Hlavní menu

Residents of Balearic Islands, Canary Islands and cities of Ceuta and Melilla

Jste-li občanem Španělska nebo jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který spadá pod Dohodu o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, a můžete prokázat, že máte trvalý pobyt na Baleárských nebo Kanárských ostrovech nebo v autonomních městech Ceuta a Melilla, máte nárok na dotaci (slevu) na cestu z místa Vašeho trvalého bydliště do ostatních částí Španělska a naopak na přímých letech podle Královského výnosu č. 1316/2001 z 30. listopadu 2001, ve znění upraveném Královským výnosem č. 1340/2007 z 11. října 2007. Aby tato sleva byla na Vaši Rezervaci uplatněna, musíte při zadávání Rezervace zvolit příslušnou volbu v kolonce „Trvalý pobyt“.

Váš trvalý pobyt v uvedených místech prokážete pouze následujícími způsoby – státním průkazem totožnosti (National Identity Card, DNI) NEBO pasem A jedním z níže uvedených dokladů:

  • potvrzení o trvalém bydlišti vydané obecním úřadem; nebo
  • potvrzení o trvalém pobytu pro nezletilé; nebo
  • pobytová karta (NIE); nebo
  • pověřovací listina poslance nebo senátora; nebo
  • potvrzení o registraci v centrálním registru cizinců.

Při zadávání Rezervace na webové stránce budete dotázáni, jaký doklad totožnosti na letišti předložíte k prokázání Vašeho nároku na slevu. Na letiště musíte přinést tentýž doklad, který jste uvedli při zadávání Vaší Rezervace. Tento dokument předložte u přepážky pro odbavení zavazadel a až budete nastupovat na palubu letadla.

Pokud s sebou nepřinesete správný doklad totožnosti, bude Vám odepřena přeprava.

Slevy nelze v žádném případě uplatňovat na Lety, které se již uskutečnily.

Sleva pro velké rodiny                                        

Nařízením Ministerstva veřejných prácí č. 3837/2006 byly zavedeny dotace na letenky na vnitrostátních linkách pro členy velkých rodin. Na základě toho mají členové velkých rodin, kteří za takové byli prohlášeni (podle čl. 12 zákona č. 40/2003 z 18. listopadu 2003, o ochraně velkých rodin), nárok na slevu ze standardních cen Našich vnitrostátních letenek. Nárok na tuto slevu Vám vzniká, máte-li trvalé bydliště na Kanárských ostrovech, Baleárských ostrovech nebo v autonomních městech Ceuta a Melilla. Aby sleva mohla být uplatněna, musíte při rezervaci vybrat volbu „Velká rodina“.

Pro získání slevy jste povinni předložit:

úřední potvrzení o velké rodině (individuální nebo kolektivní), vydané samosprávnými společenstvími (Autonomous Community); a

doklad totožnosti, a to buď státní průkaz totožnosti (DNI) nebo pobytovou kartu (nebo datum narození v případě nezletilých mladších 14 let). Viz článek 11 (Kojenci a děti) pro více informací o cestování kojenců a dětí.

Během procesu rezervace prostřednictvím webových stránek budete dotázáni, jaký typ průkazu totožnosti na letišti předložíte, aby bylo možné potvrdit, že máte nárok na slevu pro velké rodiny. Na letiště musíte přinést stejný dokument, který zadáte při provádění rezervace. Tento musí být předložen u přepážky pro odbavení zavazadel a až budete nastupovat na palubu letadla.

Pokud s sebou nepřinesete správný doklad totožnosti, bude Vám odepřena přeprava.

Slevy nelze v žádném případě uplatňovat na Lety, které se již uskutečnily. 

Smíšené Rezervace

Smíšená Rezervace znamená, že některé osoby uvedené v Rezervaci mají nárok na Slevu pro osoby s trvalým pobytem nebo Slevu pro velké rodiny, zatímco jiné nikoli. Smíšené Rezervace provedené jakoukoli rezervační metodou nebudou Dopravcem akceptovány. Při Rezervaci se prosím ujistěte, že všechny osoby v dané skupině mají na příslušné slevy nárok. Pokud některé osoby tento nárok nemají, je třeba provést samostatnou Rezervaci pro Cestující, kteří jej mají.

Změny

Online změny nelze provést v případě Rezervací, na něž byla uplatněna Sleva pro osoby s trvalým pobytem nebo Sleva pro velké rodiny. Pokud si přejete v takové Rezervaci provést změny, prosím kontaktujte Náš Tým zákaznických služeb.

 

Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.