Car Rental through easyJet with Europcar

Podívejte se na všechny naše nabídky pronájem auta.

24.1 Vaše smlouva o Pronájmu je uzavřena s Europcarem. My zajišťujeme poskytování těchto služeb jako Známý zmocněnec Europcaru. Veškeré nabídky, které učiníme, jsou jménem Europcaru, přičemž přijetím nabídky je easyJet oprávněn jménem Cestujících zaplatit cenu za Pronájem vozu v plné výši Europcaru.

24.2 Vaše smlouva o Pronájmu vozu se řídí těmito Obchodními podmínkami a příslušnými obchodními podmínkami poskytování služeb Europcaru, uvedenými na www.europcar.co.uk v okamžiku uzavření smlouvy s easyJetem.

24.3 Sazby zahrnují standardní Pronájem vozu a jakékoli volitelné nadstandardní služby, které si vyberete, včetně, avšak nikoli výlučně, dalších řidičů, dětských sedaček, pojištění a upgradů. Dále máte možnost požadovat další volitelný nadstandard u přepážky pronajímatele vozu při vyzvednutí vozu, přičemž tyto položky zaplatíte při vyzvednutí vozu přímo Europcaru. PŘI VYZVEDNUTÍ VOZU U PŘEPÁŽKY EUROPCARU JSTE POVINNIT PŘEDLOŽIT PLATNOU KREDITNÍ (NIKOLI DEBETNÍ) KARTU ZNÁMÉ ZNAČKY, Z NÍŽ ZAPLATÍTE JAKÉKOLI DAŠLÍ PŘEDPOKLÁDANÉ POPLATKY, KTERÉ NEBYLY UHRAZENY Z PLATBY PROVEDENÉ PŘEDEM. Kreditní karta musí být vystavena na jméno řidiče, které bylo uvedeno při rezervaci Pronájmu vozu. Upozorňujeme, že karta Visa Electron je Europcarem akceptována pouze při Pronájmu vozu ve Španělsku, Portugalsku a Spojeném království. K Pronájmu vozu v těchto zemích, v případě, že Visa Electron je Vaší jedinou kreditní kartou, musí být na Vašem účtu dostatečné prostředky ke složení Kauce (viz článek 24.3.2), která Vám bude naúčtována při vyzvedávání vozu. V případě Pronájmu vozu v ostatních zemích musíte při vyzvedávání vozu předložit jinou platnou kreditní kartu známé značky.

24.3.1 Na počátku pronájmu bude vyžadována autorizace k zajištění Kauce. Procesem autorizace vzniká Europcaru možnost stanovit finální výši transakce a na počátku pronájmu se formou autorizace zajistit. Dále se tím ověří, že bankovní účet držitele karty je platný a částka je v rámci dostupného limitu pro platby.

24.3.2 Europcar odhadne částku pro požadovanou autorizaci a vyžádá si elektronickou autorizaci od banky, která vydala kartu (dále jen „Kauce“).

24.3.3 Výše Kauce závisí na obchodní politice firmy v místě Pronájmu a může se lišit podle jednotlivých zemí. Z obecného pohledu Kauce obvykle kryje:

  • denní sazbu za Pronájem vozu včetně daně;
  • možné kilometrovné; a
  • další vybavení a služby, které si Cestující zvolil.

24.3.4 Výše Kauce zůstává stejná po celou dobu trvání smlouvy o Pronájmu vozu.

24.3.5 Výše Kauce, která podléhá autorizaci, je uvedena písemně ve smlouvě o pronájmu předložené Europcarem.

24.3.6 Odpovídající poplatky budou zúčtovány proti kreditní kartě na konci pronájmu.

24.3.7 V některých zemích může být řidič povinen zaplatit částku, které se nelze zříci (rovněž označována jako Spoluúčast), v případě, že by vůz byl z jakékoli příčiny odcizen nebo poškozen, a to i v případě, že sazby zahrnují Vyloučení odpovědnosti za nehody, odcizení, ztrátu nebo škodu na vozidle nebo byla tato výluka zakoupena.

