Menu główne

Pasażerowie ze Specjalnymi Wymogami

Informowanie nas o wymaganiach

Jeśli mają Państwo specjalne wymagania, prosimy poinformować nas o nich przynajmniej na 48 godzin przed podróżą.

W przypadku rezerwacji telefonicznej należy poinformować nas o wymaganiach w momencie dokonywania rezerwacji.

Pasażerowie dokonujący rezerwacji przez Internet powinni wybrać rodzaj wymaganej pomocy podczas dokonywania rezerwacji.

Jeśli dokonali Państwo rezerwacji bez poinformowania nas o wymaganiach, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie, aby wstępnie zarezerwować żądanie lub pomoc za pośrednictwem usługi potwierdzenia rezerwacji na stronie My easyJet.com.

Potrzebujemy minimum 48 godzin na to, aby poinformować władze lotniska, iż niezbędna będzie dodatkowa pomoc. Uwzględnienie wniosków otrzymanych na mniej niż 48 godzin przed planowanym czasem odlotu może nie być możliwe. Może to spowodować, że pasażerowie nie będą mogli odbyć podróży, jeśli władze lotniska nie będą w stanie dostosować się do Państwa potrzeb.

Jednak w miarę możliwości easyJet będzie starać się zapewnić pasażerom pomoc przy wsiadaniu do samolotów i wysiadaniu z nich.

Przepisy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego wymagają, aby pasażerowie o szczególnych wymaganiach nie siedzieli w rzędach przy wyjściach awaryjnych lub na miejscach o ograniczonym dostępie. Poza tymi wymogami bezpieczeństwa, podejmiemy odpowiednie kroki, aby spełnić Państwa wymagania związane z zajęciem miejsca na pokładzie.


Procedury i leki

Pasażerowie mogą przewozić sprzęt medyczny i/lub do dwóch sztuk sprzętu ułatwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym jako bagaż podręczny lub rejestrowany, o ile kształt i rozmiar tego sprzętu umożliwia umieszczenie go na pokładzie samolotu. Sprzęt o zbyt dużych wymiarach musi zostać umieszczony w luku bagażowym samolotu. Jest on przewożony bezpłatnie jako dodatek do standardowego bagażu rejestrowanego. Leki i sprzęt medyczny należy przewozić oddzielnie, nie w standardowym bagażu rejestrowanym pasażera, aby zagwarantować łatwość rozróżnienia takiego bagażu od zwykłego przy stanowisku nadawania bagażu. Aby umożliwić sprawdzenie niezbędnych leków i/lub wyrobów medycznych przewożonych przez pasażera, konieczne jest przedstawienie informacji medycznych (np. listu) od lekarza prowadzącego, z potwierdzeniem, że pacjent musi mieć przy sobie takie leki i/lub wyroby medyczne. Pasażerowie podróżujący z substancjami kontrolowanymi i/lub substancjami do wstrzykiwania powinni mieć ze sobą zaświadczenie medyczne lub recepty potwierdzające informacje o takiej substancji i jej zastosowaniu.


Wózki inwalidzkie i sprzęt inwalidzki

Wózki inwalidzkie i inne ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym sprzęty, których nie można ręcznie włożyć do komory bagażowej samolotu, są akceptowane tylko w przypadku, gdy oba lotniska dysponują urządzeniami pozwalającymi na załadunek/wyładunek takiego sprzętu. Należy pamiętać, że nie wszystkie lotniska dysponują urządzeniami umożliwiającymi podnoszenie ciężkich wózków inwalidzkich i innych sprzętów ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Prosimy o poinformowanie nas o planowanym odlocie z 48-godzinnym wyprzedzeniem, abyśmy mogli to ustalić i spróbować pomóc Państwu w tej kwestii. Pasażer może przewozić nieodpłatnie dwie sztuki sprzętu ułatwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym (np. wózek inwalidzki), oprócz normalnego bagażu rejestrowanego. Mogą to być także sportowe wózki inwalidzkie. Jednak każdy sportowy wózek inwalidzki ponad te dwie sztuki sprzętu ułatwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym będzie traktowany jako „sprzęt sportowy” (patrz artykuł 20.4 (Bagaż, bagaż rejestrowany) i artykuł 20.6 (Bagaż, sprzęt sportowy)), za który pobierana jest stosowana opłata.

Wózki inwalidzkie zasilane szczelnymi, nierozlewającymi się bateriami są dopuszczalne do przewozu na pokładzie samolotu easyJet. easyJet nie przewozi wózków inwalidzkich z nieszczelnymi, rozlewającymi się bateriami.

