Hlavní menu

Zdravotní informace

Vaše zdraví a klid jsou pro nás důležité a chceme, abyste se na palubě cítili co nejlépe. Létání je zcela bezpečné s většinou zdravotních potíží. Pokud však máte ohledně svého stavu jakékoli pochybnosti, projděte si zde uvedené informace nebo se obracejte na svého osobního lékaře. S případnými dotazy se prosím neváhejte obrátit na náš tým zákaznických služeb.

Cestování se zdravotnickým vybavením

Pokud si léky zabalíte do odbaveného zavazadla, nevyžadujeme dopis od lékaře.

Pokud budete mít léky zabalené v příručním zavazadle, požadujeme pouze dopis od vašeho praktického lékaře potvrzující, že je nutné, abyste si na palubu letadla vzali tyto položky:

 • tekutiny o objemu větším než 100 ml,
 • ostré předměty, jako jsou jehly,
 • kyslíkové lahve a koncentrátory,
 • jakékoli zdravotnické vybavení, které může být v kabině letadla považováno za nebezpečné zboží, jehož seznam naleznete zde.

Pokud si s sebou potřebujete vzít několik zdravotnických prostředků nebo zdravotnické vybavení velkých rozměrů, kontaktujte náš tým speciální asistence alespoň 48 hodin před odletem, aby vám mohl poradit.

Pro všechny ostatní léky a vybavení nevyžadujeme dopis od vašeho praktického lékaře.

Léčiva

 • Doporučujeme vám vzít si léky do příručního zavazadla, pokud je budete během letu potřebovat
 • Dopis od svého praktického lékaře potvrzující typ léku a jeho určení, si s sebou vezměte pouze v případě, že se jedná o: tekutinu o objemu větším než 100 ml, ostrý předmět, například jehlu, kyslíkovou láhev nebo koncentrátor, nebo jakýkoli zdravotnický prostředek, který může být v kabině letadla považován za nebezpečné zboží. Odkaz na seznam naleznete výše
 • Ověřte si prosím u svého lékaře nebo lékárníka, zda váš předpis neobsahuje kontrolované léky. Kontrolované léky jsou takové léky, které podléhají vysoké míře regulace v důsledku rozhodnutí vlády, například diazepam, lorazepam, kodein nebo tramadol.
 • Před odletem si prosím ověřte pravidla velvyslanectví země, do níž cestujete, a požadavky na vstup. Protože v některých zemích platí přísné zákony týkající se kontrolovaných léků, budete muset prokázat, že léky jsou vaše, a to buď lékařským předpisem nebo potvrzením od praktického lékaře.
 • Upozorňujeme, že na palubě bohužel nelze uchovávat léky v chladu

Jehly

Ze zdravotních důvodů si můžete na palubu přinést také jehly a injekční stříkačky. Zároveň si však prosím přineste od lékaře potvrzení s odpovídajícím popisem léků a s informací, na co se používají. Injekce potřebné v průběhu letu si musíte píchat sami. Naše posádka nemůže za žádných okolností aplikovat jakákoli léčiva. Pokud potřebujete použít jehlu, upozorněte prosím posádku, která ji po použití bezpečně zlikviduje.

Zdravotní kyslík

Na palubě máme kyslík, který se ovšem používá pouze v případě nouze.

Kromě svého příručního zavazadla si s sebou můžete vzít dvě malé nádoby se stlačeným vzduchem nebo kyslíkem pouze pro osobní použití ze zdravotních důvodů. Nesmí přesáhnout délku 56 cm, maximální průměr musí být 25 cm a maximální hmotnost 5 kg.

Budete také potřebovat lékařské potvrzení, že nádoby potřebujete ze zdravotních důvodů a že jste schopni cestovat. Pokud si s sebou berete kyslíkové láhve, informujte o tom posádku při nástupu na palubu.

Kapalný kyslík není povolen na palubě letadla v kabině ani v zavazadlovém prostoru.

Kyslíkové koncentrátory (napájené ze sítě nebo z baterií) si můžete vzít s sebou na palubu – budete potřebovat lékařské potvrzení, že je to ze zdravotních důvodů a že jste schopni cestovat.

