easyJet Homepage

Przydział miejsc

Jak można wybrać lub zmienić miejsce?

Czy można wybrać swoje miejsce w trybie online?

W przypadku dokonywania nowej rezerwacji każdy pasażer może odpłatnie wybrać miejsce w samolocie. Obecnymi rezerwacjami można zarządzać na stronie Mój easyJet.
WAŻNE! Jeśli rezerwacja obejmuje co najmniej sześciu pasażerów, konieczny jest kontakt z zespołem ds. obsługi klienta.

Które miejsca można wybrać?

Pasażer może wybrać dowolne dostępne miejsce w samolocie.

Ze względów bezpieczeństwa niektóre miejsca, np. znajdujące się obok wyjść awaryjnych, nie są dostępne dla, między innymi,:

 • dzieci do lat 16
 • niemowląt (dzieci do lat 2)
 • niepełnosprawnych pasażerów,
 • pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • pasażerów wymagających przedłużonego pasa bezpieczeństwa
 • kobiety w ciąży.

Rodzaje miejsc i wynikające z nich dodatkowe korzyści:

Rodzaj miejsca Co otrzymuje pasażer?
Miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi Pasażerowie, którzy wykupili  bilet z tą opcją są uprawnieni do skorzystania z usługi Speedy Boarding, co oznacza, że mogą skorzystać z priorytetowej odprawy easyJet i wejść na pokład samolotu w pierwszej kolejności.
Miejsce z przodu samolotu Pasażerowie, którzy wykupili bilet z tą opcją są uprawnieni do skorzystania z usługi Speedy Boarding, co oznacza, że mogą skorzystać z priorytetowej odprawy easyJet i wejść na pokład samolotu w pierwszej kolejności
Wszystkie pozostałe miejsca Pasażerowie mogą samodzielnie wybrać dostępne w danej chwili miejsce w samolocie

Czy można zarezerwować lot nie wybierając miejsca?
Tak. Pasażer nie jest zobligowany do wykupienia miejsca. Wybór miejsca zostanie dokonany automatycznie w momencie odprawy online lub przy stanowisku odprawy na lotnisku.

Kiedy można odprawić się online?
Pasażerowie mogą  dokonać odprawy online na 30 dni przed planowanym odlotem pierwszego lotu z ich rezerwacji. Numery miejsc zostaną wydrukowane na kartach pokładowych i będą wyglądać następująco:

Jak zapłacić za wybór miejsca, jeżeli rezerwacja dokonywana była za pośrednictwem biura podróży?

Miejsca można wybrać w sekcji Mój easyJet przed rozpoczęciem odprawy na lotnisku lub podczas dokonywania odprawy online. W tym celu potrzebne będzie podanie numeru rezerwacji.

 

 

Czy po wyborze miejsca jest możliwa jego zmiana?
Tak. Pasażerowie, którzy zapłacili za wybór miejsca, mogą dokonać zmian przed odprawą na stronie Mój easyJet, z zastrzeżeniem, że należy tego dokonać najpóźniej na dwie godziny przed planowanym odlotem.

Jak pasażer może zmienić miejsce, które zostało mu przydzielone?
Po odprawie i przydzieleniu miejsca może ono zostać zmienione na lotnisku na życzenie pasażera.

Czy w przypadku odprawy na lotnisku można wybrać jedno z dostępnych w danym momencie miejsc?
Nie. Wszystkie miejsca są przydzielane przed rozpoczęciem odprawy na lotnisku i mogą zostać zmienione jedynie na miejsca w wyższej cenie. 

Czy można kupić przydzielone miejsce na lotnisku?
Tak. Na lotnisku można dokonać zakupu miejsca w wyższej cenie.

Co dzieje się z przydzielonym miejscem, jeżeli chcę zmienić lot?

Aby zmienić lot, należy odwiedzić stronę Mój easyJet. Po zmianie lotu można wybrać miejsce na nowym rejsie.

Jak można zmienić miejsce po odprawie?
Przydział miejsca można zmienić na lotnisku na miejsce w wyższej cenie.

Jaki jest system wchodzenia na pokład samolotu?
Pasażerowie, którzy:

 • korzystają z usługi Speedy Boarding
 • mają bilet easyJet Flexi,
 • są posiadaczami karty easyJet Plus!,
 • mają wykupione miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi

lub

 • mają wykupione miejsce z przodu samolotu,

są uprawnieni do wejścia na pokład samolotu w pierwszej kolejności. Następnie na pokład wpuszczani będą pasażerowie wymagający pomocy, a na końcu wszyscy pozostali pasażerowie.

Kiedy należy zgłaszać się do bramki?
Pasażerowie powinni stawić się przy bramce jak najwcześniej (najpóźniej na 30 minut przed planowanym odlotem).

