Menu główne

Mieszkańcy Balearów

Jeśli jesteście Państwo obywatelem Hiszpanii lub obywatelem  innego Kraju Członkowskiego Unii Europejskiej lub Państwa będącego stroną Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii i możecie Państwa udowodnić, iż jesteście mieszkańcem Balearów lub Wysp Kanaryjskich lub miast Ceuta i Melilla, jesteście Państwo upoważnieni do dotacji (zniżki) dla Państwa podróży z miejsca zamieszkania do pozostałej części Hiszpanii i z powrotem dla lotów bezpośrednich zgodnie z Królewskim Rozporządzeniem 1316/2001 z dnia 30 listopada z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Królewskim Rozporządzeniu 1340/2007 z dnia 11 października 2007 roku. W celu zapewnienia zastosowania zniżki do Państwa Rezerwacji należy wybrać odpowiednią opcję ‘Mieszkańcy’ w trakcie dokonywania Rezerwacji.

Wyłącznie następujące dokumenty poświadczające tożsamość będą stanowiły potwierdzenie statusu mieszkańca – Krajowy Dowód Osobisty (DNI) LUB paszport I któryś z następujących dokumentów:

  • Zaświadczenie o Zameldowaniu wydane przez Urząd Miejski; lub
  • Zaświadczenie o Zameldowaniu dla nieletnich; lub
  • Karta Rezydenta (NIE); lub
  • Listy Uwierzytelniające od posła lub Senatora; lub
  • Zaświadczenie o Zarejestrowaniu w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców. 

Podczas dokonywania Rezerwacji na stronie internetowej zadane zostanie pytanie o dowód tożsamości, który okażecie Państwo na lotnisku w celu potwierdzenia Państwa uprawnienia do uzyskania zniżki. Musicie przedstawić na lotnisku ten sam dokument, który podany został na stronie internetowej podczas dokonywania Rezerwacji. Niniejszy dokument należy pokazać przy stanowisku nadawania bagażu oraz przy wsiadaniu na pokład samolotu.

Brak posiadania przy sobie prawidłowego dowodu tożsamości spowoduje, że nie otrzymacie Państwo zgody na przelot.

W żadnym wypadku nie zostanie zastosowana zniżka wobec Lotów już odbytych.

Zniżki dla Rodzin Wielodzietnych

Rozporządzenie Ministerstwa Robót Publicznych 3837/2006 ustanawia subwencjonowanie krajowych biletów lotniczych dla członków rodzin wielodzietnych.  Zgodnie z powyższym członkowie rodzin wielodzietnych za takich uznani (zgodnie z Artykułem 12 Ustawy 40/2003 z dnia 18 listopada dotyczącym ochrony Rodzin Wielodzietnych) mogą skorzystać ze zniżki w opłatach w przypadku Naszych standardowych opłat za loty krajowe. Aby móc skorzystać ze zniżki należy być mieszkańcem Wysp Kanaryjskich lub Balearów lub miast Ceuta i Melilla. W celu zapewnienia zastosowania zniżki podczas Rezerwacji należy wybrać opcję ‘Rodziny Wielodzietne’.

Aby otrzymać zniżkę, należy okazać:

  • Oficjalne Zaświadczenie Rodziny Wielodzietnej (indywidualne lub zbiorowe) wydane przez Wspólnotę Autonomiczną; oraz
  • Dowód tożsamości, albo Krajowy Dowód Osobisty (DNI) albo Kartę Rezydenta (albo datę urodzenia w przypadku nieletnich poniżej 14 roku życia). Patrz Artykuł 11 (Niemowlęta i Dzieci) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podróżujących niemowląt i dzieci.

Podczas rezerwacji na stronie internetowej pojawi się pytanie o dokument, jaki pasażer pokaże na lotnisku w celu potwierdzenia, że kwalifikuje się do otrzymania zniżki dla rodzin wielodzietnych. Należy zabrać ze sobą na lotnisko dokument podany w momencie dokonywania rezerwacji, który trzeba pokazać przy stanowisku nadawania bagażu oraz przy wsiadaniu do samolotu

Brak posiadania prawidłowego dowodu tożsamości spowoduje, że nie otrzymacie Państwo zgody na przelot.

W żadnym wypadku nie zostanie zastosowana zniżka wobec Lotów już odbytych.

Rezerwacje Mieszane

Rezerwacje Mieszane oznaczają, że niektóre osoby Rezerwacji są upoważnione  do ‘Zniżki dla Mieszkańców’ albo do ‘Zniżki dla Rodzin Wielodzietnych’ a inne tego prawa nie mają. Rezerwacje Mieszane  nie będą akceptowane przez Przewoźnika jakąkolwiek metodą rezerwacji.    W momencie dokonywania Rezerwacji proszę się upewnić, że wszyscy członkowie grupy są upoważnieni do stosownych zniżek. Jeśli niektórzy członkowie grupy nie są upoważnieni, dla uprawnionych Pasażerów musi być dokonana osobna Rezerwacja.

Zmiany

Nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w trybie online w przypadku Rezerwacji, dla których zastosowano zniżkę dla ‘Mieszkańców’ albo zniżkę dla ‘Rodzin Wielodzietnych’. Jeśli życzą sobie Państwo dokonać zmian w takiej Rezerwacji prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta

 

Wystąpił błąd


Przykro nam, ale coś się nie udało. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami, jeśli ten problem będzie się powtarzał.


Lista naszych lokalnych numerów telefonów znajduje się tutaj.


Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek o zwrot pieniędzy online i chcesz śledzić jego status, kliknij tutaj.