Hoofdmenu

Algemene voorwaarden pakketboekingen

1. Belangrijke juridische voorwaarden die van toepassing zijn op uw pakket

1.1. In deze boekingsvoorwaarden en uw boekingsbevestiging staan de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u een pakket bij ons boekt. Lees ze zorgvuldig door voordat u boekt. U weet of u een pakket bij ons heeft geboekt, als uw vlucht en de boekingsbevestiging van uw autoverhuur bevestigen dat uw boeking een ‘pakket’ is. 

1.2. Er zijn twee andere relevante bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u een pakket bij ons koopt:
(i) de voorwaarden voor het vluchtgedeelte van uw pakket met easyJet (zie “easyJet’s standaardvoorwaarden” voor vluchten). In geval van tegenstrijdigheid tussen de standaardvoorwaarden voor vluchten van easyJet en deze algemene voorwaarden voor pakketboekingen, zijn deze algemene voorwaarden voor pakketboekingen van toepassing.
(ii) De voorwaarden voor het autohuurgedeelte van uw pakket bij CarTrawler (wij verkopen de autohuur aan u als agent van CarTrawler), (“de standaardvoorwaarden van CarTrawler”). In geval van tegenstrijdigheid tussen de standaardvoorwaarden van CarTrawler en deze algemene voorwaarden voor pakketboekingen, zijn deze algemene voorwaarden voor pakketboekingen van toepassing.    

1.3. Omdat u een pakket van easyJet hebt gekocht, profiteert u van alle EU-rechten die op pakketten van toepassing zijn. EasyJet is volledig verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het pakket als geheel. We hebben beschermingsmaatregelen getroffen om uw betalingen terug te betalen en, indien van toepassing, om uw repatriëring te verzekeren in het geval dat we insolvent worden terwijl u in het buitenland vertoeft. 

1.4. Let op: u zult niet altijd profiteren van ’pakket’-bescherming wanneer u een vlucht en autoverhuur bij ons koopt.  In plaats daarvan kan de combinatie van vlucht plus autoverhuur die u koopt worden geclassificeerd als een “Gekoppeld reisarrangement” (of "LTA"). Als u een Gekoppeld reisarrangement heeft gekocht, zullen wij u dat vertellen. Let op: LTA’s bieden minder juridische en financiële bescherming dan pakketten. Wanneer u een LTA van ons koopt, laten we u weten welke juridische en financiële beschermingsmogelijkheden deze biedt op het moment van aankoop. 


2. De betekenis van belangrijke woorden in deze algemene voorwaarden voor pakketboekingen

easyJet of “wij”, “ons” en “onze” betekent easyJet Airline Company Limited (een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde onderneming met ondernemingsnummer 3034606) met maatschappelijke zetel in Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF);  

easyJet Carrier heeft de betekenis die aan easyJet wordt gegeven in de standaardvoorwaarden voor vluchten van easyJet, waarin de algemene voorwaarden van het vluchtdeel van uw pakket worden uiteengezet. 

CarTrawler betekent Etrawler Unlimited Company is een in Ierland geregistreerd bedrijf dat als CarTrawler handelt onder bedrijfsnummer 93433 en zijn maatschappelijke zetel heeft te Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ierland. 

Gekoppelde reisarrangementen zijn vastgelegd in de richtlijn pakketreizen; in deze algemene voorwaarden voor pakketboekingen wordt de term omschreven wanneer u twee of meer reisdiensten (bv. een vlucht plus autoverhuur of een vlucht plus een hotel) van easyJet hebt gekocht in afzonderlijke transacties (apart betaald) binnen 24 uur na elkaar of via de links die bij uw oorspronkelijke boekingsbevestiging zijn verstrekt. De term 

pakket wordt gedefinieerd in de richtlijn pakketreis (artikel 3, lid 2); in deze algemene voorwaarden voor pakketboekingen wordt beschreven wanneer u tijdens één boekingsproces een vlucht en autoverhuur voor dezelfde reis samen hebt gekocht (en samen voor dezelfde reis hebt betaald). Voorwaarden voor het 

boeken van een pakket betekent deze voorwaarden voor het boeken van een pakket, waarin de speciale voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn wanneer u een pakket bij easyJet koopt.  

