Hoofdmenu

Distributiehandvest

1. Introductie

easyJet blokkeert geen enkele derde partij die als reseller stoelen boekt op vluchten van easyJet voor commerciële doeleinden. Echter, deze partijen mogen dit alleen doen wanneer ze dit Distributiehandvest en de algemene voorwaarden van het Beleid voor aanvaardbaar gebruik naleven. Het Distributiehandvest heeft als doel om het beleid van easyJet te maken betreft doorverkoop van producten en diensten door derde partijen met een commercieel oogmerk (Resellers) aan de eindklant (Klanten). Het geldt voor alle Resellers die data gebruiken in relatie tot vluchten van easyJet (inclusief tarieven, schema’s, beschikbaarheid van stoelen, gerelateerde producten en diensten en boekingsgegevens) (“easyJet Data”) met als doel het tonen, adverteren, boeken, verkopen of beheren van de producten en diensten van easyJet.

De voorwaarden die zijn gesteld in dit Distributiehandvest zijn noodzakelijk gezien de technische kenmerken van de producten en diensten van easyJet; het is belangrijk dat de integriteit van het merk easyJet en haar netwerk wordt behouden. Het zorgt er ook voor dat zowel easyJet als de Reseller op de meest veilige en geïntegreerde ervaring kunnen bieden aan de Klant (inclusief klantvoordelen voor Resellers die zij kunnen bieden aan de Klanten). Het Distributiehandvest zorgt voor een eerlijk en gelijkwaardig speelveld voor alle Resellers.

Alle Resellers die op een illegale wijze handelen, of het Beleid voor aanvaardbaar gebruik dan wel het Distributiehandvest van easyJet niet naleven (zoals het verzamelen, extrapoleren, herproduceren, hergebruiken of tonen van gegevens van easyJet in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld met ‘screen scraping’ software of andere geautomatiseerde werkwijzes als programma’s, robots, web crawlers, spider, datamining, trawling of andere 'screen scraping' software, processen of programma's), werken mee aan het eroderen van de beschermlaag die easyJet aan haar passagiers aanbiedt en is in overtreding volgens zowel de wetten in het VK als in de EU. Daadwerkelijke inbreuken, of verdenkingen van inbreuken op het Distributiehandvest kunnen leiden tot restricties, schorsingen of stopzetten van de toegang van de Reseller tot de Data van easyJet en/of de annulering van boekingen van een easyJet vlucht die zijn gemaakt door een Reseller. easyJet kan de nodige kanalen inschakelen om dergelijke acties uit te voeren.

easyJet kan het Distributiehandvest zo nu en dan wijzigen, zonder kennisgeving vooraf, door deze pagina aan te passen. Het gewijzigde Distributiehandvest gaat in op de datum dat het is geplaatst op de website (deze datum staat onderaan de pagina). Uw blijvende gebruik van de website/kanalen/diensten betekent dat u akkoord gaat met het gewijzigde Distributiehandvest.

2. Toegang tot easyJet Data

Resellers moeten:

(a) Alleen toegang tot Data van easyJet:

(i) Via een door easyJet goedgekeurd kanaal waarbij vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) zijn goedgekeurd door easyJet; of

(ii) direct via de easyJet API, wanneer de Reseller een Direct API overeenkomst met easyJet heeft.

(b) Gebruikt de easyJet web niet anders dan is toegestaan door easyJet in geschrift;

(c) Verzamelt, extrapoleert, reproduceert, hergebruikt of toont de Data van easyJet niet op welke manier dan ook. Denk hierbij aan ‘screen scraping’ software of andere geautomatiseerde methodes om data te extraheren zoals programma's, robots, webcrawlers, spiders, datamining, trawling of andere 'screen scraping' software, processen of programma’s; en

(d) Indien de Reseller:

(i) de Data van easyJet verkrijgt via een goedgekeurd kanaal, alleen de Data van easyJet gebruikt in overeenstemming met specifieke instructies zoals verkregen via de relevante goedgekeurde kanalen; of

(ii) heeft een Direct API overeenstemming bereikt, gebruikt alleen easyJet Data in overeenstemming met dergelijke een Direct API overeenstemming.

Controleer de lijst van easyJet Approved Channels.

De restricties in hoofdstuk 2 zijn alleen van toepassing voor zover de wet dat toelaat.

3. Prijs en informatie

Resellers moeten:

(a) Tijdens het boeken moeten er duidelijke links zijn naar de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van easyJet om ervoor te zorgen dat Klanten deze accepteren voordat zij een boeking afronden.

(b) Toon altijd heldere en eerlijke prijzen, inclusief niet-optionele kosten tijdens alle stappen van het boeken. Enige extra kosten die worden berekend door de Reseller (inclusief, maar niet gelimiteerd tot boekings- of servicekosten en extra diensten zoals stoelkeuze, extra bagage, wijzigingen van naam en datum), moeten duidelijk geïdentificeerd kunnen worden als extra kosten van de easyJet vlucht die worden berekend door de Reseller.