24.4 Změny v Rezervaci vozu nejsou možné. Aby bylo možné Rezervaci vozu upravit, musí být původní Rezervace stornována a poté provedena nová s použitím odkazů na Europcar na easyJet.com.

24.5 Všechna storna musí být provedena v původní Rezervaci na „My easyJet.com“ na domovské stránce easyJet.com podle pokynů ke zrušení Rezervace vozu. Storno nabývá účinnosti v okamžiku, kdy je úspěšně zaznamenáno na webové stránce easyJetu.

24.6 Pokud jste si v průběhu rezervace letu zamluvili také vůz a nyní chcete rezervaci zrušit nebo změnit, musíte se obrátit na tým zákaznických služeb easyJet
Pokud chcete rezervaci upravit, budete muset nejprve původní rezervaci zrušit, jak je uvedeno výše, a poté provést novou rezervaci přes odkaz cars.easyJet.com.
Původně zaúčtovaná částka bude vrácena na vaší kreditní kartu. Upozorňujeme, že pokud nedojde ke zrušení rezervace méně než 48 hodin před uvedeným časem vyzvednutí, neúčtujeme si za zrušení žádný poplatek. Poplatek za zrušení méně než 48 hodin předem činí 50 € nebo ekvivalent v místní měně.

24.7 Pokud si vůz nevyzvednete v den, kdy měl Pronájem vozu začít a easyJet o tom předem neinformujete, nebude Vám poskytnuta žádná refundace. .

24.8 V případě narušení Letu easyJetu máte nárok na vrácení platby za Pronájem vozu v plné výši, bez jakýchkoli storno poplatků za předpokladu, že Váš Pronájem vozu u easyJetu zrušíte, jakmile se rozhodnete v původním rezervovaném termínu necestovat a storno provedete, jak je uvedeno níže:

24.8.1   Dojde-li k narušení Letu nejméně 24 hodin před Vaším původním datem odletu, můžete si Vaši Rezervaci Pronájmu vozu otevřít na domovské stránce easyJet.com přes volbu „zobrazit/změnit rezervaci“ a Rezervaci zrušit podle pokynů výše, přičemž Vám bude cena vrácena v plné výši.

24.8.2.  Je-li Vám informace o narušení Letu sdělena v den cesty, musíte se, co nejdříve to bude možné, obrátit se na Tým zákaznických služebeasyJetu a informovat je, že si přejete zrušit Pronájem vozu v rámci Vaší Rezervace.

24.8.3   Dojde-li k narušení Letu easyJetu a Vy se přesto rozhodnete pokračovat v Rezervovaném Letu, musíte informovat přepážku Europcaru na Vašem cílovém letišti o novém čase Vašeho příletu. Pokud tak neučiníte, můžete o svůj rezervovaný Pronájem vozu přijít, případně může být přepážka pro Pronájem vozu při Vašem příletu zavřená. Telefonní číslo příslušné přepážky je k dispozici v Potvrzení od easyJetu. Europcar si vyhrazuje právo účtovat příplatek v případě vyřízení Pronájmu vozu mimo pracovní hodiny.

24.9 Pro vyloučení pochybností platí, že rušivá událost/narušení letu znamená změnu v plánovaném čase odletu Vašeho původního Letu easyJetu do Vaší destinace o více než 2 hodiny.

24.10 Všechny Pronájmy vozu a nákupy služby Maxi-Cover podléhají podmínkám Pronájmu vozu a jakýmkoli dalším příslušným podmínkám uplatňovaným Europcarem v okamžiku a místě Pronájmu vozu. Minimální věk pro Pronájem vozu a předpoklady pro řízení vozu Europcaru se mohou lišit podle jednotlivých zemí a kategorií vozů.