Pakketreis richtlijn betekent Richtlijn (EU) 2015/2302 van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en daarmee samenhangende reisarrangementen. Onder “

onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden” wordt verstaan een situatie die buiten de macht ligt van de partij die op een dergelijke situatie wil vertrouwen en waarvan de gevolgen niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen. Waaronder:  
a. in geval van oorlogsvoering en andere ernstige veiligheidsproblemen zoals terrorisme; of
b. aanzienlijke risico’s voor de menselijke gezondheid zoals het uitbreken van een ernstige ziekte op de plaats van bestemming; of
c. natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of extreme weersomstandigheden, waarbij dergelijke onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden het onmogelijk maken om veilig naar de plaats van bestemming te reizen.

3. Boek uw pakket bij ons

 3.1. Alle boekingen voor pakketten zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. Wij zullen u zo snel mogelijk na het plaatsen van een boeking informeren als het pakket dat u bij ons heeft willen boeken om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is. Een pakketboeking komt pas tussen ons tot stand wanneer u de bij de boeking verschuldigde prijs heeft betaald en wij u onze boekingsbevestiging hebben verstrekt. 

3.2. Als u speciale verzoeken heeft met betrekking tot uw pakket moet u ons dit tijdens het boekingsproces laten weten. We zullen proberen om aan redelijke speciale verzoeken tegemoet te komen, maar we kunnen niet garanderen dat dergelijke verzoeken zullen worden ingewilligd. 

3.3. Als u een medische aandoening heeft of als een lid van uw gezelschap een persoon met beperkte mobiliteit is, laat het ons weten voordat u een boeking maakt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat het pakket geschikt is voor u. 

4. Het wijzigen van uw boeking voor vertrek

4.1 Als u een wijziging wilt aanbrengen in uw boeking nadat wij onze boekingsbevestiging hebben afgegeven, neem dan contact met ons op. We hebben geen wettelijke verplichting om dergelijke wijzigingen aan te brengen, maar we kunnen, naar eigen goeddunken, proberen om aan uw verzoek tegemoet te komen. U moet begrijpen dat het voor ons vaak niet mogelijk is om dit te doen, aangezien wijzigingen kunnen afhangen van de beschikbaarheid van vluchten en de standaardvoorwaarden voor vluchten van easyJet en de standaardvoorwaarden van CarTrawler. De kosten van de wijzigingen nemen toe naarmate de vertrekdatum van de wijziging dichterbij komt. Raadpleeg de sectie Wijzigingen & Annuleringen van easyJet’s standaardvoorwaarden voor vluchten op de pagina Vergoedingen en kosten.  

4.2. U kunt uw vakantiepakket overdragen aan een andere persoon (een ‘naamswijziging’), op voorwaarde van het betalen van enige kosten, toeslagen of andere kosten die voortvloeien uit de overdracht (zie Wijzigingen en annuleringen op de pagina Vergoedingen en kosten. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet u contact opnemen met de klantenservice. U dient ons redelijkerwijze op de hoogte te stellen van deze wijziging, zodat wij de nodige regelingen kunnen treffen.
 
5. Annuleren van uw boeking

5.1. Omdat wij mogelijk kosten hebben gemaakt in verband met een geannuleerde boeking (inclusief, maar niet beperkt tot, kosten die aan ons in rekening worden gebracht voor uw easyJet-vlucht), wordt u een annuleringsvergoeding per persoon in rekening gebracht die de verliezen en kosten weergeeft die wij oplopen bij het annuleren van de boeking en wel als volgt (vraag als u wilt weten hoe deze kosten worden berekend):
(i) als u meer dan 24 uur na de boeking annuleert, brengen wij u annuleringskosten in rekening die gelijk zijn aan de prijs van het pakket, verminderd met eventuele kostenbesparingen of terugvorderingen van CarTrawler (er is geen terugvordering van het vluchtcomponent).
(ii) als u minder dan 24 uur na de boeking annuleert, brengen wij u annuleringskosten in rekening die gelijk zijn aan de prijs van het pakket minus eventuele easyJet-kosten op de geannuleerde vlucht (zie Wijzigingen en annuleringen op de pagina Vergoeding en kosten van easyJet) en minus eventuele kostenbesparingen of terugvorderingen van CarTrawler. 

5.2. Naast het hierboven beschreven annuleringsrecht hebt u het recht om uw reservering te annuleren vóór aanvang van het pakket zonder annuleringskosten te betalen in geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan (en wij hebben bevestigd dat dergelijke omstandigheden een aanzienlijke invloed hebben op uw reis of dat ze een aanzienlijke invloed hebben op het vervoer van passagiers naar de bestemming). Als u in deze omstandigheden annuleert, zullen wij alle betalingen die in verband met de boeking zijn gedaan volledig terugbetalen, maar u hebt geen recht op enige vorm van schadevergoeding voor de geannuleerde reis. 

