Menú principal

Compromís de distribució

1. Introducció

easyJet no impedeix que els distribuïdors externs reservin seients als vols d'easyJet amb finalitats comercials. Tanmateix, només se'ls permet fer-ho si respecten en tot moment aquest Compromís de distribució i els termes de les Normes d’ús. El Compromís de Distribució estableix la política d'easyJet per a la revenda de productes i serveis d'easyJet per part d'operadors comercials externs (Distribuïdors) als seus clients finals (Clients). S'aplica a qualsevol Distribuïdor que utilitzi dades relacionades amb els vols d'easyJet (que poden incloure tarifes, horaris, disponibilitat de seients, productes i serveis addicionals i detalls de reserva) (“Dades d'easyJet”) amb la finalitat de mostrar, anunciar, reservar, vendre o gestionar qualsevol producte o servei d'easyJet.

Els termes establerts en aquest Compromís de distribució són crítics a causa de les característiques tècniques dels productes i serveis d’easyJet i la importància de mantenir la integritat de la marca i la xarxa d’easyJet. També garanteix que tant easyJet com el Distribuïdor siguin capaços d'oferir l'experiència més segura i integrada per al Client (inclosos determinats avantatges per a clients que els Distribuïdors poden oferir als seus Clients). El Compromís de Distribució garanteix unes condicions de competència justa i equitativa per a tots els Distribuïdors.

Qualsevol Distribuïdor que actuï il·legalment i/o infringeixi les Normes d’ús d'easyJet o el Compromís de distribució (incloent la recopilació, extracció, reproducció, reutilització o visualització de Dades d'easyJet per qualsevol mitjà, com ara l'ús de programari de ‘screen scraping’ o qualsevol altre mitjà automatitzat que s'utilitzi per a extreure dades, com ara un programa, robot, rastrejador web, aranya, mineria de dades, trawling o un altre programari, procés o programa de "screen scraping") erosiona perillosament el nivell de protecció que s’ofereix als passatgers d'easyJet i subverteixen els seus drets en virtut de les lleis del Regne Unit i de la UE. Qualsevol incompliment real o sospita d’incompliment del Compromís de Distribució pot comportar la restricció, la suspensió o la finalització de l'accés dels Distribuïdors a les Dades d'easyJet i/o la cancel·lació de les reserves de vols d'easyJet fetes per un Distribuïdor. easyJet pot demanar als Canals aprovats que implementin aquesta acció.

easyJet pot modificar el Compromís de distribució de tant en tant, sense previ avís, modificant aquesta pàgina. El Compromís de Distribució modificat entrarà en vigor a partir de la data en què es publiqui al nostre lloc web (aquesta data s'indica a la part inferior d'aquesta pàgina). El teu ús continuat del lloc web/Canals/serveis suposarà la teva acceptació del Compromís de distribució modificat.

2. Accés a Dades d’easyJet

Els Distribuïdors:

(a) Només poden accedir a Dades d’easyJet:

(i) Mitjançant un Canal aprovat d'easyJet que hagi subscrit un acord d'API amb easyJet; o

(ii) directament a través de l'API d'easyJet, si el Distribuïdor té un acord d'API directe amb easyJet.

(b) No poden utilitzar el lloc web d'easyJet si no ho permet expressament easyJet per escrit;

(c) No poden recopilar, extreure, reproduir, reutilitzar o mostrar Dades d'easyJet per cap mitjà, com ara l'ús de programari de ‘screen scraping’ o qualsevol altre mitjà automatitzat utilitzat per extreure dades com ara un programa, robot, rastrejador web, aranya, mineria de dades, trawling o un altre programari, procés o programa de "screen scraping"; i

(d) Si el Distribuïdor:

(i) Accedeix a les Dades d'easyJet mitjançant un Canal aprovat, només utilitzarà les Dades d'easyJet d'acord amb les instruccions específiques que li hagi proporcionat el Canal aprovat corresponent; o

(ii) ha subscrit un Acord d’API directe, només utilitzarà les Dades d'easyJet d'acord amb aquest Acord d’API directe.

