Hlavní menu

Pravidla a podmínky

 1. Úvod

  1. Toto jsou právní podmínky (“Podmínky”), které se vztahují na Vaši rezervaci u společnosti easyJet Airline Company Limited, společnosti registrované v Anglii, se sídlem na adrese Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF, s identifikačním číslem společnosti 03034606 a daňovým identifikačním číslem GB 745360825.

  2. Tyto Podmínky zahrnují:

   1. naše Zásady ochrany osobních údajů, které stanovují, jak smíme používat Vaše osobní údaje;

   2. naše Zásady povoleného použití, používáte-li naše webové stránky nebo aplikaci a

   3. jakékoli Potvrzení rezervace a veškeré specifické podmínky v něm uvedené.

   4. Před rezervací letů společnosti easyJet si prosím tyto Podmínky pečlivě prostudujte a ujistěte se, že jim plně rozumíte.


  3. Jsou-li v těchto Podmínkách napsána určitá slova a fráze velkými písmeny, jde o definované pojmy s významem uvedeným v oddíle 22 níže.

  4. Používáme-li v těchto Podmínkách výrazy společnost “ easyJet” nebo „my“, „ nás“ nebo „náš“ v příslušných tvarech, máme na mysli společnost easyJet Airline Company Limited a v souvislosti s Vaším letem, provozujícího leteckého dopravce společnosti easyJet uvedeného v bodu 2 níže. Používáme-li výrazy „Vy“ nebo „ Váš“ v příslušných tvarech, máme na mysli Vás jako cestujícího nebo zadavatele rezervace v rezervaci.

  5. Zakoupíte-li si našim prostřednictvím další služby, jako je pronájem automobilu, hotely, cestovní pojištění nebo dovolenou easyJet, budou se kromě těchto Podmínek na tyto služby vztahovat zvláštní podmínky. Tyto podmínky jsou zobrazeny v době rezervace a v potvrzení rezervace těchto služeb. Více se dozvíte na naší webové stránce v části Doplňkové služby.

  6. Je-li konkrétní podmínka v těchto Podmínkách neplatná nebo v rozporu s platnými právními předpisy, použijí se platné právní předpisy, ostatní podmínky však zůstanou v platnosti.

 2. Létání se společností easyJet

  1. Když si s námi rezervujete let, jsou Vaše rezervace a smlouva uzavřeny se společností easyJet Airline Company Limited. Váš let však bude provozován jednou ze tří provozujících leteckých společností v naší skupině uvedené níže, které všechny nabízejí stejné služby společnosti easyJet na palubě a během celé cesty. Všechny lety se řídí těmito Podmínkami.

  2. Pokud začíná Vaše číslo letu předponou:

   1. EZY, je Váš let zpravidla provozován společností easyJet UK Limited, se sídlem na adrese Hangar 89, London Luton Airport, Bedfordshire, UK, LU2 9PF (DIČ: GB 302620751);

   2. EJU, je Váš let zpravidla provozován společností easyJet Europe Airline GmbH, se sídlem na adrese Wagramer Straße 19, 1220 Vídeň, Rakousko, (DIČ: AT U72316013) a

   3. EZS, je Váš let zpravidla provozován společností easyJet Switzerland S.A, se sídlem na adrese 5 Route de L’Aeroport, 1215 Ženeva 15, Švýcarsko (DIČ: CH 106.034.481).

  3. Není-li z nějakého důvodu jedna z výše uvedených společností leteckým dopravcem provozujícím Váš let, dáme Vám vědět co nejdříve. Takováto přeprava se bude i nadále řídit těmito Podmínkami.

  4. Všechny aktualizace týkající se provozovatele Vašeho letu budou uvedeny v nástroji Flight tracker, který najdete na našich stránkách nebo v mobilní aplikaci.

 3. Rezervace

   Provedení rezervace

  1. Všechny rezervace musí provedeny osobou starší 18 let.

  2. Lety je možné rezervovat přímo u nás prostřednictvím webových stránek, naší aplikace, telefonicky prostřednictvím našeho týmu zákaznických služeb nebo prostřednictvím našeho pozemního personálu u odbavení zavazadel na letišti (je-li k dispozici).

  3. Rezervaci můžete rovněž provést prostřednictvím agentů. Provádíte-li rezervaci prostřednictvím agenta, může být u nás zaznamenán jako zadavatel rezervace, a pokud ano, bude mít vůči Vám povinnosti uvedené v oddíle 3.6.

  4. Upozorňujeme, že když provedete rezervaci, vytvoříme Vám účet, jehož prostřednictvím můžete svoji rezervaci dále spravovat. Můžeme tak rovněž učinit, když provedete rezervaci prostřednictvím agenta. Více informací získáte v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

  5. Naše Distribuční charta stanoví naše zásady týkající se rezervací provedených agenty a vyžaduje, aby vždy poskytovali co nejlepší úroveň služeb pro cestující. Vyhrazujeme si právo nepřijmout rezervace provedené prostřednictvím agentů, kteří nedodržují naši Distribuční chartu. Před rezervací letu prosím potvrďte u svého agenta, že dodržuje naši Distribuční chartu.

  6. Zadavatel rezervace může provést rezervaci jménem ostatních cestujících za předpokladu, že zadavatel rezervace je povinen:

   1. přijmout tyto Podmínky jménem všech cestujících;

   2. převzít zodpovědnost za správu a předávání veškerých sdělení týkajících se rezervace, včetně těchto Podmínek, všem cestujícím v rezervaci;

   3. pokud zadavatel rezervace není cestujícím, poskytnout nám e-mail a telefonní číslo hlavního cestujícího, abychom jej mohli kontaktovat přímo v případě jakéhokoli narušení jejich letu, například zpoždění nebo zrušení;

   4. mít souhlas každého cestujícího s obdržením jakékoli náhrady (v případě potřeby) splatné v rámci rezervace a

   5. vzít na vědomí, že kterýkoli jiný cestující v rezervaci může provést následné změny rezervace (jak je uvedeno dále v oddíle 6.12 níže).

  7. Rezervace pro velkou skupinu

  8. Na našich webových stránkách můžete provést standardní rezervaci až pro 40 cestujících. Případně Vám s rezervací pro skupiny 15 a více cestujících může pomoci náš tým pro skupinové rezervace. Rezervace uskutečněné prostřednictvím tohoto specializovaného týmu budou podléhat zvláštním poplatkům a našim Podmínkám pro skupinové rezervace.

  9. Když je rezervace potvrzena

  10. Když s námi dokončíte proces objednávky, bude s ní nakládáno jako s návrhem na uzavření smlouvy. Návrh je přijímán pouze námi a smlouva vznikne, když v našich systémech vygenerujeme rezervační odkaz. Pokud se pokusíte vytvořit rezervaci, ale z nějakého důvodu se to nezdaří a rezervační odkaz nebude vytvořen, nebudete mít u nás platnou rezervaci.

  11. Rezervační odkaz bude zobrazen ve Vašem potvrzení rezervace, které pošleme zadavateli rezervace e-mailem. Pečlivě prosím zkontrolujte všechny informace. Měli byste nás kontaktovat, pokud je cokoli nesprávné – viz rovněž oddíl 6 (Provádění změn Vaší rezervace).

  12. Domníváte-li se, že jste provedli rezervaci, ale neobdrželi jste rezervační odkaz nebo potvrzení rezervace, kontaktujte nás.

  13. Zrušení rezervace z důvodu určitého chování

  14. Vyhrazujeme si právo zrušit Váš let nebo rezervace s Vámi spojené, odepřít Vám nástup na palubu nebo podniknout jiné kroky k naší ochraně a ochraně našich systémů, s předchozím upozorněním nebo bez něj, pokud:

   1. nemůžete na vyžádání poskytnout kontaktní informace držitele karty, abychom mohli provést bezpečnostní kontroly;

   2. držitel karty neschválil platbu nebo její schválení zpochybňuje a/nebo prohlásí rezervaci za podvodnou;

   3. jste neuhradili (nebo zadavatel rezervace neuhradil ve Vašem zastoupení) příslušnou cenu letenky nebo jiné neuhrazené poplatky spojené s Vaší rezervací;

   4. důvodně se domníváme, že rezervace nebo jakékoli informace poskytnuté v souvislosti s rezervací (ať už poskytnuté držitelem karty, zadavatelem rezervace nebo cestujícím) jsou podvodné, klamavé, nekorektní nebo nepřesné a/nebo

   5. máme důvodné podezření, že držitel karty, zadavatel rezervace nebo cestující je spojen s jinou podvodnou činností.
 4. Ceny letů, daně, měna a platba

   Naše ceny letů

  1. Ceny letů se vztahují pouze na konkrétní lety. Naše ceny letů pokrývají pouze Vaši leteckou dopravu z letiště na letiště a nezahrnují pozemní dopravu ani jiné služby, není-li uvedeno jinak.

  2. Daně a poplatky

  3. Když provedete rezervaci, bude na Vás přenesena příslušná státní daň, která bude zahrnuta v celkové ceně, kterou nám zaplatíte. Částka státní daně je uvedena v tabulce v našich Sazbách a poplatcích.

  4. V nepravděpodobném případě, že by došlo ke zvýšení státní daně poté, co jste provedli rezervaci, můžeme od Vás vyžadovat, abyste doplatili zbývající částku, abyste mohli letět. Budeme-li požadovat, abyste doplatili zbývající částku a odmítnete tak učinit, můžete zrušit svou rezervaci a obdržet refundaci ceny letu. Dojde-li po provedení rezervace ke snížení státní daně, budete mít nárok na vrácení rozdílu.

  5. Kromě státní daně neseme náklady, které nám vzniknou při poskytování Vašeho letu (jako jsou náklady na palivo, letištní poplatky, servisní služby atd.). Tyto poplatky třetích stran na Vás nepřenášíme.

  6. Výše uvedený oddíl 4.4 se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé v důsledku Vašeho pochybení, porušení nebo nedodržení příslušných požadavků, kdy si vyhrazujeme právo vymáhat je od Vás (např. jak je uvedeno v oddíle 14.2).

  7. Měna

  8. Naše ceny letů jsou splatné v měně uvedené v době rezervace. Přidáte-li jakékoli doplňkové služby k letu (např. přidělení sedadla) nebo provedete změny online nebo telefonicky, naúčtujeme Vám poplatky ve stejné měně, v jaké byla Vaše původní rezervace. Učiníte-li tak na letišti, naúčtujeme Vám poplatky v místní měně.

