Pronájem automobilů easyJet Car Rental na platformě CarTrawler

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI ETRAWLER UNLIMITED COMPANY S OBCHODNÍM NÁZVEM CARTRAWLER

ÚVOD

Tento rezervační systém využívá technologii společnosti CarTrawler a tuto technologii společnosti CarTrawler vám umožní používat k rezervaci pronájmu automobilu nebo pozemní dopravy (včetně taxislužby, přepravních služeb a pronájmu vozidla s řidičem, soukromých jízd, jízd ve třídě business class, jízd v první třídě, jízd autobusem a minibusem, přepravy vlakem, přepravy s invalidním vozíkem a jízd v limuzíně) (“Doprava”) z půjčoven vozidel třetích stran nebo smluvních poskytovatelů pozemní dopravy (“Dopravci”).

Tyto Podmínky používání rezervačního systému CarTrawler (“Rezervační podmínky”) si pečlivě přečtěte, protože se vztahují na celý obsah tohoto rezervačního systému. Používáním kterékoli části tohoto rezervačního systému vyjadřujete, že přijímáte tyto Rezervační podmínky (bez ohledu na to, zda se rozhodnete u nás zaregistrovat nebo rezervovat dopravu) a souhlasíte (i) s používáním tohoto rezervačního systému v souladu s Rezervačními podmínkami a (ii) že Rezervační podmínky představují právní dohodu mezi společností CarTrawler a vámi. Pokud tyto Rezervační podmínky nepřijímáte a/nebo nejste srozuměni s tím, že jimi budete vázáni, tento rezervační systém nepoužívejte a/nebo jej neprodleně přestaňte používat.

Používáním tohoto rezervačního systému berete na vědomí, že všechny informace, včetně informací týkajících se Dopravy, Dopravců, cestování a svátků zveřejněných v tomto rezervačním systému, mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby a že společnost CarTrawler za žádné takové nepřesnosti nebo chyby nenese odpovědnost.

Společnost CarTrawler může dle svého uvážení kdykoli tyto Rezervační podmínky změnit aktualizací tohoto letáku. Některá ustanovení těchto Rezervačních podmínek mohou být nahrazena výslovně určenými právními upozorněními nebo podmínkami uvedenými na webových stránkách, přes které jste se k tomuto rezervačnímu systému dostali.

Tyto Rezervační podmínky platí také pro všechny rezervace provedené prostřednictvím zákaznického centra Customer Centre of Excellence (“CCE”) společnosti CarTrawler a pokud provedete rezervaci telefonicky prostřednictvím CCE, budou vám zaslány e-mailem.

INFORMACE O NÁS

Tento rezervační systém je provozován společností Etrawler Unlimited Company registrovanou v Irsku a vystupující pod obchodním názvem CarTrawler, (“CarTrawler”, “my”, “nás” nebo “naše”). Jsme registrováni v Irsku pod číslem společnosti 93433 a máme sídlo na adrese Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irsko, což je také naše hlavní obchodní adresa. Kontaktní údaje společnosti CarTrawler jsou uvedeny na Voucheru nebo jsou k dispozici na webových stránkách www.cartrawler.com.

Společnost CarTrawler usnadňuje rezervace přepravy tím, že vás prostřednictvím tohoto rezervačního systému představí Dopravcům. Společnost CarTrawler nevlastní ani neprovozuje žádnou dopravu a není Dopravcem. Vaše smlouva o přepravě (“Přepravní podmínky”) bude uzavřena mezi vámi a Dopravcem, společnost CarTrawler v ní nebude vystupovat jako strana. Příslušné Přepravní podmínky budou dostupné prostřednictvím tohoto rezervačního systému, jakmile vyberete dopravu nabízenou daným Dopravcem a vložíte příslušné rezervační informace. Provedením rezervace u Dopravce prostřednictvím tohoto rezervačního systému přijímáte a jste vázáni Přepravními podmínkami příslušného Dopravce. Společnost CarTrawler neposkytuje žádnou záruku ani zastoupení ve vztahu k jakémukoli Dopravci a/nebo přepravě nabízené nebo poskytované kterýmkoli Dopravcem. Za poskytnutí přepravy rezervované prostřednictvím tohoto rezervačního systému výhradně zodpovídá Dopravce.

