Menu główne

Polityka prywatności

Nasze linie są otwarte i szczere wobec klientów. Z tego względu opracowaliśmy Obietnicę prywatności, która stanowi krótkie i proste podsumowanie sposobu, w jaki zarządzamy danymi klientów, udostępniamy je i pielęgnujemy.

Nasze zobowiązanie dotyczące prywatności

Obiecujemy, iż będziemy informować o tym, jak używane są dane klientów. Dane te będziemy wykorzystywać do zapewnienia bezpieczeństwa, prostoty i przystępności podróży lotniczych. Ponadto dopilnujemy, by proces zbierania i przechowywania danych przebiegał w sposób bezpieczny.

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Musimy zbierać i przechowywać niektóre dane pasażerów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, szczegóły dotyczące płatności i informacje paszportowe. Musimy także udostępniać dane naszym zaufanym partnerom, takim jak obsługa naziemna na lotniskach, by nasi klienci oraz ich bagaż dotarli w wybrane przez siebie miejsca. Niektóre informacje musimy udostępniać także kontroli granicznej i służbom ochrony lotnisk. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twojego i innych pasażerów.

Używamy danych, aby ułatwić Twoją podróż

Możemy używać danych kontaktowych udostępnianych przez pasażerów, by informować o zmianach w lotach lub o innych sytuacjach, które mogą wpłynąć na plany podróżne, na przykład roboty drogowe w pobliżu lotniska.

Ponadto, wsłuchując się w głos pasażerów, możemy wprowadzać zmiany, ułatwiając procedury, gdy jest to możliwe.


Używamy danych, aby sprawić, by Twoja podróż była bardziej przystępna

Staramy się opracowywać rozkłady lotów zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dzięki temu możemy zaproponować najniższe możliwe ceny.

Jeśli zechcesz otrzymywać materiały marketingowe pocztą e-mail od linii easyJet, będziemy informować Cię o wyprzedaży biletów, ofertach specjalnych oraz o otwarciu nowych połączeń.

Jeśli chcesz otrzymywać wyjątkowe oferty, dopasowane do Twoich potrzeb, możemy współpracować także z innymi podmiotami, aby je stworzyć.


Możesz kontrolować swoje dane

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas materiałów promocyjnych, możesz zweryfikować i zmienić ich ustawienia.

Z łatwością możesz przesłać do nas pytania na temat swoich danych osobowych i skorzystać ze swojego prawa do ich ochrony, wypełniając formularz zamieszczony poniżej w sekcji 4 naszej Polityki prywatności.

Nasza pełna polityka prywatności

Pragniemy chronić bezpieczeństwo i prywatność pasażerów i bardzo poważnie traktujemy swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa informacji klientów. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe pasażerów zbieramy, jak i dlaczego ich używamy, komu je ujawniamy i jak chronimy prywatność.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje nawet w przypadku zarezerwowania lotu za pośrednictwem podmiotu trzeciego (takiego jak biuro podróży lub firma organizująca wakacje), ponieważ niniejsza Polityka prywatności stanowi część Warunków przewozu i umowy na realizację i obsługę lotów easyJet zawartej pomiędzy Tobą a nami.


Nasza pełna polityka prywatności

1. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane

Nasza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych i używanych przez easyJet.

Jesteśmy easyJet Airline Company Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 3034606 i z siedzibą pod adresem Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF). Kontrolujemy sposoby zbierania Twoich danych i cele, dla których są one używane przez easyJet, i jesteśmy “kontrolerem danych” na cele dotyczących nas przepisów o ochronie danych, takich jak europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) oraz szwajcarska ustawa federalna o ochronie danych wraz z jej rozporządzeniem.

Jesteśmy częścią grupy spółek (“nasza Grupa”), która obejmuje easyJet Switzerland S.A (firma zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem rejestracyjnym 106.034.481 i z siedzibą pod adresem 5 Route de l’Aeroport, Meyrin, CH-1215, Genewa, 15 Szwajcaria). Firma easyJet Switzerland S.A podlega szwajcarskiej ustawie federalnej o ochronie danych oraz rozporządzeniu do ustawy federalnej o ochronie danych.

2. Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat

Kiedy używamy określenia “„dane osobowe”” w tym dokumencie, oznacza to informacje na Twój temat. Twoje dane osobowe mogą obejmować na przykład Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące planu podróży (np. numer rezerwacji) lub informacje na temat tego, jak używasz naszej witryny internetowej i aplikacji albo jak kontaktujesz się z nami.

Niektóre dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie, na przykład gdy rezerwujesz u nas lot, używasz naszej witryny internetowej lub aplikacji, naszych usług, lub gdy kontaktujesz z nami. Możemy także otrzymać Twoje dane osobowe od innych dostawców, którzy świadczą usługi dla Ciebie w naszym imieniu (na przykład gdy przedstawiasz swoją opinię o naszych usługach), naszych partnerów, gdy kupujesz ich produkty związane z podróżami, albo podmiotów trzecich, które działają w Twoim imieniu, na przykład biur podróży lub innych podmiotów, za pośrednictwem których możesz zarezerwować lot.

W celu uzyskania dalszych informacji o podmiotach, z którymi możemy współdzielić Twoje dane osobowe, prosimy zajrzeć do części 7 poniżej.