Consulta la llista de Canals aprovats d'easyJet.

Les restriccions contingudes en aquesta secció 2 només s'apliquen en la mesura que ho permeti la llei.

3. Preus i informació

Els Distribuïdors:

(a) Han de proporcionar enllaços clars durant el procés de reserva als Termes i Condicions i la Política de privadesa d'easyJet i assegurar-se que els Clients acceptin aquestes condicions abans de completar la reserva;

(b) Han de mostrar sempre preus clars i transparents, inclosos els càrrecs no opcionals, en tots els passos de la reserva. Qualsevol càrrec addicional imposat pel Distribuïdor (incloent, entre d'altres, qualsevol tarifa de reserva o servei per a vols i/o serveis addicionals, com ara seients, maletes, canvis de nom i data), s'ha d'identificar clarament com una tarifa addicional al vol d'easyJet cobrada pel Distribuïdor;

(c) S’ha d’assegurar que els preus que es mostrin al Client compleixen totalment totes les lleis locals aplicables a tots els canals de màrqueting, inclosos els llocs web dels propis Distribuïdors, els metacanals i qualsevol altre canal a través dels quals s'anunciï el Distribuïdor;

(d) Ha de mostrar els preus correctes als Clients per als bitllets d'adults, nens i nadons, respectivament;

(e) Ha d’indicar clarament els límits d’equipatge de mà i facturat, tal com es detalla a la Pàgina de preguntes freqüents sobre equipatge, als Clients en el moment de fer la reserva; i

(f) Ha d’obtenir una adreça de correu electrònic vàlida del Client i enviar un correu electrònic a aquesta adreça de Client confirmant la seva reserva tan bon punt es confirmi el pagament.

4. Dades de contacte del Client i Servei d’atenció al client

Els Distribuïdors han de (subjecte a les excepcions de (i) a (v) següents):

(a) Enviar l'adreça de correu electrònic i el número de telèfon mòbil dels Clients a easyJet mitjançant l'API tan bon punt s'hagi fet la reserva. Això és per garantir que easyJet pugui contactar amb el passatger en qüestió en relació amb qualsevol alteració del vol; i

(b) Enviar ràpidament tota la informació rellevant addicional del Client a easyJet mitjançant l'API.

El Distribuïdor només pot enviar les seves pròpies dades de contacte en lloc de les del Client amb el consentiment previ per escrit d'easyJet i sempre que el Distribuïdor:

(i) Ofereixi Servei d’atenció al client les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per poder contactar directament amb el Client segons les instruccions d'easyJet en cas d'alteració; el servei s'ha de garantir mitjançant un número de telèfon gratuït o amb una tarifa local estàndard i/o a través del web.

(ii) Garanteixi l'exactitud de les dades personals o qualsevol altra informació subministrada sobre els passatgers que viatgen.

(iii) S’asseguri que tots els passatgers que viatgen siguin informats ràpidament de tots els detalls rellevants de la seva reserva; incloent-hi, entre d'altres, les declaracions que s'estableixen a la Política de privadesa d'easyJet, còpies de les confirmacions de reserva, informació sobre el vol, informació sobre canvis d'horari, cancel·lacions o altres interrupcions, etc.

(iv) Avisi easyJet, en el moment de fer la reserva o en qualsevol moment fins a 48 hores abans de la sortida del vol, de si algun passatger que viatja necessita assistència especial o si ja no és necessària una assistència especial sol·licitada prèviament.

(v) S’asseguri que easyJet sigui informat immediatament de qualsevol sol·licitud dels passatgers, incloses reclamacions o queixes de passatgers, i que, quan els passatgers que viatgen tinguin dret a un reemborsament del cost del bitllet, aquests reemborsaments es processin d'acord amb la secció [5].

