Menu główne

Pasażerowie ze Specjalnymi Wymogami

Powiadamianie nas o Państwa Wymogach

Jeśli mają Państwo specjalne wymagania, prosimy poinformować nas o nich przynajmniej na 48 godzin przed podróżą. 

Jeśli dokonujecie Państwo Rezerwacji telefonicznie, muszą Państwo poinformować Nas o swoich wymaganiach w momencie dokonywania Rezerwacji.

Pasażerowie dokonujący Rezerwacji przez Internet powinni określić rodzaj wymaganej asysty w trakcie procesu dokonywania Rezerwacji.

Alternatywnie, jeśli Rezerwacji dokonano bez powiadomienia Nas o Państwa potrzebach, musicie Państwo skontaktować się telefonicznie z Naszym Działem Obsługi Klienta w celu wcześniejszego zarezerwowania takiej asysty żądania bądź poprzez usługę potwierdzenia Rezerwacji na My easyJet.com.   

Potrzebujemy minimum 48 godzin na to, aby poinformować władze lotniska, iż niezbędna będzie dodatkowa pomoc dla Państwa. Nadesłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowanym startem Lotu może uniemożliwić spełnienie Państwa wymogów. Jeśli władza lotniska nie wypełnią Państwa potrzeb, może to skutkować niemożnością odbycia lotu przez Pasażera. W miarę możliwości easyJet dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pasażerom pomoc przy wchodzeniu i opuszczaniu pokładu samolotu.  

Przepisy bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym stanowią, iż Pasażerowie ze specjalnymi wymogami nie mogą zajmować miejsc siedzących przy wyjściach ewakuacyjnych lub na miejscach objętych specjalnymi ograniczeniami. Poza tymi wymogami bezpieczeństwa, podejmiemy odpowiednie kroki, aby spełnić Państwa wymagania związane z zajęciem miejsca na pokładzie.

Procedury i Środki Medyczne

Pasażerowie mogą przewozić sprzęt medyczny i/lub do dwóch sztuk sprzętu ułatwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym jako bagaż podręczny lub rejestrowany, o ile kształt i rozmiar tego sprzętu umożliwia umieszczenie go na pokładzie samolotu. Sprzęt o zbyt dużych wymiarach musi zostać umieszczony w luku bagażowym samolotu.

Jest on przewożony bezpłatnie jako dodatek do standardowego bagażu rejestrowanego. Leki i sprzęt medyczny należy przewozić oddzielnie, nie w standardowym bagażu rejestrowanym Pasażera, aby ułatwić odróżnienie od reszty mienia przy stanowisku nadawania bagażu.

Aby umożliwić sprawdzenie niezbędnych leków i/lub wyrobów medycznych przewożonych przez Pasażera, konieczne jest przedstawienie informacji medycznych (np. listu) od lekarza prowadzącego, z potwierdzeniem, że pacjent musi mieć przy sobie takie leki i/lub wyroby medyczne. Pasażerowie podróżujący z substancjami kontrolowanymi i/lub substancjami do wstrzykiwania powinni mieć ze sobą zaświadczenie medyczne lub recepty potwierdzające informacje o takiej substancji i jej zastosowaniu.

Wózki Inwalidzkie i Urządzenia Ułatwiające Przemieszczanie się

Wózki inwalidzkie i inne ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym sprzęty, których nie można ręcznie włożyć do komory bagażowej samolotu, są akceptowane tylko w przypadku, gdy oba lotniska dysponują urządzeniami pozwalającymi na załadunek/wyładunek takiego sprzętu. Należy pamiętać, że nie wszystkie lotniska dysponują urządzeniami umożliwiającymi podnoszenie ciężkich wózków inwalidzkich i innych sprzętów ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Prosimy o poinformowanie nas o planowanym odlocie z 48-godzinnym wyprzedzeniem, abyśmy mogli to ustalić i spróbować pomóc Państwu w tej kwestii. Pasażer może przewozić nieodpłatnie dwie sztuki sprzętu ułatwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym (np. wózek inwalidzki), oprócz normalnego bagażu rejestrowanego. Mogą to być także sportowe wózki inwalidzkie. Jednak każdy sportowy wózek inwalidzki ponad te dwie sztuki sprzętu ułatwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym będzie traktowany jako „sprzęt sportowy” (patrz artykuł 20.4 (Bagaż, bagaż rejestrowany) i artykuł 20.6 (Bagaż, sprzęt sportowy)), za który pobierana jest stosowana opłata.

Wózki inwalidzkie zasilane bateriami zabezpieczonymi przed wyciekiem są dopuszczone do przewozu w samolotach easyJet. easyJet nie przewozi wózków inwalidzkich z bateriami niezabezpieczonymi przed wyciekiem.

