitats especials.

12.3.6 La prestació d’assistència a l’aeroport, a l’avió, o fora d’aquest i durant el moment d’arribada al lloc de destinació és responsabilitat de l’autoritat aeroportuària corresponent. Els dubtes sobre el nivell de servei que es presta han de dirigir-se a l’autoritat aeroportuària corresponent.

12.4 Tots els passatgers

12.4.1 Tingues en compte els punts següents: Has de presentar-te a la porta d’embarcament amb un mínim de 30 minuts d’antelació de l’hora de sortida programada per al teu vol o no se’t permetrà viatjar i perdràs el teu seient, fins i tot si vas contractar la tarifa easyJet Flexi, espai addicional per a les cames o seient a la part del davant, o si ets membre d’easyJet Plus! Titulars de targeta a qui s’aplica l’Speedy Boarding. Es recomana que et presentis a la porta d’embarcament com a màxim 40 minuts abans de l’hora prevista de sortida del teu vol.

 

12.4.2 Et revisaran el teu passaport i la resta de documents de viatge al control de seguretat de l’aeroport i un altre cop abans de pujar a l’avió.

12.4.3 Si et presentes a la porta d’embarcament fora dels límits horaris indicats a l’article 12 (Facturació en línia i procediments de l’aeroport) o si no duus la documentació adequada i no estàs preparat per viatjar, podem denegar-te l’entrada i perdràs el teu seient i qualsevol dret a compensació, subjecte als drets del passatger en virtut de la legislació o normativa nacional o internacional en sentit contrari. Per evitar dubtes, això inclou si no pots presentar o facilitar la informació sol·licitada en relació amb la normativa sobre informació anticipada del passatger. A l’article 27 (Informació anticipada del passatger), s’especifiquen els detalls dels nostres requisits d’informació anticipada del passatger. En aquestes circumstàncies, vés al nostre taulell de vendes de l’aeroport (si n’hi ha) i parla amb el nostre representant, que potser et podrà ajudar. En algunes circumstàncies limitades, és possible que puguis canviar a un vol posterior d’acord amb l’article 9 (Canvis de vol i tarifes flexibles [“easyJet Flexi”]).

13 Documentació i altres requisits

13.1 Requisits d'identificació amb fotografia
13.1.1 La línia aèria exigeix que tots els Passatgers presentin un document d'identificació amb fotografia a facturació per a tots els Vols, inclosos els nacionals. Els Passatgers que fan servir el servei de facturació en línia han de presentar un document d'identificació amb fotografia a la porta d'embarcament.

13.1.2 Generalment, i només per als vols nacionals, als nens menors de 16 anys no se’ls demana un document d’identificació amb fotografia per viatjar sempre que vagin acompanyats d’un adult. Visiti la nostra pàgina de Requisits d’identificació per a nens per obtenir més informació sobre els requisits específics d’identificació. Per als vols internacionals, consulti l’Article 13.1.3 següent.

13.1.3  Tots els vols internacionals
Els passatgers de vols internacionals (inclosos els de dins de la UE) han de presentar un passaport vàlid. En alguns casos, es pot acceptar el document nacional d’identitat vàlid per als ciutadans de la UE sempre que es presenti, si és el cas, altra documentació pertinent, com ara un visat. Un passaport caducat o un document d’identitat per a ciutadans de la UE caducat  no es considera una forma vàlida d’identificació en cap vol internacional. Si no ets ciutadà d’un país membre de la UE i viatges a la UE, és responsabilitat teva comprovar que els teus documents de viatge tinguin una validesa mínima de tres (3) mesos des de la data de sortida des de l’espai Schengen.

13.2 Documents i responsabilitat
Vostè és l'únic responsable de complir totes les lleis, normatives, ordres, demandes i requisits de qualsevol país des del qual i al qual voli i de complir els Nostres Termes i Condicions i les instruccions que li donem. No som responsables de cap manera amb Vostè en connexió amb l'obtenció dels documents necessaris o el compliment de les dites lleis, normatives, ordres, demandes, requisits o instruccions, tant si es donen oralment com per escrit o d'una altra manera, o per les conseqüències que Vostè pateixi com a resultat de la no-obtenció dels dits documents o de l'incompliment de les dites lleis, normatives, ordres, demandes, requisits o instruccions. Malgrat el que s'especifica a l'Article 27. (Informació Anticipada del Passatger), que descriu la Informació Anticipada del Passatger (incloses les dades del passaport) que el Transportista ha de facilitar als aeroports de destinació abans del Seu Vol, continua sent la Seva única responsabilitat assegurar-se de complir els requisits per entrar en qualsevol estat o territori, i que el Transportista faciliti aquesta informació als aeroports de destinació no implica que s'accepti la Seva entrada en qualsevol estat o territori o que Vostè compleixi els requisits per fer-ho.
13.2.1 Documents de viatge
Vostè és responsable de l'obtenció i ha d'estar en possessió de tots els documents de viatge (inclòs el Document de Confirmació) i tots els documents d'entrada, sortida, salut, mèdics i altres exigits per qualsevol lleis aplicables, normatives, ordres, demandes o requisits dels països dels quals i als quals es voli, i tenir-los disponibles per presentar-los quan els hi sol•licitin. Amb subjecció a qualsevol drets del passatger aplicables de conformitat amb qualsevol legislació o normativa nacional o internacional en sentit contrari, Ens reservem el dret de rebutjar el transport a qualsevol Passatger que de manera raonable creguem que no compleix, o els documents del qual no compleixen, les dites legislacions, normatives, ordres, demandes o requisits aplicables.
13.2.2 Denegació d'entrada
Vostè accepta pagar el tarifa i/o les penalitzacions o multes aplicables quan, per ordre de qualsevol Govern o autoritat d'immigració, se'ns exigeixi retornar-lo al seu punt d'origen o a qualsevol altra destinació, per causa de la Seva no-admissió en un país, independentment de si es tracta d'un port de trànsit o de destinació. En aquestes circumstàncies, no li reembossarem cap tarifa pagat pels Vols en qüestió amb Nosaltres (inclosos tots els Vols que Vostè no pugui utilitzar perquè li hagin denegat l'entrada). Tots els costos en què incorrem en nom Seu se li poden carregar deduint els dits costos de la targeta de crèdit o de dèbit utilitzada per fer la Seva Reserva.
13.2.3 Responsabilitat del passatger pel que fa a multes, costos de detenció, etc.
Si se'ns exigeix pagar o dipositar qualsevol multa o penalització, o que fem alguna despesa, a causa del Seu incompliment d'alguna llei, normativa, ordre, demanda aplicable o altre requisit de viatge dels països des dels quals i als quals s'ha de Volar o mostrar els documents exigits, Vostè, quan li demanem, Ens reembossarà qualsevol import que hàgim pagat o despesa que s'hagi produït o pagat. Podem aplicar per al pagament o la despesa esmentats el valor de qualsevol transport que no sigui utilitzat per Vostè, o qualsevol altre crèdit (per exemple, vals regal, vals de crèdit, etc.) que tinguem a favor Seu. També li podem fer el càrrec mitjançant la deducció dels dits costos de la targeta de crèdit o de dèbit utilitzada per fer la Seva Reserva.
13.2.4 Inspeccions de seguretat
Vostè s'ha de sotmetre a qualsevol requisit o control de seguretat aplicat als Passatgers per part de funcionaris del govern o de l'aeroport o bé per part Nostra. Això inclou tota la informació que se'ns exigeix presentar per complir els requisits d'Informació Anticipada del Passatger (consulti l'Article 27. Informació Anticipada del Passatger).