24.11 Všichni řidiči musí mít platný řidičský průkaz, který je v platnosti nejméně jeden rok (nebo déle podle země, kde k Pronájmu vozu dochází a podle kategorie pronajímaného vozu) před datem Pronájmu vozu a musí tento řidičský průkaz předložit u přepážky Europcaru na počátku Pronájmu vozu. V okamžiku Pronájmu vozu musí být dále předložena platná kreditní karta známé značky (nikoli debetní karta) v souladu s článkem 24.3 výše.

24.12 Mladí řidiči mohou v některých zemích podléhat povinnosti zaplatit příplatek. Pokud Cestující nezvolí tuto možnost při zadávání Rezervace, bude přirážka uplatněna při vyzvedávání Pronajatého vozu. Tabulka níže obsahuje indikativní ceny.

PŘIRÁŽKA PRO MLADÉ ŘIDIČE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

Všechny částky jsou bez daně

24.13 Přirážka pro mladé řidiče neplatí v následujících zemích: Česká republika, Německo, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Maroko, Nizozemsko, Rumunsko, Švédsko a Turecko.

Země, kde si vůz pronajímáte

Přirážka pro mladé řidiče

Příslušné podmínky

Rakousko

€5 za den (maximálně €50 za celý pronájem)

Řidiči od 19 do 21 let

Belgie

€15 za den (maximálně €150 za celý pronájem)

Řidiči od 21 do 23 let

Bulharsko

€20 za den

Řidiči ve věku 18 let

Bulharsko

€10 za den

Řidiči od 19 do 20 let

Chorvatsko

€20 za celý pronájem

Řidiči 19 do 25 let

Kypr

€4 za den

Řidiči od 21 do 24 let / minimální doba držení řidičského průkazu 3 roky

Dánsko

60 DKK za celý pronájem

Řidiči od 23 do 24 let – povolen je pouze pronájem vozů kategorie Economy a Compact

Estonsko

€6,30 za den

Řidiči od 19 do 25 let

Egypt

$2 USD za den (maximálně $30 USD per za celý pronájem)

Řidiči od 21 do 23 let

Finsko

€20 za celý pronájem

Řidiči od 20 do 24 let

Francie

€27,59 za den (maximálně €275,90 za celý pronájem)

Řidiči od 21 do 25 let

Itálie

€18 za den

Řidiči ve věku 18 let – povoleny pouze vozy kategorie Economy

Itálie

€12 za den (maximálně €120 za celý pronájem)

Řidiči od 19 do 20 let - povoleny pouze vozy kategorie Economy

Itálie

€12 za den (maximálně €120 za celý pronájem)

Řidiči od 21 do 24 let – povoleny pouze vozy kategorie Economy a Compact a vozy střední kategorie

Malta

€4,75 za den

Řidiči od 21 do 25 let

Polsko

€8 za den (maximálně €120 za celý pronájem)

Řidiči od 21 do 22 let / povoleny pouze vozy kategorie Economy a Compact  

Polsko

€8 za den (maximálně €120 za celý pronájem)

Řidiči od 23 do 25 let /povoleny pouze katetorie Economy a Compact a vozy střední a standardní kategorie)  

Portugalsko

€5 za den

Řidiči do 24 let

Slovinsko

€20 za celý pronájem

Řidiči od 21 do 24 let

Španělsko

€16 za den (maximálně €77,60 za celý pronájem)

Řidiči do 25 let

Švýcarsko

19,90 CHF za den (maximálně 199 CHF za celý pronájem)

Řidiči do 25 let

Spojené království

£12,75 za den (maximálně £89,35 za celý pronájem)

Řidiči od 21 do 22 let / povoleny pouze vozy kategorie Mini, Economy a Compact  

Spojené království

£30 za den (maximálně £59,56 za celý pronájem)

Řidiči do 25 let

 

24.14 Potvrzena může být pouze kategorie vozu. Specifické preference, pokud jde o značku/model, závisí na dostupnosti daného vozu k datu pronájmu.

