Hlavní menu

Inspire Me App - Terms and Conditions

1. OBECNÉ PODMÍNKY 
1.1. Instalací aplikace (jak je definována níže) souhlasíte s tím, že budete vázání těmito podmínkami použití (dále jen „podmínky aplikace“). Před instalací a/nebo přijetím si je prosím pečlivě prostudujte.

2. DEFINICE 
„Aplikace“ znamená software poskytovaný společností easyJet pro nabídku služeb souvisejících s touto společností či jejími partnery, který se používá na zařízeních se systémem Apple iOS, a veškeré případné aktualizace nebo další software či dokumentaci, které umožňují používání aplikace.

3. OCHRANA DAT 
Veškeré osobní údaje, které používáním aplikace společnosti easyJet poskytnete, budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde - http://www.easyjet.com/cs/rezervace/privacypolicy.

4. easyJet.com 
Aplikace umožňuje přístup k určitým funkcím, které jsou k dispozici na webových stránkách easyJet.com. Podobný přístup se řídí podmínkami používání webových stránek easyJet, které naleznete zde - http://www.easyjet.com/cs/rezervace/acceptableuse.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ 
Obchodní podmínky společnosti easyJet pro cestující a zavazadla naleznete zde - http://www.easyjet.com/cs/obchodni-podminky.

6. VLASTNICKÁ PRÁVA A LICENCE 
6.1. Veškeré ochranné známky, autorská práva, databázová nebo jiná práva duševního vlastnictví k aplikaci jakékoli povahy, společně se základním softwarovým kódem jsou buď vlastnictvím přímo společnosti easyJet, nebo poskytovatele licencí easyJet.
6.2. Společnost easyJet vám tímto poskytuje celosvětovou, nevýlučnou, bezplatnou a odvolatelnou licenci používat aplikaci pro osobní i podnikové účely v souladu s těmito podmínkami aplikace.

7. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 
7.1. Nebudete (i) pořizovat a distribuovat kopie aplikace; (ii) pokoušet se kopírovat, reprodukovat, upravovat, měnit, provádět zpětnou analýzu, rozkládat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat nebo překládat aplikaci; (iii) vytvářet odvozené produkty jakéhokoli druhu z aplikace, ani toto nedovolíte činit třetím stranám vaším jménem. 
7.2. Aplikace je momentálně poskytována zdarma pro vaše osobní, nekomerční využití. Společnost easyJet si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu aplikaci upravit nebo stáhnout, případně zpoplatnit aplikaci nebo služby, které vám jsou poskytovány v souladu s těmito podmínkami aplikace. 
7.3. Berete na vědomí, že při používání aplikace nadále platí podmínky vaší dohody s vaším poskytovatelem mobilní sítě (dále jen „mobilní operátor“). V důsledku toho vám může mobilní operátor účtovat za přístup do sítě a služby síťového připojení po dobu trvání připojení při přístupu k aplikaci, případně může dojít ke zpoplatnění takovou třetí stranou. Za veškeré takto vzniklé náklady přebíráte plnou zodpovědnost. 
7.4. Pokud sami neplatíte účet za mobilní přístroj nebo přenosné zařízení, které pro přístup k aplikaci používáte, předpokládá se, že jste k používání aplikace získali svolení od plátce příslušného účtu.

8. DOSTUPNOST 
8.1. Aplikace je k dispozici na přenosných mobilních zařízeních s operačním systémem Apple iOS. Společnost easyJet vynaloží přiměřené úsilí, aby byla aplikace neustále dostupná. Nicméně berete na vědomí, že aplikace je poskytována přes internet a mobilní sítě, takže kvalita a dostupnost aplikace může být ovlivněna faktory mimo kontrolu společnosti easyJet. 
8.2. Společnost easyJet, její skupina společností a dodavatelé odmítají jakoukoli zodpovědnost za nedostupnost aplikace, případně za jakékoli potíže či nemožnost stáhnout materiály nebo za jakékoli jiné selhání komunikačního systému, které by mohlo způsobit, že aplikace není dostupná.
8.3. Společnost easyJet není zodpovědná za podporu ani údržbu aplikace.

9. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 
9.1. Abyste mohli aplikaci využívat, musíte vlastnit kompatibilní mobilní telefon či přenosné zařízení, přístup k internetu a tato musí splňovat nezbytné minimální specifikace (dále jen „požadavky na software“). 
9.2. Požadavky na software jsou následující: Přístroje Apple iOS iPad se systémem iOS 6 nebo vyšším
9.3. Verze softwaru aplikace mohou být průběžně aktualizovány za účelem přidání podpory nových funkcí a služeb.

10. UKONČENÍ PLATNOSTI 
10.1. Společnost easyJet může vaše užívání aplikace kdykoli ukončit poté, co vás na ukončení upozorní. 
10.2. Po ukončení platnosti (a) budou zrušena i výše udělená práva a licence; (b) musíte software přestat používat;

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
11.1. Společnost easyJet není v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, příkladné či následné ztráty či škody jakéhokoli druhu vznikající v důsledku vašeho používání nebo přístupu k aplikaci, včetně ušlého zisku a podobně, ať už s vědomím zúčastněných stran či nikoli, založené na porušení smlouvy, občanskoprávním přečinu (včetně nedbalosti), odpovědnosti za výrobek či jinak.
11.2. Společnost easyJet není zodpovědná za jakékoli škody nebo změny vašeho vybavení, včetně mimo jiné počítačového vybavení, přenosného zařízení nebo mobilních telefonů v důsledku nainstalování či používání aplikace. 
11.3. Žádná ustanovení těchto podmínek aplikace nezbavují společnost easyJet odpovědnosti ani tuto neomezují, pokud jde o odpovědnost za úmrtí nebo zranění osoby způsobené nedbalostí, za podvod či uvedení v omyl nebo jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platného zákona.

12. POPŘENÍ ZÁRUK 
Pro vyloučení všech pochybností společnost easyJet tímto ohledně aplikace popírá veškeré odvozené záruky v maximálním rozsahu povoleném zákonem, s výjimkou paragrafu 2 zákona o dodávkách zboží a poskytování služeb (Supply of Goods and Services Act) z roku 1982. Aplikace i software jsou poskytovány „jak stojí a leží“ a „tak jak jsou k dispozici“ bez záruky jakéhokoli druhu.
 

Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.