Menú principal

Mercaderies perilloses

Es consideren articles perillosos aquells objectes o substàncies que puguin suposar un risc per a la salut, la seguretat, els béns o el medi ambient quan es transporten per aire.

easyJet no transporta articles perillosos en cap dels seus avions excepte en els casos descrits a continuació.

Consulta la taula següent per a més informació sobre articles:

 • que només es poden transportar a l’equipatge de mà,
 • que s’han de transportar a l’equipatge facturat,
 • que no està permès transportar.

Article

Equipatge de mà

Equipatge facturat

Petits cilindres d’oxigen o aire gasós necessaris per a ús mèdic. El cilindre no pot superar els 5 kg de pes brut.

Oxigen líquid. Unitats amb oxigen líquid refrigerat.Dispositius estabornidors. Dispositius dissenyats específicament per estabornir o immobilitzar, inclosos:
 • dispositius de descàrregues elèctriques, com defenses, pistoles o porres elèctriques,
 • dispositius per estabornir i matar bestiar,
 • substàncies químiques, gasos i esprais irritants i incapacitants, com gas pebre, esprais de pebre, gas lacrimogen, esprais d’àcid i esprais repel·lents d’animals.


Maletins de seguretat, caixes de seguretat, bosses de diners, etc., que incloguin articles perillosos, com ara bateries de liti i/o material pirotècnic.Munició per a ús esportiu empaquetada de manera segura en una quantitat inferior a 5 kg de pes brut per persona per a ús personal, exclosa la munició amb projectils explosius o incendiaris. Els límits permesos per a més d’un passatger no es poden agrupar en un o més paquets.Pistoles, armes de foc i altres dispositius que disparin projectils. Dispositius que es puguin utilitzar, o sembli que es puguin utilitzar, per provocar ferides greus en disparar un projectil, com ara:
 • armes de foc de tot tipus, com ara pistoles, revòlvers, rifles, escopetes,
 • pistoles de joguina, rèpliques i imitacions d’armes de foc que es puguin confondre amb armes reals,
 • components d’armes de foc, excloses les mires telescòpiques,
 • armes d’aire comprimit i CO2, com ara pistoles, rifles, escopetes de perdigons i pistoles de balins,
 • pistoles de bengales i pistoles de sortida,
 • arcs, ballestes i fletxes,
 • arpons i fusells submarins,
 • tiradors i catapultes.

Consulta la secció separada que es mostra a continuació sobre armes de foc.

Fogonets i recipients de combustible que hagin contingut combustible inflamable líquid es poden transportar si s’ha buidat completament el combustible líquid del dipòsit de combustible del fogonet/recipient de combustible i s’han adoptat les mesures corresponents per eliminar el perill.


Consulta la Nota 1
Diòxid de carboni sòlid (gel sec), en quantitats que no superin els 2,5 kg per passatger, quan es faci servir per empaquetar productes peribles que no estiguin subjectes a aquesta normativa, sempre que l’embalatge permeti l’alliberament del gas de diòxid de carboni.


Consulta la Nota 2
Dispositius d’ajuda a la mobilitat (com cadires de rodes) que funcionin amb bateries humides a prova de vessament per a ús de passatgers amb mobilitat reduïda, ja sigui per discapacitat, salut, edat o un problema temporal de mobilitat (p. ex., una cama trencada).

1. L’operador ha de verificar que:
a. La bateria estigui ben subjecta al dispositiu d’ajuda a la mobilitat.
b. Els borns de la bateria estiguin protegits de curtcircuits (p. ex., dins d’un contenidor de bateries).
c. Els circuits elèctrics estiguin aïllats. Per fer-ho, es pot activar el mode de conducció (és a dir, mode de roda lliure desactivat), comprovar si el dispositiu d’ajuda a la mobilitat s’encén i, en cas que s’encengui, veure si en utilitzar la palanca de control el dispositiu es mou. També s’ha de verificar que els circuits de sistemes motoritzats suplementaris, com ara els seients, estiguin desconnectats per evitar que es puguin posar en funcionament de forma involuntària (p. ex., separant els connectors dels cables). No es podrà portar cap dispositiu d’ajuda a la mobilitat que no s’hagi preparat per transportar-lo de manera segura.

