Hoofdmenu

Hulpbehoevende passagiers

Ons inlichten als u behoefte heeft aan assistentie. Als u specifieke hulp  nodig heeft, dan moet u ons daarvan minstens 48 uur voor de geplande vertrektijd op de hoogte brengen.

Reserveert u per telefoon, dan moet u ons op het moment van de Boeking informeren.

Passagiers die via het internet reserveren, moeten tijdens de Boeking het type assistentie  selecteren dat ze nodig hebben.

Indien een boeking gemaakt werd waarbij wij niet op de hoogte gesteld werden van uw behoefte aan hulp, dan moet u ofwel onze klantendienst telefonisch contacteren om de aanvraag alsnog te doen , ofwel via onze dienst boeking bevestiging op MyeasyJet.com.

Wij moeten minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gesteld worden van het feit dat er speciale assistentie vereist is zodat wij de luchthavenautoriteiten kunnen inlichten. Verzoeken die minder dan 48 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht gemaakt worden, kunnen mogelijk niet ingewilligd worden. Dit kan ertoe leiden dat passagiers hun vlucht niet kunnen nemen omdat de luchthavenautoriteiten hun verzoeken niet kunnen inwilligen. Toch zal easyJet waar mogelijk proberen om passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit te helpen bij het in- en uitstappen van  het toestel.

De veiligheidsvoorschriften voor burgerluchtvaart stellen dat passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit niet bij de nooduitgang mogen zitten. Met uitzondering van deze veiligheidsregels, en wanneer er 48 uur op voorhand verwittigd wordt, zullen wij alle redelijke inspanningen doen om te voldoen aan uw wensen m.b.t. plaatsen in het toestel.

Procedures en Medicatie

Het is toegestaan  om  mobiliteits hulpmiddelen mee te tot een maximum van 2  en te vervoeren als handbagage in de cabine, onder de voorwaarde dat deze  van een vorm en maat zijn die geschikt zijn voor vervoer in de cabine van het toestel.  Hulpmiddelen die niet in de cabine kunnen worden vervoerd dienen in het ruim van het toestel te worden vervoerd als geregistreerde bagage. Deze zal gratis worden vervoerd..

Medische apparatuur en medicijnen kunnen eveneens gratis worden meegenomen. Medicatie/medische apparatuur dient apart te worden vervoerd van de incheckbagage van de passagier zodat het gemakkelijk te herkennen is bij de bagage drop-off balie.

 U moet een medische verklaring (bv. een brief) van uw huisarts kunnen voorleggen die bevestigt dat u deze medicatie en/of apparatuur nodig heeft.

Passagiers die reizen met medicijnen en/of injectiematerialen worden geadviseerd om een medische brief/medisch voorschrift bij zich te dragen die de bijzonderheden en het beoogde gebruik van de medicijnen beschrijven.

Rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen

Rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen die niet handmatig in de laadruimte kunnen worden geladen, worden alleen geaccepteerd als beide luchthavens beschikken over de hiertoe benodigde laad- en losapparatuur. Houd er rekening mee dat sommige luchthavens niet beschikken over toereikende laad- en losapparatuur voor zware rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen. Door ons 48 uur voor vertrek hierover te informeren hebben wij de mogelijkheid om dit te onderzoeken en de nodige inspanningen te verrichten om aan uw wensen tegemoet te komen. Naast de toegestane ruimbagage per persoon, kan elke passagier zonder extra kosten twee mobiliteitshulpmiddelen (bijv. rolstoelen of andere mobiliteitshulpmiddelen) mee laten vervoeren. Sportrolstoelen kunnen hier ook onder vallen. Sportrolstoelen die echter worden meegenomen in aanvulling op de twee toegestane mobiliteitshulpmiddelen per passagier zullen beschouwd worden als “Sportuitrusting” (zie artikel 20.4 Bagage, Ruimbagage en artikel 20.6 Bagage, Sportartikelen) waarop een toeslag van toepassing is.

Rolstoelen die aangedreven worden door verzegelde, lekvrije accusoorten zijn aanvaardbaar voor vervoer  in een vliegtuig van easyJet. easyJet vervoert geen rolstoelen met niet-verzegelde, niet-lekvrije accu’s.

