Menu główne

Processing of personal data: detailed information

Obsługa:

 • Zarządzanie kontem oraz realizacja rezerwacji i zamówień
 • Zarządzanie rezerwacjami i zakupami
 • Zarządzanie produktami i usługami stron trzecich sprzedawanymi za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji
 • Zbieranie i przesyłanie szczegółowych informacji o pasażerach (API), jeśli nie są zapisane na koncie klienta
 • Uzyskiwanie zezwolenia na podróż
 • Realizacja przelotów
 • Zarządzanie zakłóceniami lotu oraz zarządzanie roszczeniami dotyczącymi zakłóceń lotu i innymi
 • Zapewnienie bezpieczeństwa klientów
 • Prowadzenie programu easyJet Plus
 • Komunikowanie się z klientami
 • Informowanie o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą zainteresować klientów
 • Zarządzanie kontami firmowymi

Ulepszanie naszych produktów i usług:

 • Analizowanie odpowiedzi w ankiecie klienta

Prowadzenie działalności:

 • Prowadzenie dochodzeń i postępowanie z pasażerami zakłócającymi i objętych zakazem lotu
 • Wykrywanie, monitorowanie i zapobieganie oszustwom
 • Odpowiadanie na prośby o skorzystanie z praw wynikających z przepisów o ochronie danych
 • Sprawozdawczość finansowa, audytowa i podatkowa
 • Odpowiadanie na prośby o ujawnienie informacji (np. od policji)
 • Odpowiadanie na zapytania mediów lub wydawanie komunikatów prasowych


Zarządzanie kontem oraz realizacja rezerwacji i zamówień

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Dane konta, w tym tytuł, imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy i hasło Jeśli przetwarzamy te dane, aby dokończyć rezerwację lub zakup usług pomocniczych, zarządzać rezerwacjami lotów lub zrobić coś niezbędnego do wypełnienia naszej umowy z Tobą, przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszej umowy z Tobą.

Jeśli utworzysz konto, ale nie od razu kupisz coś od nas, przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia z Tobą przyszłej umowy.
Do czasu zamknięcia konta lub korzystania z niego przez 6,5 roku.
Dane karty płatniczej zapisane do użycia w przyszłości Twoja zgoda
Do czasu zamknięcia konta lub usunięcia danych, lub nieużywania konta przez 2 lata.
Szczegółowe informacje o pasażerach (API), które zdecydujesz się zapisać do użycia w przyszłości
Numer członkowski easyJet Plus lub inny rodzaj członkostwa (np. członkostwo w Flight Club)
W celu realizacji naszej umowy z Tobą
Do czasu zamknięcia konta lub korzystania z niego przez 6,5 roku.


Zarządzanie rezerwacjami i zakupami

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Zarządzanie rezerwacjami i zakupami produktów i usług pomocniczych jest niezbędne do realizacji naszej umowy z Tobą.
6,5 roku od lotu.
Grupa wiekowa (dorosły/dziecko/niemowlę)
Numer rezerwacji
Trasa lotu
Nazwisko pasażera (jeśli inne niż klienta)
Zakupione produkty i usługi (np. bagaż rejestrowany, przydzielone miejsca, sprzęt sportowy)
Szczegóły płatności Przetwarzanie szczegółów płatności jest konieczne do realizacji naszej umowy z Tobą.
W przypadku klientów niemieckich oraz w innych przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo, przetwarzamy dane dotyczące płatności i rachunków bankowych w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.
6,5 roku od daty lotu, z wyjątkiem głównego numeru konta, który przechowujemy krócej niż jeden dzień, chyba że zdecydujesz się zapisać go na koncie do użycia w przyszłości.
Informacje o koncie bankowym (dotyczy tylko klientów niemieckich i/lub gdy wymagają tego przepisy prawa)
Przetwarzanie szczegółów płatności jest konieczne do realizacji naszej umowy z Tobą.
W przypadku klientów niemieckich oraz w innych przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo, przetwarzamy dane dotyczące płatności i rachunków bankowych w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.
6,5 roku od lotu.
Powód podróży (biznes/rozrywka) W uzasadnionym interesie poprawy jakości obsługi klienta. 6,5 roku od lotu.
Kody rabatowe i uprawnienia do rabatów W celu realizacji naszej umowy z Tobą. 6,5 roku od lotu.
Numer członkowski programu easyJet Plus