Pomoc dla osób na wózkach inwalidzkich może być zapewniona na lotnisku dla pasażerów, którzy wymagają pomocy (w tym pasażerów korzystających z wózków inwalidzkich, pasażerów, którzy nie mogą chodzić bez pomocy, pasażerów, którzy nie są w stanie wejść na stopnie samolotu, lub pasażerów, którzy nie mogą chodzić na długich odległościach). O specjalnych wymaganiach prosimy poinformować easyJet podczas dokonywania rezerwacji lub nie później niż na 48 godzin przed zaplanowanym czasem odlotu. Wymagania dotyczące dodatkowego miejsca

Minimalne wymiary fotela są następujące:

  • Rozstaw (odległość między tyłem fotela a tyłem fotela z przodu): ok. 71 cm
  • Szerokość (odległość między podłokietnikami): ok. 40.5 cm

Jeśli z jakiegokolwiek powodu (w tym z powodów medycznych, np. złamania nogi) nie będą Państwo w stanie zmieścić się w pojedynczym fotelu o powyższych wymiarach, muszą Państwo zakupić dodatkowe miejsca po obowiązujących stawkach, aby spełnić swoje potrzeby.


Pasażerowie ze złamanymi kończynami

Pasażerowie podróżujący z kończynami górnymi w gipsie (tj. od pasa wzwyż) potrzebują tylko jednego miejsca do podróży.

Dorośli pasażerowie podróżujący z kończynami dolnymi w gipsie (np. gips na biodro i/lub całą nogę) muszą wykupić dwa lub więcej miejsc na jeden lot, aby podróżować wygodnie z uwzględnieniem ich wzrostu. Umożliwi to uniesienie kończyn podczas lotu i zmniejszy obrzęk.

Pasażerom podróżującym z nogą w gipsie może wystarczyć tylko jedno miejsce. Liczba potrzebnych miejsc powinna być ustalona odpowiednio dla wzrostu pasażera.

Jeśli konieczne jest wykupienie dodatkowych miejsc siedzących w celu zaspokojenia potrzeb pasażera, będzie to wymagane niezależnie od stopnia zapełnienia samolotu. Jeśli samolot jest pełny, muszą Państwo przenieść się na kolejny dostępny lot, na którym będzie można kupić dodatkowe miejsce. W takich okolicznościach easyJet nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego koszty zakwaterowania.

Te same wymagania dotyczące rezerwacji dodatkowych miejsc siedzących mają zastosowanie do dzieci podróżujących z kończynami dolnymi w gipsie, jednak to długość gipsu określa, czy dziecko będzie potrzebowało jednego, dwóch czy trzech miejsc, aby unieść nogę podczas lotu. Pasażerowie podróżujący z gipsem założonym mniej niż 48 godzin wcześniej muszą upewnić się, że jest on podzielony na całej długości, aby zabezpieczyć się przed obrzękiem, który może wystąpić podczas lotu. Jeśli opatrunek gipsowy był założony przez więcej niż 48 godzin, nie ma wymogu, aby był on dzielony. Dotyczy to zarówno gipsów tradycyjnych, jak i syntetycznych.


Pasażerowie ze sztucznymi kończynami

Butle gazowe służące do obsługi kończyn mechanicznych oraz zapasowe butle o podobnej wielkości mogą być przewożone w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu gazu na czas trwania lotu.


Pasażerowie niewidomi, niedowidzący, głusi lub niedosłyszący

Zostaną poczynione przygotowania do wstępu na pokład dla pasażerów niewidomych, niedowidzących, głuchych lub niedosłyszących, aby personel pokładowy mógł odpowiednio wyjaśnić wymogi bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. Jeśli podróżujesz z psem przewodnikiem lub psem opiekunem, zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą psów przewodników i psów opiekunów.


Psy przewodnicy i psy opiekunowie

Pies przewodnik jest przeszkolony do zapewnienia pomocy w poruszaniu się osobom, które są niewidome lub niedowidzące. Pies opiekun jest przeszkolony do pomocy osobie niepełnosprawnej, obejmuje to także psy słyszące, które pomagają ludziom niesłyszącym lub niedosłyszącym. Wymagania dotyczące psów przewodników i psów opiekunów w celu zabrania ich na lot easyJet:

  • Musi być przeszkolony w zakresie towarzyszenia i musi pomagać osobie niepełnosprawnej (w tym osobie niedowidzącej, niedosłyszącej lub mającej trudności w poruszaniu się);
  • Musi być przeszkolony przez uznaną organizację szkolącą;
  • Musi mieć oficjalny dokument tożsamości zapewniony przez uznaną organizację szkolącą, potwierdzający, że pies jest w pełni przeszkolonym psem pomocnikiem lub podlega kontroli zatwierdzonego trenera;
  • Musi nosić identyfikującą kamizelkę/uprząż; oraz
  • Musi pozostawać pod kontrolą pasażera przez cały czas.

