Κύριο μενού

Inspire Me App - Terms and Conditions

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Η εγκατάσταση της Εφαρμογής (όπως ορίζεται παρακάτω), συνιστά πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής («appterms»). Παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή/και αποδοχή.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
 Με τον όρο «Εφαρμογή» εννοείται το λογισμικό που παρέχεται από την easyJet για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την easyJet, τις υπηρεσίες της easyJet και των συνεργατών της, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές Apple iOS και οποιεσδήποτε ενημερώσεις που γίνονται κατά καιρούς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή τεκμηρίωση που επιτρέπει τη χρήση της Εφαρμογής.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχετε στην easyJet κατά τη χρήση της Εφαρμογής θα χρησιμοποιείται από την easyJet σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της που είναι διαθέσιμη εδώ - http://www.easyjet.com/el/kavie/privacypolicy.

4. easyJet.com
Η Εφαρμογή σας επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένη λειτουργικότητα που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της easyJet.com Η πρόσβαση αυτή θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της easyJet, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ - http://www.easyjet.com/el/kavie/acceptableuse.

5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της easyJet για τους επιβάτες και τις αποσκευές είναι διαθέσιμοι εδώ - http://www.easyjet.com/el/terms-and-conditions.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ
6.1. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, τα δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων και άλλα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε φύσης που σχετίζονται με την Εφαρμογή, καθώς και ο υποκείμενος κώδικας λογισμικού, αποτελούν είτε απευθείας ιδιοκτησία της easyJet είτε των δικαιοπαρόχων της easyJet.
6.2. Η easyJet δια του παρόντος σας παρέχει παγκόσμια, μη-αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, ανακλητή άδεια να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για επαγγελματική και προσωπική χρήση, σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης της εφαρμογής.

7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
7.1. Απαγορεύεται σε εσάς ή σε τρίτα μέρη που δρουν για λογαριασμό σας (i) η δημιουργία και διανομή αντιγράφων της Εφαρμογής (ii) η προσπάθεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, μεταβολής, τροποποίησης, ανακατασκευής, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς, ανταλλαγής ή μεταφοράς της Εφαρμογής, ή (iii) η δημιουργία κάθε είδους παράγωγου της Εφαρμογής. 
7.2. Η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην παρούσα φάση χωρίς χρέωση για την προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς. Η easyJet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει την Εφαρμογή, ή να επιβάλλει χρέωση για την εφαρμογή ή την υπηρεσία που παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, οποιαδήποτε ώρα και για οποιοδήποτε λόγο. 
7.3. Αναγνωρίζετε ότι οι όροι συμφωνίας με τον παροχέα κινητής τηλεφωνίας σας («Παροχέας Κινητής Τηλεφωνίας») θα συνεχίζουν να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χρεωθείτε από τον Παροχέα Κινητής Τηλεφωνίας για την πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου, για τη διάρκεια σύνδεσης κατά την πρόσβαση στην Εφαρμογή ή να προκύψουν χρεώσεις τρίτων μερών. Αποδέχεστε την ευθύνη για οποιαδήποτε παρόμοια χρέωση προκύψει. 
7.4. Εάν δεν είστε ο πληρωτής του λογαριασμού για το κινητό τηλέφωνο ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Εφαρμογή, θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει άδεια από τον πληρωτή του λογαριασμού για τη χρήση της Εφαρμογής.

8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
8.1. Η Εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη σε φορητές κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Apple iOS. Η easyJet καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια για τη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής κάθε στιγμή. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι η Εφαρμογή παρέχεται μέσω διαδικτύου και δικτύων κινητής τηλεφωνίας και συνεπώς η ποιότητα και διαθεσιμότητα της Εφαρμογής ενδέχεται να επηρεάζεται από παράγοντες που βρίσκονται εκτός ελέγχου της easyJet. 
8.2. Η easyJet, ο όμιλος των εταιριών και υπεργολάβων, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής, ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία να κατεβάσετε ή να προσπελάσετε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε άλλη αποτυχία του συστήματος επικοινωνίας, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής.
8.3. Η easyJet δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή υποστήριξης ή συντήρησης της Εφαρμογής.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
9.1. Για να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, πρέπει να έχετε συμβατή συσκευή κινητού τηλεφώνου ή φορητή συσκευή, πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις απαραίτητες ελάχιστες προδιαγραφές («Προδιαγραφές Λογισμικού») 
9.2. Οι Προδιαγραφές Λογισμικού παρουσιάζονται παρακάτω: Συσκευές Apple iOS iPad με iOS 6 ή μεγαλύτερο
9.3. Η έκδοση του λογισμικού της Εφαρμογής μπορεί να αναβαθμιστεί ανά πάσα στιγμή για την υποστήριξη νέων λειτουργιών και υπηρεσιών.

10. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
10.1. Η easyJet μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει τη χρήση της Εφαρμογής παρέχοντάς σας προειδοποίηση τερματισμού. 
10.2. Με τον τερματισμό, α) τα δικαιώματα και οι άδειες που σας έχουν χορηγηθεί θα ακυρωθούν, β) θα πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση του λογισμικού,

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
11.1. Η easyJet δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, ποινική, υποδειγματική ή επακόλουθη απώλεια ή φθορά κάθε τύπου, που προκύπτει από τη χρήση ή πρόσβαση στην Εφαρμογή από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους ή την πιθανότητα ενατένισης των μερών, είτε λόγω αθέτησης συμβολαίου, αστικού αδικήματος (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ευθύνης του προϊόντος ή με άλλον τρόπο.
11.2. Η easyJet δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε καταστροφή ή τροποποίηση του εξοπλισμού σας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο προσωπικός σας υπολογιστής, η φορητή συσκευή ή κινητά τηλέφωνα, ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης ή χρήσης της Εφαρμογής. 
11.3. Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης της εφαρμογής δεν μπορεί να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη της easyJet για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή για απάτη ή ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, καθώς και για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, με εξαίρεση την ενότητα 2 του Νόμου 1982 περί Προσφοράς Αγαθών και Υπηρεσιών, δια του παρόντος η easyJet αποποιείται κάθε συνεπαγόμενη εγγύηση σχετικά με την Εφαρμογή. Η Εφαρμογή και το λογισμικό παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε τύπου.
 

Προέκυψε σφάλμα


Ζητούμε συγγνώμη, αλλά προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.


Μπορείτε να βρείτε τους κατά τόπους τηλεφωνικούς αριθμούς μας εδώ.


Εάν έχετε ήδη καταθέσει ένα ηλεκτρονικό αίτημα επιστροφής χρημάτων και θα θέλατε να παρακολουθήσετε την κατάσταση, κάντε κλικ εδώ.