2. Els dispositius d’ajuda a la mobilitat s’han de transportar de manera que estiguin protegits contra qualsevol possible dany provocat pel moviment de l’equipatge, el correu, les mercaderies o qualsevol altra càrrega.

3. Si el dispositiu d’ajuda a la mobilitat està específicament dissenyat perquè l’usuari pugui treure la bateria o bateries (p. ex., si és plegable):
a. La bateria o bateries s’han de treure, i el dispositiu d’ajuda a la mobilitat es pot transportar com a equipatge facturat sense cap restricció.
b. La bateria o bateries extretes s’han de transportar en un embalatge rígid i resistent que s’ha de col·locar al compartiment de càrrega.
c. La bateria o bateries s’han de protegir de possibles curtcircuits.
d. S’ha d’informar el comandant de la ubicació de la bateria empaquetada.

4. Es recomana als passatgers que organitzin amb antelació els preparatius amb cada operador.
Dispositius d’ajuda a la mobilitat (com cadires de rodes) que funcionin amb bateries humides que puguin vessar per a ús de passatgers amb mobilitat reduïda, ja sigui per discapacitat, salut, edat o un problema temporal de mobilitat (p. ex., una cama trencada). Transport no permès (easyJet). Normes de l’empresa.Dispositius d’ajuda a la mobilitat (com cadires de rodes) que funcionin amb bateries d’ió liti per a ús de passatgers amb mobilitat reduïda, ja sigui per discapacitat, salut, edat o un problema temporal de mobilitat (p. ex., una cama trencada).

1. L’operador ha de verificar que:
a. La bateria estigui ben subjecta al dispositiu d’ajuda a la mobilitat.
b. Els borns de la bateria estiguin protegits de curtcircuits (p. ex., dins d’un contenidor de bateries).
c. Els circuits elèctrics estiguin aïllats. Per fer-ho, es pot activar el mode de conducció (és a dir, mode de roda lliure desactivat), comprovar si el dispositiu d’ajuda a la mobilitat s’encén i, en cas que s’encengui, veure si en utilitzar la palanca de control el dispositiu es mou. També s’ha de verificar que els circuits de sistemes motoritzats suplementaris, com ara els seients, estiguin desconnectats per evitar que es puguin posar en funcionament de forma involuntària (p. ex., separant els connectors dels cables). No es podrà portar cap dispositiu d’ajuda a la mobilitat que no s’hagi preparat per transportar-lo de manera segura.

2. Els dispositius d’ajuda a la mobilitat s’han de transportar de manera que estiguin protegits contra qualsevol possible dany provocat pel moviment de l’equipatge, el correu, les mercaderies o qualsevol altra càrrega.

3. Si el dispositiu d’ajuda a la mobilitat està específicament dissenyat perquè l’usuari pugui treure la bateria o bateries (p. ex., si és plegable):
a. La bateria o bateries s’han de treure i s’han de transportar a la cabina de passatgers.
b. Els borns de les bateries s’han de protegir de possibles curtcircuits (es poden aïllar els terminals, p. ex., amb cinta adhesiva).
c. Les bateries s’han de protegir de possibles danys (p. ex., col·locant cada bateria en una funda protectora).
d. Les bateries dels dispositius d’ajuda a la mobilitat s’han de treure seguint les instruccions del fabricant o del propietari del dispositiu.
e. La bateria no pot superar els 300 Wh.
f. Es pot transportar un màxim d’una bateria de recanvi que no superi els 300 Wh o dues bateries de recanvi cadascuna de les quals no superi els 160 Wh.