SAZBY A POPLATKY

Přesnost jakékoli ceny uvedené za přepravu prostřednictvím tohoto rezervačního systému a kterékoli rezervace provedené v tomto rezervačním systému závisí na rezervačních údajích, které poskytnete prostřednictvím tohoto rezervačního systému (včetně, ale bez omezení na věk řidiče, umístění a času nastoupení a/nebo vystoupení).

DOSTUPNOST SLUŽBY

I když se společnost CarTrawler snaží zajistit, aby byl rezervační systém běžně k dispozici 24 hodin denně, společnost CarTrawler nenese odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebude rezervační systém kdykoli nebo po nějakou dobu dostupný. Přístup k rezervačnímu systému může být dočasně a bez předchozího upozornění pozastaven v případě selhání, údržby či opravy systému nebo z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti CarTrawler.’

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím následující podmínky, které se vztahují na rezervace provedené vámi u Dopravců prostřednictvím tohoto rezervačního systému.

A. Provedení rezervace

Protože společnost CarTrawler působí celosvětově, používá k rezervaci dopravy čtyři typy obchodních platebních modelů. Platební model, který budete mít při rezervaci k dispozici, bude záviset na vaší poloze a/nebo Přepravních podmínkách zvoleného Dopravce.

Tyto čtyři obchodní platební modely jsou následující:
Zaplatíte rezervační zálohu v době provedení rezervace a zbytek doplatíte Dopravci po příletu na přepážce Dopravce před použitím dopravy nebo
Zaplatíte rezervační zálohu v době provedení rezervace a zbytek doplatíte před příletem na přepážce Dopravce nebo
Veškeré náklady na přepravu uhradíte při rezervaci a pokud si půjčujete auto zaplatíte pouze palivo (benzín/nafta) a volitelné doplňky při příletu na přepážce Dopravce nebo
V době provedení rezervace neplatíte nic. Veškeré náklady na přepravu zaplatíte Dopravci při příletu na přepážce Dopravce před zahájením přepravy.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste neprovedli úhradu při rezervaci, zodpovědnost za provedení všech zbývajících plateb, splatných Dopravci v době jejich splatnosti, je výhradně na vás.

O veškerých platbách, které jsou vyžadovány předem, budete informováni před dokončením rezervace. Abychom předešli nesrovnalostem, cena žádných “volitelných doplňků” (včetně například dětských sedaček, zařízení GPS nebo dalších řidičů), které jste požadovali při rezervaci, vám při provádění rezervace nebude účtována. Úhradu “volitelných doplňků” je třeba provést po příletu přímo na přepážce Dopravce před vyzvednutím vozu / použitím přepravy. Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost ani cenu žádaných “volitelných doplňků” nemůže společnost CarTrawler zaručit.

Zodpovědnost za úhradu jakýchkoli dalších požadovaných a/nebo zakoupených služeb a/nebo “volitelných doplňků” a za úhradu veškerých dalších poplatků, včetně například plateb za mýtné nebo pohonné hmoty, je vždy na vás, zodpovědnost nesete i za úhradu veškerých servisních či správních poplatků uplatňovaných příslušným Dopravcem. V závislosti na vaší poloze podporujeme při provádění rezervace prostřednictvím rezervačního systému řadu způsobů platby, které budou v rezervačním systému jasně uvedeny.