  9. Platba

  10. Nesdělíme-li Vám něco jiného, musí zadavatel rezervace provést platbu v plné výši v době provedení Vaší Rezervace.

  11. Způsoby platby se mohou lišit v závislosti na webové stránce, aplikaci nebo prodejním kanálu, který používáte. Platby na letišti provádějte s pomocí hlavních debetních či kreditních karet. Hotovostní či jiné platební metody nemusí být přijímány.

  12. Vaše banka nebo vydavatel karty Vám může účtovat poplatky za platby v cizích měnách nebo jiné transakční poplatky. Za tyto poplatky neodpovídáme.

  13. Vaši platbu nemusíme zpracovat v reálném čase. Neproběhne-li platba nebo je z jakéhokoliv důvodu zrušena poté, co jste provedli rezervaci, možná budeme muset kontaktovat zadavatele rezervace a požádat ho o dokončení platby. Neobdržíme-li platbu do 21 dní od provedení rezervace nebo do 6 hodin před Vaším odletem (podle toho, co nastane dříve), vyhrazujeme si právo Vaši rezervaci zrušit.

  14. Osoby s trvalým pobytem na Baleárských ostrovech, Kanárských ostrovech a ve městech Ceuta a Melilla

  15. Osoby s trvalým pobytem na Baleárských ostrovech, Kanárských ostrovech a ve městech Ceuta a Melilla mohou mít nárok na slevy na určitých letech. Více informací získáte v našich Slevách pro osoby s trvalým pobytem a velké rodiny.

 5. Vrácení peněz

  1. Naše ceny letů a poplatky jsou nevratné, takže pokud svůj let zrušíte, zmeškáte nebo neuskutečníte, neobdržíte náhradu, s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách.

  2. Zrušení rezervace do 24 hodin

  3. Zrušíte-li svou rezervaci do 24 hodin po provedení rezervace, vrátíme Vám celou částku mínus storno poplatek uvedený v našich Sazbách a poplatcích. Toto zrušení můžete provést online nebo telefonicky prostřednictvím našeho týmu zákaznických služeb. Pokud jste let rezervovali prostřednictvím agenta, musíte jej požádat, aby zrušení provedl za Vás.

   1. Vezměte však na vědomí, že nemůžete zrušit svou rezervaci méně než 2 hodiny před plánovaným časem odletu prvního letu (i pokud by to bylo do 24 hodin od provedení rezervace).

  4. Zrušení z důvodu vážné nemoci nebo úmrtí v rodině

  5. Pokud potřebujete zrušit rezervaci:

   1. kvůli vážné nemoci nebo nemoci v terminálním stádiu: musíte vyplnit a odeslat Zdravotní prohlášení. Další podrobnosti a podmínky najdete v naší sekci Spravujte svou rezervaci. Náš tým přezkoumá okolnosti vašeho případu a pokud vaši žádost schválí, můžeme vám na základě vlastního uvážení nabídnout vrácení peněz nebo letový poukaz, který lze použít při koupi dalšího letu, a to do šesti měsíců.

   2. kvůli úmrtí v rodině: kontaktujte prosím co nejdříve na náš tým zákaznických služeb. Náš tým přezkoumá okolnosti vašeho případu a pokud vaši žádost schválí, můžeme vám na základě vlastního uvážení nabídnout vrácení peněz, zrušení poplatku za změnu letu nebo letový poukaz, který lze použít při koupi dalšího letu, a to do šesti měsíců. Můžete být požádáni o prokázání těchto zvláštních okolností.

  6. Vrácení státní daně

  7. Pokud zrušíte, zmeškáte nebo neuskutečníte svůj let, nebude to mít vliv na ostatní lety ve Vaší rezervaci. Můžete požádat o plné vrácení státní daně (jak je uvedeno v části Sazby a poplatky) za lety, které neuskutečníte. Můžete tak učinit prostřednictvím našeho týmu zákaznických služeb.

  8. Způsob vrácení peněz

  9. Peníze budou vráceny pouze zadavateli rezervace, a to stejným způsobem, jakým proběhla platba, nebo na příslušný účet easyJet. Není-li možné vrátit peníze původní cestou či na daný účet, vrátíme je alternativním způsobem na jméno zadavatele rezervace. Pokud jste let rezervovali prostřednictvím agenta, bude odpovídat za předání vracené částky agent. Neodpovídáme za žádné poplatky, které agent může účtovat za vyřízení refundace.

  10. Vrácení peněz osobě, která se nám prezentuje jako zadavatel rezervace s použitím nezbytných rezervačních a bezpečnostních údajů, a o které se domníváme, že je zadavatelem rezervace, bude považováno za řádné vrácení a nebudeme zpracovávat žádné další nároky na vrácení peněz zadavatelem rezervace nebo jakýmkoliv jiným cestujícím v rezervaci.

  11. Refundace budou zpravidla poskytovány v původní měně, ve které byla provedena rezervace.

 6. Změny rezervace

  1. Naše poplatky za změny jsou jasně uvedeny v části Sazby a poplatky.

  2. Změna vašeho letu

  3. Zaplatíte-li poplatek za změnu letu plus případný rozdíl v ceně letu za svůj nový let, můžete svůj let změnit na jiný dostupný let společnosti easyJet. Toto je vypočítáno při provedení změny. Pokud je nový let levnější než původní let, rozdíl Vám nevracíme.

  4. Dřívější zpáteční let

  5. V den zpátečního letu můžete provést změnu na dřívější let s námi, a to zaplacením poplatku za dřívější návrat bez dalšího rozdílu v ceně letu. Upozornění:

   1. Můžete tak učinit pouze v případě, že máte zpětnou (nikoli jednosměrnou) rezervaci a odletěli jste na tuto rezervaci.

   2. Změnu na dřívější zpáteční let můžete provést pouze ze stejného místa odletu do stejného místa příletu. To obecně znamená stejné letiště. Některá letiště nicméně seskupujeme dohromady, takže můžete vyhledávat lety z/na více než jedno letiště v této skupině. Například v případě Londýna můžete změnit let na/z letiště Gatwick, Luton, Southend nebo Stansted. Více informací získáte v části Dřívější let.


  6. Změny cestujících

  7. Jméno cestujícího v rezervaci můžete změnit na jinou osobu zaplacením poplatku za změnu jména.

  8. Svoji letenku nemůžete přeprodat někomu jinému. Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoliv rezervaci bez náhrady, pokud se domníváme, že byla možná přeprodána nebo dána k dispozici za účelem dalšího prodeje (mimo jiné včetně prostřednictvím jakéhokoli online trhu).

  9. Překlepy a chyby

  10. Je důležité, aby Vaše jméno bylo správně uvedeno na potvrzení rezervace a palubní vstupence a aby odpovídalo jménu uvedenému v cestovním dokladu. Není-li tomu tak, je třeba co nejdříve provést opravu.

  11. Můžete tak učinit na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci (pouze pro změny do tří znaků). Pokud nemůžete provést opravu online, můžete kontaktovat náš tým zákaznických služeb. Nebudeme Vám tento úkon účtovat, budeme-li se domnívat, že opravujete chybu a nesnažíte se změnit rezervaci na někoho jiného.

  12. Letenky FLEXI fare

  13. Zakoupíte-li letenku easyJet Flexi fare, nebudeme vyžadovat některé z našich poplatků za změnu. Více informací získáte na naší stránce Ceny letů.

  14. Jak provádět změny

  15. Naše poplatky za změny závisí na tom, kdy je změna provedena a který kanál použijete k provedení změny. Změny můžete provádět:

   1. na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší aplikace, nejméně dvě hodiny před odletem;

   2. prostřednictvím našeho týmu zákaznických služeb, nejméně dvě hodiny před odletem nebo

   3. osobně u odbavení zavazadel na letišti, nejméně hodinu před odletem (90 minut na některých letištích – zjistěte si prosím naši zavírací dobu).


  16. Pokud jste rezervaci provedli prostřednictvím agenta, můžete provést změny prostřednictvím rezervačního systému. Agent s námi bude muset zpracovat jakékoliv změny alespoň dvě hodiny před odletem. Zjistěte prosím u agenta, zda je schopen to pro Vás udělat. Neodpovídáme za žádné poplatky agenta.

  17. Lhůty stanovené v tomto oddíle 6 jsou založeny na plánovaném čase odletu původního letu nebo letu, který si přejete změnit, podle toho, který nastane dříve. Tyto lhůty se nemění, pokud je Váš let zpožděn.

  18. Zadavatel rezervace nebo cestující může požádat o změnu rezervace po zodpovězení požadovaných bezpečnostních otázek v souvislosti s ochranou osobních údajů, a potvrzení nám, že má k provedení těchto změn souhlas zadavatele rezervace a ostatních cestujících. Za předpokladu, že jsme postupovali v dobré víře po uvedení správných odpovědí na bezpečnostní otázky, nebudeme za provedené změny nijak zodpovědní, pokud jste svůj souhlas (bez našeho vědomí) neposkytli.

  19. Dovolená easyJet

  20. Pokud jste si rezervovali dovolenou easyJet, kontaktujte prosím tým zákaznických služeb dovolené easyJet za účelem provedení jakýchkoli změn. Seznamte se prosím s podmínkami dovolené easyJet.

  21. Doplňkové služby

  22. Pokud jste si rezervovali doplňkové služby pro svou cestu – například pronájem auta, hotely, transfery nebo cestovní pojištění –, jste odpovědní za provedení nezbytných změn těchto služeb, dojde-li ke změně Vašeho letu. Za tyto změny neodpovídáme.

 7. Cestování s dětmi a kojenci

  1. Pro účely těchto Podmínek je „kojenec“ dítě ve věku do dvou let v den letu a „dítě“ je dítě starší dvou let a mladší 16 let v den letu.

  2. Nepřepravujeme kojence, kteří jsou v den letu mladší 14 dní.

  3. Kojence nebo děti přepravujeme pouze v případě, že cestují s doprovázejícím dospělým, který musí být ve stejné rezervaci jako kojenec nebo dítě. Kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb, potřebujete-li do rezervace přidat kojence nebo dítě.

  4. S výjimkou uvedenou v oddíle 7.6 kojenci nepotřebují samostatné sedadlo a mohou sedět na klíně doprovázejícího dospělého a za tyto kojence účtujeme poplatek. Viz naše Sazby a poplatky. Jinou možností je koupit samostatné sedadlo pro svého kojence, pokud má autosedačku/bezpečnostní zařízení, které akceptujeme na palubě – nahlédněte prosím do části Cestování s dětmi. Děti nemohou sedět na klíně doprovázejícího dospělého. Letenky pro děti jsou zpoplatněny naší obvyklou sazbou, ale státní daň se může lišit.

