Menu główne

Informacje medyczne

Twoje zdrowie i spokój ducha są dla nas istotne, dlatego pragniemy zapewnić możliwie jak najbardziej komfortową podróż. W większości stanów zdrowia odbycie lotu jest całkowicie bezpieczne. W razie wątpliwości prosimy sprawdzić informacje w tym miejscu lub skontaktować się z lekarzem w związku ze swoim stanem zdrowia. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Podróżowanie ze sprzętem medycznym

Niektóre rodzaje sprzętu medycznego można wnosić na pokład, ale jeśli chcesz wnieść dużej wielkości sprzęt medyczny lub dużą ilość sprzętu medycznego, prosimy o kontakt z nami, abyśmy zapewnili odpowiednią ilość miejsca.

Leki

 • Zalecamy zabranie leków w bagażu podręcznym
 • Prosimy zabrać list od lekarza potwierdzający typ przyjmowanych leków oraz powód ich przyjmowania
 • Nie możemy umieścić leków w lodówce na pokładzie

Igły

Możesz zabrać igły i strzykawki na pokład w celach leczniczych. Prosimy jednakże zabrać list od lekarza potwierdzający typ przyjmowanych leków oraz powód ich przyjmowania. Uwaga, zastrzyki wymagane w trakcie lotu należy wykonać samodzielnie. Członkowie załogi samolotu w żadnym wypadku nie mogą podawać żadnych leków, w tym zastrzyków. Prosimy o poinformowanie załogi pokładowej, jeśli chcesz użyć igieł, aby personel mógł zapewnić pudełko na ostre przedmioty w celu ich bezpiecznej utylizacji.

Tlen medyczny

Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych nie zapewniamy tlenu wspomagającego oddychanie. Małe butle ze sprężonym powietrzem i butle tlenowe są dozwolone poza bagażem podręcznym wyłącznie do osobistego użytku medycznego. Należy pamiętać, że ich długość nie może przekraczać 56 cm, a średnica może wynosić maksymalnie 25 cm.

Będzie również potrzebne zaświadczenie medyczne potwierdzające, że butle są konieczne z przyczyn zdrowotnych i że osoba z nich korzystająca jest w stanie odbyć lot. Możesz przewozić maksymalnie 2 butle, które musisz umieścić w schowku nad siedzeniami lub pod fotelem znajdującym się przed Tobą. W przypadku przewożenia butli tlenowych należy poinformować o tym załogę samolotu w momencie wchodzenia na pokład.

Sieciowe lub zasilane akumulatorami koncentratory tlenu można przewozić na pokładzie bez konieczności okazywania zaświadczenia medycznego. Jeśli konieczne będzie użycie tlenu na pokładzie, trzeba skorzystać z baterii. Baterie powinny mieć wystarczającą pojemność na cały czas lotu, z uwzględnieniem możliwych opóźnień.

Chemiczne generatory tlenu nie są dozwolone.

Rozruszniki serca

Dozwolone jest wejście na pokład dla osób posiadających radioizotopowe rozruszniki serca lub inne urządzenia, w tym zasilane akumulatorami litowymi, wszczepione do osoby lub radiofarmaceutyki zawarte w ciele osoby w wyniku leczenia medycznego.

Nosze

Nie umożliwiamy przewożenia noszy na żadnej z tras.

Podróże w ciąży

Kobiety w ciąży Mimo że ciąża nie jest uznawana za chorobę i można podróżować do jej późnych etapów, prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeśli wystąpiły komplikacje podczas ciąży, prosimy przed lotem skontaktować się z lekarzem
 • Można podróżować do końca 35 tygodnia w przypadku ciąż pojedynczych
 • W ciąży mnogiej można podróżować do końca 32 tygodnia

Kobiety w ciąży mogą również podróżować z niemowlęciem na kolanach.