14 Seients

14.1 Aspectes generals
Durant la facturació, tant en línia com a l'aeroport, se li assignarà un grup d'embarcament. easyJet aplica un sistema d'embarcament de prioritat.

Embarcament

14.2.1 Als Vols en què els seients no han estat preassignats, Vostè pot escollir on seu quan embarca a l'avió. Una vegada a bord, és possible que els seients que ha triat s'hagin de canviar per causes operatives o de seguretat. Segueixi les instruccions de la tripulació de cabina en aquest aspecte (consulti a continuació l'Article 14.3. (Seients. Excepcions als seients).

14.2.2 En vols en què preassignem seients, s'aplicarà l'article 14.5 (Assignació de seients) següent.

14.2.3 Si adquireix Embarcament Preferent o té una targeta easyJet plus, pot optar als millors seients, però no podem permetre-li reservar seients per a companys de viatge que no hagin pagat per aquest servei. Per a més detalls, consulti més endavant l'Article 14.4. (Seients. Embarcament Preferent).

14.2.4 Entenem que hi ha alguns Passatgers que necessiten una assistència específica per embarcar i prendre seient. Notifiqui al Nostre personal de facturació i de la porta d'embarcament les Seves necessitats i farem el possible per facilitar-li més temps per embarcar i prendre seient. Per obtenir més informació, consulti l'Article 10. (Passatgers amb necessitats especials (mèdiques, sanitàries i discapacitats) i la pàgina de necessitats especials.

 

14.3 Excepcions als seients

14.3.1 Per motius de seguretat, hi ha alguns seients que no són adequats per a tots els Passatgers. En general, van marcats amb reposacaps grisos (en oposició als taronges) i estan col•locats a la primera fila de l'avió, a les sortides de les ales i a la darrera fila. Qualsevol persona que segui en aquests seients pot haver d'ajudar la tripulació de cabina en el cas altament improbable d'una evacuació d'emergència, i ha de ser-ne capaç físicament.

14.3.2 Ens reservem el dret de reassignar els seients per motius operatius o de seguretat.

 

14.4 Embarcament Preferent o Speedy Boarding
14.4.1 Excepte en els vols amb assignació de seients, o si el passatger ha comprat una tarifa Flexi Fare d'easyJet, en cert vols, i depenent de la disponibilitat, podeu pagar una tarifa no reembossable (que varia segons el vol) per Speedy Boarding (Embarcament ràpid). En aquesta secció també designem els passatgers que hagin optat per Speedy Boarding com ‘Speedy Boarding Group’ o ‘Speedy Boarders’. Per obtenir més informació sobre Speedy Boarding consulti les Preguntes Més Freqüents.

14.4.2 Si una Reserva conté més d'un Vol, s'ha d'adquirir l'opció de Speedy Boarding per a tots els Passatgers en tots els Vols Reservats (en què hi hagi disponible l'opció de Speedy Boarding).

És important entendre que formar part del Grup de Speedy Boarding li permet abandonar abans la porta de sortida, però no li reserva un seient concret a l'avió.

14.4.3 En cas que els Passatgers siguin transportats fins a l'avió en autobús, farem tot el possible per assegurar que els Speedy Boarders són els primers de baixar de l'autobús, tot i que no ho podem garantir. Si és normal que els Passatgers siguin transportats amb autobús a l'avió en una ruta particular, queda reflectit a la Tarifa de l'Speedy Boarding d'aquella ruta concreta.

14.5 Assignació de seients

14.5.1 Operem en tots els vols amb un sistema de seients preassignats (“Assignació de seients”).

Per obtenir més informació sobre l'assignació de seients, consulti les Preguntes més freqüents o posis en contacte amb el servei d'atenció al client.

Quan faci la reserva, o en qualsevol moment abans de realitzar la facturació en línia i subjecte a disponibilitat, tindrà l’opció de comprar en línia o a través del nostre Servei d’atenció al client un seient predeterminat d’acord amb el tipus de seient tal i com es detalla a la taula següent.

Tipus de seient

A319

Primera fila (Espai addicional per a les cames)

Fila 1 (Nota: la fila 1 D, E, F és a la mampara)

 

Espai addicional per a les cames (ala)

Files 10 i 11

 

Part del davant

Files 2 a 5 (ambdues incloses)

 

Resta de seients

Files 6 a 9 i 12 a 26 (ambdues incloses)

A320

Primera fila (Espai addicional per a les cames)

Fila 1 (Nota: la fila 1 D, E, F és a la mampara)

    

Espai addicional per a les cames (ala)  

Files 12 i 13

 

Part del davant    

Files 2 a 6 (ambdues incloses)

 

Resta de seients    

Files 7 a 11 i 14 a 31 (ambdues incloses)

Té l’opció d’adquirir en línia o a través del nostre Servei d’atenció al client un seient predeterminat. Trobarà les tarifes a la pàgina de les Nostres comissions i recàrrecs. Les tarifes d’assignació de seients es calculen segons la tarifa aplicable el dia de compra del seient assignat per al vol o vols en qüestió. La quantia del càrrec d’assignació de seients pot variar entre les distintes categories de seient (p.e. Primera Fila, Espai addicional per a les cames/Seient a la part del davant i altres seients) i els vols específics de la reserva. Consulti la pàgina de les nostres comissions i recàrrecs per obtenir més informació sobre els càrrecs d’assignació de seients. Tingueu en compte que els vols amb procedència o destinació a Berlín-Tegel operats pels nostres socis poden presentar disposicions de seients diferents a les esmentades anteriorment.

Si decideix no seleccionar un seient abans de facturar o quan facturi en línia per al vol, li n’assignarem un automàticament de manera gratuïta.

14.5.2 Si has reservat un seient amb espai addicional per a les cames, un seient al davant o una tarifa easyJet Flexi o ets titular de la targeta easyJet Plus!, tindràs dret automàticament a fer la cua de Speedy Boarding tant al lliurament d’equipatge com a l’embarcament.

14.5.3 Tractarem de situar juntes les famílies que no hagin triat comprar seients preassignats; no obstant, no ho podem garantir. Per raons de seguretat, als passatgers que viatgin amb nadons, només els hi seràn permesos certs seients preassignats.

14.5.4 Les Tarifes dels Seients Assignats serán intransferibles i no reemborsables en cas de que Vostè canceli o transfereixi el Seu Vol. Les Tarifes dels Seients Assignats serán reemborsades si Nosaltres hem de cancel•lar el Seu Vol de Seient Assignat.

14.5.5 Ens reservem el dret de modificar la selecció del seu seient per raons operatives o de seguretat. Si necessitem modificar la selecció del Seu seient, però la nova selecció del seient no correspón a una Banda igual o superior que la que Vostè va comprar, llavors Vostè tindrà dret a ser reemborsat per l’import de la Tarifa de Seient Assignat.

14.5.6 Tractarem de seleccionar un seient que resulti apropiat a les necessitats de qualsevol passatger que requereixi d’Assistència Especial. Tots els Nostres Termes i Condicions estàndar relatives a passatgers amb Requisits Especials continuaràn sent d’aplicació de forma normal en Vols inclosos en la Prova d’Assignació de Seients (veure Article 10 i Article 14.2.4).

15 Endarreriments, cancel•lació i embarcament denegat

15.1 Calendaris
15.1.1 Sens perjudici de qualsevol drets del passatger aplicables de conformitat amb qualsevol legislació nacional o internacional, les hores que consten en horaris, calendaris o altres no estan garantides i no formen part del contracte de transport.
15.1.2 Tret que sigui per causa del Nostre acte o omissió negligent o intencionat, no som responsables dels errors o les omissions als Nostres horaris o altres horaris publicats pel que fa a les dates o les hores de sortida o arribada o pel que fa a l'operació de qualsevol Vol.