4. S’ha d’informar el comandant de la ubicació de la bateria o bateries d’ió liti.

5. Es recomana als passatgers que organitzin amb antelació els preparatius amb cada operador.

Consulta el punt 3
Articles que emetin calor com ara llanternes subaquàtiques (llanternes de busseig) i soldadors.

Consulta la Nota 3
Termòmetres o baròmetres de mercuri transportats per un representant d’una oficina meteorològica del govern o un altre organisme oficial similar.


Consulta la Nota 4
Motxilla de rescat per a allaus. easyJet concedeix automàticament una «autorització de l’operador» perquè cada passatger porti una motxilla de rescat per a allaus que inclogui cartutxos de gas comprimit (divisió 2.2; gas no inflamable i no tòxic) sempre que es compleixin les condicions següents:
 • Els coixins de seguretat dins les motxilles hauran de dur incorporades vàlvules alliberadores de pressió.
 • Les motxilles poden estar equipades amb un detonador pirotècnic que no contingui més de 200 mg d’explosiu net d’acord amb la divisió 1.4S (sense perill significatiu).
 • NO estan permesos els cartutxos de recanvi.
 • T’has d’assegurar que la motxilla estigui ben empaquetada per evitar que s’activi de manera involuntària.Embalatges amb aïllament que continguin nitrogen líquid refrigerat (envàs criogènic sec) totalment absorbit per un material porós i que s’utilitzin només per al transport d’articles no perillosos.


Petits cilindres de gas no inflamable que continguin diòxid de carboni o un altre gas permès de la divisió 2.2. Fins a dos (2) cilindres petits col·locats en una armilla salvavides, i un màxim de dos (2) cartutxos de recanvi per persona, i no més de quatre (4) cilindres de fins a 50 ml de capacitat d’aigua per a altres dispositius.
Aerosols de la divisió 2.2, sense risc secundari, per a ús esportiu o domèstic.


Articles d’higiene personal o medicinals no radioactius (inclosos aerosols), com ara laques per als cabells, perfums, colònies i medicines que continguin alcohol. La quantitat neta total de tots els articles esmentats més amunt no pot excedir els 2 kg o 2 litres, i la quantitat neta de cada article individual no pot excedir els 0,5 kg o 0,5 litres.


Begudes alcohòliques, si estan en l’embalatge original de venda al detall, que continguin més del 24 % però menys del 70 % d’alcohol per volum, en recipients que no superin els 5 litres, amb una quantitat neta total per persona de 5 litres.Cilindres de gas no inflamable i no tòxic utilitzats en el funcionament de pròtesis mecàniques. A més, cilindres de recanvi d’una mida semblant, si fossin necessaris, per garantir un subministrament adequat durant el viatge.


Concentradors d’oxigen. Es tracta de dispositius que funcionen amb electricitat o bateries. Estan permesos sempre que no continguin oxigen ni impliquin cap tipus de reacció química. Aquests dispositius filtren i concentren la quantitat d’oxigen en l’atmosfera. Només es poden fer funcionar amb bateria una vegada a bord de l’avió.Botelles de busseig/tancs de submarinisme. Està permès transportar-los als avions d’easyJet sempre que es retirin totes les vàlvules i es buidin els cilindres.


Generadors d’oxigen (químic), amb un o més agents químics que, en activar-se, produeixin calor per generar oxigen a través d’una reacció química.


Arrissadors de cabells que continguin gas hidrocarbur. Fins a un (1) per passatger o membre de la tripulació, sempre que la tapa de seguretat estigui ajustada de manera segura a l’element calefactor. No es poden utilitzar a bord de l’aeronau en cap moment. NO es permet transportar recanvis de gas per recarregar-los.


Termòmetres mèdics o clínics de mercuri, un (1) per passatger per a ús personal si va dins l’estoig de protecció.
Marcapassos cardíacs radioisotòpics o altres dispositius, inclosos els que funcionen mitjançant bateries de liti, implantats en el cos d’una persona, o radiofàrmacs dins el cos d’una persona com a resultat d’un tractament mèdic. Nota: no està permès transportar-los a l’equipatge de mà.