Jak znajdę swoje miejsce na pokładzie?
Na schowkach bagażowych znajdujących się nad siedzeniami umieszczone są się numery miejsc. W znalezieniu ich pomaga plan samolotu dostępny dla obu typów samolotów. 

W samolocie Airbus A319 miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi znajdują się w rzędach 1, 10 i 11, a miejsca z przodu w rzędach 2–5.

W samolocie Airbus A320 miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi znajdują się w rzędach 1 i 12, a miejsca z przodu w rzędach 2–6. Pasażerowie, których miejsca znajdują się w rzędach 1–14 są proszeni o wchodzenie na pokład przednimi drzwiami. Natomiast pasażerowie, których miejsca znajdują się w rzędach 15–31, tylnymi.

Czy muszę wykupić przydział miejsca na wszystkie loty, które rezerwuję?
Nie. Wybór miejsca może być dokonywany na każdy lot w rezerwacji oddzielnie.

Czy przydział miejsca można wykupić na pokładzie?
Tak. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u członków załogi samolotu po wejściu na pokład.

Ile razy można zmieniać wykupione miejsce?
Pasażerowie, którzy:

                • mają bilet easyJet Flexi

                • są posiadaczami karty easyJet Plus!

lub

                • wykupili miejsce

mogą przed odprawą (online lub na lotnisku) w dowolnej chwili zmienić wybór miejsca.

Chcę siedzieć obok znajomego, ale dokonywaliśmy rezerwacji osobno. Co mam zrobić?
W takim przypadku zalecamy, aby razem wybrać i wykupić miejsca.

Czy nadal mogę kupić usługę Speedy Boarding?
Nie ma możliwości osobnego wykupienia usługi Speedy Boarding. Jednak pasażerowie, którzy:

 • mają bilet easyJet Flexi
 • są posiadaczami karty easyJet Plus!

lub

 •  wykupili miejsce z przodu samolotu lub miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi
 • mogą skorzystać z usługi Speedy Boarding i wejść na pokład w pierwszej kolejności.

W jaki sposób mogę wybrać odpowiednie miejsca dla mojej rodziny?

Jeżeli w grupie pasażerów są dzieci, należy zaznaczyć to w trakcie dokonywania rezerwacji, aby system mógł im przydzielić odpowiednie miejsca wraz z pozostałymi członkami grupy (niektóre miejsca nie są dostępne dla dzieci poniżej 16 roku życia). Dokonując rezerwacji dla całej rodziny, należy przekazać informację dotyczącą liczby dzieci. Wystarczy podać liczbę dzieci w polu „Dzieci (<16)” na stronie głównej easyJet a następnie wskazać wiek każdego z nich, aby system mógł zidentyfikować dzieci na rezerwacji.

W przypadku wyboru miejsc należy mieć na uwadze, że niektóre miejsca w samolocie są niedostępne dla dzieci poniżej 16 roku życia. Są to miejsca w pierwszym rzędzie i miejsca przy wyjściach awaryjnych. W przypadku wyboru tych miejsc konieczne jest potwierdzenie, że wśród osób na rezerwacji nie ma:

 • dzieci poniżej 16 roku życia,
 • kobiet w ciąży,
 • osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób wymagających dłuższego pasa bezpieczeństwa.

Chcę wyrazić swoją opinię na temat przydzielania miejsc. Jak mogę to zrobić?

Opinia pasażerów jest dla nas ważna, dlatego zachęcamy do wyrażenia jej na temat wszelkich aspektów latania z easyJet, w tym także systemu przydziału miejsc. Pasażerowie, którzy chcą wyrazić swoją opinię mogą to zrobić klikając tutaj.

Czy przy zakupie biletu easyJet Flexi muszę dokonać dodatkowej opłaty, aby wybrać miejsce?

Pasażerowie, którzy posiadają bilet easyJet Flexi mają prawo do wyboru miejsca z przodu samolotu bez dodatkowej opłaty, a za niewielką opłatą mogą skorzystać z miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi.

Posiadacze kart easyJet Plus!

Czy posiadacze karty easyJet Plus! muszą płacić za wybranie miejsca?

Nie, posiadacze kart easyJet Plus! mogą wybrać dowolne miejsce w samolocie bezpłatnie, w zależności od dostępności.

Czy wprowadzenie systemu przydziału miejsc wpływa na pozostałe przywileje easyJet Plus!?

Wszystkie dostępne przywileje związane z posiadaniem karty easyJet Plus!, takie jak indywidualna odprawa, Speedy Boarding i szybka kontrola pozostają niezmienione.

W jaki sposób można wybrać miejsce za pomocą karty easyJet Plus!?

