Főmenü

Fontos tudnivalók

Foglalás előtt kérjük, olvassa el a fuvarozás feltételei és a fuvarozó szabályzata című dokumentumokat. Mielőtt foglalására sor kerülhetne, megkérdezzük Öntől, hogy elolvasta, és tudomásul vette-e az ezekben szereplő feltételeket.

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT:

 

FONTOS TUDNIVALÓ: Az alábbi nyilatkozat szövegét az Európai Unió törvényhozása követeli meg, de nem a teljes vagy pontos megfelelője a fuvarozó felelősségvállalásáról szóló leírásnak. Kompenzációs követelések vagy értelmezések alapjaként nem szolgálhat. A fuvarozó minden esetben csak akkor vállal felelősséget a követelésekkel kapcsolatban, amennyiben törvényi felelőssége megállapítható. A “európai légi fuvarozó” kifejezés olyan légi fuvarozót takar, mely a (EEC) No. 2407/92-es számú EU jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkezik.

 

A légi fuvarozó felelőssége az utasokkal és az utasok poggyászaival kapcsolatban

 

Ez a tájékoztató összefoglalja az európai légi fuvarozók által alkalmazott, a felelősségvállalásra vonatkozó szabályokat, a Közösségi jogszabályok és a Montreali Jegyzőkönyv előírása szerint.

 

Kompenzáció sérülés vagy halál esetén

 

Az utas sérülése vagy halála esetén az anyagi felelősségvállalás határai nincsenek megadva. A 113 100 SDR-ig (kb. £110,000) terjedő kár esetén a fuvarozó nem vitathatja a kompenzációs követelés jogosságát. Ezen összeg felett a fuvarozó védekezhet a követeléssel szemben, ha bebizonyítja, hogy részéről nem állapítható meg hanyagság vagy bármilyen hiba.

 

Előzetes kifizetések

 

Az utas halála vagy sérülése esetén a légi fuvarozó köteles előleget fizetni, az azonnali szükségletek fedezése érdekében, a pénzfelvételre jogosult személy azonosságának megállapítása után 15 napon belül. Halálesetnél ez az előleg nem lehet kevesebb 16 000 SDR-nél (kb. £13,000).

 

Az utas késése

 

Az utas késése esetén a légi fuvarozót felelősség terheli, kivéve ha megtett minden elvárható lépést a kár elkerülése érdekében, vagy, ha nem állt módjában ezeket a lépéseket megtenni. Az utas késése esetén a légi fuvarozó felelőssége 4 694 SDR-ig (kb. £4,600) terjed.

 

A poggyász késése

28

A poggyász késése esetén a légi fuvarozót felelősség terheli, kivéve ha megtett minden elvárható lépést a kár elkerülése érdekében, vagy, ha nem állt módjában ezeket a lépéseket megtenni. A poggyász késése esetén a légi fuvarozó felelőssége 1 288 SDR-ig terjed.

 

A poggyász megsemmisül, elvész vagy megsérül

 

Amennyiben a poggyász megsemmisül, elvész vagy megsérül, a légi fuvarozó felelőssége 1 288 SDR-ig terjed. Feladott poggyász esetében akkor is felelősség terheli, ha nem hibás, kivéve, ha a poggyász hibás volt. Nem feladott poggyász esetében a fuvarozót csak akkor terheli felelősség, ha hibás.

 

Emelt szintű felelősség poggyász esetében

 

Az utas emelt szintű felelősségvállalást is kérhet, amennyiben külön igényli ezt legkésőbb a felszállás előtti bejelentkezésnél (check-in), és pótdíjat fizet.

 

Poggyász-panaszok

 

Ha a poggyász megsérül, késedelmet szenved, elvész vagy megsemmisül, az utasnak mihamarabb írásban kell panaszával a légi fuvarozóhoz fordulnia. Amennyiben feladott poggyászt ér kár, az utasnak 7 napon belül kell írásban benyújtania panaszát, a poggyász késése esetén 21 napon belül, mindkét esetben attól a naptól számítva, amikor a poggyászt az utas rendelkezésére bocsátottuk.

 

A szerződéses és a tényleges fuvarozó felelőssége

 

Amennyiben a repülést végző légi fuvarozó nem azonos a szerződésben foglalt fuvarozóval, az utasnak jogában áll, hogy panaszával vagy kárigénylésével bármelyikükhöz forduljon. Ha egy légi fuvarozó neve vagy kódja szerepel a repülőjegyen, az a légi fuvarozó a szerződéses légi fuvarozó.

 

A kártérítési igény határideje

 

A kárigényt a bíróságnál a repülőgép megérkezésétől (vagy attól a naptól, amikor meg kellett volna érkeznie) számított két éven belül kell bejelenteni.

 

Ezen szabályzat alapja

 

A fent leírt szabályok alapjául a Montreali Jegyzőkönyv (1999. 05. 28.) szolgál, melyet az Európai Közösség az (EC) No 889/2002)-os számú szabályzat által módosított (EC) No 2027/97-os számú szabályzatba foglalt, és mely a tagállamok törvényhozásában foglaltatott.

 

MEGJEGYZÉS: Az európai légi fuvarozók felelősségét a Montreali Jegyzőkönyv (1999. 05. 28.) és az Európai Közösség az (EC) No 889/2002)-os számú szabályzat által módosított (EC) No 2027/97-os számú szabályzata határozza meg. Ebben a tekintetben az easyJet Airline Company Limited és az easyJet Switzerland S.A. európai légi fuvarozónak számít. A Montreali Jegyzőkönyv korlátozhatja a fuvarozót terhelő felelősséget halál, sérülés esetén, illetve ha a poggyász megsemmisül, elvész, megsérül vagy késést szenved.

 

Abban az esetben, ha a kárigénylést olyan bírósághoz nyújtják be, mely nem ezekre a jogi alapokra támaszkodik, és amennyiben az európai légi fuvarozó által elfogadott különleges szerződéses feltételekkel nem ütközik, az 1929-es Varsói Egyezmény (és annak bármely vonatkozó módosítása) szolgálhat alapul, és korlátozhatja a fuvarozót terhelő felelősséget halál, személyi sérülés esetén, illetve ha a poggyász elvész vagy megsérül.

 

Hiba történt


Sajnos valamilyen hiba történt. Próbáld újra, és ha a probléma továbbra is fennáll, lépj kapcsolatba velünk.


Helyi telefonszámainkat itt megtekintheted.


Ha már benyújtottál egy online visszatérítési kérelmet, és érdekelne annak állapota, kattints ide.