(c) Zorg ervoor dat de prijzen die getoond worden aan de klant, voldoen aan alle wetgevingen die van toepassing zijn. Dit geldt voor alle marketingkanalen, inclusief de website van de Reseller zelf, maar ook metakanalen en andere advertentiekanalen.

(d) Toon de juiste prijs aan de Klanten voor zowel volwassenen, kinderen en baby's;

(e) Toon de kosten voor ruim- en handbagage zoals aangegeven in de bagage FAQ-pagina aan klanten ten tijde van het boeken; en

(f) Zorg voor een geldig e-mailadres van de Klant en stuur een e-mail naar dit adres om de boeking te bevestigen zodra de betaling is voltooid.

4. Klantcontactgegevens en Klantenservice

Resellers moeten (m.u.v. van punt (i) en (v) hieronder):

(a) Het e-mailadres en telefoonnummer van de klant aan easyJet overhandigen via de API zodra de boeking is gemaakt. Dit is om ervoor te zorgen dat de reizende passagier kan worden gecontacteerd door easyJet wanneer een vlucht verstoord is; en

(b) Direct alle overige relevante klantinformatie doorsturen naar easyJet via de API

De Reseller mag alleen haar eigen gegevens in plaats van die van de Klant doorsturen wanneer easyJet hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

(i) Biedt 24/7 klantenservice zodat er altijd contact kan worden opgenomen met Klant zoals geïnstrueerd door easyJet in het geval van een verstoring; de dienst moet gegarandeerd worden via een gratis/lokaal telefoonnummer en/of online.

(ii) Zorgt ervoor dat de alle persoonlijke gegevens van de klant juist zijn of enige andere informatie in relatie tot de reizende passagiers.

(iii) Zorgt ervoor dat alle reizende passagiers worden geïnformeerd over alle relevante details van hun boeking; inclusief, maar niet gelimiteerd tot de uitspraken in het Privacybeleid van easyJet, kopieën van de boekingsbevestiging, vluchtinformatie, informatie over schemawijzigingen, annuleringen of andere verstoringen, etc.

(iv) Stelt easyJet op de hoogte ten tijde van boeking of in elk geval 48 uur voor vertrek van de vlucht of enige reizende passagiers speciale assistentie behoeven of wanneer eerder aangevraagde speciale assistentie niet langer van toepassing is.

(v) Zorgt ervoor dat easyJet tijdig op de hoogte wordt gesteld van verzoeken van de passagier, waaronder claims of klachten van de klant, en dat wanneer de reizende klanten recht hebben op restitutie van de ticket, dat deze restituties worden afgehandeld volgens hoofdstuk [5].

5. Restituties door derde partijen

Eventuele restituties die door easyJet aan klanten verschuldigd zijn, zullen worden gedaan via de oorspronkelijke betalingsmethode. Waar een Reseller een vlucht heeft aangeschaft namens een Klant, zullen de restituties door easyJet worden betaald aan de Reseller op een daarvoor geschikte basis. De Reseller moet vervolgens zelf de Klant restitueren namens easyJet binnen [2] werkdagen na ontvangst van de relevante fondsen vanuit easyJet.

Wanneer een Klant een boeking heeft gedaan via een derde partij die zich schuldig heeft gemaakt aan verboden gedrag volgens Hoofdstuk 2, easyJet geeft Klanten de kans om een restitutie aan te vragen direct via easyJet.

6. Online inchecken

Resellers moeten de Klanten adviseren om online in te checken en vooraf hun klantinformatie aan te bieden voorafgaand aan vertrek indien van toepassing. Resellers mogen niet inchecken namens de Klanten (inclusief het gebruik van het geautomatiseerde proces).

7. ATOL richtlijn bescherming en pakketreizen

Resellers mogen alleen de producten en diensten van easyJet verkopen in navolging van de ATOL richtlijn bescherming en pakketreizen in het VK of gelijkwaardige richtlijnen in het land van verkoop, indien van toepassing.

Bij de verkoop in UK mogen Resellers alleen de producten en diensten van easyJet verkopen wanneer de boekingen worden beschermd door de Resellers volgens de ATOL. Wanneer er geen bescherming is via ATOL volgens de richtlijnen, moet de Reseller dit duidelijk communiceren tijdens de boekingsbevestiging “Deze verkoop is niet beschermd door ATOL”.

8. Point-to-point vluchten

Zoals is aangegeven in Artikel 16 van de algemene voorwaarden van easyJet is easyJet een point-to-point-luchtvaartmaatschappij en voert geen aansluitende vluchten uit of doorreistickets voor onze vluchten of de vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen.

Wanneer Resellers ervoor kiezen om vluchten van easyJet te verkopen in combinatie met andere vluchten (van easyJet of andere aanbieders), moeten de Resellers dit duidelijk kenbaar maken aan de Klant op het moment van boeken en aangeven dat easyJet niet aansprakelijk is voor de boekingen van Klant bij overstap-, zelf-transfer-, interline of andere gecombineerde vluchten (“Verbindende vluchten”). Afhankelijk van de contractuele overeenkomst tussen de Resellers en de Klanten, is de Reseller of de Klant verantwoordelijk voor de naleving van alle check-in-, bagage- en reisdocumentvereisten bij verbindingsvluchten. Om twijfel te voorkomen, easyJet is nooit aansprakelijk voor verlies of schade waar een Klant onder lijdt (of enige persoon die valt onder het predicaat Klant) in relatie tot verbindingsvluchten. Inclusief, maar niet gelimiteerd tot gemist verder vervoer op een volgende vlucht.

