Inspire Me App - Terms and Conditions

1. GENERELT
1.1. Ved at installere applikationen (som defineret nedenfor) indvilliger du i at være bundet af disse brugsvilkår (“appvilkår”). Læs dem omhyggeligt igennem før installering og/eller accept.

2. DEFINITIONER
“Applikationen” betyder den software, som er leveret af easyJet til at tilbyde tjenester forbundet med easyJet, easyJets tjenester og dets partneres tjenester, til brug på Apple iOS anordninger og alle opgraderinger fra tid til anden og al anden software eller dokumentation, som muliggør brugen af Applikationen.

3. DATABESKYTTELSE
Alle personlige oplysninger, som du giver easyJet, når du anvender Applikationen, vil blive brugt af easyJet i overensstemmelse med dets Fortrolighedspolitik, som kan ses her - http://www.easyjet.com/da/bestil/privacypolicy.

4. easyJet.com
Applikationen giver dig adgang til visse funktioner, som findes på easyJet.com webstedet. Denne adgang styres af Brugsvilkårene for easyJet webstedet, som kan ses her - http://www.easyjet.com/da/bestil/acceptableuse.

5. PASSAGER VILKÅR OG BETINGELSER
easyJet Vilkår og betingelser for passagerer og bagage kan ses her - http://www.easyjet.com/da/vilkar-og-betingelser.

6. EJENDOMSRETTIGHEDER OG LICENS
6.1 Alle varemærker, copyright, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder af enhver form i Applikationen sammen med den underliggende softwarekode ejes enten direkte af easyJet eller af easyJets licensgivere.
6.2 easyJet giver dig hermed en global, ikke-eksklusiv, licens uden afgift, som kan tilbagekaldes, til at bruge Applikationen til forretningsbrug og personlig brug i overensstemmelse med disse appvilkår.

7. BRUGSBETINGELSER
7.1 Du må ikke, ej heller tillade tredjeparter på dine vegne at (1) lave og uddele kopier af Applikationen (ii) forsøge at kopiere, genskabe, ændre, modificere, udvikle baglæns, demontere, dekompilere, overføre, udskifte eller oversætte Applikationen eller (iii) skabe afledte værker af nogen som helst slags af Applikationen. 
7.2. Applikationen stilles på nuværende tidspunkt til rådighed for dig uden beregning til din personlige, ikke-kommercielle brug. easyJet forbeholder sig retten til at ændre eller tilbagetrække Applikationen, eller tage betaling for anvendelsen eller tjenesten, som ydes til dig i overensstemmelse med disse appvilkår, til enhver tid af enhver årsag. 
7.3. Du anerkender, at aftalevilkårene med din egen mobile netværksudbyder (‘Mobile udbyder’) fortsat gælder, når du anvender Applikationen. Som følge heraf kan du blive krævet betaling af den Mobile udbyder for adgang til netværksforbindelsestjenester for varigheden af adgangen til Applikationen eller ethvert sådant tredjepartsgebyr, som kan fremkomme. Du accepterer ansvaret for alle sådanne gebyrer, som fremkommer. 
7.4. Hvis du ikke er ansvarlig for at betale regningen for den mobiltelefon eller håndholdte anordning, som anvendes til at få adgang til Applikationen, formodes du at have opnået tilladelse fra den person, som er ansvarlig for regningen, til at anvende Applikationen.

8. TILGÆNGELIGHED
8.1. Denne Applikation er tilgængelig for håndholdte mobile anordninger, som anvender Apple iOS operativsystemer. easyJet vil bestræbe sig på at gøre Applikationen tilgængelig til enhver tid. Du anerkender imidlertid, at Applikationen leveres via internettet og mobile netværker, og Applikationens kvalitet og tilgængelighed kan således påvirkes af faktorer uden for easyJets rimelige kontrol. 
8.2. easyJet, dets gruppe af firmaer og underleverandører accepterer ikke noget ansvar af nogen form for Applikationens manglende tilgængelighed eller nogen problemer eller manglende evne til at indlæse eller få adgang til indholdet eller noget andet kommunikationssystemsvigt, som kan medføre, at Applikationen ikke er tilgængelig.
8.3. easyJet er ikke ansvarlig for hjælp eller vedligeholdelse vedrørende Applikationen.

9. SYSTEMKRAV
9.1. For at kunne bruge Applikationen skal du have en kompatibel mobiltelefon eller håndholdt anordning, internetadgang samt de nødvendige minimumspecifikationer ('Softwarekrav'). 
9.2. Softwarekravene er som følger: Apple iOS iPad anordninger med iOS 6 eller højere
9.3. Versionen af Applikationens software kan blive opgraderet fra tid til anden for at tilføje støtte for nye funktioner og tjenester.

10. OPSIGELSE
10.1. easyJet kan opsige brugen af Applikationen til enhver tid ved at sende dig etopsigelsesvarsel. 
10.2. Ved opsigelse (a) ophører rettigheder og licenser givet til dig heri; (b) du skal ophøre med al brug af softwaren;

11. ANSVARSBEGRÆNSNING
11.1. easyJet vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen direkte, indirekte, særlige, straffende, eksemplariske eller følgeskader af nogen som helst art, som fremkommer som følge af din brug af eller adgang til Applikationen, inklusive driftstab eller lignende uanset parternes opfattelse, enten baseret på kontraktbrud, skade (inklusive uagtsomhed), produktansvar eller på anden måde.
11.2 easyJet er ikke ansvarlig for nogen skade på eller ændring i dit udstyr inklusive, men ikke begrænset til, computerudstyr, håndholdt anordning eller mobiltelefoner som et resultat af installering eller brug af Applikationen. 
11.3. Intet i disse appvilkår udelukker eller begrænser easyJets ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af forsømmelse eller svig eller svigagtig vildledning eller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses under gældende lov.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIERI
det maksimale omfang tilladt af loven, og for at der ikke skal være nogen tvivl, bortset fra paragraf 2 i Loven om levering af varer og tjenester af 1982 (Supply of Goods and Services Act), fraskriver easyJet sig alle implicitte garantier med hensyn til Applikationen. Applikationen og softwaren leveres "som den er" og "som tilgængelig" uden nogen form for garanti.
 

Der opstod en fejl


Vi beklager meget, men noget gik galt. Prøv venligst igen eller kontakt os, hvis problemet opstår igen.


Du kan finde vores lokale telefonnumre her.


Hvis du allerede har indsendt en refunderingsanmodning online og ønsker at følge dens status, kan du klikke her.