Menú principal

Protecció ATOL

Els vols i els cotxes que es reservin conjuntament estaran protegits per ATOL.


Bones notícies: ara, en reservar un vol i un vehicle conjuntament, obtindràs protecció d’ATOL com si la reserva fos un paquet vacacional.

Què és la protecció ATOL?

La llicència de proveïdors de viatges aeris–“ (Air Travel Organisers Licence, ATOL)’ vol dir que si una companyia deixa d’operar ”(per exemple, si entra en fallida),– el viatger estarà protegit front una pèrdua de diners o de quedar-se a l’estranger sense cap vol de tornada.

Per llei, tots els vols i vehicles reservats conjuntament estan coberts per ATOL. Per això, si res ens passés a nosaltres, us podem garantir que podreu acabar el vostre viatge i arribar a casa o, ’ si encara no havíeu iniciat el viatge, – rebre un reemborsament complet.

I ara la lletra petita: Drets destacats sota la Directiva (UE) 2015/2302:


 • Els viatgers rebran tota la informació imprescindible sobre el paquet de viatge abans de formalitzar el contracte de compra.

 • Sempre hi haurà almenys un proveïdor que assumeixi la responsabilitat de garantir l’acompliment de tots els serveis de viatge inclosos al contracte.

 • Els viatgers rebran un número de telèfon d’emergència o informació d’un punt de contacte a qui dirigir-se per comunicar-se amb l’organitzador o l’agència de viatges. Podeu posar-vos en contacte amb easyJet per telèfon, correu electrònic o xat web. Per a més informació, visiteu la pàgina de contacte

 • Els viatgers podran cedir el paquet a una altra persona amb un preavís raonable i es responsabilitzaran de qualsevol cost addicional derivat.

 • El preu del paquet sols es podrà incrementar si augmenten determinats costs (per exemple, el preu de la benzina) i si aquesta possibilitat es contempla al contracte, i en qualsevol cas almenys vint dies abans de l’inici de l’activitat. Si l’augment del preu supera el 8 % del preu del paquet, el viatger podrà rescindir el contracte. Si l’organitzador es reserva el dret a una pujada de preu, el viatger tindrà dret a una reducció en el preu si hi hagués una disminució dels costs en qüestió.

 • Els viatgers podran rescindir el contracte sense pagar cap comissió per cancel·lació i tindran dret al reemborsament complet de qualsevol pagament si qualsevol dels elements essencials del paquet de vacances, excepte el preu, han canviat de manera significativa. Si l’organitzador responsable del paquet vacacional el cancel·la abans de l’inici de l’activitat, els viatgers tindran dret a un reemborsament i una indemnització quan correspongui.

 • Els viatgers podran cancel·lar el contracte abans de l’inici de l’activitat sense haver d’abonar cap penalització en cas que es donin circumstàncies excepcionals, com ara si hi ha problemes seriosos de seguretat a la destinació que podrien afectar el transcurs del viatge.

 • Així mateix, en qualsevol moment abans de l’inici del paquet vacacional, els viatgers podran cancel·lar el contracte a canvi d’abonar una penalització adequada i justificada.

 • Si havent començat ja l’activitat no es poden proveir elements importants del paquet d’acord amb el contracte signat, s’hauran de posar a disposició del viatger alternatives adients sense que això suposi cap cost addicional. Els viatgers podran cancel·lar el contracte sense haver d’abonar cap penalització en cas que els serveis no s’hagin realitzat d’acord amb el contracte i això hagi afectat de manera significativa el transcurs del viatge sense que l’organitzador hagi solucionat el problema.

 • A més a més, els viatgers també tindran dret a una reducció en el preu o una indemnització per danys i perjudicis en cas que els serveis contractats no s’hagin dut a terme correctament o de cap manera.

 • L’organitzador haurà de proporcionar assistència si el viatger té alguna dificultat.

 • Si l’organitzador o, en alguns estats membres el minorista, entrés en fallida, els pagaments es reemborsaran. Si l’organitzador o, quan sigui escaient, el minorista, entrés en fallida desprès de l’inici del paquet vacacional i el transport hi estigués inclòs, la repatriació dels viatgers estarà garantida. Nosaltres (easyJet Airline Company Limited) hem contractat protecció front a fallida sota l’esquema ATOL, gestionat per l’Autoritat d’Aviació Civil britànica (Civil Aviation Authority, CAA). Els viatgers es podran posar en contacte amb la CAA si se’ls hi denega un servei per la nostra fallida a través d’aquesta informació de contacte.

Informació de contacte de la CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
Telèfon d’assistència d’ATOL: +44 020 7453 6350
Lloc web: www.atol.org.uk
La Directiva (UE) 2015/2302 transposada a la legislació britànica es pot consultar aquí (ancoratge)