  5. Z bezpečnostních a provozních důvodů nejsou některá sedadla k dispozici pro kojence. V jedné řadě může být zarezervován pouze jeden kojenec k sezení na klíně doprovázejícího dospělého.

  6. Nemůžete být doprovázejícím dospělým pro více než dva kojence. Jste-li doprovázejícím dospělým se dvěma kojenci, může na Vašem klíně sedět jen jeden kojenec. Druhý kojenec musí sedět vedle Vás ve vhodné autosedačce/bezpečnostním systému na samostatném sedadle (které jste zakoupili v souladu s oddílem 7.4). Budete-li chtít, můžete zakoupit samostatná sedadla pro oba kojence.

  7. Cestujete-li s kojencem nebo dítětem, nesete za něj po celou dobu cesty plnou odpovědnost. Musíte zajistit, že budou vhodně a bezpečně usazeni na palubě. V žádném případě nesmíte požádat cestujícího, který není ve Vaší rezervaci, aby před letem nebo během letu převzal odpovědnost za kojence nebo dítě.

  8. Požadavky týkající se dokladů pro kojence a děti se mohou v jednotlivých zemích lišit. V souladu s níže uvedeným oddílem 11.10 (Dokumenty a další informace) je Vaší odpovědností zajistit, aby všichni cestující v rezervaci byli vybaveni řádnými dokumenty.

  9. V každé rezervaci musí být alespoň 1 doprovázející dospělý na každých 10 dětí.

 8. Cestující se zvláštními požadavky

   Zvláštní požadavky

  1. Máte-li zvláštní požadavky týkající se pomoci v souvislosti se zdravotním postižením nebo zdravotním stavem, zadejte prosím všechny požadavky v době provedení rezervace, abychom žádost mohli předat příslušným letištním týmům. Požadavek můžete rovněž zadat poté, co jste provedli rezervaci – více informací získáte na naší stránce kontaktů pro zvláštní asistenci. Své požadavky nám nicméně prosím vždy oznamte alespoň 48 hodin před plánovaným časem odletu.

  2. Z bezpečnostních důvodů, máte-li zdravotní postižení nebo se nacházíte ve zdravotním stavu, v jejichž důsledku nemůžete provádět kterékoli z následujících úkonů:

   1. pochopit bezpečnostní instruktáž

   2. zapnout a rozepnout bezpečnostní pás

   3. vyndat a obléci si záchrannou vestu

   4. opustit své sedadlo a dostat se k nouzovému východu

   5. nasadit si kyslíkovou masku a/nebo

   6. používej toaletu bez doprovodu

   7. požadujeme, abyste měli během svého letu doprovod. Nemá-li Váš doprovod ještě letenku na Váš let, může si ji zakoupit za stejnou cenu jako Vy. Více informací o doprovodu najdete na stránce Zvláštní asistence.


  3. Tvoří-li počet cestujících se sníženou pohyblivostí podstatnou část celkového počtu přepravovaných cestujících, nesmí počet osob s tělesným postižením překročit počet osob schopných pomoci s nouzovou evakuací.

  4. Invalidní vozíky a kompenzační pomůcky vážící více než 60 kg, mohou být přijaty k letu pouze v případě, že jak příletové tak i odletové letiště mají k dispozici zařízení pro naložení a vyložení těchto pomůcek. Upozorníte-li nás na tuto skutečnost nejméně 48 hodin před odletem nebo v době rezervace, umožníte nám, abychom zařídili vše potřebné a vynaložili dostatečné úsilí ke splnění Vašich potřeb.

  5. Pro více informací o našich zásadách týkajících se zvláštní pomoci, včetně přepravy uznaných asistenčních psů (včetně specifických požadavků na jejich trénink) a přepravy invalidního vozíku a kompenzačních pomůcek, navštivte prosím naše stránky věnované Zvláštní asistenci.

  6. Vy i my musíme být přiměřeně přesvědčeni o tom, že předtím, než nastoupíte na palubu, jste zdravotně způsobilí létat. Máte-li jakýkoli důvod k podezření, nebo je přiměřené, abyste věděli, že jste ve stavu, který by se mohl zhoršit běžným provozem letadla a/nebo jiných osob na palubě nebo by Vám mohl způsobit potíže, nebyla-li by Vám poskytnuta lékařská pomoc před koncem letu, pak byste neměli letět a nemůžeme Vás přijmout k přepravě. Máte-li jakékoli pochybnosti, musíte před letem s námi vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případě, že jste si vědomi zdravotního stavu tohoto typu, ale byli jste upozorněni, že jste způsobilí letět za předpokladu, že budou přijata určitá opatření (například použití léků), je Vaší povinností zajistit, aby byla všechna taková opatření skutečně přijata, podle potřeby před, během a po skončení letu. Můžeme Vás požádat, abyste předložili písemné důkazy o své způsobilosti k letu, než Vás budeme moci přijmout k přepravě.

  7. Předem rezervovaná asistence

  8. Cestujete-li s invalidním vozíkem nebo máte předem rezervovanou asistenci, informujte prosím člena našeho pozemního personálu nebo se po příjezdu na letiště dostavte na místo vyzvednutí určené letištními orgány a bude Vám zajištěna asistence. Měli byste zajistit, abyste na letiště dorazili s dostatečným časovým předstihem, abyste zvládli projít bezpečnostní kontrolou na letišti a dostavili se včas k odletové bráně pro svůj let. Doporučujeme přijet alespoň 2 hodiny před plánovaným časem odletu.

  9. Vynaložíme maximální úsilí, abychom Vám zajistili přednostní nástup na palubu před ostatními cestujícími, budete-li u odletové brány v době oznámení o nástupu na palubu. Při přednostním nástupu na palubu můžete být doprovázeni maximálně jedním doprovodem a všemi sourozenci mladšími 16 let.

  10. Za poskytování asistence na letišti, při nástupu do letadla, při výstupu z letadla a při příletové proceduře v místě příletu odpovídají příslušné letištní orgány. Obavy týkající se úrovně této služby by měly být směřovány přímo na příslušné letištní orgány.

 9. Sedadla

  1. Provozujeme systém přidělování sedadel. Za poplatek si můžete vybrat sedadla v době rezervace nebo poté online. Poplatek se liší v závislosti na kategorii sedadla, konkrétním letu a na době výběru sedadla.Více informací získáte v části nazvané Přidělování sedadelSazby a poplatky. Některé z našich cen letů zahrnují výběr sedadla, jak je uvedeno v době rezervace. Všechna sedadla jsou podmíněna dostupností v době, kdy provádíte výběr sedadla. Přejete-li si vybrat sedadla, musíte tak učinit pro všechny cestující ve Vaší rezervaci.

  2. Rozhodnete-li se sedadlo nevybrat, přidělíme Vám ho automaticky při odbavení. Náš systém se pokusí přidělit Vám sedadla v blízkosti ostatních cestujících ve Vaší rezervaci, ale závisí to na jejich dostupnosti a nemůžeme to zaručit.

  3. Upgrade sedadla na sedadlo v přední části letadla nebo na sedadlo s větším prostorem pro nohy může být během letu k dispozici v závislosti na dostupnosti v daný den a zaplacení poplatku, což vám sdělí posádka.

  4. Některá sedadla jsou z bezpečnostních důvodů omezena a nejsou vhodná pro všechny cestující. Více informací naleznete v našich zásadách obsazování míst.

  5. S výjimkou případů uvedených v bodech 9.6 a 9.7 níže jsou všechny poplatky za místo nevratné. Pokud změníte let a zaplatili jste za místo na původním letu, pokusíme se vám nabídnout rovnocenné místo na novém letu. Pokud je poplatek za nové místo vyšší než poplatek za původní sedadlo, budete si muset za jeho výběr připlatit. Pokud ekvivalentní sedadlo není k dispozici, dáváte přednost jinému sedadlu nebo si ho nechcete vybrat, nemáte nárok na vrácení peněz.

  6. Poplatky za sedadlo budou refundovány, zrušíme-li Váš let a vyberete si plnou refundaci namísto jiného letu se společností easyJet.

  7. Vyhrazujeme si právo změnit Váš výběr sedadla, ať již před cestou nebo na palubě, z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Budeme-li muset změnit Váš výběr sedadla nebo změníme rezervaci Vašeho letu v důsledku zpoždění nebo zrušení a nebudeme schopni nahradit jej jiným sedadlem ve stejném nebo vyšším cenovém pásmu sedadel, jako je pásmo, ve kterém se nacházelo Vámi zakoupené sedadlo, budete oprávněni k tomu, aby Vám byl poplatek za přidělení sedadla vrácen.

 10. Odbavení a pokročilé informace o cestujících

  1. Jsme leteckou společností pouze s online odbavením.

  2. Odbavení začíná 30 dní před odletem. Před příjezdem na letiště k Vašemu letu musíte provést online odbavení a buď si svou palubní vstupenku vytisknout nebo si stáhnout mobilní palubní vstupenku (jestliže letíte z letiště, kde jsou tyto akceptovány). Podrobné informace o online odbavení a přijetí mobilní palubní vstupenky na palubu naleznete na webových stránkách.

  3. Při cestování do mnoha zemí budete rovněž povinni poskytnout pokročilé informace o cestujících. Musíte zajistit, aby předložené informace byly správné, a pokud se změní, musíte je aktualizovat. Musíte cestovat s použitím dokumentů, které jste poskytli.

  4. Změníte-li jakékoli údaje o svém letu (letech) po online odbavení, byl-li Váš let zrušen nebo pokud jste přestoupili na jiný let, budete muset znovu provést online odbavení a vytisknout nebo stáhnout novou palubní vstupenku. Jestliže již budete na letišti, když bude Váš let zpožděn nebo zrušen, zajděte prosím k přepážce pro odbavení zavazadel, kde Vám pomůže někdo z našeho pozemního personálu.

  5. Budete-li mít při online odbavení jakékoli technické problémy, zkuste to prosím později. Budete-li mít potíže i nadále, požádejte o pomoc náš pozemní personál na letišti. Toto musí být provedeno před ukončením odbavení zavazadel.

 11. Letištní postupy

   Příjezd na letiště

  1. Na letiště musíte dorazit v dostatečném předstihu před plánovaným časem odletu, abyste včas dokončili odbavení zavazadel (máte-li odbavené zavazadlo), splnili všechny úřední formality a bezpečnostní postupy a včas se dostavili k odletové bráně. Postupy se mohou na různých letištích a u konkrétních letů lišit. Je Vaší povinností zajistit, že tyto formality a postupy dodržíte. Naše zavírací doby pro odbavení zavazadel a uzavření odletové brány jsou uvedeny v potvrzení rezervace a na našich webových stránkách. Tyto časy uzavření se odvíjejí od plánovaného času odletu vašeho letu. Pokud vám výslovně nesdělíme jinou informaci, časy uzavření se v případě zpoždění vašeho letu nemění a je nutné je dodržet.