Zakrzepica żył głębokich (“DVT”)

Ten stan jest związany z długimi okresami bezruchu i zasadniczo występuje u osób podczas lotów długodystansowych. Stan ten niekiedy nazywany jest “syndromem klasy ekonomicznej”, ale może on również wystąpić u osób podróżujących samochodem lub pociągiem. Poniższe zachowania mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich: Ten stan jest związany z długimi okresami bezruchu i zasadniczo występuje u osób podczas lotów długodystansowych. Stan ten niekiedy nazywany jest “syndromem klasy ekonomicznej”, ale może on również wystąpić u osób podróżujących samochodem lub pociągiem. Poniższe zachowania mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich:

 • Podatność na krzepnięcie krwi;
 • Niedawna operacja, zwłaszcza nóg, uraz lub obrzęki w ciągu sześciu tygodni poprzedzających lot;
 • Długotrwały bezruch, zwłaszcza sparaliżowanych dolnych kończyn;
 • Występująca wcześniej lub obecnie zakrzepica żył głębokich;
 • Wiek powyżej 40 lat;
 • Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i niektórych innych leków hormonalnych;
 • Ciąża;
 • Żylaki;
 • Niedawna choroba serca;
 • Nowotwór złośliwy lub trwająca chemioterapia;
 • Zaburzenia związane z krwią;
 • Odwodnienie powodujące zagęszczenie krwi; lub
 • Udar przebyty w ciągu 6 tygodni przed lotem.
Ponieważ bezruch stwarza największe ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, zaleca się następujące postępowanie podczas lotu:
 • Poruszanie się po kabinie;
 • Częsta zmiana pozycji;
 • Unikanie zakładania nogi na nogę;
 • Wykonywanie ćwiczeń w fotelu; i
 • Picie dużej ilości wody przed, w trakcie i po locie.

Osoby podatne na zakrzepicę żył głębokich muszą zostać poddane badaniom lekarskim przed lotem i posiadać stopniowane pończochy uciskowe odpowiedniego rozmiaru, heparynę o niskiej wadze molekularnej lub doustne leki przeciwzakrzepowe z warfaryną. Osoby zagrożone zakrzepicą żył głębokich nie powinny polegać wyłącznie na aspirynie.

Wytyczne dotyczące cukrzycy

Osoby chore na cukrzycę i wymagające zastrzyków podczas lotu muszą same podawać sobie zastrzyki i powinny poinformować załogę kabinową o swoim stanie w momencie wchodzenia na pokład. Należy pamiętać, aby zapas insuliny znajdował się w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Przewożona w bagażu rejestrowanym insulina może ulec inaktywacji w wyniku panujących w luku bagażowym temperatur poniżej zera. Wstrzykiwacze insuliny (peny) dla diabetyków można przewozić bez dokumentacji medycznej. Osoby przyjmujące insulinę lub pochodne sulfonylomocznika o przedłużonym działaniu powinny pamiętać, aby zabrać w bagażu podręcznym dodatkowe węglowodany i stosować się do “domowej” strefy czasowej przez cały lot.

Wytyczne dla nurków

Choroba dekompresyjna Nie należy nurkować w ciągu 24 godzin przed lotem, aby zminimalizować ryzyko choroby dekompresyjnej. Na pokład nie są przyjmowane butle z powietrzem do nurkowania.

 

Latanie po chorobie lub operacji

Rodzaj operacji

Podróż dozwolona po

Operacja na sercu

14 dni

Angioplastyka

5 dni

Operacja brzuszna

10 dni

Operacja klatki piersiowej

6 tygodni

Usunięcie migdałków

14 dni

Operacja ucha środkowego

Jama bębenkowa jest sucha i normalnie napowietrzona (zwykle 14 dni)

Operacja laserowa zaćmy/rogówki

1 dzień


Po przebyciu w ostatnim czasie operacji wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia lotu