24.15 Dny Pronájmu vozu odpovídají 24 hodinovým cyklům, které začínají běžet v okamžiku vyzvednutí vozu. Denní sazba navíc bude účtována, pokud si Cestující ponechá vůz Europcaru déle, než bylo uvedeno (dny navíc začínají běžet po uplynutí 30 minutové čekací lhůty a budou naúčtovány příslušnou veřejně dostupnou sazbou).

24.16 Všichni Řidiči potvrzují, že veškeré informace, které poskytnou, poskytují dobrovolně a se svým souhlasem, aby umožnili dodání služby Pronájem vozu. Informace budou uchovávány v počítačové databázi, do které mohou všichni Řidiči kdykoli nahlédnout a zkontrolovat nebo upravit své osobní údaje na základě žádosti doručené Oddělení administrativy prodeje Europcaru v zemi, kde má řidič trvalý pobyt.

24.17 Vyskytne-li se v době Pronájmu vozu problém, doporučujeme, abyste se daný problém pokusili vyřešit u příslušné místní přepážky Pronájmu vozu. Nebude-li problém tímto způsobem uspokojivě vyřešen, kontaktujte prosím tým zákaznických služeb Europcaru na níže uvedeném telefonním čísle:

Země

Telefon

Česká republika

(420) 2 22 31 21 82

Dánsko

(45) 89 33 11 33

Estonsko

(372) 610 93 17

Francie

(33) 1 55 66 83 83

Německo

(49) (0)40 / 520 18 8900

Řecko

(30) 210 2882 192

Nizozemsko

(31) 70 381 18 65

Maďarsko

(36) 1 328 64 62

Irsko

(353) 1 614 28 88

Itálie

(39) 06 9670 9601

Lotyšsko

(371) 721 2652

Polsko

(48) 22 544 0800

Portugalsko

(351) 21 940 77 40

Slovensko

(421) 249 26 26 37

Slovinsko

(386) 1 510 43 20

Španělsko

(34) 913 434 503

Švýcarsko

(41) 1 804 46 46

Spojené království

(44) 1923 814 047 / (44) 1923 814 062

 

24.18 Upozorňujeme, že služba Maxi Cover není pojištění, ale omezuje Vaši odpovědnost v případě poškození nebo odcizení vozu Europcaru za předpokladu, že jste se řídili těmito Obchodními podmínkami a příslušnými obchodními podmínkami uvedenými na www.europcar.co.uk. Rozsah omezení odpovědnosti, který služba Maxi Cover nabízí, se liší podle jednotlivých zemí a typů vozů.

24.19 Upozorňujeme, že konkrétně v Itálii řidičům pronajatých vozů v regionech Kampánie a Puglia zůstává standardní rozsah odpovědnosti v případě odcizení nebo pokusu o odcizení vozu, k nimž v těchto regionech dojde. To platí bez ohledu na to, kde byl vůz na počátku pronajat, i bez ohledu na jakékoli zakoupené dodatečné zajištění, jako je například (nikoli však výlučně) služba Maxi-Cover.

24.20 Jakmile byla služba Maxi Cover zakoupena, nelze ji zrušit bez zrušení celého Pronájmu vozu. Všechny tyto Obchodní podmínky a příslušné obchodní podmínky uvedené na www.europcar.co.uk  se vztahují také na službu Maxi Cover.

24.21 Zimní vybavení. Společnost Europcar informuje zákazníky o bezpečnostních rizicích a pokutách, které mohou být uloženy řidičům bez zimního vybavení každoročně v období od 15. listopadu do 15. dubna. Sněhové řetězy: na požádání a při zaplacení dodatečné sazby poskytne Europcar vozidla vybavená sněhovými řetězy. Zákazník může nyní požadovat sněhové řetězy během rezervace, nebo pokud budou k dispozici, při vyzvednutí vozidla. Výjimka platí pro půjčovny, které se nachází v Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna a v provincii of L'Aquila, v období od 15. listopadu do 15. dubna každého roku, kde všechny pronájmy zahrnují zimní vybavení

​​