15.2 Canvis d’horaris, cancel·lació, endarreriment, embarcament denegat

15.2.1 Després de realitzar una reserva, és possible que en qualsevol moment hàgim de canviar els nostres horaris, denegar l’embarcament o cancel·lar, desviar o retardar un vol. Això pot incloure canvis per raons de seguretat, per autoritzacions normatives necessàries o per altres raons comercials o operacionals.

15.2.2 Les disposicions que regeixen les cancel•lacions, els endarreriments i l'embarcament denegat consten al Conveni i, si escau, al Reglament (CE) núm. 261/2004. Trobarà més informació sobre els seus drets i informació de suport en cas d'alteració dels serveis a la nostra Pàgina Web.
15.3 Informació per al Reservant
Si es fa una cancel•lació o alteració significativa al Nostre horari, farem tots els esforços raonables per informar el Reservant tan aviat com sigui possible sobre la dita cancel•lació o alteració, i ell, al seu torn, es compromet a avisar els altres Passatgers/membres del grup.

15.4 Frau o activitat il·lícita

Els pagaments han de ser autoritzats pel titular de la targeta indicat a la reserva. Ens reservem el dret de cancel·lar el teu vol sense avís previ si:

15.4.1      Se't demana i no pots mostrar informació de contacte del titular de la targeta per dur a terme els controls de seguretat dels Estats Units.

15.4.2      El titular de la targeta no ha autoritzat el pagament i afirma que la reserva és fraudulenta.

15.4.3      Tenim la sospita raonable que el titular de la targeta o el passatger està relacionat amb altra activitat fraudulenta.

Sospita de frau

De tant en tant bancs i emissors de targetes ens demanen que investiguem transaccions que el titular creu que són fraudulentes.  Si al llarg d'una investigació d'aquestes característiques determinem raonablement que un titular s'ha equivocat en afirmar que una transacció és un frau, la reserva se sotmetrà a més comprovacions internes.  Qualsevol reserva futura relacionada amb les dades d'aquest titular pot ser denegada fins que no s'efectuï el pagament de qualsevol import degut als Estats Units relacionat amb l'error.

15.5 Vostè accepta posar-se en contacte amb easyJet a través del Servei d'atenció al client abans de realitzar qualsevol reclamació als tribunals. Aquesta clàusula no pretén limitar el dret a un recurs legal a través dels tribunals o qualsevol forma alternativa de resolució de litigis, sinó assegurar que triem en primer lloc la forma més ràpida i rendible per ambdues parts. Així vostè, nosaltres i els tribunals civils estalviem temps i diners. A canvi, procurarem contestar la seva sol•licitud en un termini de 28 dies.

16 Responsabilitat

16.1 Els Nostres Termes i Condicions
Aquests Termes i Condicions regeixen la Nostra responsabilitat amb Vostè. La responsabilitat de qualsevol altre transportista amb el bitllet o la reserva del qual Vostè viatgi és determinada per les seves pròpies condicions de transport.

16.2 Regit pel Conveni
El transport efectuat per Nosaltres està subjecte a les normes i limitacions relatives a la responsabilitat establerta pel Conveni, llevat que el dit transport no sigui un transport internacional al qual s'aplica el Conveni, cas en què s'apliquen qualsevol altres lleis aplicables. 

16.3 Mort o lesions del passatger
Les condicions següents són aplicables al transport de Passatgers efectuat per Nosaltres:
16.3.1 Som responsables amb Vostè en cas d'accident que tingui com a resultat la Seva mort o una altra lesió corporal mentre es troba a bord d'un avió operat per Nosaltres o en el transcurs de qualsevol de les operacions d'embarcament i desembarcament.
16.3.2 L'import per danys a pagar per part Nostra no està subjecte a cap límit financer (tant si el defineix alguna llei aplicable, el Conveni o el contracte), tret dels casos en què s'aplica el Conveni i si els danys demostrats superen els 113.100 Drets Especials de Gir. Podem excloure la responsabilitat si demostrem o bé que els dits danys no van ser deguts a negligència o a un altre acte o omissió negligent per part Nostra o per part dels Nostres empleats o agents o bé que els dits danys es van generar únicament degut a la negligència o a un altre acte o omissió negligent d'un tercer.
16.3.3 Si demostrem que el dany va ser causat per la negligència o un altre acte o omissió negligent del Passatger difunt o lesionat, o que aquest va contribuir-hi, podem ser exonerats total o parcialment de la Nostra responsabilitat d'acord amb la legislació aplicable.
16.3.4 En cas d'un accident d'avió que tingui com a resultat la mort o una altra lesió corporal d'un Passatger mentre es troba a bord d'un avió operat per Nosaltres o durant l'embarcament o el desembarcament, Nosaltres, sense demora i, en tot cas, com a màxim 15 dies després que hagi estat establerta la identitat de la persona o les persones físiques amb dret de compensació (per un tribunal o altrament), farem els pagaments anticipats que es puguin requerir per cobrir les necessitats econòmiques immediates d'aquella persona de forma proporcional a la penalitat soferta; en cas de mort, el pagament per anticipat no serà inferior a l'equivalent a 16.000 Drets Especials de Gir per passatger.
16.3.5 Tot pagament anticipat efectuat de conformitat amb l'Article 16.3.4 anterior:
(a) No s'ha d'interpretar com a admissió de la responsabilitat per part Nostra i es fa sens perjudici de qualsevol defensa a què tinguem dret. (b) Es pot compensar contra qualsevol sumes posteriors pagadores basant-se en el fet que siguem considerats responsables. (c) No és retornable llevat que posteriorment demostrem que: (1) el dany va ser causat per la negligència o un altre acte o omissió negligent del Passatger mort o lesionat, o que aquest hi va contribuir; (2) la persona que va rebre el pagament anticipat va causar o va contribuir a causar el dany per negligència o un altre acte o omissió negligent, o (3) la persona que va rebre el pagament no era la persona a la qual s'havia de pagar la compensació.
16.3.6 Tret que la legislació aplicable pugui disposar altrament, en els casos en què qualsevol pagament efectuat per avançat de conformitat amb el punt 16.3.4 anterior, o una part d'aquest, ens sigui retornable de conformitat amb el punt 16.3.5, la persona que hagi rebut el pagament en qüestió ha de fer el reembossament al Nostre favor immediatament quan s'hagi establert la prova rellevant (en un tribunal o d'una altra manera), juntament amb els interessos calculats a partir de la data de recepció del pagament per part d'aquella persona i fins a la data de reembossament, al tipus d'interès judicial vigent aleshores aplicable en la jurisdicció del tribunal.
16.3.7 Respecte de qualsevol pagament anticipat que s'hagi de fer d'acord amb el punt 16.3.5 anterior o qualsevol xifra expressada en moneda local a un import en Drets Especials de Gir, l'import de la moneda local s'ha de calcular al tipus preponderant fixat pel Fons Monetari Internacional per a les dates en qüestió.
16.4 Endarreriment del passatger
A més de les responsabilitats aplicables indicades a l'Article 15.2, d'acord amb el Conveni, som responsables davant de Vostè pels danys que es produeixin com a resultat del fet que Vostè s'endarrereixi, fins al límit de la nostra responsabilitat en virtut del Conveni, que són 4.694 Drets Especials de Gir. No serem responsables davant de Vostè si prenem totes les mesures raonables per evitar el dany o si fos impossible prendre aquestes mesures.
16.5 Danys a l'Equipatge
Les condicions següents són aplicables a tot el transport d'Equipatge efectuat per Nosaltres:
16.5.1 Respecte de l'Equipatge Facturat, som responsables davant Seu per la seva destrucció, pèrdua o dany durant el temps que estigui a càrrec Nostre i tenint en compte que el dany no sigui resultat d'un defecte, qualitat o vici inherent de l'Equipatge.
16.5.2 No som responsables davant Seu pels danys que es deguin a omplir les maletes en excés, pels danys en nanses de tota mena, rodes, potes i butxaques o per la pèrdua de corretges d'arrossegament, corretges de seguretat i tancaments externs.
16.5.3 No som responsables de cap dany al seu Equipatge de Mà en la mesura en que hagi estat causat per la Seva negligència o que aquesta hi contribueixi al dany.