Viz náš „průvodce léky nebo zdravotnickým vybavením“.

Na palubu si můžete vzít plynové láhve potřebné k provozu mechanických končetin a náhradní láhev podobné velikosti.

Kardiostimulátory

Kardiostimulátory nebo jiná zařízení, včetně implantovaných a těch, která jsou poháněna lithiovými bateriemi, nebo radiofarmaka obsažená v těle osoby jako důsledek léčby, jsou povoleny.

Nosítka

Nosítka není možné na palubě našich letů využívat.

Cestování v těhotenství

Ačkoli se těhotenství nepovažuje za zdravotní potíže a přestože lze cestovat až do doby relativně nedlouho před termínem porodu, upozorňujeme na následující:

 • Pokud nastanou v těhotenství jakékoli komplikace, před letem se prosím poraďte s lékařem.
 • U těhotenství s jedním dítětem lze cestovat až do 35. týdne.
 • Pokud čekáte více než jednoho potomka, pak do 32. týdne.

Těhotné ženy mohou také cestovat s kojencem na klíně.

Hluboká žilní trombóza (“DVT”)

Tato komplikace postihuje osoby, které zůstávají po delší dobu bez pohybu, a obecně postihuje pouze cestující na nejdelších letech. Někdy se jí také říká “syndrom ekonomické třídy”, ale riziko existuje i u cestujících v autech nebo ve vlaku. Její riziko zvyšují následující faktory: Tato komplikace postihuje osoby, které zůstávají po delší dobu bez pohybu, a obecně postihuje pouze cestující na nejdelších letech. Někdy se jí také říká “syndrom ekonomické třídy”, ale riziko existuje i u cestujících v autech nebo ve vlaku. Její riziko zvyšují následující faktory:

 • Zvýšená srážlivost krve;
 • Operace, zejména nohou, zranění nebo otok šest týdnů před odletem;
 • Dlouhé období bez pohybu, zejména dolních končetin;
 • Minulé nebo aktuální případy, rodinná anamnéza;
 • Pokud jste starší 40 let;
 • Pokud užíváte antikoncepční pilulky nebo jiná hormonální léčiva;
 • Pokud jste těhotná;
 • Pokud máte křečové žíly;
 • Srdeční potíže;
 • Zhoubná nemoc nebo chemoterapie;
 • Krevní onemocnění;
 • Nedostatek tělních tekutin a zvýšené houstnutí krve; nebo
 • Pokud jste do 6 týdnů před odletem utrpěli mozkovou mrtvici.
Nejsilnější faktor vzniku trombózy představuje nedostatek pohybu, proto za letu doporučujeme:
 • Chodit po palubě;
 • Často měnit pozici;
 • Nekřížit nohy;
 • Na sedadle provádět drobná cvičení; a
 • Před letem, v jeho průběhu, i po něm pít dostatek tekutin.

Pokud jste náchylní ke vzniku trombózy, musí vás před odletem prohlédnout lékař, musíte mít k dispozici odpovídající kompresní punčochy, heparin nebo orálně podávané antikoagulanty s warfarinem. Pokud u vás existuje zvýšené riziko, neměli byste spoléhat na aspirin.

Pokyny pro diabetiky

Pokud trpíte cukrovkou a potřebujete za letu injekce, musíte si je aplikovat sami. Při nástupu do letadla také prosím odpovídajícím způsobem informujte posádku. Ujistěte se prosím, že máte ve svém příručním, nikoli odbaveném zavazadle odpovídající množství inzulinu. V zavazadlovém prostoru může vzhledem k teplotám pod bodem mrazu dojít u inzulinu ke znehodnocení. Inzulinová pera pro diabetiky se převážejí bez lékařské dokumentace. Pokud berete inzulin nebo dlouhodobě působící sulfonylureu, vezměte si prosím do svého příručního zavazadla cukry navíc a po celou dobu letu dodržujte čas, ve kterém přípravky běžně užíváte.

Pokyny pro potápěče

Kesonova nemoc Alespoň 24 hodin před odletem se již nepotápějte, snížíte tak riziko dekompresní nemoci. Vzduchové nádrže pro potápěče nelze na palubě převážet.