Rodzaj zdarzenia medycznego

Zezwolenie na podróż

Zawał

7 dni, jeśli jego zakres jest niewielki lub przebiega bez komplikacji
W przypadku poważnych lub skomplikowanych zawałów należy przed lotem skonsultować się z lekarzem
Wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Udar 10 dni

W przypadku podróżowania w ciągu 11 do 21 dni po zdarzeniu wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Odma opłucnowa

Po tym, jak klatka piersiowa zostanie zdrenowana i płuco ulegnie pełnemu rozszerzeniu (zwykle 14 dni). Konieczna podróż z osobą towarzyszącą. Wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Uraz polegający na penetracji oka

7 dniRodzaj stanu

Zezwolenie na podróż

Angina

Tylko wtedy, gdy stan jest stabilny

Infekcja ucha środkowego

Po usunięciu stanu (zwykle 7 dni)

Zapalenie zatok

Po usunięciu stanu (zwykle 7 dni)

Chroniczna anemia

Zakaz lotów

Epilepsja

24 godziny po napadzie toniczno-klonicznym (duży napad padaczkowy)

Astma

Zezwolenie na podróż
Prosimy mieć inhalator w bagażu podręcznym
Poważna astma – należy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do lotu
Nebulizatory są dozwolone, o ile nie zawierają butli z tlenem

Stany chorobowe płuc (przewlekła obturacyjna choroba płuc; mukowiscydoza; rozstrzelenie oskrzeli)

Tylko jeśli pasażer przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do lotu
Zalecamy zasięgnięcie porady lekarza w celu określenia, czy podczas lotu potrzebny będzie tlen

Pasażerowie z krótkim oddechem nie mogą odbyć podróży lotniczej Dzieci z problemami oddechowymi muszą posiadać zaświadczenie od odpowiedniego lekarza, potwierdzające ich zdolność do lotu.

Podróżni cierpiący na niegroźne choroby zakaźne, w tym na dowolną z chorób wymienionych poniżej, mogą uczestniczyć w locie zgodnie z wytycznymi z poniższej tabeli.

Choroby zakaźne

Zezwolenie na podróż

Różyczka

4 dni po pojawieniu się wysypki

Odra

7 dni po pojawieniu się wysypki

Świnka

Po zniknięciu obrzęku (zwykle po 7 dniach)

Ospa wietrzna

7 dni po pojawieniu się ostatniej nowej krostki

Infekcje wirusowe (np. grypa sezonowa)

Gdy choroba nie jest już zakaźna

Pasażerowie z poważnymi chorobami zakaźnymi (np. poważne infekcje oddechowe, gruźlica, zapalenie płuc) nie zostaną dopuszczeni do podróży bez zaświadczenia od odpowiedniego lekarza z potwierdzeniem ich zdolności do latania. Pasażerowie z zapaleniem opon mózgowych lub infekcją wirusową wynikającą z pandemii, taką jak SARS, H1N1 lub COVID-19, bądź też z ich objawami, nie zostaną dopuszczeni do podróży.

Wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać zasad określonych w naszej polityce bezpieczeństwa biologicznego, łącznie z wymogiem noszenia maseczki.

Zaburzenia psychiczne Pasażerowie z zaburzeniami psychicznymi mogą latać po warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Osoby cierpiące na fobie, zaburzenia lękowe lub depresję powinny powiadomić załogę pokładową o swoim stanie przy wchodzeniu na pokład samolotu;
 • Osoby wcześniej uzależnione od narkotyków lub alkoholu muszą stabilnie uczestniczyć w programie detoksykacyjnym i muszą posiadać zaświadczenie od stosownego lekarza potwierdzające zdolność do odbycia lotu. Osoby takie nie mogą być pod wpływem leków lub alkoholu w czasie podróży;
 • Bezpieczeństwo klientów i załogi jest dla nas zawsze najważniejsze. Nasza załoga uniemożliwi lot każdej osobie, niezależnie od jej stanu, którą uzna za zagrażającą bezpieczeństwu.

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.