Menú principal

Nadons i nens

11.1. Requisits especials d'identificació: Regne Unit, Espanya i França

Els nens menors de 16 anys que viatgin en Vols nacionals del Regne Unit, França i Espanya no necessiten presentar cap identificació si van acompanyats per un adult.


11.2 Infants espanyols menors de 18 anys

Els infants espanyols menors de 18 anys que viatgen sense els seus pares o tutors legals i amb document d'identitat han de disposar d'una autorització dels seus pares per escrit per poder viatjar.

 • El formulari d'autorització s'ha de recollir en una comissaria de policia i s'ha d'omplir abans del viatge.
 • El formulari ha de presentar-se amb la targeta d’identificació del nen al taulell de lliurament d’equipatge i al control de passaports.
 • Aquest formulari només s'exigeix en Vols internacionals.
 • Si Vostè no disposa d’aquest formulari, els agents de control de passaports no els permetran sortir.
 • Els nens que viatgin amb un passaport vàlid no necessiten aquest formulari, ja que un passaport equival a l'autorització dels pares.

Un Llibre de Família (livret de famille) no és identificació suficient per a un nen/nadó a l'efecte de viatjar en Vols internacionals.

Els nens que viatgin en Vols internacionals d'easyJet han de tenir un carnet d'identitat o un passaport vàlid així com qualsevol altre document necessari.

11.3 Infants francesos menors de 18 anys
 
Els infants francesos menors de 18 anys que viatgen sense els seus pares o tutors legals han de viatjar amb:

 • Passaport.
 • Carnet d'identitat (en el cas dels països de destinació que no exigeixen passaport).
Si només viatja amb un carnet d'identitat, les autoritats franceses poden demanar documentació que provi que la persona que acompanya el nen n'és el progenitor o tutor i, per tant, el progenitor o el tutor ha de portar el Llibre de Família (livret de famille) o el certificat de naixement del nen o els nens.

11.4 Nens portuguesos menors de 18 anys
 

Els ciutadans portuguesos i els estrangers residents menors de 18 anys que surtin de Portugal o hi tornin a entrar sense l'acompanyament del Seu progenitor o un tutor legal necessiten una autorització per viatjar. Aquesta autorització per viatjar ha de ser:
 • Signada pel progenitor o el tutor legal; i
 • La signatura ha de ser legitimada notarialment si el progenitor o el tutor legal resideix a Portugal.
 • La signatura ha de ser legitimada per una Ambaixada o un Consolat portuguès del país en què resideixi el progenitor o el tutor legal.
Aquesta autorització per viatjar també s'exigeix quan els menors van acompanyats per una persona diferent del pare/mare o tutor legal. En aquests casos, l'autorització per viatjar ha de mostrar clarament el nom de la persona que l'acompanya. Als estrangers menors de 18 anys (és a dir, entre 14 i 17 anys) que viatgin sols a Portugal se'ls pot denegar l'entrada si no tenen ningú a Portugal que es faci responsable de la seva estada.

11.5 Nens romanesos menors de 18 anys

Es permet sortir de Romania als nens romanesos si viatgen:
 • Amb tots dos pares.
 • Amb un dels pares i amb una carta d'autorització del progenitor absent; o bé
 • Amb un tutor legal (que no sigui un dels progenitors) que tingui una carta d'autorització dels pares i porti també una prova escrita de no tenir antecedents penals.
Si els nens viatgen sense acompanyant:
 • Han de portar una carta d'autorització de tots dos progenitors;
 • En cas que els pares estiguin divorciats, la carta d'autorització l'ha d'haver escrit el progenitor que tingui la custòdia del menor i s'ha de portar també una còpia de la sentència ferma de divorci; o bé
 • En cas que un dels pares hagi mort, a més de la carta d'autorització, s'ha de portar també una còpia del certificat de defunció.

11.6 Nens italians (menors de 14 anys)
 
Els nens italians menors de 14 anys només poden viatjar si porten una de les identificacions següents:

 • Carnet d'identitat nacional italià que indiqui tant el nom del pare com el de la mare (vols internacionals), o bé
 • Un carnet d'identitat nacional italià que no cal que inclogui els noms del pare i de la mare (només en vols nacionals), o bé
 • Un passaport italià (vols nacionals i internacionals).

 

S’ha produït un error.


Ho sentim, però alguna cosa ha anat malament. Torna-ho a provar o posa’t en contacte amb nosaltres si aquest problema persisteix.


Pots consultar els nostres números de telèfon locals aquí.


Si ja has enviat una sol·licitud de reemborsament en línia i vols fer el seguiment del seu estat, fes clic aquí.