Veškeré údaje přenášené při zpracování plateb se přenášejí prostřednictvím šifrovaného zabezpečeného serveru. Pokud ve své rezervaci potřebujete udělat jakékoli změny, musíte k jejich sdělení použít některý ze způsobů komunikace, uvedených na vašem Voucheru, nebo to provést prostřednictvím naší webové stránky na adrese www.cartrawler.com a společnosti CarTrawler uvést přesné podrobnosti. Společnost CarTrawler nemůže zaručit, že změny bude možné zpracovat; k dosažení uspokojivého výsledku však vynaloží veškeré úsilí. Změny nelze zpracovat po vyzvednutí vozu / použití přepravy nebo nezdařeném vyzvednutí vozu či použití přepravy poskytované Dopravcem. Pokud si pronajmete auto, společnost CarTrawler vám nemůže nabídnout vrácení peněz, pokud pronájem ukončíte předčasně. V případě, že po vyzvednutí zapůjčeného auta budete požadovat prodloužení doby jeho zapůjčení (data, na která se nevztahuje Voucheru na pronájem auta), musíte uhradit veškeré vzniklé dodatečné náklady přímo Dopravci, a to v cenách půjčovného v danou dobu a místě obvyklých. Při rezervaci je vaší povinností v případě nutnosti informovat Dopravce o jakémkoli fyzickém nebo duševním stavu, který je důležitý z hlediska vaší schopnosti provozovat nebo použít přepravu. Pokud o takových podmínkách Dopravce neinformujete, nebude v případě nehody pravděpodobně možné uplatnit nárok z žádné příslušné pojistné smlouvy.

V PŘÍPADĚ NEPŘEDLOŽENÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ A/NEBO KREDITNÍ KARTY MŮŽE PŮJČOVNA AUTOMOBILŮ VYDÁNÍ AUTOMOBILU ODMÍTNOUT, A TO BEZ NÁHRADY. PŘI ZAPŮJČENÍ AUTA BUDETE PŘI VYZVEDNUTÍ AUTA POŽÁDÁNI O PŘEDLOŽENÍ (I) PLATNÉHO ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU Z VAŠÍ DOMOVSKÉ ZEMĚ (OBA DÍLY V PŘÍPADĚ PRŮKAZU VYDANÉHO VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ, KDE SE VYDÁVÁ DVOUDÍLNÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ), (II) PLATNÉHO CESTOVNÍHO PASU A PLATNÉ KREDITNÍ KARTY NA JMÉNO OSOBY, KTERÁ JE UVEDENA NA REZERVACI JAKO HLAVNÍ ŘIDIČ, S DOSTUPNÝM DOSTATEČNÝM FONDEM NA POKRYTÍ JAKÝCHKOLI POJIŠŤOVACÍCH POŽADAVKŮ SPOJENÝCH SE ZAPŮJČENÍM VOZIDLA A (III) VYTIŠTĚNOU KOPII VAŠEHO VOUCHERU. PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A OVĚŘTE SI, ZDA NEOBSAHUJÍ DALŠÍ A/NEBO ALTERNATIVNÍ POŽADAVKY KLADENÉ DOPRAVCEM A/NEBO MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI NORMAMI. VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ MŮŽE BÝT NAPŘÍKLAD VYŽADOVÁNO POTVRZENÍ O MÍSTĚ BYDLIŠTĚ.

Pokud provedete rezervaci, ale nevyzvednete si vůz / nepoužijete přepravu (a tuto rezervaci nezrušíte v souladu se zásadami jejího rušení uvedenými níže), nebude vám poskytnuta žádná náhrada.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě, kdy očekáváte, že přiletíte příliš pozdě na to, abyste si vyzvedli vůz / použili rezervovanou přepravu, je vaší povinností kontaktovat Dopravce a informovat jej.

V případě zrušení nebo zpoždění letu nebude společnost CarTrawler odpovědná za poskytování jakýchkoli náhrad.

