Főmenü

Az easyJet Tervezz Velem alkalmazásának felhasználási feltételei

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1 Az (alábbiakban meghatározott) Alkalmazás telepítésével Ön elfogadja az itt leírt felhasználási feltételeket („alkalmazás felhasználási feltételei”). Az alkalmazás telepítése és/vagy a feltételek elfogadása előtt alaposan olvassa át a dokumentumot.

2. MEGHATÁROZÁSOK

Az „Alkalmazás” olyan, az easyJet által biztosított szoftver, amely az easyJettel, illetve az easyJet és partnereinek szolgáltatásaival kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, Apple iOS rendszerű eszközökön használható, és rendszeresen frissül; illetve minden olyan szoftver vagy dokumentum, amely lehetővé teszi az Alkalmazás használatát.

3. ADATVÉDELEM

Az easyJet minden, az Alkalmazás használata során az easyJet számára megadott személyes adatot saját adatvédelmi irányelveinek megfelelően használ fel. Az easyJet adatvédelmi irányelvei itt olvashatók: http://www.easyjet.com/hu/jarat/privacypolicy.

4. easyJet.com

Az Alkalmazás lehetővé teszi bizonyos, az easyJet.com webhelyen található funkciók elérését. Az elérésre az easyJet webhelyére vonatkozó felhasználási feltételek érvényesek, amelyek itt olvashatók: easyJet.com/hu/jarat/acceptableuse.

5. AZ UTASOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Az easyJet utasokra és poggyászokra vonatkozó feltételei itt olvashatók: easyJet.com/hu/szerzodesi-feltetelek.

6. SZELLEMI TULAJDONJOGOK ÉS LICENC

6.1 Minden kereskedelmi védjegy, szerzői jog, adatbázis-szerzői jog és az Alkalmazáshoz kapcsolódó minden egyéb szellemi tulajdonjog, az alapjául szolgáló szoftverkóddal együtt közvetlenül az easyJet vagy az easyJet licenctulajdonosainak tulajdona.

6.2 Az easyJet az egész világon érvényes, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonható licencet biztosít Önnek az Alkalmazáshoz üzleti és személyes használatra az alkalmazás itt olvasható feltételeinek megfelelően.

7. A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

7.1 Ön nem engedheti harmadik felek számára, hogy az Ön nevében (i) másolatot készítsenek az Alkalmazásról, és azt terjesszék, (ii) megkíséreljék az Alkalmazás másolását, módosítását, átalakítását, visszafejtését, alkotórészeire bontását, továbbítását, kicserélését, illetve visszafordítását; vagy (iii) bárminemű származékos művet hozzanak létre az Alkalmazás alapján. 
 
7.2. Az Alkalmazást jelenleg ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Az easyJet fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból módosítsa vagy visszavonja az Alkalmazást, illetve díjat szabjon ki a szolgáltatott alkalmazások vagy szolgáltatások után, az alkalmazás itt olvasható feltételeinek megfelelően. 
 
7.3 Ön tudomásul veszi, hogy a mobilhálózat-szolgáltatójánál („Mobilszolgáltató”) érvényes szerződési feltételek az Alkalmazás használata során is fennállnak. Ennek megfelelően lehet, hogy az Alkalmazás használatának idejére Mobilszolgáltatója díjat számít fel a hálózati kapcsolat használatáért, illetve egyéb ilyen harmadik fél által felszámított költségek is felmerülhetnek. Minden felmerülő költségért Ön vállal felelősséget. 
 
7.4 Ha az Alkalmazás elérésére használt mobiltelefon vagy kézi eszköz költségeit nem Ön fizeti, úgy tekintjük, hogy az eszközt a számlafizető engedélyével használja az Alkalmazás elérésére.

8. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
 
8.1 Az Alkalmazás Apple iOS operációs rendszert futtató kézi mobileszközökön áll rendelkezésre. Az easyJet ésszerű határokon belül mindent megtesz az Alkalmazás folyamatos rendelkezésre állásának biztosításáért. Azonban Ön elfogadja, hogy mivel az Alkalmazás internet- és mobilhálózati kapcsolaton keresztül érhető el, a minősége és rendelkezésre állása olyan tényezők függvénye, amelyek kívül esnek az easyJet ésszerű hatáskörén. 
 
8.2 Az easyJet, illetve az easyJet vállalatcsoportjai és alvállalkozói nem vállalnak semmilyen felelősséget az Alkalmazás rendelkezésre állásának elmaradásáért, a tartalmak letöltése vagy elérése során fellépő nehézségekért vagy azok megvalósíthatatlanságáért, illetve a távközlési rendszer olyan hibáiért, amelyek az Alkalmazás rendelkezésre állásának megszűnését okozzák.
 
8.3 Az easyJet nem vállal felelősséget az Alkalmazás támogatásáért, illetve karbantartásáért.

9. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
 
9.1 Az Alkalmazás használatához Önnek kompatibilis mobiltelefonnal vagy kézi eszközzel, internetkapcsolattal, illetve legalább a minimálisan előírtnak megfelelő rendszerrel („Szoftverkövetelmények”) kell rendelkeznie. 
 
9.2 A Szoftverkövetelmények a következők: iOS 6-ös vagy újabb rendszert futtató Apple iOS iPad eszköz
 
9.3 Az alkalmazás szoftververziója az újabb funkciók és szolgáltatások támogatása érdekében időről időre frissül.

10. MEGSZŰNÉS
 
10.1 Az easyJet bármikor megszüntetheti az Alkalmazás használatát; erről előzetesen értesíti Önt. 
 
10.2 Megszűnés után (a) az Önnek biztosított, a jelen dokumentumban ismertetett jogok és licencek is megszűnnek; (b) Önnek be kell szüntetnie a szoftver használatát.

11. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
 
11.1 Az easyJet semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, büntető kártérítéssel kapcsolatos, a kár tényleges összegét meghaladó kártérítésre jogosító, járulékos vagy egyéb, az Alkalmazás használatából származó veszteségért vagy kárért, beleértve az elmaradt hasznot és hasonlókat, függetlenül attól, hogy fontolóra vették-e a felek vagy sem, illetve függetlenül attól, hogy a veszteséget vagy kárt szerződésszegés, szerződésen kívüli károkozás (többek között hanyagság), termékfelelősség vagy más okozta.
 
11.2 Az easyJet semmilyen felelősséget nem vállal az Ön tulajdonában lévő eszköznek – többek között például számítógépnek, kézi eszköznek vagy mobiltelefonnak – az Alkalmazás telepítéséből, illetve használatából származó károsodásáért vagy módosulásáért. 
 
11.3 Az alkalmazás itt olvasható felhasználási feltételeinek egyetlen pontja sem zárja ki, illetve korlátozza az easyJet gondatlanság, csalás vagy csalárd megtévesztés miatt fellépő haláleset vagy személyi sérülés iránti felelősségét, illetve semmilyen más felelősségét, amely nem zárható ki vagy korlátozható a hatályos jogszabályok alapján.

12. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS
 
A jogszabályok által megengedett maximális mértékig, illetve a félreértések elkerülése érdekében, az Árucikkek és szolgáltatások szolgáltatására vonatkozó 1982. évi törvény (Supply of Goods and Services Act) 2. cikke kivételével az easyJet ezennel minden vélelmezett jótállást elhárít az Alkalmazás tekintetében. Az Alkalmazás és a szoftver „jelen állapotban” és „jelen formában”, mindennemű jótállás nélkül vehető igénybe.
 

Hiba történt


Sajnos valamilyen hiba történt. Próbáld újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, lépj kapcsolatba velünk.


Helyi telefonszámainkat itt megtekintheted.


Ha már benyújtottál egy online visszatérítési kérelmet, és érdekelne annak állapota, kattints ide.