  2. Budete muset předložit palubní vstupenku a všechny požadované cestovní doklady. Viz oddíl 11.10 (Cestovní doklady a další požadavky). Musíte dodržovat veškeré bezpečnostní kontroly nebo postupy vyžadované vládními nebo letištními úředníky nebo námi. To zahrnuje veškeré informace, které jsme povinni vyžádat, abychom splnili požadavky ohledně pokročilých informací o cestujících. Jste rovněž povinni splnit všechny požadavky uvedené v našich zásadách biologické bezpečnosti (více informací naleznete na našich webových stránkách). To zahrnuje nutnost mít nasazenou roušku během celé cesty. Pokud máte zdravotní výjimku, je nutné ji prokázat předložením příslušných dokumentů. Čas od času můžeme upravit naše zásady biologické bezpečnosti a poslední aktualizace zveřejníme na našich webových stránkách. Musíte si ověřit aktuální znění zásad, které se na váš let a datum cesty vztahují a dodržovat je.

  3. Přednostní nástup (tzv. Speedy Boarding)

  4. Máte-li na svém letu nárok na ‘přednostní nástup (tzv. Speedy Boarding)’, můžete se zařadit do prioritní fronty u odbavení zavazadel a při nástupu na palubu. Zda máte nárok na přednostní nástup (tzv. Speedy Boarding), bude uvedeno na palubní vstupence. Nemůžeme vám však zaručit, že přednostní nástup (tzv. Speedy Boarding) vám umožní prioritní nástup na palubu vždy, neboť tyto procesy podléhají provozním požadavkům.

  5. Měli byste se ujistit, že budete u odletové brány při začátku nástupu na palubu, abyste přednostního nástupu (tzv. Speedy Boarding) mohli využít. Více informací získáte na naší stránce Nástup na palubu.

  6. Zmeškáte-li let

  7. Dostavíte-li se z jakéhokoli důvodu k odletové bráně po stanoveném termínu zavírací doby a/nebo nebudete schopni na požádání předložit palubní vstupenku a všechny požadované cestovní doklady, můžeme Vás odmítnout přepravit a svůj let zmeškáte.

  8. Zmeškáte-li let, můžete požádat o převedení na další dostupný let společnosti easyJet do stejné destinace se zaplacením záchranného poplatku, jak je uvedeno v našich Sazbách a poplatcích. Za tímto účelem se musíte s platnými doklady dostavit k našemu pozemnímu personálu na letišti do dvou hodin od doby, kdy jste zmeškali plánovaný čas odletu.

  9. Neodpovídáme za žádné náklady, které Vám vzniknou v důsledku toho, že jste zmeškali svůj let a nebudete mít nárok na žádnou náhradu nebo refundaci (s výjimkou uvedenou v oddílu 5.4).

  10. Cestovní doklady a další požadavky

  11. Požadujeme, aby všichni cestující předložili průkaz totožnosti s fotografií při odbavení zavazadel a u odletové brány pro všechny lety včetně vnitrostátních.

  12. Požadavky na cestovní doklady se liší podle trasy, Vaší státní příslušnosti a postavení. Na dokumenty se vztahují doby platnosti, které mohou být delší než zamýšlený pobyt. Požadavky se mohou lišit i pro děti a osoby, které s nimi cestují. Další informace naleznete na stránce Cestovní doklady. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme poskytovat rady týkající se Vaší konkrétní situace.

  13. Výhradně odpovídáte za kontrolu a dodržování veškerých platných předpisů a požadavků na dokumenty (včetně vstupních a výstupních víz nebo povolení, zdravotních, lékařských a jiných dokumentů) všech zemí, do kterých, ze kterých nebo přes které letíte. Rovněž odpovídáte za zjištění pokynů vlády pro cesty do zahraničí, které mohou ovlivnit Vaši cestu.

  14. Neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost v souvislosti se získáním nezbytných dokumentů nebo nedodržením platných předpisů, požadavků nebo těchto Podmínek. Vaše poskytnutí pokročilých informací o cestujících neznamená, že jste přijati nebo jste oprávněni vstoupit do kteréhokoli státu nebo území. Vyhrazujeme si právo odmítnout přepravu kterémukoliv cestujícímu, o němž se domníváme, že nedodržel tyto požadavky, nebo o jehož dokumentech jsme oprávněně přesvědčeni, že nejsou v souladu s takovými požadavky, nebo pokud nám to bylo nařízeno vládními orgány.

 12. Právo odmítnout přepravu

  1. Můžeme odmítnout přepravit vás nebo vaše zavazadla, popř. vás vykázat z letu, i pokud jste již nastoupili na palubu, bez jakékoli odpovědnosti z naší strany, pokud se důvodně domníváme, že:

   1. Vy nebo Vaše zavazadla mohou ohrozit bezpečnost letadla nebo zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby v letadle nebo na letišti;

   2. jste opilí nebo pod vlivem alkoholu nebo drog na letišti nebo na palubě;

   3. jste kouřili nebo se pokoušeli kouřit na letišti (mimo vyhrazená místa) nebo na palubě;

   4. u sebe máte v nezákonném držení narkotika;

   5. Váš duševní nebo fyzický stav představuje nebezpečí nebo riziko pro Vás samé, letadlo nebo jakoukoli osobu v letadle;

   6. jste způsobili újmu nebo zranění ostatním cestujícím, posádce, letištnímu personálu, popř. se k nim chováte či k nim hovoříte způsobem, který je výhružný, vulgární, urážlivý, diskriminační, obscénní nebo vulgární;

   7. vyhrožovali jste bombou nebo jiným způsobem;

   8. dopustili jste se trestného činu během procesu rezervace, odbavení nebo nástupu na palubu nebo na letišti či na palubě letadla;

   9. představujete potenciální nebezpečí nebo riziko pro Vás samé nebo pro jiné osoby nebo majetek;

   10. jste se neřídili našimi pokyny ohledně zajištění bezpečnosti, resp. zabezpečení, ať už na palubě nebo na letišti.

   11. odmítli jste se podrobit bezpečnostní kontrole Vaší osoby nebo Vašich zavazadel;

   12. trpíte onemocněním nebo zdravotními potížemi, které vyžadují lékařské potvrzení o vaší způsobilosti k letu nebo jiným způsobem neprokážete, že jste způsobilí k letu; (více informací najdete na stránce Zdravotní stav);

   13. vyžadujete zvláštní asistenci, která přesahuje služby nabízené společností easyJet osobám s postižením (viz oddíl 8 a naši stránku Zvláštní asistence);

   14. nemáte u sebe řádné doklady;

   15. bylo nám to nařízeno vládními orgány (včetně ve vztahu k Vašim pokročilým informacím o cestujících);

   16. jakékoli doklady, které jste předložili:

    1. byly získány protiprávně nebo byly zakoupeny od jiného subjektu, než jsme my nebo náš oprávněný zástupce;

    2. byly nahlášeny jako ztracené nebo odcizené;

    3. jedná se o padělek nebo předmět platebního podvodu; nebo

    4. byly pozměněny někým jiným, než námi nebo naším oprávněným zástupcem nebo byly poškozeny,

    5. (v kterémkoli z těchto případů si vyhrazujeme právo si takové dokumenty ponechat);


   17. osoba, která se dostavila k odbavení zavazadel nebo k odletové bráně, není schopna prokázat, že je osobou uvedenou jako cestující na potvrzení nebo osobou uvedenou v rezervaci;

   18. poškodili jste nebo jste úmyslně způsobili poškození letadla nebo jakéhokoli jiného bezpečnostního zařízení nebo se pokusili o přístup do kterékoli z kontrolovaných oblastí bez povolení;

   19. přeprava vás a/nebo vašich zavazadel může ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení jinak a/nebo

   20. takovéto kroky jsou nezbytné k dodržení platných právních předpisů.

  2. V kterékoli ze situací popsaných v oddíle 12.1 výše:

   1. můžeme zrušit všechny následné lety obsažené ve Vaší rezervaci (a za těchto okolností nebudou vyplaceny žádné náhrady) a

   2. můžeme zrušit veškeré Vaše stávající rezervace a/nebo odmítnout přijmout Vaše budoucí rezervace po tak dlouhou dobu, jak budeme považovat za vhodné vzhledem k okolnostem.

 13. Zavazadla

   Příruční zavazadlo

  1. S výjimkou níže uvedené situace je povolen jeden kus příručního zavazadla na cestujícího. Více informací získáte v části zvané Příruční zavazadlo, ale především vezměte na vědomí, že:

   1. vaše příruční zavazadla musí odpovídat počtu a maximálním rozměrům uvedeným v našich Podmínkách pro příruční zavazadla. Nebude-li tomu tak, budou umístěna do prostoru pro odbavená zavazadla a bude vám účtován poplatek za uložení zavazadla do zavazadlového prostoru v souladu s našimi Sazbami a poplatky;

    1. na palubu si v rámci standardního zavazadlového limitu můžete vzít jedno malé příruční zavazadlo (max. 45 × 36 × 20 cm), které se musí vejít pod sedadlo před vámi.
    2. dále si na palubu můžete vzít jedno velké příruční zavazadlo (max. 56 × 45 × 25 cm, které se musí vejít do schránky nad sedadlem), pouze pokud:
     1. jste si zakoupili pro svůj let velké příruční zavazadlo, nebo
     2. jste členem easyJet Plus, který si přidal velké příruční zavazadlo ke své rezervaci.

     Jste-li členem easyJet Plus, který si velké příruční zavazadlo nepřidal, nebo pokud jste si rezervovali letenku FLEXI fare, bude umístění vašeho velkého příručního zavazadla záviset na dostupném zavazadlovém místě na palubě, případně může být vaše zavazadlo umístěno zdarma do prostoru odbavených zavazadel.

     Tyto možnosti nejsou kumulativní. Maximální možný limit na příruční zavazadla pro jednu osobu je jedno malé příruční zavazadlo a (kde existuje nárok nebo při zakoupení) jedno velké příruční zavazadlo.

