Menu główne

Niemowlęta i Dzieci

11.1 Szczególne wymagania dotyczące posiadania dowodów tożsamości – Wielka Brytania, Hiszpania i Francja

Dzieci poniżej 16 lat, podróżujące lotami krajowymi w Wielkiej Brytanii, we Francji, i Hiszpanii, mogą podróżować bez dowodu tożsamości, o ile podróżują w towarzystwie osoby dorosłej.

11.2 Dzieci narodowości hiszpańskiej poniżej 18. roku życia

Dzieci narodowości hiszpańskiej poniżej 18. roku życia, podróżujące bez rodziców/prawnych opiekunów i z dowodem tożsamości, muszą posiadać pisemną zgodę na odbycie przez nich podróży, wystawioną przez rodziców. W związku z pisemną zgodą:

 • konieczne jest pobranie formularza zezwolenia na posterunku policji i wypełnienie tego formularza przed podróżą
 • formularz należy pokazać wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość dziecka przy stanowisku nadawania bagażu oraz w momencie kontroli paszportowej.
 • formularz obowiązuje tylko na Lotach międzynarodowych.
 • brak odpowiedniego formularza sprawi, iż urzędnicy kontroli paszportowej odmówią zgody na Państwa wylot
 • dzieci podróżujące z ważnym paszportem nie są objęte wymogiem posiadania formularza, ponieważ paszport pełni role zezwolenia ze strony rodziców na odbycie przez dziecko podróży.

Dokument Rodzinny (Livret de Famille) nie stanowi wystarczającego dowodu tożsamości dziecka/niemowlęcia dla odbycia podróży na Lotach międzynarodowych.

Dzieci podróżujące liniami easyJet na Lotach międzynarodowych muszą posiadać albo ważny dokument tożsamości albo paszport oraz wszelkie inne wymagane dokumenty.

11.3 Dzieci narodowości francuskiej poniżej 18. roku życia

Dzieci narodowości francuskiej poniżej 18. roku życia podróżujące bez rodziców/prawnych opiekunów muszą posiadać:

1. Paszport

2. Dokument tożsamości (w przypadku krajów docelowych, w których nie jest wymagany paszport)

W przypadku podróżowania wyłącznie z dokumentem tożsamości władze francuskie mogą zażądać dokumentów potwierdzających, że osoba towarzysząca dziecku jest jego rodzicem lub opiekunem a tym samym osoba ta powinna mieć przy sobie Dokument Rodzinny (Livret de Famille) lub świadectwo urodzenia dziecka lub dzieci.

11.4 Dzieci narodowości portugalskiej poniżej 18 lat

Dzieci poniżej 18 lat będące obywatelami i rezydentami Portugalii, opuszczające lub przylatujące z powrotem do Portugalii, podróżujące bez opieki rodziców lub prawnego opiekuna, muszą posiadać zezwolenie na odbycie podróży. Zezwolenie na podróż musi być:

 • podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego; i
 • podpis na zezwoleniu musi być potwierdzony notarialnie jeśli rodzic lub opiekun prawny zamieszkuje w Portugalii; lub
 • autentyczność podpisu musi zostać potwierdzona przez ambasadę lub konsulat Portugalii w kraju zamieszkania rodzica bądź prawnego opiekuna.

Powyższe zezwolenie na podróż jest także wymagane w przypadku dzieci niepełnoletnich podróżujących w towarzystwie osoby dorosłej nie będącej rodzicem bądź prawnym opiekunem dziecka. W takich przypadkach na zezwoleniu na podróż należy wyraźnie umieścić nazwisko osoby towarzyszącej podróżującemu dziecku.

Niepełnoletni do lat 18 (tzn. pomiędzy 14 a 17 rokiem życia) innych narodowości podróżujące samodzielnie do Portugalii, mogą zostać nie wpuszczone, jeśli nie posiadają w Portugalii osoby odpowiedzialnej za ich pobyt w Portugalii.

11.5 Dzieci narodowości rumuńskiej poniżej 18 lat

Dzieci narodowości rumuńskiej będą mogły wylecieć z Rumunii pod warunkiem podróżowania: 

 • z obojgiem rodziców;
 • z jednym rodzicem oraz będąc w posiadaniu listu upoważniającego do podróży wystawionego przez rodzica nieobecnego; lub
 • z opiekunem prawnym (innym niż rodzice) będącego w posiadaniu listu upoważniającego do podróży wystawionego przez rodziców oraz będącego w posiadaniu pisemnego zaświadczenia o niekaralności.  

Jeżeli dzieci podróżują samodzielnie: 

 • muszą być w posiadaniu listu upoważniającego do podróży wystawionego przez oboje rodziców;
 • w przypadku rodziców rozwiedzionych list upoważniający powinien być napisany przez rodzica piastującego prawną opiekę nad nieletnim dzieckiem a listowi musi towarzyszyć prawomocne orzeczenie o rozwodzie; lub
 • w przypadku rodzica zmarłego listowi upoważniającemu musi towarzyszyć kopia aktu zgonu rodzica.

11.6 Dzieci narodowości włoskiej (poniżej 14. roku życia)

Dzieci w wieku do 14 lat posiadające obywatelstwo włoskie mogą podróżować samolotami easyJet wyłącznie po okazaniu jednego z następujących dokumentów tożsamości:

 • włoski dowód osobisty, na którym muszą być wymienione imiona obojga rodziców (loty międzynarodowe) lub
 • włoski dowód osobisty, na którym nie muszą być wymienione imiona rodziców (tylko loty krajowe) lub
 • włoski paszport (loty krajowe i międzynarodowe).
   

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.