Menú principal

Protecció en cas d’insolvència

Tots els vols i els lloguers de cotxe que constin en una mateixa reserva estan protegits financerament en cas que easyJet es declari insolvent.

Com es protegirà la meva reserva?

En virtut de la Directiva sobre paquets vacacionals, farem que els vols i els cotxes que constin en una mateixa reserva estiguin protegits financerament en cas que easyJet es declari insolvent. Segons on hagis realitzat la teva reserva, es determinarà quin tipus de protecció reps. Consulta la taula a continuació. Per això, si res ens passés a nosaltres, et podem garantir que pots acabar el teu viatge i arribar a casa o, si encara no has iniciat el viatge, rebre un reemborsament complet.

El lloc web d’easyJet on has realitzat la reserva Reserves de paquets de viatge (vol+cotxe) realitzades a partir de l’1 de gener del 2021
English
Protecció ATOL, concretament ATOL 11446

Informació de contacte de la CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
Telèfon d’assistència d’ATOL: 020 7453 6350
Lloc web: www.atol.org.uk

Francès, italià, neerlandès, espanyol, català, francès suís, alemany suís

easyJet ha contractat una assegurança facilitada per International Passenger Protection Ltd (IPP) amb Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE) que opera amb el nom comercial Liberty Specialty Markets, i que forma part del Liberty Mutual Insurance Group. El domicili social de LMIE és 5-7 rue Leon Laval, L-3372, Leudelange, Gran Ducat de Luxemburg, amb número de registre B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés). LMIE és una companyia de responsabilitat limitada pública europea supervisada pel Commissariat aux Assurances i amb llicència del Ministeri de Finances de Luxemburg com a empresa d’assegurances i de reassegurances. L’assegurança només serà vàlida pels passatgers que reservin i facin el pagament directament amb/a easyJet Airline Company Ltd.

IPP logo
Suïssa
Name: Liberty Mutual Insurance Group, Lintheschergasse 19 · 8001 Zurich.
Telephone: +41 44 285 10 00
Email: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk
Or online at https://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Alemanya
Tel. +49 211 54014244
Email: ipp-de@de.sedgwick.com
Online-Antragsformular: https://www.ipplondon.co.uk/claims-german.asp

Per a la resta de passatgers de la UE
IPP Claims at Sedgwick
Telephone: +31 103120666
Email: ippclaims@nl.sedgwick.com
or online at https://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Informació important sobre la protecció ATOL del Regne Unit: Si després de fer la reserva d’un paquet de viatge reps un certificat ATOL, tingues en compte que aquest certificat només és vàlid pels clients que fan la reserva des del Regne Unit. Si realitzes la reserva des d’un altre país, la protecció que s’aplica a la teva reserva es detalla anteriorment.

Consumidors que realitzen la reserva a través dels llocs webs d’easyJet en altres idiomes
La protecció esmentada anteriorment només s’aplica per als residents suïssos, europeus i del Regne Unit que reservin paquets a través dels llocs web mencionats anteriorment. Si la reserva s’ha realitzat a través d’un lloc web diferent o des d’un país diferent, és possible que la protecció descrita anteriorment no s’apliqui.


Principales derechos en virtud de la Directiva (UE) 2015/2302


 • Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato de viaje combinado.

 • Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje incluidos en el contrato.

 • Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto donde puedan ponerse en contacto con el organizador o el agente de viajes.

 • Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y en su caso con sujeción al pago de gastos adicionales.

 • El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del 8 % del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.

 • Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje combinado que no sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una indemnización.

 • En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado sin pagar ninguna penalización.

 • Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado mediante el pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable.

 • Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos de este, deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el organizador no consiga solucionar el problema.

 • Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.

 • El organizador deberá proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en dificultades.

 • Si el organizador o, en algunos Estados miembros, el minorista incurre en insolvencia, se procederá a la devolución de los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurra en insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. easyJet airline company Limited ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con International Passenger Protection Ltd (IPP) https://www.ipplondon.co.uk/claims.asp.


Directiva (UE) 2015/2302 tal como ha sido transpuesta al Derecho nacional: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/boe-a-2018-17769_5.pdf


Información de contacto de la CAA:

The Civil Aviation Authority
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
claims@caa.co.uk
Teléfono de atención de la ATOL: 020 7453 6350
Sitio web: www.atol.org.uk

La Directiva (UE) 2015/2302, tal como ha sido transpuesta a la legislativa del Reino Unido, puede consultarse aquí.S’ha produït un error.


Ho sentim, però alguna cosa ha anat malament. Torna-ho a provar o posa’t en contacte amb nosaltres si aquest problema persisteix.


Pots consultar els nostres números de telèfon locals aquí.


Si ja has enviat una sol·licitud de reemborsament en línia i vols fer el seguiment del seu estat, fes clic aquí.