W porcie lotniczym istnieje możliwość zapewnienia transportu wózkiem inwalidzkim pasażerom wymagającym takiej opieki ( w tym pasażerom korzystającym z wózków inwalidzkich, nie poruszającym się samodzielnie, nie będącym w stanie wchodzić po schodach do samolotu lub nie będącym w stanie pokonywać dużych odległości). O specjalnych wymaganiach prosimy poinformować easyJet podczas dokonywania rezerwacji lub nie później niż na 48 godzin przed zaplanowanym czasem odlotu. 

 

Wymóg dodatkowego miejsca

Nasze fotele mają następujące minimalne wymiary:

  • Rozstaw (odległość pomiędzy oparciem fotela i oparciem fotela z przodu): 29" (ok. 72.5cm)
  • Szerokość (odległość pomiędzy oparciami fotela): 171/2 " (ok. 44cm)

Jeśli z pewnych określonych względów, powyższe parametry ograniczają Państwa możliwość odbycia lotu na jednym miejscu (w tym ze względów zdrowotnych, np. złamana noga), będą Państwo zobowiązani do zakupu dodatkowego miejsca w samolocie w celu zapewnienia Państwa potrzeb - według obowiązujących stawek.

Pasażerowie podróżujący ze złamanymi kończynami

Pasażerowie podróżujący ze złamanymi górnymi kończynami w gipsie (tzn. od pasa w górę) będą wymagać tylko jednego miejsca siedzącego.

Dorośli ze złamanymi kończynami dolnymi w gipsie (tzn. do pasa i/lub gips na całą kończynę) muszą wykupić  w sumie dwa lub więcej miejsc, na każdy Lot, w celu swobodnego dopasowania wysokości. Dzięki temu będzie możliwe podnoszenie kończyn w trakcie Lotu unieruchomioną kończynę, zmniejszając opuchliznę.

Pasażerowie z kończyną dolna w gipsie mogą potrzebować tylko jednego miejsca. Liczba miejsc powinna zostać określona tak, aby swobodnego dopasowania wysokości Pasażera.

W przypadku wymogu zakupu dodatkowego miejsca w celu spełnienia Państwa potrzeb, będzie to wymagane bez względu na to, czy samolot jest pełny czy nie. Jeśli na Lot nie ma już dodatkowych wolnych miejsc, będziecie musieli zostać Państwo przeniesieni na następny wolny Lot, na którym możliwy będzie zakup dodatkowego miejsca. W takim przypadku easyJet nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu koszty noclegu.  

Dzieci z dolnymi kończynami w gipsie podlegają powyższym zapisom dotyczącym dodatkowego miejsca, lecz długość usztywnionej kończyny będzie decydować o konieczności ewentualnego przydziału jednego, dwóch bądź trzech miejsc siedzących, aby umożliwić podnoszenie kończyny podczas lotu.

W przypadku Pasażera, któremu założono gips przed upływem 48 godzin do chwili wylotu, należy zapewnić rozcięcie gipsu na całej długości gipsu, aby zapobiec możliwemu puchnięciu podczas lotu. Jeśli gips został założony po upływie 48 godzin, nie należy rozcinać gipsu. Dotyczy to zarówno gipsu sztywnego jak i żywicznego.

Pasażerowie podróżujący z protezami kończyn

Butle z gazem regulujące działanie protez kończyn oraz butle zapasowe podobnych rozmiarów są dopuszczone do przewozu, aby zapewnić choremu niezbędną ilość gazu na czas Podróży.

Pasażerowie niewidomi, z upośledzeniem wzroku, głusi lub z upośledzeniem słuchu

Pasażerowie niewidomi, z upośledzeniem wzroku, głusi lub z upośledzeniem słuchu zostaną wpuszczeni na pokład samolotu z wyprzedzeniem, aby załoga mogła objaśnić im przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie. Jeśli podróżujecie Państwo z Psem Przewodnikiem lub Psem Towarzyszącym proszę zobaczyć Paragraf 10.19 (Pasażerowie ze Specjalnymi Wymogami – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne, Psy Przewodnicy i Psy Towarzyszące

Psy Przewodnicy i Psy Towarzyszące

Pies Przewodnik to pies przeszkolony w zapewnieniu osobom niewidomym lub z upośledzeniem wzroku pomocy w przemieszczaniu się. Pies Towarzyszący to pies specjalnie przeszkolony w zapewnieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Kategoria ta obejmuje także psy słyszące zapewniające pomoc  osobom głuchym lub z upośledzeniem słuchu.   