16.5.4 La nostra responsabilitat amb vostè quant a equipatge es limita a un màxim de 1.131 drets especials de gir per passatger, tret que: (a) es demostri que els danys són a causa d’un acte o omissió per part nostra o per part d’algun dels nostres empleats o agents i que es va fer amb la intenció de causar danys o amb imprudència, sabent que probablement es produirien danys i, en cas d’aquest acte o omissió per part d’un treballador o agent, que també es demostri que els nostres treballadors o agents actuaven dins de l’àmbit de la seva ocupació.

16.5.5 Els Drets Especials de Gir es converteixen a la moneda nacional adequada en la data de la sentència judicial o l'acord extrajudicial.
16.5.6 En cap cas no som responsables respecte de les pèrdues o danys en l'Equipatge que no estigui permès transportar d'acord amb l'article 20. Béns perillosos, o per qualsevol articles fràgils, valuosos o peribles o articles que no estiguin empaquetats en contenidors adequats que hagin estat empaquetats al seu Equipatge en contra dels requisits de l'article 19.12. Equipatge. Elements inacceptables com a Equipatge.
16.5.7 La nostra responsabilitat amb vostè segons l’article 16.5.4 anterior està limitada a un màxim de 1.131 drets especials de gir per passatger a menys que es declari un valor més alt (fins a un màxim de 2.500 GBP) en el moment d’entregar-nos l’equipatge facturat i després d’abonar un suplement segons la tarifa aplicable (consulti Comissions i recàrrecs). En aquest cas la nostra responsabilitat es limitarà a aquest valor més alt declarat (subjecte a una suma més alta limitada al valor de l’interès del passatger en l’entrega al punt de destí). La declaració només es pot fer en el moment del viatge al taulell de vendes o taulell d’atenció al client. Ens reservem el dret de comprovar si qualsevol valor declarat és adequat al contingut de l’equipatge facturat. També ens reservem el dret de demostrar, en cas de dany, que la quantitat declarada era més alta que l’interès genuí en el moment de l’entrega.

16.6 Sense responsabilitat addicional
Excepte el que especifiquen aquests Termes i Condicions, excloem tota responsabilitat per qualsevol costos, despeses, pèrdues o danys de qualsevol mena que puguin sorgir de qualsevol manera en relació amb el transport.
16.7 Aspectes generals
16.7.1 No som responsables per danys provocats pel Nostre compliment de qualsevol llei o normativa Governamental, ordres o requeriments o per l'incompliment d'aquests per part de Vostè.
16.7.2 Tota exclusió o limitació de la Nostra responsabilitat és aplicable i en benefici dels Nostres agents, empleats i representants i qualsevol persona/entitat l'aeronau de la qual sigui utilitzada per Nosaltres i els agents, empleats i representants de dita persona/entitat en el mateix grau que són aplicables a Nosaltres. L'import total recobrable de Nosaltres i dels dits agents, empleats, representants i persones/entitats i els agents, empleats i representants de les dites persones/entitats no pot superar l'import del Nostre límit de responsabilitat, si n'hi ha.
16.7.3 No som responsables per danys punitius, indirectes o emergents de qualsevol tipus i independentment de com sorgeixin. Tret que consti expressament en aquests Termes i Condicions, res no implicarà cap mena de renúncia a cap exclusió o limitació de la nostra responsabilitat en virtut del Conveni o les lleis aplicables i, en la mesura en què sigui coherent amb el Conveni, en cap cas les Nostres obligacions han de superar cap responsabilitat especificada en aquests Termes i Condicions.

17 Reclamacions del passatger

17.1 Reclamacions per lesions personals o mort
Si:
(a) Vostè té una reclamació per lesions personals, o
(b) el Seu representant té una reclamació per la Seva mort, Vostè o el Seu representant personal, segons escaigui, Ens ho haurà de notificar per escrit al més aviat possible.
17.2 Reclamacions per Equipatge
17.2.1 Si Vostè rep el Seu Equipatge Facturat sense presentar cap queixa, és una prova raonable que l'Equipatge Facturat s'ha lliurat en bones condicions i d'acord amb aquests Termes i Condicions, tret que Vostè demostri el contrari. No som responsables pel desgast normal per l'ús de l'Equipatge, com ara petites esgarrinxades, marques, abonyecs i talls.
17.2.2 Si el Seu Equipatge resulta danyat, perdut o endarrerit durant un Vol d'easyJet, ho ha de notificar a un membre del Personal d’Aeroport d'easyJet quan arribi a l'aeroport tan aviat com tingui coneixement que ha resultat danyat, perdut o endarrerit.
17.2.3 Si el Seu Equipatge s'endarrereix més de 24 hores en un Vol d’anada, pot gastar una suma raonable (fins a 25 £ al dia per persona) en articles bàsics, per a un màxim de tres dies.

17.2.4 Per reclamar aquesta assignació, Vostè ha d'escriure al nostre Equip de Atenció al Client en els 21 dies següents al Vol corresponent a l'adreça que li facilitarà l'agent de serveis de terra d’easyJet a l'aeroport on s'informi de l'endarreriment. Totes les reclamacions han de tenir el suport de proves documentals de les compres efectuades (per exemple, rebuts). 

17.2.5 En qualsevol cas, tota reclamació per danys, pèrdua o endarreriment de l'Equipatge s'ha de fer per escrit a easyJet dins dels marcs temporals següents:

(a) En cas de danys a l'Equipatge, tan aviat com descobreixi el dany després d'haver rebut l'Equipatge, i al més tard en els 7 dies posteriors. 

(b) En cas de demora, dins dels 21 dies posteriors al moment en què se li faci arribar l'Equipatge.
17.3 Limitació de reclamacions
 
Qualsevol reclamació per danys i perjudicis davant d'un tribunal ha de presentar-se durant els 2 anys següents a la data d’arribada de l'avió al seu destí, o a la data d'arribada prevista de l'avió, o a la data en què es va anul·lar el viatge amb easyJet. La manera de calcular el període de limitació es determinarà per la llei del tribunal competent.

Per a les reclamacions en virtut del Reglament CE, el termini de prescripció ho determina la llei del tribunal que porta el cas.