9. Pakketreis

Wanneer een Reseller ervoor kiest om vluchten van easyJet te verkopen in combinatie met andere derde partij producten of diensten (denk hierbij aan hotelverblijven of autoverhuur) in naleving van de ATOL richtlijn bescherming en pakketreizen in het VK of gelijkwaardige regelgevingen in het land van verkoop (“Extra diensten”), is easyJet op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt geleden door de Klant (of enige persoon die valt onder het predicaat Klant) in relatie tot het aanbieden van dergelijke Extra diensten. Resellers moeten duidelijk laten weten aan de Klant op het moment van boeken dat Easyjet geen garantie biedt of aansprakelijk is voor assistentie aan Klanten voor enige Extra diensten en dat de Reseller en/of de Klant verantwoordelijk blijft voor alle vereisten in relatie tot de Extra diensten. Om twijfel te voorkomen, easyJet is nooit aansprakelijk voor verlies of schade waar een Klant onder lijdt (of enige persoon die valt onder het predicaat Klant) in relatie tot de Extra diensten.

10. “easyJet” en “easy” Merken

Het merk “easyJet” is gelicentieerd aan easyJet door easyGroup Limited (“easyGroup”) en volgens de Reseller moet het alle instructies van easyJet of easyGroup naleven in relatie tot het merk “easyJet” of enige ander “easy” handelsmerk. Resellers moeten nadrukkelijk:

(a) Geen enkele “easyJet” branding gebruiken (inclusief logo’s of handelsmerken) tenzij dit in overeenstemming is met het Beleid voor aanvaardbaar gebruik en geautoriseerd is door easyJet en het voor het dit specifieke doel is goedgekeurd en altijd in naleving van de instructies gegeven door easyJet.

(b) Zichzelf niet kenbaar maken op enige zoekmachine of website op zo'n manier die verwarrend is voor de klant of de suggestie wekt dat de pagina is aangeboden door easyJet (inclusief het tonen van urls of landingspagina’s die zijn aangeboden door easyJet); en

(c) Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendommen van easyJet of easyGroup.

De restricties in hoofdstuk 9(a) zijn alleen van toepassing voor zover de wet dat toelaat.

11. Gegevensbescherming

Resellers moeten:

(a) Alle toepasbare gegevensbeschermingsregelgevingen naleven in relatie tot het verwerken van enige Data van easyJet; en

(b) easyJet direct op de hoogte stellen wanneer er mogelijk een inbreuk is gedaan op de gegevensbeveiliging en details bieden die mogelijk nodig zijn voor easyJet om te achterhalen wat de aard en mogelijke consequentie is van een dergelijke inbreuk.

12. Niet-naleving van dit Distributiehandvest

easyJet behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen tegen elke Reseller die het handvest niet naleeft, of verdacht wordt van het niet naleven van het handvest. Dit kan betekenen dat de Reseller niet langer toegang krijgt tot Data van easyJet en dat easyJet alle wettelijke beschikbare middelen kan inzetten.

13. Geldende wetten

Dit Distributiehandvest wordt beheerd door de wetten van Engeland en Wales. De rechtszalen van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisprudentie in relatie tot dit Distributiehandvest (inclusief enige claims of disputen).

Definities

“Acceptabel gebruiksbeleid” betekent het Acceptabele gebruiksbeleid van easyJet, beschikbaar via deze link https://www.easyjet.com/en/policy/acceptable-use

“Goedgekeurde kanalen” dit betekent een GDS of aggregator die de API overeenkomst is aangegaan met easyJet, de lijst met Goedgekeurde kanalen is hier verkrijgbaar https://www.easyjet.com/en/business/approved-channels

“ATOL” Betekent het ATOL Regelgeving en pakketreizen regelgeving in het VK of gelijkwaardige regelgevingen in het land van verkoop

“easyJet Data” betekent gegevens in relatie tot vluchten van easyJet. Inclusief, maar niet gelimiteerd tot tarieven, schema’s, stoelbeschikbaarheid, producten en diensten van derden en boekingsdetails.

Klant” betekent de directe eindklant van de Reseller. Meestal een reiziger, maar dit kan ook een persoon zijn die een boeking doet namens een andere klant zoals een ouder of medereiziger.

“Directe API overeenkomst” betekent een API overeenkomst die is aangegaan tussen de Reseller en easyJet waardoor de Reseller directe toegang heeft tot easyJet Data.

“Relevante Klantinformatie” betekent enige klantinformatie die nodig is om de boeking en online check-in procedure af te ronden. Inclusief, maar niet gelimiteerd tot het e-mailadres en mobiele telefoonnummer, betalingsinformatie en vereisten voor speciale assitentie van reizende klanten.

“Reseller” betekent enige commerciële derde partij die de producten en diensten van easyJet doorverkoopt aan klanten.

Versie: December 2021

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.