B. Potvrzení rezervace

Jakmile bude vaše rezervace potvrzena, společnost CarTrawler vám vydá přepravní poukaz (“Voucher”), který zašle e-mailem jménem Dopravce spolu s podrobnostmi o vaší rezervaci a který je nutné vytisknout a předložit Dopravci při vyzvednutí vozu / použití přepravy. Pokud Voucher neobdržíte, neprodleně nás kontaktujte. Voucher nezahrnuje podrobnosti o servisním poplatku či daních účtovaných Dopravcem ani o dalších službách požadovaných vámi při vyzvednutí vozu / použití přepravy a nejedná se o fakturu. Společnost CarTrawler doporučuje pečlivě zkontrolovat údaje uvedené na Voucheru (např. země, místo, datum a časové období, na které byla přeprava rezervována). V případě jakýchkoli nesrovnalostí byste měli tyto nesrovnalosti okamžitě sdělit společnosti CarTrawler buď některým z komunikačních způsobů, uvedených na Voucheru, nebo prostřednictvím naší webové stránky www.cartrawler.com a podat jasné informace o přesných podrobnostech těchto nesrovnalostí. V případě, že dojde k chybě v souvislosti s rezervací a/nebo nesprávnými informacemi, které byly poskytnuty prostřednictvím rezervačního systému CarTrawler, na Voucheru nebo jinak, si společnost CarTrawler vyhrazuje právo změnit rezervaci poté, co jste si zarezervovali příslušnou přepravu. Pokud k tomu dojde, společnost CarTrawler se vás bude snažit informovat, jakmile to bude možné, a vy se budete moci rozhodnout, zda přijmete změněné podmínky (pokud jsou relevantní) nebo zda případně zrušit rezervaci a získat plnou náhradu. Společnost CarTrawler neukládá Vouchery fyzicky, váš Voucher však bude kdykoli dostupný na kartě “Spravovat rezervace” rezervačního systému. Před vyzvednutím vozu / použitím přepravy si budete muset vytisknout kopii svého Voucheru a předložit ji Dopravci. Společnost CarTrawler doporučuje, abyste si přečetli Přepravní podmínky podrobně uvedené na Voucheru, kterým bude vaše rezervace podléhat. Přepravní podmínky jsou k dispozici také v tomto rezervačním systému, Dopravce je však může občas změnit.

Rezervační číslo uvedené na Voucheru by mělo být uvedeno na všech dotazech, vypovězeních nebo změnách rezervací.

C. Vypovězení

Pokud chcete rezervaci vypovědět před vyzvednutím vozu / použitím přepravy, můžete tak učinit některým ze způsobů komunikace uvedených na Voucheru nebo prostřednictvím našich webových stránek www.cartrawler.com. Nerušte svou rezervaci přímo u Dopravce, protože tak vám mohou být účtovány další poplatky. Podrobnosti o zásadách storna, manipulačních/správních poplatcích a zvláštních podmínkách, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci, naleznete v Přepravních podmínkách.

Pokud není v této části stanoveno jinak, pokud společnost CarTrawler obdrží oznámení o vypovězení více než 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí vozu / použití přepravy, bude obecně poskytnuta plná náhrada zaplacené částky. V případě rezervací zapůjčení auta, kde společnost CarTrawler obdrží oznámení o vypovězení méně než 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí vozu / zapůjčení auta a pokud částka již zaplacená za rezervaci přesáhla 50 €, dostanete vrácenou zaplacenou částku po odečtení 50 € storno poplatku. U rezervací pozemní dopravy, kde společnost CarTrawler obdrží oznámení o vypovězení méně než 24 hodin před plánovaným časem nástupu / použití pozemní dopravy, nebude vrácena žádná částka. Vezměte prosím na vědomí, že storno podmínky uvedené v tomto odstavci podléhají storno podmínkám Dopravce obsaženým v Přepravních podmínkách vztahujícím se k vaší rezervaci. Jakékoli případné odchylky od storno podmínek stanovených v tomto odstavci, které mohou zahrnovat například změnu (i) požadované doby oznámení o vypovězení a/nebo (ii) výši případného storno poplatku, naleznete ve svých Přepravních podmínkách. V případě vypovězení rezervace, kdy je celý poplatek za dopravu splatný při příletu, se za vypovězení neplatí žádný poplatek.