Jeśli świadczysz usługi dla easyJet, większość zawartych w tym dokumencie informacji nie będzie Cię dotyczyć. Będziemy zbierać i korzystać jedynie z Twoich informacji kontaktowych w celu współpracy i zatrzymamy takie informacje tak długo, jak to konieczne w celu prowadzenia działalności.
Kategorie zbieranych przez nas danych

Twoje dane osobowe będziemy zbierać jedynie wówczas, gdy jest to konieczne. W zależności od celów, dla których musimy wykorzystać Twoje dane osobowe, możemy być zmuszeni zbierać i przetwarzać informacje na Twój temat należące do następujących kategorii:

Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
(adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy)
Kiedy tworzysz konto w naszej witrynie internetowej
Kiedy rezerwujesz lot
Kiedy wykupujesz członkostwo w programie easyJet Plus
Kiedy bierzesz udział w naszych konkursach lub
Kiedy zakupisz produkty podróżne naszych partnerów dostępne w naszej witrynie internetowej
Informacje o Twoich rezerwacjach i planie podróży, czy wymagasz pomocy specjalnej lub czy masz określone wymagania dietetyczne. Te informacje mogą obejmować zmiany w rezerwacjach i produktach podróżnych dotyczące Twojej rezerwacji (na przykład jeśli zakupisz przydzielone miejsca lub dodatkowy bagaż albo jeśli zakupisz ubezpieczenie podróżne, wynajmiesz samochód lub jeśli oprócz lotu zarezerwujesz hotel) Kiedy dokonujesz rezerwacji lub zarządzasz lotem
Informacje o stanie zdrowia lub chorobach, na które cierpisz, jeśli mogą one wpłynąć na przebieg podróży
(w celu uzyskania dalszych informacji prosimy zwrócić uwagę na część zatytułowaną “Specjalne kategorie danych osobowych” znajdującą się poniżej)
Kiedy dostarczasz nam te informacje przed lotem lub w jego trakcie
Informacje o innych pasażerach objętych rezerwacją, a także zakres wieku podróżujących z Tobą dzieci.
Kiedy dokonujesz rezerwacji w imieniu innych pasażerów
Informacje o Twojej transakcji, w tym dane Twojej karty płatniczej
Kiedy kupujesz produkty lub usługi easyJet
Szczegółowe informacje o pasażerach (API). Te informacje obejmują Twoje imię i nazwisko, narodowość, datę urodzenia, płeć (jeśli to wymagane) – numer i typ Twojego dokumentu podróżnego (np. paszportu lub dowodu tożsamości), jego datę wygaśnięcia oraz kraj wydania Kiedy dokonujesz odprawy na określoną trasę podróży
Informacje dotyczące Twoich lotów i naszych usług związanych z Twoimi lotami (np. usługa automatycznego nadawania bagażu, deklarowanie zagubionego bagażu)
Kiedy rozpoczynasz lot liniami easyJet
Kiedy używasz naszych usług na lotnisku
Informacje o Twoich zakupach u naszych partnerów obejmujących produkty i usługi związane z podróżą
Kiedy kupujesz takie produkty lub korzystasz z usług dostępnych w naszej witrynie internetowej
Informacje o zakupie produktów dostępnych na pokładzie
Kiedy zamawiasz te produkty lub kupujesz je na pokładzie
Korespondencja wymieniana z nami (na przykład Twoje wiadomości e-mail, listy, połączenia lub Twoje wiadomości w naszej usłudze czatu internetowego)
Kiedy kontaktujesz się z easyJet lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą
Twoje wpisy i komunikaty w serwisach społecznościowych kierowane do easyJet
Kiedy kontaktujesz się z nami w serwisach społecznościowych
Twoją opinię

Kiedy odpowiadasz na nasze prośby o opinie lub uczestniczysz w naszych ankietach dla klientów
Twoje preferowane lokalizacje wylotu
Kiedy wybierasz dostarczenie tych informacji, tworząc konto lub podczas zarządzania swoimi preferencjami
Informacje o tym, jak używasz naszej witryny internetowej lub naszej aplikacji mobilnej, na przykład podczas wyszukiwania lotów
Kiedy korzystasz z naszej witryny internetowej lub naszej aplikacji mobilnej
Informacje na temat Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, takie jak dane dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki internetowej lub urządzenia, czy przypisanego mu adresu IP Kiedy korzystasz z naszej witryny internetowej lub naszej aplikacji mobilnej
Informacje dotyczące Twojego członkostwa w programach easyJet (na przykład czy jesteś członkiem programu easyJet Plus lub członkiem klubu Flight Club)
Kiedy uzyskujesz, odnawiasz lub anulujesz swoje członkostwo w programie easyJet
Informacje na temat Twojego konta bankowego i rachunków za poniesione przez Ciebie koszty Kiedy żądasz rekompensaty lub zwrotu kosztów poniesionych w przypadku zakłóceń w rozkładzie lotów

Jeśli kiedykolwiek będziemy zmuszeni zebrać informacje niezawarte w powyższej liście, upewnimy się, że poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o wszystkich aspektach takiej prośby i sposobu wykorzystania Twoich zebranych w ten sposób danych.

Specjalne kategorie danych osobowych

W ramach świadczenia usług dla Ciebie możemy zbierać niektóre informacje ujawniające Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego albo przekonania religijne. Informacje tego typu są klasyfikowane jako “specjalne kategorie danych osobowych” zgodnie z przepisami GDPR i innymi rozporządzeniami o ochronie danych. Zbieramy takie informacje tylko po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody, w przypadkach, gdzie konieczna jest ochrona Twoich żywotnych interesów lub innych ludzi, takich jak współpasażerów czy członków załogi pokładowej, lub też w przypadku, gdy ujawnisz takie informacje celowo. Możemy też zbierać informacje na temat skazania za wykroczenia lub przestępstwa kryminalne, kiedy jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom, na przykład gdy wykroczenie popełnione zostało podczas lotu.
Na przykład możemy zbierać te informacje w następujących okolicznościach:

Dla Twojego bezpieczeństwa, w przypadku określonego stanu Twojego zdrowia musisz poinformować nas o tym i, –gdy to konieczne–, przedstawić nam zaświadczenie lekarskie. Aby dowiedzieć się więcej o informacjach medycznych, które musisz nam ujawnić, zapoznaj się z naszą polityką zdrowotną.

Jeśli prosisz o specjalną pomoc podczas lotu, może to świadczyć o Twoim zdrowiu (na przykład jeśli prosisz o wózek inwalidzki). Prosimy zwrócić uwagę, że w takim przypadku musimy podzielić się tą informacją z pracownikami lotnisk będących częścią planowanej podróży lub podmiotami świadczącymi usługi na rzecz tych lotnisk, aby mogli oni udzielić Ci potrzebnej pomocy.

Kiedy dostarczasz informacji, które mogą być uznane za dane osobowe specjalnej kategorii, będziemy z nich korzystać jedynie w sposób opisany w tej Polityce prywatności, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i świadczyć zamówione przez Ciebie usługi.

