Important notices

Det er vigtigt, at De læser vores vilkår og betingelser for transport samt luftfartsselskabets regelsæt, før De booker. De vil blive bedt om at bekræfte, at De har læst og forstået disse vilkår, før bookingen kan foretages.

INFORMATION VEDRØRENDE ERSTATNINGSANSVAR:

ADVARSEL: Nedenstående information er et EU-krav, men udgør ikke en fuldstændig nøjagtig eller komplet beskrivelse af flyselskabets erstatningsansvar. Den kan ikke anvendes som grundlag for krav på kompensation eller fortolkning. Flyselskabet kan aldrig blive erstatningsansvarlig for krav, der ikke er lovmæssigt fastlagte. Et "EU-flyselskab" betyder et flyselskab med en gyldig flylicens udstedt i henhold til EU-direktiv (EEC) nr. 2407/92.

Flyselskabets erstatningsansvar for passagerer og deres bagage

Disse oplysninger opsummerer de erstatningsregler, der gælder for EU-flyselskaber, i henhold til EU’s lovgivning og Montreal-konventionen.

Kompensation i tilfælde af dødsfald eller tilskadekomst

Der er ingen økonomiske begrænsninger på erstatninger for passagerers tilskadekomst eller død. Flyselskabet kan ikke bestride krav på kompensation op til 113.100 særlige trækningsrettigheder (ca. GBP 110.000). Flyselskabet kan forsvare sig mod et krav over dette beløb ved at bevise, at skaden ikke skyldtes forsømmelse eller anden fejl.

Forskudsbetaling

Hvis en passager bliver slået ihjel eller kommer til skade, skal flyselskabet foretage en forskudsbetaling til dækning af de umiddelbare økonomiske behov inden for 15 dage fra identifikation af den person, der har krav på kompensation. Ved dødsfald må denne forskudsbetaling ikke være under 16.000 særlige trækningsrettigheder (ca. GBP 13.000).

Passagerforsinkelser

Ved forsinkelser er flyselskabet forpligtet til at betale erstatning, med mindre selskabet har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå forsinkelser, eller det var umuligt at tage disse forholdsregler. Erstatningskravet for forsinkelser af passagerer er begrænset til 4.694 særlige trækningsrettigheder (ca. GBP 4.600).

Bagageforsinkelser

Ved bagageforsinkelser er flyselskabet forpligtet til at betale erstatning, med mindre det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå forsinkelsen, eller det var umuligt at tage disse forholdsregler. Erstatningskravet for bagageforsinkelser er begrænset til 1.288 særlige trækningsrettigheder.

Ødelagt, mistet eller beskadiget bagage

Flyselskabet er erstatningsansvarlig for ødelagt, mistet eller beskadiget bagage op til 1.288 særlige trækningsrettigheder. Med mindre bagagen var defekt, er flyselskabet også ansvarlig, selvom det ikke har begået en fejl under behandlingen af bagagen. Ved ikke indskrevet bagage er flyselskabet kun ansvarlig, hvis det har begået fejl.

Mulighed for større erstatning

En passager kan få en højere erstatningsgrænse ved (senest ved indtjekning) at få udformet en særlig police samt betale et ekstragebyr.

Klager vedrørende bagage

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, mistet eller ødelagt, skal passageren indgive en skriftlig klage til flyselskabet så hurtigt som muligt. I tilfælde af beskadiget, indskrevet bagage skal passageren indgive den skriftlige klage inden syv dage og ved forsinkelse inden 21 dage. I begge tilfælde gælder tidsfristerne fra den dato, hvor bagagen stod til rådighed for passageren.

Kontraherende og faktiske flyselskabers erstatningsansvar

Hvis det flyselskab, der rent faktisk foretager flyvningen, ikke er det samme som det kontraherende flyselskab, har passageren ret til at vælge til hvilket af de to selskaber, vedkommende vil rette en klage eller gøre et krav gældende. Hvis flyselskabets navn eller kode er angivet på rejsebeviset, vil det pågældende flyselskab fungere som kontraherende flyselskab.

Tidsbegrænsning for anlæggelse af sag

Enhver skadeserstatningssag skal anlægges inden for to år fra datoen for flyets ankomst eller fra den dato, hvor flyet skulle være ankommet.

Informationsgrundlag

Grundlaget for ovenstående regler er Montreal-konventionen af 28. maj 1999, som er implementeret i EU i EU direktiv nr. 2027/97 (ændret med EU direktiv nr. 889/2002) og medlemslandenes nationale lovgivning.

BEMÆRK: Et EU-flyselskabs erstatningsansvar er som angivet i Montreal-konventionen af 1999 og EU-direktiv nr. 2027/97, ændret ved nr. 889/2002. I disse henseender skal både easyJet Airline Company Limited og easyJet Switzerland S.A. betragtes som EU-flyselskaber. Montreal-konventionen kan begrænse flyselskabers erstatningsansvar med henblik på dødsfald eller tilskadekomst og ødelæggelse eller beskadigelse af bagage samt forsinkelser.

Ved krav, der anlægges i retskredse, hvor disse bestemmelser ikke gælder, kan Warszawa-konventionen af 1929 (og eventuelle gældende ændringer heraf) gælde i det omfang, hvor det ikke strider mod et EU-flyselskabs særlige kontraktmæssige vilkår. Konventionen kan begrænse flyselskabers erstatningsansvar ved dødsfald eller tilskadekomst af personer og ved mistet eller beskadiget bagage.

Der opstod en fejl


Vi beklager meget, men noget gik galt. Prøv venligst igen eller kontakt os, hvis problemet opstår igen.


Du kan finde vores lokale telefonnumre her.


Hvis du allerede har indsendt en refunderingsanmodning online og ønsker at følge dens status, kan du klikke her.