Zarządzanie produktami i usługami stron trzecich sprzedawanymi za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Wypożyczalnie samochodów: imię i nazwisko kierowcy, numer umowy najmu, kraj, data odbioru i oddania, transfer na lotnisko i rodzaj samochodu. Przetwarzamy dane osobowe klientów w celu wykonania umowy między nimi a nami lub usługodawcą. 6,5 roku od lotu.
Transfery lotniskowe: dane operatora, rodzaj zakupionej usługi, miejsce docelowe oraz imię, nazwisko i data urodzenia.
Rezerwacje hotelowe: dane kontaktowe klienta i informacje rozliczeniowe oraz nazwę operatora hotelu.
GetYourGuide Deutschland GmbH: dane kontaktowe klienta i informacje rozliczeniowe.
TrustedHouseSitters Limited: dane kontaktowe klienta i informacje rozliczeniowe.
Informacje związane z zakupem karty walutowej easyJet dostarczonej przez R. Raphael & Sons plc, Payment card technologies (Retail) Limited.
Parking na lotnisku: dane kontaktowe klienta i informacje rozliczeniowe oraz nazwę dostawcy usług.
Informacje związane z zakupionym ubezpieczeniem, w tym dane kontaktowe i dane rozliczeniowe oraz nazwę ubezpieczyciela.


Zbieranie i przesyłanie szczegółowych informacji o pasażerach (API), jeśli nie są zapisane na koncie klienta

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Imię i nazwisko Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania tych danych w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli zdecydujesz się przesłać zdjęcie dokumentu tożsamości, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody.
3 miesiące od daty przekazania go odpowiednim władzom.
Narodowość
Data urodzenia
Płeć
Rodzaj i numer dokumentu podróży
Data ważności dokumentu podróży
Kraj wydania dokumentu podróży
Jeśli zdecydujesz się zeskanować dokument tożsamości za pomocą naszej aplikacji, kopia tego zdjęcia


Uzyskiwanie zezwolenia na podróż

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje dane kontaktowe, dane pasażera, dane z dowodu osobistego, dane lotu i numer miejsca, dane bagażu, status członkowski easyJet Plus, dane dotyczące wynajmu samochodu i zgłoszenie obsługi specjalnej.
Aby wywiązać się z naszych obowiązków prawnych w zakresie weryfikacji dokładności danych pasażerów i przekazywania prawidłowych danych pasażerów organom kontroli granicznej. 4 miesiące od daty przesłania zapisu.


Realizacja przelotów

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Spis pasażerów (lista wszystkich pasażerów lotu), która zawiera nazwiska pasażerów, numer miejsca, narodowość, miejsce wejścia na pokład i zejścia z pokładu, datę i numer lotu Aby spełnić nasze prawne zobowiązania i zapewnić, że tylko te osoby, które są uprawnione do lotu, są na pokładzie oraz aby zapewnić naszym klientom odpowiednią pomoc.
Usuwane po odlocie samolotu, chyba że jest to wymagane przez odpowiednie władze lub organ publiczny.
Raporty na temat wniosków o pomoc specjalną
Lista nazwisk pasażerów/uzupełnienia/usunięcia Aby spełnić nasze prawne zobowiązania i zapewnić, że tylko te osoby, które są uprawnione do lotu, są na pokładzie oraz aby zapewnić naszym klientom odpowiednią pomoc.
6,5 roku od daty lotu.
Lista pomocy dla pasażera/zmian dotyczących pomocy
Lista uzgodnień pasażerów (PRL)