Jeśli nie pozwalasz nam przetwarzać żadnych danych osobowych specjalnej kategorii, może to oznaczać, że nie będziemy mogli świadczyć całości lub części usług, o które prosisz. W takich okolicznościach nie możesz anulować zamówienia ani uzyskać zwrotu zapłaconej ceny.

3. Jak i dlaczego używamy Twoich danych osobowych

Przepisy o ochronie danych pozwalają nam używać Twoich danych osobowych tylko wówczas, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. W większości przypadków będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wywiązać się z zawartej umowy, tzn. dowieźć Cię na miejsce docelowe i osiągnąć nasze prawomocne zamierzenia oraz zamierzenia innych podmiotów, gdzie nie są one uchylone przysługującymi Ci prawami (np. po to, aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą).

W niektórych przypadkach możemy polegać na udzielonej przez Ciebie zgodzie na korzystanie z Twoich danych osobowych, np. kiedy zdecydujesz się zachować na koncie szczegółowe informacje o sobie, aby skorzystać z nich w przyszłości, lub kiedy udzielisz informacji na temat stanu swojego zdrowia.

W innych przypadkach zobowiązani jesteśmy zbierać niektóre Twoje dane i korzystać z nich, np. w celu przekazania Twoich danych szczegółowych służbom kontroli granicznej.

Używamy Twoich danych osobowych w następujących celach:

 • Aby zarządzać Twoimi rezerwacjami podróżnymi i świadczyć Ci nasze usługi
 • Podczas dokonywania rezerwacji utworzymy konto, poprzez które będziesz mógł zakończyć ten proces oraz zarządzać rezerwacją. Możemy także utworzyć je, gdy dokonasz rezerwacji za pośrednictwem innego podmiotu lub innej witryny internetowej. Jeśli postanowisz nie używać dłużej konta, można je deaktywować, lecz jeśli zdecydujesz się ponownie dokonać rezerwacji, konieczne będzie utworzenie przez nas nowego konta.

  Gdy lecisz naszymi liniami, używamy Twoich informacji, by świadczyć nasze usługi w odniesieniu do Twojego lotu, na przykład by wydać bilety lotnicze, dokonać odprawy na lot, wydać kartę pokładową, przyjąć Cię na pokład i zabrać Cię bezpiecznie do miejsca docelowego. Używamy ich także do zmiany rezerwacji lotu, jeśli o to poprosisz.

  Ponadto używamy Twoich informacji, gdy korzystasz z naszych usług lotniskowych, na przykład gdy dokonujesz odprawy przy naszym stanowisku na lotnisku lub korzystasz z naszej automatycznej usługi nadawania bagażu.
 • Aby komunikować się z Tobą i zarządzać naszymi relacjami z Tobą

 • Komunikaty operacyjne
  Niekiedy możemy kontaktować się z Tobą pocztą e-mail i/lub za pomocą wiadomości SMS z powodów administracyjnych lub operacyjnych, na przykład aby przesłać Ci potwierdzenie Twojej rezerwacji i płatności, aby poinformować o rozkładzie podróży, aby powiadomić o dostępności odprawy lub aby poinformować o zakłóceniach i zmianach w Twoich lotach. Jeśli używasz naszej aplikacji mobilnej, możesz także w w związku z tym otrzymywać powiadomienia poprzez tę aplikację. Możemy również użyć Twoich informacji, aby skontaktować się z Tobą w nagłym wypadku lub w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

  Te komunikaty nie mają przeznaczenia marketingowego, a w związku z tym, będziesz nadal otrzymywać je nawet wówczas, gdy zrezygnujesz z otrzymywania komunikatów marketingowych.

  Pytania
  Kiedy wyślesz do nas pytanie, wypełnisz formularz internetowy w naszej witrynie lub skontaktujesz się z nami w serwisach społecznościowych, użyjemy Twoich danych osobowych, aby Ci odpowiedzieć i wypełnić składane prośby, zarządzać złożonymi roszczeniami i rozpatrzyć Twoje skargi.

  Aby usprawnić naszą komunikację z Tobą i udzielić szybkiej odpowiedzi, możemy również użyć wirtualnej aplikacji typu chatbot lub zautomatyzowanych wiadomości telefonicznych, które pomogą Ci łatwo uzyskać informacje bez czekania w kolejce. Jeśli uzyskane informacje nie będą wystarczające i zechcesz porozmawiać z jednym z naszych pracowników, możesz zawsze skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Prosimy pamiętać, że kiedy kontaktujesz się z nami przez telefon, rozmowy mogą być nagrywane w celach szkoleniowych oraz kontroli i monitoringu jakości świadczonych przez nas usług.

  Roszczenia o odszkodowanie
  Kiedy składasz prośbę o odszkodowanie spowodowane zakłóceniami lotu easyJet, możemy uznać lub odrzucić roszczenie w zależności od powodu zakłócenia lotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy nową technologię w celu automatycznej identyfikacji przyczyn zakłóceń lotów i upewnienia się, że roszczenia powodowane takimi zakłóceniami, które spełniają konieczne wymogi prawne, są zatwierdzane automatycznie, bez potrzeby ich indywidualnego rozpatrywania przez pracowników. Jeśli sądzisz, że Twoje roszczenie zostało odrzucone w oparciu o powód, który nie dotyczy Twojego lotu, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, którego pracownicy potwierdzą przyczynę zakłócenia lotu.

  Opinie
  Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, dlatego możemy przesłać Ci wiadomość e-mail lub SMS w celu uzyskania Twojej opinii.

  Będziemy korzystać z komunikacji z Tobą oraz z Twoich opinii w celu zarządzania naszą relacją z Tobą jako naszym klientem i do ulepszenia naszych usług i wrażeń naszych klientów.
 • Aby zindywidualizować i ulepszyć Twoje wrażenia jako klienta
 • Możemy używać Twoich danych osobowych w celu dopasowania naszych usług do Twoich potrzeb i preferencji oraz w celu zapewnienia Ci zindywidualizowanych wrażeń klienta. Na przykład, historia Twoich lotów pomoże nam zrozumieć, co lubisz, i zapewnić, że masz dostęp do ofert i produktów, które Cię zainteresują. Jeśli powiadomisz nas o swoich preferowanych lotniskach wylotu, będziemy mogli wysłać Ci oferty dotyczące lotów odpowiadających podanej lokalizacji.