Vezměte prosím na vědomí, že u určitých druhů dopravy, jako jsou například autobus, mikrobus nebo vlak, nemusí být vypovězení rezervace nebo vrácení peněz možné. Přečtěte si prosím zásady vypovězení a vracení peněz příslušného Dopravce, obsažené v Přepravních podmínkách, kde jsou o těchto zásadách uvedeny všechny podrobnosti.

Zajistit a zařídit vypovězení jakéhokoli doplňkového produktu a/nebo služby, které jste si zakoupili v souvislosti s rezervací přepravy, je vaší odpovědností. Patří sem mimo jiné produkty, jako je nadlimitní pojištění, poskytované třetími stranami.

V případě, že vypovíte nebo změníte rezervaci hrazenou kreditní/debetní kartou, společnost CarTrawler nebude odpovědná za jakékoli finanční ztráty, které vám vzniknou v důsledku změny kurzů měn mezi časem vaší původní rezervace a jejím následným vypovězením nebo změnou. Po datu a čase, kdy mělo být provedeno vyzvednutí vozu / použití přepravy, vypovězení není možné provést.

D. Ceny za dopravu & Směnné kurzy

Společnost CarTrawler vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že ceny uvedené za přepravu, které uvádí rezervační systém, budou vždy přesné ve všech významných ohledech, například včetně času, kdy si takovou přepravu prostřednictvím tohoto rezervačního systému zarezervujete. V případě zjevné nebo patentové chyby v uvedené ceně si společnost CarTrawler a/nebo Dopravce nicméně vyhrazují právo změnit cenu přepravy i poté, co jste si příslušnou přepravu zarezervovali. Pokud k tomu dojde, společnost CarTrawler se vás bude snažit informovat, jakmile to bude možné, a vy se budete moci rozhodnout, zda uhradit změněnou cenu, nebo zda případně zrušit rezervaci a získat plnou náhradu. Směnné kurzy, které společnost CarTrawler používá k zobrazování cen v měně, kterou jste si vybrali, jsou často aktualizovány. Směnné kurzy používané společností, která vydala vaši kreditní nebo debetní kartu, se mohou lišit. Za rozdíl mezi cenou zobrazenou v tomto rezervačním systému a částkou účtovanou společností, která vydala vaši kreditní nebo debetní kartu, způsobený použitým směnným kurzem, společnost CarTrawler neodpovídá.

E. Reklamační řád

Reklamace musí být sdělena některým z komunikačních způsobů uvedených na vašem Voucheru nebo prostřednictvím našich webových stránek www.cartrawler.com a musí být přijata do 30 dnů od ukončení vašeho používání přepravy (datum ukončení pronájmu vozidla nebo datum plánovaného ukončení pozemní dopravy). Reklamace přijaté po uplynutí této lhůty nebudou vyřízeny. V případě, že postupem pro vyřizování reklamací společnosti CarTrawler reklamace vyřešena nebude, můžete se obrátit na online platformu pro řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde získáte další informace o dostupných postupech řešení sporů.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Tento rezervační systém může zobrazovat odkazy na zdroje umístěné na serverech nebo webových stránkách provozovaných jinými stranami než společností CarTrawler. Uvedení jakéhokoli odkazu na externí zdroje není a nemělo by se brát jako doporučení společnosti CarTrawler nebo záruka či prohlášení, že informace nebo služby nabízené na těchto webových stránkách budou mít určitý standard nebo budou vhodné pro váš účel. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci a pohodlí. Uvádění hypertextových odkazů na jiné webové stránky nebo servery v tomto rezervačním systému neznamená, že materiál na těchto webových stránkách nebo serverech (včetně materiálu týkajícího se cestovních informací nebo služeb) schvalujeme nebo že jsme jakkoli napojeni na jejich provozovatele. Společnost CarTrawler takové webové stránky nebo servery či strany, provozující takové webové stránky nebo servery, nekontroluje a nenese za ne odpovědnost, a proto společnost CarTrawler nepřijímá žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruky za jakýkoli materiál obsažený na těchto serverech nebo webových stránkách, jakožto ani za přesnost či legálnost informací obsažených na jiných webových stránkách nebo serverech. Při využívání těchto jiných webových stránek nebo serverů a jakýchkoli informací na nich obsažených budete muset použít vlastní uvážení. Pokud se rozhodnete pro přístup na některý z webů třetích stran propojených s tímto rezervačním systémem, děláte tak zcela na své vlastní nebezpečí; tento rezervační systém opustíte a budete přesměrováni na web, nad kterým společnost CarTrawler nemá kontrolu.