    3. Dostupnost a ceny velkých příručních zavazadel k zakoupení se mohou lišit a nelze je zaručit. V případě nedostupnosti si budete muset zavazadlo nechat odbavit do zavazadlového prostoru a uhradit příslušný poplatek za odbavené zavazadlo.
    4. pokud jste si let zarezervovali před 1. prosincem 2020, bez předvolby sedadla Up Front či Extra Legroom a s odletem po 10. únoru 2021, můžete využít naší služby Hands Free, která umožňuje bezplatné odbavení velkého příručního zavazadla (max. 56 × 45 × 25 cm) pouze po předložení naší e-mailové pozvánky u naší přepážky pro odbavení zavazadel. Nenoste prosím své velké příruční zavazadlo s sebou k bráně, neboť v takovém případě vám bude u brány naúčtován poplatek za uložení zavazadla do zavazadlového prostoru.

   2. velikost zavazadel kontrolujeme před nástupem na palubu. Pokud k bráně přinesete zavazadlo překračující povolené limity, bude umístěno do zavazadlového prostoru (bude-li je možné přijmout), a vám bude u brány naúčtován poplatek za uložení zavazadla do zavazadlového prostoru. Nepřijímáme odpovědnost za jakákoli zavazadla zanechaná na místě po jejich odmítnutí u odletové brány. Ze zavazadla určeného k umístění do zavazadlového prostoru prosím nezapomeňte vyjmout případné cennosti, nezbytné osobní potřeby (např. léky) a své cestovní doklady.

   3. na příruční zavazadlo nestanovíme žádné hmotnostní omezení, ale musíte být schopni bezpečného a samostatného přenášení příručního zavazadla. Na letech provozovaných společností easyJet Switzerland SA místní předpisy stanoví, že hmotnost příručního zavazadla nesmí přesáhnout 15 kg. Příležitostně může být také z provozních důvodů nezbytné předepsat hmotnostní limit. V takovém případě mohou být vaše příruční zavazadla bez jakýchkoli dalších poplatků umístěna do zavazadlového prostoru.

   4. kabát, šál, deštník nebo vycházková hůl a jedna taška se zbožím, které jste zakoupili poté, co jste prošli bezpečnostní kontrolou na letišti odletu, mohou být přepraveny navíc k povolenému jednomu příručnímu zavazadlu. 

   5. pokud cestujete s kojencem nebo dítětem, budete mít nárok na přepravu některých dalších položek – více informací najdete v části Létání s dětmi. Informace ohledně lékařského vybavení najdete na stránce Zdravotní stav.

   6. čas od času můžeme naše pravidla pro příruční zavazadla upravit a poslední aktualizace zveřejníme na našich webových stránkách. Musíte si ověřit aktuální znění zásad, které se na váš let a datum cesty vztahují, a dodržovat je.

  2. Nesdělíme-li vám něco jiného, je z bezpečnostních důvodů zakázáno provozovat na palubě veškerá elektronická přenosová nebo obdobná zařízení s výjimkou sluchadel a kardiostimulátorů. Jakákoli zařízení neumožňující vysílání/přenos signálů a vysílací/přenosová zařízení s funkcí vysílání/přenosu, kterou je možné vypnout, mohou být během letu použita podle instrukcí ze strany posádky. Více informací získáte v části Nebezpečné předměty, a to včetně přepravy kyslíku.

  3. Neotevřený alkohol může být přepravován v příručních zavazadlech, ale na palubě můžete konzumovat pouze alkohol, který byl zakoupen na palubě v rámci služby Eat.Drink.Shop.

  4. Odbavené zavazadlo

  5. Účtujeme poplatky za každý kus odbaveného zavazadla. Viz naše Sazby a poplatky. Poplatky závisí na Vašem letu a době zaplacení za odbavené zavazadlo. Za přidání odbaveného zavazadla na letišti jsou poplatky vždy vyšší.

  6. Za odbavené zavazadlo můžete zaplatit v průběhu rezervace nebo po rezervaci na našich webových stránkách, pomocí aplikace nebo prostřednictvím našeho týmu zákaznických služeb servisního (až do dvou hodin před časem Vašeho odletu). Na letišti můžete rovněž zaplatit za další odbavené zavazadlo u odbavení zavazadel.

  7. Vezměte prosím na vědomí, že pokud přidáte odbavené zavazadlo na našich webových stránkách, pomocí aplikace nebo prostřednictvím týmu zákaznických služeb, bude se poplatek za odbavená zavazadla vztahovat na všechny lety ve Vaší rezervaci. Pokud si přejete přidat odbavené zavazadlo pouze k vybranému letu v rámci rezervace, můžete tak učinit pouze přímo na letišti, kde bude platit letištní cena.

  8. Musíte si odbavit své odbavené zavazadlo u naší přepážky pro odbavení zavazadel. Nesmíte si jej vzít s sebou k odletové bráně. K odbavenému zavazadlu musí být bezpečně připojeno Vaše jméno nebo jiné osobní identifikační informace.

  9. Když nám předáte své odbavené zavazadlo a přijmeme-li ho, vezmeme ho do úschovy a ke každému kusu zavazadla vydáme doklad o zavazadle. Každý doklad o zavazadle musíte uchovat jako důkaz toho, že bylo odbaveno. Na některých letištích provozujeme samoodbavení zavazadel. Využíváte-li samoodbavení zavazadel, je na Vás, abyste zajistili, že správně připevníte štítky k zavazadlům a předáte svá odbavená zavazadla v souladu s pokyny. Využíváte-li samoodbavení zavazadel, nemusí Vám být vystaven listinný doklad o zavazadle, ale bude zaznamenáno v našich systémech.

  10. Vaše odbavené zavazadlo obvykle přepravujeme ve stejném letadle jako Vás, pokud jej z bezpečnostních, zabezpečovacích nebo provozních důvodů nebudeme potřebovat přepravit jiným letem. Bude-li Vaše odbavené zavazadlo přepravováno jiným letem, doručíme Vám jej, jakmile to bude přiměřeně proveditelné, pokud právní předpisy nevyžadují, abyste byli přítomni při celním odbavení.

  11. Musíte dodržet naše omezení týkající se rozměrů a hmotnosti odbavených zavazadel, jak je uvedeno v části Zavazadla. Maximální přípustná hmotnost každého kusu odbaveného zavazadla je 32 kg. Odbavená zavazadla přesahující tuto hmotnost nebudou přijata k přepravě. Jakékoliv odbavené zavazadlo přesahující povolené rozměry, bude považováno za nadměrné zavazadlo a měli byste se obrátit na náš tým zákaznických služeb, který Vám poradí, jak může být takový předmět přepraven.

  12. Překročíte-li váhu povolenou pro odbavené zavazadlo, budete muset zaplatit za každý kilogram nadváhy, jak je uvedeno v našich Sazbách a poplatcích.

  13. Jestliže v rámci stejné rezervace cestujete s dalšími cestujícími, můžete svůj celkový poplatek za odbavená zavazadel dát dohromady nebo sdílet s kterýmkoli dalším cestujícím ve své rezervaci.

  14. Vaše odbavená zavazadla by neměla obsahovat křehké předměty nebo předměty podléhající zkáze, peníze, šperky, drahé kovy, kovové nádobí nebo příbory, počítače, elektronická zařízení, obchodovatelné papíry, cenné papíry nebo jiné cennosti, obchodní dokumenty, pasy a jiné doklady totožnosti nebo jejich vzory a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost s výjimkou uvedenou v oddíle 17.

  15. Zboží nebo náklad není možné přijmout jako odbavené zavazadlo.

  16. Hudební nástroje, sportovní vybavení a jízdní kola

  17. Pro přepravu hudebních nástrojů, sportovního vybavení a jízdních kol máme zvláštní pravidla a poplatky. Viz část Zásady pro přepravu zavazadel. Vezměte prosím na vědomí, že poplatky za tyto zvláštní položky platí i v případě, že jsou v rozměru standardních zavazadel.

  18. Nedodržení našich zásad pro přepravu zavazadel

  19. Nedodržíte-li některou z našich zásad pro přepravu příručních zavazadel, odbavených zavazadel, hudebních nástrojů, sportovního vybavení nebo jízdních kol, nebo nezaplatíte-li příslušné poplatky před ukončením odbavení nebo nástupem na palubu, vyhrazujeme si právo odmítnout Vás přepravit bez jakékoli náhrady nebo refundace.

  20. Nevratnost poplatků za zavazadla

  21. Zavazadlové poplatky nebudou po zaplacení refundovány ani v případě, že zaplacené položky nepřepravujete, nebo jste se rozhodli zrušit či změnit svůj let. Pokud svůj let změníte, váš zaplacený poplatek za odbavené zavazadlo se bude vztahovat i na váš nový let. Limity pro příruční zavazadla a případné související poplatky budou záviset na vašem výběru sedadla na palubě vašeho nového letu (viz bod 9.4). Pokud jste si zakoupili velké příruční zavazadlo, ale na vašem novém letu není na velké příruční zavazadlo místo, nesmíte takové zavazadlo přinést k odletové bráně. Více informací najdete v našich Podmínkách pro příruční zavazadla.

  22. Nebezpečné předměty a předměty nepřijatelné jako zavazadla

  23. Vaše zavazadla nesmí obsahovat níže uvedené položky:

   1. předměty, které by mohly ohrozit letadlo nebo osoby nebo majetek na palubě letadla (včetně, nikoli však výlučně plynových lahví, hořlavých kapalin a pevných látek, jedů, radioaktivních látek, korozivních látek, střelných zbraní a výbušnin), a to bez našeho souhlasu. Více informací získáte v části Nebezpečné předměty;

   2. předměty, které nebyly řádně zabaleny do kufrů nebo jiných vhodných obalů, aby byla zajištěna bezpečná přeprava při vynaložení běžné péče při manipulaci;

   3. předměty, jejichž přeprava je zakázána příslušnými právními předpisy;

   4. předměty, které nejsou vhodné pro přepravu z důvodu jejich hmotnosti, velikosti nebo tvaru (včetně křehkých nebo rychle se kazících předmětů);

   5. živá zvířata (včetně domácích zvířat, hmyzu, plazů nebo jiných druhů hospodářských zvířat), s výjimkou uznaných asistenčních psů a

   6. lidské nebo zvířecí ostatky (s tím, že přeprava lidského popela ve Vašem příručním zavazadle je povolena, pokud: (i) jste nás informovali o svém úmyslu přepravovat popel před cestou; (ii) můžete předložit kopii úmrtního listu a osvědčení o kremaci a (iii) lidský popel je bezpečně zabalen ve vhodném zapečetěném kontejneru ve Vašem příručním zavazadle).

   7. Můžeme odmítnout přijmout zavazadla obsahující tyto položky a vyhrazujeme si právo prohledat Vaše zavazadla, abychom zjistili, zda takové položky přepravujete. Za tímto účelem můžeme Vaše zavazadla prohledat Ve vaší nepřítomnosti, pokud nejste k dispozici, a můžete porušit všechny zámky připojené k zavazadlům.