  Możemy także zbierać informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny internetowej, jakich lotów szukasz oraz jakie produkty kupujesz, aby określić Twój profil. Możemy używać tych informacji w celu dostosowania treści i ofert, które widzisz w naszej witrynie internetowej lub reklamach internetowych easyJet, a także, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w celu wysyłania istotnych wiadomości, które mogą Ci się spodobać.

  Jeśli będąc w trakcie dokonywania rezerwacji w ramach swojego konta opuścisz witrynę internetową przed złożeniem zamówienia, możemy skontaktować się z Tobą, aby pomóc w łatwiejszym ukończeniu rezerwacji.
 • Aby powiadomić Cię o naszych wiadomościach i ofertach, które mogą Ci się spodobać
 • Nasze produkty
  Możemy wysyłać Ci komunikaty marketingowe dotyczące naszych lotów i produktów podróżnych, jeśli wskażesz, że chcą je otrzymywać, na przykład tworząc konto w naszej witrynie internetowej lub dokonując rezerwacji u nas i nie stwierdzisz, że nie chcesz otrzymywać takich komunikatów.
  Jeśli chcesz otrzymywać komunikaty marketingowe, będziemy dostarczać Ci wiadomości dotyczące na przykład nowych tras lub ofert, które mogą Ci się spodobać.

  Produkty naszych partnerów
  Ponadto możemy wysyłać Ci komunikaty promujące produkty i usługi naszych partnerów, które mogą być powiązane z Twoimi planami podróżnymi, jeśli wskażesz chęć ich otrzymywania.
  Nie będziemy udostępniać Ci danych kontaktowych i innych danych osobowych partnerom ani innym firmom w celach marketingowych. Nasze komunikaty mogą dotyczyć następujących kwestii:

  Produkt / usługa
  Partner (w tym firmy z grupy)
  Wynajem samochodu
  Etrawler Unlimited Company T/A CarTrawler
  Rezerwacja hotelu
  Booking.com BV
  Ubezpieczenie podróżne
  Collinson Insurance Services Ltd i Zurich Insurance plc
  Połączenia komunikacyjne z lotniskiem
  Holiday Taxis Group Limited (“Holiday Taxis”)
  Govia Thameslink Railway Limited (“Gatwick Express”)
  National Express Group PLC (“National Express”)
  Abellio East Anglia Limited (“Stansted Express”)
  Arriva The Shires Limited (“Greenline”)
  Parking na lotnisku
  ABC Holiday Extras Limited
  ParkCloud Limited
  Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
  Usługi poczekalni na lotnisku
  Signature Flight Support UK Regions Ltd
  Zajęcia podczas podróży
  GetYourGuide Deutschland GmbH
  Doglądanie domu podczas podróży
  TrustedHouseSitters Limited
  Karta easyJet w walucie euro
  R. Raphael & Sons plc, Payment card technologies (Retail) Limited


  Będziemy aktualizować powyższą listę, wprowadzając zmiany w zależności od produktów i usług dostępnych w naszej witrynie internetowej.

  Jak się kontaktujemy
  W celach dostarczania materiałów marketingowych o produktach oferowanych przez nas lub naszych partnerów, głównie będziemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub wysyłać komunikaty w naszej aplikacji mobilnej. Nieustannie staramy się ulepszać Twoje wrażenia jako klienta i upewniać się, że dowiesz się o wszystkich ofertach, które mogą Cię zainteresować lub być dla Ciebie użyteczne. W przyszłości możemy również korzystać z innych sposobów dostarczania wiadomości i ofert, np. poprzez Twoje konto internetowe easyJet, serwisy społecznościowe lub podczas lotu z easyJet, czy kiedy się z nami skontaktujesz.

  Jak zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych
  Cenimy Twoją prywatność i dlatego szanujemy Twoje życzenie, aby nie otrzymywać od nas komunikatów marketingowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji o produktach i usługach oferowanych przez nas lub naszych partnerów, możesz po prostu wybrać odpowiednią opcję przed potwierdzeniem rezerwacji. Możesz także w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, klikając odpowiednie łącze zakończenia subskrypcji na dole otrzymanej od nas wiadomości marketingowej.


  Możesz również zadzwonić do naszego działu obsługi klienta i poinformować nas o tym, że nie chcesz otrzymywać naszych komunikatów marketingowych (numery kontaktowe są dostępne tutaj).

 • Aby ulepszyć nasze usługi, spełniać nasze cele administracyjne i chronić nasze interesy biznesowe
 • Będziemy również korzystać z Twoich informacji w celu spełniania naszych interesów biznesowych. Cele biznesowe, dla których używamy informacji, obejmują poprawianie jakości naszych usług i oferowanie klientom lepszych wrażeń, księgowanie, fakturowanie i kontrolowanie, weryfikowanie kart kredytowych i innych kart płatniczych, sprawdzanie pod kątem oszustw, zapewnianie bezpieczeństwa i cele ustawowe, analizy statystyczne i marketingowe, a także testowanie, konserwacje i rozwijanie systemów.

  Twoich informacji będziemy używać do wyżej wymienionych celów biznesowych jedynie tam, gdzie będziemy uważać to za konieczne i będziemy starać się, jeśli to możliwe, aby użyte informacje nie pozwalały na identyfikację naszych klientów, np. będziemy zbierać dane głównie na cele analizy.

  Jeśli będziemy zmuszeni użyć informacji, która potencjalnie pozwala na identyfikację naszych klientów, użyjemy ich możliwie najmniej i z poszanowaniem wolności i praw klienta.
 • Aby spełnić nasze obowiązki prawne, na przykład obowiązek udostępniania Ci informacji organom kontroli granicznej na wybranych trasach lotów.