Používání aplikace Google Maps na našem webu upravují smluvní podmínky společnosti Google pro aplikaci Google Maps (“Google TOS”). Při používání aplikace Google Maps musíte dodržovat podmínky Google TOS, viz https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

ODPOVĚDNOST

V případě sporu mezi společností CarTrawler a vámi je naše odpovědnost vůči vám, pokud existuje, omezena na částku, kterou jste zaplatili za Dopravu. Společnost CarTrawler tímto v plné míře povolené zákonem vylučuje jakékoli záruky (ať už výslovné nebo předpokládané) pokud jde o kvalitu, úplnost, výkon nebo vhodnost pro určitý účel (i) Dopravy rezervované prostřednictvím tohoto rezervačního systému a (ii) tohoto rezervačního systému a veškerého jeho obsahu, včetně, ale nikoli výhradně, veškerých informací týkajících se Dopravce, obsažených v tomto rezervačním systému, a technologie podporující a poskytnuté v tomto rezervačním systému.

Protože společnost CarTrawler dopravu neposkytuje, není smluvní stranou Přepravních podmínek a nemá žádnou odpovědnost (přímou ani nepřímou) vůči vám ani žádné jiné straně za smluvní požadavky vašich Přepravních podmínek, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli problémů nebo sporů s Dopravcem, včetně, ale nikoli výhradně, sporů týkajících se zranění osob nebo poškození při Dopravě, vzniklých v souvislosti s Dopravou a/nebo Přepravními podmínkami.

MIMO ROZSAH, V NĚMŽ TO DOVOLUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, NENÍ SPOLEČNOST CARTRAWLER ANI KTERÝKOLI Z NAŠICH ŘEDITELŮ, VLASTNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, SMLUVNÍCH PARTNERŮ, PARTNERSKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ANI JINÍ ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ VÁM ČI JINÝM OSOBÁM ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ A/NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY A/NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, PRODUKTŮ, SLUŽEB A/NEBO MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH A/NEBO REZERVOVANÝCH TÍMTO REZERVAČNÍM SYSTÉMEM A/NEBO VZNIKLÝCH JINÝM ZPŮSOBEM, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ ZA ZTRÁTU (I) DAT, (II) OBCHODNÍCH PŘÍJMŮ, (III) VÝDĚLKU, (IV) ČASU, (V) ÚSPOR, (VI) ZISKU A/NEBO (VII) PŘÍLEŽITOSTI A/NEBO ZTRÁT A/NEBO ŠKOD NA VLASTNICTVÍ; NEDOSAŽENÍ REALIZACE OČEKÁVANÝCH ZISKŮ NEBO ÚSPOR A JAKÝCHKOLI JINÝCH EKONOMICKÝCH ZTRÁT JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST CARTRAWLER BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA NEBO BYLA TATO ŠKODA ROZUMNĚ PŘEDVÍDATELNÁ.

Aby se předešlo pochybnostem, společnost CarTrawler nebude za žádných okolností zodpovědná za žádné ztráty nebo škody, které vám vzniknou v důsledku použití jakýchkoli cestovních informací, služeb nebo hypertextových odkazů uvedených v části nazvané “Odkazy na stránky třetích stran”.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Podmínkou používání tohoto rezervačního systému je, že se společnosti CarTrawler zavazujete, že tento rezervační systém nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný nebo je v rozporu s Rezervačními podmínkami, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který by mohl poškodit pověst společnosti CarTrawler.

