Menu główne

Nasza Polityka Prywatności

Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe będą udostępniane w easyJet w celu realizacji wymagań dotyczących działalności operacyjnej, bezpieczeństwa oraz wymagań prawnych. Dane te będą udostępniane w easyJet również w celu zarządzania relacjami z Tobą, w tym na potrzeby pozyskiwania informacji o klientach i działań marketingowych.

Twoje Dane Osobowe, w tym dane paszportowe, udostępniamy też urzędom w celach dotyczących działalności operacyjnej oraz spełnienia wymagań prawnych. Na przykład dotyczące Cię szczegółowe informacje o pasażerach będą udostępniane służbom kontroli granicznej na potrzeby spełnienia wymagań imigracyjnych w krajach, do których obsługujemy połączenia, oraz mogą być udostępniane jednostkom ds. informacji o pasażerach (organy wyznaczone przez władze UE do otrzymywania informacji o pasażerach na potrzeby organów ścigania), w zależności od trasy Twojej podróży, a także innym organom ścigania.

Niektóre Twoje Dane Osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom, którzy pracują w naszym imieniu przy obsłudze Twojej podróży. Współpracujemy też z szeregiem zaufanych parterów z branży turystycznej, którzy dostarczają Ci różne produkty i usługi przydatne w podróży (np. ubezpieczenia, wynajem samochodów, wstęp do saloników). Udostępniamy Dane Osobowe naszym partnerom z branży turystycznej w związku z obsługą produktów i usług, które kupujesz, oraz w celu obliczenia prowizji.

easyJet starannie dobiera dostawców i partnerów z branży turystycznej oraz wymaga, aby stosowali oni wysokie standardy bezpieczeństw w zakresie ochrony Twoich Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej o tym komu możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe:

1. Dostawcy świadczący usługi dla nas

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe firmom, które realizują nasze kluczowe procesy w zakresie obsługi klienta (centra kontaktu), systemy informatyczne, sprzedaż pokładową oraz procedury zarządzania zakłóceniami. Służy to realizacji Twoich rezerwacji u nas oraz zapewnieniu możliwości wykonywania działalności operacyjnej przez easyJet.


2. Lotniska i obsługa naziemna

W odniesieniu do wszystkich obsługiwanych przez nas tras mamy zawarte umowy z lotniskami i obsługą naziemną dotyczące realizacji niezbędnych usług takich jak obsługa bagażowa, odprawa i pomoc specjalna.


3. Firmy zarządzające obiektami w miejscu docelowym (Destination Management Companies, DMC) oraz dostawcy zakwaterowania

W zakresie obsługi pobytów wakacyjnych easyJet możemy współpracować z firmami zarządzającymi obiektami w miejscu docelowym w krajach takich pobytów wakacyjnych, a także z dostawcami zakwaterowania.


4. Urzędy i organy państwowe

Udostępniamy odpowiednie informacje urzędom i organom państwowym, gdy jest to niezbędne do dowiezienia klienta do miejsca docelowego lub wymagane przepisami prawa.

Na przykład w przypadku niektórych tras przepisy zobowiązują nas do dostarczenia organom kontroli granicznej oraz jednostkom ds. informacji o pasażerach informacji dotyczących Twoich dokumentów podróży lub trasy podróży.

W niektórych okolicznościach możemy mieć także obowiązek podania części Twoich Danych osobowych brytyjskiemu urzędowi lotnictwa cywilnego (Civil Aviation Authority, CAA) lub podobnym urzędom w innych krajach w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi lotnictwa cywilnego i wymaganiami ATOL (brytyjski fundusz gwarancji w turystycznym ruchu lotniczym) oraz wdrażania tych przepisów, a także w innych celach regulacyjnych.

Oprócz podawania Twoich Danych Osobowych podmiotom z wymienionych wyżej kategorii możemy być zobowiązani do ujawniania tych danych z mocy prawa w jurysdykcjach, którym easyJet może podlegać.


5. Biura podróży i pośrednicy turystyczni

Gdy rezerwujesz lot lub wakacje w easyJet przez pośrednika turystycznego (np. biuro lub agencję turystyczną), podmioty te będą odpowiedzialne za zarządzanie Twoją rezerwacją w easyJet. Jednakże możemy udostępniać szczegóły Twoich rezerwacji pośrednikom turystycznym w celu ułatwienia obsługi Twojej rezerwacji i podróży.

Do Twojej rezerwacji będą miały zastosowanie warunki świadczenia usług oraz polityka prywatności danego pośrednika, który udzieli dalszych informacji na temat zasad udostępniania Twoich Danych Osobowych easyJet.


6. Firmy wydające karty kredytowe i debetowe

easyJet udostępnia niektóre Twoje Dane Osobowe, w tym informacje o Twojej metodzie płatności, rezerwacji lotu i, w niektórych przypadkach, nazwiska pasażerów, firmie wydającej karty kredytowe lub debetowe, która wydała kartę użytą do dokonania rezerwacji.


7. Agencje zapobiegające oszustwom

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i uniknięcia lub wykrycia transakcji oszukańczych możemy także udostępnić Twoje informacje partnerowi kontrolującemu transakcje pod kątem oszustw.


8. Partnerzy z branży turystycznej

easyJet współpracuje z szeregiem partnerów, którzy świadczą usługi podnoszące jakość Twoich doświadczeń związanych z podróżowaniem z nami. Są to między innymi następujące podmioty:

  • Firmy obsługujące transfery i przewozy taksówkowe
  • Firmy wynajmujące samochody
  • Dostawcy ubezpieczeń podróżnych
  • Hotele
  • Parkingi
  • Saloniki lotniskowe
  • Przewoźnicy kolejowi
  • Operatorzy wycieczek

Gdy kupujesz produkt lub usługę u naszych partnerów z branży turystycznej lub poszukujesz produktu lub usługi w ich ofercie, udostępniamy takimi podmiotom niektóre Twoje Dane osobowe w celu ułatwienia zakupu produktów i/lub usług oraz obliczenia prowizji.


Do Twojego zakupu będą miały zastosowanie warunki świadczenia usług oraz informacja o ochronie prywatności danego partnera z branży turystycznej, który udzieli dalszych informacji na temat zasad udostępniania Twoich Danych osobowych easyJet.


Transfery międzynarodowe


Większość Danych Osobowych klientów easyJet jest zbierana i przetwarzana przez easyJet w Wielkiej Brytanii, gdzie easyJet ma swoją siedzibę, lub w Unii Europejskiej, gdzie nasza firma prowadzi działalność.


Jednakże niektórzy z naszych dostawców mogą mieć siedzibę poza Wielką Brytanią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG, obejmującym Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) i mogą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych w celu obsługi operacji biznesowych easyJet.


Gdy Twoje Dane Osobowe są przesyłane poza Wielką Brytanię/EOG, wymagamy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, stosowania jednego z wymienionych poniżej środków bezpieczeństwa:

  • istnieje decyzja brytyjskiego Sekretarza Stanu ds. Cyfrowych, Kultury, Mediów i Sportu lub Komisji Europejskiej stwierdzająca, że kraj, do którego dane klientów są transferowane, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych; lub
  • w razie braku takiej decyzji umowy zawarte z tymi dostawcami zawierają standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej oraz brytyjską umowę o międzynarodowym przekazywaniu danych (International Data Transfer Agreement, IDTA).


Jak chronimy Twoje Dane Osobowe? | Wróć na stronę główną

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.