Llumins de seguretat o encenedors amb combustible o un fluid totalment absorbit en un sòlid, per a ús personal, quan una persona els porta a sobre. No obstant això, els encenedors amb un dipòsit de líquid inflamable que continguin combustible líquid no absorbit (que no sigui gas liquat), combustible d’encenedor i recàrregues d’encenedor no es poden portar a sobre, ni a l’equipatge facturat ni a l’equipatge de mà. Nota: no està permès el transport aeri de llumins que s’encenguin per fregament a qualsevol lloc.
Cigarretes electròniques i vaporitzadors electrònics. Totes les cigarretes electròniques i vaporitzadors electrònics s’han de transportar a la cabina i està estrictament prohibit recarregar-los. Està permès un màxim de dues bateries de recanvi a l’equipatge de mà.
«Crackers» o petards de Nadal amb sorpreses, 2 caixes per passatger sempre que vagin en l’embalatge original del fabricant. Les sorpreses que hi ha a dins no poden incloure articles prohibits.
Explosius, i substàncies i dispositius incendiaris capaços, o que semblin capaços, de ser utilitzats per causar lesions greus o per posar en risc la seguretat de l’avió, inclosos:

 • munició,
 • càpsules detonants,
 • detonadors i fusibles,
 • rèpliques o imitacions de dispositius explosius,
 • mines, granades i altres articles militars explosius,
 • focs artificials i altres articles pirotècnics,
 • pots de fum i cartutxos generadors de fum,
 • dinamita, pólvora i explosius plàstics.


Articles electrònics amb bateries de liti. Bateries d’ió liti per a dispositius electrònics portàtils (inclosos els mèdics), amb una ràtio de watt-hora que sobrepassi els 100 Wh però no els 160 Wh. Només per a dispositius mèdics portàtils, bateries de metall de liti amb un contingut de liti que superi els 2 g però no els 8 g.

Nota 1: Si un producte que conté una bateria de liti està subjecte a una retirada de seguretat relacionada amb la bateria, no es podrà dur a bord de l’avió, tret que s’hagin seguit les instruccions del fabricant respecte al producte/component retirat. Els passatgers han de tenir en compte que si en algun moment porten un dispositiu subjecte a una retirada, han d’avisar immediatament el personal d’easyJet.

Nota 2: No es poden transportar articles que contenen bateries de liti danyades o defectuoses.

Nota 3: easyJet concedeix automàticament una «autorització de l’operador» per al transport de bateries d’ió liti de fins a 160 Wh.
Bateries de liti de recanvi. Bateries d’ió liti per a dispositius electrònics portàtils (inclosos els mèdics), amb una ràtio de watt-hora que sobrepassi els 100 Wh però no els 160 Wh. Només per a dispositius mèdics portàtils, bateries de metall de liti amb un contingut de liti que superi els 2 g però no els 8 g. Un màxim de dues bateries de recanvi en l’equipatge de mà. Aquestes bateries han d’estar protegides per separat per evitar curtcircuits.


Dispositius electrònics portàtils (inclosos dispositius mèdics) que continguin piles o bateries de metall de liti o d’ió liti, com ara rellotges, calculadores, càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, càmeres de vídeo, etc., quan siguin transportats pels passatgers o la tripulació per a ús personal. Les bateries no poden superar els 2 g en el cas de les bateries de metall de liti ni els 100 Wh en el cas de las bateries d’ió liti. Tingues en compte que hi ha un límit de 15 dispositius electrònics portàtils per passatger.


Totes les bateries de recanvi, incloses les piles o bateries de metall de liti i ió liti, per als dispositius electrònics esmentats, només es poden transportar a l’equipatge de mà. Aquestes bateries han d’estar protegides per separat per evitar els curtcircuits.


Dispositius electrònics portàtils amb bateries a prova de vessament que tinguin com a màxim 12 V i 100 Wh. Es poden transportar un màxim de 2 bateries de recanvi.