  24. Nejste-li ochotni podřídit se jakémukoli prohledání svých zavazadel, můžeme odmítnout, bez náhrady nebo jiné odpovědnosti vůči Vám, přepravit Vás a/nebo Vaše zavazadla. V případě, že prohledávání nebo skenování způsobí škodu na Vašem zavazadle, neodpovídáme za takové škody, pokud k nim nedojde v důsledku naší viny nebo nedbalosti.

  25. V případě potřeby se musíte zúčastnit kontroly zavazadel celními orgány nebo jinými státními úředníky. Neneseme vůči Vám odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které Vám vzniknou v důsledku nedodržení tohoto požadavku, pokud k nim nedojde z důvodu naší chyby nebo nedbalosti.

  26. Máte-li pochybnosti o tom, které předměty si můžete vzít s sebou do kabiny letadla nebo do zavazadlového prostoru, nebo pokud zvažujete přepravu specifických předmětů, zavolejte nám před svou cestou nebo se po příjezdu na letiště zeptejte našeho pozemního personálu u odbavení zavazadel.

  27. Vládní a/nebo letištní orgány mohou uložit další nebo přísnější požadavky vztahující se na zavazadla. Tyto požadavky mohou být změněny v krátké lhůtě a budou se vztahovat na Vaše zavazadla, i pokud se budou lišit od těch, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách, našich zásadách a/nebo potvrzení rezervace. Budeme se snažit informovat zadavatele rezervace, jakmile to bude možné, s využitím údajů, které jste uvedli v rezervaci, pokud se tyto požadavky změní mezi dobou Vaší rezervace a Vaším letem. Pokud vládní nebo letištní orgány povolí přepravu více položek, než je povoleno námi, zůstáváte vázáni těmito Podmínkami.

  28. Vyzvednutí a doručování zavazadel

  29. Své zavazadlo si musíte si vyzvednout, jakmile je k dispozici pro vyzvednutí na letišti Vašeho příletu. Pokud nepožádáte o své zavazadlo nebo si jej nevyzvednete do 28 dnů od okamžiku, kdy bylo k dispozici, můžeme s ním nakládat bez jakékoli odpovědnosti vůči Vám. Nebudete-li si moci zavazadla vyzvednout, můžeme Vám na základě vlastního uvážení pomoci s doručením zavazadel s využitím vhodných kurýrních služeb. Veškeré poplatky za dopravu budou na Vaše vlastní náklady, které budou sjednány před zařízením doručení.

  30. Pouze držitel dokladu o zavazadle předaného cestujícímu v okamžiku přijetí zavazadla (nebo cestujícímu uvedenému v dokladu o zavazadle v našem systému, pokud cestující využil samoodbavení zavazadel) je oprávněn převzít zavazadlo.

  31. Není-li osoba, která žádá o zavazadla, schopna na požádání předložit příslušný doklad zavazadla, vydáme zavazadlo této osobě pouze za předpokladu, že uspokojivě prokáže, že se jedná o cestujícího, který zavazadlo odbavil nebo má jiné právo převzít zavazadlo, a budeme-li to požadovat, musí poskytnout zajištění odškodnění v případě jakékoli ztráty, škody nebo výdajů, které by nám mohly vzniknout v důsledku takového vydání zavazadla osobě bez dokladu o zavazadle nebo prokázání totožnosti.

 14. Chování na palubě

  1. V souladu s platnými právními předpisy je kapitán velitelem letadla a každá osoba na palubě musí dodržovat jeho zákonné příkazy. Chovají-li se cestující nevhodně, ruší nebo jinak působí problémy, jsou všichni naši kapitáni za všech okolností oprávněni řešit problémy nejlepším možným způsobem. To může zahrnovat použití fyzického omezení a, je-li to možné, vykázání těchto osob z letu.

  2. Chováte-li se na palubě letadla nebo na letišti tak, že:

   1. ohrožujete letadlo nebo jakoukoli osobu nebo majetek na palubě nebo na letišti a/nebo

   2. bráníte posádce nebo pozemnímu personálu při výkonu jejich povinností a/nebo

   3. nedodržujete pokyny posádky nebo pozemního personálu a/nebo

   4. používáte výhrůžných, vulgárních, diskriminačních nebo urážlivých slov vůči posádce nebo letištnímu personálu nebo se takovým způsobem vůči nim chováte a/nebo

   5. se chováte nevhodným, nepředvídatelným, nebezpečným, diskriminačním nebo agresivním způsobem nebo takovým způsobem, na který si může jiný cestující důvodně stěžovat,

   6. můžeme přijmout taková opatření, která budeme považovat za nezbytná k tomu, abychom zabránili pokračování v takovém chování, včetně Vašeho spoutání nebo vykázání z letadla nebo letiště, jakož i ukončení Vašeho pokračování v letu. Za trestné činy spáchané na palubě letadla nebo na letišti můžete být stíháni. Budete odpovídat za veškeré náklady vzniklé v důsledku Vašeho nevhodného chování na palubě letadla nebo na letišti. Bude-li v důsledku chování cestujícího nezbytné odklonit let, vyřešení situace může zahrnovat předání takových cestujících bezpečnostním nebo zákonným donucovacím orgánům v místě vynuceného odklonu.


  3. Rozhodneme-li se v důsledku Vašeho chování odklonit letadlo, abychom Vás mohli vysadit, budete povinni uhradit nám veškeré náklady a výdaje jakéhokoli druhu, které nám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s takovým odklonem. Způsobíte-li jakoukoliv škodu nebo Vaše jednání způsobí, že nám vzniknou jakékoli náklady, budeme Vás považovat za odpovědné za veškeré náklady, škody nebo vzniklé závazky. Můžeme podniknout takové kroky, které budeme považovat za vhodné k získání úhrady těchto nákladů od Vás. Za těchto okolností můžeme rovněž odmítnout přijímat Vaše budoucí rezervace, dokud nebudou splaceny veškeré zbývající náklady.

  4. V souladu s požadavky na bezpečnost civilního letectví jsou všechny lety společnosti easyJet nekuřácké. Cestující by měli vzít na vědomí, že kouření je přísně zakázáno a budou přijata opatření, která zamezí kouření cestujících kdekoli na palubě letadel společnosti easyJet.

  5. Dle svého uvážení obstaráme a budeme cestujícím na palubě podávat alkoholické nápoje, uznáme-li to za vhodné. Cestující však nesmí při letech se společností easyJet požívat jiné alkoholické nápoje, než ty zakoupené na palubě v rámci služby Eat.Drink.Shop.

 15. Změny harmonogramu, zpoždění a zrušení letu, předpis APR 2019 a nařízení ES č. 261

  1. S výjimkou Vašich práv vyplývajících z těchto podmínek nebo platných právních předpisů nejsou zaručeny doby letů uvedené na našich webových stránkách nebo jinde.

  2. Neodpovídáme za chyby nebo opomenutí v letových řádech nebo jiných informacích poskytnutých třetími stranami o datech nebo časech nebo provozu jakéhokoli letu

  3. Kdykoli po provedení rezervace můžeme potřebovat změnit náš letový plán nebo zrušit, odklonit nebo opozdit jakýkoli let, případně odmítnout nástup na palubu. Může se jednat o změny z bezpečnostních či zákonných, stejně jako z obchodních nebo provozních důvodů.

  4. Zrušíme-li let nebo provedeme jinou významnou změnu, budeme kontaktovat zadavatele rezervace, jakmile budeme přiměřeně schopni tak učinit, za použití kontaktních údajů, které máme v rezervaci. Jste-li zadavatelem rezervace, je Vaší povinností o takové změně informovat všechny ostatní cestující v rezervaci.

  5. Ustanovení upravující zrušení a zpoždění letu či odepření nástupu na palubu jsou obsažena v Úmluvě a (v některých případech) v předpisu APR 2019 a nařízení ES č. 261. Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na vaše práva vyplývající z těchto právních předpisů. Více informací o svých právech a pomocné informace pro případ narušení služeb získáte na naší stránce věnované těmto situacím. Informace o reklamačním řízení na základě předpisu APR 2019 a nařízení ES č. 261 naleznete rovněž v oddílu 19.

 16. Lety z bodu do bodu

  1. Společnost easyJet je dopravce zajišťující lety z bodu do bodu (tzv. point-to-point) a neprovozuje navazující lety nebo ‘navazující letenky’ pro cesty s využitím našich letů nebo letů jiných dopravců.

  2. Pokud jste si u společnosti easyJet nebo jiného dopravce rezervovali navazující let, představuje to samostatnou přepravní smlouvu. Neposkytujeme záruku ani nepřebíráme odpovědnost za zmeškanou navazující přepravu při následném letu. Pokud se rozhodnete zarezervovat si takový navazující let, jste odpovědní za zajištění toho, že splníte veškeré požadavky na odbavení, zavazadla a cestovní doklady pro tento let. Přejete-li si využít samostatných ochranných opatření pro lety s vlastním připojením, viz část Worldwide by easyJet.

  3. Požadujeme, abyste měli právo vstoupit do země, do které letíte. Nebereme v úvahu žádný Váš případný navazující let, (i když je na letišti příletu letištní trasa). Tento požadavek platí i v případě, že jste rezervaci provedli prostřednictvím Worldwide by easyJet.

 17. Odpovědnost

  1. Tyto Podmínky upravují naši odpovědnost vůči Vám. Odpovědnost jakéhokoli dopravce třetí strany, na jehož letenku nebo rezervaci cestujete, bude upravena vlastními podmínkami tohoto jiného dopravce.

  2. Naše odpovědnost vůči Vám se řídí Úmluvou

  3. Naše odpovědnost ve vztahu k přepravě Vaší osoby námi se řídí pravidly a omezeními zakotvenými Úmluvou, pokud se nejedná o mezinárodní přepravu, na kterou se Úmluva vztahuje, a v kterémžto případě budou platit příslušné právní předpisy.

  4. Smrt nebo zranění cestujících

  5. V souladu s Úmluvou neseme vůči Vám odpovědnost v případě nehody, která má za následek smrt nebo jiné tělesné zranění, na palubě letadla provozovaného námi nebo při provádění nástupu do letadla nebo výstupu z něj.

  6. Výše náhrady škody, kterou Vám budeme povinni uhradit, nepodléhá žádným finančním omezením s výhradou případů, na které se vztahuje Úmluva a prokázaná škoda přesáhne částku odpovídající 128 821 zvláštních práv čerpání. Naše odpovědnost může být vyloučena, prokážeme-li, že způsobená škoda buď nevznikla v důsledku naší nedbalosti nebo jiného zaviněného jednání nebo opomenutí z naší strany nebo ze strany našich zaměstnanců a zmocněnců, nebo že způsobená škoda vznikla výhradně v důsledku nedbalosti nebo zaviněného jednání nebo opomenutí třetí strany.