4. Twoje prawa do ochrony danych osobowych

Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) oraz inne przepisy o ochronie danych zapewniają Ci konkretne prawa, dzięki którym możesz kontrolować swoje dane osobowe; chcemy ułatwić Ci korzystanie z tych praw. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tych prawach i sposobach, w jakie zapewniamy ich stosowanie. Możesz dochodzić jakichkolwiek praw dotyczących swoich danych, które są w posiadaniu easyJet, wypełniając formularz dostępny na końcu tej części dokumentu.

Dostęp do danych
Masz prawo wiedzieć, czy posiadamy dane na Twój temat, i uzyskać ich kopię. Aby otrzymać kopię swoich danych osobowych, możesz użyć formularza na końcu tej części dokumentu.

Aby umożliwić nam realizację takiego wniosku, musisz udzielić nam następujących informacji:
 • Imię i nazwisko.
 • Opis danych, których kopię chcesz otrzymać, włącznie z okresem jakiego dotyczą (np. historia lotów w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Dokładnie opisując dane, zaoszczędzisz czas i wysiłek i pomożesz nam skupić się na ich wyszukiwaniu i udzieleniu szybkiej odpowiedzi.
 • Wszystkie adresy e-mail używane do rezerwowania lotów lub komunikacji z easyJet, nawet jeśli nie są obecnie używane.
 • Wszelkie inne informacje, które mogą pomóc nam w odszukaniu Twoich danych (np. numery rezerwacji).
W celu ochrony Twoich danych, będziemy musieli również potwierdzić Twoją tożsamość; prosimy zatem przesłać w formularzu kopię aktualnego i ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (np. stronę ze zdjęciem z paszportu).

Jeśli składasz wniosek w imieniu osoby trzeciej, będziemy musieli upewnić się, że osoba ta upoważniła Cię do złożenia wniosku i otrzymania jej danych. Aby ułatwić ten proces, zamieściliśmy tam również prosty formularz zgody, aby upewnić się, że masz prawo do składania takiego wniosku.

Prosimy pamiętać, że nasz dział ochrony danych nie realizuje wniosków dotyczących faktur. Aby szybko uzyskać fakturę za rezerwację, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.


Przenośność danych
Masz prawo do otrzymania niektórych danych w formacie przenośnym i nadającym się do ponownego użycia. W easyJet chętnie dostarczymy Ci kopię danych na temat historii lotów w formacie przenośnym; poza tym, nie posiadamy raczej danych objętych prawem do uzyskania ich w takim formacie.

Poniżej podajemy przykład informacji, jaką otrzymasz, jeśli złożysz wniosek o udostępnienie danych w formacie przenośnym:

Numer rezerwacji
Data Nr lotu

{origin} Miejscowość Waluta Cena Nr miejsca
FG123H
23/12/2016 EZY123 LTN LIS GBP 25.99 9B

Bardzo zależy nam, aby wiedzieć, z jakich powodów chcesz uzyskać informacje w formacie przenośnym i jak chcesz z nich korzystać, więc jesteśmy wdzięczni za wszelkie komentarze na ten temat. Jest to nowe prawo dotyczące ochrony danych i chcemy zrozumieć, jak możemy dostarczyć dane, które są przydatne. Prosimy pamiętać, że dostarczanie takich informacji nie jest obowiązkowe i nie wpłynie na realizację wniosku, ale pomoże nam w planowaniu ich realizacji w przyszłości.

Korekty danych
Jeśli masz pewność, że Twoje dane w naszym posiadaniu są błędne lub niekompletne, prosimy nas poinformować w celu dokonania korekty. W większości przypadków możesz samodzielnie nanieść poprawki i zaktualizować informacje poprzez swoje konto internetowe easyJet. Jeśli jest to niemożliwe, możesz wypełnić poniższy formularz, aby nas o tym powiadomić.

Prosimy zauważyć, że wnioski o zmianę aktualnej rezerwacji, np. zmiany imion i nazwisk pasażerów lub danych o dokumentach tożsamości, realizowane są przez dział obsługi klienta, z którym bezpośredni kontakt pozwoli zaoszczędzić czas.

Usuwanie danych
Twoje dane zachowamy na okres potrzebny do spełnienia celów opisanych w niniejszej polityce oraz kiedy wymagane jest to w zgodzie z prawem.

Ograniczanie dostępu do danych
W niektórych przypadkach możesz poprosić, abyśmy dalej przechowywali Twoje dane, ale z nich nie korzystali. Na przykład, jeśli sądzisz, że posiadamy informacje na Twój temat, które mogą być potrzebne do celów prawnych, możesz poprosić, abyśmy nie usuwali takich danych.

Sprzeciw
W dowolnym czasie możesz sprzeciwić się używaniu przez nas danych na Twój temat do celów bezpośrednio związanych z marketingiem. Prosimy przeczytać część 3 powyżej, aby dowiedzieć się, jak można zrezygnować z subskrypcji na komunikaty marketingowe.

Możesz również mieć powody, aby sprzeciwić się naszemu korzystaniu z Twoich danych w opisanych w tej Polityce celach biznesowych. Przed użyciem danych rozważyliśmy te cele względem praw i wolności do ochrony danych, jakie Ci przysługują; jednak jeśli masz powody, aby takiemu użyciu się sprzeciwić, możesz przedstawić nam swoją sytuację w celu indywidualnego rozpatrzenia wniosku.

Wycofanie zgody
Jak wyjaśniono w części 3 powyżej, możemy używać Twoich danych w różnych celach i wielu przypadkach bez Twojej zgody. Kiedy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (np. kiedy zachowujesz swoje dane na koncie w celu korzystania z nich w przyszłości), masz prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. Uszanujemy Twój wybór i zaniechamy dalszego przetwarzania Twoich informacji; nie będzie to miało jednak wpływu na korzystanie z tych danych przed wycofaniem zgody.