Les peces calefactables, com ara la roba esportiva i les jaquetes tèrmiques, estan permeses en la cabina sempre que les bateries que continguin no superin els 2 g, en el cas de les bateries de liti metàl·lic, ni els 100 Wh, en el cas de les bateries d’ió liti. Tingues en compte que aquests articles no es poden encendre a bord.


Sistemes de piles de combustible i cartutxos de combustible de recanvi per a dispositius electrònics portàtils (per exemple, càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, ordinadors portàtils i càmeres de vídeo). Consulta la Nota 5 per a més informació.


Objectes contundents. Qualsevol objecte contundent que pugui provocar lesions, com ara:

 • bats de beisbol i softbol,
 • pals o bastons (rígids o flexibles),
 • pals de criquet, pals de golf, estics d’hoquei i bastons de lacrosse,
 • canyes de pescar,
 • equips d’arts marcials com, per exemple, punys americans, nunchakus, etc.
Substàncies químiques i tòxiques. Qualsevol substància tòxica o química que suposi un risc per a la salut dels passatgers i de la tripulació o per a la seguretat de l’avió o dels béns, com ara:

 • verins,
 • material infecciós o biològic perillós, per exemple, sang infectada, bacteris i virus.
Eines de treball capaces de ser utilitzades per causar lesions greus o per posar en risc la seguretat de l’avió, com ara:

 • palanques,
 • trepants i broques, inclosos trepants portàtils sense fil,
 • eines amb una fulla o un eix de més de 6 cm que puguin utilitzar-se com a arma, per exemple, tornavisos i cisells,
 • serres, incloses serres elèctriques portàtils sense fil,
 • bufadors,
 • pistoles de clavar i clavadores.
Objectes amb punta o tall afilat capaços de ser utilitzats per causar lesions greus, inclosos:

 • objectes dissenyats per tallar, com ara destrals, destralons i tallantes,
 • piquetes i picadors de gel,
 • fulles d’afaitar,
 • cúters,
 • ganivets amb fulles de més de 6 cm,
 • tisores amb fulles de més de 6 cm des de l’eix,
 • equip d’arts marcials amb punta o tall afilat,
 • espases, bastons estoc i sabres,
 • bastons d’esquí i de senderisme/marxa nòrdica, i grampons,

 • patins de gel,

 • fletxes, dards, arpons, matxets i llances.
Plataformes elèctriques, també conegudes com a hoverboards.

Peces d’equipatge (maletes, motxilles o similar) que continguin una bateria de liti o un carregador portàtil, també conegudes com a peces d’equipatge intel·ligent.


Consulta la Nota 6
Consulta la Nota 7


Notes:

1.

Cal deixar el recipient de combustible buit perquè dreni i després deixar-lo destapat durant un mínim de 6 hores perquè s’evaporin tots els residus líquids. També s’admet un mètode alternatiu, com ara afegir oli comestible al dipòsit o recipient per elevar el punt d’inflamació de qualsevol residu líquid i després buidar el dipòsit o recipient. El recipient de combustible després s’haurà de tancar amb la tapa ben assegurada i embolicar en material absorbent, per exemple, tovallons de paper, i col·locar-se dins d’una bossa de polietilè o d’un altre material equivalent. La bossa s’haurà de tancar o segellar amb una goma elàstica o una corda. Sempre que s’hagi aplicat aquest mètode de neteja, el fogonet o recipient de combustible es podrà considerar no perillós.

2.

El diòxid de carboni sòlid (gel sec) requereix l’autorització prèvia de l’operador abans de viatjar. Cada peça de l’equipatge facturat ha d’anar marcada com a «GEL SEC» o «DIÒXID DE CARBONI SÒLID» i ha d’incloure el pes net del gel sec o una indicació especificant que el pes és de 2,5 kg o inferior.

3.

