Menu główne

Informacje medyczne

Twoje zdrowie i spokój ducha są dla nas istotne, dlatego pragniemy zapewnić możliwie jak najbardziej komfortową podróż. W większości stanów zdrowia odbycie lotu jest całkowicie bezpieczne. W razie wątpliwości prosimy sprawdzić informacje w tym miejscu lub skontaktować się z lekarzem w związku ze swoim stanem zdrowia. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Podróżowanie ze sprzętem medycznym

Niektóre rodzaje sprzętu medycznego można wnosić na pokład, ale jeśli chcesz wnieść dużej wielkości sprzęt medyczny lub dużą ilość sprzętu medycznego, prosimy o kontakt z nami, abyśmy zapewnili odpowiednią ilość miejsca.

Leki

 • Zalecamy zabranie leków w bagażu podręcznym
 • Prosimy zabrać list od lekarza potwierdzający typ przyjmowanych leków oraz powód ich przyjmowania
 • Nie możemy umieścić leków w lodówce na pokładzie

Igły

Możesz zabrać igły i strzykawki na pokład w celach leczniczych. Prosimy jednakże zabrać list od lekarza potwierdzający typ przyjmowanych leków oraz powód ich przyjmowania. Uwaga, zastrzyki wymagane w trakcie lotu należy wykonać samodzielnie. Członkowie załogi samolotu w żadnym wypadku nie mogą podawać żadnych leków, w tym zastrzyków. Prosimy o poinformowanie załogi pokładowej, jeśli chcesz użyć igieł, aby personel mógł zapewnić pudełko na ostre przedmioty w celu ich bezpiecznej utylizacji.

Tlen medyczny

Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych nie zapewniamy tlenu wspomagającego oddychanie. Małe butle ze sprężonym powietrzem i butle tlenowe są dozwolone w bagażu podręcznym wyłącznie do osobistego użytku medycznego. Należy pamiętać, że ich długość nie może przekraczać 0,5 m, a średnica może wynosić maksymalnie 250 mm.

Będzie również potrzebne zaświadczenie medyczne potwierdzające, że butle są konieczne z przyczyn zdrowotnych i że osoba z nich korzystająca jest w stanie odbyć lot. Możesz przewozić maksymalnie 2 butle, które musisz umieścić w schowku nad siedzeniami lub pod fotelem znajdującym się przed Tobą. W przypadku przewożenia butli tlenowych należy poinformować o tym załogę samolotu w momencie wchodzenia na pokład.

Sieciowe lub zasilane akumulatorami koncentratory tlenu można przewozić na pokładzie bez konieczności okazywania zaświadczenia medycznego. Jeśli konieczne będzie użycie tlenu na pokładzie, trzeba skorzystać z baterii. Baterie powinny mieć wystarczającą pojemność na cały czas lotu, z uwzględnieniem możliwych opóźnień.

Chemiczne generatory tlenu nie są dozwolone.

Rozruszniki serca

Dozwolone jest wejście na pokład dla osób posiadających radioizotopowe rozruszniki serca lub inne urządzenia, w tym zasilane akumulatorami litowymi, wszczepione do osoby lub radiofarmaceutyki zawarte w ciele osoby w wyniku leczenia medycznego.

Nosze

Nie umożliwiamy przewożenia noszy na żadnej z tras.

Podróże w ciąży

Kobiety w ciąży Mimo że ciąża nie jest uznawana za chorobę i można podróżować do jej późnych etapów, prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeśli wystąpiły komplikacje podczas ciąży, prosimy przed lotem skontaktować się z lekarzem
 • Można podróżować do końca 35 tygodnia w przypadku ciąż pojedynczych
 • W ciąży mnogiej można podróżować do końca 32 tygodnia

Kobiety w ciąży mogą również podróżować z niemowlęciem na kolanach.