Radzenie sobie z zakłóceniami lotu

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje dane kontaktowe i informacje o locie
Aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych dotyczących zakłóceń lotów. 6,5 roku od daty zakłóconego lotu
Przydział zakwaterowania w hotelu, jeśli zapewniamy zakwaterowanie w hotelu


Zarządzanie reklamacjami dotyczącymi zakłóceń lotu i innymi

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Reklamacje dotyczące zakłóceń lotu i powiązane informacje
Przetwarzamy dane osobowe związane z reklamacjami w celu wypełnienia naszego prawnego obowiązku nadania praw uprawnionym pasażerom. 6,5 roku od zamknięcia sprawy
Roszczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pasażerów i powiązane informacje
Roszczenia dotyczące utraconego i uszkodzonego bagażu pasażera oraz powiązane informacje
Roszczenia prawne i powiązane informacje
Jeśli mamy prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi na roszczenie lub wypłaty odszkodowania, przetwarzamy dane klienta w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. W przeciwnym razie przetwarzamy dane klienta w uzasadnionym interesie w zakresie świadczenia usług dla klientów oraz obrony i wykonywania naszych praw.
10 lat od daty rozwiązania/orzeczenia/nakazu
Informacje o koncie bankowym
Jeśli mamy prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi na roszczenie lub wypłaty odszkodowania, przetwarzamy dane klienta w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. W przeciwnym razie przetwarzamy dane klienta w uzasadnionym interesie w zakresie świadczenia usług dla klientów oraz obrony i wykonywania naszych praw.
90 dni od zamknięcia sprawy
Eskalowane skargi klientów
Jeśli mamy prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi na roszczenie lub wypłaty odszkodowania, przetwarzamy dane klienta w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. W przeciwnym razie przetwarzamy dane klienta w uzasadnionym interesie w zakresie świadczenia usług dla klientów oraz obrony i wykonywania naszych praw.
6,5 roku od daty reklamacji


Zapewnienie Twojego bezpieczeństwa

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Raporty bezpieczeństwa i rejestry zdarzeń pasażerów Aby spełnić nasze prawne zobowiązania do rejestrowania incydentów bezpieczeństwa związanych z lotami. 6,5 roku od daty lotu.
Raporty imigracyjne
Raporty operacyjne
Raporty medyczne
Zeznanie świadka


Prowadzenie programu easyJet Plus

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszej umowy z Tobą i podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z Tobą, gdy zdecydujesz się zostać członkiem easyJet Plus.
9 miesięcy od końca członkostwa.
Data urodzenia
Numer członkowski i status członkostwa
Faktura członkowska (na życzenie klienta)
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszej umowy z Tobą i podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z Tobą, gdy zdecydujesz się zostać członkiem easyJet Plus.
Nie przechowujemy kopii faktury po wysłaniu jej do klienta.


Komunikowanie się z Tobą

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy
Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do komunikowania się z Tobą (np. w przypadku zakłóceń lotu), przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli komunikacja dotyczy naszej obecnej lub przyszłej umowy z Tobą, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania lub zawarcia umowy.

W przypadku wszelkiej innej komunikacji przetwarzamy Twoje dane ze względu na uzasadniony interes po stronie naszej i Twojej, taki jak zarządzanie kontem, odpowiadanie na pytania i zapewnianie obsługi klienta.
6,5 roku
Prywatne wiadomości z mediów społecznościowych przysyłane przez Ciebie
Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do komunikowania się z Tobą (np. w przypadku zakłóceń lotu), przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli komunikacja dotyczy naszej obecnej lub przyszłej umowy z Tobą, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania lub zawarcia umowy.

W przypadku wszelkiej innej komunikacji przetwarzamy Twoje dane ze względu na uzasadniony interes po stronie naszej i Twojej, taki jak zarządzanie kontem, odpowiadanie na pytania i zapewnianie obsługi klienta.
6,5 roku od daty komunikacji
Publiczne wiadomości w mediach społecznościowych
Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do komunikowania się z Tobą (np. w przypadku zakłóceń lotu), przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli komunikacja dotyczy naszej obecnej lub przyszłej umowy z Tobą, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania lub zawarcia umowy.