Els articles que emeten calor, com equips amb bateries (llanternes subaquàtiques i soldadors, per exemple) capaços de generar una calor extrema que podrien provocar un incendi en cas d’activació, només es poden transportar dins l’equipatge de mà. El component que genera calor o la font d’energia s’ha de treure per evitar que s’activi de forma accidental durant el transport.

4.

Termòmetres o baròmetres de mercuri transportats per un representant d’una oficina meteorològica del govern o un altre organisme oficial similar. El baròmetre o termòmetre ha d’anar dins un embalatge exterior sòlid que tingui un folre interior o una bossa d’un material estanc i resistent a les punxades que impedeixi la sortida del mercuri de dins del paquet, independentment de la posició en què es trobi. S’ha d’informar el comandant del transport del baròmetre o termòmetre.

5.

Sistemes de piles de combustible i cartutxos de combustible de recanvi. Els dispositius electrònics (per exemple, càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, càmeres de vídeo) que funcionen amb sistemes de piles de combustible, i els cartutxos de combustible de recanvi, estan subjectes a les condicions següents:

a. Els cartutxos per a piles de combustible només poden contenir líquids inflamables (inclòs metanol), àcid fòrmic i butà.

b. Els cartutxos per a piles de combustible han de complir la norma IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1.

c. Els cartutxos per a piles de combustible no s’han de poder reomplir per part de l’usuari. No es permet reomplir els sistemes de piles de combustible, tret que es permeti la instal·lació d’un cartutx de recanvi. No es permet transportar cartutxos per a piles de combustible que s’utilitzin per reomplir els sistemes de piles de combustible, però que no estiguin dissenyats ni pensats per romandre instal·lats (recàrrega de piles de combustible).

d. La quantitat màxima de combustible de qualsevol cartutx per a piles de combustible no pot sobrepassar els 200 ml en el cas de gas liquat, els 120 ml en el cas de cartutxos per a piles de combustible no metàl·lics o els 200 ml en el cas de cartutxos per a piles de combustible metàl·lics. Tots els cartutxos per a piles de combustible han d’incloure una certificació del fabricant on s’indiqui que el cartutx compleix la norma IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1, així com la quantitat màxima i el tipus de combustible del cartutx.

e. Tots els sistemes de piles de combustible han de complir la norma IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 i han d’incloure una certificació del fabricant on s’indiqui que el sistema compleix la norma.

f. Només es poden transportar un màxim de dos cartutxos de recanvi per passatger.

g. Els sistemes de piles de combustible que continguin combustible i els cartutxos per a piles de combustible, inclosos cartutxos de recanvi, només estan permesos a l’equipatge de mà.

h. La interacció entre piles de combustible i bateries integrades en un dispositiu ha de complir la norma IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. No estan permesos els sistemes de piles de combustible que tinguin com a única funció carregar una bateria del dispositiu.

i. Els sistemes de piles de combustible han de ser d’un tipus que no carregui les bateries quan el dispositiu electrònic portàtil no estigui en funcionament, i han de dur una marca permanent del fabricant que indiqui: «APROVAT NOMÉS PER AL TRANSPORT A LA CABINA D’UNA AERONAU».

j. A més dels idiomes que l’estat de procedència pugui prescriure per al marcatge especificat anteriorment, aquest també hauria d’estar en anglès.

6.

En cas que les peces d’equipatge intel·ligent s’hagin de transportar a la cabina, el client haurà de poder desconnectar i extreure sense problemes la bateria de liti o el carregador portàtil, però podrà deixar aquests components dins la peça d’equipatge. Si el client no pot desconnectar i extreure sense problemes la bateria de liti o el carregador portàtil, no podrà viatjar amb les peces d’equipatge intel·ligent.

7.