18 Conducta a bord i a l'aeroport i dret de rebutjar el transport

18.1 Requisits generals
18.1.1 Es recorda als Passatgers que, d'acord amb les lleis locals i estrangeres aplicables, el comandant té la màxima autoritat a l'avió i tota persona que sigui a l'avió ha d'obeir les seves ordres lícites. Tots els Nostres comandants tenen autoritat per ordenar als Passatgers que tenen mal comportament, molesten o causen problemes d'un altre tipus per resoldre els problemes de la millor manera que puguin en totes les circumstàncies. Això pot incloure l'ús de la força física i, quan sigui possible, l'expulsió d'aquestes persones del Vol.
18.1.2 Si Vostè es comporta a bord de l'avió o a l'aeroport de manera que:
(a) Posa en perill l'avió o qualsevol persona o bé que sigui a bord o a l'aeroport.
(b) Obstaculitza el compliment de les obligacions de la tripulació o el Personal d’Aeroport.
(c) Incompleix qualsevol instrucció de la tripulació o el Personal d’Aeroport;
(d) Fa servir paraules amenaçadores, grolleres o insultants cap a la tripulació o el Personal d’Aeroport o es comporta d'aquesta manera amb la tripulació o el Personal d’Aeroport;
(e) Es comporta d'una manera alterada, impredictible, insegura o agressiva o d'una manera que pugui importunar qualsevol altre passatger d'una manera raonable;
Podem prendre les mesures que considerem necessàries per evitar la continuació d'aquesta conducta, incloent-hi el seu tancament o l'expulsió de l'avió o l'aeroport, així com l'acabament de la continuació del Seu viatge en un Vol. Vostè pot ser processat per les infraccions comeses a bord de l'avió o a l'aeroport. Vostè Ens haurà d'indemnitzar per tots els costos produïts per la Seva conducta impròpia a bord de l'avió o a l'aeroport. Si resulta necessari fer una desviació a causa del comportament d'un Passatger, la resolució del problema pot implicar el lliurament del dit Passatger als agents de seguretat o de les forces de l'ordre al punt de desviació.
18.1.3 Si com a resultat de la Seva conducta decidim desviar l'avió amb el fi de fer-lo desembarcar, Vostè haurà de pagar tots els costos i despeses que tinguem de qualsevol mena com a resultat de la dita desviació o produïts per la dita desviació. Si un Passatger causa algun dany de qualsevol mena o les seves accions fan que easyJet tingui qualsevol cost, easyJet farà a dita persona o persones responsable de qualsevol cost, dany o responsabilitat resultats que es pateixin. Tots els costos que tinguem com a resultat de les disposicions d'aquest article li poden ser carregats deduint els dits costos de la targeta de crèdit o de dèbit utilitzada per fer la seva Reserva.
18.1.4 D'acord amb els requisits de seguretat de l’autoritat d'aviació civil del Regne Unit, tots els Vols d'easyJet són de no fumadors. Els Passatgers han de tenir en compte que fumar està terminantment prohibit i que es prendran mesures per impedir que qualsevol Passatger fumi a bord d'un avió d'easyJet.
18.1.5 A la Nostra discreció, easyJet subministra i serveix, si escau, begudes alcohòliques als Passatgers a bord. No obstant això, es prohibeix als Passatgers consumir begudes alcohòliques als Vols d'easyJet si l'alcohol ha estat subministrat per Passatgers o tercers.
18.2 Dret de rebutjar el transport
Podem rebutjar transportar-lo a Vostè o al Seu Equipatge per motius de seguretat si:

18.2.1 Si aquesta acció és necessària per complir les lleis, normatives o ordres aplicables de qualsevol Estat o país del qual o al qual volaràs, incloses les lleis i normatives relatives als requisits d’informació anticipada del passatger (consulta l’article 12 [Facturació en línia i procediments de l’aeroport] i l’article 28 [Informació Anticipada del Passatger]);

18.2.2 Vostè o el Seu Equipatge, o transportar-lo a Vostè o el Seu Equipatge, podria posar en risc o en perill la seguretat de l'avió o la salut o la seguretat d'alguna persona de l'avió;
18.2.3 Vostè està ebri o sota la influència de l'alcohol o les drogues a l'aeroport o a bord;
18.2.4 Vostè està en possessió il•lícita de drogues o hi ha un bon motiu per pensar que ho està;
18.2.5 El Seu estat mental o físic és un perill o risc per a Vostè, l'avió o una altra persona de l'avió;
18.2.6 Vostè pateix una malaltia o una afecció que requereix un certificat del seu metge de capçalera que confirmi que és apte per al vol;
18.2.7 Vostè ha amenaçat, insultat, fet servir paraules abusives, obscenes o indecents, o ha actuat conforme a aquestes conductes, amb membres del personal d’easyJet o de l’aeroport, de la tripulació de cabina o amb altres passatgers;
18.2.8 Vostè ha efectuat una amenaça de bomba contra easyJet;
18.2.9 Vostè ha comès un delicte durant el procés de Reserva, la facturació o el procés d'embarcament o a bord de l'avió abans de l'enlairament;
18.2.10 Vostè necessita assistència específica fora dels serveis que easyJet ofereix a les persones amb discapacitat (consulti l'Article 10. (Passatgers amb necessitats especials mèdiques, sanitàries i discapacitats)), i la nostra pàgina sobre necessitats especials;
18.2.11 Vostè causa danys, lesiones o amenaça de causar danys o lesions a altres Passatgers, la tripulació o el Personal d’Aeroport;
18.2.12 Vostè és un perill o un risc per a Vostè o altres persones o per a béns;
18.2.13 Vostè ha tingut una mala conducta en un Vol anterior i el seu comportament continuat suggereix que aquesta conducta es repetirà;
18.2.14 Vostè no ha seguit les Nostres instruccions respecte de la seguretat, tant a bord com a l'aeroport;
18.2.15 Vostè ha rebutjat sotmetre's a una comprovació de seguretat de Vostè o del Seu Equipatge;
18.2.16 No s'ha pagat el tarifa aplicable o qualsseVol recàrrecs o impostos pagadors o bé no s'han complert els acords de crèdit a què hem arribat amb Vostè (o la persona que paga el tarifa);
18.2.17 Vostè no està documentat adequadament;
18.2.18 Qualsevol documentació que Vostè presenti:
(a) S'ha obtingut de manera il•lícita o s'ha adquirit a una entitat diferent de Nosaltres o el Nostre agent autoritzat;
(b) Se n'ha notificat la pèrdua o el robatori;
(c) S'ha falsificat o s'ha fet servir per a pagaments fraudulents; o bé
(d) Ha estat alterada per una persona diferent de Nosaltres o el Nostre agent autoritzat, o està esquinçada.
En aquests casos, Ens reservem el dret de retenir la dita documentació.

18.2.19 La persona que es presenta al taulell de lliurament d’equipatge o a la porta d’embarcament no pot demostrar que és la persona que consta com passatger al document de confirmació o a la reserva. Ens reservem el dret de retenir una còpia impresa del document de confirmació en aquestes circumstàncies.

18.2.20 Ha manipulat o ha fet malbé deliberadament l’avió o l’equip de seguretat.   

18.3 En qualsevol de les situacions que s'indiquen més amunt, podem expulsar-lo d'un Vol, fins i tot després que hagi embarcat, sense cap mena de responsabilitat per part Nostra, i podem cancel•lar qualsevol Vols posteriors que contingui la seva Reserva. No es paguen reembossaments en cap d'aquestes circumstàncies.

19 Equipatge

19.1 Nadons

Els nadons que comparteixin seient amb tu poden dur equipatge facturat.