Assistentie kan op de luchthaven verleend worden aan passagiers die  dit nodig hebben (met inbegrip van rolstoelgebruikers, passagiers die niet zelfstandig kunnen lopen, passagiers die de vliegtuigtrap niet op kunnen klimmen of passagiers die niet in staat zijn om lange afstanden te lopen). Om er zeker van te zijn dat u van deze dienst gebruik te kunt maken, moet u easyJet hiervan op de hoogte brengen tijdens uw Boeking en dit minstens 48 uur voor de geplande vertrektijd.

Aanvullende zitplaatsvereisten

Onze minimale zitplaatsafmetingen zijn de volgende:

  • Zitplaatsafstand (afstand tussen de rug van de stoel en de rug van de stoel ervoor): 29 inches (ongeveer 72.5cm)
  • Zitplaatsbreedte (afstand tussen de armleuningen): 17.5 inches (ongeveer 44cm)

Past u niet op een enkele zitplaats met bovenstaande afmetingen, om welke reden dan ook (inclusief medische vereisten zoals een gebroken been), dan moet u een extra zitplaats kopen  voor het geldende tarief om aan uw behoeften te kunnen voldoen.

Passagiers met gebroken ledematen

Passagiers die reizen met de bovenste ledenmaten in het gips (d.w.z. vanaf het middel naar boven), hebben slechts één zitplaats nodig voor de vlucht.

Volwassen passagiers die reizen met hun onderste ledematen in het gips (d.w.z. vanaf het middel en/of volledige beengips), moeten twee of meer zitplaatsenkopen, per vlucht, om comfortabel en aangepast aan hun lengte te kunnen reizen. Hierdoor kan het been tijdens de vlucht omhoog gelegd worden en zodoende zwellingen vermijden.

Passagiers met enkel het onderbeen in het gips, hebben maar één stoel nodig. Het aantal zitplaatsen moet bepaald worden zodat de passagier comfortabel kan reizen.

Als er extra zitplaatsen gekocht moeten worden om aan uw behoeften te voldoen, dan maakt het niet uit of het toestel vol is of niet. Als de vlucht vol is, dan zal u overgeboekt worden naar de volgende beschikbare vlucht waar het wel mogelijk is om een extra zitplaats te kopen. In deze situatie zal easyJet niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke kosten i.v.m. een overnachting.

Dezelfde vereisten i.v.m. extra zitplaatsen zijn van toepassing op kinderen die met hun onderste ledematen in het gips reizen, maar de lengte van het gipsverband zal bepalen of het kind één, twee of drie zitplaatsen nodig heeft om zijn been tijdens de vlucht omhoog te kunnen leggen.

Passagiers die reizen met een gipsverband dat minder dan 48 uur geleden aangebracht werd, moeten ervoor zorgen dat het gips over de volledige lengte van het gipsverband opengeknipt wordt om de zwelling die tijdens de vlucht kan voorkomen, te beperken. Als het gipsverband meer dan 48 uur geleden aangebracht werd, dan is het niet nodig dat het gips opengeknipt wordt. Dit geldt zowel voor gebrand als harsgips.

Passagiers met protheses

Gascilinders die voor de bediening van mechanische ledematen gedragen worden en reservecilinders met soortgelijke afmeting mogen meegenomen worden zodat er een voldoende gastoevoer is voor de duur van de vlucht.

Passagiers die blind zijn of een beperkt gezichtsvermogen hebben  passagiers die doof zijn of een beperkt auditief vermogen hebben

Er zullen maatregelen getroffen worden voor passagiers die blind of slechtziend zijn of geen of een beperkt  gehoor hebben zodat zij als eersten kunnen instappen. Op die manier kan het cabinepersoneel de veiligheidsinstructies aan boord van het vliegtuig uitleggen. Reist u met een geleide- of assistentiehond, raadpleeg het artikel hieronder (Geleide- of assistentiehonden).

Geleide- of assistentiehonden

Een geleidehond is een hond die getraind is om mobiele hulp te bieden aan mensen die geen of een beperkt zicht hebben. Een assistentiehond is specifiek getraind om een persoon te helpen met een handicap, inclusief honden voor mensen die doof zijn of een beperkt gehoor hebben.