5. Reemborsaments a tercers

Qualsevol reemborsament degut d'easyJet als Clients es realitzarà amb el mètode de pagament original. Quan un Distribuïdor hagi comprat un vol en nom d'un Client, easyJet pagarà qualsevol reemborsament degut al Distribuïdor de manera oportuna. Aleshores, el Distribuïdor haurà de reemborsar al Client en nom d'easyJet en un termini de [2] dies hàbils des de la recepció dels fons pertinents d'easyJet.

Quan un Client hagi fet una reserva amb un tercer que hagi participat en una conducta prohibida per la Secció 2, easyJet permetrà als Clients sol·licitar un reemborsament a easyJet directament.

6. Facturació en línia

Els distribuïdors han d'informar el Client de la necessitat de realitzar la facturació en línia i proporcionar la informació anticipada del passatger abans de la sortida, si escau. Els distribuïdors no poden facturar en nom dels clients (tampoc mitjançant l'ús de cap procés automatitzat).

7. Directiva ATOL sobre protecció i paquets vacacionals

Els Distribuïdors només poden vendre productes i serveis d'easyJet als Clients d'acord amb la Normativa ATOL i la Normativa sobre paquets vacacionals del Regne Unit o les normatives equivalents del país on es realitzi la venda, quan siguin aplicables.

Pel que fa a les vendes al Regne Unit, els Distribuïdors només poden vendre productes i serveis d’easyJet quan les seves reserves estiguin protegides mitjançant ATOL pel Distribuïdor. Quan la protecció mitjançant ATOL no sigui necessària segons la normativa, el Distribuïdor ha d'indicar clarament a la confirmació de reserva: “Aquesta venda no està protegida per ATOL”.

8. Vols punt a punt

Tal com s'estableix a l'article 16 dels Termes i condicions d'easyJet, easyJet és una línia aèria punt a punt i no operem connectant ni “a través de bitllets” per als nostres vols o els vols d’altres línies aèries.

Quan els Distribuïdors decideixin vendre vols d'easyJet en combinació amb altres vols (d’easyJet o altres operadors), els Distribuïdors han de revelar clarament al Client en el moment de fer la reserva que easyJet no garanteix ni accepta la responsabilitat de l'assistència als Clients amb reservat en vols de connexió, d'autotransferència, interlínia o combinats d'una altra manera (“Vols de connexió”). En funció de l'acord contractual entre els Distribuïdors i els seus Clients, el Distribuïdor o el Client segueixen sent responsables d'assegurar-se que el Client compleixi tots els requisits de facturació, equipatge i documentació de viatge per als Vols de connexió. Per evitar dubtes, easyJet no tindrà en cap circumstància cap responsabilitat per les pèrdues o danys que pugui patir un Client (o qualsevol persona que reclami en nom de o a través d'un Client) en relació amb els Vols de connexió, fins i tot, entre d'altres, si el Client perd la connexió al vol següent.

9. Paquet vacacional

Quan un Distribuïdor decideixi vendre vols d’easyJet en combinació amb altres productes o serveis de tercers (com ara hotels o lloguer de cotxes) d'acord amb la normativa ATOL i la normativa sobre paquets vacacionals al Regne Unit o la normativa equivalent del país on es faci la venda (“Serveis addicionals”), easyjet no tindrà en cap circumstància cap responsabilitat per les pèrdues o danys que pugui patir un Client (o qualsevol persona que reclami en nom de o a través d’un Client) en relació amb la prestació d'aquests Serveis addicionals. Els Distribuïdors han de revelar clarament al Client en el moment de fer la reserva que easyJet no garanteix ni accepta la responsabilitat de l'assistència als Clients per a cap Servei addicional i el Distribuïdor i/o el Client seguiran sent responsables de tots els requisits relacionats amb els Serveis addicionals. Per evitar dubtes, easyJet no tindrà en cap circumstància cap responsabilitat per les pèrdues o danys que pugui patir un Client (o qualsevol persona que reclami en nom de o a través d'un Client) en relació amb els Serveis addicionals.

