Hlavní menu

Infants and Children - Special ID Requirements

11.1 Zvláštní identifikační požadavky – Spojené království, Španělsko a Francie

Děti mladší 16 let, cestující vnitrostátními lety ve Spojeném království, Francii, a Španělsku, nejsou povinny poskytovat identifikační údaje, jsou-li doprovázeny dospělým.

11.2 Španělské děti do 18 let

Španělské děti do 18 let, které cestují s průkazem totožnosti bez svých rodičů / zákonných zástupců, musí mít souhlas s vycestováním podepsaný rodiči. Co se týče tohoto písemného svolení:

 • Jste povinni si před odletem formulář vyžadovaný pro souhlas rodičů vyzvednout na policejní stanici a vyplnit ho.
 • Formulář musí být předložen spolu s průkazem totožnosti dítěte u přepážky pro odbavení zavazadel a při pasové kontrole.
 • Formulář je požadován pouze pro mezinárodní lety.
 • Pokud formulář nebudete mít, pracovníci pasové kontroly Vám nedovolí vycestovat.
 • V případě, že dítě cestuje s platným pasem, formulář nebude požadován, neboť pas je považován za projev svolení rodičů s cestou dítěte.

Rodinný průkaz (Livret de Famille) není pro dítě/kojence cestujícího mezinárodními Lety dostatečným průkazem totožnosti.

Děti cestující mezinárodními Lety společnosti easyJet musí mít platný průkaz totožnosti nebo pas a všechny další nezbytné doklady.

11.3 Francouzské děti do 18 let

Francouzské děti do 18 let, které cestují bez svých rodičů / zákonných zástupců, musí cestovat s:

 • Pas; nebo
 • Průkaz totožnosti (pro cílové země, které nepožadují pas).

Jestliže dítě cestuje pouze s průkazem totožnosti, mohou francouzské úřady požadovat doklady prokazující, že osoba doprovázející dítě je rodič/zákonný zástupce, a proto by rodič/zákonný zástupce měl u sebe mít rodinný průkaz (Livret de Famille) nebo rodný list dítěte (dětí).

11.5 Portugalské děti mladší 18 let

Ob4ané Portugalska a zahraniční občané s trvalým pobytem mladší 18 let, kteří odlétají z Portugalska nebo se do Portugalska vracejí bez doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce potřebují svolení s cestou. Svolení musí být:

 • Podepsané rodičem nebo zákonným zástupcem; a
 • Podpis musí být ověřený notářem, pokud rodič nebo zákonný zástupce má trvalý pobyt v Portugalsku; nebo
 • Podpis musí být ověřený portugalským velvyslanectvím nebo konzulátem v zemi, kde má rodič nebo zákonný zástupce trvalý pobyt.

Svolení s cestou se požaduje také tehdy, jsou-li nezletilí doprovázeni osobou, která není jejich rodičem nebo zákonným zástupcem. V takových případech musí být ve svolení s cestou zřetelně uvedeno jméno doprovázející osoby.

Nezletilým cizincům mladším 18 let (tj. od 14 do 17 let), cestujícím bez doprovodu do Portugalska, může být odmítnut vstup do země, pokud v Portugalsku nemají nikoho, kdo by převzal odpovědnost za jejich pobyt.

11.5 Rumunské děti mladší 18 let

Rumunské děti mohou vycestovat z Rumunska, pokud cestují:

 • S oběma rodiči;
 • S jedním rodičem, přičemž zároveň mají potvrzení o svolení s cestou od druhého rodiče; nebo
 • Se zákonným zástupcem (který není rodičem), který má potvrzení o svolení s cestou od rodičů a dále písemné potvrzení o čistém trestním rejstříku.

Pokud děti cestují bez doprovodu: 

 • Musí mít potvrzení o svolení s cestou od obou rodičů;
 • Jsou-li rodiče rozvedení, potvrzení o svolení s cestou by mělo být sepsáno rodičem, který má dítě ve své péči, přičemž k tomuto potvrzení musí být přiložena kopii rozvodového listu; nebo
 • V případě, že jeden z rodičů zemřel, musí být k potvrzení o svolení s cestou přiložena kopie úmrtního listu.

11.6 Děti s italskou příslušností (mladší 14 let)

Děti s italskou příslušností mladší 14 let mohou cestovat pouze s následujícími typy průkazy totožnosti:

 • Italský občanský průkaz, který obsahuje jak jméno matky, tak i jméno otce (u mezinárodních letů), případně
 • Italský občanský průkaz, který nemusí obsahovat údaje o jménu matky a otce (pouze u vnitrostátních letů), případně
 • Italský cestovní pas (pro vnitrostátní i mezinárodní lety).

 

Došlo k chybě.


Je nám líto, ale něco se nepovedlo. Zkuste to znovu, ale pokud problém přetrvá, neváhejte se na nás obrátit.


Naše místní telefonní čísla jsou uvedena zde.


Pokud jste již požádali online o vrácení peněz a chcete sledovat stav žádosti, klikněte sem.