5.3 Wij zullen u zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering, na aftrek van de aan ons verschuldigde annuleringskosten, een eventuele terugbetaling van de onder de boeking gedane betalingen verstrekken. 

5.4 Als u annuleert, kunt u een aanvraag indienen voor terugbetaling van de eventueel betaalde luchthaventaks.
 
6. Wanneer wij een wijziging aanbrengen in uw boeking

6.1. Van tijd tot tijd moeten we misschien een wijziging aanbrengen in uw pakket. Wij behouden ons het recht voor om dit te allen tijde te doen. De meeste wijzigingen zijn waarschijnlijk kleine wijzigingen, maar af en toe moeten we klanten op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging van de hoofdkenmerken van het pakket, of wanneer we niet kunnen voldoen aan speciale eisen die we hebben geaccepteerd.

6.2. In het onwaarschijnlijke geval dat wij een belangrijke wijziging in uw pakket moeten aanbrengen, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hiervan op de hoogte stellen. U hebt dan de mogelijkheid om:
(a) De voorgestelde wijziging te aanvaarden. Als dit leidt tot een pakket van mindere kwaliteit of lagere kosten, kunt u recht hebben op een prijsvermindering in overeenstemming met paragraaf 8 hieronder; 
(b) de voorgestelde wijziging afwijzen en uw pakket met volledige terugbetaling beëindigen; of 
(c) de voorgestelde wijziging af te wijzen, uw pakket te beëindigen en een ander pakket te nemen als wij besluiten dit aan te bieden.  
Als u besluit om een alternatief pakket te nemen, zullen wij u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Wij geven u een redelijke termijn om uw beslissing te nemen, meestal 7 dagen na kennisgeving van de wijziging. Als wij niet binnen deze termijn van u horen, zullen wij u een herinnering sturen, waarna wij het recht hebben om het pakket na nog eens 7 dagen te beëindigen en u een terugbetaling te geven.

6.3. Als u besluit de voorgestelde wijziging af te wijzen en uw pakket te beëindigen met een volledige terugbetaling, kunt u ook recht hebben op vergoeding van de schade die u hebt geleden.

6.4. Wij kunnen u geen van de bovenstaande opties geven in het geval dat een wijziging van het gekochte pakket een kleine wijziging is. Houd er rekening mee dat een verandering van vluchttijd van minder dan 12 uur, een verandering van easyJet luchtvaartvervoerder, een verandering van luchthaven van vertrek of bestemming naar een andere luchthaven binnen dezelfde regio, of een verandering van accommodatie naar een andere van dezelfde of hogere standaard meestal als kleine veranderingen worden beschouwd.

7. Wanneer wij uw boeking moeten annuleren

7.1. In zeldzame gevallen zullen wij uw pakket moeten annuleren en behouden wij ons het recht voor om dit te doen. Als we dat moeten doen, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Wij zullen u ook een alternatief pakket aanbieden als wij daartoe in staat zijn. Indien wij u geen alternatief kunnen bieden, zullen wij u een volledige terugbetaling van het pakket geven en, tenzij de annulering het gevolg was van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden of meer dan 14 dagen voor uw vertrek plaatsvond, kunt u ook recht hebben op vergoeding van de geleden schade.   

7.2. Indien wij niet in staat zijn om uw terugkeer naar uw vertrekplaats te verzekeren zoals overeengekomen in uw pakket vanwege onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, zullen wij proberen om zonder onnodige vertraging een alternatieve vlucht te vinden, op een soortgelijke basis, en zullen wij de kosten van de noodzakelijke accommodatie, indien mogelijk van gelijkwaardige categorie, voor een periode van maximaal drie (3) nachten per passagier voor onze rekening nemen. Deze limiet van drie nachten voor accommodatie is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen, evenals op personen die specifieke medische hulp nodig hebben, op voorwaarde dat wij ten minste 48 uur voor de aanvang van het pakket op de hoogte zijn gesteld van hun specifieke behoeften.

