Ochrana ATOL

Lety a vozy rezervované společně mají nyní ochranu ATOL!


Skvělé zprávy: pokud si rezervujete let a vůz zároveň, vaše rezervace bude mít veškeré výhody ochrany ATOL stejně jako cestovní balíček.

Co je to ochrana ATOL?

ATOL – nebo “Air Travel Organiser’s Licence” znamená, že pokud společnost zastaví svoji činnost, – jako například umístěním do správy,’ ATOL vás ochrání před ztrátou peněz a/nebo před uvíznutím v cizině.

Ze zákona jsou nyní všechny lety a vozy rezervované společně chráněny prostřednictvím ATOL. Takže pokud se s naší společností něco stane, stále můžeme zaručit, že svou cestu dokončíte a vrátíte se bezpečně domů, nebo, ’pokud jste ještě neodjeli, – dostanete veškeré peníze zpět.

A nyní podrobnější informace: Vaše základní práva podle Nařízení (EU) 2015/2302:


 • Cestující obdrží veškeré nezbytné informace o balíčku před tím, než o cestovním balíčku uzavřou smlouvu.

 • Ve smlouvě je vždy uveden alespoň jeden obchodní zástupce, který je odpovědný za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě.

 • Cestujícím je poskytnuto telefonní číslo pro nouzové případy nebo kontakt na místo, kde se mohou spojit s organizátorem nebo zprostředkovatelem cestovních služeb. S easyJet se můžete spojit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webchatu – pro bližší informace navštivte naši stránku Kontakt

 • Cestující mohou balíček převést na jinou osobu s oznámením provedeným dostatečně předem a s možnými dalšími poplatky.

 • Cena balíčku se může zvýšit pouze v případě, kdy se zvýší náklady na některé položky (například ceny paliva) a pokud je tato možnost výslovně uvedena ve smlouvě, a v případě, že k tomu dojde ne později než 20 dní před uskutečněním cesty. Pokud zvýšení ceny překročí 8 % ceny balíčku, cestující může smlouvu vypovědět. Pokud si organizátor vyhradí právo na zvýšení ceny, cestující má právo na slevu v případě, že příslušné náklady budou nižší.

 • Cestující můžou vypovědět smlouvu bez storno poplatku a získat zpět všechny své peníze, pokud dojde k jakékoli podstatné změně části balíčku jiné, než je cena. Pokud před zahájením cesty odpovědný obchodní zástupce cestovní balíček zruší, cestující jsou oprávněni získat své peníze zpět a být patřičně odškodněni.

 • Cestující mohou vypovědět smlouvu bez storno poplatku před zahájením cesty v případě výjimečných událostí, jako jsou například bezpečností problémy v destinaci, které by mohly cestovní balíček ovlivnit.

 • Cestující mohou smlouvu také kdykoli před zahájením cesty vypovědět se zaplacením patřičného odůvodněného storno poplatku.

 • Pokud po zahájení cesty nemohou být podstatné součásti balíčku poskytnuty, jak bylo dohodnuto, budou cestujícím zdarma nabídnuty vhodné alternativy. Cestující mohou vypovědět smlouvu bez zaplacení storno poplatku, pokud služby nejsou poskytovány v souladu se smlouvou a výrazně to ovlivňuje využití cestovního balíčku a pokud organizátor není schopen problém vyřešit.

 • Cestující mají rovněž právo na snížení ceny a/nebo na náhradu za škody tam, kde cestovní služby nejsou poskytnuty nebo jsou poskytnuty nedostatečně.

 • Organizátor musí cestujícím poskytnout pomoc, pokud ji potřebují.

 • Pokud se organizátor nebo, v některých členských zemích, prodejce stane insolventním, platby budou vráceny zpět. Pokud se organizátor nebo, případně, prodejce stane insolventním po zahájení využívání balíčku a pokud je v balíčku zahrnuta přeprava, je cestujícím zajištěn převoz zpět do vlasti. Naše společnost (EasyJet Airline Company Limited) má zajištěnou ochranu proti insolvenci v rámci programu ATOL, který je spravován Úřadem pro civilní letectví (Civil Aviation Authority, CAA) Spojeného království. Cestující mohou kontaktovat CAA v případě, že jim jsou odepřeny služby kvůli naší insolvenci, na následujících kontaktech.

Kontaktní údaje CCA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
Linka pomoci ATOL: 020 7453 6350
Webová stránka: www.atol.org.uk
Směrnice (EU) 2015/2302, jak byla transponována do práva Spojeného království, je k nahlédnutí zde (hypertextový odkaz)