Om mee te reizen als een geleide- of assistentiehond aan boord van een vlucht van easyJet, moet de geleide- of assistentiehond:

  • getraind zijn om mensen met een handicap te begeleiden en te helpen (met inbegrip van mensen met een beperkt zicht, beperkt
  • gehoor of die mobiliteitsbeperkingen hebben);
  • getraind zijn door een erkende trainingsinstantie;
  • in het bezit zijn van een officieel identiteitsdocument geleverd door een erkende trainingsinstantie waarin staat dat de hond een
  • volledig getrainde geleidehond is of onder controle staat van een erkende trainer;
  • een identiteitsjasje-  of harnas dragen; en
  • op elk moment onder de controle van de passagier blijven.

(“Geleide- of assistentiehond”).

Passagiers moeten easyJet inlichten als ze willen reizen met een geleide- of assistentiehond. Dit kan tijdens het boekingsproces of door easyJet te contacteren via de verkoopbalie of onze klantendienst, minimum 48 uur voor de geplande vertrektijd.

easyJet aanvaardt blindengeleide- of hulphonden ter begeleiding van mensen die blind zijn, een visuele handicap hebben, doof zijn, slechthorend zijn of anderszins een handicap hebben en die worden bijgestaan door een blindengeleide- of hulphond op vluchten van/naar het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland vanaf alle Britse luchthavens die wij bedienen. Geleide- of assistentiehonden mogen niet meereizen op vluchten van/naar het Verenigd Koninkrijk of het Europese vasteland naar/van Marokko, Egypte, Israël, Kosovo, Turkije of Jordanië. Vluchten tussen het Europese vasteland naar Sicilië, Sardinië of de Balearen (of vice versa) worden in dit geval beschouwd als vluchten binnen het vasteland van Europa. In onze voorwaarden wordt onder “het Europese Vasteland” verstaan: alle routes binnen het easyJet-netwerk, met uitzondering van vluchten van/naar het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland of van/naar Marokko, Egypte, Israël, Kosovo, Turkije of Jordanië.

Geleide- of assistentiehonden worden, samen met hokken en voedsel, kosteloos vervoerd bovenop de normale toegelaten bagage op alle binnenlandse vluchten, op alle vluchten die vertrekken of landen binnen het Europese vasteland (exclusief VK-routes en Kosovo) en naar/van het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland vanaf alle Britse luchthavens die wij bedienen, steeds onderhevig aan onze voorwaarden.

Het aanvaarden van geleide- of assistentiehonden in de vliegtuigcabine is onderworpen aan de voorwaarde dat de passagier de volledige verantwoordelijkheid voor de geleide- of assistentiehond op zich neemt, inclusief voor vluchten binnen de VK-routes waar de geleide- en assistentiehonden moeten voldoen aan de vereisten m.b.t. de regeling voor dierenvervoer van het Verenigd Koninkrijk.

Een erkende geleidehond is een hond die speciaal getraind is om iemand met een handicap te helpen. Passagiers moeten in het bezit zijn van officiële documentatie waaruit blijkt dat de hond een volledig getrainde geleidehond is of onder toezicht staat van een trainer. De training moet zijn uitgevoerd door een organisatie die erkend is door een van de volgende stichtingen:

 • Assistance Dogs International (ADI)
 • Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF)
 • International Guide Dog Federation (IGDF)

We zijn niet verantwoordelijk voor geleide- en assistentiehonden die niet naar behoren gedocumenteerd zijn wanneer ze aangeboden worden voor vervoer, inclusief enige aansprakelijkheid voor letsels, verlies, vertraging, ziekte of overlijden van het dier in het algemeen of voor kosten die gemaakt moeten worden wanneer de geleide- of assistentiehond de toegang tot of doorgang van een land, staat of gebied geweigerd wordt.

Geleide- of assistentiehonden zullen gratis een plaats ter beschikking krijgen op de vloer van het vliegtuig aan de voeten van de begeleider. Geleide- of assistentiehonden moeten steeds een harnas dragen, voorzien door de begeleider van het dier, in de vliegtuigterminal en aan boord van het vliegtuig. Het harnas moet vastgebonden worden aan de veiligheidsriem van de eigenaar tijdens het opstijgen, landen, turbulentie en wanneer het “fasten seat belt” teken gegeven wordt.

Om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke procedures afgehandeld kunnen worden, moeten passagiers met geleide- of hulphonden zich twee uur voor de geplande vertrektijd van hun vlucht melden bij de bagage drop-off balie. Zie artikel 12 (Inchecken en Luchthavenprocedures) voor meer informatie.
 

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.