Főmenü

Kisgyermekek és Gyermekek

11.1. A Személyazonosság Igazolására vonatkozó Speciális Előírások – Egyesült Királyság, Spanyolország és Franciaország

Az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Spanyolországban belföldi járatokon utazó, 16. életévüket be nem töltött gyermekek a személyazonosságot igazoló okmány nélkül is utazhatnak, ha van velük felnőtt kísérő.

11.2 18 évesnél fiatalabb spanyol állampolgárságú gyermekek

A szülők/kísérők nélkül, de személyazonosító okmánnyal utazó, 18 évesnél fiatalabb spanyol állampolgárságú gyermekek esetében az utazáshoz a szülők írásbeli engedélye szükséges. Az írásbeli engedélyre az alábbiak vonatkoznak:

 • Az engedély formanyomtatványa az Ön rendőrkapitányságán szerezhető be, és a nyomtatványt az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni.
 • Az űrlapot és a gyermek személyazonosító okmányát a csomagfeladási pultnál és az útlevél-ellenőrzés során kell felmutatni.
 • A fenti nyomtatvány kizárólag nemzetközi Járatokhoz szükséges
 • A nyomtatvány hiányában az útlevél-ellenőrzést végző tisztek nem engedélyezik az Ön elutazását.
 • Az érvényes útlevéllel utazó gyermekeknek nincs szüksége a fenti nyomtatványra, mivel az útlevél szülői engedélynek minősül.

A „Családi Könyv” (Livret de Famille) nem minősül elegendő személyazonosító okmánynak a gyermek/csecsemő nemzetközi Járatokon való utazásához.

Az easyJet nemzetközi Járatain utazó gyermekeknek érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel és egyéb szükséges okmányokkal kell rendelkezniük.

11.3 18 évesnél fiatalabb francia állampolgárságú gyermekek

A szülők/kísérők nélkül utazó, 18 évesnél fiatalabb francia állampolgárságú gyermekek esetében az utazáshoz a következőkre van szükség:

 • Útlevél; vagy
 • Személyi igazolvány (olyan célországok esetén, amelyek nem kérnek útlevelet).

Amennyiben a gyermek csak személyi igazolvánnyal utazik, a francia hatóságok kérhetnek olyan dokumentumokat, melyekigazolják, hogy a gyermeket kísérő személy a gyermek szülője/gyámja, ezért a szülőnek/gyámnak magával kell vinnie a gyermek(ek) „Családi Könyvét” (Livret de Famille) vagy születési anyakönyvi kivonatát.

11.4. 18 évesnél fiatalabb portugál gyermekek

A 18 évesnél fiatalabb, és a szülője/törvényes gyámja nélkül utazó, portugál állampolgárságú, vagy külföldi, de állandó lakosként Portugáliában tartózkodó olyan gyermekeknek, akik elhagyják Portugáliát, vagy újra belépnek Portugáliába, utazási engedélyre van szükségük. Az utazási engedélyre az alábbi feltételek vonatkoznak:

 • Tartalmaznia kell a szülő vagy a törvényes gyám aláírását; és
 • Az aláírást közjegyzővel kell hitelesíttetni, amennyiben a szülő vagy a törvényes gyám állandó tartózkodási helye Portugália; vagy
 • Az aláírást portugál nagykövetséggel vagy konzulátussal kell hitelesíttetni abban az országban, amelyben a szülő vagy a törvényes gyám állandó tartózkodási helye található.

A fenti utazási engedélyre akkor is szükség van, ha a kiskorút nem szülője vagy törvényes gyámja kíséri. Ebben az esetben az utazási engedélynek a kísérő személy nevét is egyértelműen tartalmaznia kell.

Egyedül utazó 18 év alatti külföldi kiskorúak (azaz 14-17 éves személyek) beutazása Portugáliába megtagadható, ha Portugáliában nem vállal senki felelősséget az ott-tartózkodásukért.

11.5. 18 évesnél fiatalabb román gyermekek

A román gyermekek akkor hagyhatják el Románia területét, ha

 • Mindkét szülőjükkel;
 • Egy szülővel és a nem jelenlévő szülő írásbeli meghatalmazásával; vagy
 • (A szülőktől eltérő) törvényes gyámmal utaznak, aki rendelkezik a szülők írásbeli meghatalmazásával, valamint írásbeli igazolással a büntetlen előéletről.

Kísérő nélkül utazó gyermekek esetén

 • A gyermekeknek mindkét szülő írásbeli engedélyével kell rendelkezniük;
 • Elvált szülők esetén az írásbeli meghatalmazást annak a szülőnek kell aláírnia, aki a kiskorú felügyeleti jogával rendelkezik, továbbá a házasságot felbontó jogerős határozat másolatát is csatolni kell hozzá; vagy
 • Elhunyt szülő esetén az írásbeli meghatalmazáshoz csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát is.

11.6 Olasz gyermekek (14 év alatt)

Az olasz állampolgárságú, 14 év alatti gyermekek csak a következő dokumentumok egyikével foglalhatnak helyet a járatainkon:

 • Olasz személyi igazolvány, amelynek meg kell neveznie az anya és az apa családnevét (nemzetközi járatokon); vagy
 • Olasz személyi igazolvány, amelynek nem kell megneveznie az anya és az apa családnevét (belföldi járatokon); vagy
 • Olasz útlevél (nemzetközi vagy belföldi járatokon).

 

 

Hiba történt


Sajnos valamilyen hiba történt. Próbáld újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, lépj kapcsolatba velünk.


Helyi telefonszámainkat itt megtekintheted.


Ha már benyújtottál egy online visszatérítési kérelmet, és érdekelne annak állapota, kattints ide.