19.2 Seguretat

19.2.1 Els Passatgers i el seu Equipatge s'han de sotmetre a un control de seguretat a l'aeroport.
19.2.2 Els requisits governamentals i/o de l'Autoritat Aeroportuària aplicables a l'Equipatge, especialment a l'Equipatge de Mà, estan subjectes a canvis amb poca antelació. Com a resultat d'això, es poden imposar restriccions addicionals en el transport d'Equipatge al Seu Equipatge Facturat o Equipatge de Mà per part de les autoritats governamentals regionals o nacionals o bé de les autoritats aeroportuàries entre el moment de fer la Reserva i la data del viatge. Aquests requisits s'apliquen al Seu Equipatge en aquells aeroports, malgrat que els dits requisits poden diferir dels que consten en aquests Termes i Condicions i/o les Nostres polítiques aplicables. Si una Autoritat Aeroportuària local permet transportar més elements tant a la bodega com a la cabina de l'avió del que Nosaltres permetem, Vostè continua estant obligat per aquests Termes i Condicions.
19.3 Equipatge de Mà
19.3.1 a menys que sigui titular d’una targeta easyJet Plus o hagi fet una reserva amb tarifa FLEXI o una reserva de seient davanter o d’espai addicional per a les cames (i que tenen permès viatjar amb una bossa addicional que no superi els 45 x 36 x 20 cm a més de la bossa descrita a continuació), només té dret a portar una peça d’equipatge de mà que ha de complir els criteris següents:

• les dimensions màximes de l’equipatge de mà no han de superar els 56 x 45 x 25 cm (incloses rodes, butxaques i nanses). No obstant això, a causa de les restriccions d’espai a la cabina de l’avió en els vols concorreguts, ens reservem el dret de collocar qualsevol equipatge de mà a la bodega. Les dimensions inclouen nanses, butxaques i rodes (consulti les Preguntes freqüents sobre l’equipatge de mà).

• tot l’equipatge de mà ha d’encaixar fàcilment dins dels mesuradors d’equipatge que hi ha als taulells de lliurament d’equipatge a l’aeroport i a les portes d’embarcament.

• dins dels límits raonables, no s’aplica cap restricció de pes a l’equipatge de mà. p. ex. el passatger ha de ser capaç de col•locar i treure el seu equipatge de mà dels compartiment superiors sense ajuda i de forma segura. És possible que, per motius pràctics, s’apliqui una restricció de pes. En aquest cas, el seu equipatge de mà es col•locarà a la bodega sense càrrec addicional sempre que es respectin la resta de requeriments i limitacions d’equipatge de mà dels nostres Termes i condicions.

• les bosses, carteres i/o fundes de portàtil s’han de transportar dins de la peça permesa d’equipatge de mà a menys que sigui titular de la targeta easyJet Plus o hagi adquirit una tarifa Flexi o un seient davanter o un seient amb més espai per a les cames.

• addicionalment a l’element d’equipatge de mà, es pot portar un abric, xal, paraigües o bastó per caminar i una bossa d’articles comprats després de passar el control de seguretat a l’aeroport de sortida.

19.3.2 Quan els límits especificats a l'Article 19.3.1 siguin més restrictius en el punt de destinació, li ho notificarem per correu electrònic.
19.3.3 Tret que li donem el Nostre permís previ exprés, per motius de seguretat té prohibit fer funcionar a bord qualsevol equip electrònic de transmissió o dispositius similars, excepte audiòfons o marcapassos cardíacs. Qualsevol dispositiu no transmissor o dispositiu transmissor en què es pugui desconnectar aquesta funció pot ser usat durant el Vol. Els dispositius transmissors es poden fer servir quan les portes de l'avió estan obertes i inclouen, sense limitació, ràdios i enregistradores portàtils, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, reproductors de casset, CD, DVD i MP3, jocs electrònics, joguines de radiocontrol i walkie-talkies. Malgrat que no es permeten a bord generadors químics d'oxigen, sí que permetem portar a bord petites ampolles d'aire o oxigen comprimit o concentradors d'oxigen amb bateria (d'acord amb limitacions de dimensions). Per obtenir més informació sobre els dispositius aprovats a bord, consulti l'Article 10. (Passatgers amb necessitats especials mèdiques, sanitàries i discapacitats).
19.3.4 Se li permet portar begudes calentes a bord (incloent-hi cafè o te comprats a l'aeroport) si porten tapa. Es pot portar alcohol a bord, però només se li permet consumir l'alcohol que hagi estat adquirit al bar a bord (consulti l'Article 18.1.5. (Conducta a bord i dret de rebutjar el transport. Requisits generals)).
19.3.5 No utilitzat

19.3.6 Si superes el límit d’equipatge de mà, se’t demanarà que presentis al taulell de lliurament d’equipatge o a la porta d’embarcament totes les bosses addicionals o de grandària superior a la permesa perquè es transportin a la bodega de l’avió. Se t’aplicarà un càrrec d’equipatge facturat per peça i tots els càrrecs per excés de pes aplicables per peça segons consta a Les nostres comissions i recàrrecs.

19.3.7 Si Vostè incompleix aquest requisit i descobrim que ha superat la seva franquícia d'Equipatge de Mà a la porta de sortida, a més de totes les comissions aplicables per Equipatge Facturat per peça, també se li carregaran comissions per excés de pes per peça més una comissió d'Equipatge en porta per peça segons consta a Les Nostres comissions i recàrrecs. En aquest cas, les seves bosses seran etiquetades com a Equipatge Facturat i es col•locaran a la bodega de l'avió.
19.4 Equipatge Facturat
19.4.1 L'Equipatge Facturat ha de portar el seu nom o una altra identificació personal fixada d'una manera segura.
19.4.2 Quan se'ns lliura l'Equipatge Facturat, el prenem en custòdia i emetem una Taló d’Identificació d’Equipatge per a cada peça d'Equipatge Facturat.
19.4.3 Amb subjecció a qualsevol drets del passatger aplicables de conformitat amb qualsevol lleis o normatives nacionals o internacionals en sentit contrari, l'Equipatge Facturat ha de ser transportat al mateix avió que Vostè, tret que per causes operatives o de seguretat necessitem transportar-lo en el següent Vol disponible, quan sigui possible, o en un Vol alternatiu. Si el seu Equipatge Facturat és transportat en un Vol posterior, l'hi lliurarem tan aviat com sigui raonablement possible llevat que la legislació aplicable exigeixi que Vostè sigui present al despatx duaner.
19.4.4 En general, cada peça individual d'Equipatge Facturat no hauria de superar les dimensions totals (és a dir, llarg + ample + alt) de 275 cm, excepte en el cas dels elements acceptats per al transport com a equipament esportiu (consulti més endavant l'Article 20.6. (Equipatge. Equipament Esportiu)). Qualsevol Equipatge Facturat que no encaixi en aquestes dimensions es considera Equipatge extragros. Posi's en contacte amb el Nostre Equip d'Atenció al Client per sol•licitar consell sobre com ha de transportar aquesta peça.

19.4.5 S’haurà d’abonar una taxa per cada element d’equipatge facturat. Pots adquirir el dret de portar fins a tres articles d’equipatge facturat per passatger durant el procés de reserva. La tarifa en línia aplicable es mostrarà durant el procés de reserva quan indiquis que vols viatjar amb equipatge facturat. Et resultarà més econòmic adquirir l’opció d’equipatge facturat en línia que a l’aeroport. Si decideixes afegir equipatge facturat a la teva reserva després de realitzar-la, pots fer-ho en línia o mitjançant el Servei d’atenció al client fins a dues hores abans de l’hora de sortida prevista per al teu vol abonant les tarifes en línia aplicables per a l’equipatge facturat. Si adquireixes l’equipatge facturat durant el procés de reserva en línia, aquesta opció s’aplicarà a tots els vols de la teva reserva. Per afegir equipatge facturat en vols específics de la mateixa reserva hauràs de fer-ho directament a l’aeroport. Per poder transportar més de tres articles d’equipatge facturat per passatger, contacta el nostre Servei d’atenció al client.