Wątpliwości dotyczące danych
W naszym Kodeksie obsługi klienta obiecujemy ułatwiać, być szczerzy i otwarci w relacjach z Tobą i dotyczy to również sposobu użycia Twoich danych osobowych. Zawsze staramy się być klarowni i przejrzyści dla naszych klientów, ale rozumiemy, że czasem może to być skomplikowane. Jeśli masz wątpliwości co do naszego sposobu korzystania z Twoich danych osobowych i przestrzegania Twoich praw do ochrony tych danych, prosimy, aby nas o tym powiadomić; odpowiemy na pytania i podejmiemy odpowiednie kroki, by upewnić się, że nasze praktyki są zgodne z naszą obietnicą i naszymi obowiązkami. Jeśli nadal nie będzie Cię satysfakcjonować sposób używania przez nas Twoich danych osobowych i uznasz, że nie są one używane w zgodzie z przepisami, masz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych. W Wielkiej Brytanii odpowiednim organem nadzorującym jest Information Commissioner’s Office (ICO). Możesz skontaktować się z biurem ICO, korzystając z formularza internetowego pod adresem https://ico.org.uk/concerns/ lub zadzwonić na linię pomocy ICO pod numerem +44 (0)303 123 1113.

Mogą Państwo z łatwością dochodzić swoich praw, wypełniając nasz formularz:

Po złożeniu formularza otrzymasz potwierdzenie jego złożenia. Jeśli będziemy potrzebować więcej informacji, aby rozpatrzyć wniosek, skontaktujemy się z Tobą. Jeśli złożysz wszystkie wymagane informacje, wniosek rozpatrzymy jak najszybciej, w ciągu jednego miesiąca.

5. Ochrona Twoich danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych przed niepowołanym lub bezprawnym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Nieustannie podejmujemy kroki, aby ulepszyć dziedzinę bezpieczeństwa danych, ponieważ ten sektor również sam ulega ciągłym zmianom.

Jak możesz chronić swoje dane

Możesz wykonać kilka prostych kroków, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych. Kiedy tworzysz konto internetowe easyJet, prosimy wybrać silne hasło, którego nie używasz nigdzie indziej, i nie ujawniać go osobom trzecim. Jeśli używasz tego samego hasła na innych kontach, zwiększasz ryzyko naruszenia bezpieczeństwa swoich danych, jeśli hasło to zostanie przypadkowo lub bezprawnie udostępnione osobom trzecim. Jeśli podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do hasła, prosimy upewnić się, że zostanie ono natychmiast zmienione.

Jeśli otrzymasz podejrzany e-mail, np. na temat niedokonanej przez Ciebie rezerwacji, lub masz wątpliwości, czy e-mail został wysłany przez easyJet, prosimy to do nas zgłosić. Można skorzystać z formularza w części 4 powyżej. Pamiętaj, że easyJet nigdy nie poprosi przez e-mail o dane dotyczące karty płatniczej. Również w przypadku, gdy otrzymasz komunikaty na temat darmowych lotów z easyJet, możesz podejrzewać, że są to wiadomości fałszywe; zawsze staramy się ustalać przystępne ceny naszych lotów, jednak najprawdopodobniej nie będziemy w stanie oferować ich za darmo.

Do wysyłania ofert promocyjnych używamy tego samego adresu e-mail, z którego korzystaliśmy do wysyłania wszystkich materiałów marketingowych i nie prosimy o podawanie informacji osobistych w tych komunikatach. Zauważ również, że do promowania naszych ofert lub konkursów w serwisach społecznościowych używamy jedynie oficjalnej strony easyJet. W razie wątpliwości co do autentyczności zamieszczonego komunikatu, powiadomienia lub artykułu, można łatwo sprawdzić, czy ta sama informacja znajduje się na naszej stronie głównej. Jeśli tak nie jest, prosimy nas o tym powiadomić, abyśmy mogli zbadać sprawę i podjąć konieczne działania.

Jak chronimy Twoje dane

Po podaniu danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub naszej aplikacji mobilnej są one bezpiecznie przesyłane przez Internet za pomocą powszechnego standardu szyfrowania.

Ponadto linie easyJet są organizacją zgodną z PCI DSS. Oznacza to, iż przestrzegamy wysokich standardów bezpieczeństwa w celu ochrony danych Twoich kart płatniczych, gdy wysyłasz nam te informacje.

Informacje przekazane nam będą przechowywane w naszych systemach, które znajdują się w naszych obiektach lub obiektach wyznaczonego dostawcy.

Możemy także zezwolić na dostęp do Twoich informacji innym podmiotom trzecim, które działają dla nas w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w celach przez Ciebie zaakceptowanych. Jeśli wymienione wyżej podmioty trzecie przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, wymagamy od nich stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”, obejmującym Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię), w tym przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla naszych dostawców albo agentów (obejmuje to m.in. osoby zaangażowane w realizację Twojej rezerwacji, personel naziemny, który udziela pomocy na lotnisku, i osoby świadczące usługi pomocnicze). Gdy Twoje dane są przesyłane poza EOG, wymagamy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, stosowania jednego z wymienionych poniżej środków bezpieczeństwa:
 • decyzji Komisji Europejskiej, według której kraj, do którego przesyłane są dane naszych klientów, zobowiązany jest zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa tych danych;
 • w przypadku braku prawomocności takiej decyzji na danym obszarze, stosowanie się do umów zawartych między nami a dostawcami, które modelowane są na brzmienie artykułów zawartych w decyzji Komisji odnoszących się do ochrony tych danych;
 • kiedy dane te udostępniane są naszym dostawcom w USA, staramy się zapewnić ich współpracę na zasadach określonych w ramach ustawodawstwa o ochronie prywatności zawartego pomiędzy UE i USA, będącego samookreślającym się mechanizmem zapewniającym środki ochrony danych w przypadkach ich transferu do firm amerykańskich.
Udostępniamy również łącza do witryn podmiotów trzecich poprzez naszą witrynę internetową. Podlegają one osobnym politykom prywatności i nie są kontrolowane przez easyJet. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy tych witryn internetowych, a linie easyJet nie są odpowiedzialne za Twoje informacje zbierane przez podmioty trzecie za pośrednictwem ich witryn internetowych.

W niektórych przypadkach możemy być również zmuszeni mocą prawa udostępnić dane osobowe naszych klientów podmiotom trzecim, na przykład służbom lotnisk i agencjom kontroli ruchu granicznego i, w takich przypadkach, mamy niewiele kontroli nad sposobem, w jaki używane są udostępniane dane.