  7. Prokážeme-li, že způsobená škoda vznikla v důsledku nebo s přispěním nedbalosti nebo jiného zaviněného jednání nebo opomenutí ze strany zesnulého nebo zraněného cestujícího, můžeme být zcela nebo zčásti zproštěni odpovědnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

  8. Neprodleně a v každém případě nejpozději do 15 dnů po zjištění totožnosti fyzické osoby (osob) mající(-ch) nárok na odškodnění (soudem nebo jiným způsobem), učiníme takové zálohové platby, které mohou být požadovány ke splnění bezprostředních ekonomických potřeb této osoby na základě újmy, kterou utrpěla. V případě smrti nebude záloha nižší než 16 000 zvláštních práv čerpání na cestujícího.

  9. Každá záloha zaplacená podle oddílu 17.6 výše:

   1. nesmí být vykládána jako přijetí odpovědnosti z naší strany a je učiněna bez vlivu na jakoukoli obhajobu, kterou jsme oprávněni uplatnit;

   2. může být započtena proti jakýmkoli dalším částkám splatným na základě naší odpovědnosti;

   3. je nevratná, pokud následně neprokážeme, že: (1) škoda byla způsobena v důsledku nebo s přispěním nedbalosti nebo jiným zaviněným jednáním nebo opomenutím ze strany zesnulého nebo zraněného cestujícího; nebo (2) osoba, která získala zálohovou platbu, způsobila nebo přispěla ke škodě nedbalostí nebo jiným protiprávním jednáním nebo opomenutím; nebo (3) osoba, která obdržela platbu, nebyla osobou, která má nárok na odškodnění.

  10. S výjimkou toho, jak je v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, má-li nám záloha zaplacená podle oddílu 17.6 výše nebo jakákoli její část být vrácena podle oddílu 17.7 výše, provede osoba, která dotyčnou platbu přijala, vrácení ihned po zjištění příslušného důkazu (u soudu nebo jinak), spolu s úroky vypočtenými ode dne obdržení platby touto osobou až do dne vrácení platby, za použití soudní sazby v té době platné v místě příslušného soudu.

  11. Zpoždění cestujícího

  12. Podle Úmluvy je naše odpovědnost za škodu způsobenou cestujícím v důsledku zpoždění omezena na 5 346 zvláštních práv čerpání. Neponeseme vůči Vám odpovědnost, přijmeme-li veškerá přiměřená opatření k tomu, abychom se vyhnuli škodě a nebo nebylo-li možné taková opatření přijmout.

  13. Poškození zavazadel

  14. Neneseme žádnou odpovědnost za případné škody na Vašem příručním zavazadle, s výjimkou v rozsahu, v jakém škoda vznikla v důsledku našeho zavinění.

  15. Pokud jde o odbavené zavazadlo, poneseme vůči vám odpovědnost za jeho zničení, ztrátu nebo poškození v době, kdy bylo v naší péči, a v rozsahu, v jakém škoda nevyplývala z vlastní vady, kvality nebo nevhodnosti zavazadel.

  16. Neodpovídáme za škodu vzniklou v důsledku přeplnění zavazadla nebo za běžné opotřebení zavazadel, jako jsou malé škrábance, oděrky, promáčknutí a řezy, nebo jiné škody, které Vám nebrání v používání zavazadel.

  17. Nepoužije-li se oddíl 17.14, naše odpovědnost vůči Vám za ztrátu nebo poškození zavazadel, včetně ztráty nebo škody způsobené zpožděním, je omezena na 1 288 zvláštních práv čerpání na cestujícího, pokud se neprokáže, že škoda vznikla v důsledku jednání nebo opomenutí našeho nebo našich zmocněnců a došlo k němu buď:

   1. s úmyslem způsobit škodu nebo

   2. bezohledně a s vědomím, že škoda pravděpodobně vznikne, a doložíte, že naši zaměstnanci nebo zmocněnci jednali v rámci výkonu svého zaměstnání.

  18. Pokud u odbavení zavazadel učiníte speciální prohlášení o vyšší hodnotě (až 2 500 £) při odbavení svého zavazadla a uhradíte příslušný poplatek, je naše odpovědnost omezena na tuto vyšší hodnotu. Vyhrazujeme si právo ověřit, jestli deklarovaná hodnota skutečně přiměřeně odráží obsah odbaveného zavazadla.

  19. Zvláštní práva čerpání budou převedena na příslušnou národní měnu ke dni soudního rozhodnutí nebo vyrovnání.

  20. V žádném případě neodpovídáme za ztrátu nebo poškození zavazadel, která nesmějí být přepravována podle těchto Podmínek (včetně našich zásad týkajících se Nebezpečných předmětů) nebo jakýchkoli křehkých, cenných předmětů, předmětů podléhajících rychlé zkáze nebo předmětů nezabalených ve vhodných obalech, a které byly zabaleny ve Vašem zavazadle v rozporu s požadavky podle oddílu 13.17.

  21. Obecně

  22. Kromě podmínek uvedených v těchto Podmínkách jsme vůči Vám odpovědní pouze za náhradu škody, na kterou máte nárok za účelem náhrady za prokázané ztráty a náklady podle Úmluvy.

  23. Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku dodržování jakýchkoli příslušných právních předpisů nebo z jejich nedodržení Vámi. V případě jakéhokoli nároku na náhradu škody, zpoždění nebo ztráty můžeme využít veškerých prostředků obhajoby založené na spoluzavinění z nedbalosti, které jsou v souladu s Úmluvou.

  24. Jakékoli vyloučení nebo omezení naší odpovědnosti se vztahuje na naše zmocněnce, zaměstnance a zástupce a na všechny osoby/subjekty, jejichž letadla používáme a zmocněnce, zaměstnance a zástupce této osoby/subjektu ve stejném rozsahu, v jakém se vztahují na nás. Celková částka vymahatelná od nás a od těchto zmocněnců, zaměstnanců, zástupců a osob/subjektu a zástupců, zaměstnanců a zástupců takové osoby/subjektu nesmí překročit výši našeho limitu omezení odpovědnosti, pokud existuje.

  25. Neneseme odpovědnost za nepřímé ani následné škody jakékoli povahy a jakkoli vzniklé. Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nic nezakládá zrušení žádné z výjimek z naší odpovědnosti ani zrušení omezení naší odpovědnosti dle Úmluvy ani jiných příslušných právních předpisů; v žádném případě nepřesáhnou naše závazky odpovědnost vymezenou v těchto Podmínkách, potud, pokud je to v souladu s Úmluvou.

  26. Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje ani neomezuje nebo není zamýšleno za účelem vyloučení nebo omezení: (a) odpovědnosti za smrt nebo osobní zranění způsobené naší nedbalostí nebo (b) odpovědnosti za podvod nebo podvodné zkreslení z naší strany nebo (c) odpovědnosti, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušných právních předpisů.

 18. Cestovní pojištění a ochrana proti úpadku

  1. Vzhledem k tomu, že naše odpovědnost je omezená, měli byste si vždy zajistit dostatečné pojistné krytí pro celou cestu, včetně pokrytí hodnoty Vašich zavazadel a jejich obsahu a veškerých zdravotních rizik. Více informací získáte na stránce týkající se cestovního pojištění.

  2. Kromě případů, kdy jste si zakoupili balíček nebo související cestovní ujednání (jak je definováno v našich Podmínkách rezervace balíčku) nebo dovolenou easyJet, nevztahuje se na Vaši rezervaci žádný režim insolvenční ochrany ze strany společnosti easyJet. Více informací získáte na naší stránce týkající se ochrany proti úpadku.

 19. Reklamační řízení

  Nároky v souvislosti se zraněním nebo úmrtím

  1. V případě, že:

   1. máte nárok v souvislosti se zraněním nebo

   2. Váš osobní zástupce má nárok v souvislosti s Vaším úmrtím,

   3. Vy nebo Váš osobní zástupce, byste nás o tom měli co nejdříve písemně informovat, je-li to možné.


  2. Reklamace zavazadel

  3. Došlo-li k poškození, ztrátě nebo zpoždění Vašeho zavazadla během letu, musíte informovat člena našeho pozemního personálu na příletovém letišti, jakmile zjistíte, že došlo k tomuto poškození, ztrátě nebo zpoždění.

  4. Obdržíte-li zavazadla, aniž byste učinili reklamaci, bude to přiměřeným důkazem, že zavazadla byla doručena v dobrém stavu a v souladu s těmito Podmínkami, neprokážete-li opak.

  5. Jsou-li při odchozím letu Vaše zavazadla zpožděna o více než 24 hodin, můžete utratit přiměřenou částku (do £ 25 na den na osobu) na nákup nezbytných věcí po maximální dobu tří dnů. Pro nárokování této částky musíte nárok uplatnit písemně za použití našeho online formuláře do 21 dnů po letu, kterého se nárok týká. Veškeré nároky musí být doloženy písemnými důkazy (např. účtenkami) o uskutečněných nezbytných nákupech.

  6. V každém případě musí být nárok na náhradu škody, ztráty nebo zpoždění zavazadel uplatněn písemně vůči společnosti easyJet v následujících lhůtách:

   1. v případě poškození zavazadel, jakmile poškození zjistíte po obdržení zavazadel, nejpozději však do sedmi dnů. To zahrnuje podpůrné dokumenty, jako jsou fotografie poškození; a

   2. v případě zpoždění, do 21 dnů od okamžiku, kdy Vám bylo zavazadlo dáno k dispozici.

