Menu główne

Informacje medyczne

Twoje zdrowie i spokój są dla nas istotne, dlatego pragniemy zapewnić Ci możliwie jak najbardziej komfortową podróż. W przypadku większości chorób podróżowanie samolotem jest całkowicie bezpieczne. W razie wątpliwości sprawdź informacje w tym miejscu lub skontaktuj się z lekarzem w związku ze swoim stanem zdrowia. W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Podróżowanie ze sprzętem medycznym

Jeśli przewozisz leki w bagażu rejestrowanym, nie wymagamy zaświadczenia od Twojego lekarza.

W przypadku przewożenia leków w bagażu podręcznym wymagamy jedynie zaświadczenia od lekarza z potwierdzeniem, że musisz wnieść ze sobą na pokład następujące artykuły:

 • Płyny w pojemnikach powyżej 100 ml
 • Ostre przedmioty, takie jak igły
 • Butle tlenowe i koncentratory
 • Urządzenia medyczne, które mogą zostać uznane za artykuły niebezpieczne w kabinie samolotu. Lista takich urządzeń znajduje się tutaj.

Jeśli potrzebujesz zabrać ze sobą kilka urządzeń medycznych lub duży sprzęt medyczny, skontaktuj się z naszym zespołem ds. pomocy specjalnej co najmniej 48 godzin przed lotem, aby uzyskać stosowne informacje.

W przypadku innych leków oraz sprzętu nie wymagamy zaświadczenia od lekarza.

Leki

 • Leki, których możesz potrzebować w czasie lotu, zalecamy spakować do bagażu podręcznego.
 • Należy mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza z potwierdzeniem rodzaju leków i powodu ich przyjmowania wyłącznie w następujących przypadkach: płyn w pojemniku powyżej 100 ml, ostry przedmiot (np. igła), butla tlenowa lub koncentrator oraz wszelkie inne urządzenia medyczne, które mogą zostać uznane za artykuły niebezpieczne w kabinie samolotu. Link do odpowiedniej listy znajduje się powyżej
 • Zapytaj lekarza lub farmaceuty, czy wśród przepisanych Ci leków znajdują się leki kontrolowane, czyli leki, które na podstawie decyzji władz podlegają szczególnie rygorystycznym regulacjom. Są to między innymi diazepam, lorazepam, kodeina i tramadol.
 • Przed podróżą zasięgnij w ambasadzie kraju, do którego się udajesz, informacji na temat obowiązujących zasad oraz wymagań wjazdowych. Z uwagi na rygorystyczne przepisy dotyczące leków kontrolowanych obowiązujące w niektórych krajach być może będziesz musiał/-a udowodnić, że przyjmujesz dany lek, okazując na przykład receptę lub zaświadczenie od lekarza.
 • Zaznaczamy, że nie możemy umieścić leków w lodówce na pokładzie

Igły

Możesz zabrać na pokład igły i strzykawki do celów leczniczych. Musisz jednak mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza potwierdzające typ przyjmowanych leków oraz powód ich przyjmowania. Uwaga, zastrzyki wymagane w trakcie lotu należy wykonać samodzielnie. Członkowie załogi samolotu w żadnym wypadku nie mogą podawać żadnych leków, w tym zastrzyków. Prosimy o poinformowanie załogi pokładowej, jeśli chcesz użyć igieł, aby personel mógł zapewnić pudełko na ostre przedmioty w celu ich bezpiecznej utylizacji.

Tlen medyczny

Dysponujemy tlenem na pokładzie, ale jest on wykorzystywany jedynie w nagłych wypadkach.

Oprócz bagażu podręcznego możesz zabrać ze sobą dwie małe butle ze sprężonym powietrzem lub tlenem wyłącznie do osobistego użytku medycznego. Nie mogą one przekraczać 56 cm długości, przy maksymalnej średnicy 25 cm oraz maksymalnej wadze 5 kg.

Będzie potrzebne zaświadczenie medyczne potwierdzające, że butle są konieczne z przyczyn zdrowotnych i że jesteś w stanie podróżować samolotem. W przypadku przewożenia butli tlenowych należy poinformować o tym załogę samolotu przy wchodzeniu na pokład.

Tlen w stanie ciekłym jest niedozwolony na pokładzie samolotu, zarówno w kabinie, jak i w luku bagażowym.

Na pokład można zabrać koncentratory tlenowe (zasilane sieciowo lub na baterie) – potrzebne będzie zaświadczenie medyczne potwierdzające, że służą one do celów medycznych i że jesteś w stanie podróżować samolotem.