7.3. Als een langere periode van accommodatie dan die bedoeld in paragraaf 7.2 hierboven is voorzien in het kader van Verordening EG 261/2004 betreffende uw wijze van retourtransport, of een dergelijke wetgeving de vervoerder niet toestaat zijn verplichtingen zoals beschreven in paragraaf 7.2 te beperken, dan gelden in het geval van onvermijdbare of buitengewone omstandigheden, in plaats daarvan de beperkingen die in deze wetgeving zijn vastgelegd).

8. Onze verantwoordelijkheid voor de prestatie van uw Pakketreis en wat als er iets misgaat

8.1. Het autoverhuurgedeelte van uw Pakketreis wordt verzorgd door CarTrawler, zoals hierboven uitgelegd. Als vertegenwoordiger van CarTrawler heeft easyJet echter de wettelijke plicht om redelijke vakkundigheid en zorg uit te oefenen bij het regelen van uw contract met CarTrawler en bij het regelen van het contract voor uw vlucht met een easyJet-vlucht. Onder de Package Travel Directive hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover u voor de prestaties van alle onderdelen van de Pakketreis. We willen dat uw klantervaring positief is, maar we erkennen dat er zo nu en dan iets fout kan gaan. Als u problemen ondervindt met uw Pakketreis en deze niet bij u wordt aangeleverd zoals geadverteerd, en als het probleem te maken heeft met de vlucht tijdens uw reis, neem dan in eerste instantie contact op met onze klantenservice of via de Contactpagina op de website. Als je echter een probleem ondervindt met de autohuur zelf, raadpleeg dan eerst de pagina Boekingen beheren van CarTrawler

8.2. Als u van mening bent dat de Pakketreis verkeerd is uitgevoerd of dat de prestaties onjuist zijn en de prestaties van de Pakketreis hierdoor nadelig worden beïnvloed (Ernstige Klacht), dient u dit onmiddellijk aan ons door te geven. Dit geeft ons de mogelijkheid om de Ernstige Klacht op te lossen terwijl u nog op reis bent of om geschikte alternatieve regelingen voor u te treffen. U mag alleen alternatieve regelingen die wij u aanbieden afwijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met hetgeen dat is overeengekomen in de boeking. Als u de alternatieve regelingen die wij aanbieden afwijst, heeft u mogelijk nog steeds recht op een prijsverlaging tijdens de reis of een wettelijke schadevergoeding voor geleden verliezen.

8.3. Als een Ernstige Klacht de prestaties van de Pakketreis aanzienlijk beïnvloedt en wij hebben dit niet binnen een redelijke termijn verholpen, kunt u besluiten om door te gaan met uw Pakketreis of uw boeking te beëindigen zonder een annuleringstoeslag te betalen. Als u besluit om uw Pakketreis te beëindigen, zullen we u zonder onnodig uitstel met gelijkwaardig vervoer en zonder extra kosten in rekening te brengen terug naar uw plaats van vertrek brengen. U kunt, indien van toepassing, ook recht hebben op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.

8.4. Als we een Ernstige Klacht niet oplossen, of u, om een goede reden, niet kunt wachten tot we het probleem hebben opgelost, kunt u de Ernstige Klacht zelf oplossen en een vergoeding van redelijke gemaakte kosten bij ons aanvragen. Houd er echter rekening mee dat uw recht om het probleem op te lossen niet zal optreden als het verhelpen van de Ernstige Klacht betekent dat wij onevenredige kosten maken. In dat geval heeft u alleen recht op schadevergoeding (voor geleden verliezen) of een evenredige prijsverlaging.

8.5. Houd er rekening mee dat als u geen melding maakt van een Ernstige Klacht terwijl u op reis bent, zoals hierboven beschreven, u easyJet en CarTrawler de mogelijkheid ontneemt om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Dit kan van invloed zijn op uw rechten onder deze Boekingsvoorwaarden voor Pakketreizen, inclusief het verminderen van compensatie die aan u is verschuldigd, mogelijk tot nul.

8.6. U heeft recht op een passende prijsverlaging voor elke periode waarin er sprake is van een Ernstige Klacht, tenzij de Ernstige Klacht aan u te wijten is.

8.7. U heeft recht op een passende schadevergoeding van ons voor schade die u lijdt als gevolg van een Ernstige Klacht, behalve wanneer de Ernstige Klacht:
(a) kan worden toegerekend aan u;
(b) kan worden toegerekend aan een derde partij die geen verband houdt met de levering van de reisdiensten die deel uitmaken van de Pakketreis en die niet te voorzien of onvermijdbaar is; of
(c) kan worden toegerekend aan Onvermijdelijke en Buitengewone Omstandigheden.