(“Pies przewodnik lub pies towarzyszący”).

Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem lub psem opiekunem powinni poinformować o tym easyJet z wyprzedzeniem, tj. podczas dokonywania rezerwacji lub kontaktując się ze stanowiskiem sprzedaży easyJet lub działem obsługi klienta nie później niż na 48 godzin przed zaplanowanym odlotem.

easyJet zezwala na przewóz psów przewodników lub psów towarzyszących osobom niewidomym, z upośledzeniem wzroku, głuchym lub z upośledzeniem słuchu i innym niepełnosprawnym pasażerom na lotach do/z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej z wszystkich portów lotniczych w Wielkiej Brytanii. Psy przewodniki i/lub psy opiekunowie nie mogą odbywać lotów do/z Wielkiej Brytanii lub Europy kontynentalnej do/z Maroka, Egiptu, Izraela, Kosowa, Turcji lub Jordanii. W odniesieniu do tego postanowienia loty z kontynentalnej Europy do Sycylii, Sardynii lub na Baleary (lub w przeciwnym kierunku) są uważane za loty na terenie Europy kontynentalnej. „Europa kontynentalna” dla celów naszych Warunków obejmuje wszystkie trasy w sieci easyJet, z wyłączeniem lotów do/z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej lub do/z Maroka, Egiptu, Izraela, Kosowa, Turcji lub Jordanii.

Psy przewodniki lub opiekunowie, razem z klatkami i pożywieniem, są przewożone bezpłatnie oprócz normalnego bezpłatnego bagażu na wszystkich krajowych lotach rozpoczynających się i kończących w Europie kontynentalnej (z wyłączeniem tras obejmujących Wielką Brytanię i Kosowo) i do/z Wielkiej Brytanii do Europy kontynentalnej ze wszystkich obsługiwanych przez nas lotnisk w Wielkiej Brytanii, zawsze zgodnie z naszymi Warunkami.

Przyjęcie psa przewodnika lub psa opiekuna do przewozu w kabinie samolotu jest uzależnione od przyjęcia przez pasażera pełnej odpowiedzialności za psa przewodnika lub psa towarzyszącego, w tym w odniesieniu do lotów na trasach w Wielkiej Brytanii, przy zapewnieniu, że pies przewodnik lub pies towarzyszący spełnia wymagania brytyjskiego regulaminu Pet Travel Scheme.

Pies-przewodnik to pies, który jest został wyszkolony pod kątem pomocy osobom niepełnosprawnym. Klient musi przedstawić oficjalną dokumentację potwierdzającą, że pies ma status przewodnika osoby niepełnosprawnej lub jest pod kontrolą trenera. Instytucja przeprowadzająca szkolenie psa musi posiadać akredytację jednej z poniższych organizacji:

  • Assistance Dogs International (ADI)

  • IGDF (International Guide Dog Federation)

Nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności w przypadku gdy psy przewodniki lub psy opiekunowie nie posiadają odpowiedniej dokumentacji w momencie przekazania do przewozu, w tym nie przyjmujemy odpowiedzialności za uraz lub utratę, opóźnienie, chorobę lub śmierć zwierzęcia lub za jakiekolwiek koszty poniesione w przypadku odmowy wpuszczenia psa przewodnika lub psa towarzyszącego lub przejazdu przez kraj, stan lub terytorium.

Psy przewodniki lub psy opiekunowie są umieszczane bezpłatnie na podłodze samolotu, przy stopach opiekuna. Psy przewodniki i psy opiekunowie muszą mieć założoną uprząż, dostarczoną przez opiekuna, przez cały czas pobytu w terminalu lotniska i na pokładzie samolotu. Uprząż musi być przyczepiona do pasa bezpieczeństwa właściciela podczas startu, lądowania, turbulencji i gdy jest podświetlony znak “zapnij pas bezpieczeństwa”.

Zaleca się, aby pasażerowie podróżujący z psami przewodnikami i psami opiekunami stawiali się przy stanowisku nadawania bagażu na 2 godziny przed planowanym czasem wylotu ich samolotu w celu przeprowadzenia wszystkich koniecznych procedur. Więcej informacji można znaleźć w art. 12 (Odprawa i procedury lotniskowe).

Dodatkowe informacje i wskazówki dla podróżujących psów opiekunów można znaleźć na stronie http://www.assistancedogtravel.org.uk.

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.