Zapoznaj się z naszym „przewodnikiem dotyczącym leków i sprzętu medycznego”.

Na pokład można zabrać noszone na ciele butle gazowe umożliwiające pracę mechanicznych kończyn oraz zapasową butlę tego typu o podobnym rozmiarze.

Rozruszniki serca

Dozwolone jest wejście na pokład dla osób posiadających radioizotopowe rozruszniki serca lub inne urządzenia, w tym zasilane akumulatorami litowymi, wszczepione do osoby lub radiofarmaceutyki zawarte w ciele osoby w wyniku leczenia medycznego.

Nosze

Nie umożliwiamy przewożenia noszy na żadnej z tras.

Podróże w ciąży

Kobiety w ciąży Mimo że ciąża nie jest uznawana za chorobę i można podróżować do jej późnych etapów, prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeśli wystąpiły komplikacje podczas ciąży, prosimy przed lotem skontaktować się z lekarzem
 • Można podróżować do końca 35 tygodnia w przypadku ciąż pojedynczych
 • W ciąży mnogiej można podróżować do końca 32 tygodnia

Kobiety w ciąży mogą również podróżować z niemowlęciem na kolanach.

Zakrzepica żył głębokich (“DVT”)

Ten stan jest związany z długimi okresami bezruchu i zasadniczo występuje u osób podczas lotów długodystansowych. Stan ten niekiedy nazywany jest “syndromem klasy ekonomicznej”, ale może on również wystąpić u osób podróżujących samochodem lub pociągiem. Poniższe zachowania mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich: Ten stan jest związany z długimi okresami bezruchu i zasadniczo występuje u osób podczas lotów długodystansowych. Stan ten niekiedy nazywany jest “syndromem klasy ekonomicznej”, ale może on również wystąpić u osób podróżujących samochodem lub pociągiem. Poniższe zachowania mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich:

 • Podatność na krzepnięcie krwi;
 • Niedawna operacja, zwłaszcza nóg, uraz lub obrzęki w ciągu sześciu tygodni poprzedzających lot;
 • Długotrwały bezruch, zwłaszcza sparaliżowanych dolnych kończyn;
 • Występująca wcześniej lub obecnie zakrzepica żył głębokich;
 • Wiek powyżej 40 lat;
 • Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i niektórych innych leków hormonalnych;
 • Ciąża;
 • Żylaki;
 • Niedawna choroba serca;
 • Nowotwór złośliwy lub trwająca chemioterapia;
 • Zaburzenia związane z krwią;
 • Odwodnienie powodujące zagęszczenie krwi; lub
 • Udar przebyty w ciągu 6 tygodni przed lotem.
Ponieważ bezruch stwarza największe ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, zaleca się następujące postępowanie podczas lotu:
 • Poruszanie się po kabinie;
 • Częsta zmiana pozycji;
 • Unikanie zakładania nogi na nogę;
 • Wykonywanie ćwiczeń w fotelu; i
 • Picie dużej ilości wody przed, w trakcie i po locie.

Osoby podatne na zakrzepicę żył głębokich muszą zostać poddane badaniom lekarskim przed lotem i posiadać stopniowane pończochy uciskowe odpowiedniego rozmiaru, heparynę o niskiej wadze molekularnej lub doustne leki przeciwzakrzepowe z warfaryną. Osoby zagrożone zakrzepicą żył głębokich nie powinny polegać wyłącznie na aspirynie.

Wytyczne dotyczące cukrzycy

Osoby chore na cukrzycę i wymagające zastrzyków podczas lotu muszą same podawać sobie zastrzyki i powinny poinformować załogę kabinową o swoim stanie w momencie wchodzenia na pokład. Należy pamiętać, aby zapas insuliny znajdował się w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Przewożona w bagażu rejestrowanym insulina może ulec inaktywacji w wyniku panujących w luku bagażowym temperatur poniżej zera. Wstrzykiwacze insuliny (peny) dla diabetyków można przewozić bez dokumentacji medycznej. Osoby przyjmujące insulinę lub pochodne sulfonylomocznika o przedłużonym działaniu powinny pamiętać, aby zabrać w bagażu podręcznym dodatkowe węglowodany i stosować się do “domowej” strefy czasowej przez cały lot.

Wytyczne dla nurków

Choroba dekompresyjna Nie należy nurkować w ciągu 24 godzin przed lotem, aby zminimalizować ryzyko choroby dekompresyjnej. Na pokład nie są przyjmowane butle z powietrzem do nurkowania.