10. “easyJet” i marques “easy”

La marca “easyJet” l’ha concedida sota llicència a easyJet easyGroup Limited (“easyGroup”) i, per tant, el Distribuïdor ha de complir les instruccions d'easyJet o easyGroup en relació amb la marca “easyJet ”o qualsevol altra marca “easy” registrada. En particular, els Distribuïdors no poden:

(a) Utilitzar cap marca d'easyJet (inclosos logotips o marques comercials) tret que compleixi les Normes d’ús i tingui l’autorització d’easyJet i, en qualsevol cas, només per a la finalitat específica autoritzada i sempre d'acord amb les instruccions d'easyJet;

(b) Aparèixer en cap motor de cerca o lloc web de cap manera que pugui causar confusió al client o suggerir de cap manera que l'enllaç o la pàgina de destinació els proporciona easyJet (incloent-hi les URL mostrades o les pàgines de destinació que semblin ser proporcionades per easyJet); ni

(c) Infringir cap altre dret de propietat intel·lectual d'easyJet o d'easyGroup.

Les restriccions contingudes en aquesta secció 9(a) només s'apliquen en la mesura que ho permeti la llei.

11. Protecció de dades

Els Distribuïdors:

(a) Han de complir totes les normatives de protecció de dades aplicables en relació amb el tractament de qualsevol Dada d'easyJet; i

(b) Han de notificar immediatament a easyJet qualsevol incompliment real o sospita d’incompliment de la seguretat de les dades i proporcionar els detalls que raonablement pugui exigir easyJet sobre la naturalesa i les conseqüències probables d'aquest incompliment.

12. Incompliment d'aquest Compromís de Distribució

easyJet es reserva el dret d'emprendre accions en qualsevol moment contra qualsevol Distribuïdor que no compleixi, o que se sospiti que no compleix, aquest Compromís de Distribució, la qual cosa inclou impedir que el Distribuïdor accedeixi a les Dades d'easyJet i buscar tots els recursos disponibles per llei.

13. Legislació aplicable

Aquest Compromís de Distribució es regirà per les lleis d'Anglaterra i Gal·les. Els tribunals d'Anglaterra i Gal·les tindran jurisdicció exclusiva en relació amb aquest Compromís de Distribució (incloent-hi qualsevol reclamació o disputa).

Definicions

“Normes d’ús” significa les Normes d’ús d'easyJet disponibles a través del següent enllaç: https://www.easyjet.com/en/policy/acceptable-use

“Canal aprovat” significa un sistema de distribució global (GDS) o un agregador que ha subscrit un acord d'API amb easyJet. La llista de canals aprovats està disponible aquí: https://www.easyjet.com/en/business/approved-channels

“ATOL” significa la normativa ATOL i la normativa sobre paquets de viatges del Regne Unit o la normativa equivalent del país on es faci la venda.

“Dades d’easyJet” fa referència a les dades relacionades amb els vols d'easyJet, que inclouen, entre d'altres, tarifes, horaris, disponibilitat de seients, productes i serveis addicionals i detalls de reserves.

Cliente” significa el Client final directe del Distribuïdor, normalment el passatger, però també pot ser una persona que faci la reserva en nom del client final, com ara un pare o un co-passatger.

“Acord d’API directe” significa un acord d'API subscrit entre el Distribuïdor i easyJet que concedeix al Distribuïdor accés directe a les Dades d'easyJet

“Informació rellevant del Client” significa qualsevol informació del Client necessària per a completar la reserva i el procediment de facturació en línia, incloent-hi, entre d'altres, l'adreça de correu electrònic i el número de telèfon mòbil dels Clients que viatgen, la informació de pagament i qualsevol requisit especial d'assistència.

“Distribuïdor” significa qualsevol operador comercial extern que revengui productes i serveis d’easyJet als Clients

Versió: Desembre del 2021

S’ha produït un error.


Ho sentim, però alguna cosa ha anat malament. Torna-ho a provar o posa’t en contacte amb nosaltres si aquest problema persisteix.


Pots consultar els nostres números de telèfon locals aquí.


Si ja has enviat una sol·licitud de reemborsament en línia i vols fer el seguiment del seu estat, fes clic aquí.