Si les peces d’equipatge intel·ligent s’han de facturar i col·locar a la bodega, el client haurà de desconnectar la bateria de liti o el carregador portàtil de la peça d’equipatge intel·ligent al taulell d’entrega d’equipatge i haurà de portar la bateria de liti o el carregador portàtil a la cabina. Qualsevol terminal exposat s’ha de protegir de possibles curtcircuits. Cal que desconnectis la bateria de liti o el carregador portàtil; si no els pots extreure de la peça d’equipatge, no podrem acceptar la teva peça d’equipatge a bord.

ARMES DE FOC I MUNICIÓ/ARMES ESPORTIVES

En els avions d’easyJet no es permet el transport de pistoles, armes automàtiques, munició (inclosos cartutxos buits), petards per a pistoles de joguina, focs artificials, bengales, articles pirotècnics, pots de fum ni «crackers» (petards de Nadal amb sorpreses), amb les excepcions que es detallen a continuació.

Les armes esportives i de competició incloses en aquest article, així com la seva munició, poden transportar-se sempre que vagin empaquetades o embalades de forma segura. Llegeix els requisits específics següents i truca al nostre equip d’atenció al client per informar-nos que viatges amb armes de foc o munició. Tingues en compte que es poden aplicar polítiques diferents sobre armes de foc en els vols a i des de Berlín Tegel operats pels nostres socis. Per obtenir més informació, posa’t en contacte amb el nostre equip d’atenció al client.

Tots els passatgers que vulguin viatjar amb armes de foc o munició han d’assegurar-se que tenen el següent:

a) documentació i llicències obligatòries;
b) llicències d’exportació/importació obligatòries; i
c) permís obligatori de les autoritats locals i nacionals.

Tingues en compte que, en determinats països, no es permeten alguns tipus d’armes de foc; per tant, easyJet no pot acceptar transportar armes de foc quan es viatgi a aquests països o dins d’ells. El passatger és l’únic responsable que els requisits (a) - (c) anteriors es compleixin i estiguin actualitzats per a qualsevol arma de foc o munició. El passatger també ha de tenir un document d’identitat vàlid (p. ex., el passaport).

Assegura’t d’arribar als taulells d’entrega d’equipatge com a mínim 90 minuts abans de la sortida programada del teu vol perquè puguem dur a terme totes les comprovacions necessàries. Si arribes més tard d’aquest termini, és possible que no se’t permeti volar.

Tingues en compte que els tipus d’armes següents sí estan permesos:

 • Escopetes esportives amb canons de més de 24 polzades (60 cm).
 • Rifles esportius (inclosos rifles d’aire comprimit) de qualsevol calibre, però no armes semiautomàtiques amb un calibre superior a 22.
 • Pistoles esportives d’un sol tret amb un calibre 22 o inferior.
 • Qualsevol rifle o pistola amb un calibre 22 o inferior.
Les armes de foc s’han de transportar descarregades i correctament desades en una funda d’armes adequada. Es permet un màxim de 5 kg de munició per passatger, que ha d’anar empaquetada de forma segura, preferiblement en l’embalatge del fabricant. La munició amb projectils explosius o incendiaris està prohibida.

Si viatges amb armes de foc esportives o de competició, has de tenir més de 18 anys o anar acompanyat d’una persona que tingui més de 18 anys. Si vols viatjar amb armes de foc esportives o de competició, se’t cobrarà una tarifa d’equipament esportiu addicional per arma de foc i vol.

Tingues en compte que alguns aeroports poden prohibir el transport de rèpliques d’armes de foc.


AQUESTA LLISTA NO ÉS EXHAUSTIVA I ENS RESERVEM EL DRET D’AFEGIR-HI ARTICLES PER RAONS DE SEGURETAT I/O OPERACIONALS SENSE NOTIFICACIÓ PRÈVIA.

S’ha produït un error.


Ho sentim, però alguna cosa ha anat malament. Torna-ho a provar o posa’t en contacte amb nosaltres si aquest problema persisteix.


Pots consultar els nostres números de telèfon locals aquí.


Si ja has enviat una sol·licitud de reemborsament en línia i vols fer el seguiment del seu estat, fes clic aquí.