19.4.6 Si decideixes viatjar amb equipatge una vegada a l’aeroport o, si fos el cas, menys de dues hores abans de la sortida prevista del vol, hauràs d’abonar l’equipatge facturat a una tarifa més elevada que si l’haguessis adquirit en línia o mitjançant el Servei d’atenció al client. Pots trobar les taxes que s’apliquen a Les nostres comissions i recàrrecs.

19.4.7 El pagament del càrrec corresponent li permet transportar 15 o 23 kg per cada article d’equipatge facturat que transporti, en funció del producte seleccionat.

19.4.8 Si el teu equipatge facturat sobrepassa el límit permès, pots adquirir pes addicional previ pagament d’un càrrec per excés de pes per kilogram, fins a un màxim de 32 kg per article d’equipatge facturat segons les tarifes estipulades a Les nostres comissions i recàrrecs (consulta també l’Article 19.10 [Equipatge, càrrecs per excés de pes]).

19.4.9  Si viatges amb altres passatgers en la mateixa reserva, pots compartir o distribuir el límit del teu equipatge facturat amb altra persona de la mateixa reserva. No obstant això, només tindràs dret a transportar un màxim de 23 kg per article d’equipatge facturat pagat.

19.4.10 Si viatja amb altres passatgers en la mateixa reserva, pot compartir o distribuir el límit del seu equipatge facturat amb una altra persona de la mateixa reserva. No obstant això, només tindrà dret a transportar un màxim de 23 kg per cada passatger que hagi pagat l’equipatge facturat.
19.4.11 Vostè no ha d'incloure al Seu Equipatge Facturat elements fràgils o peribles, diners, joies, metalls preciosos, argenteria, ordinadors, dispositius electrònics, instruments negociables, valors o altres objectes de valor, documents comercials, passaports i altres documents o mostres d'identificació, i no acceptem responsabilitat per ells llevat el que especifica l'Article 16.5.3. (Equipatge. Danys a l'Equipatge).
19.4.12 Els elements de noli o càrrega no es poden acceptar com a Equipatge Facturat del passatger.
19.5 Instruments musicals
Es pot acceptar el transport d'alguns instruments musicals a la cabina. Consulti les Nostres normes per obtenir més informació sobre el transport d'instruments musicals.
19.6 Equipament Esportiu
Per tal de poder-lo considerar «Equipatge d'Equipament Esportiu», l'Equipatge ha de contenir com a mínim un element d'equipament esportiu que consti a la nostra llista aprovada. Consulti les Nostres normes per obtenir més informació sobre el transport d'equipament esportiu, incloent-hi la Nostra llista aprovada.
19.7 Bicicletes
El transport de bicicletes està subjecte al càrrec d'Equipament Esportiu. Les bicicletes han d'anar empaquetades d'una manera apropiada. Consulti les Nostres normes per obtenir més informació sobre el transport de bicicletes.
19.8 Incompliment de les Nostres polítiques d'Equipatge
Si incompleix alguna de les Nostres polítiques relatives al transport d'Equipatge de Mà, Equipatge Facturat, instruments musicals, equipament esportiu o bicicletes, Ens reservem el dret de denegar-li el viatge sEnse pagar-li cap compensació. Això inclou qualsevol incompliment per part seva en el pagament de la comissió d'equipament esportiu, les comissions per excés de pes i/o si no pot fer el pagament de les comissions d'Equipatge a la porta abans de completar l'embarcament.

19.9 Càrrecs d’equipatge no reemborsables

Els càrrecs d’equipatge no són reemborsables una vegada abonats, encara que no tinguis excés de pes; viatgis amb equipatge facturat, equipament esportiu, instrument(s) musical(s) o bicicletes; o cancel·lis el teu vol tal i com es descriu a l’Article 6 (Reembossaments i càrrecs de cancel·lació).

19.10 Càrrecs per excés de pes

De forma general, es permet que tots els passatgers viatgin amb equipatge facturat que sobrepassi el límit permès fins a un màxim de 32 kg per peça d’equipatge, previ pagament d’un càrrec per excés de pes que podràs trobar a Les nostres comissions i recàrrecs tal com s’especifica a l’Article 20.4 (Equipatge, equipatge facturat). Pots adquirir pes addicional durant el procés de reserva, en línia a El meu easyJet o a l’aeroport.

19.12 Elements no acceptables com a Equipatge
Vostè no ha d'incloure al Seu Equipatge i Nosaltres podem rebutjar acceptar Equipatge que contingui el següent:
(a) Articles que no estiguin empaquetats adequadament en maletes o altres contenidors apropiats amb la finalitat d'assegurar un transport segur fent servir les cures ordinàries durant els serveis de terra;
(b) Els elements enumerats com a inacceptables als Articles 19.4.9, 19.4.10 i 19.4.13 (Equipatge Facturat).
(c) Mercaderies perilloses, excepte el que disposa l'article 20. Mercaderies perilloses;
(d) Els articles el transport dels quals està prohibit per les lleis, normatives o ordres aplicables de qualsevol estat al qual o des del qual es voli;
(e) Els elements que no són adequats per al transport per causa del pes, les dimensions o la forma (inclosos elements fràgils o peribles);
(f) Animals vius, excepte el que disposa a aquest efecte l'Article 21. (Transport d'animals vius).
(g) Restes humanes, excepte el que disposa l'Article 22. (Transport de restes humanes).
19.13 Dret de registre
19.13.1 Per motius de seguretat, podem requerir-li que permeti un registre, de rajos X o d'un altre tipus d'escàner (incloent-hi un escàner corporal), a la Seva persona i/o al Seu Equipatge, i el Seu Equipatge pot ser registrat o haver estat registrat en la seva absència si Vostè no està disponible (fins i tot trencant els tancaments del dit Equipatge) a fi de determinar si Vostè està en possessió de qualsevol element descrit a l'Article 19.12. (Equipatge. Elements no acceptats com a Equipatge), o si el seu Equipatge el conté.
20.13.2 Si no està disposat a complir el requisit que s'estableix al punt 19.13.1, podem rebutjar, sense reembossament o cap altra responsabilitat amb Vostè, transportar-lo a Vostè o al Seu Equipatge. En cas que un registre o escaneig li provoqui danys, o els rajos X o l'escàner causin danys al Seu Equipatge, no som responsables d'aquests danys si no es deuen a la nostra culpa o negligència.
19.13.3 Si se li requereix, ha d'assistir a la inspecció del Seu Equipatge, tant de l'Equipatge de Mà com de l'Equipatge Facturat, per part dels agents de duanes o altres funcionaris del Govern. No som responsables davant de Vostè per qualsevol pèrdua o dany que Vostè pateixi per l'incompliment per part Seva d'aquest requisit, llevat que es degui a la nostra negligència.

20 Mercaderies perilloses

20.1 No s'accepta transportar a la bodega o al compartiment de cabina, sense el Nostre consentiment previ exprés, els elements que puguin posar en perill l'avió o les persones o els béns a bord de l'avió, com els especificats a la Normativa de mercaderies perilloses de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) i l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), incloent-hi, sense limitació, ampolles de gas, líquids i sòlids inflamables, verins, material radioactiu, corrosius, armes de foc i explosius. Consulti les Nostres normes per obtenir més informació sobre mercaderies perilloses.

20.2 Si tens dubtes sobre quins articles pots dur a la cabina de l’avió o a la bodega o on has de dur determinats articles, truca’ns abans de fer el viatge o quan arribis, vés al taulell de vendes o d’atenció al client a l’aeroport.