Aby zostać wpuszczonym na pokład samolotu easyJet, Pies Przewodnik lub Pies Towarzyszący musi:  

  • przejść stosowne szkolenie dla służenia osobom niepełnosprawnym (w tym osobom  z upośledzeniem wzroku, z upośledzeniem słuchu lub osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych);
  • przejść szkolenie w akredytowanej szkole dla Psów Przewodników;
  • posiadać oficjalne zaświadczenie wydane przez akredytowaną szkołę dla Psów Przewodników potwierdzające, że pies przeszedł pełne szkolenie jako przewodnik lub znajduje się pod pełną kontrolą tresera;
  • mieć na sobie identyfikujące go szelki/uprząż; oraz
  • cały czas znajdować się pod kontrolą Pasażera.

  („Pies Przewodnik lub Pies Towarzyszący”)

Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym powinni poinformować o tym easyJet z wyprzedzeniem, tj. podczas dokonywania rezerwacji lub kontaktując się z Biurem sprzedaży easyJet lub Biurem Naszym Działem Obsługi Klienta nie później niż na 48 godzin przed zaplanowanym odlotem.

easyJet zezwala na przewóz psów przewodników lub psów towarzyszących osobom niewidomym, z upośledzeniem wzroku, głuchym lub z upośledzeniem słuchu i innym niepełnosprawnym pasażerom na lotach do/z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej z wszystkich portów lotniczych w Wielkiej Brytanii. Przewóz Psów Przewodników i/lub Psów Towarzyszących jest niedozwolony na lotach do/z Wielkiej Brytanii lub Europy kontynentalnej do/z Maroka, Egiptu, Izraela, Kosowa, Turcji i Jordanii. Loty pomiędzy Europą kontynentalną a Sycylią, Sardynią i Balearami (lub w drugą stronę) uznaje się za loty w obszarze Europy kontynentalnej. W rozumieniu Naszych Ogólnych Warunków „Europa kontynentalna” oznacza wszystkie połączenia z siatki połączeń easyJet, z wyjątkiem lotów do/z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej lub do/z Maroka, Egiptu, Izraela, Kosowa, Turcji i Jordanii.

Przewóz Psów Przewodników lub Psów Towarzyszących wraz z pojemnikami i żywnością jest bezpłatny wraz ze standardowym limitem Bagażu bezpłatnego na wszystkich lotach krajowych, na wszystkich lotach rozpoczynających się i kończących się  w Europie Kontynentalnej (z wyłączeniem tras w Wielkiej Brytanii i Kosowo) i do/z Wielkiej Brytanii do Europy Kontynentalnej z wszystkich portów lotniczych w Wielkiej Brytanii, zastrzeżeniem Naszych Ogólnych Warunków.

 

Przyjęcie do przewozu na pokład samolotu Psa Przewodnika lub Towarzyszącego podlega przyjęciu przez Pasażera pełnej odpowiedzialności za Psa Przewodnika włączając Loty krajowe i zapewnieniu, że Pies Przewodnik lub Pies Towarzyszący spełnia brytyjskie wymagania dotyczące Podróży Zwierząt Domowych.   

Pies Przewodnik to pies, który jest został wyszkolony pod kątem pomocy osobom niepełnosprawnym. Klient musi przedstawić oficjalną dokumentację potwierdzającą, że pies ma status przewodnika osoby niepełnosprawnej lub jest pod kontrolą trenera. Instytucja przeprowadzająca szkolenie psa musi posiadać akredytację jednej z poniższych organizacji:

  • Assistance Dogs International (ADI)
  • Assistance Dogs UK (ADUK)
  • International Guide Dog Federation (IGDF)

Nie ponosimy odpowiedzialności za Psa Przewodnika lub Psa Towarzyszącego nie posiadającego stosownych dokumentów w chwili stawienia się do przewozu, w tym odpowiedzialności za obrażenie ciała zwierzęcia, jego stratę, opóźnienie, chorobę lub śmierć bądź też jakiekolwiek koszty wynikłe z odmowy wjazdu lub przejazdu przez dany kraj, stan lub terytorium dla Psa Przewodnika lub Psa Towarzyszącego.

Pies Przewodnik lub Pies Towarzyszący może podróżować bezpłatnie na podłodze samolotu w nogach pasażera. Pies Przewodnik lub Pies Towarzyszący musi mieć na sobie uprząż, zapewnioną przez właściciela, przez cały czas czy to w terminalu lotniska czy na pokładzie samolotu. Uprząż musi być przymocowana do pasó· bezpieczeństwa właściciela podczas startu, lądowania, turbulencji oraz kiedy symbol zapięcia pasów jest włączony.

Zaleca się, aby pasażerowie podróżujący z psami przewodnikami i psami opiekunami stawiali się przy stanowisku nadawania bagażu na 2 godziny przed planowanym czasem wylotu ich samolotu w celu wykonania wszystkich koniecznych procedur. Więcej informacji można znaleźć w art. 12 (Odprawa i procedury lotniskowe).

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.