  7. Nároky na kompenzaci dle předpisu APR 2019 a nařízení ES č. 261

  8. V souvislosti s nároky na kompenzaci na základě předpisu APR 2019 či nařízení ES č. 261 (dle možnosti uplatnění) platí, že:

   1. Cestující musí předložit své nároky přímo společnosti easyJet a ponechat nám 28 dnů (nebo lhůtu požadovanou na základě platných právních předpisů, pokud by tato lhůta byla kratší) k tomu, abychom jim mohli přímo odpovědět, před zapojením třetích stran pro vymáhání nároků jménem zákazníků. Žádost o kompenzaci můžete předložit prostřednictvím online formuláře, který naleznete zde;

   2. s výjimkou oddílů 19.6.3 a 19.6.4 níže, nezpracujeme žádost o kompenzaci předloženou třetí stranou, pokud nám dotyčný cestující nepředložil žádost přímo a neponechal nám lhůtu na odpověď v souladu s oddílem 19.6.1 výše;

   3. pododdíly 19.6.1 a 19.6.2 výše se nebudou týkat těch cestujících, kteří nemají způsobilost k právním úkonům k tomu, aby sami podali žádost. Zákonný zástupce cestujícího, který není způsobilý k právním úkonům, může podat žádost o kompenzaci jménem cestujícího. Můžeme si vyžádat důkaz o tom, že zákonný zástupce je oprávněn podat žádost jménem cestujícího;

   4. cestující může podat žádost o kompenzaci jménem ostatních cestujících ve stejné rezervaci. Můžeme si vyžádat důkaz o tom, že ostatní cestující ve stejné rezervaci souhlasí s tím, aby tento dotyčný cestující podal žádost jejich jménem;

   5. v každém případě, s výjimkou případů uvedených v oddílech 19.6.3 a 19.6.4 výše, nebudeme zpracovávat žádosti podané třetí stranou, nebudou-li k žádosti přiloženy příslušné dokumenty potvrzující to, že třetí strana je oprávněna k tomu, aby jednala jménem cestujícího;

   6. tímto ustanovením se cestujícím nezakazuje, aby se poradili s právním nebo jiným poradcem předtím, než nám přímo předloží svou žádost; a

   7. v souladu s našimi postupy budou veškeré finanční kompenzace vypláceny na bankovní účet klienta, který byl uveden v rezervaci. Můžeme proto požadovat doklad o tom, že bankovní účet je veden na jméno příslušného cestujícího.

  9. Omezení nároků

  10. Jakákoli soudní žaloba za účelem domáhání se náhrady škody musí být podána do dvou let od data příletu letadla do cíle cesty nebo od data plánovaného příletu letadla nebo od data, kdy skončila Vaše přeprava společností easyJet. Způsob výpočtu promlčecí lhůty bude určen podle práva soudu, kde se případ projednává.

  11. U nároků podle předpisu APR 2019 či nařízení ES č. 261 je promlčecí lhůta určena právními předpisy platnými pro soud, u nějž je nárok projednáván. V Anglii a Walesu je to šest let od data příslušného letu.

  12. Postup při vyřizování stížností zákazníků

  13. V případě obecných dotazů nebo stížností nás prosím kontaktujte prostřednictvím údajů uvedených na našich webových stránkách v části Kontaktujte nás.

  14. Postoupení

  15. Můžete postoupit jakákoli svá práva na kompenzaci, odškodné nebo vrácení peněz, které vůči nám můžete mít, a to pouze v případě, kdy je právo postoupeno:

   1. fyzickým osobám, které jsou registrovány jako cestující ve vaší rezervaci, a/nebo
   2. pokud jste členem skupiny cestujících, jiným cestujícím z této skupiny, a/nebo
   3. pokud je cestující nezletilý nebo jinak právně nezpůsobilý, zákonnému zástupci (zástupcům) tohoto cestujícího, a/nebo
   4. postoupení nebo převzetí nároku vyžadují platné zákony.

  16. Souhlasíte s tím, že s výjimkou výše uvedených případů nepostoupíte žádná svá práva na kompenzaci, odškodné nebo vrácení peněz vůči nám a že jakékoli jiné postoupení bude neplatné.


 20. Ochrana osobních údajů

  1. Kontrolujeme způsoby a účely zpracování Vašich osobních údajů a pro účely příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR), jsme jejich “správcem”.

  2. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Další informace o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak je chráníme, jak a proč je zpracováváme, komu je zpřístupňujeme a jaká jsou Vaše práva na jejich ochranu, zjistíte v našich kompletních Zásadách ochrany osobních údajů.

  3. Ujistěte se prosím, že kontaktní údaje zadavatele rezervace a všech cestujících, které nám byly poskytnuty, jsou správné, a pokud se změní, okamžitě je aktualizujte. Můžete tak učinit prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace.

 21. Volba práva a jurisdikce

  1. Volba práva

   Vy i my souhlasíme, že Vaše přepravní smlouva s námi a tyto Podmínky se řídí právními předpisy Anglie a Walesu.

   Volba práva nesmí mít dopad na ta ustanovení, jejichž platnost nelze omezit smlouvou, např. úmluvy, APR 2019 nebo nařízení EU261, v použitelném rozsahu, (viz část „Definice“ níže).

  2. Jurisdikce

   Není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak:

   1. Anglické soudy mají mít nevýhradní pravomoc ve vztahu k jakémukoli sporu (smluvnímu nebo mimosmluvnímu), který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně mimo jiné jakékoli otázky týkající se její tvorby, platnosti nebo ukončení.

   2. Jste-li spotřebitelem, který má bydliště v členském státě Evropské unie, můžete rovněž zahájit řízení u soudů členského státu.

   3. Jste-li spotřebitelem, který má bydliště ve Švýcarsku, můžete zahájit řízení v kantonu, ve kterém máte bydliště.

 22. Definice

  1. Následující výrazy mají následující význam, jsou-li použity v těchto Podmínkách:

   Doprovázející dospělý“ znamená dospělého cestujícího ve věku nejméně 16 let, který je ve stejné rezervaci jako kojenec nebo dítě a doprovází je při letu;


   Doplňkové služby“ znamená služby, které nabízíme mimo naše letové služby;


   Pokročilé informace o cestujících“ znamená další informace (včetně údajů o cestovním dokladu), které mají být poskytnuty v rámci procesu odbavení a které jsme ze zákona povinni předat státním orgánům před Vaší cestou;


   Zmocněnec, agent“ označuje třetí osobu, která poskytuje služby cestujícím za účelem rezervace letů společnosti easyJet v jejich zastoupení, jako jsou cestovní agentury, touroperátoři nebo firemní rezervační nástroje;


   Letištní orgány“ označují vlastníka a/nebo provozovatele letiště, ze kterého létáme;


   Aplikace“ znamená mobilní aplikace společnosti easyJet spojené s jejími webovými stránkami a provozované společností easyJet nebo pro ni, jejímž prostřednictví lze provádět rezervace;


   Příslušné právní předpisy“ znamená veškeré zákony, stanovy, předpisy, nařízení, pravidla, povinné kodexy a zásady chování, včetně Úmluvy, vztahující se na rezervaci, Vaši cestu s námi a veškeré další služby, které Vám podle těchto podmínek poskytujeme;


   Samoodbavení zavazadla“ znamená automatické vydávání štítků k zavazadlům a odbavovací zařízení, která provozujeme na určitých letištích;


   Zavazadlo“ znamená Váš osobní majetek, který Vás doprovází na Vaší cestě, včetně příručních zavazadel a odbavených zavazadel;


   Doklad o zavazadle“ znamená dokument vydaný námi k identifikaci každého Vašeho kusu odbavených zavazadel;


   Rezervace“ znamená rezervaci jednoho nebo více letů společnosti easyJet (s případnými doplňkovými službami), kterou jsme přijali v souladu s oddílem 3.8;


   Rezervační odkaz“ znamená alfanumerický lokátor, který vydáme zadavateli rezervace k potvrzení a identifikaci každé rezervace;


   Zadavatel rezervace“ znamená dospělou osobu ve věku nejméně 18 let, která provádí rezervaci v zastoupení všech cestujících v této rezervaci;


   Potvrzení rezervace“ znamená potvrzující stránku a/nebo e-mail společnosti easyJet adresovaný zadavateli rezervace, obsahující Váš rezervační odkaz a uvádějící podrobné informace Vaší rezervace a veškeré speciální podmínky, které se na ni vztahují;


   Příruční zavazadlo“ znamená jakékoli zavazadlo, které si vezmete s sebou na palubu Vašeho letu (včetně věcí, jako jsou kabelky, kufříky a tašky na notebooky) a které není odbaveným zavazadlem (odbavíme-li některé z Vašich zavazadel při odbavení nebo u odletové brány, stane se odbaveným zavazadlem);


   Dítě“ má význam uvedený v oddíle 7.1;


   Zavírací doba“ znamená příslušnou zavírací dobu pro odbavení, odbavení zavazadel nebo Vaši odletovou bránu, jak jsou uvedeny v potvrzení rezervace a na našich stránkách v části Nápověda;


   Doprovod“ znamená cestujícího ve věku nejméně 16 let, který je v případě nouze fyzicky schopen pomoci cestujícímu, který vyžaduje zvláštní pomoc;


   Úmluva“ znamená kterýkoli z následujících nástrojů:
   a) Varšavská úmluva z roku 1929;
   b) Varšavská úmluva upravená v Haagu 28. září 1955;
   c) Varšavská úmluva upravená v Haagu a Doplňkovým protokolem č. 4 v Montrealu (1975) a
   d) Montrealská úmluva (1999),
   doplněná podle potřeby Guadalajaraskou úmluvou (1961);


   Posádka“ znamená naši palubní a/nebo letovou posádku provozující naše lety;


   Tým zákaznických služeb“ označuje telefonický a internetový tým zákaznických služeb společnosti easyJet, jehož údaje naleznete na naší stránce v části Kontaktujte nás;


   Státní daň“ znamená daň z civilní letecké dopravy ve Spojeném království a/nebo rovnocennou daň pro cestující vybíranou státem v určitých jurisdikcích, které jsme povinni zaplatit ve Vašem zastoupení v souvislosti s Vaším letem, jak je uvedeno v Sazbách a poplatcích;


   Zaměstnanci letiště“ znamená členy pozemního personálu a/nebo zaměstnance letiště nebo zástupce jednající naším jménem;


   Odbavené zavazadlo“ znamená zavazadlo, které jsme vzali do úschovy pro uložení v letadle a pro které jsme vydali doklad o zavazadle;


   Kojenec“ má význam uvedený v oddíle 7.1;


   Cestující“ znamená jakoukoli osobu nebo osoby v rezervaci přepravované nebo které mají být přepraveny na palubě letu společnosti easyJet (jiné než členové posádky);


   Nařízení ES č. 261“ znamená nařízení Rady (ES) č. 261/2004 z 11. února 2004 upravující společná pravidla ohledně náhrad a pomoci poskytované cestujícím, pokud jim je odepřen nástup na palubu, a v případě zrušení nebo dlouhého zpoždění letů;

   Zvláštní práva čerpání“ označují mezinárodní měnovou jednotku zúčtování stanovenou Mezinárodním měnovým fondem a


   Webové stránky“ znamená stránky easyjet.com nebo jiné webové stránky, které jsou součástí easyJet.com a jsou provozovány společností easyJet nebo pro ni, jejichž prostřednictvím lze provádět rezervace.


   Předpis APR 2019“ znamená předpis ochrany práv cestujících v letecké dopravě z roku 2019; Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.