 

Létání po nemoci nebo operaci

Typ operace

Cestování povoleno po uplynutí

Operace srdce

14 dní

Angioplastika

5 dní

Břišní chirurgie

10 dní

Hrudní chirurgie

6 týdnů

Odstranění mandlí

14 dní

Střední ucho

Ušní dutina je suchá a normálně prokysličená (obvykle 14 dní)

Šedý zákal / operace rohovky

1 den


Po nedávné operaci se před odletem vyžaduje lékařské potvrzení o způsobilosti k letu

Typ zdravotní příhody

Cestování povoleno

Infarkt myokardu

7 dní, pokud se jedná o menší nebo nekomplikovaný infarkt
U větších nebo komplikovaných infarktů se před odletem obraťte na svého lékaře
Lékařské potvrzení o způsobilosti k letu

Mrtvice 10 dní

Pokud cestujete v období od 11 do 21 dní po zdravotní příhodě, vyžaduje se lékařské potvrzení o způsobilosti k letu

Pneumotorax

Po odsátí tekutiny z plic a kompletnímu rozšíření plíce (obvykle 14 dní). Musí cestovat s doprovodem. Lékařské potvrzení o způsobilosti k letu

Závažné poranění oka

7 dníTyp potíží

Cestování povoleno

Angína

Pouze pokud je stav stabilizovaný

Infekce středního ucha

Po odeznění potíží (obvykle 7 dní)

Zánět dutin

Po odeznění potíží (obvykle 7 dní)

Chronická chudokrevnost

Létání není povoleno

Epilepsie

24 hodin po tónicko-klonickém záchvatu (velký epileptický)

Astma

Cestování povoleno
Inhalátor si ponechte v příručním zavazadle
Těžké astma – je potřeba lékařské potvrzení o způsobilosti k létání
Rozprašovače jsou povoleny za předpokladu, že neobsahují zásobníky kyslíku

Potíže plic (chronická obstrukční plicní nemoc, cystická fibróza, bronchiektázie)

Je třeba lékařské potvrzení o způsobilosti k létání
Ohledně potřeby kyslíku na palubě doporučujeme vyhledat odborného lékaře

Cestující se ztíženým dýcháním nemají povoleno létat. Děti s respiračními problémy musí mít potvrzení o způsobilosti k letu od odpovídajícího lékaře.

Cestující, kteří cestují s lehčím infekčním onemocněním, zahrnujícím jakýkoli z následujících stavů, mohou letět v souladu s pokyny uvedenými v tabulce níže.

Infekční nemoci

Cestování povoleno

Zarděnky

4 dny po vzniku vyrážky

Spalničky

7 dní po vzniku vyrážky

Příušnice

Po odeznění otoků (obvykle po 7 dnech)

Plané neštovice

7 dní po vzniku posledního nového pupínku

Virová onemocnění (např. sezónní chřipka)

Po skončení infekčního období

Cestujícím s vážnými infekčními chorobami (např. těžké záněty dýchacích cest, tuberkulóza, zápal plic) nebude umožněno cestovat bez potvrzení o způsobilosti k letu od odpovídajícího lékaře. Cestujícím, kteří mají meningitidu nebo jiný virus šířící se pandemií, jako je SARS, H1N1 nebo COVID-19, anebo mají příznaky těchto onemocnění, nebude cestování umožněno.

Všichni cestující musejí dodržovat zásady biologické bezpečnosti, včetně povinnosti nosit roušku.

Psychiatrické poruchy Cestující s psychickými poruchami mohou létat za následujících podmínek:

 • Pokud trpíte poruchami jako fobie, úzkost nebo deprese, sdělte to prosím při nástupu do letadla posádce;
 • Pokud jste v minulosti řešili závislost na drogách nebo alkoholu, musíte být stabilizováni, procházet detoxifikační léčbou a předložit lékařské potvrzení odpovídajícího lékaře. V době cesty nesmíte být pod vlivem drog nebo alkoholu;
 • Naší hlavní prioritou je vždy bezpečnost zákazníků a posádky. Naše posádka odmítne přepravovat kohokoli, bez ohledu na stav, kdo podle nich představuje bezpečnostní riziko.

Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.