6. Dlaczego używamy plików cookie

W celu usprawnienia naszych usług, aby zapewnić bardziej istotną treść i aby analizować sposób używania naszej witryny internetowej i aplikacji, możemy używać technologii, takich jak pliki cookie, piksele lub oprogramowanie monitorujące. W większości przypadków nie możemy zidentyfikować Twojej osoby na podstawie informacji zbieranych z użyciem tych technologii.

Na przykład, używamy oprogramowania do monitorowania wzorów ruchu klientów oraz sposobu użytkowania witryny internetowej, aby rozwijać projekt i układ witryny internetowej w celu polepszenia wrażeń gości. Oprogramowanie to nie umożliwia nam zbierania danych osobowych. Ponadto w celu zrozumienia sposobu, w jaki klienci reagują na wiadomości e-mail i treści, które wysyłamy, używamy pikseli, które umożliwiają nam sprawdzenie, czy wysyłane wiadomości e-mail są otwierane lub czy treść naszych wiadomości e-mail jest wyświetlana w formie tekstowej, czy html.

Używamy także plików cookie w naszej witrynie internetowej, aplikacji mobilnej i naszych wiadomościach e-mail. Pliki cookie to małe fragmenty informacji przechowywane przez Twoją przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera. Umożliwiają one poruszanie się w naszej witrynie internetowej lub aplikacji oraz pozwalają nam zapewnianie takich funkcji, jak pamiętanie aspektów Twojego ostatniego wyszukiwania lotu w celu przyspieszenia kolejnych wyszukiwań. Możesz usunąć pliki cookie; niektóre pliki cookie są niezbędne do wyświetlania i poruszania się w naszej witrynie internetowej lub aplikacji, lecz większość funkcji nadal będzie dostępna bez plików cookie.

W celu uzyskania dalszych informacji o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je usunąć, prosimy przeczytać naszą politykę plików cookie.


7. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym firmom w naszej Grupie. Mogą one być ujawniane podmiotom trzecim, które nas nabędą, członkom naszej Grupy lub zasadniczo wszystkim naszym aktywom.

Możemy także udostępniać niektóre Twoje dane osobowe poniższym kategoriom podmiotów trzecich (lub uzyskiwać od nich Twoje dane osobowe):

 • Lotniska, urzędy, organy ścigania i podmioty regulacyjne, gdy jest to konieczne, by dostarczyć Cię do miejsca docelowego lub wymagane przez przepisy.
  Na przykład, w przypadku niektórych tras musimy ustawowo udostępniać organom kontroli granicznej informacje dotyczące dokumentów podróżnych i rozkładów podróży pasażerów. Te informacje nazywane są szczegółowymi informacjami o pasażerach. Więcej informacji o dokumentach podróżnych i szczegółowych informacjach o pasażerach znaleźć można na naszej stronie pomocy.
 • Biura podróży i inne firmy, za pomocą których rezerwujesz loty easyJet
 • Dostawcy świadczący nam usługi w celu pomocy w prowadzeniu działalności i ulepszenia naszych usług oraz wrażeń klientów. Możemy także na przykład udostępnić Twoje dane osobowe firmom, które zapewniają usługi naziemne na lotniskach, z których korzystamy. Możemy także ujawnić Twoje informacje naszemu centrum kontaktu lub firmom, które pomagają uzyskać Twoją opinię o naszych usługach lub świadczą dla nas usługi pomocy technicznej i wsparcia systemów komputerowych.

  Linie easyJet bardzo ostrożnie wybierają dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe pasażerów w naszym imieniu. Wymagamy, aby spełniali oni nasze wysokie standardy bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Firmy wydające karty kredytowe i debetowe
  Linie easyJet udostępniają niektóre Twoje dane osobowe, które obejmują informacje o Twojej metodzie płatności, rezerwacji lotu i, w niektórych przypadkach, nazwiska pasażerów, firmie wydającej karty kredytowe lub debetowe, która wydała kartę użytą do dokonania rezerwacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i uniknięcia lub wykrycia transakcji oszukańczych będziemy także zazwyczaj udostępniać Twoje informacje partnerowi kontrolującemu transakcje pod kątem oszustw.
 • Nasi partnerzy, którzy oferują produkty i usługi związane z podróżami w naszej witrynie internetowej, promują oferty lub współorganizują konkursy w naszej witrynie internetowej
  Od czasu do czasu udostępniamy oferty podmiotów trzecich w naszej witrynie internetowej lub publikujemy konkursy współorganizowane przez podmioty trzecie. Jeśli zakupisz produkt lub usługę oferowaną w naszej witrynie internetowej przez podmioty trzecie, zaakceptujesz ofertę lub weźmiesz udział w konkursie, niektóre z Twoich danych osobowych, takie jak dane kontaktowe i informacje do rozliczeń, mogą być zebrane bezpośrednio przez ów podmiot trzeci lub mu przekazane.