Zakrzepica żył głębokich (“DVT”)

Ten stan jest związany z długimi okresami bezruchu i zasadniczo występuje u osób podczas lotów długodystansowych. Stan ten niekiedy nazywany jest “syndromem klasy ekonomicznej”, ale może on również wystąpić u osób podróżujących samochodem lub pociągiem. Poniższe zachowania mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich: Ten stan jest związany z długimi okresami bezruchu i zasadniczo występuje u osób podczas lotów długodystansowych. Stan ten niekiedy nazywany jest “syndromem klasy ekonomicznej”, ale może on również wystąpić u osób podróżujących samochodem lub pociągiem. Poniższe zachowania mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich:

 • Podatność na krzepnięcie krwi;
 • Niedawna operacja, zwłaszcza nóg, uraz lub obrzęki w ciągu sześciu tygodni poprzedzających lot;
 • Długotrwały bezruch, zwłaszcza sparaliżowanych dolnych kończyn;
 • Występująca wcześniej lub obecnie zakrzepica żył głębokich;
 • Wiek powyżej 40 lat;
 • Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i niektórych innych leków hormonalnych;
 • Ciąża;
 • Żylaki;
 • Niedawna choroba serca;
 • Nowotwór złośliwy lub trwająca chemioterapia;
 • Zaburzenia związane z krwią;
 • Odwodnienie powodujące zagęszczenie krwi; lub
 • Udar przebyty w ciągu 6 tygodni przed lotem.
Ponieważ bezruch stwarza największe ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, zaleca się następujące postępowanie podczas lotu:
 • Poruszanie się po kabinie;
 • Częsta zmiana pozycji;
 • Unikanie zakładania nogi na nogę;
 • Wykonywanie ćwiczeń w fotelu; i
 • Picie dużej ilości wody przed, w trakcie i po locie.

Osoby podatne na zakrzepicę żył głębokich muszą zostać poddane badaniom lekarskim przed lotem i posiadać stopniowane pończochy uciskowe odpowiedniego rozmiaru, heparynę o niskiej wadze molekularnej lub doustne leki przeciwzakrzepowe z warfaryną. Osoby zagrożone zakrzepicą żył głębokich nie powinny polegać wyłącznie na aspirynie.

Wytyczne dotyczące cukrzycy

Osoby chore na cukrzycę i wymagające zastrzyków podczas lotu muszą same podawać sobie zastrzyki i powinny poinformować załogę kabinową o swoim stanie w momencie wchodzenia na pokład. Należy pamiętać, aby zapas insuliny znajdował się w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Przewożona w bagażu rejestrowanym insulina może ulec inaktywacji w wyniku panujących w luku bagażowym temperatur poniżej zera. Wstrzykiwacze insuliny (peny) dla diabetyków można przewozić bez dokumentacji medycznej. Osoby przyjmujące insulinę lub pochodne sulfonylomocznika o przedłużonym działaniu powinny pamiętać, aby zabrać w bagażu podręcznym dodatkowe węglowodany i stosować się do “domowej” strefy czasowej przez cały lot.

Wytyczne dla nurków

Choroba dekompresyjna Nie należy nurkować w ciągu 24 godzin przed lotem, aby zminimalizować ryzyko choroby dekompresyjnej. Na pokład nie są przyjmowane butle z powietrzem do nurkowania.

 

Latanie po chorobie lub operacji

Rodzaj operacji

Podróż dozwolona po

Operacja na sercu

14 dni

Angioplastyka

5 dni

Operacja brzuszna

10 dni

Operacja klatki piersiowej

6 tygodni

Usunięcie migdałków

14 dni

Operacja ucha środkowego

Jama bębenkowa jest sucha i normalnie napowietrzona (zwykle 14 dni)

Operacja laserowa zaćmy/rogówki

1 dzień


Po przebyciu w ostatnim czasie operacji wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia lotu