VĚK A ODPOVĚDNOST

Používáním tohoto rezervačního systému potvrzujete, že máte dostatečný zákonný věk na to, abyste si mohli zarezervovat dopravu, a že přebíráte odpovědnost za jakékoli závazky, která vám mohou vzniknout v důsledku používání tohoto rezervačního systému. Berete na vědomí, že při používání tohoto rezervačního systému jste zodpovědni, a to finančně i jinak, za veškerá použití tohoto rezervačního systému vámi i těmi, kteří používají vaše přihlašovací údaje. Společnost CarTrawler doporučuje chránit si přihlašovací údaje.

ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA TRANSAKCE KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTOU

Společnost CarTrawler se snaží zajistit, aby veškeré transakce kreditní a debetní kartou, prováděné v tomto rezervačním systému, byly bezpečné. NICMÉNĚ, pokud se na jakémkoli výpisu z kreditní nebo debetní karty objeví neautorizované převody, za jakoukoli kartu, (i) kterou jste použili během rezervačního procesu v tomto rezervačním systému, a/nebo (ii) jejíž podrobnosti jste uvedli v tomto rezervačním systému, společnost CarTrawler nebude žádným způsobem odpovědná ani nebude ručit za žádné škody nebo ztráty libovolné povahy, které by vám vznikly v důsledku takového použití či zveřejnění nebo s ním byly jakýmkoli způsobem spojené, s výjimkou toho, že by tím byla dotčena zákonná práva, která můžete mít. Upozorňujeme, že tento rezervační systém je zabezpečen technologií VeriSign. Společnost CarTrawler plně vyhovuje požadavkům na data držitelů karet, které jsou předepsány normou Security Data Industry Data Security Standard.

AUTORSKÁ PRÁVA, OZNÁMENÍ A OMEZENÁ LICENCE

Veškeré informace v tomto rezervačním systému, včetně obsahu, textu, grafiky, obrázků, obchodních názvů, struktury, fotografií, tlačítek, uměleckých děl a počítačového kódu, jsou chráněny autorským právem, různými zákony na ochranu duševního vlastnictví a zákony a mezinárodními smlouvami a jsou vám k dispozici pouze pro osobní potřebu za účelem rezervace Dopravy. Pokud jste od společnosti CarTrawler nedostali písemný souhlas, rezervační systém a jeho obsah můžete použít pouze k osobním nekomerčním účelům. K úpravám, kopírování, distribuci, třídění, přenášení, reprodukci nebo zobrazení výše uvedených položek nebo čehokoli jiného, zobrazovaného prostřednictvím rezervačního systému, z jakéhokoli důvodu, ať už osobního nebo komerčního, nemáte oprávnění. Přístupem k tomuto rezervačnímu systému vyjadřujete souhlas zejména s tím, že nebudete:
používat rezervační systém k provádění spekulativních nebo falešných rezervací,
používat rezervační systém k průzkumu Dopravců ani cen Dopravců,
používat jakékoli automatizované systémy, roboty nebo software ke získávání dat z tohoto rezervačního systému,
používat název CarTrawler nebo jakoukoli značku CarTrawler ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti CarTrawler a
kopírovat nebo reprodukovat materiál z tohoto rezervačního systému ke komerčním účelům.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Tento rezervační systém je vám k dispozici “jak stojí a leží” a společnost CarTrawler neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, že (i) tento rezervační systém nebo technologie (servery atd.), prostřednictvím kterých je k dispozici a které jej podporují, bude bez závad nebo chyb ani že (ii) informace,zveřejněné v tomto rezervačním systému nebudou obsahovat viry ani nic jiného s kontaminujícími nebo destruktivními vlastnostmi. Společnost CarTrawler nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli infekci nebo jakékoli účinky škodlivých aplikací, jako jsou viry, trojské koně, neoprávněné zásahy, podvody, krádeže, chyby, technická selhání, opomenutí, prodlevy, neoprávněné přístupy nebo jakékoli události, které narušují přijatelnou správu, komunikaci a/nebo integritu tohoto rezervačního systému.

