Menú principal

Informació important

Llegiu les nostres Condicions de Transport i les Condicions de la Companyia abans de realitzar la reserva. Abans de fer una reserva haurà de confirmar que ha llegit i entès aquestes condicions.

INFORMACIÓ SOBRE RESPONSABILITAT:

IMPORTANT: El text que apareix a continuació és preceptiu en virtut de la legislació de l'Unió Europea, però no es tracta d'una descripció exacta ni total de les responsabilitats del transportista. No pot utilitzar-se com a base per a reclamacions de compensacions ni per a interpretar. En qualsevol cas, el transportista només acceptarà la responsabilitat de les reclamacions establertes legalment. Per “Companyia aèria comunitària” s’entén qualsevol companyia aèria amb llicència d’explotació vàlida concedida segons el Reglament (CEE) 2407/92.

 

Responsabilitat de la companyia aèria pel que fa als passatgers i al seu equipatge. 
Aquesta nota informativa resum les normes en matèria de responsabilitat aplicades per les companyies aèries comunitàries, segons estableixen la legislació comunitària i el Conveni de Montreal.
Indemnització en cas de mort o de lesió 
No existeix cap límit econòmic pel que fa a la responsabilitat en cas de lesions o de mort del passatger. Per a danys de fins a 113.100 Drets Especials de Gir (DEG), unes 110.000 lliures esterlines, la companyia aèria no pot impugnar les reclamacions d'indemnització. Per sobre d’aquesta quantitat, la companyia aèria pot impugnar una reclamació sempre que pugui demostrar que no hi va haver negligència ni cap altre tipus d'error per part seva. 
Pagaments per avançat 
En el cas de lesions o de mort d'un passatger, la companyia aèria ha d'abonar, en el termini de 15 dies des del dia d'identificació de la persona amb dret a indemnització, un pagament per avançat per tal de cobrir les necessitats econòmiques immediates. Si es produeix una mort, aquest pagament anticipat no serà inferior a 16.000 DEG (unes 13.000 lliures esterlines). 
Retard del passatger
Si el passatger arriba tard, la companyia aèria n'és responsable a menys que hagi pres totes les mesures raonables per tal d'evitar el mal o que hagi estat impossible fer-ho. La responsabilitat en cas de retard del passatger es limita a 4.694 DEG (unes 4.600 lliure esterlines). 
Retards de l’equipatge 
Si l’equipatge arriba tard, la companyia aèria n'és responsable a menys que hagi pres totes les mesures raonables per tal d'evitar el mal o que hagi estat impossible fer-ho. La responsabilitat en cas de retard de l’equipatge es limita a 1.288 DEG. 
Destrucció, pèrdua o dany de l’equipatge 
La companyia aèria és responsable de la destrucció, la pèrdua o el dany de l’equipatge, fins a un màxim de 1.288 DEG. Pel que fa a l’equipatge facturat, n’és responsable fins i tot quan no és culpa seva, a menys que l'equipatge fos defectuós. Pel que fa a l'equipatge de mà, la companyia aèria és responsable només si és culpa seva. 
Límits elevats per a equipatge 

Els passatgers poden beneficiar-se d’un límit de responsabilitat més elevat si realitzen una declaració especial en facturar i si paguen una tarifa suplementària. 

Reclamacions sobre equipatge 
Si l’equipatge ha estat malmès, retardat, perdut o destruït, els passatgers han d’indicar-ho per escrit a la companyia aèria el més aviat possible. Si es tracta d’equipatge facturat danyat, els passatgers han de presentar la queixa per escrit en el termini de 7 dies; si es tracta d’un retard, tenen 21 dies. En ambdós casos és a partir de la data en què l'equipatge es posa a disposició del passatger. 
Responsabilitat de la companyia amb qui s’ha contractat el servei i de la companyia encarregada de la prestació efectiva 
Si la companyia aèria encarregada del vol no és la mateixa que la companyia aèria contractant, els passatgers poden presentar una queixa o una reclamació a qualsevol de les dues. Si al bitllet figura el nom o el codi d’una companyia aèria, aquesta és la companyia aèria contractant. 

Terminis de reclamació 
Tota reclamació adreçada a un tribunal s’ha de presentar en el termini de 2 anys a partir de l’arribada de l’aeronau, o de la data en què l'aeronau hauria d'haver arribat. 
Fonament de la informació 
El fonament de les normes descrites fins ara és la Convenció de Montreal del 28 de maig de 1999, implementada en la Comunitat pel Reglament (CE) 2027/97 (modificat pel Reglament (CE) 889/2002) i per la legislació nacional dels Estats membre. 
Nota: La responsabilitat de les companyies aèries comunitàries és l’estipulada per la Convenció de Montreal de 1999 i per Reglament de l'EU (CE) 2027/97, modificat pel Reglament 889/2002. A aquests efectes, tant easyJet Airline Company Limited com easyJet Switzerland S.A. es consideren companyies aèries comunitàries. La Convenció de Montreal pot limitar les responsabilitats de les companyies aèries pel que fa a la mort o a les ferides dels passatgers, i per la destrucció, pèrdua, dany d’equipatge, així com per retards. 
Les reclamacions presentades en jurisdiccions en les quals aquestes disposicions no estan en vigor, i en la mesura en què això no entri en conflicte amb els termes contractuals especials adoptats per una companyia aèria comunitària, la Convenció de Varsòvia de 1929 (i qualsevol modificació aplicable) pot ser d’aplicació i pot limitar les responsabilitats de les companyies aèries en cas de mort o lesions dels passatgers i de pèrdua o dany de l’equipatge.

 

S’ha produït un error.


Ho sentim, però alguna cosa ha anat malament. Torna-ho a provar o posa’t en contacte amb nosaltres si aquest problema persisteix.


Pots consultar els nostres números de telèfon locals aquí.


Si ja has enviat una sol·licitud de reemborsament en línia i vols fer el seguiment del seu estat, fes clic aquí.