  Poniżej znajdziesz listę podmiotów, które oferują swoje produkty i usługi w naszej witrynie internetowej, i którym mogą być przekazane Twoje dane lub zebrane przez ów podmiot bezpośrednio, jeśli zakupisz ich produkty lub usługi. Nie jest to wyczerpująca lista i zakres ten może ulegać zmianie:
  • Hotelopia S.L.U., prawnie ustanowiona firma hiszpańska, która prowadzi hurtowo-detaliczne biuro podróży. Hotelopia, S.L.U. mieści się w Palma de Mallorca 07006 (Hiszpania), C/ Calle Padre Ventura 19 i posiada licencję o numerze BAL-481 M/D, kod identyfikacji podatkowej B-57218356 i jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Majorki (strona PM-44857, tom 2007, karta 148).
  • Etrawler Unlimited Company, irlandzka spółka zarejestrowana jako CarTrawler pod numerem 93433, której siedziba znajduje się w Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irlandia.
  • Collinson Insurance Services Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod zarejestrowanym numerem 00758979, z siedzibą pod adresem Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU oraz Zurich Insurance plc, spółka akcyjna zarejestrowana w Irlandii (nr rejestracyjny 13460) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, (numer przedsiębiorstwa brytyjskiego BR7985), z siedzibą w The Zurich Centre, 3000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire, PO15 7JZ.
  • Booking.com B.V., firma zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej w Amsterdamie, w Holandii, pod numerem 31047344, z numerem rejestracji VAT NL805734958B01.
  • Nasi partnerzy oferujący transport na lotnisko oraz z lotniska: Holiday Taxis Group Limited, firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 04391036, z siedzibą pod adresem: Suite B 2nd Floor Moore House; 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND; easyBus Limited, firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 04671315, z siedzibą pod adresem: 10 Ansdell Street, Kensington, London, United Kingdom, W8 5BN; Govia Thameslink Railway Limited (“Gatwick Express”), firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07934306, z siedzibą pod adresem: 3rd Floor, 41-51 Grey Street Newcastle Upon Tyne, NE1 6EE; National Express Group PLC ("National Express"), firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 2590560, z siedzibą pod adresem: National Express House, Birmingham Coach Station, Mill Lane, Digbeth, Birmingham, B5 6DD; Abellio East Anglia Limited (“Stansted Express”), firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 07861414, z siedzibą pod adresem: 2nd Floor St Andrew's House, 18-20 St Andrew Street, London, United Kingdom, EC4A 3AG; Arriva The Shires Limited (“Greenline”), firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 02116519, z siedzibą pod adresem: 1 Admiral Way, Doxford International Business, Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP.
  • Nasi partnerzy oferujący parking na lotnisku: ABC Holiday Extras Limited, firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 02936446, z siedzibą pod adresem: Ashford Road, Newingreen, Hythe, Kent, CT21 4JF; Parkcloud Limited, firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 06557569, z siedzibą pod adresem: Peter House, Oxford Street, Manchester, England, M1 5AN; Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., firma zarejestrowana w Mediolanie, we Włoszech pod numerem 00826040156, z siedzibą pod adresem: Aeroporto Milano Linate - 20090 Segrate (Mi)C. Fis.
  • Signature Flight Support UK Regions Ltd, firma zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC169996, z siedzibą pod adresem: 4th Floor 115 George Street, Edinburgh, EH2 4JN.
  • GetYourGuide Deutschland GmbH, firma zarejestrowana w Niemczech pod numerem HRB 132059 B Amtsgericht Charlottenburg, z siedzibą pod adresem: Erich-Weinert-Straße 145C 10409 Berlin, Germany.
  • TrustedHouseSitters Limited, firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 07227301 z siedzibą pod adresem: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU.
  • Jeśli kupisz kartę easyJet w walucie euro, Twoje dane będą udostępnione R. Raphael & Sons plc, firmie zarejestrowanej w Anglii pod numerem 01288938, z siedzibą pod adresem: 19-21 Shaftesbury Avenue, London, W1D 7ED oraz Payment card technologies (Retail) Limited, firmie zarejestrowanej w Anglii pod numerem 06691616, z siedzibą pod adresem: Fifth Floor, 48-54 Moorgate, London, EC2R 6EJ.
  • Podobnie, gdy kupujesz produkty dostępne na pokładzie, Twoje dane osobowe zostaną przekazane do naszego partnera oferującego te produkty: gategroup Holding AG, firma zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem rejestracyjnym 1299932, z siedzibą pod adresem: Sägereistrasse 20, Glattbrugg, Zurich, 8152, Switzerland, Balz-Zimmermanstrasse 7, 8302, Kloten, Szwajcaria i/lub jej firmy stowarzyszone.
  • Jeśli zarezerwujesz miejsce na kursie Fear of Flying (Strach przed Lataniem), część Twoich danych zostanie przekazana FOF Events Limited, firmie zarejestrowanej w Anglii pod numerem rejestracyjnym 06872193, z siedzibą pod adresem: 19 Diamond Court, Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK15 0DH, United Kingdom.
  • Gdy zarezerwujesz lot z przesiadką za pośrednictwem usługi “Worldwide by easyJet”, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione naszym partnerskim liniom lotniczym, z których usług korzystasz, oraz lotnisku Gatwick Airport za pośrednictwem usługi GatwickConnects.

   Nasi partnerzy mają swoje polityki prywatności i warunki używania, nad którymi easyJet nie ma kontroli. Linie easyJet ostrożnie wybierają tych partnerów, ale nie ponoszą odpowiedzialności za ich polityki prywatności, warunki używania lub sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy przejrzeć odpowiednie polityki prywatności i warunki korzystania z produktów i usług tych partnerów przed ich zakupem, użyciem ich witryn internetowych, aplikacji lub usług albo podaniem im jakichkolwiek danych osobowych.

 • Urzędy, w tym Civil Aviation Authority
  W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni ujawnić Twoje dane osobowe urzędowi UK Civil Aviation Authority (“CAA”) lub innym krajowym instytucjom nadzorującym ruch powietrzny, w celu zapewnienia przestrzegania oraz egzekwowania przepisów objętych Licencją organizatora powietrznego ruchu turystycznego (ATOL) lub w innych celach regulacji prawnej.

  Oprócz podmiotów podanych powyżej, możemy ujawniać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane przez przepisy jakiejkolwiek jurysdykcji, której linie easyJet mogą podlegać.

8. Aktualizacje naszej Polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności jest narzędziem dynamicznym i podlega modyfikacjom w przypadku zmian stosowanych przez nas sposobów przetwarzania Twoich danych. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby upewnić się, że podane przez nas informacje są aktualne i prawdziwe oraz w zgodzie odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Każda nowa wersja tej Polityki będzie opublikowana w naszej witrynie internetowej.

9. Dane kontaktowe

Pytania, komentarze i opinie dotyczące tej Polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować pod adresem agenta ds. ochrony danych grupy easyJet, korzystając z formularza dostępnego w części 4 powyżej lub pisemnie na poniższy adres:

Agent ds. ochrony danych grupy easyJet
Hangar 89
London Luton Airport
Luton, Bedfordshire
LU2 9PF
Wielka Brytania.