ZŘEKNUTÍ SE

Naše neschopnost kdykoli nebo na jakoukoli dobu vymoci některou nebo více Rezervačních podmínek nebude představovat zřeknutí se těchto Rezervačních podmínek ani práv z nich vyplývajících.

NADPISY A CARTRAWLER

Nadpisy použité v těchto Rezervačních podmínkách jsou pouze informativní a na význam nebo rozsah těchto Rezervačních podmínek nemají vliv. CarTrawler je obchodní název vlastněný společností Etrawler a veškeré odkazy na CarTrawler v těchto Rezervačních podmínkách se považují za odkazy na společnost Etrawler.

ÚPRAVA REZERVAČNÍCH PODMÍNEK A PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK

Společnost CarTrawler si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit a/nebo aktualizovat Rezervační podmínky a obsah tohoto rezervačního systému z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti vůči vám, kterémukoli jinému uživateli nebo kterékoli třetí straně. Tímto právem nejsou dotčeny Rezervační podmínky přijaté vámi jako uživatelem, po provedení legitimní rezervace pomocí tohoto rezervačního systému; doporučujeme, abyste si kopii těchto Rezervačních podmínek uložili a/nebo vytiskli pro vlastní evidenci při provedení rezervace. Kopie Rezervačních podmínek žádné rezervace společnost CarTrawler fyzicky neuchovává, můžete k nim však kdykoli přistupovat prostřednictvím svého Voucheru nebo rezervačního systému. Při každém vstupu do rezervačního systému byste měli zkontrolovat, zda tyto Rezervační podmínky neobsahují případné změny.

Občas se může stát, že Dopravce změní své Přepravní podmínky obsažené v rezervačním systému a potvrzené na Voucheru. Společnost CarTrawler nenese odpovědnost a neručí za to, že se Přepravní podmínky, dostupné v tomto rezervačním systému nebo na Voucheru, kdykoli změní nebo byly změněny Dopravcem.

VŠEOBECNÉ REZERVAČNÍ PODMÍNKY

Rezervační podmínky a vaše používání tohoto rezervačního systému a přístup k němu podléhají irským zákonům. Výlučnou jurisdikci ve všech sporech, které vzniknou mezi vámi a společností CarTrawler v souvislosti s používáním tohoto rezervačního systému nebo se jej budou týkat, budou mít irské soudy. Používání tohoto rezervačního systému je neautorizované v jakékoli jurisdikci, která nepovažuje za platná všechna ustanovení Rezervačních podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte s tím, že z Rezervačních podmínek ani z toho, že použijete tento rezervační systém, nevyplývá žádný partnerský, zaměstnanecký ani agenturní vztah mezi vámi a společností CarTrawler. Naše plnění Rezervačních podmínek podléhá stávajícím zákonům a právním postupům a nic, co je obsaženo v těchto Rezervačních podmínkách, nebrání společnosti CarTrawler plnit jakékoli požadavky donucovacích orgánů či státních úřadů nebo požadavky týkající se (i) vašeho používání tohoto rezervačního systému nebo (ii) informací poskytnutých nebo shromážděných společností CarTrawler, které se týkají vašeho používání tohoto rezervačního systému. Při plnění takových žádostí nebo požadavků vám společnost CarTrawler nebude odpovědná. Zneužití jakýchkoli informací, získaných z tohoto rezervačního systému za účelem obtěžování, napadání nebo poškozování jiných osob nebo za účelem kontaktování, inzerování, získávání nebo prodeje jakémukoli uživateli nebo osobě bez jejich předchozího výslovného souhlasu, je porušením těchto Rezervačních podmínek.”