8.8. We zijn ook niet aansprakelijk voor het betalen van een schadevergoeding wanneer er internationale verdragen zijn die de omvang of de voorwaarden waaronder een vergoeding wordt betaald beperken. Tot deze internationale verdragen behoort het Verdrag van Montreal (met betrekking tot de luchtvaart (en alle eerdere gerelateerde verdragen)), dat specifiek betrekking heeft op vergoeding voor vertragingen en annuleringen van vluchten en het Verdrag van Genève (met betrekking tot reizen over de weg). We zullen ten volle profiteren van eventuele beperkingen van compensatie in relevante internationale verdragen of toepasselijke wetten.

8.9. Onze aansprakelijkheid jegens u is in elk geval beperkt tot maximaal drie keer de kosten van de Pakketreis, behalve in gevallen van overlijden, letsel of ziekte waarbij wij of CarTrawler deze schade opzettelijk of met nalatigheid hebben veroorzaakt.

8.10. Als u een vergoeding (of een prijsverlaging) krijgt van:
(a) Een derde partij in verband met een Ernstige Klacht; of
(b) Ons, in verband met een vordering op grond van verordening EG 261/2004 (Vertragingen en annulering),
 wordt die vergoeding afgetrokken van enige vergoeding (of prijsverlaging) die u van ons ontvangt op basis van deze Boekingsvoorwaarden voor Pakketreizen.

8.11. Behalve zoals hierboven vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige claims, verliezen, uitgaven of schade voor uw Pakketreis, behalve in gevallen waarbij sprake is van overlijden, letsel of ziekte waarbij wij dergelijke schade door nalatigheid hebben veroorzaakt.

9. Snel hulp bieden

9.1. We zullen u zonder onnodige vertraging passende hulp bieden als u in moeilijkheden verkeert, met name door passende informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand; en door u te helpen met communicatie op afstand en u te helpen bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Meestal brengen we deze hulp niet in rekening, hoewel we ons wel het recht voorbehouden om een redelijke vergoeding voor dergelijke hulp in rekening te brengen als de problemen opzettelijk door u of door uw nalatigheid zijn veroorzaakt.

9.2. Als je in moeilijkheden verkeert en onze hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via de klantenservice van easyJet. Als je buiten de openingstijden van de klantenservice een probleem ondervindt met je autohuur, log dan in op de pagina Boekingen beheren van CarTrawler.

10. Excursies

10.1. Het is mogelijk dat u tijdens uw Pakketreis een lokale excursie kunt boeken, zoals een lokale rondleiding, belevenis, concert, activiteit, sport of avontuurlijk uitstapje. Deze zijn ter plaatse te boeken en te betalen. Tenzij we u schriftelijk anderszins vertellen, gaat u rechtstreeks een contract aan met de aanbieder van de excursie en maken deze extra’s dus geen deel uit van uw Pakketreis. We zijn niet verantwoordelijk voor deze excursies en accepteren ook geen enkele aansprakelijkheid als u schade lijdt tijdens een lokale excursie.

11. Uw gedrag

11.1. Het is belangrijk dat u zich verantwoordelijk en met aandacht voor anderen gedraagt tijdens uw Pakketreis. Dienovereenkomstig, voor zover wij, of CarTrawler, van mening zijn dat uw acties tijdens de reis hinder of ergernis zouden kunnen of hebben veroorzaakt, of een risico vormen voor de veiligheid of schade aan eigendommen, van ons, CarTrawler of andere klanten, of als wordt geloofd dat u niet geschikt bent om te reizen, dan kunnen we uw Pakketreis annuleren zonder verdere aansprakelijkheid jegens u. Onder deze omstandigheden zijn de compensatiebepalingen hierboven niet van toepassing.

11.2. In het geval dat uw gedrag verlies of schade veroorzaakt aan een persoon of eigendom waarvoor wij aansprakelijk zijn, stemt u ermee in ons te vergoeden voor dergelijke verliezen en schade, samen met eventuele juridische kosten die wij mogelijk maken om een vordering tegen u te doen gelden.

12. Uw financiële bescherming

12.1. Voor boekingen die vanaf 1 januari 2021 zijn gedaan, bieden we financiële bescherming tegen insolventie van ons, via een verzekeringspolis bij International Passenger Protection (IPP). Meer hierover vindt u op onze pagina over financiële bescherming - bezoek: https://www.easyjet.com/nl/policy/insolvency-protection.

