Κύριο μενού

Infants and Children - Special ID Requirements

11.1 Ειδικές προϋποθέσεις ταυτότητας - Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Γαλλία

Παιδιά κάτω των 16 ετών που ταξιδεύουν σε πτήσεις εσωτερικού  στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, και την Ισπανία δεν απαιτείται να παράσχουν στοιχεία ταυτότητας, εάν συνοδεύονται από έναν ενήλικα. 

11.2 Παιδιά κάτω των 18 ετών από την Ισπανία

Παιδιά κάτω των 18 ετών από την Ισπανία που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς/κηδεμόνες τους και με δελτίο ταυτότητας, πρέπει να έχουν μια φόρμα έγγραφης εξουσιοδότησης των γονέων τους για να ταξιδέψουν. Αναφορικά με αυτή την έγγραφη εξουσιοδότηση:

 • θα πρέπει να παραλάβετε το έντυπο εξουσιοδότησης από το  αστυνομικό Σας τμήμα  και να το συμπληρώσετε  πριν από το ταξίδι.
 • η αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την ταυτότητα του παιδιού στο γραφείο παράδοσης αποσκευών και στον έλεγχο διαβατηρίων.

 • το έντυπο αυτό απαιτείται για τις διεθνείς πτήσεις μόνο.

 • εάν δεν έχετε το εν λόγω έντυπο, οι αξιωματικοί ελέγχου διαβατηρίων θα αρνηθούν να επιτρέψουν την αναχώρησή σας.
 • παιδιά που ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο, δεν χρειάζονται το εν λόγω έντυπο, επειδή το διαβατήριο λειτουργεί ως γονική εξουσιοδότηση.

Ένα Οικογενειακό βιβλιάριο (Livret de Famille) δεν συνιστά επαρκές έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας για ένα παιδί/βρέφος προκειμένου αυτό να ταξιδέψει σε διεθνείς πτήσεις.

Παιδιά που ταξιδεύουν σε διεθνείς πτήσεις της easyJet πρέπει να έχουν είτε έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα έγγραφα.

11.3 Παιδιά κάτω των 18 ετών από τη Γαλλία

Παιδιά κάτω των 18 ετών από τη Γαλλία που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς/κηδεμόνες τους πρέπει να ταξιδεύουν με:

 • διαβατήριο, ή
 • δελτίο ταυτότητας (για τις χώρες προορισμού όπου δεν απαιτείται διαβατήριο).

  Αν ταξιδεύουν με δελτίο ταυτότητας μόνο, οι Γαλλικές Αρχές μπορεί να ζητήσουν πρόσθετα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο που συνοδεύει το παιδί είναι ο γονέας/κηδεμόνας του, και, ως εκ τούτου, ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να φέρει μαζί του ένα Οικογενειακό βιβλιάριο (Livret de Famille) ή το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή των παιδιών.

11.4 Παιδιά με Πορτογαλική υπηκοότητα, κάτω των 18 ετών

Πορτογάλοι υπήκοοι και ξένοι κάτοικοι κάτω των 18 ετών που αναχωρούν από ή επιστρέφουν στην Πορτογαλία χωρίς να συνοδεύονται από τον γονέα τους ή τον νόμιμο κηδεμόνα, χρειάζονται ταξιδιωτική εξουσιοδότηση. Αυτή η ταξιδιωτική εξουσιοδότηση πρέπει να είναι:

 • υπογεγραμμένη από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα, και
 • η υπογραφή πρέπει να είναι θεωρημένη από συμβολαιογράφο εάν ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας κατοικούν στην Πορτογαλία, ή
 • η υπογραφή πρέπει να είναι επικυρωμένη από μια Πορτογαλική Πρεσβεία ή Προξενείο στη χώρα, όπου κατοικεί ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας.

Η εν λόγω ταξιδιωτική εξουσιοδότηση απαιτείται επίσης όταν ανήλικοι συνοδεύονται από πρόσωπο διαφορετικό από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ταξιδιωτική εξουσιοδότηση πρέπει επίσης να αναφέρει ρητά το όνομα του συνοδεύοντος προσώπου.

Ενδέχεται να απαγορευθεί η είσοδος στην Πορτογαλία σε αλλοδαπούς ανήλικους κάτω των 18 ετών (δηλαδή μεταξύ 14-17 ετών) που ταξιδεύουν μόνοι τους στη χώρα, εάν δεν έχουν στην Πορτογαλία κάποιο πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαμονή τους.

11.5 Παιδιά με Ρουμανική υπηκοότητα, κάτω των 18 ετών

Σε παιδιά Ρουμανικής υπηκοότητας θα επιτρέπεται η αναχώρηση από τη Ρουμανία, εάν  ταξιδεύουν :

 • και με τους δύο γονείς τους,
 • με τον ένα γονέα, εφόσον αυτός έχει στην κατοχή του εξουσιοδοτική επιστολή από τον απόντα γονέα, ή
 • με ένα νόμιμο κηδεμόνα (διαφορετικό από τους γονείς), ο οποίος έχει την κατοχή του εξουσιοδοτική επιστολή από τους γονείς του ανηλίκου, καθώς και έγγραφη απόδειξη λευκού ποινικού μητρώου.

Εάν τα παιδιά ταξιδεύουν ασυνόδευτα:

 • πρέπει να φέρουν μια εξουσιοδοτική επιστολή και από τους δύο γονείς τους.
 • σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, η εξουσιοδοτική επιστολή θα πρέπει να συνταχθεί από το γονέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του τελικού διαζευκτηρίου εγγράφου, ή
 • σε περίπτωση αποθανόντος γονέα, η εξουσιοδοτική επιστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου του.

11.6 Παιδιά με ιταλική υπηκοότητα (κάτω των 14 ετών)

Παιδιά με ιταλική υπηκοότητα κάτω των 14 ετών μπορούν να ταξιδέψουν μόνο με τα παρακάτω ταξιδιωτικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας:

 • Ιταλικό δελτίο ταυτότητας στο οποίο δηλώνεται το όνομα της μητέρας και του πατέρα (Διεθνείς πτήσεις), ή
 • Ιταλικό δελτίο ταυτότητας στο οποίο δεν είναι απαραίτητο να δηλώνεται το όνομα της μητέρας και του πατέρα (μόνο για πτήσεις εσωτερικού) ή
 • Ιταλικό Διαβατήριο (Διεθνείς πτήσεις και πτήσεις εσωτερικού)

 

Προέκυψε σφάλμα


Ζητούμε συγγνώμη, αλλά προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.


Μπορείτε να βρείτε τους κατά τόπους τηλεφωνικούς αριθμούς μας εδώ.


Εάν έχετε ήδη καταθέσει ένα ηλεκτρονικό αίτημα επιστροφής χρημάτων και θα θέλατε να παρακολουθήσετε την κατάσταση, κάντε κλικ εδώ.