W przypadku wszelkiej innej komunikacji przetwarzamy Twoje dane ze względu na uzasadniony interes po stronie naszej i Twojej, taki jak zarządzanie kontem, odpowiadanie na pytania i zapewnianie obsługi klienta.
2 lata
Przysyłane do nas listy
Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do komunikowania się z Tobą (np. w przypadku zakłóceń lotu), przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli komunikacja dotyczy naszej obecnej lub przyszłej umowy z Tobą, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania lub zawarcia umowy.

W przypadku wszelkiej innej komunikacji przetwarzamy Twoje dane ze względu na uzasadniony interes po stronie naszej i Twojej, taki jak zarządzanie kontem, odpowiadanie na pytania i zapewnianie obsługi klienta.
3 miesiące od zeskanowania listu
Wiadomości czatu na żywo
Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do komunikowania się z Tobą (np. w przypadku zakłóceń lotu), przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli komunikacja dotyczy naszej obecnej lub przyszłej umowy z Tobą, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania lub zawarcia umowy.

W przypadku wszelkiej innej komunikacji przetwarzamy Twoje dane ze względu na uzasadniony interes po stronie naszej i Twojej, taki jak zarządzanie kontem, odpowiadanie na pytania i zapewnianie obsługi klienta.
7,5 roku od daty komunikacji
Informacje przesyłane do nas za pośrednictwem formularzy internetowych
E-mail
Uwagi dotyczące komunikacji
Papierowe potwierdzenie rezerwacji
W celu realizacji naszej umowy z Tobą
Nie zachowywane po wysłaniu.
Nagrania rozmów
Uzasadniony interes: w celu rozpatrywania skarg, obrony i wykonywania naszych praw oraz szkolenia i doskonalenia naszych zespołów obsługi klienta.
180 dni od daty rozmowy.


Informowanie o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje dane kontaktowe i informacje na Twój temat
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w uzasadnionym interesie dotyczącym produktów i usług marketingowych, które naszym zdaniem będą Cię interesować.

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje w celach marketingowych (np. wybrane preferowane lotnisko) lub jeśli będziemy musieli uzyskać Twoją zgodę z powodów prawnych, przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.
Do czasu usunięcia konta albo wycofania zgody lub nieużywania konta przez 6,5 roku.

Przechowujemy zapis zgody przez 6,5 lat od zamknięcia konta.
Historia rezerwacji/zakupów
Twoje preferencje marketingowe
Członkostwo w Flight Club
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w uzasadnionym interesie ustalenia, czy jesteś uprawniony do członkostwa w naszym Flight Club, a jeśli dołączysz do naszego Flight Club, jeśli jest to konieczne do realizacji naszej umowy z Tobą.
Do 1 roku po wygaśnięciu członkostwa w Flight Club.
Numer członkowski easyJet Plus i powiązane informacje
W celu realizacji naszej umowy z Tobą.
9 miesięcy od końca członkostwa.


Zarządzanie kontami firmowymi

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Imię i nazwisko klienta, jego adres e-mail i numer kontaktowy, jeśli jest osobą kontaktową w firmie
Przetwarzamy dane osobowe pracowników kupujących podróże służbowe w uzasadnionym interesie komunikowania się z nimi w sprawie produktów i usług zakupionych przez firmę.

Wysyłamy również informacje marketingowe na temat naszych produktów i usług (ponownie uzasadniony interes), chyba że klient poinformuje nas, że nie chce ich otrzymywać.
6,5 roku od daty umowy.