Rodzaj zdarzenia medycznego

Zezwolenie na podróż

Zawał

7 dni, jeśli jego zakres jest niewielki lub przebiega bez komplikacji
W przypadku poważnych lub skomplikowanych zawałów należy przed lotem skonsultować się z lekarzem
Wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Udar 10 dni

W przypadku podróżowania w ciągu 11 do 21 dni po zdarzeniu wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Odma opłucnowa

Po tym, jak klatka piersiowa zostanie zdrenowana i płuco ulegnie pełnemu rozszerzeniu (zwykle 14 dni). Konieczna podróż z osobą towarzyszącą. Wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Uraz polegający na penetracji oka

7 dniRodzaj stanu

Zezwolenie na podróż

Angina

Tylko wtedy, gdy stan jest stabilny

Infekcja ucha środkowego

Po usunięciu stanu (zwykle 7 dni)

Zapalenie zatok

Po usunięciu stanu (zwykle 7 dni)

Chroniczna anemia

Zakaz lotów

Epilepsja

24 godziny po napadzie toniczno-klonicznym (duży napad padaczkowy)

Astma

Zezwolenie na podróż
Prosimy mieć inhalator w bagażu podręcznym
Poważna astma – należy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do lotu
Nebulizatory są dozwolone, o ile nie zawierają butli z tlenem

Stany chorobowe płuc (przewlekła obturacyjna choroba płuc; mukowiscydoza; rozstrzelenie oskrzeli)

Tylko jeśli pasażer przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do lotu
Zalecamy zasięgnięcie porady lekarza w celu określenia, czy podczas lotu potrzebny będzie tlen

Pasażerowie z krótkim oddechem nie mogą odbyć podróży lotniczej Dzieci z problemami oddechowymi muszą posiadać zaświadczenie od odpowiedniego lekarza, potwierdzające ich zdolność do lotu.

Podróżni cierpiący na niegroźne choroby zakaźne, w tym na dowolną z chorób wymienionych poniżej, mogą uczestniczyć w locie zgodnie z wytycznymi z poniższej tabeli.

Choroby zakaźne

Zezwolenie na podróż

Różyczka

4 dni po pojawieniu się wysypki

Odra

7 dni po pojawieniu się wysypki

Świnka

Po zniknięciu obrzęku (zwykle po 7 dniach)

Ospa wietrzna

7 dni po pojawieniu się ostatniej nowej krostki

Infekcje wirusowe (np. grypa sezonowa)

Gdy choroba nie jest już zakaźna

Pasażerowie z poważnymi chorobami zakaźnymi (np. poważne infekcje oddechowe, gruźlica, zapalenie płuc) nie zostaną dopuszczeni do podróży bez zaświadczenia od odpowiedniego lekarza z potwierdzeniem ich zdolności do latania. Pasażerowie z zapaleniem opon mózgowych lub infekcją wirusową wynikającą z pandemii, taką jak SARS, H1N1 lub COVID-19, bądź też z ich objawami, nie zostaną dopuszczeni do podróży.

Wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać zasad określonych w naszej polityce bezpieczeństwa biologicznego, łącznie z wymogiem noszenia maseczki.

Zaburzenia psychiczne Pasażerowie z zaburzeniami psychicznymi mogą latać po warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Osoby cierpiące na fobie, zaburzenia lękowe lub depresję powinny powiadomić załogę pokładową o swoim stanie przy wchodzeniu na pokład samolotu;
 • Osoby wcześniej uzależnione od narkotyków lub alkoholu muszą stabilnie uczestniczyć w programie detoksykacyjnym i muszą posiadać zaświadczenie od stosownego lekarza potwierdzające zdolność do odbycia lotu. Osoby takie nie mogą być pod wpływem leków lub alkoholu w czasie podróży;
 • Bezpieczeństwo klientów i załogi jest dla nas zawsze najważniejsze. Nasza załoga uniemożliwi lot każdej osobie, niezależnie od jej stanu, którą uzna za zagrażającą bezpieczeństwu.