Posiadacze karty easyJet Plus! mają prawo wybrać miejsce podczas dokonywania rezerwacji. Rezerwacjami można zarządzać na stronie Mój easyJet.
Szczegółowe informacje na temat sposobu używania karty easyJet Plus! w celu wybierania miejsc znajdują się tutaj.

Co się dzieje, jeżeli w grupie pasażerów, dla których dokonywana jest rezerwacja, znajduje się więcej niż jeden posiadacz karty easyJet Plus!?

System umożliwia wprowadzenie numerów kart easyJet Plus! wszystkich posiadaczy znajdujących się w takiej grupie.

Co dzieje się, jeżeli rezerwacja dokonywana jest dla grupy pasażerów, ale nie wszyscy z nich mają kartę easyJet Plus!?

Każdy posiadacz karty easyJet Plus! znajdujący się w grupie, dla której dokonywana jest rezerwacja, może nieodpłatnie wybrać miejsce na pokładzie. Pasażerowie, którzy nie posiadają karty easyJet Plus!, muszą wnieść odpowiednią opłatę za wybór danego rodzaju miejsca.

Jeżeli nie wybiorę miejsca podczas rezerwacji lotu, jak użyć karty easyJet Plus! do zarezerwowania miejsca?

Posiadanymi rezerwacjami, a także wyborem miejsc, można zarządzać na stronie Mój easyJet.
Szczegółowe informacje na temat sposobu wybierania miejsc przy użyciu karty easyJet Plus! znajdują się tutaj.

 
Dopiero zamówiłem kartę easyJet Plus! Czy mogę jej od razu użyć do zarezerwowania miejsca?

Tak. Więcej informacji można uzyskać w naszej prezentacji online, przedstawiającej sposób rezerwacji miejsca przy użyciu karty easyJet Plus!

Czy muszę okazać kartę easyJet Plus! na lotnisku?

Tak. Posiadacze kart są zobowiązani okazać kartę przy wejściu na pokład.

Czy karty easyJet Plus! będą nadal dostępne?

Tak.

Jak kupić kartę easyJet Plus!?

Informacje an temat karty easyJet Plus! można znaleźć tutaj.

Special Assistance

Czy pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej muszą uiścić dodatkowe opłaty przy wyborze miejsc?

Po wcześniejszym powiadomieniu o niepełnosprawności, staramy się rezerwować bezpłatnie odpowiednie miejsca dla pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. Jeśli pasażer chce, może za dodatkową opłatą zarezerwować wybrane przez siebie miejsca, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Jeżeli pasażer ma szczególne wymagania lub cierpi na schorzenie, które wymaga dostosowania miejsca do jego potrzeb. Jak może je uzyskać?

Aby mieć pewność, że miejsce będzie spełniać wymagania podróżującego, należy podczas rezerwacji złożyć wniosek o specjalną usługę.

Jeśli pasażer dokonał już rezerwacji, należy zalogować się na stronie Mój easyJet i złożyć taki wniosek. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta.

Families

Czy rodziny z małymi dziećmi będą mogły wcześniej wchodzić na pokład?

Tak. Rodziny z dziećmi poniżej 5 roku życia będą mogły wchodzić na pokład po pasażerach, którzy mają prawo do usługi Speedy Boarding. 

Czy członkowie rodzin będą rozdzielani, jeśli nie będą chcieli zapłacić za przydział miejsc?

Nie. easyJet dołoży wszelki starań, aby rodziny siedziały razem. Jeżeli w grupie pasażerów są dzieci, należy zaznaczyć to w trakcie dokonywania rezerwacji, aby system mógł im przydzielić odpowiednie miejsca wraz z pozostałymi członkami grupy (niektóre miejsca nie są dostępne dla dzieci poniżej 16 roku życia). Dokonując rezerwacji dla całej rodziny, należy przekazać informację dotyczącą liczby dzieci. Wystarczy podać liczbę dzieci w polu „Dzieci (<16)” na stronie głównej easyJet a następnie wskazać wiek każdego z nich, aby system mógł zidentyfikować dzieci na rezerwacji.

Jak wygląda sytuacja pasażerów podróżujących z niemowlętami?

Jeśli pasażer podróżujący z niemowlęciem dokonuje rezerwacji online i chce zapłacić za wybór swojego miejsca, system pomoże mu znaleźć najodpowiedniejsze . Miejsca niedostępne dla osób dorosłych podróżujących z niemowlętami będą odpowiednio oznaczone. W przypadku problemów z wyborem lub rezerwacją miejsc należy skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta.

 

Loty Hotele Samochody Zainspiruj-mnie
Lot z
Wiesz, kiedy chcesz lecieć
Po prostu chcesz się udać na wycieczkęZainspiruj mnie
Zainspiruj mnie