21 Transport d'animals vius

Està prohibit transportar animals vius (incloent-hi mascotes, insectes, rèptils o qualsevol altre tipus d'animal de granja) en qualsevol lloc de l'avió, tant a la cabina com a la bodega, en qualsevol circumstància, amb l'excepció del transport de gossos guia o de gossos d'assistència (consulti l'Article 10. (Passatgers amb necessitats especials: mèdiques, sanitàries i discapacitats)).

22 Transport de restes humanes

easyJet no accepta transportar restes humanes en cap ruta. Tanmateix, es permet el transport de cendres humanes sempre que Vostè disposi d'una còpia del certificat de defunció i del certificat de cremació, com a Passatger en possessió de les cendres. Vostè s'ha d'assegurar que les cendres humanes estan empaquetades de manera segura en un contenidor segellat apropiat, que s'hauria d'incloure en la franquícia d'Equipatge de Mà.

23 Lloguer de Vehicle

Pel que fa als Termes i Condicions relatius al Lloguer de Vehicles per mitjà d'easyJet, consulti la nostra pàgina de Lloguer de Vehicles.

24 Vacances

Per a consultar els Termes i condicions d’easyJet holidays, segueixi aquest enllaç per a residents del Regne Unit.

Per a consultar els Termes i condicions d’easyJet holidays, segueixi aquest enllaç per a residents de Suïssa (francès i alemany).

Per a consultar els Termes i condicions d’easyJet holidays, segueixi aquest enllaç per a residents d’Espanya.

Per a consultar els Termes i condicions d’easyJet holidays, segueixi aquest enllaç per a residents d’Itàlia.

Per a consultar els Termes i condicions d’easyJet holidays, segueixi aquest enllaç per a residents d’Alemanya.

Per a consultar els Termes i condicions d’easyJet holidays, segueixi aquest enllaç per a residents de França.

Per a consultar els Termes i condicions d’easyJet holidays, segueixi aquest enllaç per a residents dels Països Baixos

 

25 Promesa de tarifa (Només membres d’easyJet Plus i del Flight Club)

25.1 La promesa de preu i aquest article 25 només s’apliquen a titulars de la targeta d’easyJet Plus! i a membres del Flight Club. Si Vostè, o el Reservant en nom seu, ha fet una Reserva directament per mitjà de la Pàgina Web i, posteriorment, Vostè o el Reservant troba que hi ha disponibles tarifes més baixes (una vegada se sumen totes les comissions i els recàrrecs aplicables) per al mateix Vol d'easyJet, se li reembossarà la diferència mitjançant un val de crèdit per a futurs Vols d'easyJet. L'única excepció a aquesta «promesa de tarifa» és si les tarifes més baixes s'ofereixen com a part d'una oferta promocional que es llança després que Vostè hagi adquirit el Vol. Per evitar dubtes, aquest Article 26 no s'aplica a cap Reserva efectuada en nom Seu per part de sistemes de reserva de tercers autoritzats (per exemple, agències de viatges, screen scrapers) o a través del centre d'atenció telefònica d'easyJet.

 
25.2 Cada Vol es tracta per separat. Aquest val de crèdit és vàlid per al seu ús en Reserves efectuades els sis mesos posteriors a la data d'emissió del dit val de crèdit. El val de crèdit caduca a la mitjanit de la data de venciment i la validesa del val de crèdit no es pot ampliar.
25.3 Per poder optar a un reembossament, la tarifa més baixa encara ha d'estar disponible per a la venda en el moment en què es fa la reclamació al Nostre Equip d'Atenció al Client i ha de ser per a la mateixa data, destinació i número de Vol que la Reserva efectuada.
25.4 Si la Seva petició de «promesa de tarifa» és respecte d'una Reserva que ha estat subjecta a una petició de «Canvi de Vol» o de «Canvi de Nom» (consulti l'Article 8. (Canvis de nom)), i l'Article 9. (Canvis de Vol i Tarifes flexibles («easyJet Flexi»)), easyJet només considera el Tarifa total (incloses totes les comissions i recàrrecs aplicables) a la Reserva original com a punt de referència per a la «comparació de tarifes», no la suma de la Tarifa total pagada a la Reserva inicial més les comissions i els recàrrecs addicionals que hi hagi com a resultat del canvi de nom o el canvi de Vol. Tots els càrrecs de canvi i les comissions per canvi de nom no són reembossables.
25.5 Les reclamacions efectuades en relació amb aquesta «promesa de tarifa» s'han de fer per telèfon al nostre Equip d'Atenció al Client. No s'accepten reclamacions per fax, carta o correu electrònic.

26 Protecció de dades

26.1 easyJet controla les formes i els motius pels quals tractem les Teves dades personals, així com els propòsits de la llei de protecció de dades que se’ns aplica, com ara el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades o RGPD). 
26.2 Tractem les Teves dades personals d’acord amb la nostra Política de privadesa. Per obtenir més informació sobre les dades personals que recopilem sobre Tu, com les protegim, com i per què les tractem, a qui les revelem i quins són els teus drets de protecció de dades, consulta la Nostra Política de privadesa íntegra que trobaràs al lloc web www.easyJet.com
 

27 Informació Anticipada del Passatger

27.1 Com a resultat de la legislació introduïda per la Unió Europea, quan viatja entre determinats països d'Europa i països adjacents, easyJet ha de proporcionar Informació Anticipada del Passatger (API) a alguns aeroports de destinació abans del seu Vol.
27.2 Si aquesta informació és necessària, l'informarem d'aquest requisit i de com Ens ha de facilitar aquesta informació. Haurà de facilitar-nos aquesta informació amb més de dues hores d’antelació a la sortida prevista del seu Vol. El fet que el Transportista faciliti aquesta informació als aeroports de destinació no implica cap acceptació o que Vostè compleixi els requisits per entrar en qualsevol estat o territori (consulti l'Article 13. (Documentació i altres requisits)).

28 Assegurança

Una Reserva no està coberta per cap pla de protecció financera. Vostè s'hauria d'assegurar que disposa d'una cobertura d'assegurança adequada per a tot el Seu viatge, inclosa la cobertura del valor del Seu Equipatge (incloent-hi el contingut).

29 Elecció de dret i jurisdicció

Llevat que el Conveni o qualsevol llei, normativa governamental, ordre o requisit aplicable estipuli el contrari: (a) aquests Termes i Condicions i qualsevol transport que acceptem facilitar-li (respecte de Vostè i/o del seu Equipatge) es regeixen per les lleis d'Anglaterra i Gal•les, i
(b) qualsevol disputa entre Vostè i Nosaltres relativa a dit transport o relacionada amb el dit transport per qualsevol motiu està subjecta a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals d'Anglaterra i Gal•les. «Jurisdicció no exclusiva» significa que Vostè pot presentar una demanda contra easyJet en una jurisdicció fora dels tribunals d'Anglaterra i Gal•les.

30 Posi's en contacte amb Nosaltres

30.1 L'adreça de l'Equip d'Atenció al Client per a tots els Vols d'easyJet és:
Equip d'Atenció al Client easyJet Airline Company Limited Hangar 89 London Luton Airport Luton Bedfordshire LU2 9PF
30.2 Vostè pot posar-se en contacte amb el nostre Equip d'Atenció al Client si Vol parlar amb algú del Nostre Equip d'Atenció al Client.

 

11.2.3 
Acceptem menors que viatgin en grups de 10 persones o més, sempre que es compleixi la proporció mínima d’un (1) adult per cada deu (10) menors. En aquests casos, es considera adult qualsevol persona a partir de 16 anys. Tots els menors han d’enregistrar-se en la reserva com a tals per motius de seguretat, com ara, el lloc on hauran de seure a l’avió ells, i per extensió, el pares o tutors.
​​