Jeśli kontakt zostanie zmieniony w trakcie trwania umowy, szczegóły pierwszego kontaktu zostaną usunięte, a dane osobowe nowego kontaktu będą przechowywane przez 5 lat od daty rozwiązania umowy.
Adres firmy
Płeć
Stanowisko
Zgody na komunikację


Analizowanie odpowiedzi w ankiecie klienta

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
W uzasadnionym interesie ulepszania naszych produktów i usług oraz w celu obsługi klienta. 4,5 roku od otrzymania.
Kraj zamieszkania
Numer lotu
Numer rezerwacji
Twoje komentarze
Ocena opinii


Prowadzenie dochodzeń i postępowanie z pasażerami zakłócającymi i objętymi zakazem lotu

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Lista pasażerów z zakazem lotu oraz informacje związane z dochodzeniem dotyczącym pasażerów z zakazem lotu
W uzasadnionym interesie zapewnienia bezpieczeństwa naszych operacji oraz w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pasażerów i pracowników.

Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do uniemożliwienia lotu klientowi, przetwarzamy jego dane zgodnie z tym obowiązkiem prawnym.
Informacje o zdarzeniach, które nie prowadzą do dalszego dochodzenia: 3 miesiące od daty zgłoszenia.

Lista pasażerów z zakazem lotu: na czas trwania zakazu, a następnie przez miesiąc.

Raporty bezpieczeństwa i na temat incydentów: 6,5 roku od daty lotu.


Wykrywanie, monitorowanie i zapobieganie oszustwom

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Zależy to od podejrzenia oszustwa, ale zazwyczaj obejmuje imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane konta, informacje o adresie IP, informacje o lokalizacji, informacje o rezerwacji i locie, informacje o płatnościach i powiązane informacje.
W uzasadnionym interesie monitorowania, wykrywania i zapobiegania oszustwom. 6 lat


Odpowiadanie na prośby o skorzystanie z praw wynikających z przepisów o ochronie danych

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Informacje potrzebne do zweryfikowania Twojej tożsamości i upewnienia się, że jesteś osobą, której dane dotyczą
Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne wynikające z konieczności ochrony danych.
Usuwane po spełnieniu żądania.
Informacje poszukiwane / przetwarzane w ramach wniosku, które zależą od zakresu wniosku.
Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne wynikające z konieczności ochrony danych. 6,5 roku od daty zakłóconego lotu.


Sprawozdawczość finansowa, audytowa i podatkowa

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Raporty z audytu zewnętrznego, które mogą zawierać Twoje dane osobowe
W uzasadnionym interesie przeprowadzania zewnętrznych audytów naszych operacji.
7 lat
Nazwiska pasażerów w sprawozdaniach dotyczących zwolnienia z podatku pasażerskiego w transporcie lotniczym (niemowląt i dzieci)
Aby wywiązać się z naszego prawnego obowiązku zwolnienia pasażerów
z podatku pasażerskiego
7 lat
Wyciągi bankowe
W uzasadnionym interesie potwierdzania prawidłowych płatności od klientów.
7 lat
Uzgodnienia bankowe
W uzasadnionym interesie potwierdzania prawidłowych płatności od klientów. 90 dni po zamknięciu sprawy lub po pomyślnym dokonaniu płatności, jeśli nastąpi to później.


Odpowiadanie na prośby o ujawnienie informacji (np. od policji)

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Zależy to od charakteru wniosku, ale często zawiera imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, informacje finansowe/dotyczące płatności oraz informacje dotyczące podróży.
W uzasadnionym interesie polegającym na pomocy w zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw, jeżeli wniosek nie jest obowiązkiem.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne, jeżeli wniosek jest wiążący (np. złożony na podstawie ustawowych uprawnień lub w odpowiedzi na orzeczenie sądowe).
1 rok po przekazaniu informacji.


Odpowiadanie na zapytania mediów lub wydawanie komunikatów prasowych

Kategorie danych osobowych
Podstawa prawna Jak długo przechowujemy Twoje dane
Zależnie to od sytuacji, ale zazwyczaj nazwisko klienta i szczegóły lotu.
W uzasadnionym interesie w odpowiedzi na zapytanie medialne, public relations lub obsługę klienta. 6,5 roku od daty komunikatu prasowego lub oświadczenia

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.