13. Reisinformatie

13.1. Houd er rekening mee dat we algemene informatie kunnen verstrekken over het paspoort en de visumvereisten voor uw reis, maar dat specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten uw verantwoordelijkheid zijn en u deze moet bevestigen bij de relevante ambassades en/of consulaten. Alle informatie die door ons wordt verstrekt over deze of aanverwante zaken (zoals klimaat, wanneer te reizen, kleding, bagage, persoonlijke spullen enz.) wordt gegeven als algemene leidraad en te goeder trouw, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beslissingen die op basis van de verstrekte informatie worden genomen.

13.2. De paspoort-, visum- en gezondheidsvereisten op het moment van boeken kunnen worden bekeken op de website van het Foreign and Commonwealth Office. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voordat u op reis gaat u en alle leden van uw reisgezelschap in het bezit zijn van alle noodzakelijke reis- en gezondheidsdocumenten en in overeenstemming met eventuele andere immigratievereisten. Als u of een lid van uw reisgezelschap geen Britse staatsburger bent/is of een niet-Brits paspoort heeft, moet u de paspoort- en visumvereisten controleren bij de ambassade of het consulaat van het land of de landen waarnaar u op reis gaat. Noch wij, noch CarTrawler, aanvaarden enige verantwoordelijkheid als u niet kunt reizen omdat u niet aan alle vereisten voor paspoort, visum of immigratie heeft voldaan. Zorg ervoor dat al uw reis-, paspoort-, visum- en verzekeringsdocumenten in orde zijn en dat u ruim op tijd arriveert om in te checken op de luchthaven. 

14. Verzekering

14.1. Het is belangrijk dat u voldoende verzekerd bent om u (en uw reisgezelschap) tijdens uw afwezigheid te beschermen. Zorg ervoor dat u vanaf het moment van boeken een geldige reisverzekering heeft afgesloten om u te beschermen in de landen en tijdens de activiteiten die u tijdens uw reis kunt ondernemen. Neem contact met ons op om dit te bespreken als u nog geen verzekering heeft afgesloten.
 
15. Vluchten

15.1. Als we uw vlucht annuleren of onze activiteiten stoppen terwijl u in het buitenland bent, moet u contact met ons opnemen voor instructies over vervangende vluchten. Ons beleid is om te proberen een vlucht te vervangen door een gelijkwaardige vlucht met een easyJet-toestel. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele vervangende vluchten die u boekt als u ons niet eerst een redelijke kans heeft gegeven om vervangende vluchten voor u te vinden.

16. Alternatieve middelen voor het oplossen van geschillen

16.1. Naast het registreren van uw klacht bij de klantenservice van CarTrawler en easyJet, als uw klacht niet op een bevredigende wijze is opgelost, kunt u de klacht ook bij het Online Dispute Resolution (ODR)-platform van de Europese Commissie registreren via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er echter rekening mee dat dit ODR-platform een middel is om uw klacht bij ons te registreren; het bepaalt niet hoe uw klacht moet worden opgelost.

17. Keuze van recht en jurisdictie

17.1. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, zijn de Boekingsvoorwaarden voor Pakketreizen en alle diensten die door ons aan u worden verleend op basis van deze wetten, onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales.

17.2. U kunt een procedure indienen met betrekking tot de Boekingsvoorwaarden voor Pakketreizen en alle diensten die wij u op grond van deze bepalingen aanbieden bij Engelse rechtbanken.  Echter, als u als consument:
17.2.1 in Schotland woont, kunt u een rechtszaak aanspannen bij de Schotse of Engelse rechtbanken;
17.2.2 in Noord-Ierland woont, kunt u een rechtszaak aanspannen bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken; en
17.2.3 in een andere lidstaat van de Europese Unie woont, kunt u mogelijk een procedure aanspannen in de lidstaat waar u woont.

17.3 Als u een consument bent die woonachtig is in de Europese Unie, zult u profiteren van dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar u woont. Niets in deze Boekingsvoorwaarden voor Pakketreizen beïnvloedt uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van lokale wetgeving.
 

Er is een fout opgetreden


Er is helaas iets misgegaan. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op als dit probleem zich blijft voordoen.


Klik hier voor een lijst van al onze lokale telefoonnummers.


Klik hier als je al een online restitutieverzoek hebt ingediend en je hiervan de status wilt volgen.