 

Latanie po chorobie lub operacji

Rodzaj operacji

Podróż dozwolona po

Operacja na sercu

14 dni

Angioplastyka

5 dni

Operacja brzuszna

10 dni

Operacja klatki piersiowej

6 tygodni

Usunięcie migdałków

14 dni

Operacja ucha środkowego

Jama bębenkowa jest sucha i normalnie napowietrzona (zwykle 14 dni)

Operacja laserowa zaćmy/rogówki

1 dzień


Po przebyciu w ostatnim czasie operacji wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia lotu

Rodzaj zdarzenia medycznego

Zezwolenie na podróż

Zawał

7 dni, jeśli jego zakres jest niewielki lub przebiega bez komplikacji
W przypadku poważnych lub skomplikowanych zawałów należy przed lotem skonsultować się z lekarzem
Wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Udar 10 dni

W przypadku podróżowania w ciągu 11 do 21 dni po zdarzeniu wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Odma opłucnowa

Po tym, jak klatka piersiowa zostanie zdrenowana i płuco ulegnie pełnemu rozszerzeniu (zwykle 14 dni). Konieczna podróż z osobą towarzyszącą. Wymagane jest zaświadczenie medyczne potwierdzające zdolność do lotu

Uraz polegający na penetracji oka

7 dniRodzaj stanu

Zezwolenie na podróż

Angina

Tylko wtedy, gdy stan jest stabilny

Infekcja ucha środkowego

Po usunięciu stanu (zwykle 7 dni)

Zapalenie zatok

Po usunięciu stanu (zwykle 7 dni)

Chroniczna anemia

Zakaz lotów

Epilepsja

24 godziny po napadzie toniczno-klonicznym (duży napad padaczkowy)

Astma

Zezwolenie na podróż
Prosimy mieć inhalator w bagażu podręcznym
Poważna astma – należy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do lotu
Nebulizatory są dozwolone, o ile nie zawierają butli z tlenem

Stany chorobowe płuc (przewlekła obturacyjna choroba płuc; mukowiscydoza; rozstrzelenie oskrzeli)

Tylko jeśli pasażer przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do lotu
Zalecamy zasięgnięcie porady lekarza w celu określenia, czy podczas lotu potrzebny będzie tlen

Pasażerowie z krótkim oddechem nie mogą odbyć podróży lotniczej Dzieci z problemami oddechowymi muszą posiadać zaświadczenie od odpowiedniego lekarza, potwierdzające ich zdolność do lotu.

Podróżni cierpiący na niegroźne choroby zakaźne, w tym na dowolną z chorób wymienionych poniżej, mogą uczestniczyć w locie zgodnie z wytycznymi z poniższej tabeli.

Choroby zakaźne

Zezwolenie na podróż

Różyczka

4 dni po pojawieniu się wysypki

Odra

7 dni po pojawieniu się wysypki

Świnka

Po zniknięciu obrzęku (zwykle po 7 dniach)

Ospa wietrzna

7 dni po pojawieniu się ostatniej nowej krostki

Infekcje wirusowe (np. grypa sezonowa)

Gdy choroba nie jest już zakaźna

Pasażerowie z poważnymi chorobami zakaźnymi (np. poważne infekcje oddechowe, gruźlica, zapalenie płuc) nie zostaną dopuszczeni do podróży bez zaświadczenia od odpowiedniego lekarza z potwierdzeniem ich zdolności do latania. Pasażerowie z zapaleniem opon mózgowych lub infekcją wirusową wynikającą z pandemii, taką jak SARS, H1N1 lub COVID-19, bądź też z ich objawami, nie zostaną dopuszczeni do podróży.

Wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać zasad określonych w naszej polityce bezpieczeństwa biologicznego, łącznie z wymogiem noszenia maseczki.

Zaburzenia psychiczne Pasażerowie z zaburzeniami psychicznymi mogą latać po warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Osoby cierpiące na fobie, zaburzenia lękowe lub depresję powinny powiadomić załogę pokładową o swoim stanie przy wchodzeniu na pokład samolotu;
 • Osoby wcześniej uzależnione od narkotyków lub alkoholu muszą stabilnie uczestniczyć w programie detoksykacyjnym i muszą posiadać zaświadczenie od stosownego lekarza potwierdzające zdolność do odbycia lotu. Osoby takie nie mogą być pod wpływem leków lub alkoholu w czasie podróży;
 • Bezpieczeństwo klientów i załogi jest dla nas zawsze najważniejsze. Nasza załoga uniemożliwi lot każdej osobie, niezależnie od jej stanu, którą uzna za zagrażającą bezpieczeństwu.

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.